Pretraga

Ukupno 160
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Univerzitet u Sarajevu LOT 3. Odluka o izboru ponuđača i dodjeli ugovora za nabavku usluge-OSIGURANJE MOTORNIH VOZILA-2018 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 22.06.2018 2026,80
JU Univerzitet u Sarajevu LOT 2. Odluka o izboru ponuđača i dodjeli ugovora za nabavku usluge-OSIGURANJE IMOVINE-2018 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 22.06.2018 2254,24
JU Univerzitet u Sarajevu LOT 1. Odluka o izboru ponuđača i dodjeli ugovora za nabavku usluge-OSIGURANJE ZAPOSLENIKA OD NEZGODE-2018 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 22.06.2018 19764,00
JU Univerzitet u Sarajevu SERVERI ZA SISTEM EMIS I EKSTERNU MATURU Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 09.07.2018 30500,00
JU Univerzitet u Sarajevu LOT 2. Odluka o izboru ponuđača i dodjeli ugovora za nabavku robe-Mape za diplome-2018-2018 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 13.06.2018 28000,00
JU Univerzitet u Sarajevu LOT 1. Odluka o izboru ponuđača i dodjeli ugovora za nabavku robe-Papir i štampanje obrazaca originala i kopija diploma-2018 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 13.06.2018 23400,00
JU Univerzitet u Sarajevu UGOVOR O JAVNOJ NABAVCI GEODETSKE OPREME Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 25.05.2018 29000,00 29000,00 GeoWILD doo Sarajevo 4200577850007
JU Univerzitet u Sarajevu UGOVOR O JAVNOJ NABAVCI KOMPJUTERSKE OPREME - PROJEKAT BEST SDI Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 27.06.2018 42450,00 42450,00 IMEL doo Lukavac 4209310270009
JU Univerzitet u Sarajevu PRUŽANJE APLIKACIJSKIH USLUGA Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.06.2018 3000,00 3000,00 MEDIA MONITORING d.o.o. Sarajevo
JU Univerzitet u Sarajevu Usluga servisa i održavanja klima uređaja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.07.2018 1778,40 1778,40 MB GROOP o.d., Bjelave 9, 71000 Sarajevo, ID: 4302267470007
JU Univerzitet u Sarajevu UGOVOR O PRUŽANJU USLUGE-ORGANIZIRANJE DOGAĐANJA Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 14.06.2018 62547,00 62547,00 BLOW UP d. o. o. Isaka Samokovlije bb, Sarajevo ID: 4201413280001
JU Univerzitet u Sarajevu UGOVOR O NABAVCI ROBE-TONERI ZA LASERSKE PISAČE Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.06.2018 2573,25 2573,25 R&S d. o. o. Igmanska bb, 71320 Vogošća ID: 4200056290005
JU Univerzitet u Sarajevu UGOVOR O NABAVCI ROBE: TOGE I KAPE Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.06.2018 6996,60 6996,60 "WILLONA" d. o. o. Zagrebačka bb, Sarajevo ID: 4201781670006
JU Univerzitet u Sarajevu UGOVOR O NABAVCI ROBE-TONERI ZA FOTOKOPIRNE STROJEVE Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.06.2018 6963,84 6963,84 KONICA MINOLTA POSLOVNA RJEŠENJA BH d. o. o. Azize Šaćirbegović 1, Sarajevo ID: 4201294680004
JU Univerzitet u Sarajevu Nabavka robe - Zamjenski diskovi za postojeće sisteme za pohranu podataka Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 11.06.2018 15692,04 15692,04 Verso d.o.o. Sarajevo, ul. Emerika Bluma 23, 71000 Sarajevo
JU Univerzitet u Sarajevu Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge-Organiziranje događanja Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 15.05.2018 62547,00
JU Univerzitet u Sarajevu Odluka o poništenju postupka nabavke usluga - Revizorske usluge Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 05.06.2018
JU Univerzitet u Sarajevu UGOVOR O NABAVCI USLUGE-Unapređenje integralnog informacionog sistema EMIS Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 29.05.2018 180180,00 180180,00 Orbicode d. o. o. Musala 1, 71000 Sarajevo ID: 4201929920007
