Sedma izmjena/dopuna Plana javnih nabavki Univerziteta u Sarajevu za 2017. godinu

Organizacija: 
JU Univerzitet u Sarajevu
Faza postupka: 
Plan nabavki
Datum plana nabavki: 
04.12.2017
Prilog/prilozi PDF (plan i izmjene) : 
Datum unosa: 
12.12.2017
Nadlezno ministarstvo: 
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade