Pokretanje i tok javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Kablovi za histeroskop – 2 komada 13.11.2018
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Sijalica za izvor hladnog svjetla „Karl Storz Endoscome-xenon nova 175“ – 1 komad 13.11.2018
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Servisiranje rashladne mašine EMERSON za magnet SIEMENS 13.11.2018
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Izrada i nabavka namještaja za Odsjek za urologiju 13.11.2018
Kabinet premijera Odluka o pokretanju postupka javne nabavke - ugostiteljske usluge 13.11.2018
JU Zaštićena prirodna područja KS Odluka o poništenju postupka javne nabavke radova izgradnje javne česme i javnog mokrog čvora na lokalitetu Ravne - Zaštićeni pejzaž "Trebević" s nabavkom, transportom te ugradnjom uređaja za prečišćavanje otpadnih voda ZPPKS 13.11.2018
Kabinet premijera Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Restoran Amerikanac (Bosnia hoteli i restorani d.o.o.) 13.11.2018
Kabinet premijera Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - ugostiteljske usluge 13.11.2018
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Proksimalni femoralni čavao – dugi – 8 komada 12.11.2018
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Stranica 1/1 KB u publikaciji „100 najvećih“ u BiH 12.11.2018
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Održavanje trafostanica 2018 12.11.2018
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Predizolovane če cijevi i fitinzi 12.11.2018
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Projektantski nadzor – monitoring nad izvođenjem radova ( Porođajno i pedijatrija) 12.11.2018
JU OŠ "Osma osnovna škola Amer Ćenanović" REDOVNI SISTEMATSKI PREGLED RADNIKA 12.11.2018
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Izrada novih vrata na sobi za Opservaciju u Odjeljenju za urgentnu medicinu 12.11.2018
JU OŠ "Osma osnovna škola Amer Ćenanović" NABAVKA MATERIJALA ZA ČIŠĆENJE 12.11.2018
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Usluge revizije finansijskih izvještaja za 2018. i 2019. godinu 12.11.2018
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavka alata i potrepština za krečenje i farbanje školskog hola 12.11.2018
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavka 4 valjka za laserski štampač i popravke štampača 12.11.2018
JU OŠ "Osma osnovna škola Amer Ćenanović" ISCRTAVANJE LINIJA ZA ŠKOLU RUKOMETA I ODBOJKU 12.11.2018
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavka roba - pića i kolača u povodu obilježavanja 8. marta-međunarodnog dana žena 12.11.2018
JU OŠ "Osma osnovna škola Amer Ćenanović" NABAVKA FOTOKOPIR APARATA I PRINTERA 12.11.2018
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavka roba - membranske pumpe za kotao W-DK 2/02 sa uslugom ugradnje, puštanja u rad i izdavanje zapisnika o izvršenim radovima 12.11.2018
JU OŠ "Osma osnovna škola Amer Ćenanović" NABAVKA ĐAČKIH UŽINA ZA SOCIJALNO UGROŽENE UČENIKE 12.11.2018
JU OŠ "Osma osnovna škola Amer Ćenanović" OSIGURANJE UČENIKA 2018 12.11.2018
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo KN 10-06/18 - OSIGURANJE IMOVINE I LICA ZA POTREBE ZAVODA ZA 2019. GODINU 12.11.2018
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Sanacija i asfaltiranje dvorišta Centra 12.11.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora za nabavku usluga redovnog održavanja m.v. u garantnom roku - Ssan Yong Tivoli 12.11.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora za nabavku auto-guma - MUP 12.11.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora za nabavku sitnog inventara - MUP 12.11.2018
JU Šumarski fakultet usluge osiguranja 2018 ( uposlenici) 09.11.2018
JU Šumarski fakultet Usluge osiguranja od nesreća 2018 ( studenti) 09.11.2018
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Lot 2. Nafta i naftni derivati fcco benzinska pumpa - 2794/18 09.11.2018
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Lot 1. Nafta i naftni derivati fcco skladište - 2794/18 09.11.2018
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Ulja, maziva i sredstva za rashlađivanje motora - 2821/18 09.11.2018
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Lot 4. Usluge vađenja krvi na tuberkulozu kod volova - 2795/18 09.11.2018
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Lot 3. Usluge vađenja krvi na brucelozu kod volova - 2795/18 09.11.2018
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Lot 2. Usluge vađenja krvi na infektivnu anemiju kopitara - 2795/18 09.11.2018
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Lot 1. Ostale veterinarske usluge sa aplikacijom veterinarskih lijekova - 2795/18 09.11.2018
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Usluge servisiranja mobilnih i ugrađenih klima - 1178/18 09.11.2018
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Usisivač - 2830/18 09.11.2018
JU OŠ "Saburina" Usluge servica 09.11.2018
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo REAGENSI I POTROŠNI MATERIJAL ZA KOAGULOMETAR DVOKANALNI COATRON M2 09.11.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Nabavka, isporuka i montaža rolo zaštitnih vrata na svečanom ulazu Kantona Sarajevo 09.11.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o poništenju postupka za nabavku tonera, ketridža i ribona - MUP 09.11.2018
JU Univerzitet u Sarajevu Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli ugovora za nabavku robe - Kompjuterska oprema za osobe sa invaliditetom LOT 2 08.11.2018
JU Srednjoškolski centar Hadžići Nabavka materijala za drvoprerađivačku stručnu školu 08.11.2018
KJP ZOI 84 Nabavka polovnog kamiona za čišćenje snijega 08.11.2018
KJP ZOI 84 Nabavka radne odjeće i obuće za uposlenike KJP ZOI’84 OCS d.o.o. 08.11.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka i isporuka rashladnih ormara i dodatne opreme za proširenje kapaciteta Prosekture - Lot 3 nabavka brava i kedera za rashladnu komoru LTH 08.11.2018