Pretraga

Ukupno 30683
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Produženje i održavanje licenci za DMS Hermes 19 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 26.04.2019 11106,00 11106,00 Bosnian Business System d.o.o., 4200298380009, Sarajevo
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Produženje i odrzav licenci za DMS Hermes 19 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 11106,00
JU OŠ "Avdo Smailović" Konkurentski zahtjev Nabavka užina.. Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 07.03.2019 8314,50 8314,50 Nerro d.o.o. 4201254460001
JU OŠ "Avdo Smailović" Konkurentski zahtjev Nabavka užina. Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 07.03.2019 8314,50
JU OŠ "Avdo Smailović" Konkurentski zahtjev Nabavka užina. Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 07.03.2019 8314,50
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Demontaža postojećih ugradbenih rasvjetnih tijela i montaža Led panela Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.06.2019 722,59 722,59 Ćosićpromex d.o.o Žabljak Usora 4218273630007
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka vina za poklon UO CASEE konferencije Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.06.2019 255,39 255,39 Hercegovina vino d.o.o Mostar 4227207320080
JU OŠ "Zaim Kolar", Dejčići Konkurentski zahtjev Usluge prijevoza učenika u školu u prirodi u šabicima. Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 19.02.2019 56969,46 56969,46 Centrotrans-eurolines 4200169140000
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Pružanje usluga centralnog internet linka za potrebe KCUS-a za V mjesec 2019.godine Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.06.2019 1746,81
JU OŠ "Zaim Kolar", Dejčići Konkurentski zahtjev Usluge prijevoza učenika u školu u prirodi u šabicima Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 19.02.2019 56969,46
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Usluge servisiranja i funkcionalnog osposobljavanja EEG aparata proizvođača Oxford Medical Synergy valor na neurološkoj klinici Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.06.2019 6858,54 MEDILINE d.o.o. Sarajevo- 4200146950004
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka i ugradnja roletni za potrebe Neurološke klinike KCUS-a Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.06.2019 994,34 MIKADO d.o.o. Sarajevo - 4200062260002
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Usluge servisiranja i funkcionalnog osposobljavanja medicinskih uređaja/sistema Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.06.2019 6903,00 HTS O.D. Sarajevo - 4302431450004
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka filceva za mašine za pranje podova Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.06.2019 750,02 KAMER COMMERCE d.o.o. Vogošća 4200086440044
JU OŠ "Zaim Kolar", Dejčići Otvoreni postupak Nabavka hrane, pića i srodnih proizvoda. Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 07.03.2019 126675,58 126675,58 Vega-pak d.o.o. 4201273500006
JU OŠ "Zaim Kolar", Dejčići Otvoreni postupak Nabavka hrane, pića i srodnih proizvoda Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 25.02.2018 126675,58
JU Ekonomski fakultet nabavka usluga plesa i predstave za učesnike konferencije ePEACEnter na temu Prvog svjetskog rata za potrebe ugovornog organa, odnosno realizacije aktivnosti projekta "Networking in Preserving the First World War Multicultural Heritage in the Danube Count Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.06.2019 36000,00
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Softwer 19 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 26.04.2019 33331,00 33331,00 Bosnian Business System d.o.o., 4200298380009, Sarajevo
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Softwer lot-1 19 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 02.04.2019 33331,00
JU OŠ "Hrasno" Nabavka kopir aparata. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.11.2018 1817,96 1817,96 Imtec 4200918780053
JU OŠ "Čengić-Vila I" Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda za nabavku užina. Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 04.03.2019 18032,30 18032,30 MBA CENTAR 4200644390008
JU OŠ "Čengić-Vila I" Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda za nabavku užina Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 19.12.2018 18032,30
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Opravka vozila Mercedes 2018 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 16.02.2018 03.07.2018 3792,06
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Deratizacija kanalizacione mreže Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.06.2018 05.07.2018 6552,00 06.07.2018 6552,00 6552,00 Sanacija 3D d.o.o
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sanitarno ekološke usluge u objektima ViKa Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.06.2018 05.07.2018 3346,20 06.07.2018 3346,20 3346,20 Sanacija 3D d.o.o
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Ispuna za lagune Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.02.2018 19.06.2018 7008,77 20.06.2018 7008,77 7008,77 Hidrogradnja d.d.
