Pretraga

Ukupno 453
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Univerzitet u Sarajevu Odluka o izboru ponuđača i dodjeli ugovora - Audiovizuelnaoprema LOT 3 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 06.04.2020 7570,48
JU Univerzitet u Sarajevu Odluka o izboru ponuđača i dodjeli ugovora - Štampači LOT 2 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 06.04.2020 1513,16
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o javnoj nabavci GRAĐEVINSKIH RADOVA 27. 03. 2020. godine Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.03.2020 6984,90 6984,90 „NEIMARI“ d. o. o. Pijačna 70, 71210 Ilidža ID: 4200477040008
JU Univerzitet u Sarajevu Odluka o izboru ponuđača i dodjeli ugovora - Kompjuterska oprema LOT 1 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 03.04.2020 70761,60
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o iavnoj nabavci usluge - Održavanje softvera za računovodstvo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.03.2020 4680,00 Japet d.o.o. Obala Kulina bana 4 71000 Sarajevo, ID: 4200222720005
JU Univerzitet u Sarajevu Odluka o izboru ponuđača i dodjeli ugovora o javnoj nabavci ugostiteljskih usluga: Usluge posluživanja toplih napitaka – 2020. godina Pokretanje i tok postupka poseban režim dodjele ugovora 30.03.2020 11602,66
JU Univerzitet u Sarajevu Odluka o izboru ponuđača i dodjeli ugovora o javnoj nabavci hotelskih usluga: Usluge hotelskog smještaja - 2020 godina Pokretanje i tok postupka poseban režim dodjele ugovora 30.03.2020 44200,00
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o nabavci usluge - Izrada softvera za on-line upis studenata na Univerzitetu u Sarajevu Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 18.03.2020 23283,00 23283,00 ORBICODE d.o.o. ulica Emerika Bluma 15, 71000 Sarajevo; ID: 4201929920007
JU Univerzitet u Sarajevu Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke robe - Bezalkoholna pića Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 10099,93
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o nabavci robe - BACKUP RESTORE RJEŠENJE Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 17.03.2020 46215,00 BOSNIEN BUSINESS SYSTEMS D.O.O. Kranjčevićeva 39, 71000 Sarajevo; ID:4200298380009
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o javnoj nabavci robe - LICENCA SSL Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.03.2020 6296,94 6296,94 „INTEGRACIJA ITC SOLUCIJA“ D.O.O., Skenderpašina 1, 71000 SARAJEVO; ID: 4202538940000
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o javnoj nabavci usluge brze pošte Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.03.2020 5894,40 DHL International d.o.o. Sarajevo, Rajlovačka cesta bb, 71000 Sarajevo, ID: 4200054590001
JU Univerzitet u Sarajevu UGOVOR O NABAVCI ROBE: Obrasci za uvjerenja i svjedodžbe sa barcode i hologramskom sigurnosnom zaštitom - 12. 03. 2020. godine Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.03.2020 5984,00 7001,28 BLICDRUK d. o. o. Ćemaluša 8, 71000 Sarajevo ID broj: 4200108780006
JU Univerzitet u Sarajevu Odluka o izboru ponuđača i dodjeli ugovora - Usluga izrade softvera za on-line upis studenata na Univerzitetu u Sarajevu Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 12.03.2020 23283,00
JU Univerzitet u Sarajevu Poziv za dostavljanje ponuda za nabavku usluge - PRAVNE USLUGE ZA POTREBE UNIVERZITETA U SARAJEVU Pokretanje i tok postupka poseban režim dodjele ugovora 05.03.2020
JU Univerzitet u Sarajevu POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA UGOSTITELJSKE USLUGE-USLUGE POSLUŽIVANJA TOPLIH NAPITAKA U TOKU-2020 GODINE Pokretanje i tok postupka poseban režim dodjele ugovora 04.03.2020
JU Univerzitet u Sarajevu POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA HOTELSKE USLUGE-USLUGE HOTELSKOG SMJEŠTAJA - 2020 GODINA Pokretanje i tok postupka poseban režim dodjele ugovora 04.03.2020