JU Univerzitet u Sarajevu Promocija integralnog informacionog sistema EMIS Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 24.05.2018 29741,40
JU Univerzitet u Sarajevu GEODETSKA OPREMA Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 23.05.2018 29000,00
JU Univerzitet u Sarajevu Promocija događaja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.05.2018 3135,00 MITA GROUP d.o.o. Sarajevo, Kralja Tvrtka 10, ID: 4200343510008
JU Univerzitet u Sarajevu PRVA IZMJENA I DOPUNA PLANA JN 23_05_2018 Plan nabavki 23.05.2018
JU Univerzitet u Sarajevu Odluka o dodjeli ugovora o nabavci usluge-Unapređenje integralnog informacionog sistema EMIS-19. 05. 2018. godine Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 19.05.2018 180180,00
JU Univerzitet u Sarajevu LOT 2. UNIVERZITET U BANJOJ LUCI-Ugovor o nabavci knjiga-NatRisk Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.05.2018 2927,50 2927,50 MALIK BOOKS d. o. o. Sulejmana Filipovića 6a, Sarajevo ID broj: 4202369650005
JU Univerzitet u Sarajevu LOT 1. UNIVERZITET U SARAJEVU-Ugovor o nabavci knjiga-NatRisk Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.05.2018 2929,00 2929,00 MALIK BOOKS d. o. o. Sulejmana Filipovića 6a, Sarajevo ID broj: 4202369650005
JU Univerzitet u Sarajevu Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli ugovora u postupku-Zamjenski diskovi za postojeće sisteme za pohranu podataka Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 14.05.2018 15692,04 Verso d.o.o. Sarajevo, Emerika Bluma 23, 71000 Sarajevo
JU Univerzitet u Sarajevu UGOVOR O VRŠENJU USLUGE-„Kreiranje, štampanje i nabavka obrazaca za uvjerenja i svjedodžbe sa barcode i hologramskom sigurnosnom zaštitom” Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 27.04.2018 3360,00 3360,00 Štamparija Fojnica d.d. Prokoški put bb, 71270 Fojnica ID: 4236045660000
JU Univerzitet u Sarajevu LOT 2. UNIVERZITET U BANJOJ LUCI-Ugovor o nabavci kompjuterske opreme-NatRisk Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 18.04.2018 52705,00 52705,00 Network I d. o. o. Potporučnika Smajića 26, 76300 Bijeljina ID: 4402199430004
JU Univerzitet u Sarajevu LOT 3. UNIVERZITET U BANJOJ LUCI-Ugovor o nabavci kompjuterske opreme-Trans2Work Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 18.04.2018 44115,00 44115,00 ASPO RAIL d. o. o. Alipašina 53, 71000 Sarajevo ID: 4202124540000
JU Univerzitet u Sarajevu LOT 2. UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU-Ugovor o nabavci kompjuterske opreme-Trans2Work Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 18.04.2018 43665,00 43665,00 ASPO RAIL d. o. o. Alipašina 53, 71000 Sarajevo ID: 4202124540000
JU Univerzitet u Sarajevu Usluge najma parking prostora Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.04.2018 1158,30 1158,30 KJP "Centar Skenderija Sarajevo" d.o.o., Terezije bb, 71000 Sarajevo
JU Univerzitet u Sarajevu ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA I DODJELI UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI ROBE: KOMPJUTERSKA OPREMA - BESTSDI Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 11.04.2018 42400,00
JU Univerzitet u Sarajevu UGOVOR O JAVNOJ NABAVCI USLUGE: IZNAJMLJIVANJE NEOSVIJETLJENOG OPTIČKOG VLAKNA (DARK FIBER) I POVEZIVANJA ZA POTREBE INTERKONEKCIJE (POINT TO POINT) Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.02.2018 4214,34 4214,34 DD BH TELECOM SARAJEVO ID: 4200211100005