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavka opreme za radioničko-laboratorijske vježbe za stručno zanimanje Tehničar mehatronike -Ugovaranje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.05.2019 6976,13 6976,13 MICOM BH d.o.o.
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavka opreme za radioničko-laboratorijske vježbe za stručno zanimanje Tehničar mehatronike Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 24.05.2019 6976,13
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Materijal za proširenje lagune Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.02.2018 19.06.2018 7008,77 20.06.2018 7008,77 7008,77 Hidrogradnja d.d.
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavka 1 kom. knjige "Znanaost i umjetnost odgoja"-stručne literature za potrebe pedagoško-psihološke i socijalne službe Škole, autora Gordane Buljan -Flander i saradnika Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 28.05.2019 100,00
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavka usluge obaveznog sistematskog pregleda radnika škole za školsku 2019/2020- ugovaranje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.06.2019 2925,00 2925,00 JU ZAVOD ZA MEDICINU RADA KANTONA SARAJEVO
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavka usluge obaveznog sistematskog pregleda radnika škole za školsku 2019/2020 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 13.05.2019 45,00
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Usluge razvoja i dizajna web platforme sa CMS sistemom nabavke Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.02.2018 18.06.2018 6867,90 22.06.2018 6867,90 6867,90 Aspo rail d.o.o
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavka obrazaca propisanih Pravilnikom o vođenju pedagoške dokumentacije i evidencije u srednjoj školi i domu učenika - ugovaranje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.06.2019 1062,36 1062,36 SVJETLOST SARS d.d.
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavka obrazaca propisanih Pravilnikom o vođenju pedagoške dokumentacije i evidencije u srednjoj školi i domu učenika Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 21.05.2019 1062,36
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Ispitivanje i opravka kočionih i frikcionih elemenata Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.02.2018 14.06.2018 5580,90 18.06.2018 5580,90 5580,90 Hen d.o.o
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavka 50 kom. knjiga radi njihove dodjele najboljim učenicima škole Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 03.06.2019 615,00
JU OŠ "Treća osnovna škola" Usluge čišćenja ,pražnjenja i sapiranja rezervoara za lož ulje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.04.2019 2106,00 2106,00 Delta Petrol D.O.O. kAKANJ
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Opravka hidrauličnih crijeva i holendera visokog pritiska Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.02.2018 14.06.2018 6961,50 21.06.2018 6961,50 Hansa Fkex d.o.o
JU Univerzitet u Sarajevu Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli ugovora o javnoj nabavci Usluge avio prevoza - 18. 06. 2019. godine Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 24.05.2019 90675,00
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavka materijala za izradu radnih stolova za zanimanje Tehničar mehatronike Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 03.05.2019 340,97
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavka usluge organizacije iftara za radnike Škole Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 22.05.2019 840,00
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti Printanje propagandnog materijala Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.06.2019 368,55 368,55 Margo d.o.o. Sarajevo IDB 4400592450006
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavka ručnog sata (komad 1) za učenicu sa ostvarenim odličnimuspjehom i primjernim vladanjem u toku cjelokupnog srednjoškolskog obrazovanja Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 22.05.2019 105,00
JU Srednja škola metalskih zanimanja Usluge pregleda i ispitivanje sredstava rada - mašina i uređaja - Ugovaranje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.04.2019 1498,77 1498,77
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Filtracioni materijal Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.02.2018 01.06.2018 5930,50 11.06.2018 5930,50 Hidrogradnja d.d.
JU Srednja škola metalskih zanimanja Usluge pregleda i ispitivanja sredstava rada - mašina i uređaja Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 17.04.2019 1498,77
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavka 2 komada knjiga "Sve o avionima", stručne literature za zanimanje Mašinski tehničar - izborna područja Zrakoplov i motor i Opsluga zrakoplova i tereta, autora Bajić Safeta Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 13.05.2019 503,10
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Ispitivanje vatrodojavnih instalacija i centrala Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.02.2018 07.06.2018 3650,40 13.06.2018 3650,40 Proving d.o.o Sarajevo
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavka materijala za čišćenje za 2019. godinu - ugovaranje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.05.2019 3997,86 3997,86 PENNY PLUS d.o.o.
Ukupno po stranici 422203,67 382319,10 312523,99