Pretraga

Ukupno 373
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Univerzitet u Sarajevu Odluka o poništenju postupka nabavke - Rješenje za izvještavanje, analizu i pregled sistemskih i mrežnih resursa u realnom vremenu Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 04.12.2019
JU Univerzitet u Sarajevu IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVKI UNIVERZITETA U SARAJEVU (REKTORAT I CENTRI) ZA 2019. GODINU-28. 11. 2019. GODINE Plan nabavki 28.11.2019
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o javnoj nabavci usluge - Usluge protuprovalnog i protupožarnog obezbjeđenja objekata i usluge osiguranja svečane promocije Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.11.2019 5709,35 5709,35 Securitas d.o.o., ul: Bačići 15, 71000 Sarajevo, ID: 4227417480004
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o javnoj nabavci radova - Popravka i održavanje krova sa instalisanjem ventilacije na objektu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.11.2019 2300,00 2300,00 Obrt"Ady" Visoko, ul: Uvorići bb, 71300 Visoko, ID: 4320089250004
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o javnoj nabavci robe - Zamjenski dijelovi za računarsku i sitnu kompjutersku opremu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.11.2019 5999,53 5999,53 Kamer Commerce d.o.o. ul: Blažujski drum 14, 71210 Ilidža, ID:4200086440001
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o javnoj nabavci robe - Cvijeće i cvijetni aranžmani Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.11.2019 4290,00 4290,00 TR "KAKTUS", ul: Alipašina 6c, 71000 Sarajevo, ID: 4300855310005
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o javnoj nabavci usluge - Izrada elaborata Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.10.2019 6000,00 6000,00 Ekonomski institut Sarajevo, ul: Branilaca Sarajeva 47, 71000 Sarajevo, ID: 4200149200006
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o javnoj nabavci robe - Laboratorijska saobraćajna oprema (LOT 3) Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 18.10.2019 7900,00 7900,00 Nexis d.o.o. Sarajevo, ul: Mehe Smailagića 76, 71000 Sarajevo, ID: 4202629310009
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o javnoj nabavci robe - Laboratorijska saobraćajna oprema (LOT 4) Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 18.10.2019 14850,00 14850,00 Telnet d.o.o. ul: Stupska bb, 71000 Sarajevo, ID: 4202070350005
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o javnoj nabavci robe - Laboratorijska saobraćajna oprema (LOT1, LOT2, LOT5 i LOT6) Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 18.10.2019 15830,00 15830,00 Telnet d.o.o. ul:Stupska bb, 71000 Sarajevo, ID: 4202070350005
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o javnoj nabavci robe - Fotoaparat i objektiv Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.10.2019 1560,11 1560,11 Kamer Commerce d.o.o. ul: Blažujski drum 14, 71210 Ilidža, ID:4200086440001
JU Univerzitet u Sarajevu TV PRENOS manifestacije „Svečana promocija i dodjela diploma diplomantima i magistrantima Univerziteta u Sarajevu za 2019. godinu“ Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.12.2019 4354,74 4354,74 JP Televizija Kantona Sarajevo d. o. o. Bulevar Meše Selimovića 12, 71000 Sarajevo ID: 4200556770003
JU Univerzitet u Sarajevu UGOVOR O NABAVCI ROBE: VODO I ELEKTRO MATERIJAL, SITNI ALAT Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.11.2019 3853,52 3853,52 Penny plus d. o. o. Igmanska bb, 71320 Vogošća ID: 4200162210002
JU Univerzitet u Sarajevu Ugostiteljske usluge-Dostavljanje pripremljene hrane (catering)-2019 Pokretanje i tok postupka poseban režim dodjele ugovora
JU Univerzitet u Sarajevu Odluka o izboru ponuđača i dodjeli ugovora za nabavku robe - Priznanja Univerziteta Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 18.11.2019 7248,15
