Pokretanje i tok javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
JU Akademija scenskih umjetnosti UNSA Odluka o odabiru- vodoinstalacijski radovi 18.10.2017
JU Akademija scenskih umjetnosti UNSA Odluka o pokretanju postupka- vodoinstalacijski radovi 18.10.2017
JU Fakultet sporta i tjelesnog odgoja FASTO Usluge osiguranja 18.10.2017
JU Fakultet sporta i tjelesnog odgoja FASTO Proizvodi za unutrašnje opremanje 18.10.2017
JU Fakultet sporta i tjelesnog odgoja FASTO Održavanje lifta 18.10.2017
JU Fakultet sporta i tjelesnog odgoja FASTO Usluge popravki 18.10.2017
JU Fakultet sporta i tjelesnog odgoja FASTO Štampanje 18.10.2017
JU Fakultet sporta i tjelesnog odgoja FASTO Usluge štampanja 18.10.2017
JU Fakultet sporta i tjelesnog odgoja FASTO Kompjuterska oprema 18.10.2017
JU Fakultet sporta i tjelesnog odgoja FASTO Avio karte 18.10.2017
JU Fakultet sporta i tjelesnog odgoja FASTO Aparati za domaćinstvo 18.10.2017
JU Fakultet sporta i tjelesnog odgoja FASTO Sistem nadzora 18.10.2017
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Izrada cerada 18.10.2017
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Marketinško oglašavanje 18.10.2017
JU Fakultet sporta i tjelesnog odgoja FASTO Oprema za realizaciju terenske nastave 18.10.2017
JU Fakultet sporta i tjelesnog odgoja FASTO Nabavka opreme za skijanje 18.10.2017
JU Fakultet sporta i tjelesnog odgoja FASTO nabavka laminata 18.10.2017
JU Prirodno-matematički fakultet Odluka o pokretanju nabavke Laboratorijski namještaj 18.10.2017
JU Prirodno-matematički fakultet Odluka o pokretanju postupka nabavke robe Kancelarijski materijal i nastavni pribor II pokusaj 18.10.2017
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Izrada afiša, kataloga, letaka i nabavka hemijskih olovki sa logom i nazivom Bolnice 18.10.2017
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Osvježavajuci napici 18.10.2017
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Održavanje i servisiranje instal 18.10.2017
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Nabavka kancelarijskog mat. 18.10.2017
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Usluge dezinf., dezins. i deratiz. 18.10.2017
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Oglašavanje u službenim glasilima 18.10.2017
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Testovi na droge sa 10 parametara - 300 komada 18.10.2017
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Sanacija liftova u 2017 - nabavka usluga nadzora 18.10.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Izbor ponuđača za nabavku beskontaktnih kartica za kontrolu prolaza 18.10.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Pokretanje postupka javne nabavke beskontaktnih kartica za kontrolu prolaza 18.10.2017
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Sanacija liftova u 2017 - nabavka radova - LOT 4 18.10.2017
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Odluka o prihvatanju ponude COMP -IT d.o.o. br 49/2017 18.10.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Izbor najpovoljnijeg ponuđača za nabavku napitaka za potrebe organa Kantona Sarajevo 18.10.2017
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Sanacija liftova u 2017 - nabavka radova - LOT 3 18.10.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Poništenje odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku napitaka 18.10.2017
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Sanacija liftova u 2017 - nabavka radova - LOT 2 18.10.2017
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Sanacija liftova u 2017 - nabavka usluga nadzora - ponovljeni postupak 18.10.2017
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Sanacija liftova u 2017 - nabavka radova - LOT 1 18.10.2017
JU OŠ "Podlugovi" Podlugovi Ugovor o javnoj nabavci radova: izrada i postavljanje ograde 17.10.2017
JU Fakultet sporta i tjelesnog odgoja FASTO Prikolica 17.10.2017
JU Fakultet sporta i tjelesnog odgoja FASTO Motorno vozilo 17.10.2017
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o pružanju usluge-Konekcija članica akademske mreže Univerziteta u Sarajevu na čvornu tačku u sistemskoj sali Univerzitetskog tele-informatičkog centra putem optičkih vlakana-ponovljeni postupak 17.10.2017
JU Univerzitet u Sarajevu Odluka o poništenju postupka javne nabavke usluge-Konekcija članica akademske mreže Univerziteta u Sarajevu na čvornu tačku u sistemskoj sali Univerzitetskog tele-informatičkog centra putem optičkih vlakana-18.07.2017. 17.10.2017
JU Srednja zubotehnička škola Izrada i ugradnja trakastih zavjesa 17.10.2017
JU Četvrta gimnazija Korištenje hotelskih usluga 17.10.2017
JU Četvrta gimnazija Odluka o izboru ponuđača za usluge noćenja 17.10.2017
JU Četvrta gimnazija Usluga štampanje časopisa 17.10.2017
JU Univerzitet u Sarajevu Odluka o poništenju postupka nabavke robe-Sistem za monitoring mrežne infrastrukture-lot 3.-31.08.2017. 17.10.2017
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o nabavci robe-Mrežna oprema za instalaciju na fakultetima-lot 2. 17.10.2017
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o nabavci robe-Računarska i komunikaciona oprema za potrebe nadogradnje data centra 17.10.2017
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o nabavci radova-Molersko-farbarski radovi 17.10.2017