Pretraga

Ukupno 281
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o pružanju usluga hotelskog smještaja - 10. 05. 2019. godine Ugovaranje i realizacija poseban režim dodjele ugovora 10.05.2019 44200,00 EUROPA d.d. Sarajevo, Vladislava Skarića 5, Podružnica Hotel Holiday, 71000 Sarajevo ID: 4200375800008
JU Univerzitet u Sarajevu IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVKI UNIVERZITETA U SARAJEVU (REKTORAT I CENTRI) ZA 2019. GODINU-26. 04. 2019. GODINE Plan nabavki 26.04.2019
JU Univerzitet u Sarajevu LOT 3. - Odluka o izboru ponuđača i dodjeli ugovora za nabavku usluge: Osiguranje motornih vozila - 10. 05. 2019. godine Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 10.05.2019 1555,00
JU Univerzitet u Sarajevu LOT 2. - Odluka o izboru ponuđača i dodjeli ugovora za nabavku usluge: Osiguranje imovine - 10. 05. 2019. godine Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 10.05.2019 2815,90
JU Univerzitet u Sarajevu LOT 1. - Odluka o izboru ponuđača i dodjeli ugovora za nabavku usluge: Osiguranje zaposlenika od nezgode i osiguranje gostiju-posjetitelja priredbi - 10. 05. 2019. godine Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 10.05.2019 17550,48
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o nabavci usluge „Kreiranje, štampanje i nabavka obrazaca za uvjerenja i svjedodžbe sa barcode i hologramskom sigurnosnom zaštitom” Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 30.04.2019 4085,64 4085,64 BLICDRUK d. o. o. Ćemaluša 8, Sarajevo ID: 4200108780006
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o javnoj nabavci robe - Bezalkoholna pića Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 08.04.2019 5994,14 5994,14 Gold Mignon d.o.o. Olimpijska bb 71000 Sarajevo ID: 4200199130009
JU Univerzitet u Sarajevu Odluka o poništenju postupka javne nabavke usluge - usluga oglašavanja u dnevnim novinama Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 24.04.2019
JU Univerzitet u Sarajevu Protokolarni pokloni (slike, reljefni odlivi, knjige Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.04.2019 2910,00 2910,00 Zemaljski muzej BiH, Zmaja od Bosne 3, 71000 SARAJEVO; ID broj: 4200395820005
JU Univerzitet u Sarajevu Usluga najma pristupa internetu i usluga konekcije za on-line streaming Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.04.2019 2572,36 2572,36 D.D. BH Telecom SARAJEVO, Franca Lehara 7, 71000 SARAJEVO, BiH; ID broj: 4200211100021
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o nabavci usluge - Organiziranje događanja Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 18.04.2019 70969,86 70969,86 BLOW UP d. o. o. Isaka Samokovlije bb, 71000 Sarajevo ID: 4201413280001
JU Univerzitet u Sarajevu ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKEPLASTENIKA I PRATEĆE OPREME SA INSTALACIJOM LOT 2. UNIVERZITET "DŽEMAL BIJEDIĆ" U MOSTARU Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 03.04.2019 63537,45 63537,45
JU Univerzitet u Sarajevu Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli ugovora o javnoj nabavci usluge „Kreiranje, štampanje i nabavka obrazaca za uvjerenja i svjedodžbe sa barcode i hologramskom sigurnosnom zaštitom” Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 05.04.2019 4085,64
JU Univerzitet u Sarajevu IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVKI UNIVERZITETA U SARAJEVU (REKTORAT I CENTRI) ZA 2019. GODINU-29. 03. 2019. GODINE Plan nabavki 29.03.2019
JU Univerzitet u Sarajevu Odluka o izboru ponuđača i dodjeli ugovora o javnoj nabavci usluge: Organiziranje događanja Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 04.04.2019 70969,86
JU Univerzitet u Sarajevu Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli ugovora o javnoj nabavci usluge hotelskog smještaja - 26. 03. 2019. godine Pokretanje i tok postupka poseban režim dodjele ugovora 26.03.2019 44200,00
