Pretraga

Ukupno 139
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Univerzitet u Sarajevu PRVA IZMJENA I DOPUNA PLANA JN 23_05_2018 Plan nabavki 23.05.2018
JU Univerzitet u Sarajevu Odluka o dodjeli ugovora o nabavci usluge-Unapređenje integralnog informacionog sistema EMIS-19. 05. 2018. godine Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 19.05.2018 180180,00
JU Univerzitet u Sarajevu LOT 2. UNIVERZITET U BANJOJ LUCI-Ugovor o nabavci knjiga-NatRisk Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.05.2018 2927,50 2927,50 MALIK BOOKS d. o. o. Sulejmana Filipovića 6a, Sarajevo ID broj: 4202369650005
JU Univerzitet u Sarajevu LOT 1. UNIVERZITET U SARAJEVU-Ugovor o nabavci knjiga-NatRisk Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.05.2018 2929,00 2929,00 MALIK BOOKS d. o. o. Sulejmana Filipovića 6a, Sarajevo ID broj: 4202369650005
JU Univerzitet u Sarajevu Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli ugovora u postupku-Zamjenski diskovi za postojeće sisteme za pohranu podataka Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 14.05.2018 15692,04 Verso d.o.o. Sarajevo, Emerika Bluma 23, 71000 Sarajevo
JU Univerzitet u Sarajevu UGOVOR O VRŠENJU USLUGE-„Kreiranje, štampanje i nabavka obrazaca za uvjerenja i svjedodžbe sa barcode i hologramskom sigurnosnom zaštitom” Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 27.04.2018 3360,00 3360,00 Štamparija Fojnica d.d. Prokoški put bb, 71270 Fojnica ID: 4236045660000
JU Univerzitet u Sarajevu LOT 2. UNIVERZITET U BANJOJ LUCI-Ugovor o nabavci kompjuterske opreme-NatRisk Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 18.04.2018 52705,00 52705,00 Network I d. o. o. Potporučnika Smajića 26, 76300 Bijeljina ID: 4402199430004
JU Univerzitet u Sarajevu LOT 3. UNIVERZITET U BANJOJ LUCI-Ugovor o nabavci kompjuterske opreme-Trans2Work Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 18.04.2018 44115,00 44115,00 ASPO RAIL d. o. o. Alipašina 53, 71000 Sarajevo ID: 4202124540000
JU Univerzitet u Sarajevu LOT 2. UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU-Ugovor o nabavci kompjuterske opreme-Trans2Work Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 18.04.2018 43665,00 43665,00 ASPO RAIL d. o. o. Alipašina 53, 71000 Sarajevo ID: 4202124540000
JU Univerzitet u Sarajevu Usluge najma parking prostora Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.04.2018 1158,30 1158,30 KJP "Centar Skenderija Sarajevo" d.o.o., Terezije bb, 71000 Sarajevo
JU Univerzitet u Sarajevu ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA I DODJELI UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI ROBE: KOMPJUTERSKA OPREMA - BESTSDI Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 11.04.2018 42400,00
JU Univerzitet u Sarajevu UGOVOR O JAVNOJ NABAVCI USLUGE: IZNAJMLJIVANJE NEOSVIJETLJENOG OPTIČKOG VLAKNA (DARK FIBER) I POVEZIVANJA ZA POTREBE INTERKONEKCIJE (POINT TO POINT) Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.02.2018 4214,34 4214,34 DD BH TELECOM SARAJEVO ID: 4200211100005
JU Univerzitet u Sarajevu LOT 1. UNIVERZITET U SARAJEVU-Ugovor o nabavci kompjuterske opreme-NatRisk Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 12.04.2018 60454,00 ASPO RAIL d. o. o. Alipašina 53, 71000 Sarajevo ID: 4202124540000
JU Univerzitet u Sarajevu PLAN NABAVKI UNIVERZITETA U SARAJEVU ZA 2018. GODINU Plan nabavki 26.02.2018
JU Univerzitet u Sarajevu LOT 1. UNIVERZITET U SARAJEVU-Ugovor o nabavci kompjuterske opreme-Trans2Work Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 10.04.2018 43185,00 43185,00 ASPO RAIL d. o. o. Alipašina 53, 71000 Sarajevo ID: 4202124540000
JU Univerzitet u Sarajevu Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku- -„Kreiranje, štampanje i nabavka obrazaca za uvjerenja i svjedodžbe sa barcode i hologramskom sigurnosnom zaštitom” Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 10.04.2018 3931,20
JU Univerzitet u Sarajevu Odluka o poništenju postupka Revizorske usluge Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 30.03.2018
JU Univerzitet u Sarajevu Odluka o poništenju postupka javne nabavke robe - Agregat za neprekidno napajanje Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 20.03.2018
JU Univerzitet u Sarajevu LOT 2.-UNIVERZITET U BANJOJ LUCI-Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku kompjuterske opreme-NatRisk Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 26.01.2018 52705,00
JU Univerzitet u Sarajevu LOT 1.-UNIVERZITET U SARAJEVU-Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku kompjuterske opreme-NatRisk Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 26.01.2018 60454,00
JU Univerzitet u Sarajevu LOT 3.-UNIVERZITET U BANJOJ LUCI-Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku kompjuterske opreme-Trans2Work Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 22.01.2018 44115,00
JU Univerzitet u Sarajevu LOT 2.-UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU-Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku kompjuterske opreme-Trans2Work Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 22.01.2018 43665,00
JU Univerzitet u Sarajevu LOT 1.-UNIVERZITET U SARAJEVU-Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku kompjuterske opreme-Trans2Work Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 22.01.2018 43185,00
JU Univerzitet u Sarajevu Odluka o poništenju postupka Kancelarijski namještaj Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 15.02.2018