JU Univerzitet u Sarajevu ODLUKA o izboru ponuđača i dodjeli ugovora o javnoj nabavci usluge: Interkonekcija članica Univerziteta u Sarajevu prema Univerzitetskom tele-informatičkom centru 13. 11. 2019. godine Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 01.07.2019 56328,48
JU Univerzitet u Sarajevu DODJELA UGOVORA KOMPJUTERSKA OPREMA LOT 2. UNIVERZITET SSST Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 15.10.2019 33000,00 33000,00
JU Univerzitet u Sarajevu DODJELA UGOVORA KOMPJUTERSKA OPREMA LOT 1. UNIVERZITET U SARAJEVU Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 15.10.2019 33093,00 33093,00 DISTI, Safeta Zajke 2, 71000 Sarajevo, ID: 4200077450002
JU Univerzitet u Sarajevu USLUGE ODRŽAVANJA APLIKACIJSKE INFRASTRUKTURE Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 11.11.2019 32000,00
JU Univerzitet u Sarajevu ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE RADOVARESTAURACIJA ULAZNIH VRATA Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 11.11.2019
JU Univerzitet u Sarajevu IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVKI UNIVERZITETA U SARAJEVU (REKTORAT I CENTRI) ZA 2019. GODINU-24. 10. 2019. GODINE Plan nabavki 24.10.2019
JU Univerzitet u Sarajevu Projektori sa pratećom opremom Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.10.2019 3907,80 3907,80 R&S d.o.o. Sarajevo; Igmanska bb 71320 Vogošća; ID: 4200056290005
JU Univerzitet u Sarajevu UGOVOR O NABAVCI ROBE: SREDSTVA ZA ODRŽAVANJE HIGIJENE PROSTORA Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.10.2019 6497,74 6497,74 R&S d. o. o. Igmanska bb, 71320 Vogošća ID: 4200056290005
JU Univerzitet u Sarajevu Promotivni materijal - marame i kravate Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.10.2019 6683,04 6683,04 Fashion&Style Factory d.o.o. Sarajevo; ul. Ćamila Avdića 24, 71000 Sarajevo; ID: 4201805790008
JU Univerzitet u Sarajevu UGOVOR O NABAVCI ROBE: TONERI ZA LASERSKE PISAČE Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.10.2019 2805,79 2805,79 R&S d. o. o. Igmanska bb, 71320 Vogošća ID: 4200056290005
JU Univerzitet u Sarajevu UGOVOR O NABAVCI ROBE: TONERI ZA FOTOKOPIRNE STROJEVE Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.10.2019 6956,82 6956,82 KONICA MINOLTA POSLOVNA RJEŠENJA BH d. o. o. Azize Šaćirbegović 1, Sarajevo ID: 4201294680004
JU Univerzitet u Sarajevu Zakup prostora za održavanje manifestacije “Svečana promocija i dodjela diploma diplomantima i magistrantima Univerziteta u Sarajevu za 2019. godinu“ Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 10.10.2019 23400,00 23400,00 KJP„ZOI '84“ OLIMPIJSKI CENTAR SARAJEVO d. o. o. Alipašina bb, Sarajevo ID: 4200347000004
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o javnoj nabavci robe - SWITCH DATA CENTAR Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 19.09.2019 29191,50 29191,50 Verso d.o.o., Emerika Bluma 23, 71000 Sarajevo, ID: 4201511450004
JU Univerzitet u Sarajevu IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVKI UNIVERZITETA U SARAJEVU (REKTORAT I CENTRI) ZA 2019. GODINU-19. 09. 2019. GODINE Plan nabavki 19.09.2019
JU Univerzitet u Sarajevu LOT 2. UNIVERZITET "DŽEMAL BIJEDIĆ" U MOSTARU - Ugovor o nabavci robe: Laboratorijska oprema - Projekat SWARM Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 25.09.2019 66490,00 66490,00 FLUKS TRADE RV d.o.o. Kosmajska 47, 11136 Beograd, R Srbija ID: 101014113
JU Univerzitet u Sarajevu LOT 1. UNIVERZITET U SARAJEVU - Ugovor o nabavci robe: Laboratorijska oprema - Projekat SWARM Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 24.09.2019 66490,00 66490,00 FLUKS TRADE RV d.o.o. Kosmajska 47, 11136 Beograd, R Srbija ID: 101014113
JU Univerzitet u Sarajevu LOT 6 - Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u javnoj nabavci robe - LABORATORIJSKA SAOBRAĆAJNA OPREMA: Globalni sistemi navigacije i pozicioniranje Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 26.09.2019 1580,00
JU Univerzitet u Sarajevu LOT 5 - Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u javnoj nabavci robe - LABORATORIJSKA SAOBRAĆAJNA OPREMA: Laboratorijska optička i precizna oprema Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 26.09.2019 1900,00