JU Univerzitet u Sarajevu JAVNA NABAVKA OBRAZOVNIH USLUGA I USLUGA STRUČNOG USAVRŠAVANJA Pokretanje i tok postupka poseban režim dodjele ugovora 26.03.2019
JU Univerzitet u Sarajevu JAVNA NABAVKA PRAVNIH USLUGA Pokretanje i tok postupka poseban režim dodjele ugovora 26.03.2019
JU Univerzitet u Sarajevu Javna nabavka robe - Nabavka i ugradnja videonadzora Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.03.2019 1175,85 1175,85 Unilab d.o.o. Drinska 70, 71000 Sarajevo, ID: 4200054160007
JU Univerzitet u Sarajevu Javna nabavka radova - Sanacija asfaltnih površina u Kampusu UNSA Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.03.2019 5990,30 5990,30 KJKP "RAD" d.o.o. Sarajevo, Paromlinska 57, ID: 4200316890001
JU Univerzitet u Sarajevu Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli ugovora - Bezalkoholnna pića Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 22.03.2019 5994,24
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o javnoj nabavci robe - Kompjuterska oprema Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 09.03.2019 48263,11 48263,11 Odavić d.o.o. Trebinje, 89101 Trebinje, Vojvode Sinđelića 54 ID: 4401355530000
JU Univerzitet u Sarajevu PLAN NABAVKI UNIVERZITETA U SARAJEVU (REKTORAT I CENTRI) ZA 2019. GODINU Plan nabavki 28.02.2019
JU Univerzitet u Sarajevu Odluka o utvrđivanju Plana javnih nabavki Univerziteta u Sarajevu za 2019. godinu Plan nabavki 28.02.2019
JU Univerzitet u Sarajevu POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKU USLUGA HOTELSKOG SMJEŠTAJA Pokretanje i tok postupka poseban režim dodjele ugovora 06.03.2019
JU Univerzitet u Sarajevu Dodjela ugovora u javnoj nabavci robe - Agregat za neprekidno napajanje Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 22.02.2019 34866,00 34866,00 Energoinvest SUE d.d., Tvornička 3, 71000 Sarajevo ID: 4200420360006
JU Univerzitet u Sarajevu Javna nabavka usluge - Usluga brze pošte Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.02.2019 1998,00 1998,00 DHL International d.o.o. Sarajevo, Rajlovačka cesta bb, ID: 4200054590001
JU Univerzitet u Sarajevu Javna nabavka usluge - Usluga unapređenja i održavanja web stranice UNSA Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.02.2019 5428,80 5428,80 Pauza d.o.o., Kotromanića 46, 71000 Sarajevo ID: 4201306520008
JU Univerzitet u Sarajevu Javna nabavka usluge - Usluga korištenja mreže servera Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.01.2019 2400,87 2400,87 Gransy d.o.o. Antifašističke borbe 23e 11070 Beograd
JU Univerzitet u Sarajevu Javna nabavka usluge - Usluga edukacije osoblja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.12.2018 1400,00 1400,00 Agilitas d.o.o. Jadranska 8, 71000 Sarajevo ID:42002556920008
JU Univerzitet u Sarajevu IZNAJMLJIVANJE NEOSVIJETLJENOG OPTIČKOG VLAKNA (DARK FIBER) Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.02.2019 4214,34 BH TELECOM DD SARAJEVO, ID: 4200211100005, Franca Lehara 7
JU Univerzitet u Sarajevu LOT 2. Ugovor o nabavci Usluge održavanja serverske i storage infrastrukture Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 13.02.2019 8195,85 8195,85 VERSO d.o.o. Emerika Bluma 23, 71000 Sarajevo ID: 4201511450004
JU Univerzitet u Sarajevu Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli ugovora - Kompjuterska oprema Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 13.02.2019 48263,11
JU Univerzitet u Sarajevu LOT 1. Ugovor o nabavci Usluge održavanja i unapređenja mrežne infrastrukture i servisa Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 04.02.2019 28852,20 28852,20 VERSO d.o.o. Emerika Bluma 23, 71000 Sarajevo ID: 4201511450004
