Pretraga

Ukupno 13
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU OŠ "Hamdija Kreševljaković" Nabavka Projektora školska 2019-2020 realizacija Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.01.2020 3368,11 3368,11 Imtec d.o.o. SArajevo 4200918780045
JU OŠ "Hamdija Kreševljaković" Projektori školska 2019-2020 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 04.12.2019 3368,11
JU OŠ "Hamdija Kreševljaković" Nabavka Projektora školska 2019-2020 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 04.12.2019 3368,11
JU OŠ "Hamdija Kreševljaković" Građevinski materijal 2018. Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 17.12.2018 2584,00
JU OŠ "Hamdija Kreševljaković" Toneri 2018-1 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.12.2018 572,57 572,57 SVJETLOST-SARS D.D.
JU OŠ "Hamdija Kreševljaković" Toneri 2018 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 19.10.2018 572,57
JU OŠ "Hamdija Kreševljaković" Usluge popravke i održavanja 2018 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.06.2018 2203,81 2203,81 ARCON D.O.O. SARAJEVO 4202484240007
JU OŠ "Hamdija Kreševljaković" Plan javnih nabavki 2018.-2020. Plan nabavki 30.01.2018
JU OŠ "Hamdija Kreševljaković" Nabavka skija za učenike 2017 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.12.2017 6988,45 6988,45 INTERSPORT BH D.O.O. SARAJEVO 4202156400005
JU OŠ "Hamdija Kreševljaković" Građevinski radovi 2017 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.12.2017 4884,17 4884,17 OD PRO-TEAM ILIDŽA 4300349610009
JU OŠ "Hamdija Kreševljaković" Nabavka materijala za održavanje objekta 2017 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.12.2017 4399,95 4399,95 "ZIJADIĆ" EXPORT-IMPORT D.O.O. ILIDŽA 4200454690005
JU OŠ "Hamdija Kreševljaković" Nabavka elektronske opreme 2017 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.12.2017 1317,96 1317,96 IMTEC D.O.O. SARAJEVO 4200918780444
JU OŠ "Hamdija Kreševljaković" Plan javnih nabavki 2015., 2016., 2017. Plan nabavki 22.04.2015
Ukupno po stranici 0,00 0,00 0,00