Pretraga

Ukupno 332
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Univerzitet u Sarajevu KOMPJUTERSKA OPREMA PROJEKAT E-VIVA LOT 2. UNIVERZITET SSST Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 17.09.2019 33000,00
JU Univerzitet u Sarajevu KOMPJUTERSKA OPREMA PROJEKAT E-VIVA LOT 1. UNIVERZITET U SARAJEVU Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 17.09.2019 33093,00
JU Univerzitet u Sarajevu Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke robe - Javna nabavka SWITCH DATA CENTAR Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 13.09.2019 29191,50
JU Univerzitet u Sarajevu LOT 2. Odluka o dodjeli ugovora drugorangiranom ponuđaču za nabavku robe: Mape za diplome - 09. 09. 2019. godine Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 27.06.2019 11700,00
JU Univerzitet u Sarajevu LOT 1. Odluka o dodjeli ugovora drugorangiranom ponuđaču za nabavku robe: Papir i štampanje obrazaca originala i kopija diploma I, II i III ciklusa studija - 09. 09. 2019. godine Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 27.06.2019 5031,00
JU Univerzitet u Sarajevu IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVKI UNIVERZITETA U SARAJEVU (REKTORAT I CENTRI) ZA 2019. GODINU-18. 07. 2019. GODINE Plan nabavki 18.07.2019
JU Univerzitet u Sarajevu ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli ugovora o javnoj nabavci robe: Standalone serveri-27. 08. 2019. godine Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 27.08.2019 106470,00
JU Univerzitet u Sarajevu SMART BOARD INTERACTIVE TABLE Ugovaranje i realizacija 06.08.2019 4329,00 4329,00 R&S SARAJEVO, Igmanska bb, Vogošća, ID: 4200056290005
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o nabavci robe - BLADE SERVER, NADOGRADNJA Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 22.07.2019 152041,50 152041,50 PING d.o.o. Sarajevo; Jukićeva 36, 71000 Sarajevo
JU Univerzitet u Sarajevu UGOVOR O NABAVCI PLASTENIKA I PRATEĆE OPREME LOT 2. UNIVERZITET "DŽEMAL BIJEDIĆ" U MOSTARU Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 15.07.2019 63315,00 OZ "BIOS" P.O. VISOKO, ID 4218401220003
JU Univerzitet u Sarajevu UGOVOR O NABAVCI PLASTENIKA I PRATEĆE OPREME SA INSTALACIJOM LOT 1. UNIVERZITET U SARAJEVU Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 15.07.2019 92667,00 92667,00 OZ "BIOS" P.O. VISOKO, ID 4218401220003
JU Univerzitet u Sarajevu LOT 2. UNIVERZITET "DŽEMAL BIJEDIĆ" U MOSTARU - ODLUKA o izboru ponuđača i dodjeli ugovora o javnoj nabavci robe: LABORATORIJSKA OPREMA 24. 07. 2019. godine Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 04.07.2019 66490,00
JU Univerzitet u Sarajevu LOT 1. UNIVERZITET U SARAJEVU - ODLUKA o izboru ponuđača i dodjeli ugovora o javnoj nabavci robe: LABORATORIJSKA OPREMA 24. 07. 2019. godine Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 04.07.2019 66490,00
JU Univerzitet u Sarajevu Pasivna mrežna oprema Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.07.2019 5247,77 5247,77 PRONET d.o.o., Jovana Bijelića broj 2, 71000 SARAJEVO
JU Univerzitet u Sarajevu ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli ugovora o javnoj nabavci usluge: Interkonekcija članica Univerziteta u Sarajevu prema Univerzitetskom tele-informatičkom centru 24. 07. 2019. godine Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 01.07.2019 37791,00
JU Univerzitet u Sarajevu LOT 3. Ugovor o pružanju usluge - PRISTUP GLOBALNOM INTERNETU III Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 18.07.2019 29203,20 29203,20 TELEMACH d.o.o. Džemala Bijedića 216, 71000 Sarajevo ID: 4200209890007
JU Univerzitet u Sarajevu LOT 2. Ugovor o pružanju usluge - PRISTUP GLOBALNOM INTERNETU II Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 18.07.2019 29203,20 29203,20 LOGOSOFT d.o.o. Grbavička 4, 71000 Sarajevo ID: 4200236190009
