Nabavka - Lot 2. ŠU Trnovo, ŠGP Trnovsko, GJ Crna Rijeka Željeznica, Odjel 53 (sječa, izrada, animalna vuča-priprema, traktorska vuča sa i bez pripreme, iznos i slaganje cjepanog drveta) cca 2.343 m3 - 1880/19

Organizacija: 
KJP Sarajevo-šume d.o.o.
Faza postupka: 
Pokretanje i tok postupka
Vrsta postupka: 
poseban režim dodjele ugovora
Datum objave obavještenja ili donošenja odluke: 
22.07.2019
JRN/CPV: 
77211400 Usluge sječe drveća
Procijenjena vrijednost nabavke iznos bez PDV-a (KM): 
82662,37
Prilog/prilozi PDF (odluke i obavještenja) : 
Datum unosa: 
19.08.2019
Nadlezno ministarstvo: 
Ministarstvo privrede