Pretraga

Ukupno 1075
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Djeca Sarajeva Usluge nadzora - 1 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.09.2017 2076,32 09.10.2017 2076,32 2076,32 Idea d.o.o.
JU Djeca Sarajeva Nabavka trakastih zavjesa Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 28.08.2017 14414,40 28.09.2017 14414,40 14414,40 Efekt komerc dizajn
JU Djeca Sarajeva Nabavka i isporuka tepiha Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 26.09.2017 11536,20 20.10.2017 11536,20 11536,20 Intercom d.o.o.
JU Djeca Sarajeva Nabavka i isporuka razne opreme Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 18.07.2017 29865,42 13.09.2017 29865,42 29865,42 Intercom d.o.o.
JU Djeca Sarajeva Rekonstrukcija i sanacija sistema za ventilaciju u vrtiću Ilijaš Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 14.07.2017 15358,59 31.07.2017 15358,59 15358,59 Clima Trade d.o.o.
JU Djeca Sarajeva Radovi na objektima ili dijelovima objekata Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 15.06.2017 70934,76 03.08.2017 70934,76 70934,76 Kolinvest d.o.o.
JU Djeca Sarajeva Nabavka i isporuka namještaja za dječije vrtiće Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 22.06.2017 43173,00 08.08.2017 43173,00 43173,00 Kraning d.o.o.
JU Djeca Sarajeva Nabavka i isporuka opreme za kuhinje - 1 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 16.06.2017 11863,80 24.07.2017 11863,08 11863,08 Alper Group d.o.o.
JU Djeca Sarajeva Nabavka i isporuka opreme za kuhinje - 2 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 18.09.2017 9840,40 09.10.2017 9840,40 9840,40 Intercom d.o.o.
JU Djeca Sarajeva Usluge popravke i održavanja kotlova i instalacija centralnog grijanja Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 13.09.2017 8806,59 09.10.2017 8806,59 8806,59 Termoinžinjering d.o.o.
JU Djeca Sarajeva Usluge popravke i održavanja plinskih naprava Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 13.09.2017 9594,00 09.10.2017 9594,00 9594,00 Termoinžinjering d.o.o.
JU Djeca Sarajeva Zamjena stolarije (3 LOT-a) - LOT 3 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 26.07.2017 8988,40 14.09.2017 8988,40 8988,40 Inggra d.o.o. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Zamjena stolarije (3 LOT-a) - LOT 2 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 26.07.2017 39767,18 05.10.2017 39767,18 39767,18 GD konstrukcije d.o.o. Mostar
JU Djeca Sarajeva Zamjena stolarije (3 LOT-a) - LOT 1 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 26.07.2017 20455,57 14.09.2017 20455,58 20455,58 Niwex d.o.o. Derventa
JU Djeca Sarajeva Nabavka putničkog vozila Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 07.09.2017 17907,00 04.10.2017 17907,00 17907,00 Porsche BH d.o.o.
JU Djeca Sarajeva Sanacija krova vrtića Šareni voz Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 31.07.2017 58433,31 07.09.2017 58433,31 58433,31 Sela d.o.o.
JU Djeca Sarajeva Radovi na rekonstrukciji vrtića Radost Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 09.10.2017 38326,14 09.10.2017 38326,14 38326,14 Inggra d.o.o. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Izmjena plana nabavki za 2017 Plan nabavki 13.11.2017
JU Djeca Sarajeva Voda - Ilijaš - 6 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 30.06.2017 70,95 70,95 JKP Vodostan d.o.o. Ilijaš
JU Djeca Sarajeva Upravitelj - Iskrica - 7 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 01.07.2017 82,00 82,00 Oki upravitelj d.o.o.
JU Djeca Sarajeva Voda - Lastavica2 - 7 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 25.08.2017 4,70 4,70 KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Voda - Lastavica1 - 7 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 25.07.2017 411,50 411,50 KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Voda - Vjeverica2 - 7 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 24.07.2017 4,70 4,70 KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Voda - Vjeverica1 - 7 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 24.07.2017 4,70 4,70 KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Voda - Dječiji grad - 7 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 24.07.2017 507,65 507,65 KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Voda - Kadifica - 7 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 19.07.2017 106,90 106,90 KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Voda - Hulusina - 7 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 27.07.2017 4,70 4,70 KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Voda - Lane2 - 7 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 27.07.2017 14,70 14,70 KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Voda - Lane1 - 7 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 27.07.2017 24,70 24,70 KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Voda - Uprava2 - 7 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.07.2017 4,70 4,70 KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Voda - Uprava1 - 7 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.07.2017 136,95 136,95 KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Voda - Makovi - 7 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.07.2017 10,70 10,70 KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Voda - Skenderija - 7 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.07.2017 114,90 114,90 KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Voda - Šareni voz2 - 7 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.07.2017 66,80 66,80 KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Voda - Šareni voz1 - 7 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.07.2017 8,70 8,70 KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Voda - Slavuj - 7 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.07.2017 130,95 130,95 KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Voda - Hrasnica - 7 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 17.07.2017 185,05 185,05 KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Voda - Mašnica - 7 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 25.07.2017 131,45 131,45 KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Voda - Zvončić - 7 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 27.07.2017 64,80 64,80 KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Voda - Kolodvorska2 - 7 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 27.07.2017 94,85 94,85 KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Voda - Kolodvorska1 - 7 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 27.07.2017 4,70 4,70 KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Voda - Aprilski cvjetovi2 - 7 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 25.07.2017 74,80 74,80 KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Voda - Aprilski cvjetovi1 - 7 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 25.07.2017 6,70 6,70 KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Voda - Kekec2 - 7 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 26.07.2017 4,70 4,70 KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Voda - Kekec1 - 7 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 26.07.2017 273,20 273,20 KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Voda - Dunje2 - 7 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 25.07.2017 181,00 181,00 KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Voda - Dunje1 - 7 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 25.07.2017 26,75 26,75 KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Voda - Labudovi - 7 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 25.07.2017 114,90 114,90 KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Voda - Srećica2 - 7 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 24.07.2017 40,75 40,75 KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Voda - Srećica1 - 7 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 24.07.2017 48,75 48,75 KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo
Ukupno po stranici 411341,08 414303,67 414303,67