JU Univerzitet u Sarajevu LOT 1. Ugovor o pružanju usluge - PRISTUP GLOBALNOM INTERNETU I Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 22.07.2019 58499,91 58499,91 BH Telecom d. d. Franca Lehara 7, 71000 Sarajevo ID: 4200211100005
JU Univerzitet u Sarajevu LOT 2 - Odluka o poništenju postupka javne nabavke robe - Razni programski paketi i kompjuterski sistemi Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 18.07.2019
JU Univerzitet u Sarajevu LOT 1 - Odluka o poništenju postupka javne nabavke robe - Laboratorijska optička i precizna oprema Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 18.07.2019
JU Univerzitet u Sarajevu LOT 2. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli ugovora o javnoj nabavci robe: Mape za diplome - 18. 07. 2019. godine Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 27.06.2019 11676,60
JU Univerzitet u Sarajevu LOT 1. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli ugovora o javnoj nabavci robe: Papir i štampanje obrazaca originala i kopija diploma I, II i III ciklusa studija - 18. 07. 2019. godine Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 27.06.2019 5007,60
JU Univerzitet u Sarajevu Okvirni sporazum o nabavci ROBE: KANCELARIJSKI MATERIJAL Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 12.07.2019 26769,60 R&S d. o. o. Igmanska bb, 71320 Vogošća ID: 4200056290005
JU Univerzitet u Sarajevu Okvirni sporazum o nabavci USLUGA AVIO PREVOZA Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 09.07.2019 90789,75 GLOBTOUR EVENT d. o. o. Dr. Silve Rizvanbegović 32, 71210 Ilidža ID: 4201789810001
JU Univerzitet u Sarajevu UGOVOR O NABAVCI USLUGE_MEDIJSKA PROMOCIJA I VIDLJIVOST Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 08.07.2019 24500,00 28665,00 MINT DOO Banja Luka, ID 4403417810007
JU Univerzitet u Sarajevu Odluka o izboru ponuđača i dodjeli ugovora za nabavku robe - BLADE SERVER, NADOGRADNJA Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 09.07.2019 152041,50
JU Univerzitet u Sarajevu LOT 3. Odluka o izboru ponuđača i dodjeli ugovora za nabavku usluge - PRISTUP GLOBALNOM INTERNETU III - 10. 07. 2019. godine Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 10.07.2019 29203,20
JU Univerzitet u Sarajevu LOT 2. Odluka o izboru ponuđača i dodjeli ugovora za nabavku usluge - PRISTUP GLOBALNOM INTERNETU II - 10. 07. 2019. godine Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 10.07.2019 29203,20
JU Univerzitet u Sarajevu LOT 1. Odluka o izboru ponuđača i dodjeli ugovora za nabavku usluge - PRISTUP GLOBALNOM INTERNETU I - 10. 07. 2019. godine Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 10.07.2019 58499,91
JU Univerzitet u Sarajevu Portabilni govorni program za slijepe Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.06.2019 1200,00 1200,00 Obrtnička radnja "Agencija Insert", Hifzi Bjelevca 8, Ilidža; ID broj: 4301963920002
JU Univerzitet u Sarajevu PRUŽANJE APLIKACIJSKIH USLUGA 2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.06.2019 3000,00 3000,00 MEDIA MONITORING DOO SARAJEVO
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o javnoj nabavci usluge - održavanje softvera za raćunovodstvo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.06.2019 6435,00 6435,00 Japet d.o.o., Sarajevo, ul: Obala Kulina bana 4, 71000 Sarajevo, ID: 4200222720005
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o javnoj nabavci robe - sadnice cvijeća Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.06.2019 2295,54 2295,54 KJKP "Park" d.o.o. Sarajevo, ul: Patriotske lige 58, ID: 4200258320003
JU Univerzitet u Sarajevu UGOVOR O NABAVCI ROBE: TOGE I KAPE-21. 06. 2019. godine Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.06.2019 6996,60 6996,60 "WILLONA" d. o. o. Zagrebačka bb, 71000 Sarajevo ID: 4201781670006
