Pretraga

Ukupno 229
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Univerzitet u Sarajevu Odluka o izboru ponuđača i dodjeli ugovora za nabavku robe- MREŽNA OPREMA - 14. 01. 2019. godine Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 20.12.2018 58481,28
JU Univerzitet u Sarajevu LOT 3. Odluka o poništenju postupka za nabavku robe - Standalone server - 14. 01. 2019. godine Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 17.12.2018
JU Univerzitet u Sarajevu LOT 2. Odluka o izboru ponuđača i dodjeli ugovora za nabavku robe-NAS uređaj - 14. 01. 2019. godine Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 17.12.2018 23294,70
JU Univerzitet u Sarajevu LOT 1. Odluka o izboru ponuđača i dodjeli ugovora za nabavku robe-SAN uređaj - 14. 01. 2019. godine Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 17.12.2018 58441,50
JU Univerzitet u Sarajevu Okvirni sporazum o nabavci USLUGA ŠTAMPANJA - 10. 01. 2019. godine Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 10.01.2019 74880,00 74880,00 Štamparija Fojnica d.d. Prokoški put bb, 71270 Fojnica ID: 4236045660000
JU Univerzitet u Sarajevu RADOVI NA USPOSTAVLJANJU I PUŠTANJU U RAD OPTIČKE INFRASTRUKTURE U KAMPUSU UNSA ZA POTREBE AKADEMSKE MREŽE UNSA Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.12.2018 6996,60 6996,60 PRONET DOO, Sarajevo, Jovana Bijelića 2, ID: 4200838240007
JU Univerzitet u Sarajevu OPREMA ZA OPTIČKO UMREŽAVANJE Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.12.2018 6996,42 6996,42 PRONET DOO, Sarajevo, Jovana Bijelića 2, ID: 4200838240007
JU Univerzitet u Sarajevu Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli ugovora za nabavku USLUGE ŠTAMPANJA - 13. 12. 2018. godine Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 13.12.2018 74880,00
JU Univerzitet u Sarajevu Nabavka robe - Računarski programski paket i licenca MSDN Microsoft Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.12.2018 2197,26 2197,26 Imtec d.o.o. ul: Pijačna do broja 114 71000 Saarjevo ID: 4200918780002
JU Univerzitet u Sarajevu UGOVOR O NABAVCI USLUGE RAZVOJ SOFTVERA ZA PODRŠKU RADA REGISTRA ".ba" DOMENA Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 10.12.2018 31590,00 31590,00 VERSO DOO Sarajevo, Emerika Bluma 23, ID: 4201511450004
JU Univerzitet u Sarajevu Nabavka robe - Tepih staze Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.11.2018 2961,20 2961,20 Angel group d.o.o., ul: Zvornička 27, 71000 Sarajevo, ID: 4209693850003
JU Univerzitet u Sarajevu Nabavka robe - Projektor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.11.2018 4075,20 4075,20 Allied VTM d.o.o., ul: Hifzi Bjelavca 34, 71210 Ilidža, ID: 4201764400003
JU Univerzitet u Sarajevu Nabavka robe - Zastave Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.11.2018 1740,96 1740,96 Hidex d.o.o., Ramiza Salčina 32, 71000 Sarajevo, ID: 4200300890001
JU Univerzitet u Sarajevu Nabavka usluge - Usluga čišćenja snijega Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.11.2018 5159,70 5159,70 KJKP "RAD" d.o.o. Sarajevo, Paromlinska 57, 71000 Sarajevo; ID: 4200316890001
JU Univerzitet u Sarajevu UGOVOR O ZAKUPU PROSTORA ZA ODRŽAVANJE PROMOCIJE DOKTORA NAUKA UNSA 20.12.2018. Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 05.12.2018 2000,00 2000,00 JU NARODNO POZORIŠTE SARAJEVO, ID: 4200566570002
JU Univerzitet u Sarajevu Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli ugovora za nabavku robe - Kompjuterska oprema LOT 1 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 06.12.2018 15213,39
JU Univerzitet u Sarajevu Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli ugovora za nabavku robe - Kompjuterska oprema - stolni računari- LOT 2 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 06.12.2018 30361,50
JU Univerzitet u Sarajevu ČETVRTA_IZMJENA_I_DOPUNA_PLANA_JN_ZA_2018_14_11_2018 Plan nabavki 14.11.2018
JU Univerzitet u Sarajevu Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli ugovora u postupku javne nabavke - Kancelarijski namještaj Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 07.11.2018 91382,85
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o javnoj nabavci robe - Priznanja Univerziteta u Sarajevu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.11.2018 5902,07 5902,07 Gong d.o.o., Tešanjska 42, 71000 Sarajevo, ID: 4200465540005
JU Univerzitet u Sarajevu LOT 1. - UGOVOR O PRUŽANJU USLUGE - OSIGURANJE ZAPOSLENIKA OD NEZGODE - 01. 12. 2018. Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 23.11.2018 19764,00 19764,00 "GRAWE OSIGURANJE" d.d. Trg solidarnosti 2, 71000 Sarajevo ID: 4200486200000
JU Univerzitet u Sarajevu ODLUKA_O_DODJELI_UGOVORA_O_ZAKUPU_PROSTORA_ZA_ODRŽAVANJE_PROMOCIJE_DOKTORA_NAUKA_20_12_2018 Pokretanje i tok postupka ugovori izuzeti od primjene ZJN 30.11.2018 2000,00
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o nabavci usluge - Servis i održavanje agregata Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.11.2018 4680,00 4680,00 Energoinvest SUE d.d., Tvornička 3, 71000 Sarajevo; ID: 4200420360006
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o nabavci usluge - Usluga protivprovalnog i protivpožarnog obezbjeđenja i usluga osiguranja Svečane promocije Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.11.2018 5680,35 5680,35 Securitas d.o.o. ID: 4227417480004, ul: Bačići 3, 71000 Sarajevo
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o nabavci robe - Računarski programi, office paketi i antivirusni programski paketi Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 14.11.2018 7487,53 7487,53 QSS d.o.o., ul: Dejzina Bikića bb, 71000 Sarajevo, ID: 4200103980007
JU Univerzitet u Sarajevu ODLUKA_O_IZBORU_NAJPOVOLJNIJEG_PONUĐAČA_I_DODJELI_UGOVORA_USLUGE_RAZVOJA_SOFTVERA_ZA_PODRŠKU_RADA_REGISTRA_".ba"_DOMENA Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 28.11.2018 31590,00
JU Univerzitet u Sarajevu TV PRENOS manifestacije „Svečana promocija i dodjela diploma diplomantima i magistrantima Univerziteta u Sarajevu za 2018. godinu“ Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.11.2018 4354,74 4354,74 JP Televizija Kantona Sarajevo d. o. o. Bulevar Meše Selimovića 12, 71000 Sarajevo ID: 4200556770003
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o nabavci robe za LOT 2 - Kompjuterska oprema za osobe sa invaliditetom Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 09.11.2018 5900,00 5900,00 Network I d.o.o., Poporučnika Smajića 26, 76300 Bijeljina, ID: 4402199430004
JU Univerzitet u Sarajevu NABAVKA AUDIO OPREME ZA PROJEKAT iMARECULTURE Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.11.2018 2562,07 2562,07 R&S Vogošća, Igmanska bb, ID broj: 4200056290005
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o nabavci robe - Cvijeće Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.11.2018 2700,84 2700,84 T.R. "KAKTUS" ul: Alipašina 6c; ID: 4300855310005; 71000 Sarajevo
JU Univerzitet u Sarajevu Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli ugovora za nabavku robe - Kompjuterska oprema za osobe sa invaliditetom LOT 2 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 08.11.2018 5900,00
JU Univerzitet u Sarajevu Odluka o poništenju postupka javne nabavke robe - Agregat Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 06.11.2018
JU Univerzitet u Sarajevu TREĆA_IZMJENA_I_DOPUNA_PLANA_JN_ZA_2018_25_10_2018 Plan nabavki 25.10.2018
JU Univerzitet u Sarajevu LOT 1. Odluka o dodjeli ugovora drugorangiranom ponuđaču za nabavku usluge-OSIGURANJE ZAPOSLENIKA OD NEZGODE-30. 10. 2018. Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 30.10.2018 19764,00
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o nabavci robe - Sredstva za održavanje higijene prostora Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.10.2018 6877,89 6877,89 R&S d. o. o. Igmanska bb, 71320 Vogošća ID: 4200056290005
JU Univerzitet u Sarajevu Javna nabavka usluge - Oglašavanje u dnevnim novinama Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.10.2018 1496,14 1496,14 Avaz roto press d.o.o., Tešanjska 24A, 71000 Sarajevo, ID: 4200934630002
JU Univerzitet u Sarajevu Javna nabavka usluge - unajmljivanje opreme za simultano prevođenje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.10.2018 1462,50 1462,50 Blow up d.o.o., Isaka Samokovlije bb, 71 000 Sarajevo
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o javnoj nabavci revizorskih usluga Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 18.09.2018 111969,00 111969,00 BDO BH d.o.o., Dolina 11, 71000 Sarajevo
JU Univerzitet u Sarajevu Odluka o poništenju postupka po konkurentskom zahtjevu za javna nabavka robe - kompjuterska oprema Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 26.10.2018
JU Univerzitet u Sarajevu Ugostiteljske usluge-Dostavljanje pripremljene hrane (catering) Pokretanje i tok postupka poseban režim dodjele ugovora
JU Univerzitet u Sarajevu DRUGA IZMJENA_I_DOPUNA_PLANA_JN_ZA_2018_09_10_2018 Plan nabavki 09.10.2018
JU Univerzitet u Sarajevu UGOVOR O NABAVCI SPORTSKE OPREME ZA POTREBE PROJEKTA MATCH Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.10.2018 3845,95
JU Univerzitet u Sarajevu Odluka o dodjeli Ugovora drugorangiranom ponuđaču u otvorenom postupku nabavke robe - Agregat za neprekidno napajanje Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 17.10.2018 25623,00
JU Univerzitet u Sarajevu Zakup prostora za održavanje manifestacije “Svečana promocija i dodjela diploma diplomantima i magistrantima Univerziteta u Sarajevu za 2018. godinu“ Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 05.10.2018 23400,00 23400,00 KJP„ZOI '84“ OLIMPIJSKI CENTAR SARAJEVO d. o. o. Alipašina bb, Sarajevo ID: 4200347000004
JU Univerzitet u Sarajevu Nabavka robe - Računarski programi, office paketi i antivirusni programski paketi Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 12.10.2018 7487,53
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o nabavci usluge servisa i održavanja agregata Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.10.2018 1345,50 1345,50 Energoinvest SUE d.d., Tvornička 3, 71000 Sarajevo
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o javnoj nabavci usluge ljekarskog i sanitarnog pregleda zaposlenika Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.09.2018 6456,45 6456,45 JU KS ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU STUDENATA UNIVERZITETA U SARAJEVU
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o nabavci robe - Vodo i elektro materijala za održavanje objekta Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.10.2018 3863,66 3863,66 "Penny plus" d. o. o. Igmanska bb, 71320 Vogošća ID: 4200162210002
JU Univerzitet u Sarajevu LOT 1. Odluka o izboru ponuđača i dodjeli ugovora za nabavku usluge-OSIGURANJE ZAPOSLENIKA OD NEZGODE-03. 10. 2018. Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 03.10.2018 13284,00
JU Univerzitet u Sarajevu UGOVOR o nabavci robe-Benzin i dizelsko gorivo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.09.2018 7018,61 7018,61 HIFA PETROL d. o. o. Hotonj bb, 71320 Vogošća ID: 4200999090005
Ukupno po stranici 457.703,75 365.364,64 361.518,69