Pretraga

Ukupno 20
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU OŠ "Sedma osnovna škola" Usluge prevoza3. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.03.2018 2193,75 2193,75 HUKIĆ TURS d.o.o. 4200323590005
JU OŠ "Sedma osnovna škola" Usluge prevoza3 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 16.03.2018 2193,75
JU OŠ "Sedma osnovna škola" Nabavka radne odjeće. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.12.2017 1515,15 1515,15 Uslužnost d.o.o. 4200043550008
JU OŠ "Sedma osnovna škola" Nabavka radne odjeće Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 29.12.2017 1515,15
JU OŠ "Sedma osnovna škola" Nastavne potrepštine1.. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.10.2017 3459,48 3459,48 Avdic 3A d.o.o. 4200601070000
JU OŠ "Sedma osnovna škola" Nastavne potrepštine.. Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 07.11.2017 3459,48
JU OŠ "Sedma osnovna škola" Nabavka opreme za skijanje 9. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.12.2017 6988,45 6988,45 INTERSPORT BH 4202156400056
JU OŠ "Sedma osnovna škola" Nabavka opreme za skijanje 9 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 13.12.2017 6988,45
JU OŠ "Sedma osnovna škola" Zdravstveni pregled svih uposlenika. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.08.2017 2891,00 2891,00 JU DOM ZDRAVLJA KS 4200174570004
JU OŠ "Sedma osnovna škola" Zdravstveni pregled svih uposlenika Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 02.10.2017 2891,00
JU OŠ "Sedma osnovna škola" Izrada. farbanje transport i ugradnja gitera Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.12.2016 1275,30 Gross-comp 4200484840001
JU OŠ "Sedma osnovna škola" Izrada, farbanje transporti i ugradnja gitera Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 06.03.2017 1275,30
JU OŠ "Sedma osnovna škola" Oprema za nastavne aktivnosti Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.05.2017 1958,00 1958,00 Stanić Trade d.o.o. 4200066920155
JU OŠ "Sedma osnovna škola" Nastavne opreme Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 31.05.2017 1958,00
JU OŠ "Sedma osnovna škola" Prevozna usluga Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.05.2017 1104,45 1104,45 Grand tours
JU OŠ "Sedma osnovna škola" usluge za prevoz Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 22.06.2017 1241,37
JU OŠ "Sedma osnovna škola" Osiguranje od nezgoda od IX-XII/2017 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.09.2017 1100,00 1100,00 BSO 4200165070007
JU OŠ "Sedma osnovna škola" Osiguranje od nezgode od IX-XII/2017 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 02.10.2017 1100,00
JU OŠ "Sedma osnovna škola" Izrada i ugradnja gitera Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.12.2016 3006,90 3006,90 GROS-COMP
JU OŠ "Sedma osnovna škola" Usluge izrade, farbanja, transporta i ugradnje gitera Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 06.03.2017 1280,00
Ukupno po stranici 0,00 0,00 0,00