JU Univerzitet u Sarajevu UGOVOR o nabavci Usluge procjene uticaja na okoliš - 03. 03. 2020. godine Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.03.2020 1696,50 1696,50 "Inspekt RGH" d. o. o. Sarajevo, Hamdije Kreševljakovića 18/I, 71000 Sarajevo ID broj: 4200115990008
JU Univerzitet u Sarajevu Odluka o izuzeću od primjene Zakona o javnim nabavkama - usluge objavljivanja obavještenja u Službenom glasniku Pokretanje i tok postupka ugovori izuzeti od primjene ZJN 26.02.2020
JU Univerzitet u Sarajevu Odluka o izuzeću od primjene Zakona o javnim nabavkama - toplotna energija Pokretanje i tok postupka ugovori izuzeti od primjene ZJN 26.02.2020
JU Univerzitet u Sarajevu Odluka o izuzeću od primjene Zakona o javnim nabavkama - usluge odvoza otpada Pokretanje i tok postupka ugovori izuzeti od primjene ZJN 26.02.2020
JU Univerzitet u Sarajevu Odluka o izuzeću od primjene Zakona o javnim nabavkama - poštanske usluge Pokretanje i tok postupka ugovori izuzeti od primjene ZJN 26.02.2020
JU Univerzitet u Sarajevu Odluka o izuzeću od primjene Zakona o javnim nabavkama - voda Pokretanje i tok postupka ugovori izuzeti od primjene ZJN 26.02.2020
JU Univerzitet u Sarajevu Odluka o izboru ponuđača i dodjeli ugovora - BACKUP RESTORE RJEŠENJE Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 27.02.2020 46215,00
JU Univerzitet u Sarajevu POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA UGOSTITELJSKE USLUGE-USLUGE REPREZENTACIJE U TOKU-2020 GODINE Pokretanje i tok postupka poseban režim dodjele ugovora 27.02.2020
JU Univerzitet u Sarajevu Javni poziv za dostavljanje ponuda za pružanje usluga - Obrazovne usluge i usluge stručnog usavršavanja za potrebe Univerziteta u Sarajevu Pokretanje i tok postupka poseban režim dodjele ugovora 27.02.2020
JU Univerzitet u Sarajevu PRIVREMENI PLAN NABAVKI UNIVERZITETA U SARAJEVU (REKTORAT I CENTRI) ZA 2020. GODINU Plan nabavki 20.02.2020
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o pristupu akademskoj bazi HeinOnline Academic Core Collection-02. 01. 2020. godine Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 02.01.2020 8450,00 8450,00 HeinOnline Support Williams S. Hein&Co, Inc 2350 North Forest Road, Getzville, New York, United States ID: 160878492
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o pristupu akademskoj bazi CEEOL-28. 12. 2019. godine Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 28.12.2019 34324,82 34324,82 Central and Eastern European Online, Library GmbH, Basaltstrasse 9, Frankurt am Main, Germany ID: DE300273105
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o pristupu akademskoj bazi SCOPUS i Science Direct Freedom Collection-27. 12. 2019. godine Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 27.12.2019 643333,78 643333,78 ELSEVIER B.V. Radarweg 29, Amsterdam, Netherlands ID: 005033019B01
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o pristupu akademskoj bazi EBSCO-27. 12. 2019. godine Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 27.12.2019 63687,70 63687,70 EBSCO Headquarters, 10 Estes Street, Ipswich, Massachusets, United State ID: 2000028313382
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o javnoj nabavci robe - Zamjenski dijelovi za sistemsku infrastrukturu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.02.2020 5967,00 5967,00 Pronet d.o.o. ul: Jovaana Dijelića 2, 71000 Sarajevo ID:4200838240007
JU Univerzitet u Sarajevu NABAVKA FINANSIJSKOG INFORMACIONOG SISTEMA Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 21.02.2020 421200,00
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o javnoj nabavci robe - Kompjuterska oprema (Projekat STEPS) Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 12.02.2020 12661,00 12661,00 Net d.o.o.Mostar, Vukovarska 24, 88000 Mostar, ID: 4227037650004
