Pretraga

Ukupno 34147
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Elektronska zaštita objekata Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.07.2019 4212,00 27.07.2019 4212,00 Middle Point Electronics d.o.o. Sarajevo, 4200148570004
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. DS 48/19 Analize uzoraka otpadne vode Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.10.2019 3018,60 TQM d.o.o. Lukavac
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Usluga kontrole i reparacije injektora Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.07.2019 1500,30 30.07.2019 1500,30 752,39 JASMIN M d.o.o. Žepce, 4218141300008
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka pneumatske račne Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.07.2019 2531,65 01.08.2019 2531,65 2531,65 JASMIN M d.o.o. Žepce, 4218141300008
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. DS 55/19 Nabavka materijala za privremeni vod za rekons.vod.mreže u ul.Koševo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.10.2019 6881,45 Hidro-Termo-Centar d.o.o. Sarajevo
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Troškovi reprezentacije 02-03-111-21/2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.10.2019 104,20 104,20 "VISPAK" d.d. Ozrakovići bb Visoko
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Troškovi stručnog usavršavanja - Seminari 02-03-115-9/2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.10.2019 120,00 120,00 "Revicon" d.o.o. Sarajevo
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Troškovi reprezentacije 02-03-111-20/2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.10.2019 30,00 30,00 "ATAL GROUP" d.o.o. Sarajevo
JU OŠ "6. mart", Hadžići Nabavka materijala za tekuce odrzavanje Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 20.03.2019 3500,00
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Troškovi tekućeg održavanja opreme 02-03-192-9/2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.10.2019 30,00 30,00 "PC Plus" d.o.o. Sarajevo
JU OŠ "Mehmed-beg Kapetanović Ljubušak" nabavka uslue dostavljanja pripremljene hrane u školu Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 13.09.2019 23333,00 01.10.2019 23333,00 MBA centar doo Sarajevo
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Nabavka i zamjena sistema za detekciju zemnog gasa u kotlovnici Centra Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 3256,67 3256,67 Arcus d.o.o. 4200147330000
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Izmjene Plana nabavki za 2019. godinu Plan nabavki 26.09.2019
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka poljoprivrednog materijala 2 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.10.2019 2382,00 2382,00 Agropest d.o.o Gračanica 4209241280005
JU OŠ Vrhbosna Sarajevo Nabavka vage-visinomjerke Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.09.2019 883,35 883,50 PCE GRUPA D.O.O.
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluge pranja službenog automobila 5 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.10.2019 35,00 35,00 Ziss d.o.o Sarajevo 4200196200006
JU OŠ Vrhbosna Sarajevo Odluka o pokretanju jn (oprema-vaga visinomjerka) Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 06.09.2019 883,35
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Ugovaranje - Usluge izrade polugodišnjeg obračuna i obrazaca finansijskog izvještavanja - 2002/19 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.10.2019 1462,50 Blueprint o.d. Sarajevo
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Ugovaranje - Realizacija projekta: Primjena GIS i GPS tehničko-tehnoloških dostignuća u projektovanju u šumarstvu - 2319/19 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.10.2019 6996,60 JP "BOSANSKOHERCEGOVAČKE ŠUME" Sarajevo
JU Univerzitet u Sarajevu UGOVOR O NABAVCI ROBE: TONERI ZA FOTOKOPIRNE STROJEVE Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.10.2019 6956,82 6956,82 KONICA MINOLTA POSLOVNA RJEŠENJA BH d. o. o. Azize Šaćirbegović 1, Sarajevo ID: 4201294680004
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka prajmera za detekciju Fusarium Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.10.2019 93,60 93,60 Analitika d.o.o Sarajevo 4200561260005
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka cvijetnog aranžmana za uređenje konferencijskog stola Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.10.2019 100,00 100,00 TR. Agava Sarajevo 4300209790007
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka poklona rukovodstvu Sveučilišta u Zadru Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.10.2019 90,00 90,00 Zemaljski muzej Sarajevo 4200395820005
JU Univerzitet u Sarajevu Zakup prostora za održavanje manifestacije “Svečana promocija i dodjela diploma diplomantima i magistrantima Univerziteta u Sarajevu za 2019. godinu“ Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 10.10.2019 23400,00 23400,00 KJP„ZOI '84“ OLIMPIJSKI CENTAR SARAJEVO d. o. o. Alipašina bb, Sarajevo ID: 4200347000004
