Plan nabavki

Organizacija Nabavka Datum
JU OŠ "Hamdija Kreševljaković" Plan javnih nabavki 2018.-2020. 18.09.2018
JU Psihijatrijska bolnica KS Plan nabavki za 2018. godinu. 18.09.2018
Stručna služba Vlade PLAN NABAVKE ZA 2017.GOD. 18.09.2018
JU OŠ "Hamdija Kreševljaković" Plan javnih nabavki 2015., 2016., 2017. 17.09.2018
Kabinet predsjed. i zamjenika predsjed. Skupštine KS Plan javnih nabavki za 2018.g. 17.09.2018
JU Gerontološki centar Plan nabavki KJU Gerontoloski centar Sarajevo za 2018. godinu 14.09.2018
JU OŠ "Treća osnovna škola" Plan javnih nabavki 2018 druga izmjena 14.09.2018
JU OŠ Mehmedalija Mak Dizdar druga izmjena plana nabavki za 2018 14.09.2018
JU OŠ Mehmedalija Mak Dizdar Prva izmjena plana nabavki -2018 14.09.2018
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Ispravka Plana nabavki KJP "Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo za 2017. godinu 14.09.2018
JU OŠ "Mirsad Prnjavorac" Vogošća Izmjena plana javnih nabavki škole. 13.09.2018
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Plan javnih nabavki KJU „Odgojni centar Kantona Sarajevo“ za 2018. godinu 13.09.2018
JU Fakultet za saobraćaj i komunikacije Sarajevo Plan javnih nabavki FSK za 2018. godinu 13.09.2018
JU Psihijatrijska bolnica KS Izmjene Plana javnih nabavki za 2017. godinu 13.09.2018
JU Zavod za specijalno obrazovanje i odgoj djece Mjedenica 2018Plan Javnih nabavki 13.09.2018
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo Četvrta izmjena i dopuna PLana javnih nabavki za 2018. godinu 12.09.2018
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Dopuna Plana javnih nabavki SERDA za 2018. godinu 12.09.2018
JU Fakultet političkih nauka UNSA PLAN JAVNIH NABAVKI FPN 2018 12.09.2018
JU OŠ “Druga osnovna škola” PRVA IZMJENA PLANA JN ZA 2018. 11.09.2018
JU Ekonomski fakultet Plan javnih nabavki za 2018. godinu_ 11.09.2018
JU Ekonomski fakultet Plan javnih nabavki za 2017. godinu_ 11.09.2018
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Prijedlog V dopune plana javnih nabavki za 2018.g. 11.09.2018
JU OŠ “Druga osnovna škola” PLAN NABAVKI ZA 2018.GOD. 11.09.2018
JU OŠ “Druga osnovna škola” PLAN NABAVKI ZA 2017.GODINU. 11.09.2018
JU OŠ Mehmedalija Mak Dizdar Plan- nabavki za 2018. 11.09.2018
JU Narodno pozorište Sarajevo Plan Javnih nabavki za 2017. godinu za JU NPS 10.09.2018
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka o Šestoj (VI) izmjeni i dopuni Plana javnih nabavki za 2018. godinu 10.09.2018
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Izmjena i dopuna Plana nabavki za 2018 07.09.2018
JU OŠ "Nafija Sarajlić" Plan javnih nabavki za 2018 godinu za JU OŠ "Nafija Sarajlić" 07.09.2018
JU Pedagoški fakultet Plan nabavki za 2018 PF godinu Izmjena 06.09.2018
JU Pedagoški fakultet Plan nabavki za 2018 PF godinu 06.09.2018
JU Elektrotehnički fakultet UNSA Plan javnih nabavki Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu 06.09.2018
JU Filozofski fakultet Plan nabavki-2018 06.09.2018
Stručna služba Vlade PRVA IZMJENA I DOPUNA PLANA NABAVKI ZA 2018. GODINU 05.09.2018
JU OŠ "6. mart", Hadžići Administrativni materijal, učila, pomagala i dr. 30.08.2018
JU Zaštićena prirodna područja KS Posebna odluka o pokretanju postupka javne nabavke za radove na čišćenju površine u cilju pripreme terena za osnivanje Planinske botaničke bašte Trebević ZPPKS 30.08.2018
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Izmjena Plana javnih nabavki za 2018. godinu -3 27.08.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Nabavka i isporuka motornih vozila za potrebe Min. komun.privrede i infrastr. KS 20.08.2018
Ministarstvo saobraćaja Odluka o uvrštavanju postupka javne nabavke u Plan nabavki za 2018. godinu MS - razglas i rasvjeta 15.08.2018
KJKP Gras d.o.o. Lot 3129 Regeneracija pumpi i glave volana 06.08.2018
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka o Petoj (V) izmjeni i dopuni Plana javnih nabavki za 2018.godinu 03.08.2018
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" V. Izmjene i dopune Plana nabavki za 2018. godinu 02.08.2018
JU Djeca Sarajeva Plan javnih nabavki za 2018 - Izmjena - 6 31.07.2018
JU Djeca Sarajeva Plan javnih nabavki za 2018 - Izmjena - 5 31.07.2018
JU Djeca Sarajeva Plan javnih nabavki za 2018 - Izmjena - 4 31.07.2018
JU Djeca Sarajeva Plan javnih nabavki za 2018 - Izmjena - 3 31.07.2018
JU Djeca Sarajeva Plan javnih nabavki za 2018 - Izmjena - 2 31.07.2018
JU Djeca Sarajeva Plan javnih nabavki za 2018 - Izmjena - 1 31.07.2018
Služba za skupštinske poslove Izmjene i dopune Plana nabavki Službe za skupštinske poslove SKS 27.07.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Izmjene i dopune Plana javnih nabavki KCUS-a za 2018.godinu 24.07.2018