JU Univerzitet u Sarajevu LOT 4 - Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u javnoj nabavci robe - LABORATORIJSKA SAOBRAĆAJNA OPREMA: Programski paket za obrazovanje Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 26.09.2019 14850,00
JU Univerzitet u Sarajevu LOT 3 - Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u javnoj nabavci robe - LABORATORIJSKA SAOBRAĆAJNA OPREMA: Simulator za obuku Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 26.09.2019 7900,00
JU Univerzitet u Sarajevu LOT 2 - Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u javnoj nabavci robe - LABORATORIJSKA SAOBRAĆAJNA OPREMA: Simulator vožnje Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 26.09.2019 12350,00
JU Univerzitet u Sarajevu LOT 1 - Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u javnoj nabavci robe - LABORATORIJSKA SAOBRAĆAJNA OPREMA: Istrumenti za mjerenje Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 26.09.2019 16360,00
JU Univerzitet u Sarajevu LOT 2. Ugovor o nabavci robe: Mape za diplome Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 25.09.2019 11700,00 11700,00 ŠTAMPARIJA FOJNICA d.d. Prokoški put bb, 71270 Fojnica ID: 4236045660000
JU Univerzitet u Sarajevu LOT 1. Ugovor o nabavci robe: Papir i štampanje obrazaca originala i kopija diploma I, II i III ciklusa studija Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 25.09.2019 5031,00 5031,00 ŠTAMPARIJA FOJNICA d.d. Prokoški put bb, 71270 Fojnica ID: 4236045660000
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o nabavci robe: STANDALONE SERVERI Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 19.09.2019 106470,00 106470,00 COMMERCE ENGINEERING d.o.o. Alajbegovića 3, 88104 Mostar
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o nabavci usluge - Sistematski ljekarski pregled Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.09.2019 6379,92 6379,92 JUKS Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Univerziteta u Sarajevu, Patriotske lige 36, ID: 4200098290005
JU Univerzitet u Sarajevu KOMPJUTERSKA OPREMA PROJEKAT E-VIVA LOT 2. UNIVERZITET SSST Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 17.09.2019 33000,00
JU Univerzitet u Sarajevu KOMPJUTERSKA OPREMA PROJEKAT E-VIVA LOT 1. UNIVERZITET U SARAJEVU Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 17.09.2019 33093,00
JU Univerzitet u Sarajevu Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke robe - Javna nabavka SWITCH DATA CENTAR Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 13.09.2019 29191,50
JU Univerzitet u Sarajevu LOT 2. Odluka o dodjeli ugovora drugorangiranom ponuđaču za nabavku robe: Mape za diplome - 09. 09. 2019. godine Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 27.06.2019 11700,00
JU Univerzitet u Sarajevu LOT 1. Odluka o dodjeli ugovora drugorangiranom ponuđaču za nabavku robe: Papir i štampanje obrazaca originala i kopija diploma I, II i III ciklusa studija - 09. 09. 2019. godine Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 27.06.2019 5031,00
JU Univerzitet u Sarajevu IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVKI UNIVERZITETA U SARAJEVU (REKTORAT I CENTRI) ZA 2019. GODINU-18. 07. 2019. GODINE Plan nabavki 18.07.2019
JU Univerzitet u Sarajevu ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli ugovora o javnoj nabavci robe: Standalone serveri-27. 08. 2019. godine Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 27.08.2019 106470,00
JU Univerzitet u Sarajevu SMART BOARD INTERACTIVE TABLE Ugovaranje i realizacija 06.08.2019 4329,00 4329,00 R&S SARAJEVO, Igmanska bb, Vogošća, ID: 4200056290005
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o nabavci robe - BLADE SERVER, NADOGRADNJA Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 22.07.2019 152041,50 152041,50 PING d.o.o. Sarajevo; Jukićeva 36, 71000 Sarajevo
Ukupno po stranici 369.002,13 637.114,36 637.114,36