JU OŠ "Zaim Kolar", Dejčići ,Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda za nabavku peleta Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 10.05.2019 19804,00
JU OŠ "Zaim Kolar", Dejčići Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda za nabavku peleta, Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 23.07.2019 19804,00 19804,00 HIFA PETROL 4200999090005 Vogošća
JU OŠ "Velešićki heroji" Izvođenje radova na demontaži postojeće i nabavci i ugradnji nove školske kotlovnice Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 22.05.2019 64871,72
JU OŠ "Velešićki heroji" ,Izvođenje radova na demontaži postojeće i nabavci i ugradnji nove školske kotlovnice Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 11.07.2019 64871,72 64871,72 Energomont-komerc d.o.o 4200313790006 Vogošća
JU OŠ "Fatima Gunić" .Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda za nabavku pvc sportske podne obloge. Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 24.07.2019 41967,90 41967,90 TRISAR-INN 4200324560002 Novo Sarajevo
JU OŠ "Fatima Gunić" ,Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda za nabavku pvc sportske podne obloge Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 07.06.2019 41967,90
Ministarstvo saobraćaja Odluka o uvrštavanju postupka javne nabavke u Plan nabavki za 2019. godinu - Racunari Plan nabavki 10.10.2019
JU OŠ "Hašim Spahić" Nabavka knjiga za potrebe školske biblioteke Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.10.2019 503,10 503,10 "LIJEPA RIJEČ" d.o.o. Tuzla, ID broj: 4210191940007
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku litijskih baterija sa aksijalnom žicom Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.09.2019 2572,48 2572,48 ARCHITEKTENNGRUPPE S71 d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za pružanje usluga produženja postojećih licenci za jednu godinu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.09.2019 4910,49 4910,49 MIBO KOMUNIKACIJE d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku hidrauličnog crijeva sa priključcima Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.09.2019 354,23 354,23 JASMIN M d.o.o. Žepče PJ Sarajevo
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Servisiranje destilacionog aparata ARIUM 611 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 25.04.2019 6312,55
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Usluge validacije instrumenta AAS 600 i FIAS 100 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 07.05.2019 2866,50
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka aparata za elektroterapiju Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 24.07.2019
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka med.aparata-kalorimetar Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 30.07.2019 24160,50
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka 12-kanalni EKG aparat Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 26.07.2019 4972,50
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku sredstava za održavanje travnjaka Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.08.2019 761,67 761,67 UNIOR TEHNA d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku uniformi za uposlenike centra za korisnike Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.07.2019 1544,40 1544,40 USLUŽNOST d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku kancelarijskog namještaja 2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.07.2019 5641,74 5641,74 R & S d.o.o. Sarajevo
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka i održavanje računovodstvenog programa Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 18.09.2019
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka usluge validacija aparata Agilent GC Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 26.07.2019 3861,00
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka goriva za potrebe službenih automobila Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 09.07.2019 2,25
JU Srednja škola za tekstil, kožu i dizajn Sanacija krova i oluka Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 08.07.2019 58434,48 43983,59 KULA MONT DOO
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Potrošni laboratorijski materijal za Toksikološku laboratoriju Lot 6 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 23.04.2019 3687,84
JU Srednja tehnička škola, grafickih tehnologija, dizajna i multimedije Materijal za obrazovanje nastavne učeničke potrepštine Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.05.2019 336,96 30.05.2019 336,96 336,96 OR GRAFIDEN
JU Srednja škola za tekstil, kožu i dizajn Radovi na objektu-gromobranska instalacija Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.09.2019 7004,79 7004,79 SES d.o.o.
Ukupno po stranici 208804,02 296125,70 235022,90