Pretraga

Ukupno 2
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU OŠ "Sedma osnovna škola" Izrada i ugradnja gitera Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.12.2016 3006,90 3006,90 GROS-COMP
JU OŠ "Sedma osnovna škola" Usluge izrade, farbanja, transporta i ugradnje gitera Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 06.03.2017 1280,00
Ukupno po stranici 0,00 0,00 0,00