Pokretanje i tok javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Odluka o odabiru ponuđača za nabavku kulir ploča, ivičnjaka i ostalih elemenata od betona 26.03.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - nabavka potrošnog materijala i poterpština za održavanje higijene u KS - LOT 1 26.03.2018
JU Zaštićena prirodna područja KS Obavještenje o izvođenju radova rasvjete šetnice na području Zaštićenog pejzaža "Bijambare" 25.03.2018
JU OŠ "Mehmed-beg Kapetanović Ljubušak" Nabavka usluge prijevoza učenika 23.03.2018
JU OŠ “Deveta osnovna škola” Nabavka materijala za izradu strujne i računarske mreže 23.03.2018
JU Muzička akademija Sarajevo Mikrofoni i zvučnici 22.03.2018
JU Muzička akademija Sarajevo Rasvjetna tijela 22.03.2018
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo odluka o odobravanju CENTROTRANS-euriolines d.o.o 22.03.2018
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo odluka o pokretanju -USLUGE PREVOZA UČENIKA 22.03.2018
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Odluka o izboru '' Svjetiljke sa priborom '' 22.03.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka za nabavku štampanog materijala MUPKS 22.03.2018
Ministarstvo za boračka pitanja Odluka pokretanju postupka javne nabavke za pružanje usluga praćenja povrata odobrenih novčanih pozajmica za rješavanje stambenih potreba boraca-branitelja Bosne i Hercegovine odobrenih na teret Budžeta Kantona Sarajevo za 2011. i 2012. godinu 22.03.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka za nabavku prehrambenih porizvoda MUPKS 22.03.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka za nabavku usluga osiguranja radarskih sistema i kućišta za radarski sistem 22.03.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka baby flašica i sisača, četki za flašice, antidekubitalnih dušeka i jastuka, dječijih pelena, gegica, mušeme, filca i dječije posteljine 21.03.2018
Kantonalni sud u Sarajevu Nabavka usluge izrade i ugradnje aluminijskih venecijaner žaluzina 21.03.2018
JU Srednjoškolski centar Hadžići Nabavka materijala z apopravku i održavanje opreme za kalendarsku 2018.godinu 21.03.2018
JU Srednjoškolski centar Hadžići Usluge održavanja opreme-ugradnja inoks ograde 21.03.2018
JU OŠ “Deveta osnovna škola” Nabavka školskih ruksaka1 21.03.2018
JU OŠ “Deveta osnovna škola” Radovi na adaptaciji i preuređenju PVC stolarije 21.03.2018
JU OŠ "Kovačići" Nabavka interaktivne table i multimedijalnog projektora 21.03.2018
JU OŠ "Kovačići" Nabavka namještaja za produženi boravak 21.03.2018
Ministarstvo za boračka pitanja Odluka o pokretanju otvorenog postupka za nabavku i isporuku prehrambenih proizvoda (artikala) i sredstava za ličnu higijenu za pripadnike boračke populacije 21.03.2018
Ministarstvo saobraćaja Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Sinergia Consulenze 21.03.2018
JU OŠ "Kovačići" Nabavka sportske opreme1 20.03.2018
JU Univerzitet u Sarajevu Odluka o poništenju postupka javne nabavke robe - Agregat za neprekidno napajanje 20.03.2018
JU OŠ "Kovačići" Nabavka auviovizuelne opreme 20.03.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Usluge analize i kontrole vode 20.03.2018
JU OŠ "Džemaludin Čaušević" Edukacija radnika škole prema Godišnjem programu rada 20.03.2018
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo Odluka o dodjeli ugovora-UNILAB 20.03.2018
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Bočni držač za operacioni sto proizvođača "Maquet" - 1 komad 20.03.2018
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE USLUGE OSIGURANJA VOZILA VOZAČA I PUTNIKA 20.03.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka nabavke sredstava za čišćenje i održavanje oružja 20.03.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka nabavke policijskog terenskog vozila 20.03.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka za nabavku usluga zamjene krila vrata 20.03.2018
Fond Memorijala Izrada i postavljanje nišana i nadgrobnih spomenika 19.03.2018
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo ODLUKA O DODJELI UGOVODODJELA UGOVORA --DSC 19.03.2018
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo odluka o pokretanju -zaštita od požara 19.03.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka nabavke baterijskih uložaka UP 19.03.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora za nabavku prehrambenih proizvoda UP 19.03.2018
JU Zaštićena prirodna područja KS Obavještenje o izvođenju radova na postavljanju pristupne radnje za invalidna lica i sanaciju javnog toaleta na području Spomenika prirode "Vrelo Bosne" 19.03.2018
Općinski sud u Sarajevu Nabava sredstava za održavanje čistoće 16.03.2018
Općinski sud u Sarajevu Nabava računalne opreme 16.03.2018
Općinski sud u Sarajevu Nabava uredsko gmaterijala (papira). 16.03.2018
Općinski sud u Sarajevu Nabava uredskog materijala (tonera i sitnog uredskog). 16.03.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka usluga obaveznog osiguranja motornih vozila prema potrebama Službe transporta KCUS-a 16.03.2018
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Respiratorne maske za bronhoskopiju 16.03.2018
KJP ZOI 84 Nabavka i sukcesivna isporuka goriva i lož ulja za potrebe KJP ZOI'84 OCS d.o.o./LOT 3.- Nabavka i sukcesivna isporuka lož ulja za potrebe kotlovnice zgrade uprava Ul.Branilaca Sarajeva 21 16.03.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka sigurnosnih ventila pare i elektromagnetnih ventila za autoklave na Centralnoj sterilizaciji 16.03.2018
KJP ZOI 84 Nabavka i sukcesivna isporuka goriva i lož ulja za potrebe KJP ZOI'84 OCS d.o.o./LOT 2.- Nabavka i sukcesivna isporuka goriva za potrebe tehničke baze na Bjelašnici 16.03.2018