Pretraga

Ukupno 6698
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Mašinski zanatrsko građevinski radovi na izradi i održavanju gasnih instalacija u građ. objektima Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 24.04.2017 41554,07
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku protupožarnih aparata i prateće opreme Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 10.02.2017 10953,54 22.03.2017 10953,54 10953,54 GRANULO-RE d.o.o. Sarajevo
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Specifični anesteziološki materijal za potrebe svih klinika KCUS-a Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 12.07.2017 Medi-Frey d.o.o. Sarajevo Italgroup d.o.o. Sarajevo Stepmed d.o.o. Banja Luka Sedžan Ingenering d.o.o. Globex d.o.o. Zenica Rauche Medical d.o.o. Stepmed d.o.o. Banja Luka
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Lijekova iz različitih grupa po ATC klasifikaciji za potrebe KCUS-a Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 25.07.2017 Farmavita d.o.o. Interpromet d.o.o. Farmacija 2011 d.o.o. Hercegovinalijek d.o.o. Unifarm d.o.o. Phoenix Pharma d.o.o. Medimpex d.o.o. Bosnalijek d.d.
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Reagensi i potrošni materijal aplikabilni na postojeću tehnologiju za potrebe O.J. Klinička mikrobiologija i O.J. Klinika za plućne bolesti i tuberkulozu KCUS-a Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 14.04.2017 1051607,70 Sedžan Ingenering d.o.o.
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Hemikalije, boje i laboratorijski materijal za potrebe Kliničke patologije, citologije i humane genetike KCUS-a Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 26.07.2017 Diamedic d.o.o. Medic BH d.o.o. Emeding d.o.o. Semikem d.o.o. Biognost d.o.o. Ena d.o.o. Globex d.o.o.
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Specifični materijal za ugradnju za potrebe Klinike za bolesti uha, nosa i grla KCUS-a Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 22.06.2017 93169,44 MEDICAL INTERTRADE d.o.o.
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Lijekovi iz različitih grupa po ATC klasifikaciji za potrebe klinika KCUS-a Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 01.06.2017 Bosnalijek d.d. Sarajevo Farmavita d.o.o. Sarajevo Krajinagroup d.o.o. Unifarm d.o.o. Medimpex d.o.o. Novopharm d.o.o. Interpromet d.o.o. Farmacija 2011 d.o.o. Hercegovinalijek d.o.o.
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Lijekovi iz različitih grupa po ATC klasifikaciji za potrebe svih klinika KCUS-a Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 22.06.2017 Phoenix Pharma d.o.o. Krajinagroup d.o.o. Unifarm d.o.o. Farmavita d.o.o. Bosnalijek d.d. Apomedical d.o.o. Interpromet d.o.o Hercegovinalijek d.o.o. Farmacija 2011 d.o.o.
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Potrošni materijal za operacije katarakte i za abdominalnu hirurgiju - LOT 1 Pokretanje i tok postupka pregovarački postupak bez objave obavještenja 05.07.2017
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Potrošni materijal za operacije katarakte i za abdominalnu hirurgiju - LOT 2 I LOT 3 - Okvirni sporazum Ugovaranje i realizacija pregovarački postupak bez objave obavještenja 12.09.2017 54688,23 "HERCEGOVINALIJEK" d.o.o. Mostar
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Lijekovi IV iz različitih grupa po ATC klasifikaciji za potrebe svih klinika KCUS-a Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 11.04.2017 Farmacija 2011 d.o.o. Bihać Unifarm d.o.o. Lukavac Phoenix Pharma d.o.o. Bijeljina Mark Medical d.o.o. Sarajevo Hercegovinalijek d.o.o. Mostar
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Potrošni materijal za operacije katarakte i za abdominalnu hirurgiju - LOT 2 I LOT 3 Pokretanje i tok postupka pregovarački postupak bez objave obavještenja 05.07.2017 54688,23
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Medicinska sredstva i potrošni materijal II za potrebe svih klinika KCUS-a Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 07.07.2017 Minerva Medica d.o.o. Medichem d.o.o.
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo Odluka i tabelarni prikaz sedme izmjene i dopune Plana javnih nabavki Plan nabavki 21.09.2017
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Izvođenje dodatnih( nepredviđenih) radova kod nabavke i montaže prozora na velikom stacionaru, Objekat O-I - Ugovor Ugovaranje i realizacija pregovarački postupak bez objave obavještenja 14.09.2017 81712,80 81712,80 KONZORCIJ: "TADIĆ STOLARIJA" - "EKO TEH" d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Izvođenje dodatnih( nepredviđenih) radova kod nabavke i montaže prozora na velikom stacionaru, Objekat O-I Pokretanje i tok postupka pregovarački postupak bez objave obavještenja 07.09.2017 69840,00
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Medicinska sredstva i potrošni materijal III za potrebe svih klinika KCUS-a Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 12.07.2017 GLOBEX d.o.o. SEDŽAN INGENERING d.o.o. MEDI FREY d.o.o. ITALGROUP d.o.o. MEDICALLUX d.o.o. ENA d.o.o. INEL MOSTAR d.o.o. SEMIKEM d.o.o.
