Pokretanje i tok javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
JU Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo Nabavka akumulatora za Citroen Berlingo 19.01.2019
JU Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo Servisiranje bojlera i instalacije etažnog grijanja u poslovnici Vogošća 19.01.2019
JU Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo Nabavka BUSINESS BiH i BUSINESS EVROPA članstva u BIHAMK-u 19.01.2019
JU Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo Nabavka kablova i adapter 19.01.2019
JU Univerzitet u Sarajevu PRUŽANJE PODRŠKE ZA MREŽNE UREĐAJE 18.01.2019
JU Srednjoškolski centar Hadžići Usluga objavljivanja smrtovnice za Begić Selmana 18.01.2019
JU OŠ "Deseta osnovna škola" Nabavka lektira za biblioteku škole 18.01.2019
JU OŠ "Vladislav Skarić" Pokretanje postupka - lož ulje 18.01.2019
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Medicinska oprema Lot5-5 kardioloških stolica 18.01.2019
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Medicinska oprema Lot4- 5 Glavnih samoutovarnih kolica 18.01.2019
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. 150/18 - Nabavka, izvođenje i puštanje u rad vodozahvata Konaci 1 i Konaci 2 na izvorištu Bačevo 17.01.2019
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Separacija 17.01.2019
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Beton i betonska galanterija 17.01.2019
JU Terapijska zajednica Kampus Kantona Sarajevo .Nabavka Lož Ulja 17.01.2019
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Nabavka lijekova za 2019 g 17.01.2019
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Medicinska oprema Lot3- 5 transportnih defibrilatora 17.01.2019
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Medicinska oprema Lot2-5 transportnih respiratora 17.01.2019
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Medicinska oprema Lot1-5 pribora za podrsku ventilacije 17.01.2019
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka medicinskog aparata Oftalmoskop 17.01.2019
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka medicinskog aparata Otokalorimetar 17.01.2019
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo 4/Četiri/Furgon vozila 17.01.2019
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Sistem za gasenje poz 17.01.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka kancelarijskog materijala, tonera i fotokopir papira 2019 16.01.2019
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Usluga dorade aplikativnog softverskog rješenja 16.01.2019
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka gumarskog potrošnog materijala 16.01.2019
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka guma protektiranih za teretna vozila 16.01.2019
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Radovi na izgradnji sanitarne plohe na sarajevskom odlagalištu otpada 16.01.2019
JU Srednjoškolski centar Hadžići Pružanje usluga prevoza radnika na relaciji Hadžići-Srebrenica-Hadžići 16.01.2019
JU Prva bošnjačka gimnazija Nabavka usluga elektro-instalaterskih radova 16.01.2019
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KZ 61/18-P - Tehnički pregled vozila 15.01.2019
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KZ 118/18-P - Obojeni metali 15.01.2019
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Stalak za infuziju - 30 komada za potrebe Odjeljenja za hirugiju i Odjeljenja za neuropsihijatriju 15.01.2019
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Optički kabal – 1 komad i crijeva za pumpu – 9 komada za artroskopski stub „Conmed“ za potrebe Odsjeka za operativne zahvete i sterilizaciju 15.01.2019
JU Univerzitet u Sarajevu Odluka o izboru ponuđača i dodjeli ugovora za nabavku robe- MREŽNA OPREMA - 14. 01. 2019. godine 15.01.2019
JU Univerzitet u Sarajevu LOT 3. Odluka o poništenju postupka za nabavku robe - Standalone server - 14. 01. 2019. godine 15.01.2019
JU Univerzitet u Sarajevu LOT 2. Odluka o izboru ponuđača i dodjeli ugovora za nabavku robe-NAS uređaj - 14. 01. 2019. godine 15.01.2019
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Lijekovi – Vitamini, minerali i ostali lijekovi za liječenje digestivnog sistema i metabolizma, Antikoagulanski i antihemoragici, ostali lijekovi sa djelovanjem na srce, Anestetiti, Nazalni preparati 15.01.2019
JU Univerzitet u Sarajevu LOT 1. Odluka o izboru ponuđača i dodjeli ugovora za nabavku robe-SAN uređaj - 14. 01. 2019. godine 15.01.2019
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Lijekovi - lotovi: 2,4,9,10,31,33,64,68,74,78,11,29,30,35,44,46,57,60,63,66,76,80 i 85 15.01.2019
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Lijekovi - lotovi: 12, 18, 26, 38, 42, 51 i 54 15.01.2019
JU Elektrotehnički fakultet UNSA Pružanje usluge organizacije konferencije Innovative Smart Grid Technologies Europe 2018 15.01.2019
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Lijekovi -lotovi: 27,32,40,45,50,62,65,83 i 84 15.01.2019
JU Elektrotehnički fakultet UNSA Usluga organizacije gala večere za učesnike konferencije Innovative Smart Grid Technologies Europe 2018 15.01.2019
JU Elektrotehnički fakultet UNSA Usluge smještaja i organizacija keteringa za učesnike konferencije 15.01.2019
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Lijekovi - lotovi: 1,13,20,23,24,28,34,36,37,39,53,55,71 i 86 15.01.2019
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Lijekovi - lotovi: 6, 8, 14, 15, 16, 48, 52, 61, 72, 75, 82 I 87 15.01.2019
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Lijekovi - lotovi: 41, 73 i 81 15.01.2019
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Lijekovi : LOT 17 15.01.2019
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Lijekovi - LOT 58 i LOT 59 15.01.2019
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Lijekovi - LOT 88 15.01.2019