Dopuna Privremenog Plana javnih nabavki za 2018.god.- Posebna Odluka o pokretanju postupka javne nabavke C-luka (mobilnogRTG aparata) za potrebe Klinike za neurohirurgiju