Pokretanje i tok javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
JU Univerzitet u Sarajevu LOT 2. Odluka o izboru ponuđača i dodjeli ugovora za nabavku usluge-PRISTUP GLOBALNOM INTERNETU II - 2018 25.07.2018
JU Historijski arhiv Sarajevo Javna nabavka osiguranje imovine ilica 25.07.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za "Nabavku radarskih uređaja za mjerenje brzine vozila" UP 25.07.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za "Nabavku računarske opreme" UP 25.07.2018
JU Univerzitet u Sarajevu LOT 1. Odluka o izboru ponuđača i dodjeli ugovora za nabavku usluge-PRISTUP GLOBALNOM INTERNETU-2018 24.07.2018
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Iznajmljivanje medicinskog aparata za imunohemiju sa pripadajućim reagensima – Biohemijski laboratorij 24.07.2018
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka računovodstvenog programa 24.07.2018
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KZ 80/18Servis vozila Renault 24.07.2018
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Poluproizvodi od drevta 23.07.2018
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Daktilni fazonski komadi sa spojnim i zaptivnim materijalom 23.07.2018
JU Zavod za bolesti ovisnosti Kantona Sarajevo Otvoreni postupak za izbor najpovoljnijeg ponuđača za isporuku raznih bezalkoholnih napitaka 23.07.2018
JU Zavod za bolesti ovisnosti Kantona Sarajevo Otvoreni postupak za izbor najpovoljnijeg ponuđača za isporuku sredstava i pribora za održavanje higijene podnih i zidnih površina 23.07.2018
JU Zavod za bolesti ovisnosti Kantona Sarajevo Otvoreni postupak za izbor najpovoljnijeg proizvođača za isporuku kancelarijskog i potrošnog materijala 23.07.2018
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Filterska ispuna za postrojenje za proizvodnju vode za piće 23.07.2018
JU OŠ "Osman Nuri Hadžić" Usluge prevoza učenika 5 23.07.2018
JU OŠ "Dobroševići" Usluge prevoza učenika.1 23.07.2018
JU OŠ "Dobroševići" Nabavka časopisa "Sedef" 23.07.2018
JU OŠ "Pofalići" Usluge prevoza učenika 4. 23.07.2018
JU Srednjoškolski centar Hadžići Usluge objavljivanja posljednjeg pozdrava za poginule učenice 23.07.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o poništenju postupka javne nabavke računara i računarske opreme za potrebe Kantonalne uprave za inspekcijske poslove - LOT 2 23.07.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke računara i računarske opreme za potrebe Kantonalne uprave za inspekcijske poslove - LOT 3 23.07.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke računara i računarske opreme za potrebe Kantonalne uprave za inspekcijske poslove - LOT 1 23.07.2018
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Nabavka roba - pelet za potrebe grijanja objekta „Kuća za mlade“ 20.07.2018
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Nabavka usluga - prevoz djece na Boračko jezero 20.07.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka opreme za vozila,dijelova,materijala, alata za popravku vozila Službe transporta Lot 26 - Gume i lanci 20.07.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka opreme za vozila,dijelova, materijala, alata za popravku vozila Službe transporta lot 25 Akumulatori 20.07.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka opreme za vozila,dijelova, materijala, alata za popravku vozila Službe transporta Lot 24 Rezervni dijelovi za Citroen C5 20.07.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka opreme za vozila,dijelova,materijala, alata za popravku vozila Službe transporta Lot 23- Rezervni dijelovi Citroen Jumper 20.07.2018
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Materijal za izradu i montazu građevinske limarije 20.07.2018
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Revitalizacija laguna na Izvorištu Bačevo Ponovljeno 20.07.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka opreme za vozila,dijelova,materijala, alata za popravku vozila Službe transporta Lot 21 i Lot 22 - rezervni dijelovi Citroen Jumpy 20.07.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka opreme za vozila,dijelova, materijala, alata za popravku vozila Službe transporta Lot 20 Rezervni dijelovi TOYOTA J8 20.07.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka opreme za vozila,dijelova,materijala, alata za popravku vozila Službe transporta Lot 19 Rezervni dijelovi TOYOTA Land Cruiser 20.07.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka opreme za vozila,dijelova, materijala, alata za popravku vozila Službe transporta Lot 18 Rezervni dijelovi VW LT28 20.07.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka opreme za vozila,dijelova, materijala,alata za popravku vozila Službe transporta Lot 17 Rezervni dijelovi VW T-4 20.07.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka opreme za vozila,dijelova,materijala, alata za popravku vozila Službe transporta Lot 16 Rezervni dijelovi VW T-5 kombi 20.07.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka opreme za vozila,dijelova,materijala, alata za popravku vozila Službe transporta Lot 15 Rezervni dijelovi VW T-5 19.07.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka opreme za vozila,dijelova,materijala, alata za popravku vozila Službe transporta Lot 14- Rezervni dijelovi Iveko Daily 19.07.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu nabavka opreme za vozila,dijelova, materijala, alata za popravku vozila Službe transporta Lot 13- Rezervni dijelovi F.DUCATO 230 19.07.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka opreme za vozila,dijelova,materijala, alata za popravku vozila Službe transporta -Lot 12Rezervni dijelovi F.DUCATO 8/P 19.07.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka opreme za vozila,dijelova,materijala, alata za popravku vozila Službe transporta - Lot 11- Rezervni dijelovi HYUNDAI H-1 19.07.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka opreme za vozila,dijelova, materijala, alata za popravku vozila Službe transporta - Lot 10- Rezervni dijelovi-Mitsubishi L300 19.07.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka opreme za vozila,dijelova, materijala, alata za popravku vozila Službe transporta - Lot 8 i Lot 9- Rezervni dijelovi VW CADDY 19.07.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka opreme za vozila,dijelova,materijala, alata za popravku vozila Službe transporta- Lot 7- Rezervni dijelovi Renault kangoo 19.07.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka opreme za vozila,dijelova, materijala, alata za popravku vozila Službe transporta- Lot 6- Rezervni dijelovi Š.Roomster 19.07.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka opreme za vozila,dijelova, materijala, alata za popravku vozila Službe transporta- Lot 3, Lot 4 i Lot 5 Rezervni dijelovi Š.Fabia 19.07.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka opreme za vozila,dijelova, materijala, alata za popravku vozila Službe transporta -Lot 2- Dodatna oprema za vozila 19.07.2018
JU Mašinski fakultet UNSA Usluge čišćenja i konzerviranja kotlova i dimovodnoog sistema za kotlovnicu MF 19.07.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka opreme za vozila,dijelova,materijala, alata za popravku vozila Službe transporta-Lot 1-Ulja, maziva i tečnosti 19.07.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Izvođenje tapetarskih roletarskih radova za potrebe KCUS-a - LOT 1- Tapetarski radovi 19.07.2018