Pretraga

Ukupno 23804
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Usluge simultanog prevođenja sa bosanskog na engleski i sa engleskog na bosanski jezik za projekat SOLICRIS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.11.2018 2106,00 2106,00
JU Fakultet zdravstvenih studija Izmjene i dopune Plana javnih nabavki Plan nabavki 10.12.2018
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka plinskog sjekača Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.10.2018 1989,36 29.10.2018 1989,36 1989,36 Messer Tehnoplin“ d.o.o. Sarajevo, 4200350720000
JU OŠ Zajko Delić 4.Izmjena Plana JN Plan nabavki 06.12.2018
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Rad specijalnog vozila WOMA Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.10.2018 1549,45 16.10.2018 1549,45 1549,45 KJKP „Vodovod i Kanalizacija“ d.o.o. Sarajevo, 4200151950004
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Izrada-uređenje enterijera /Centar za komunalne usluge Vogošća/ Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.09.2018 4680,00 14.09.2018 4680,00 4680,00 KVADRAT d.o.o. Sarajevo, 4200640480002
Kantonalni sud u Sarajevu Nabavka robe kancelarijski materijla IPA2013 za potrebe Kantonalnog suda u sarajevu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.11.2018 4999,95 13.12.2018 4999,95 4999,95 R&S d.o.o. Sarajevo
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Izrada projektne dokumentacije- Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.08.2018 6797,70 06.08.2018 6797,70 6797,70 ES HYDROTECHNICS d.o.o. Sarajevo, 4200520310006
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Usluga pripremnih radnji za radove na odvođenju otpadnih voda sa kafilerije Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.08.2018 4071,60 06.08.2018 4071,60 4071,60 ES HYDROTECHNICS d.o.o. Sarajevo, 4200520310006
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka prskalice za redukciju prašine tokom rada postrojenja- Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 31.10.2018 9828,00 TERRA BIH d.o.o. Sarajevo, 4200768280006
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka prskalice za redukciju prašine tokom rada postrojenja Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 20.09.2018 9828,00
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka montažnog objekta - kancelarija- Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 22.10.2018 9794,02 9794,02 TEHNIX“ d.o.o. Donji Kraljevec, Hrvatska, 3542521
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka montažnog objekta - kancelarija Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 19.09.2018 9794,02
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu zaposlenika MUP-a Kantona Sarajevo Sanitetski i potrošni materijal LOT3 Hemikalije-otopine Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 29.11.2018 1019,68 1019,68 ECP d.o.o.
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu zaposlenika MUP-a Kantona Sarajevo Sanitetski i potrošni materijal LOT2 Sredstva za dezinfekciju Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 10.12.2018 696,15 696,15 ENA d.o.o.
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu zaposlenika MUP-a Kantona Sarajevo Sanitetski i potrošni materijal LOT1 Medicinski potrošni materijal Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 10.12.2018 3834,67 3834,67 ENA d.o.o.
JU Druga gimnazija Nabavka dva računara Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.12.2017 3297,96 3297,96 IMTEC d.o.o. ID:4200918780045
JU Druga gimnazija Nabavka usluga medijskog oglašavanja aktuelnih događanja u Drugoj gimnaziji Sarajevo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.12.2017 4329,00 4329,00 BEJTOVIC COMMUNICATIONS ID:4302363510001
JU Druga gimnazija Nabavka usluga hotelskog smještaja 2 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.10.2017 1799,00 1799,00 ˇEUROPAˇ d.d. ID: 4200375800008
JU Druga gimnazija Nabavka usluga sistematskog pregleda za uposlenike Druge gimnazije Sarajevo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.08.2017 3795,00 3795,00 Zavod za zdrastvenu zaštitu radnika u saobraćaju ID:4200187710000
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu zaposlenika MUP-a Kantona Sarajevo Urinski analizator Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.11.2018 2421,90 2421,90 Biomedija d.o.o.
JU OŠ "Zahid Baručija" Ispravka dijela teksta Odluke o izmjeni i dopuni Plana javnih nabavki Plan nabavki 12.12.2018
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu zaposlenika MUP-a Kantona Sarajevo Nabavka ketridža i tonera Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.09.2018 914,94 914,94 Printerpapir d.o.o.
