Pretraga

Ukupno 37794
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka RF magnetnih kartica Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.12.2019 772,20 Unilab d.o.o. Sarajevo ID: 4200054160007
JU OŠ “Deveta osnovna škola” /Nabavka lož ulja Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 12.12.2019 5999,43
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ds-51499-1 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.12.2019 1232,01 Proma doo, Sarajevo, 4200174650008
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ds-64828 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.12.2019 834,91 MEDICAL INTERTRADE doo, Ilidža, 4200000660004
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ds-61124-1 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.12.2019 140,40 GLOBEX doo, Zenica, 4218000740004
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ds-60541 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.12.2019 4340,70 MEDICAL PARTNERS doo, Tuzla, 4210278470007
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ds-55655 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.12.2019 2665,61 MEDICAL VISION doo, Tuzla, 4210310110000
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ds-46084 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.12.2019 118,38 MEDICAL VISION doo, Tuzla, 4210310110000
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ds-62555 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.12.2019 1216,80 GLOBEX doo, Zenica, 4218000740004
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka tonera, ribona, spirala, koverti, papira i dr. kancelarijskog materijala Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 24.12.2019 52953,03 Crobox d.o.o. Sarajevo ID: 4200139070007
Fond Memorijala Doštampavanje afiše Tunel spasa na engleskom jeziku Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.02.2019 21.11.2019 1392,30 03.12.2019 1392,30 1392,30 AVDIĆ 3A D.O.O.
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka HPC tonera i potrošnog kancelarijskog materijala Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 24.12.2019 20369,70 Svjetlostkomerc d.d. Sarajevo ID: 4200177160001
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka tonera, bušilica, klamerica, potrošnog materijala i registratora Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 24.12.2019 85268,54 R&S d.o.o. Sarajevo ID:4200056290005
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluga oglašavanja u medijima - osmrtnice, oglasi i sl. za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - smrtovnica za oca uposlenice 2019. godine Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.12.2019 40,00 40,00 Oslobođenje servisi, Vogošća, 4202263820009
Fond Memorijala Radionica za učenike centra za slijepu i slabovidnu djecu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.02.2019 03.12.2019 548,20 23.12.2019 548,20 548,20 ASISTANSISA D.O.O.
JU OŠ “Srednje” Ilijaš Nabavka skija za učenike-OŠ "Srednje" Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.12.2019 6988,50 6988,50 INTERSPORT BH d.o.o Sarajevo, ID broj: 4202156400056
Fond Memorijala Servisiranje elektroinstalacija u Multimedijalnom centru Kovači Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.02.2019 10.10.2019 573,30 17.12.2019 573,30 573,30 TELLING TRADE D.O.O.
JU Mašinski fakultet UNSA Eksterni disk, memorijska kartica, slušalice, tastatura Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2019 13.12.2019 410,00 16.12.2019 410,00 410,00 Media Maket d.o.o. Sarajevo 4201425960008
JU OŠ “Srednje” Ilijaš Nabavka stolova i stolica za učionice-OŠ "Srednje" Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.12.2019 6984,90 6984,90 PROTIM d.o.o Sarajevo, ID broj: 4202459050007
JU Univerzitet u Sarajevu Odluka o izboru ponuđača i dodjeli ugovora za nabavku - Usluge podrške za mrežne uredjaje - 13. 01. 2020. godine Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 13.01.2020 17316,00
Fond Memorijala Čišćenje snijega na dionici Kabalovo-Ratna džamija Igman Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.02.2019 26.11.2019 3334,50 13.12.2019 3334,50 3334,50 ORMAN D.O.O.
JU OŠ “Deveta osnovna škola” Nabavka školske table i kancelarijskih stolica Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 24.06.2019 2492,10
JU OŠ “Deveta osnovna škola” ,Nabavka školske table i kancelarijskih stolica Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.06.2019 2492,10 2492,10 TimberMAS d.o.o. 4202647210003
Fond Memorijala Izrada i štampanje čestitiki sa kovertama povodom Nove godine Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.02.2019 10.12.2019 343,98 17.12.2019 343,98 343,98 Pentagram d.o.o.
