Pretraga

Ukupno 62
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU OŠ Stari Ilijaš Redovan sistematski pregled radnika - Usluge u području zdravstva Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.05.2020 2714,00 JAVNA USTANOVA DOM ZDRAVLJA KANTONA SARAJEVO
JU OŠ Stari Ilijaš Toneri za laserske štampače/faksimil uređaje, fotokopirne mašine - aparate (toneri) Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.05.2020 803,00 "IMTEC" D.O.O. SARAJEVO
JU OŠ Stari Ilijaš Usluge popravke i održavanja gasnih aparata - protiv-požarnih aparata i hidrantne mreže Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.05.2020 936,00 VATROTEH INŽINJERING D.O.O. SARAJEVO - Vogošća Igmanska bb.
JU OŠ Stari Ilijaš Telekomunikacijske usluge mobilne telefonije Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.05.2020 500,00 117,75 DIONIČARSKO DRUŠTVO BH TELECOM SARAJEVO
JU OŠ Stari Ilijaš Ugostiteljske usluge - usluge hrane reprezentacija za Dan škole Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.04.2020 300,00 300,00 UR Pizzerija Bistro "AZZURO" Ilijaš
JU OŠ Stari Ilijaš Papirne potrebštine, kopir papir i ostali artikli Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.04.2020 1400,00 406,58 "ĐOZO-COMERC" d.o.o. Sarajevo Terezaija 58/II
JU OŠ Stari Ilijaš Usluge, Kompjuterske i uz njih vezane usluge - postavka Smart table i obuka Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.04.2020 269,10 269,10 IMTEC DOO SARAJEVO
JU OŠ Stari Ilijaš Računovodstvene usluge - ovjera završnog računa Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.04.2020 100,00 100,00 OD "GLOBAL KONTO" Sarajevo
JU OŠ Stari Ilijaš Usluge ocjene težine bolesti radnika Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.04.2020 100,00 100,00 JU ZAVOD ZA ZDRASTVENU ZAŠTITU ZAPOSLENIKA MUP-a KANTONA SARAJEVO
JU OŠ Stari Ilijaš Energenti - nabavka peleta Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.04.2020 6991,04 "HODŽEKS" D.O.O. Ilijaš,
JU OŠ Stari Ilijaš Nabavka literature za stručno usavršavanje nastavnika i stručnih saradnika Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.04.2020 120,00 Udruženje nastavnika F BiH, ulica Alipašina 4/I
JU OŠ Stari Ilijaš Nabavka roba - kancelarijski materijaln Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.04.2020 1998,75 521,00 TR "NIDIJA" Ilijaš, ulica 126. Ilijaške brigade 68
JU OŠ Stari Ilijaš Usluge interneta u područnim školama Misoča i Malešići Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.04.2020 350,00 48,75 TELEMACH d.o.o. Sarajevo, Džemala Bijedića 216t
JU OŠ Stari Ilijaš Usluge preventivne dezinfekcije , dezinskecije i deratizacije Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.04.2020 1123,20 269,10 SANACIJA 3D Sarajevo, Nadežde Petrović 18 DO
JU OŠ Stari Ilijaš Prevoz učenika osnovnih škola sa područja Općine Ilijaš "Škola plivanja" Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.03.2020 4330,00 3250,00 CENTROTRANS EUROLINES D.D. ILIJAŠ
JU OŠ Stari Ilijaš sredsva - proizvodi za čišćenje i održavanje prostorija škole Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.03.2020 3500,00 953,25 ECOTIME D.O.O SARAJEVO
JU OŠ Stari Ilijaš Sredstva za dezinfekciju prostora i ličnu dezinfekciju Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.03.2020 490,06 490,06 ALDY-COMPANYD.O.O. SARAJEVO
JU OŠ Stari Ilijaš Plan javnih nabavki OŠ "stari Ilijaš" za 2020. godinu Plan nabavki 19.03.2020
JU OŠ Stari Ilijaš Usluge pripremanja hrane, podjele obroka i užina učenicima u produženom boravkuo Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 13.01.2020 4,99 29.01.2020 16000,00 2074,41 "NERRO" D.O.O SARAJEVO
JU OŠ Stari Ilijaš Usluge nabavke, podjele hrane, obroka i užinana učenicima u produženom boravku Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 30.08.2019 18000,00 16147,50 "NERRO" d.o.o. Sarajevo
JU OŠ Stari Ilijaš Usluge popravka i održavanja opreme detekcija gasa Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.09.2019 1104,48 1104,48 "PROTEAM" d.o.o. Sarajevo
JU OŠ Stari Ilijaš Limarski radovi na opšivanju strehe i zamjena oluka objekta područne škole u Bioči Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.11.2018 2341,11 2341,11 Proizvodno-uslužni obrt "DE-LIM" Zenica
JU OŠ Stari Ilijaš Nabavka: obrasci i papir, papirne potrebštine i ostali artikli Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.06.2019 2900,00 2805,00 TR KNJIŽARA "NIDIJA" Ilijaš
JU OŠ Stari Ilijaš Nabavka roba - tonera za laserske štampače, faksimil uređaje, fotokopirne mašine (toneri) Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.06.2019 1000,00 636,64 "IMTEC" D.O.O SARAJEVO ulica Bosanski put bb.