JU Univerzitet u Sarajevu Usluge iznajmljivanja vanlinijskog prevoza studenata zimske škole Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.01.2018 4350,00 4350,00 Centrotrans Eurolines d.d. Sarajevo Ul: Kurta Schorka 14, ID: 4200153220003
JU Univerzitet u Sarajevu Sanacija elektroinstalacija na zgradi CIS-a Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.01.2018 3837,60 3837,60 Dinalsa d.o.o., ul: Huseina Đoze 3, 71000 Sarajevo, ID: 4200426560007
JU Univerzitet u Sarajevu Radovi na sanaciji krova Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.01.2018 1801,80 1801,80 Ates promet d.o.o. Sarajevo, ul: Muhameda ef. Pandže 253, 71000 Sarajevo
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o nabavci robe-LOT.3. Nabavka, instalacija, konfiguracija sistema za monitoring mrežne infrastrukture-28.12.2017. godine Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 28.12.2017 27897,48 27897,48 ALEM Sistem d. o. o. Stolačka 20, Sarajevo Id: 4200396550001
JU Univerzitet u Sarajevu Okvirni sporazum o nabavci usluge-Štampanja-19.12.2017. Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 19.12.2017 78865,45 COMESGRAFIKA d. o. o. Beogradska 21, Banja Luka ID: 4400813560006
JU Univerzitet u Sarajevu Nabavka robe - Agregat za neprekidno napajanje Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 24.11.2017 30490,20
JU Univerzitet u Sarajevu Usluge popravke i održavanja vatrogasne opreme Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.12.2017 5300,10 5300,10 Proving d.o.o. Sarajevo, ul: Milana Preloga bb, 71000 Sarajevo, ID: 4200289800003
JU Univerzitet u Sarajevu Sedma izmjena/dopuna Plana javnih nabavki Univerziteta u Sarajevu za 2017. godinu Plan nabavki 04.12.2017
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o nabavci robe-Toge i kape - 02. 12. 2017. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.12.2017 6949,80 Willona d. o. o. Zagrebačka bb, 71000 Sarajevo ID: 4201781670006
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o nabavci robe-LOT. 3. Nabavka, instalacija, konfiguracija sistema za monitoring mrežne infrastrukture Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 03.11.2017 27897,48
JU Univerzitet u Sarajevu TV PRENOS manifestacije „Svečana promocija i dodjela diploma diplomantima i magistrantima Univerziteta u Sarajevu za 2017. godinu“ Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.11.2017 4153,50 4153,50 JP Televizija Kantona Sarajevo d. o. o. Bulevar Meše Selimovića 12, Sarajevo ID: 4200556770003
JU Univerzitet u Sarajevu Nabavka robe - Kancelarijski namještaj Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 18.10.2017 66017,95
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor za usluge brze pošte Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 14.11.2017 6540,00 JP BH POŠTA d.o.o. Sarajevo, ID: 4200682210005, Obala Kulina bana 8, 71000 Sarajevo
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o nabavci-KOMPJUTERSKA OPREMA -30. 11. 2017. Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 30.11.2017 53299,99 53299,99 ASPO RAIL d. o. o. Alipašina 53, Sarajevo ID: 4202124540000
JU Univerzitet u Sarajevu Usluge protivprovalnog i protivpožarnog obezbjeđenja i oisguranje Svečane promocije Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.11.2017 5680,35 5680,35 Securitas d.o.o. ID: 4227417480004, ul: Bačići 3, 71000 Sarajevo
JU Univerzitet u Sarajevu Oglašavanje u novinama Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.10.2017 2175,03 2175,03 Avaz-roto press d.o.o. ID: 4200934630002, ul: Tešanjska 24A, 71000 Sarajevo
JU Univerzitet u Sarajevu Oglašavanje u dnevnim novinama Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.10.2017 1560,78 1560,78 Oslobođenje servisi d.o.o., Vogošća, ID: 4202263820009, Semizovac bb, 71320 Vogošća
JU Univerzitet u Sarajevu Gume za auta Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.11.2017 1892,36 1892,36 Porche BH d.o.o. ID: 4201887660018, ul: Bulevar Meše Selimovića 16, 71000 sARAJEVO
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o nabavci robe-Priznanja Univerziteta u Sarajevu-24. 11. 2017. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.11.2017 5833,04 5833,04 GONG d. o. o. Krančevićeva 35, 71000 Sarajevo ID: 4200465540005
JU Univerzitet u Sarajevu Usluge prevoza u zemlji Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.10.2017 1500,00 1500,00 Centrotrans Eurolines d.d. Sarajevo Ul: Kurta Schorka 14, ID: 4200153220003
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o pružanju usluge-Organiziranje dogadjanja-20. 11. 2017. Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 20.11.2017 50986,26 50986,26 BLOW UP d. o. o. Isaka Samokovlije bb, 71000 Sarajevo ID: 4201413280001
JU Univerzitet u Sarajevu Usluga montaže i demontaže sajamskih pulteva Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.11.2017 1872,00 1872,00 Dexpo dizajn O.D.
JU Univerzitet u Sarajevu Šesta izmjena/dopuna Plana javnih nabavki Univerziteta u Sarajevu za 2017. godinu Plan nabavki 31.10.2017
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o nabavci-KOMPJUTERSKA OPREMA Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 05.10.2017 53299,99
JU Univerzitet u Sarajevu Usluga brze pošte Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 06.10.2017 6540,00 14.11.2017 6540,00 JP BH POŠTA d.o.o. Sarajevo, ID: 4200682210005, Obala Kulina bana 8, 71000 Sarajevo
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o pružanju usluge-Organiziranje događanja Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 29.09.2017 50986,26
Ukupno po stranici 721.559,12 529.748,68 370.399,43