JU Univerzitet u Sarajevu LOT 1. UNIVERZITET U SARAJEVU-Ugovor o nabavci kompjuterske opreme-NatRisk Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 12.04.2018 60454,00 ASPO RAIL d. o. o. Alipašina 53, 71000 Sarajevo ID: 4202124540000
JU Univerzitet u Sarajevu PLAN NABAVKI UNIVERZITETA U SARAJEVU ZA 2018. GODINU Plan nabavki 26.02.2018
JU Univerzitet u Sarajevu LOT 1. UNIVERZITET U SARAJEVU-Ugovor o nabavci kompjuterske opreme-Trans2Work Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 10.04.2018 43185,00 43185,00 ASPO RAIL d. o. o. Alipašina 53, 71000 Sarajevo ID: 4202124540000
JU Univerzitet u Sarajevu Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku- -„Kreiranje, štampanje i nabavka obrazaca za uvjerenja i svjedodžbe sa barcode i hologramskom sigurnosnom zaštitom” Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 10.04.2018 3931,20
JU Univerzitet u Sarajevu Odluka o poništenju postupka Revizorske usluge Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 30.03.2018
JU Univerzitet u Sarajevu Odluka o poništenju postupka javne nabavke robe - Agregat za neprekidno napajanje Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 20.03.2018
JU Univerzitet u Sarajevu LOT 2.-UNIVERZITET U BANJOJ LUCI-Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku kompjuterske opreme-NatRisk Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 26.01.2018 52705,00
JU Univerzitet u Sarajevu LOT 1.-UNIVERZITET U SARAJEVU-Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku kompjuterske opreme-NatRisk Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 26.01.2018 60454,00
JU Univerzitet u Sarajevu LOT 3.-UNIVERZITET U BANJOJ LUCI-Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku kompjuterske opreme-Trans2Work Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 22.01.2018 44115,00
JU Univerzitet u Sarajevu LOT 2.-UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU-Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku kompjuterske opreme-Trans2Work Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 22.01.2018 43665,00
JU Univerzitet u Sarajevu LOT 1.-UNIVERZITET U SARAJEVU-Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku kompjuterske opreme-Trans2Work Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 22.01.2018 43185,00
JU Univerzitet u Sarajevu Odluka o poništenju postupka Kancelarijski namještaj Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 15.02.2018
JU Univerzitet u Sarajevu Usluge iznajmljivanja vanlinijskog prevoza studenata zimske škole Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.01.2018 4350,00 4350,00 Centrotrans Eurolines d.d. Sarajevo Ul: Kurta Schorka 14, ID: 4200153220003
JU Univerzitet u Sarajevu Sanacija elektroinstalacija na zgradi CIS-a Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.01.2018 3837,60 3837,60 Dinalsa d.o.o., ul: Huseina Đoze 3, 71000 Sarajevo, ID: 4200426560007
JU Univerzitet u Sarajevu Radovi na sanaciji krova Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.01.2018 1801,80 1801,80 Ates promet d.o.o. Sarajevo, ul: Muhameda ef. Pandže 253, 71000 Sarajevo
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o nabavci robe-LOT.3. Nabavka, instalacija, konfiguracija sistema za monitoring mrežne infrastrukture-28.12.2017. godine Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 28.12.2017 27897,48 27897,48 ALEM Sistem d. o. o. Stolačka 20, Sarajevo Id: 4200396550001
JU Univerzitet u Sarajevu Okvirni sporazum o nabavci usluge-Štampanja-19.12.2017. Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 19.12.2017 78865,45 COMESGRAFIKA d. o. o. Beogradska 21, Banja Luka ID: 4400813560006
Ukupno po stranici 713.560,68 729.781,60 587.327,15