Pretraga

Ukupno 14
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Univerziteta u Sarajevu Nabavka prenosnog računara-laptop Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.12.2018 1158,30 21.12.2018 1158,30 1158,30 Emeding doo Sarajevo, ID: 42000934120004
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Univerziteta u Sarajevu Nabavka oftalmološkog Biomikroskopa Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 20.12.2018
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Univerziteta u Sarajevu Nabavka kolor doppler ultrazvučni aparat sa kardiološkom sondom Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 20.12.2018
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Univerziteta u Sarajevu Nabavka oftalmološkog Autokeratorefraktometra Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 20.12.2018
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Univerziteta u Sarajevu Nabavka Indukcionog aparata za ljevanje metala Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 20.12.2018
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Univerziteta u Sarajevu Nabavka revizorskih usluga Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.12.2018 3744,00 24.12.2018 3744,00 3744,00 Chronos doo Zenica
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Univerziteta u Sarajevu Nabavka laserskih printera Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.12.2018 1743,30 25.12.2018 1743,30 1743,30 Emeding doo Sarajevo, ID: 42000934120004
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Univerziteta u Sarajevu Nabavka personalnih računara Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.12.2018 5980,00 25.12.2018 6996,60 6996,60 Emeding doo Sarajevo, ID: 42000934120004
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Univerziteta u Sarajevu Nabavka Projektora i platna Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.12.2018 1693,00 25.12.2018 1693,00 1693,00 TR Technobit Sarajevo, ID:4303071940001
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Univerziteta u Sarajevu Nabavka Dental RVG senzora Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.12.2018 5590,00 25.12.2018 5590,00 5590,00 Denta-De doo Sarajevo ID:4200076560009
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Univerziteta u Sarajevu Nabavka kopir uređaja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.12.2018 2099,00 2099,00 2099,00 Imtec doo Sarajevo
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Univerziteta u Sarajevu Nabavka telefonske centrale Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.12.2018 7010,64 24.12.2018 7010,64 7010,64 Intels doo Sarajevo, ID:4200583310006
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Univerziteta u Sarajevu Nabavka oftalmološke visus table Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.12.2018 3744,00 24.12.2018 3744,00 3744,00 Mes doo Zenica, ID broj:4218047890004
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Univerziteta u Sarajevu Plan nabavke medicinske i druge opreme za 2018. Plan nabavki 27.11.2018
Ukupno po stranici 0,00 0,00 0,00