Pretraga

Ukupno 591
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Univerzitet u Sarajevu LOT 2. Ugovor o javnoj nabavci robe: Mape za diplome – 17. 11. 2020. godine Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 17.11.2020 21879,00 21879,00 Štamparija Fojnica d.d. Prokoški put bb, 71270 Fojnica ID: 4236045660000
JU Univerzitet u Sarajevu LOT 1. Ugovor o javnoj nabavci robe: Papir i štampanje obrazaca diploma I, II, III ciklusa studija – 11. 11. 2020. godine Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 11.11.2020 3147,30 3147,30 Kemigrafika-Trade d. o. o. Radnička 19c, 71000 Sarajevo ID: 4200107460008
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o javnoj nabavci robe - Cvijeće i cvijetni aranzmani Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.11.2020 4680,00 TR Kaktus ul: Alipašina 6c, 71000 Sarajevo ID: 430085310005
JU Univerzitet u Sarajevu Odluka o izboru ponuđača i dodjeli ugovora u postupku javne nabavke robe - Uređaj za elektronsku naplatu parkinga Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 20.11.2020 53755,65
JU Univerzitet u Sarajevu Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli ugovora o javnoj nabavci hotelskih usluga (Vlašić) - Projekat IPBES - 19. 11. 2020. godine Pokretanje i tok postupka poseban režim dodjele ugovora 20.11.2020 1665,65
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o nabavci robe: TONERI ZA FOTOKOPIRNE STROJEVE-16. 11. 2020. godine Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.11.2020 7018,83 7018,83 KONICA MINOLTA POSLOVNA RJEŠENJA BH d.o.o. ul. Azize Šaćirbegović 1, 71000 Sarajevo ID: 4201294680004
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o nabavci robe - Kompjuterska oprema (13.11.2020.) Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 13.11.2020 10483,00 10483,00 TELNET d.o.o. Sarajevo Stupska b.b. 71210 Ilidža; ID:4202070350005
JU Univerzitet u Sarajevu Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli ugovora o javnoj nabavci robe: ELEKTRIČNI SENZORI-Erasmus + Projekat BUGI - 11. 11. 2020. godine Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 11.11.2020 3900,00
JU Univerzitet u Sarajevu POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA HOTELSKE USLUGE NA PLANINI VLASIĆ -PROJEKAT IPBES-2020 Pokretanje i tok postupka poseban režim dodjele ugovora 11.11.2020
JU Univerzitet u Sarajevu Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli ugovora o javnoj nabavci hotelskih usluga (Banja Luka) - Projekat IPBES - 11. 11. 2020. godine Pokretanje i tok postupka poseban režim dodjele ugovora 11.11.2020 2831,00
JU Univerzitet u Sarajevu Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli ugovora - Priznanja Univerziteta Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 09.11.2020 7723,17
JU Univerzitet u Sarajevu Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke robe - Oprema za pilot preradu voća Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 10.11.2020 14100,00
JU Univerzitet u Sarajevu POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKU USLUGE: DOSTAVLJANJE PRIPREMLJENE HRANE (CATERING)-2020 GODINA Pokretanje i tok postupka poseban režim dodjele ugovora 06.11.2020
JU Univerzitet u Sarajevu LOT 2. Odluka o izboru ponuđača i dodjeli ugovora o javnoj nabavci robe: Mape za diplome - 09. 11. 2020. godine Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 21879,00
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o nabavci usluge - Hortikulturne usluge Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.10.2020 7020,00 7020,00 KJKP PARK d.o.o. Sarajevo Patriotske lige 58, 71000 Sarajevo
JU Univerzitet u Sarajevu POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA HOTELSKE USLUGE U BANJOJ LUCI-PROJEKAT IPBES-2020 Pokretanje i tok postupka poseban režim dodjele ugovora 03.11.2020
JU Univerzitet u Sarajevu IZMJENA/DOPUNA PLANA NABAVKI UNIVERZITETA U SARAJEVU (REKTORAT I CENTRI) ZA 2020. GODINU-22. 10. 2020. GODINE Plan nabavki 22.10.2020
