Pokretanje i tok javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
JU Elektrotehnička škola za energetiku Nabavka spceijalizovanog namještaja za kabinet laboratorijskog rada 16.07.2019
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka pogonskog goriva 2019 16.07.2019
JU Elektrotehnička škola za energetiku Organizacija stručnog usavršavanja za radnike škole 2018 16.07.2019
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka kancelarijskog i potrošnog materijala 2019 16.07.2019
JU Elektrotehnička škola za energetiku Kolektivno osiguranje učenika 16.07.2019
JU Elektrotehnička škola za energetiku Medicinske usluge 2018 16.07.2019
JU Elektrotehnička škola za energetiku Usluge mehaničkog čišćenja kotlova2018 16.07.2019
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka meteorološke stanice 2 16.07.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku policijske opreme 16.07.2019
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo DS 10-08-19 - NABAVKA GORIVA ZA POTREBE ZAVODA ZA 2019. 15.07.2019
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo DS 10-05-19 - KANCELARIJSKI MATERIJAL ZA POTREBE ZAVODA ZA 2019. 15.07.2019
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo DS 10-09-19 - NABAVKA TONERA I KETRIDŽA ZA 2019. 15.07.2019
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Lot4 Zavoji Potrosni materijal 2019 15.07.2019
JU Elektrotehnička škola za energetiku Usluge dezinfekcije2018 15.07.2019
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Obavezno osiuguranje vozila 2019 15.07.2019
JU Elektrotehnička škola za energetiku Usluga protuprovalnog praćenja 15.07.2019
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Lot 3 Rukavice-Potrošni materijal 2019 15.07.2019
JU Elektrotehnička škola za energetiku materijal za čišćenje2018 15.07.2019
JU Elektrotehnička škola za energetiku Izdaci za obarsce i papir 15.07.2019
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Lot1 Vata- Potrosni materijal 2019 15.07.2019
JU Elektrotehnička škola za energetiku Ugostiteljske usluge2018. 15.07.2019
JU Elektrotehnička škola za energetiku Usluge keteringa2018 15.07.2019
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Lot2 -Komprese Potrosni materijal 2019 15.07.2019
KJP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. Nabavka usluge: internet konekcija i hosting web portala 15.07.2019
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Lot 5-medicinski potrošni materijal 2019 15.07.2019
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Obuka uposlenika iz oblasti zaštite od požara 2019 15.07.2019
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka o poništenju postupka javne nabavke sanacija padine i konstrukcije mosta na lokalitetu Hakije Kulenovica 15.07.2019
JU Srednjoškolski centar Hadžići Usluga objavljivanja smrtovnice i sjećanja na učenice Neradin Nađu i Oruč Lejlu 12.07.2019
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo ZZJZKS Odluka o pokretanju postupka nabavke računarske opreme 12.07.2019
JU Srednjoškolski centar Hadžići Usluga sanitarnog pregleda radnika JU Srednjoškolski centar Hadžići 12.07.2019
Ministarstvo saobraćaja Izrada studije saobraćaja za Urbanistički plan Sarajeva 12.07.2019
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Odluka o poništenju postupka javne nabavke i isporuke zaštitnih kaciga za vatrogasce 12.07.2019
Ministarstvo saobraćaja Glavni projekat trolejbuske kontaktne mreže i elektrovučnih podstanica potrebnih za uspostavljanje trolejbuskog saobraćaja do Vogošće 12.07.2019
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke uniformi za članove Štaba 12.07.2019
KJP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. Nabavka usluge: popravljanje i održavanje motornih vozila 11.07.2019
KJP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. Nabavka robe: A/V oprema 11.07.2019
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. zamjenski kontakteri 2019 11.07.2019
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Nabavka frekventnih pretvarača 11.07.2019
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. ventilator 11.07.2019
JU Univerzitet u Sarajevu Odluka o izboru ponuđača i dodjeli ugovora za nabavku robe - BLADE SERVER, NADOGRADNJA 11.07.2019
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo ZZJZKS Odluka o pokretanju postupka nabavke gotove podloge i diskovi LOT3 11.07.2019
JU Univerzitet u Sarajevu LOT 3. Odluka o izboru ponuđača i dodjeli ugovora za nabavku usluge - PRISTUP GLOBALNOM INTERNETU III - 10. 07. 2019. godine 11.07.2019
JU Univerzitet u Sarajevu LOT 2. Odluka o izboru ponuđača i dodjeli ugovora za nabavku usluge - PRISTUP GLOBALNOM INTERNETU II - 10. 07. 2019. godine 11.07.2019
JU Univerzitet u Sarajevu LOT 1. Odluka o izboru ponuđača i dodjeli ugovora za nabavku usluge - PRISTUP GLOBALNOM INTERNETU I - 10. 07. 2019. godine 11.07.2019
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Nabavka usluge održavanja i unapređenja aplikacijskog softvera "Elektronski dnevnik" za potrebe osnovnih škola u nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo 11.07.2019
JU Šumarski fakultet Patrone s tonerom 2019 10.07.2019
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Dodatne čelične cijevi i hamburški lukovi 10.07.2019
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Kablovski pribor 10.07.2019
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Piksovanje krana na bageru 10.07.2019
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Redovno ispitivanje i servis specijalnih vatrodojavnih instalacija i centrala na biogas i prirodni gas 10.07.2019