JU Univerzitet u Sarajevu NABAVKA PLASTENIKA SA PRATEĆOM OPREMOM LOT 2. UNIVERZITET "DŽ.BIJEDIĆ" U MOSTARU Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 18.06.2019 63537,50
JU Univerzitet u Sarajevu NABAVKA PLASTENIKA SA PRATEĆOM OPREMOM LOT 1. UNIVERZITET U SARAJEVU Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 18.06.2019 92667,00
JU Univerzitet u Sarajevu Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli ugovora o javnoj nabavci Usluge avio prevoza - 18. 06. 2019. godine Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 24.05.2019 90675,00
JU Univerzitet u Sarajevu MEDIJSKA PROMOCIJA I VIDLJIVOST Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 18.06.2019 24500,00
JU Univerzitet u Sarajevu Okvirni sporazum o nabavci usluge - Oglašavanje u dnevnim novinama Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 06.06.2019 2316,60 2316,60 "Oslobođenje servisi", Branilaca Sarajeva 25, 71000 Sarajevo, ID: 4202263820009
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o javnoj nabavci usluge - popravka i održavanje vatrogasne opreme Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.06.2019 3111,03 3111,03 Proving d.o.o., Milana Preloga bb. 71000 Sarajevo, ID: 4200289800003
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o javnoj nabavci usluge - Usluge sanitacije objekata Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.05.2019 2293,20 2293,20 Deratizer d.o.o., Ćemaluša 6, 71000 Sarajevo, ID: 4200149200006,
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o javnoj nabavci robe - oprema za uspostavljanje wirelss i ad hoc mreže Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.05.2019 6307,89 6307,89 HD Computers d.o.o., Trg Ilidžanske brigade bb, 71123 Istočno Sarajevo, ID: 4403583070003
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o javnoj nabavci robe - aparat za čišćenje poda Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.05.2019 1578,33 1578,33 Manko velemotor d.o.o., Trešnje 62, 71210 Ilidža, ID: 4200068110002
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o javnoj nabavci robe- promotivni materijal Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.04.2019 4001,40 4001,40 Best solution company d.o.o., Vrbanjuša 74, 71000 Sarajevo, ID: 4201639410005
JU Univerzitet u Sarajevu LOT 1. UGOVOR O PRUŽANJU USLUGE - OSIGURANJE ZAPOSLENIKA OD NEZGODE (KOLEKTIVNO) I OSIGURANJE GOSTIJU-POSJETITELJA PRIREDBI - 2019. GODINA Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 31.05.2019 17550,48 17550,48 ASA OSIGURANJE d.d. Sarajevo Trg međunarodnog prijateljstava 25, Sarajevo ID: 4201261240009
JU Univerzitet u Sarajevu IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVKI UNIVERZITETA U SARAJEVU (REKTORAT I CENTRI) ZA 2019. GODINU-28. 05. 2019. GODINE Plan nabavki 28.05.2019
JU Univerzitet u Sarajevu Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli ugovora o javnoj nabavci robe: KANCELARIJSKI MATERIJAL - 07. 06. 2019. godine Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 07.06.2019 26769,60
JU Univerzitet u Sarajevu LOT 3. UGOVOR O PRUŽANJU USLUGE - OSIGURANJE MOTORNIH VOZILA - 2019. GODINA Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 31.05.2019 1555,00 1555,00 Adriatic osiguranje d.d. Trg međunarodnog prijateljstva 20, Sarajevo ID: 4200213140004
JU Univerzitet u Sarajevu LOT 2. UGOVOR O PRUŽANJU USLUGE - OSIGURANJE IMOVINE - 2019. GODINA Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 31.05.2019 2815,90 2815,90 SARAJEVO OSIGURANJE d.d. Maršala Tita 29, Sarajevo ID: 4200326930001
JU Univerzitet u Sarajevu Odluka o izboru najpovoljnjeg ponuđača u postupku javne nabavke usluge - usluga oglašavanja u dnevnim novinama Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 31.05.2019 2316,60
Ukupno po stranici 975.354,21 638.022,90 461.313,55