odluka o izmjeni i dopuni Plana nabavki za 2017.

Organizacija: 
JU Gimnazija Dobrinja
Faza postupka: 
Plan nabavki
Datum plana nabavki: 
20.11.2017
Datum unosa: 
01.12.2017
Nadlezno ministarstvo: 
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade