Servisiranja medicinskih aparata Arium 61316 i Arium 611 UV za potrebe Biohemijske laboratorije JU Zavoda za medicinu rada Kantona Sarajevo.

Organizacija: 
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo
Faza postupka: 
Pokretanje i tok postupka
Vrsta postupka: 
konkurentski zahtjev
Datum objave obavještenja ili donošenja odluke: 
26.02.2018
Obavještenje objavljeno gdje: 
Portal Agencije za javne nabavke
Broj postupka nabavke objavljene na Portalu AJN BIH: 
755-7-2-3/18
Broj prispjelih prihvatljivih ponuda: 
1
Ostale ponude firmi: 
0
Vrijednost prihvaćene ponude, iznos sa PDV-om (KM) : 
3024,34
Naziv ponuđača čija je ponuda prihvaćena: 
Sartoriuslibra d.o.o.
Postupak poništen: 
NE
Datum unosa: 
07.06.2018
Nadlezno ministarstvo: 
Ministarstvo zdravstva