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o nabavci robe - Softver za elektronsku podršku upravljanja dokumentima na Univerzitetu u Sarajevu Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 04.02.2019 40950,00 40950,00 FIXIT d. o. o. Zaima Šarca 34, 71000 Sarajevo ID: 4202048930006
JU Univerzitet u Sarajevu LOT 2. Ugovor o nabavci robe - Uređaj za skladištenje podataka - NAS uređaj Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 31.01.2019 23294,70 23294,70 VERSO d.o.o. Emerika Bluma 23, 71000 Sarajevo ID: 4201511450004
JU Univerzitet u Sarajevu LOT 1. Ugovor o nabavci robe - Uređaj za skladištenje podataka - SAN uređaj Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 31.01.2019 58441,50 58441,50 VERSO d.o.o. Emerika Bluma 23, 71000 Sarajevo ID: 4201511450004
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o nabavci robe - Mrežna oprema za instalaciju na fakultetima Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 01.02.2019 58481,28 58481,28 TELENET d.o.o. Gradačačka 114, 71000 Sarajevo ID: 4200412850002
JU Univerzitet u Sarajevu ODLUKA O IZBORU I DODJELI UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI PLASTENIKA I PRATEĆE OPREME SA INSTALACIJOM LOT 2. UNIVERZITET "DŽEMAL BIJEDIĆ" U MOSTARU Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 29.01.2019 63537,45
JU Univerzitet u Sarajevu ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JN ZA NABAVKU PLASTENIKA I PRATEĆE OPREME SA INSTALACIJOM LOT 1. UNIVERZITET U SARAJEVU Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 29.01.2019
JU Univerzitet u Sarajevu Odluka o izboru ponuđača i dodjeli ugovora za nabavku robe - Softver za elektronsku podršku upravljanja dokumentima na Univerzitetu u Sarajevu - 25. 01. 2019. godine Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 28.12.2018 40950,00
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o javnoj nabavci robe - Kancelarijski namještaj Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 14.01.2019 91382,85 91382,85 Kraning d.o.o.Puračić, Sarajevska 1a, 75305 Puračić
JU Univerzitet u Sarajevu Javna nabavka radova - Molerski i farbarski radovi Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.12.2018 5672,60 5672,60 Selming d.o.o. Safeta Zajke bb, 71000 Sarajevo
JU Univerzitet u Sarajevu Javna nabavka usluge - Usluge oglašavanja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.12.2018 1505,79 1505,79 Avaz roto press d.o.o., Tešanjska 24A, 71000 Sarajevo
JU Univerzitet u Sarajevu Javna nabavka robe - Kompjuterska oprema LOT I Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 24.12.2018 15213,39 15213,39 Printex d.o.o. Sarajevo,
JU Univerzitet u Sarajevu Javna nabavka robe - Kompjuterska oprema LOT II Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 18.12.2018 30361,50 30361,50 Network I d.o.o. Bijeljina, Potporučnika Smajića 26, 76300 Bijeljina
JU Univerzitet u Sarajevu Javna nabavka usluge - Zakup reklamnog prostora Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.12.2018 1426,39 1426,18 Europlakat BH d.o.o., Mehmeda Spahe 26a, 71000 Sarajevo
JU Univerzitet u Sarajevu Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli ugovora - Agregat za neprekidno napajanje Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 24.01.2019 30000,00
JU Univerzitet u Sarajevu UGOVOR O NABAVCI USLUGE-PRUŽANJE PODRŠKE ZA MREŽNE UREĐAJE Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 21.01.2019 13958,10 13958,10 VERSO DOO Sarajevo, Emerika Bluma 23, ID: 4201511450004
JU Univerzitet u Sarajevu LOT 2. - Odluka o izboru ponuđača i dodjeli ugovora za nabavku - Usluge održavanja serverske i storage infrastrukture - 22. 01. 2019. godine Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 27.12.2018 8195,85
Ukupno po stranici 338.117,53 677.742,87 629.328,32