JU Univerzitet u Sarajevu Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli ugovora za nabavku USLUGE ŠTAMPANJA - 13. 12. 2018. godine Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 13.12.2018 74880,00
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka ostalih rezervnih dijelova za održavanje vozila i meh.-ležajevi i semerinzi Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 05.10.2018 23400,00 Fibex d.o.o. Sarajevo, 4200014290005
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Rezervni dijelovi za gibnjeve, uzengije i plate- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 17.10.2018 35100,00 SINHRON d.o.o. Sarajevo, 4200012080003
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluga čišćenja u zgradi KTKS 2018 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 13.12.2018 68035,50 0,00 ISS D.O.O., 4272104140003, Široki Brijeg
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Rezervni dijelovi za autoelektriku- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 17.10.2018 58500,00 Autoelektra d.o.o. Sarajevo, 4200234140004
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka kabanica za komunalnr radnike- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 29.10.2018 3580,20 GRAFIKON d.o.o. Sarajevo, 4200251660003
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka kačketa i kapa za građ.i komun.radnika Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 29.10.2018 8541,00 GRAFIKON d.o.o. Sarajevo, 4200251660003
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu LOT 3- Nabavka pulsoksimetara sa kablom i senzorom na prst za potrebe više OJ KCUS-a Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 23.11.2018
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka polo majica Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 29.10.2018 18135,00 Zenko d.o.o. Sarajevo, 218119800005
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu LOT 2- Nabavka haubica za oksaciju neonatalnih pacijenata Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 23.11.2018 16257,15
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu LOT 1- Nabavka Holter EKG monitoring aparata za dugoročno praćenje srčanog ritma Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 23.11.2018 13806,00
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka HTZ cipela plitke za komunalnog i građevinskog radnika- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 29.10.2018 17550,00 GRAFIKON d.o.o. Sarajevo, 4200251660003
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka HTZ cipela dubokih- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 29.10.2018 8994,34 GRAFIKON d.o.o. Sarajevo, 4200251660003
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka radnih mantila- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 29.10.2018 1731,60 GRAFIKON d.o.o. Sarajevo, 4200251660003
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka jakni za vozače- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 29.10.2018 27027,00 GRAFIKON d.o.o. Sarajevo, 4200251660003
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka uniformi za radnike RJ saobraćaj u mirovanju- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 29.10.2018 34924,50 Koteks d.o.o. Tešanj, 4218211440007
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka odijela za radnike servisa i održavanja- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 29.10.2018 18252,00 GRAFIKON d.o.o. Sarajevo, 4200251660003
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluge printanja i uvezivanja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.12.2018 433,00 433,00 OR Print studio Student Line Sarajevo 4302864210008
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka uniformi za komunalne redare- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 29.10.2018 34316,00 Uslužnost d.o.o. Sarajevo, 4200043550008
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka rezervnih dijelova hidraulike za nadogradnju SCHNEIDER- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 23.10.2018 58500,00 Inter auto d.o.o. Sarajevo, 4200204580000
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka laboratorijskog radnog stola Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.12.2018 1560,00 1560,00 Interlignum d.o.o Teslić 4400082410000
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka rezervnih dijelova hidraulike za nadogradnju ZOLLER- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 23.10.2018 6142,50 Inter auto d.o.o. Sarajevo, 4200204580000
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka radova na ugradnji vatrootporniha zavjesa i vatrootpornih vrata Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 12.12.2018 81864,90 0,00 DSC DOO AGENCIJA ZA ZAŠTITU LJUDI I IMOVINE, Novo Sarajevo, 4200144230004
JU Mašinski fakultet UNSA Nabavka školski namještaj Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.02.2017 01.11.2017 3564,29 03.11.2017 3564,29 3564,29 INGRAT d.o.o Gračanica 4209355020003
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka kompjuterskih potrepština 8 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.12.2018 244,70 244,70 Media market d.o.o Sarajevo 4201425960008
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka rezervnih dijelova hidraulike za nadogradnju FARID- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 23.10.2018 16269,67 GRADATIN d.o.o. Sarajevo, 4201231250000
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka rezervnih dijelova hidraulike za nadogradnju MUT- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 23.10.2018 58500,00 Inter auto d.o.o. Sarajevo, 4200204580000
Ukupno po stranici 152217,52 653090,58 63898,37