Plan nabavki

Organizacija Nabavka Datum
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o utvrđivanju izmjena i dopuna Plana nabavki MUP-a KS_2019. 07.08.2019
Ministarstvo za boračka pitanja 3. IZMJENA PLANA JAVN H NABAVKI ZA 2019. GODINU 07.08.2019
Ministarstvo za boračka pitanja Odluka o 3. izmjeni i dopuni Plana javnih nabavki za 2019 07.08.2019
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo II. Izmjene i dopune PLANA NABAVKI ZA 2019. GODINU - ZZZM KS 05.08.2019
JU Srednjoškolski centar Vogošća Prva dopuna plana nabavki za 2019 godinu 05.08.2019
JU Historijski arhiv Sarajevo Odluka o davanju saglasnosti na Plan nabavki za 2019.godinu 02.08.2019
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Izmjena Plana javnih nabavki - 3 02.08.2019
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka o šestoj (VI) izmjeni Plana javnih nabavki za 2019.godinu 02.08.2019
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Odluka o utvrđivanju izmjena i dopuna plana nabavki i Izmjene plana nabavki za 2019. godinu - 2782/18 01.08.2019
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Četvrta izmjena i dopuna Plana nabavki za 2019 godinu 01.08.2019
JU Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo Plan javnin nabavki Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona sarajevo 30.07.2019
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Dopuna Plana javnih nabavki SERDA za 2019. godinu, juli 29.07.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o Izmjeni Plana nabavki Uprave policije za 2019. 29.07.2019
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka o petoj (V) izmjeni i dopuni Plana javnih nabavki za 2019. godinu 29.07.2019
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. dopuna plana br.4 26.07.2019
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Treća izmjena i dopuna Plana nabavki za 2019. godinu 24.07.2019
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Prijedlog dopune plana nabavki I 2019.g. 22.07.2019
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Izmjena plana nabavke II 22.07.2019
KJKP Tržnice-Pijace d.o.o. Sarajevo Druga izmjena i dopuna Plana javnih nabavki Preduzeća za 2019.godinu 16.07.2019
JU Elektrotehnička škola za energetiku Izmjena plana nabavki za 2018.godinu 15.07.2019
JU Šumarski fakultet Mjerni instrumenti 2019 15.07.2019
JU Šumarski fakultet Laboratorijski reagensi 2019 15.07.2019
JU Fakultet zdravstvenih studija II Izmjena Plana javnih nabavki Fakulteta zdravstvenih studija za 2019. godinu 11.07.2019
JU Fakultet zdravstvenih studija Izmjena Plana javnih nabavki Fakulteta zdravstvenih studija za 2019. 11.07.2019
JU Fakultet zdravstvenih studija Plan javnih nabavki Fakulteta zdravstvenih studija za 2019. godinu 11.07.2019
JU Šumarski fakultet Patrone s tonerom 2019 10.07.2019
JU Gimnazija Obala I Izmjena Plana nabavki za 2019. godinu GO 10.07.2019
JU Šumarski fakultet usluge održavanja fotokopirnih uređaja 2019 09.07.2019
JU Šumarski fakultet Hemijski reagensi 2019 - projekat 09.07.2019
JU Šumarski fakultet Hidranti 2019 05.07.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o izmjeni Plana nabavki Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo za 2019. - druga izmjena 04.07.2019
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka o cetvrtoj (IV) izmjeni i dopuni Plana javnih nabavki za 2019. godinu 04.07.2019
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Izmjena Plana javnih nabavki - 2 04.07.2019
JU Šumarski fakultet Usluge održavanja i popravka programske podrške 2019 03.07.2019
JU Mašinski fakultet UNSA Analiza goriva NH - 25 analiza 03.07.2019
JU Šumarski fakultet soboslikarski radovi 2019 02.07.2019
JU Šumarski fakultet Kompjuterska oprema i potrepštine 2019 02.07.2019
JU OŠ "Mirsad Prnjavorac" Vogošća Izmjena plana JN 2019- 02.07.2019
JU Peta gimnazija Izmjene i dopune plana nabavki 10.06.2019. godine 01.07.2019
JU OŠ Četvrta osnovna škola Plan nabavki za 2019.g.Četvrta osnovna škola 26.06.2019
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo izmjena planana Javnih nabavki za 2019 26.06.2019
JU OŠ "Vladislav Skarić" I izmjene - Plan Nabavki 2019. 25.06.2019
Ministarstvo saobraćaja Odluka o uvrštavanju postupka javne nabavke u Plan nabavki za 2019. godinu - oglas glasila 21.06.2019
JU OŠ "Osma osnovna škola Amer Ćenanović" I IZMJENA JAVNIH NABAVKI ZA 2019 19.06.2019
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Odluka o izmjeni Plana nabavki za 2019. godinu 19.06.2019
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Odluka o uvrštavanju postupka javne nabavke u Plan nabavki za 2019. godinu 19.06.2019
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka autoguma za službena vozila Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo za 2019. godinu 18.06.2019
JU Šumarski fakultet kancelarijske potrepštine 2019 17.06.2019
JU Šumarski fakultet Laboratoriske pipete i pribor 2019 17.06.2019
JU Šumarski fakultet usluge u području zdravstva 2019 17.06.2019