JU Univerzitet u Sarajevu IZNAJMLJIVANJE NEOSVIJETLJENOG OPTIČKOG VLAKNA (DARK FIBER) I POVEZIVANJA ZA POTREBE INTERKONEKCIJE (POINT TO POINT VEZE) Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.02.2020 4212,00 4212,00
JU Univerzitet u Sarajevu UGOVOR O NABAVCI LABORATORIJSKE OPREME PROJEKAT ALL4R&D Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 13.02.2020 75775,00 75775,00 DIGITEX SYSTEMS DOO, SKOPLJE, SJEVERNA MAKEDONIJA
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o nabavci robe - Laboratorijska oprema: LOT 3 - Elisa Kit za detekciju ukupnih aflatoksina Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 12.02.2020 12490,00 12490,00 EUROTEST D.O.O., ul. Čobanija 17/III, 71000 SARAJEVO; ID: 200787740000
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o nabavci robe - Laboratorijska oprema: LOT 1 - Poluautomatski vertikalni autoklav Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 17.02.2020 11800,00 11800,00 KEFO D.O.O., ul. Ćorovićeva 1A, 71123 ISTOČNO SARAJEVO; ID: 4403208220006
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o javnoj nabavci robe - Pilot oprema za preradu voća Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 12.02.2020 15636,58 15636,58 ITC d.o.o. Zenica, ul: Zmaja od Bosne bb, 72000 Zenica, ID: 4218146790003
JU Univerzitet u Sarajevu UGOVOR O NABAVCI SOFTVERA ZA DETEKCIJU PLAGIJARIZMA - 17. 02. 2020. godine Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 17.02.2020 17395,56 17395,56 NEXIS d.o.o. Mehe Smailagića 76, 71000 Sarajevo ID: 4202629310009
JU Univerzitet u Sarajevu Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke robe - Kompjuterska oprema Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 06.02.2020 12661,00
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o javnoj nabavci robe - Rješenje za izvještavanje, analizu i pregled sistemskih i mrežnih resursa Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 03.02.2020 13893,09 13893,09 NETWORK D.O.O. SARAJEVO, ulica Skendera Kulenovića 69, 71320 Vogošća; ID broj: 4201033530005
JU Univerzitet u Sarajevu ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA RESTAURACIJA ULAZNIH VRATA OBALA KULINA BANA 7 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 04.02.2020 04.02.2020
JU Univerzitet u Sarajevu OKVIRNI SPORAZUM O NABAVCI USLUGA ŠTAMPANJA - 28. 01. 2020. godine Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 28.01.2020 98577,75 98577,75 ŠTAMPARIJA FOJNICA d.d. Prokoški put bb, 71270 Fojnica ID: 4236045660000
JU Univerzitet u Sarajevu Odluka o poništenju postupka nabavke - Laboratorijsak oprema: LOT 4 - Prenosni NIR IR Spektrometar Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 03.02.2020
JU Univerzitet u Sarajevu Odluka o izboru ponuđača i dodjeli ugovora - Laboratorijska oprema: LOT 3 - Elisa Kit za detekciju ukupnih aflatoksina Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 03.02.2020 12490,00
JU Univerzitet u Sarajevu Odluka o poništenju postupka javne nabavke robe - Laboratorijska oprema: LOT 2 - Spektrofotometar sa elektronskom jednokanalnom pipetom Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 03.02.2020
JU Univerzitet u Sarajevu Odluka o izboru ponuđača i dodjeli ugovora - Laboratorijska oprema: LOT 1 - Poluautomatski vertikalni autoklav Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 03.02.2020 11800,00
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o javnoj nabavci robe - Stolarija na objektu Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 25.01.2020 20097,03 20097,03 HDI d.o.o., Gora bb, 71321 Semizovac ID: 4201229940007
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o javnoj nabavci robe - Telefonski aparati i oprema Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.12.2019 2318,94 2318,94 Digital line d.o.o., Marka Marulića do br2, 71000 Sarajevo, ID: 4200078550004
Ukupno po stranici 673.396,83 1.141.654,99 1.085.882,87