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o nabavci robe: SREDSTVA ZA ODRŽAVANJE HIGIJENE PROSTORA - 2020. godina Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.10.2020 7008,09 7008,09 R&S d. o. o. Igmanska bb, 71320 Vogošća ID: 4200056290005
JU Univerzitet u Sarajevu Odluka o izboru ponuđača i dodjeli ugovora - KOMPJUTERSKA OPREMA Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 29.10.2020 18310,50
JU Univerzitet u Sarajevu IZMJENA/DOPUNA PLANA NABAVKI UNIVERZITETA U SARAJEVU (REKTORAT I CENTRI) ZA 2020. GODINU-27. 10. 2020. GODINE Plan nabavki 27.10.2020
JU Univerzitet u Sarajevu Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli ugovora u javnoj nabavci usluge - Usluge razvoja softvera Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 28.10.2020 10000,00
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o javnoj nabavci robe - Nadogradnja optičke infrastrukture Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.10.2020 7014,51 7014,51 Pronet d.o.o., ul: Jovana Bijelića 2, ID: 4200838240007
JU Univerzitet u Sarajevu Okvirni sporazum o nabavci ROBE: KANCELARIJSKI MATERIJAL - 2020. GODINA Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 21.10.2020 27461,73 R&S d. o. o. Igmanska bb, 71320 Vogošća ID: 4200056290005
JU Univerzitet u Sarajevu Odluka o izboru i dodjeli ugovora - Kompjuterska oprema Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 23.10.2020 10483,20
JU Univerzitet u Sarajevu LOT 1. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli ugovora za nabavku robe: Papir i štampanje obrazaca originala i kopija diploma I, II i III ciklusa studija - 20. 10. 2020. godine Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 21.10.2020 3147,30
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o javnoj nabavci robe - Projektor sa pratećom opremom i montažom Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.10.2020 3194,10 3194,10 Protim d.o.o. Dobrinjske bolnice 1A, 71000 Sarajevo, ID: 4202459050007
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o nabavci robe - Licenca za osiguranje sigurnosti web lokacije isss.ba Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.10.2020 2460,52 2460,52 LOGOSOFT d.o.o. Grbavička 4, 71000 Sarajevo; ID:4200236190009
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o javnoj nabavci usluge - Usluge fiksne telefonije Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 15.09.2020 21999,09 21999,09 BH Telecom d.d., Zmaja od Bosne 88, 71000 Sarajevo, ID: 4200211100005
JU Univerzitet u Sarajevu Odluka o poništenju postupka javne nabavke robe - Oprema za pilot preradu voća Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 08.10.2020
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o javnoj nabavci radova - Popravak i bojenje ograde u Kampusu Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 06.10.2020 35056,05 35056,05 Spržo company d.o.o., Carina 45, 71000 Sarajevo, ID: 4200010970001
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o nabavci PRAVNIH USLUGA - 23. 09. 2020. godine Ugovaranje i realizacija poseban režim dodjele ugovora 23.09.2020 5000,00 ORTAČKO ADVOKATSKO DRUŠTVO MARIĆ, MALIŠIĆ &DOSTANIĆ Beograd-Vračar, Resavska 32, 11000 Beograd, Republika Srbija PIB: 106900830
JU Univerzitet u Sarajevu Okvirni sporazum o nabavci USLUGA AVIO PREVOZA - 2020 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 02.10.2020 101500,00 VENTURA TRAVEL AGENCY d. o. o. Donja Čaršija 1a, 72270 Travnik ID: 4236560270001
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o nabavci robe - Zamjenski dijelovi za kompjutersku opremu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.10.2020 3023,92 3023,92 HD COMPUTERS d.o.o. Trg Ilidžanske brigade bb, 71123 Istočno Sarajevo; ID: 4403583070003
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o javnoj nabavci Usluge dubinskog čišćenja podova sa nanošenjem zaštitnog sjaja - 01. 10. 2020. godine Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.10.2020 979,49 979,49 GREENTIME d. o. o. Lužansko polje 7, 71210 Ilidža ID: 4202578730008
