Pokretanje i tok javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
JU OŠ "Podlugovi" Podlugovi Odluka o pokretanju postupka javne nabavke:kompjuterski materijal i toneri 17.04.2019
JU OŠ "Podlugovi" Podlugovi Oduka o pokretanju postupka javne nabavke: kancelarijski materijal 17.04.2019
JU OŠ "Podlugovi" Podlugovi Odluka o pokretanju postupka javne anbavke: sredstva za čišćenje 17.04.2019
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Interventno održavanje medicinske opreme – tlakomjeri za 2019. godinu 17.04.2019
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Nejodirano kontrastno sredstvo od 2 litra koje sadrži suspenziju Barij sulfata 1 g/ml, u količini od 16 komada za potrebe Odjeljenja za radiološku dijagnostiku 17.04.2019
JU Prva bošnjačka gimnazija Nabavka hemikalija za Cambridge ispite iz Biologije 2019 17.04.2019
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Inkubatori za djecu – 2 komada i to: 1 transportni i 1 stacionarni za potrebe Odjeljenja za pedijatriju 17.04.2019
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Konci hirurški antibakterijski 17.04.2019
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Interventno održavanje opreme za Vešeraj i Kuhinju proizvođača Kovinastroj, Winterhalter i Krebe Tippo 17.04.2019
JU Pozorište mladih Sarajevo Odluka o nabavci usluga pranja paravana 17.04.2019
JU Pozorište mladih Sarajevo Odluka o nabavci usluga transporta robe za potrebe gostovanja predstave "Ime" 17.04.2019
JU Pozorište mladih Sarajevo Odluka o nabavci usluga prevoza na relaciji Sarajevo-Mostar Sarajevo 17.04.2019
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Nabavka i štampanje promotivnog materijala u tri lot-a 17.04.2019
Ministarstvo saobraćaja Sanacija, rekonstrukcija i zaštita puta R906 Babin Do-Šabići Sinanovići, dionica: Bijele vode-Šabići, km1+000-km2+100 17.04.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o pokretanju otvorenog postupka "Nadogradnja sistema za analizu i praćenje saobraćaja" 17.04.2019
Ministarstvo saobraćaja Odluka o pokretanju postupka MS - računarska oprema 17.04.2019
Ministarstvo za boračka pitanja Nabavka elektronskog i štampanog stručnog časopisa Porezni savjetnik 17.04.2019
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Odluka o poništenju postupka javne nabavke auto-dijelova 17.04.2019
JU Gimnazija Dobrinja Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku mateijala za popravak i održavanje zgrade 16.04.2019
JU Srednjoškolski centar Hadžići Nabavka hrane za Dan škole 16.04.2019
JU Gimnazija Dobrinja Odluka o pokretanju postupka nabavke materijala za popravak i održavanje zgrade 16.04.2019
JU Gimnazija Dobrinja Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku kancelarijskog materijala i materijala za sekcije 16.04.2019
JU Gimnazija Dobrinja Odluka o pokretanju postupka nabavke kancelarijskog materijala 16.04.2019
JU Gimnazija Dobrinja Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku tonera i ketridža 16.04.2019
JU Gimnazija Dobrinja Odluka o pokretanju postupka nabavke tonera i ketridža 16.04.2019
JU Gimnazija Dobrinja Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku materijala za čišćenje 16.04.2019
JU Gimnazija Dobrinja Odluka o pokretanju postupka nabavke materijala za čišćenje 16.04.2019
JU Srednja zubotehnička škola Nabvka zubarskih termo noževa 16.04.2019
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Univerziteta u Sarajevu Nabavka najmeštaja za grupni rad kod psihologa 16.04.2019
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo JUZZJZKS Odluka o pokretanju postupka - VAKCINE 16.04.2019
JU Ekonomski fakultet Nabavka pružanja usluga softvera za antiplagijarizam za potrebe Ekonomskog fakulteta u Sarajevu 16.04.2019
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Kolica za transport pacijenata (strečeri) – 10 komada 15.04.2019
JU OŠ "Osma osnovna škola Amer Ćenanović" ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA KANCELARIJSKI MATERIJAL 2019 15.04.2019
JU OŠ "Osma osnovna škola Amer Ćenanović" NABAVKA KOMPIJUTERSKOG MATERIJALA 2019 15.04.2019
JU Prva bošnjačka gimnazija Nabavka hard diska za video nadzor 15.04.2019
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Laparoskopski stub 4K za potrebe Odjeljenja za pedijatriju 15.04.2019
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo JUZZJZKS POZIV PONUĐAČIMA - USUGE STRUČNOG USAVRŠAVANJA 2019. 15.04.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o pokretanju postupka nabavke rezervnih autodijelova za potrebe Uprave policije 15.04.2019
Ministarstvo saobraćaja Održavanje pokretnih traka u pothodnicima na Stupu 15.04.2019
Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo Nabavka usluge "Osiguranja uposlenika" Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo 15.04.2019
Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo Nabavka usluge izrade i provedbe "Strategijske procjene uticaja na okoliš za RP Gornje Telalovo polje I" 15.04.2019
JU MES - Međunarodni teatarski festival – Scena MESS Javna nabavka usluga iz Anexa II dio B ZJN-usluge restorana i posluživanja hrane 14.04.2019
JU MES - Međunarodni teatarski festival – Scena MESS Javna nabavka usluge hotlskog smještaja iz Aneksa II. Dio B-neprioritetne usluge za potrebe JU „MESS-Međunarodni tetarski festival-Scena MESS“ u 2019. godini 14.04.2019
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Rezači/spajači i punjenja, spajači cirkularni - LOT 2 12.04.2019
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Rezači/spajači i punjenja, spajači cirkularni - LOT 1 12.04.2019
JU OŠ “Druga osnovna škola” USLUGA POPRAVKE, ODRŽAVANJA OPREME 12.04.2019
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo OP 10-01/19 - NABAVKA ROBA UZ APARATI SA TRI SONDE ZA RAD U GINEKOLOGIJI, AKUŠERSTVU I RADIOLOGIJI ZA POTREBE ZAVODA 12.04.2019
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Oprema za nuklearnu, radiološku, biološku i hemijsku zaštitu – lična i kolektivna zaštitna sredstva za višekratnu upotrebu namijenjena za zaštitu od radioloških, bioloških i hemijskih štetnosti 12.04.2019
JU OŠ “Druga osnovna škola” ODRŽAVANJE ZGRADE 12.04.2019
JU OŠ “Druga osnovna škola” HRANA ZA PRODUŽENI BORAVAK 12.04.2019