Pretraga

Ukupno 18454
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Laboratorijski reagensi i potrošni materijal aplikabilni na postojeću tehnologiju za aparate ADVIA 2120i proizvođača Siemens Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 30.03.2018 199859,57 29.05.2018 199859,57 199859,57 Diamedic doo Sarajevo
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Laboratorijski reagensi i potrošni materijal aplikabilni na postojeću tehnologiju za aparate Beckman coulter LH 780 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 30.03.2018 79213,21 25.05.2018 79213,21 79213,21 Inel-Med doo Mostar
JU Pozorište mladih Sarajevo Nabavka usluga izmještanja djela instalacija grijanja Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 03.08.2018 585,00
JU Pozorište mladih Sarajevo Nabavka materijala, priprema impregnacija te bojenje zidova i plafona Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 03.08.2018 1170,00
JU Pozorište mladih Sarajevo Nabavka i ugradnja itisona kocka Balsan Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 03.08.2018 694,98
JU Pozorište mladih Sarajevo Kupovina i ugradnja otirača Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 02.08.2018 698,26
JU Pozorište mladih Sarajevo Kupovina, isporuka i ugradnja skrivene publik rasvjete sijalica Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 03.08.2018 819,00
JU Pozorište mladih Sarajevo Nabavka i ugradnja opreme za svečano otvaranje Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 03.08.2018 1170,00
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Odvoz otpada sa postrojenja Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 09.02.2018 15.08.2018
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Laboratorijski potrošni materijal Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 24.04.2018 53333,86 20.07.2018 53333,86 53333,86 Semikem doo, Globex doo
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Nabavka reagenasa i potrošnog materijala za biohemiju aplikabilni na postojeću tehnologiju aparata Dimension EXL 200 ponovljeni Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 04.06.2018 299776,28 24.07.2018 299776,28 299776,28 Diamedic doo Sarajevo
Ministarstvo saobraćaja Odluka o pokretanju postupka MS - Razglas i rasvjeta Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 15.08.2018
Ministarstvo saobraćaja Odluka o uvrštavanju postupka javne nabavke u Plan nabavki za 2018. godinu MS - razglas i rasvjeta Plan nabavki 15.08.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka usluga revizije godišnjih izvještaja za 2018. godinu Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 14.08.2018
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo ZU 10-02/18 SANITARNI PREGLED ZAPOSLENIKA NA POROĐAJNIM I DJEČIJIM ODJELIMA KOJI PODLIJEŽU ZDRAVSTVENOM NADZORU JEDNOM GODIŠNJE I KONTROLA STERILIZACIJE – SPORA PO LOKALITETIMA (OSAM LOKALITETA) JEDNOM U DVA MJESECA ZA POTREBE ZAVODA Ugovaranje i realizacija direktni sporazum
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka komunalnih usluga – odvoz smeća za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - juli 2018 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.07.2018 414,18 414,18 KANTONALNO JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "RAD"DOO SARAJEVO, Novo Sarajevo, 4200316890001
JU OŠ "Mirsad Prnjavorac" Vogošća Nabavka opreme za ozvučenje MP Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.07.2018 1883,70 1883,70 Unilab d.o.o. Sarajevo
JU OŠ "Mirsad Prnjavorac" Vogošća Nabavka opreme za ozvučenje Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 13.07.2018 1883,70
JU OŠ "Mirsad Prnjavorac" Vogošća Nabavka računara i računarske opreme MP. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.07.2018 6002,10 6002,10 Procomp d.o.o. Zenica
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluge distribucije toplotne energije-gradskog grijanja za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - juli 2018 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.07.2018 1699,90 1699,90 KJKP "TOPLANE-SARAJEVO" D.O.O., Sarajevo Novi Grad, 4200353740001
JU OŠ "Mirsad Prnjavorac" Vogošća Nabavka kompjuterske opreme u školi MP. Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 20.07.2018 6002,10
JU OŠ Hadžići nabavka materijala za popravak i održavanje zgrade. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.07.2018 793,00 793,00 TR "COLOR" Hadžići - Sarajevo 4302380100003
JU OŠ "Mirsad Prnjavorac" Vogošća Nabavka računara i računarske opreme MP Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.07.2018 6998,85 6998,85 Imtec d.o.o. Sarajevo
JU OŠ "Mirsad Prnjavorac" Vogošća Nabavka kompjuterske opreme u školi MP Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 14.06.2018 6998,85
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o obustavi postupka - nabavka napitka za potrebe organa KS Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 10.08.2018
Ministarstvo za boračka pitanja Odluka o pokretanju postupka javne nabavke čestitki sa kovertama Ugovaranje i realizacija 14.08.2018 77,00 77,00 Udruženje oboljelih od cerebralne dječije paralize Kantona Sarajevo
JU OŠ "Mirsad Prnjavorac" Vogošća Građevinski radovi u školi MP Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev
JU OŠ "Mirsad Prnjavorac" Vogošća Građevinski radovi u školi Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 02.08.2018 40551,08
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluge otpreme pošte za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - juli 2018 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.07.2018 7291,10 7291,10 JP BH POŠTA D.O.O. SARAJEVO, Sarajevo Centar, 4200682210005
