Plan nabavki

Organizacija Nabavka Datum
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVKI JU ZAVODA ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU ŽENA I MATERINSTVA KS ZA 2019. 10.06.2019
JU Narodno pozorište Sarajevo Plan Javnih nabavki za 2019 za JU NPS 10.06.2019
JU Univerzitet u Sarajevu IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVKI UNIVERZITETA U SARAJEVU (REKTORAT I CENTRI) ZA 2019. GODINU-28. 05. 2019. GODINE 10.06.2019
Ministarstvo zdravstva IZMJENE PLANA NABAVKI MINISTARSTVA ZDRAVSTVA KANTONA SARAJEVO ZA 2019. GODINU 10.06.2019
JU OŠ "Mirsad Prnjavorac" Vogošća Izmjena plana JN 2019 06.06.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Izmjena Plana nabavki Uprave policije MUP-a KS za 2019.g. 03.06.2019
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Prve izmjene i dopune Plana javnih nabavki za 2019. godinu 31.05.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Izmjene i dopune Plana nabavki MUP-a KS za 2019. 29.05.2019
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka o trecoj (III) izmjeni i dopuni Plana javnih nabavki za 2019. godinu 29.05.2019
JU Prirodno-matematički fakultet Odluka Upravnog odbora UNSA o izmjeni i dopuni Plana nabavki PMF 2019 24.05.2019
JU OŠ "Deseta osnovna škola" Prva izmjena plana nabavki za 2019.godinu 23.05.2019
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. dopuna plana 2 23.05.2019
JU Srednja tehnička škola, grafickih tehnologija, dizajna i multimedije Odluka o izuzeću nabavke o d primjene Zakona o javnim nabavkama BIH 22.05.2019
KJP ZOI 84 PLAN NABAVKI / 2019 21.05.2019
JU Druga gimnazija Plan nabavki za 2019 JU Druga gimnazija Sarajevo 21.05.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Izmjene i dopune Plana nabavki za 2019. - MUP KS 21.05.2019
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Druga izmjena i dopuna Plana nabavki za 2019. godinu 21.05.2019
JU Peta gimnazija Izmjene i dopune Plana nabavki 16.05.2019. godine 20.05.2019
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka o drugoj (II) izmjeni i dopuni Plana javnih nabavki za 2019.godinu 20.05.2019
JU Zavod za zaštitu naslijeđa Prve izmjene i dopune Plana JN za 2019. godinu 17.05.2019
JU Kamerni teatar 55 Izmjene i dopune plana javnih nabavki_2019 17.05.2019
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Izmjene i dopune Plana nabavki za 2019. godinu 17.05.2019
JU Kamerni teatar 55 Plan javnih nabavki_2019 17.05.2019
JU Kantonalni centar za socijalni rad Izmjena plana nabavke za 2019 16.05.2019
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Dopuna Plana javnih nabavki SERDA d.o.o. za 2019. godinu 15.05.2019
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Plan nabavki za 2019.godinu Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo 14.05.2019
JU Univerzitet u Sarajevu IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVKI UNIVERZITETA U SARAJEVU (REKTORAT I CENTRI) ZA 2019. GODINU-26. 04. 2019. GODINE 13.05.2019
JU OŠ Vrhbosna Sarajevo I (prva ) izmjena i dopuna Plana javnih nabavki 2019. 10.05.2019
Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture Odluka o drugoj izmjeni i dopuni plana javnih nabavki za 2019.godinu 10.05.2019
JU OŠ KŠC Osnovna škola Centar Plana nabava 2019. KŠC-Osnovna škola 09.05.2019
JU OŠ KŠC Osnovna škola Centar Plana nabava 2019. KŠC-Osnovna škola 09.05.2019
JU KŠC Opća realna gimnazija Plan nabava 2019 KŠC OPĆA - REALNA GIMNAZIJA 09.05.2019
JU KŠC srednja medicinska škola Plan nabava 2019 KŠC SREDNJA MEDICINSKA ŠKOLA 09.05.2019
Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture Druga izmjena i dopuna plana javnih nabavki za 2019.godinu 09.05.2019
JU Šumarski fakultet Plan javnih nabavki Integrisanog Univerziteta - Šumarski Fakultet 2019 - druga dopuna 08.05.2019
JU Šumarski fakultet Plan javnih nabavki Integrisanog Univerziteta - Šumarski Fakultet 2019 - prva dopuna 08.05.2019
JU Šumarski fakultet Plan javnih nabavki Integrisanog Univerziteta - Šumarski Fakultet 2019 08.05.2019
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Prva izmjena i dopuna Plana nabavki za 2019 godinu 08.05.2019
JU Psihijatrijska bolnica KS Plan JN za 2019 03.05.2019
JU OŠ "6. mart", Hadžići Praktična vježba evakuacije iz oblasti zakona iz protivpožarne zaštite 03.05.2019
JU OŠ "6. mart", Hadžići Nabavka uniformi za domaćine i dnevnog čuvara 03.05.2019
Ministarstvo za boračka pitanja 2. IZMJENA PLANA JAVN H NABAVKI ZA 2019. GODINU 30.04.2019
Ministarstvo za boračka pitanja Odluka o 2. izmjeni i dopuni Plana javnih nabavki za 2019. godinu 30.04.2019
JU Željeznički školski centar Sarajevo Izmejne plana nabavki za 2019 godinu 26.04.2019
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo Prva izmjena i dopuna Plana javnih nabavki JU ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KANTONA SARAJEVO ZA 2019. GODINU 26.04.2019
Ministarstvo pravde i uprave Plan nabavki Ministarstva pravde i uprave Kantona Sarajevo za 2019. godinu 26.04.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Izmjen i dopuna Plana nabavki za 2019. - MUPKS 26.04.2019
JU Srednja građevinsko-geodetska škola Plan javnih nabavki za 2019..godiinu 25.04.2019
JU Srednja medicinska škola - Jezero Sarajevo Plan javnih nabavki roba, usluga i radova za 2019. godinu 24.04.2019
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Plan javnih nabavki za 2019 g 22.04.2019