JU OŠ Stari Ilijaš Obuka radnika iz oblasti zaštite na radu i protupožarne zaštite Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.04.2019 702,00 702,00
JU OŠ Stari Ilijaš Usluga popravke i održavanja kotlova -ugradnja automatike za školsku kotlovnicu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.03.2019 1230,50 1230,50 ELKOMONT D.O.O. Društvo za gasne i uljne gorionike, projektovanje, ugradnju i održavanje termoenergetske opreme Sarajevo
JU OŠ Stari Ilijaš Nabavkla roba - energenti /pelet -ogrijevni materijal/ Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.03.2019 7000,00 7000,00 "HODŽEKS" D.O.O. Ilijaš
JU OŠ Stari Ilijaš Nabavka roba i izvođenje radova na vanjskom uređenju objekta PŠ Bioča Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.11.2018 7000,00 7000,00 TEHNO-PROMET DOO Zenica
JU OŠ Stari Ilijaš Usluga sistematskog pregleda radnika Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.08.2018 3380,00 3172,00 JU DOM ZDRAVLJA KANTONA SARAJEVO
JU OŠ Stari Ilijaš Usluge nabavke, podjele hrane, obroka i užina učenicima u produženom boravku Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 20.08.2018 4,27 31.08.2018 20000,00 15826,50 "NERRO" D.O.O. SARAJEVO
JU OŠ Stari Ilijaš SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.03.2018 3000,00 "ALDY-COMPANY" D.O.O SARAJEVO
JU OŠ Stari Ilijaš Servisiranje i opravka opreme Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.03.2018 1200,00 2456,82 "ĐOZO-COMERC" D.O.O. Sarajevo
JU OŠ Stari Ilijaš Higijenski materijal Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.02.2018 3500,00 286,18 "ECOTIME" do,o, Sarajevo
JU OŠ Stari Ilijaš Sanitarni proizvodi Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.02.2018 3000,00 2150,04 "ECOTIME" d.o.o Sarajevo
JU OŠ Stari Ilijaš Nabavka ogrijeva - pelet Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.02.2018 7000,00 7000,00 "HODŽEKS" d.o.o. Ilijaš
JU OŠ Stari Ilijaš Plan javnih nabavki OŠ "Stari Ilijaš" Ilijaš 2018. Plan nabavki 22.02.2018
JU OŠ Stari Ilijaš OPREMA ZA VODOINSTALACIJE I GRIJANJE Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.10.2017 690,00 690,00 "HODŽEKS" D.O.O. ILIJAŠ
JU OŠ Stari Ilijaš prevoz učenika Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.10.2017 130,00 130,00 "ĐULISTAN" LJEŠEVO - ILIJAŠ
JU OŠ Stari Ilijaš Telekomunikacijske usluge Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.03.2017 3174,76 3087,30 DD BH TELECOM Sarajevo
JU OŠ Stari Ilijaš Usluge osiguranja od posljedica nezgode radnika OŠ "Stari Ilijaš" Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.09.2017 1160,00 1160,00 BOSNA SUNCE OSIGURANJE D.D. SARAJEVO
JU OŠ Stari Ilijaš nabavka robe-PVC vrata za OŠ „Stari Ilijaš“ PŠ Bioča Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.09.2017 1500,00 1497,12 OR "PVC ALU KENO" Breza
JU OŠ Stari Ilijaš usluge sistematskog ljekarskog pregleda zaposlenika JU OŠ „Stari Ilijaš“ Ilijaš Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.09.2017 2925,00 2617,00 Javna ustanova Dom zdravlja Kantona Sarajevo
JU OŠ Stari Ilijaš NABAVKA ROBE OPREMA I MATERIJAL ZA GRIJANJE Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 13.09.2017 8003,70 8003,00 "HODŽEKS" D.O.O. ILIJAŠ
JU OŠ Stari Ilijaš NABAVKA ROBE OPREMA I MATERIJAL ZA GRIJANJE ZA PODRUČNU ŠKOLU BIOČA Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 17.08.2017
JU OŠ Stari Ilijaš DOSTAVLJANJE HRANE - UŽINA UČENICIMA U PRODUŽENOM BORAVKU Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 18.08.2017 13.09.2017 19800,00 16846,50 "NERRO" D.O.O. SARAJEVO
JU OŠ Stari Ilijaš Dostavljanje hrane Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 16.08.2017 23,40
JU OŠ Stari Ilijaš MATERIJAL ZA GRIJANJE Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 21.08.2017 8500,00
JU OŠ Stari Ilijaš Odluka o poništenju JN Usluga dostavljanja hrane Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 01.06.2017
JU OŠ Stari Ilijaš Dostavljanje hrane -užina učenicima u produženom boravku Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 08.05.2017
JU OŠ Stari Ilijaš Poništenje postupka JN usluga dostavljanja hrane Plan nabavki 24.04.2017
Ukupno po stranici 8532,66 161766,70 112789,69