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Ugradni i specifični potrošni materijal za potrebe Klinike za očne bolesti KCUS-a Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 14.07.2017 Adrialine d.o.o. Banja Luka Đaković d.o.o. Banja Luka Globex d.o.o. Zenica Oktal Pharma d.o.o. Sarajevo Phoenix Pharma d.o.o. Bijeljina Hercegovinalijek d.o.o. Mostar
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Specifični potrošni materijal (port i igle) za potrebe Klinike za radiologiju i Klinike za onkologiju KCUS-a Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 22.08.2017 127108,80 Italgroup d.o.o. Sarajevo
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Medicinska sredstva i potrošni materijal IV za potrebe svih klinika KCUS-a Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 10.07.2017 251121,78 Italgroup d.o.o. Sarajevo
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Specifični potrošni materijal za stereotaksijsku biopsiju za potrebe Klinike za radiologiju KCUS-a Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 02.08.2017 96642,00 Medical d.o.o.
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Oprema i rezervni dijelovi za radio sistem Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 30.03.2017 13401,10
JU Srednja građevinsko-geodetska škola Uslige održavanja informatičke i srodne opreme Pokretanje i tok postupka 15.09.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Testovi i potrošni materijal za potrebe klinika KCUS-a Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 10.07.2017 Farmavita d.o.o. Ena d.o.o. AB Medic d.o.o. Medic BH d.o.o. Biognost d.o.o.
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Traka za izolaciju čeličnih cijevi Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 27.03.2017 36254,20
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Specifični materijal za ugradnju za potrebe Klinike za vaskularnu hirurgiju KCUS-a Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 07.07.2017 Mac's Medical International d.o.o. Stepmed d.o.o.
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Antitijela za imunohistohemiju i pripadajući materijal za parafinske rezove za potrebe Kliničke patologije, citologije i humane genetike KCUS-a Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 06.09.2017 Farma d.o.o. Tuzla-farm d.o.o. AB Medic d.o.o.
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Mašinski radovi na zamjeni i održavanju mjerno regulacionih uređaja Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 20.02.2017 152568,00
JU Srednja građevinsko-geodetska škola Izrada Plana zaštite od požara Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 22.02.2017 1929,33
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku sistema ventilacije za laboratoriju Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 30.03.2017 19427,85 27.04.2017 19427,85 19427,85 INTERCLIMA d.o.o. Sarajevo
JU Šumarski fakultet usluge održavanja fotokopirnih uređaja Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 21.06.2017
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Isporuka dijela za ortopedski sto Maquet - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.09.2017 2962,44 2962,44 "SARAJEVO-FARM" d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Isporuka dijela za ortopedski sto Maquet Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 28.08.2017 2962,44
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Data majleri formata 24X12" za printanje platnih lista - 7000 komada na godišnjem nivou - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.09.2017 1404,59 1404,59 "SVJETLOST - BH PRINT" d.o.o. Sarajevo
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Okvirni sporazum '' Vodomjeri za kategoriju privreda sa potrošnjom preko 100m3 '' Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 13.09.2017 567747,18 '' VmS group '' d.o.o Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Data majleri formata 24X12" za printanje platnih lista - 7000 komada na godišnjem nivou Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 08.09.2017 1404,59
JU MES - Međunarodni teatarski festival – Scena MESS Usluge prijevoza scenografije za gostovanje u Crnoj Gori Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.08.2017 1600,00 1600,00 Ecomatic d.o.o. Sarajevo 4200366640006
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Odluka o izboru '' Vodomjeri za kategoriju privreda sa potrošnjom preko 100m3 '' Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 25.08.2017 564747,18
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Okvirni sporazum '' Vodomjeri za nedostupna vodomjerna mjesta '' Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 13.09.2017 273913,38 '' VmS group '' d.o.o Sarajevo
JU MES - Međunarodni teatarski festival – Scena MESS Usluge izrade samostojecih plaketa za potrebe 57. MESSa Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.08.2017 1842,75 1842,75 Neon heart d.o.o. Sarajevo 4200129270008
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Odluka o izboru '' Vodomjeri za nedostupna vodomjerna mjesta '' Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 25.08.2017 273913,38
JU OŠ Mehmedalija Mak Dizdar Odluka o prihvatanju nabavke Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.01.2017 954,80 954,80 "Triglav osiguranje"
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka potrošnog materijala Elektrode ECG/EKG za CT koronografiju, 2009110-050 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.09.2017 MARK MEDICAL d.o.o. Sarajevo
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka potrošnog materijala Kanila venska 16Fr, TF016O90, Kanila venska 14Fr, TF014O90 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.09.2017 2620,80 MARK MEDICAL d.o.o. Sarajevo
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka potrošnog materijala Kardioplegijska kanila retrogradna 15Fr, 94885, Kardioplegijska kanila 11Fr, 20009, Kardioplegijska kanila 9Fr, 10012 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.09.2017 3276,00 Tuzla- Farm d.o.o. Tuzla
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka materijala Rigid sucker 7,0mm, 35570066 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.09.2017 2176,20 Medi-Frey d.o.o. Sarajevo
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka potrošnog materijala Venska kanila 18Fr, 66118, Venska kanila 22Fr, 66122, Venska kanila 28Fr, 66128, Venska kanila 32Fr, 66132 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.09.2017 Tuzla- Farm d.o.o. Tuzla
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka potrošnog materijala Venska kanila 30Fr, 66130, Venska kanila 34Fr, 66134, Venska kanila 364Fr, 66136, Konektor, SK6061 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.09.2017 2468,70 Tuzla- Farm d.o.o. Tuzla
JU OŠ Mehmedalija Mak Dizdar Odluka o nabavci Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.02.2017 792,00 22.02.2017 792,00 792,00 "Ciklon" doo
Ukupno po stranici 1244435,91 2648190,98 121650,77