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluge gradskog tramvajskog prijevoza za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - avgust 2018 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 06.08.2018 450,00 450,00 KANTONALNO JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "GRADSKI SAOBRAĆAJ" D.O.O. SARAJEVOSarajevo Novi Grad, 4200055640002
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluga oglašavanja u medijima - osmrtnice, oglasi i sl. za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo – osmrtnica za bivšeg glavnog tužioca KTKS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.07.2018 550,00 550,00 Avaz roto press d.o.o., Sarajevo Centar, 4200934630002
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka smrznute piletine 2018 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 23.07.2018 84099,60 Vinojug d.o.o. Sarajevo ID 4200368260006
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka keksa, brašna, griza, supa, smrznutog povrća, sokova, začina i dr. Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 23.07.2018 196258,14 TP Distributivni Centar d.d. Sarajevo ID 4200115050005
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka pita i dvopeka 2018 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 23.07.2018 19726,20 MBA Centar d.o.o. Sarajevo ID:4200644390008
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluga obavezne dezinfekcije poslovnih prostorija Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - treća u 2018. godini Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.07.2018 58,50 58,50 Eko-tim doo Sarajevo, Vogošća, 4201793500009
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Spojni materijal,vijci,dihtunzi i olovo Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 09.02.2018 13.08.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka unimop setova i papirnog ručnika za en Motion electronic hand towel dispanzer Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 23.07.2018 9360,00 Defter d.o.o. Sarajevo ID:4200303990007
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka tečnog deterdženta za liniju za pranje veša za automatsko doziranje Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 23.07.2018 105300,00 Artika d.o.o. Sarajevo ID: 4200258910005
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo UGOVOR -ORMAN d.o.o Ugovaranje i realizacija pregovarački postupak bez objave obavještenja 19.07.2018 17488,93 ORMAN d.o.o Kiseljak
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo odluka o pregovaračkom postupku bez objavljivanja Pokretanje i tok postupka pregovarački postupak bez objave obavještenja 07.06.2018
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo odluka o pokretanju -Rekonstrukcija saobraćajnih površina Pokretanje i tok postupka pregovarački postupak bez objave obavještenja 16.05.2018
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluga oglašavanja u medijima - osmrtnice, oglasi i sl. za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo – oglas za prijem stručnog saradnika na IPA projektu u radni odnos na određeno vrijeme, Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.07.2018 707,85 707,85 Avaz roto press d.o.o., Sarajevo Centar, 4200934630002
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluga oglašavanja u medijima - osmrtnice, oglasi i sl. za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo – oglas za prijem namještenika u radni odnos na određeno vrijeme, Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.07.2018 530,89 530,89 Avaz roto press d.o.o., Sarajevo Centar, 4200934630002
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluga oglašavanja u medijima - osmrtnice, oglasi i sl. za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo – oglas za prijem stručnog saradnika na IPA projektu u radni odnos na određeno vrijeme Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.07.2018 672,75 672,75 Oslobođenje servisi, Vogošća, 4202263820009
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluga oglašavanja u medijima - osmrtnice, oglasi i sl. za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo – oglas za prijem namještenika u radni odnos na određeno vrijeme Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.07.2018 672,75 672,75 Oslobođenje servisi, Vogošća, 4202263820009
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Sijalice za oftalmoskope i biomikroskope 2018 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.07.2018 2628,99 01.08.2018 2628,99 2628,99 Inel doo Mostar
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluge distribucije vode za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - juli 2018 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 26.07.2018 363,60 363,60 KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" D.O.O., Stari Grad, 4200151950004
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluge distribucije vode za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - paušal juli 2018 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 26.07.2018 23,40 23,40 KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" D.O.O., Stari Grad, 4200151950004
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluge distribucije vode za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - juni 2018 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 16.07.2018 367,30 367,30 KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" D.O.O., Stari Grad, 4200151950004
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluge distribucije vode za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - paušal juni 2018 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 16.07.2018 23,40 23,40 KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" D.O.O., Stari Grad, 4200151950004
Ukupno po stranici 695384,88 1096625,05 664392,18