JU Univerzitet u Sarajevu Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli ugovora o javnoj nabavci robe: KANCELARIJSKI MATERIJAL - 01. 10. 2020. godine Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 01.10.2020 27461,72
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o nabavci Usluge sistematskog ljekarskog pregleda Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.09.2020 5798,66 5798,66 JUKS Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Univerziteta u Sarajevu, Patriotske lige 36, ID: 4200098290005
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o javnoj nabavci usluge - Usluge čišćenja i odvoza krupnog otpada Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 17.09.2020 34281,00 KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo, Paromlinska 57, 71000 Sarajevo, ID: 4200316890001
JU Univerzitet u Sarajevu IZMJENA/DOPUNA PLANA NABAVKI UNIVERZITETA U SARAJEVU (REKTORAT I CENTRI) ZA 2020. GODINU-15. 09. 2020. GODINE Plan nabavki 15.09.2020
JU Univerzitet u Sarajevu LOT 2. Ugovor o javnoj nabavci usluge: PRISTUP GLOBALNOM INTERNETU II - 11. 09. 2020. godine Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 11.09.2020 13782,60 13782,60 TELEMACH d. o. o. Džemala Bijedića 216, 71000 Sarajevo ID: 4200209890007
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o nabavci usluge - Unaprijeđenje modula online upisa informacionog sistema eUNSA za upis na drugi ciklus studija Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 03.09.2020 69030,00 69030,00 ORBICODE d.o.o. ulica Emerika Bluma 15, 71000 Sarajevo; ID: 4201929920007
JU Univerzitet u Sarajevu Odluka o izboru ponuđača i dodjeli ugovora - Radovi popravke i bojenja ograde u Kampusu Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 09.09.2020 35056,05
JU Univerzitet u Sarajevu LOT 3. Ugovor o javnoj nabavci usluge - OSIGURANJE MOTORNIH VOZILA 03. 09. 2020. godine Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 03.09.2020 1931,81 1931,81 Adriatic osiguranje d.d. Sarajevo Trg međunarodnog prijateljstva 20, Sarajevo ID: 4200213140004
JU Univerzitet u Sarajevu LOT 2. Ugovor o javnoj nabavci usluge - OSIGURANJE IMOVINE - 07. 09. 2020. godine Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 07.09.2020 2806,70 2806,70 SARAJEVO OSIGURANJE d.d. Maršala Tita 29, Sarajevo ID: 4200326930001
JU Univerzitet u Sarajevu Odluga o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli ugovora - Usluge fiksne telefonije Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 07.09.2020 21999,09
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o nabavci robe - Kompjuterska oprema (FMON) Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 04.09.2020 12799,80 12799,80 DIGITARIJA D.O.O. Sarajevo, Zmaja od Bosne 14C, 71000 Sarajevo; ID:4201551320006
JU Univerzitet u Sarajevu Odluka o poništenju postupka javne nabavke robe - Laboratorijska oprema (Oprema za pilot preradu voća) Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 02.09.2020
JU Univerzitet u Sarajevu Odluka o izboru i dodjeli ugovora - Unaprijeđenje modula online upisa informacionog sistema eUNSA za upis na drugi ciklus studija Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 02.09.2020 69030,00
JU Univerzitet u Sarajevu LOT 1. Ugovor o javnoj nabavci usluge - OSIGURANJE ZAPOSLENIKA OD NEZGODE – 20. 08. 2020. godine Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 20.08.2020 16293,84 16293,84 ASA OSIGURANJE d.d. Sarajevo Trg međunarodnog prijateljstava 25, Sarajevo ID: 4201261240009
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o nabavci radova - Restauracija ulaznih vrata Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.08.2020 7008,30 7009,30 NEIMARI d.o.o. Sarajevo Pijačna 70, Ilidža; ID:4200477040008
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o nabavci usluge - Izrada idejnog rješenja lokalne računarske mreže LAN i WLAN članice akademske mreže UNSA - pilot projekat Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.08.2020 5950,00 5950,00 MAGIT SOLUTIONS d.o.o. Emira Bogunića Čarlija 41, 71210 Ilidža
Ukupno po stranici 301.342,33 438.608,34 265.686,61