PLAN NABAVKI UNIVERZITETA U SARAJEVU (REKTORAT I CENTRI) ZA 2019. GODINU

Organizacija: 
JU Univerzitet u Sarajevu
Faza postupka: 
Plan nabavki
Datum plana nabavki: 
28.02.2019
Prilog/prilozi PDF (plan i izmjene) : 
Datum unosa: 
11.03.2019
Nadlezno ministarstvo: 
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade