Pretraga

Ukupno 260
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o javnoj nabavci robe - Kompjuterska oprema Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 09.03.2019 48263,11 48263,11 Odavić d.o.o. Trebinje, 89101 Trebinje, Vojvode Sinđelića 54 ID: 4401355530000
JU Univerzitet u Sarajevu PLAN NABAVKI UNIVERZITETA U SARAJEVU (REKTORAT I CENTRI) ZA 2019. GODINU Plan nabavki 28.02.2019
JU Univerzitet u Sarajevu Odluka o utvrđivanju Plana javnih nabavki Univerziteta u Sarajevu za 2019. godinu Plan nabavki 28.02.2019
JU Univerzitet u Sarajevu POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKU USLUGA HOTELSKOG SMJEŠTAJA Pokretanje i tok postupka poseban režim dodjele ugovora 06.03.2019
JU Univerzitet u Sarajevu Dodjela ugovora u javnoj nabavci robe - Agregat za neprekidno napajanje Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 22.02.2019 34866,00 34866,00 Energoinvest SUE d.d., Tvornička 3, 71000 Sarajevo ID: 4200420360006
JU Univerzitet u Sarajevu Javna nabavka usluge - Usluga brze pošte Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.02.2019 1998,00 1998,00 DHL International d.o.o. Sarajevo, Rajlovačka cesta bb, ID: 4200054590001
JU Univerzitet u Sarajevu Javna nabavka usluge - Usluga unapređenja i održavanja web stranice UNSA Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.02.2019 5428,80 5428,80 Pauza d.o.o., Kotromanića 46, 71000 Sarajevo ID: 4201306520008
JU Univerzitet u Sarajevu Javna nabavka usluge - Usluga korištenja mreže servera Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.01.2019 2400,87 2400,87 Gransy d.o.o. Antifašističke borbe 23e 11070 Beograd
JU Univerzitet u Sarajevu Javna nabavka usluge - Usluga edukacije osoblja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.12.2018 1400,00 1400,00 Agilitas d.o.o. Jadranska 8, 71000 Sarajevo ID:42002556920008
JU Univerzitet u Sarajevu IZNAJMLJIVANJE NEOSVIJETLJENOG OPTIČKOG VLAKNA (DARK FIBER) Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.02.2019 4214,34 BH TELECOM DD SARAJEVO, ID: 4200211100005, Franca Lehara 7
JU Univerzitet u Sarajevu LOT 2. Ugovor o nabavci Usluge održavanja serverske i storage infrastrukture Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 13.02.2019 8195,85 8195,85 VERSO d.o.o. Emerika Bluma 23, 71000 Sarajevo ID: 4201511450004
JU Univerzitet u Sarajevu Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli ugovora - Kompjuterska oprema Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 13.02.2019 48263,11
JU Univerzitet u Sarajevu LOT 1. Ugovor o nabavci Usluge održavanja i unapređenja mrežne infrastrukture i servisa Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 04.02.2019 28852,20 28852,20 VERSO d.o.o. Emerika Bluma 23, 71000 Sarajevo ID: 4201511450004
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o nabavci robe - Softver za elektronsku podršku upravljanja dokumentima na Univerzitetu u Sarajevu Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 04.02.2019 40950,00 40950,00 FIXIT d. o. o. Zaima Šarca 34, 71000 Sarajevo ID: 4202048930006
JU Univerzitet u Sarajevu LOT 2. Ugovor o nabavci robe - Uređaj za skladištenje podataka - NAS uređaj Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 31.01.2019 23294,70 23294,70 VERSO d.o.o. Emerika Bluma 23, 71000 Sarajevo ID: 4201511450004
JU Univerzitet u Sarajevu LOT 1. Ugovor o nabavci robe - Uređaj za skladištenje podataka - SAN uređaj Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 31.01.2019 58441,50 58441,50 VERSO d.o.o. Emerika Bluma 23, 71000 Sarajevo ID: 4201511450004
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o nabavci robe - Mrežna oprema za instalaciju na fakultetima Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 01.02.2019 58481,28 58481,28 TELENET d.o.o. Gradačačka 114, 71000 Sarajevo ID: 4200412850002
JU Univerzitet u Sarajevu ODLUKA O IZBORU I DODJELI UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI PLASTENIKA I PRATEĆE OPREME SA INSTALACIJOM LOT 2. UNIVERZITET "DŽEMAL BIJEDIĆ" U MOSTARU Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 29.01.2019 63537,45
JU Univerzitet u Sarajevu ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JN ZA NABAVKU PLASTENIKA I PRATEĆE OPREME SA INSTALACIJOM LOT 1. UNIVERZITET U SARAJEVU Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 29.01.2019
JU Univerzitet u Sarajevu Odluka o izboru ponuđača i dodjeli ugovora za nabavku robe - Softver za elektronsku podršku upravljanja dokumentima na Univerzitetu u Sarajevu - 25. 01. 2019. godine Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 28.12.2018 40950,00
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o javnoj nabavci robe - Kancelarijski namještaj Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 14.01.2019 91382,85 91382,85 Kraning d.o.o.Puračić, Sarajevska 1a, 75305 Puračić
JU Univerzitet u Sarajevu Javna nabavka radova - Molerski i farbarski radovi Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.12.2018 5672,60 5672,60 Selming d.o.o. Safeta Zajke bb, 71000 Sarajevo
JU Univerzitet u Sarajevu Javna nabavka usluge - Usluge oglašavanja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.12.2018 1505,79 1505,79 Avaz roto press d.o.o., Tešanjska 24A, 71000 Sarajevo
JU Univerzitet u Sarajevu Javna nabavka robe - Kompjuterska oprema LOT I Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 24.12.2018 15213,39 15213,39 Printex d.o.o. Sarajevo,
JU Univerzitet u Sarajevu Javna nabavka robe - Kompjuterska oprema LOT II Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 18.12.2018 30361,50 30361,50 Network I d.o.o. Bijeljina, Potporučnika Smajića 26, 76300 Bijeljina
JU Univerzitet u Sarajevu Javna nabavka usluge - Zakup reklamnog prostora Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.12.2018 1426,39 1426,18 Europlakat BH d.o.o., Mehmeda Spahe 26a, 71000 Sarajevo
JU Univerzitet u Sarajevu Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli ugovora - Agregat za neprekidno napajanje Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 24.01.2019 30000,00
JU Univerzitet u Sarajevu UGOVOR O NABAVCI USLUGE-PRUŽANJE PODRŠKE ZA MREŽNE UREĐAJE Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 21.01.2019 13958,10 13958,10 VERSO DOO Sarajevo, Emerika Bluma 23, ID: 4201511450004
JU Univerzitet u Sarajevu LOT 2. - Odluka o izboru ponuđača i dodjeli ugovora za nabavku - Usluge održavanja serverske i storage infrastrukture - 22. 01. 2019. godine Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 27.12.2018 8195,85
JU Univerzitet u Sarajevu LOT 1. - Odluka o izboru ponuđača i dodjeli ugovora za nabavku - Usluge održavanja i unapređenja mrežne infrastrukture i servisa - 18. 01. 2019. godine Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 27.12.2018 28852,20
JU Univerzitet u Sarajevu PRUŽANJE PODRŠKE ZA MREŽNE UREĐAJE Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 17.01.2019 13958,10
JU Univerzitet u Sarajevu Odluka o izboru ponuđača i dodjeli ugovora za nabavku robe- MREŽNA OPREMA - 14. 01. 2019. godine Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 20.12.2018 58481,28
JU Univerzitet u Sarajevu LOT 3. Odluka o poništenju postupka za nabavku robe - Standalone server - 14. 01. 2019. godine Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 17.12.2018
JU Univerzitet u Sarajevu LOT 2. Odluka o izboru ponuđača i dodjeli ugovora za nabavku robe-NAS uređaj - 14. 01. 2019. godine Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 17.12.2018 23294,70
JU Univerzitet u Sarajevu LOT 1. Odluka o izboru ponuđača i dodjeli ugovora za nabavku robe-SAN uređaj - 14. 01. 2019. godine Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 17.12.2018 58441,50
JU Univerzitet u Sarajevu Okvirni sporazum o nabavci USLUGA ŠTAMPANJA - 10. 01. 2019. godine Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 10.01.2019 74880,00 74880,00 Štamparija Fojnica d.d. Prokoški put bb, 71270 Fojnica ID: 4236045660000
JU Univerzitet u Sarajevu RADOVI NA USPOSTAVLJANJU I PUŠTANJU U RAD OPTIČKE INFRASTRUKTURE U KAMPUSU UNSA ZA POTREBE AKADEMSKE MREŽE UNSA Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.12.2018 6996,60 6996,60 PRONET DOO, Sarajevo, Jovana Bijelića 2, ID: 4200838240007
JU Univerzitet u Sarajevu OPREMA ZA OPTIČKO UMREŽAVANJE Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.12.2018 6996,42 6996,42 PRONET DOO, Sarajevo, Jovana Bijelića 2, ID: 4200838240007
JU Univerzitet u Sarajevu Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli ugovora za nabavku USLUGE ŠTAMPANJA - 13. 12. 2018. godine Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 13.12.2018 74880,00
JU Univerzitet u Sarajevu Nabavka robe - Računarski programski paket i licenca MSDN Microsoft Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.12.2018 2197,26 2197,26 Imtec d.o.o. ul: Pijačna do broja 114 71000 Saarjevo ID: 4200918780002
JU Univerzitet u Sarajevu UGOVOR O NABAVCI USLUGE RAZVOJ SOFTVERA ZA PODRŠKU RADA REGISTRA ".ba" DOMENA Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 10.12.2018 31590,00 31590,00 VERSO DOO Sarajevo, Emerika Bluma 23, ID: 4201511450004
JU Univerzitet u Sarajevu Nabavka robe - Tepih staze Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.11.2018 2961,20 2961,20 Angel group d.o.o., ul: Zvornička 27, 71000 Sarajevo, ID: 4209693850003
JU Univerzitet u Sarajevu Nabavka robe - Projektor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.11.2018 4075,20 4075,20 Allied VTM d.o.o., ul: Hifzi Bjelavca 34, 71210 Ilidža, ID: 4201764400003
JU Univerzitet u Sarajevu Nabavka robe - Zastave Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.11.2018 1740,96 1740,96 Hidex d.o.o., Ramiza Salčina 32, 71000 Sarajevo, ID: 4200300890001
JU Univerzitet u Sarajevu Nabavka usluge - Usluga čišćenja snijega Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.11.2018 5159,70 5159,70 KJKP "RAD" d.o.o. Sarajevo, Paromlinska 57, 71000 Sarajevo; ID: 4200316890001
JU Univerzitet u Sarajevu UGOVOR O ZAKUPU PROSTORA ZA ODRŽAVANJE PROMOCIJE DOKTORA NAUKA UNSA 20.12.2018. Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 05.12.2018 2000,00 2000,00 JU NARODNO POZORIŠTE SARAJEVO, ID: 4200566570002
JU Univerzitet u Sarajevu Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli ugovora za nabavku robe - Kompjuterska oprema LOT 1 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 06.12.2018 15213,39
JU Univerzitet u Sarajevu Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli ugovora za nabavku robe - Kompjuterska oprema - stolni računari- LOT 2 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 06.12.2018 30361,50
JU Univerzitet u Sarajevu ČETVRTA_IZMJENA_I_DOPUNA_PLANA_JN_ZA_2018_14_11_2018 Plan nabavki 14.11.2018
JU Univerzitet u Sarajevu Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli ugovora u postupku javne nabavke - Kancelarijski namještaj Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 07.11.2018 91382,85
Ukupno po stranici 585.811,93 614.904,61 610.690,06