Kantonalni sud u Sarajevu Nabavka vješalice za garderobu za potrebe Kantonalnog suda u Sarajevu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.12.2019 409,50 PtoTim
JU OŠ "Aneks" ,Usluge taxi prevoza Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.05.2019 1300,00 1300,00 Auto-taxi Oručević Mirsad 4300443120007
JU OŠ "Aneks" Usluge taxi prevoza Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 10.05.2019 1300,00
JU Mašinski fakultet UNSA Pročistač zraka s hepa filterom Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2019 04.12.2019 950,00 05.12.2019 950,00 950,00 STARTECH d.o.o. Zenica
Služba za protokol i press Usluga VIP salona i ugostiteljske usluge u dolasku i odlasku delegacije iz Istanbula Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.12.2019 234,00 16.08.2019 234,00 234,00 Aerodrom Sarajevo
Služba za protokol i press Iznajmljivanje sale, tehnike i ugostiteljske usluge Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.12.2019 1170,00 09.12.2019 1170,00 940,50 Grand hotel Bristol
Služba za protokol i press Objava čestitke Kantona Sarajevo povodom Dana državnosti Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.11.2019 865,80 25.11.2019 865,80 865,80
Služba za protokol i press Usluga razglasa na manifestaciji obilježavanja Dana državnosti BiH Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.11.2019 234,00 24.11.2019 234,00 234,00 BMS
Služba za protokol i press Nabavka suvenira "Multikonfesionalno Sarajevo" Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.12.2019 374,40 22.11.2019 374,40 374,40 SOZJR Sofić Fahrudin
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Nabavka i isporuka stručne literature - Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 79,00 79,00 INSTITUT ZA STANDARDIZACIJU BiH
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Nabavka i isporuka stručne literature - Odluka o pokretanju postupka JN Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 02.12.2019 79,00
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o nabavci baterijskih lampi i amterijala za vršenje uviđaja Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 31.12.2019
Kantonalni sud u Sarajevu Nabavaka robe Video nadzor kamera za potrebe Knatonalnog suda u Sarajevu Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 17.12.2019 269,10
Kantonalni sud u Sarajevu Nabavaka robe Video nadzor kamera za potrebe Knatonalnog suda u Sarajevu u 2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.12.2019 269,10 midlle point
Kantonalni sud u Sarajevu Nabavka robe sitnog inventara (teleNabavka robe za potrebe Kantonalnog suda u Sarajevu ( klijesta za krimpovanje) Ugovaranje i realizacija 07.10.2019 139,23 UMKS
Kantonalni sud u Sarajevu Nabavka robe sitnog inventara (telefonski aparat) za potrebe Kantonalnog suda u Sarajevu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.10.2019 113,27 UMKS
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o nabavci robe -Kancelarijski namještaj Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.10.2019 2495,03 2495,03 FEF EXPORT IMPORT D.O.O. Ul. Azize Šaćirbegović, 24 71000 Sarajevo, ID broj: 4200160190004
JU OŠ "Osman Nuri Hadžić" /Nabavka videonadzornog sistema Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.02.2019 1530,25 1530,25 Unilab d.o.o. 4200054160007
JU OŠ "Osman Nuri Hadžić" Nabavka videonadzornog sistema Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 22.01.2019 1530,25
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. DS 81/19 - "Električni stroj za plastični spiralni uvez" Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 09.01.2020 928,98
JU OŠ "Osman Nuri Hadžić" /Nabavka školskog namještaja Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 11.04.2019 5920,20
JU OŠ "Osman Nuri Hadžić" ,Nabavka školskog namještaja/ Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.04.2019 5920,20 5920,20 INGRAT d.o.o. 4209355020003
JU Mašinski fakultet UNSA Case za laptop - 2 kom. A.V, I.B. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2019 19.11.2019 198,00 09.12.2019 198,00 198,00 Macline d.o.o. Sarajevo 4200369400006
JU OŠ “Druga osnovna škola” PREVOZUČENIKA ATL.KUP Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 07.10.2019 117,00
JU OŠ “Druga osnovna škola” ČOŠĆENJE 10 ODL Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.10.2019 919,83 919,83
JU OŠ "Osman Nuri Hadžić" Elektronska evidencija radnog vremena Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 22.01.2019 2110,68
Ukupno po stranici 49622,32 209290,57 39148,79