Plan nabavki

Organizacija Nabavka Datum
JU OŠ "Osma osnovna škola Amer Ćenanović" Prva izmjena plana JN 18.10.2017
JU Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Odluka o usvajanju plana nabavki za 2017. godinu 18.10.2017
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka o desetoj (X) dopuni Plana javnih nabavki za 2017. godinu 18.10.2017
Ministarstvo unutrašnjih poslova Izmjene Plana nabavki Uprave policije MUP-a KS za 2017.g. 18.10.2017
Ministarstvo unutrašnjih poslova Tabelarni pregled praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma MUP-a KS 18.10.2017
JU OŠ "Podlugovi" Podlugovi Odluka o prvoj dopuni plana javnih nabavki za 2017.godinu 17.10.2017
JU Šumarski fakultet Šumarski Fakultet Univerziteta u Sarajevu druga dopuna Plana 17.10.2017
JU Šumarski fakultet Šumarski Fakultet Univerziteta u Sarajevu druga dopuna Plana 17.10.2017
JU Fakultet zdravstvenih studija Izmjene i dopune plana javnih nabavki Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu za 2017. godinu 16.10.2017
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Korekcija Plana nabavki za 2017. godinu -2 16.10.2017
JU OŠ "6. mart", Hadžići Nabavka i isporuka kancelarijskog, nastavnog materijala, učila, kompjuterskog materijala i pomagala 13.10.2017
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Dopuna Plana JN SERDA za 2017 1210 12.10.2017
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Izmjene i dopune plana nabavi 12.10.2017
JU OŠ "Osnovna muzička škola Mladen Pozajić" Izmjena Plana nabavki za 2017. godinu JU Osnovne muzičke škole "Mladen Pozajić" Sarajevo 11.10.2017
JU OŠ "Osnovna muzička škola Mladen Pozajić" Plan nabavki za 2017. godinu JU Osnovne muzičke škole "Mladen Pozajić" Sarajevo 11.10.2017
JU OŠ 9. maj Pazarić izmjenjeni plan javnih nabavki 11.10.2017
JU OŠ “Srednje” Ilijaš Dopune plana javnih nabavki JU OŠ "Srednje" Ilijaš 11.10.2017
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Dopuna Plana javnih nabavki SERDA d.o.o. za 2017 godinu 0510 11.10.2017
JU OŠ "Silvije Strahimir Kranjčević Plan nabavki OŠ "S.S.Kranjčević" 10.10.2017
JU OŠ Mehmedalija Mak Dizdar druga izmjena plana nabavki 10.10.2017
JU OŠ Mehmedalija Mak Dizdar Prva izmjena plana nabavki 10.10.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Odluka o izmjeni i dopuni Odluke za nabavku 6 hemodijaliznih aparata 10.10.2017
JU Univerzitet u Sarajevu Peta izmjena/dopuna Plana nabavki Univerziteta u Sarajevu za 2017. godinu 09.10.2017
JU Univerzitet u Sarajevu Četvrta izmjena/dopuna Plana nabavki Univerziteta u Sarajevu za 2017. godinu 09.10.2017
JU Univerzitet u Sarajevu Treća izmjena/dopuna Plana nabavki Univerziteta u Sarajevu za 2017. godinu 09.10.2017
JU Univerzitet u Sarajevu Druga izmjena/dopuna Plana nabavki Univerziteta u Sarajevu za 2017. godinu 09.10.2017
JU Univerzitet u Sarajevu Prva izmjena/dopuna Plana nabavki Univerziteta u Sarajevu 09.10.2017
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu DRUGA IZMJENA I DOPUNA PLANA NABAVKI 2017. GODINE 09.10.2017
JU Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo Odluka o izmjenama i dopunama Plana javnih nabavki za 2017. godinu 09.10.2017
JU Institut za istoriju Izmjena i dopuna plana javnih nabavki 2017. 06.10.2017
JU Institut za istoriju Plan nabavki 2017... 06.10.2017
KJU Disciplinski centar za maloljetnike Plan izmjena i dopuna Plana javnih nabavki KJU „Disciplinski centar za maloljetnike“ za 2017. godinu 05.10.2017
Općinski sud u Sarajevu Izmjena Plana nabava 2017. 05.10.2017
JU Prirodno-matematički fakultet Odluka Upravnog odbora UNSA o dopuni Plana Nabavki_PMF 2017 Lab namjestaj 05.10.2017
Ministarstvo unutrašnjih poslova Izmjene Plana nabavki MUP-a Kantona Sarajevo za 2017.g. 05.10.2017
JU OŠ "Hasan Kikić" Plan nabavki 2017 OŠ Hasan Kikić 03.10.2017
JU Prirodno-matematički fakultet Odluka Upravnog odbora UNSA o izmjeni i dopuni Plana Nabavki_PMF 2017 03.10.2017
JU OŠ "Mula Mustafa Bašeskija" Plan javnih nabavki 2017. MMB 02.10.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Dopuna Plana Javnih nabavki KCUS-a, Odlukom Upravnog Odbora 02.10.2017
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka o devetoj (IX) dopuni Plana javnih nabavki za 2017. godinu.doc 02.10.2017
JU Farmaceutski fakultet Nabavka robe -računarske opreme 29.09.2017
JU OŠ “Druga osnovna škola” JU Druga osnovna škola Ilidža 29.09.2017
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Prijedlog dopune plana javnih nabavki 29.09.2017
JU Fakultet za saobraćaj i komunikacije Sarajevo Odluka o drugoj izmjeni i dopuni plana nabavki za 2017. 29.09.2017
JU Fakultet za saobraćaj i komunikacije Sarajevo Odluka o prvoj izmjeni i dopuni plana nabavki za 2017. 28.09.2017
JU Fakultet za saobraćaj i komunikacije Sarajevo Odluka Plana Javnih nabavki integrisanog Univerziteta u Sarajevu za 2017. godinu 28.09.2017
JU Fakultet za saobraćaj i komunikacije Sarajevo Plan nabavki FSK za 2017. 28.09.2017
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Dopuna Plana JN SERDA d.o.o. za 2017. godinu septembar 26.09.2017
JU Šumarski fakultet Prva Izmjena i dopuna plana Javnih nabavki Šumarskog Fakulteta Univerziteta u Sarajevu za 2017 godinu 25.09.2017
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo Odluka i tabelarni prikaz sedme izmjene i dopune Plana javnih nabavki 22.09.2017