Pretraga

Ukupno 121
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Univerzitet u Sarajevu LOT 2.-UNIVERZITET U BANJOJ LUCI-Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku kompjuterske opreme-NatRisk Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 26.01.2018 52705,00
JU Univerzitet u Sarajevu LOT 1.-UNIVERZITET U SARAJEVU-Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku kompjuterske opreme-NatRisk Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 26.01.2018 60454,00
JU Univerzitet u Sarajevu LOT 3.-UNIVERZITET U BANJOJ LUCI-Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku kompjuterske opreme-Trans2Work Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 22.01.2018 44115,00
JU Univerzitet u Sarajevu LOT 2.-UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU-Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku kompjuterske opreme-Trans2Work Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 22.01.2018 43665,00
JU Univerzitet u Sarajevu LOT 1.-UNIVERZITET U SARAJEVU-Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku kompjuterske opreme-Trans2Work Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 22.01.2018 43185,00
JU Univerzitet u Sarajevu Odluka o poništenju postupka Kancelarijski namještaj Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 15.02.2018
JU Univerzitet u Sarajevu Usluge iznajmljivanja vanlinijskog prevoza studenata zimske škole Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.01.2018 4350,00 4350,00 Centrotrans Eurolines d.d. Sarajevo Ul: Kurta Schorka 14, ID: 4200153220003
JU Univerzitet u Sarajevu Sanacija elektroinstalacija na zgradi CIS-a Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.01.2018 3837,60 3837,60 Dinalsa d.o.o., ul: Huseina Đoze 3, 71000 Sarajevo, ID: 4200426560007
JU Univerzitet u Sarajevu Radovi na sanaciji krova Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.01.2018 1801,80 1801,80 Ates promet d.o.o. Sarajevo, ul: Muhameda ef. Pandže 253, 71000 Sarajevo
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o nabavci robe-LOT.3. Nabavka, instalacija, konfiguracija sistema za monitoring mrežne infrastrukture-28.12.2017. godine Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 28.12.2017 27897,48 27897,48 ALEM Sistem d. o. o. Stolačka 20, Sarajevo Id: 4200396550001
JU Univerzitet u Sarajevu Okvirni sporazum o nabavci usluge-Štampanja-19.12.2017. Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 19.12.2017 78865,45 COMESGRAFIKA d. o. o. Beogradska 21, Banja Luka ID: 4400813560006
JU Univerzitet u Sarajevu Nabavka robe - Agregat za neprekidno napajanje Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 24.11.2017 30490,20
JU Univerzitet u Sarajevu Usluge popravke i održavanja vatrogasne opreme Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.12.2017 5300,10 5300,10 Proving d.o.o. Sarajevo, ul: Milana Preloga bb, 71000 Sarajevo, ID: 4200289800003
JU Univerzitet u Sarajevu Sedma izmjena/dopuna Plana javnih nabavki Univerziteta u Sarajevu za 2017. godinu Plan nabavki 04.12.2017
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o nabavci robe-Toge i kape - 02. 12. 2017. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.12.2017 6949,80 Willona d. o. o. Zagrebačka bb, 71000 Sarajevo ID: 4201781670006
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o nabavci robe-LOT. 3. Nabavka, instalacija, konfiguracija sistema za monitoring mrežne infrastrukture Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 03.11.2017 27897,48
JU Univerzitet u Sarajevu TV PRENOS manifestacije „Svečana promocija i dodjela diploma diplomantima i magistrantima Univerziteta u Sarajevu za 2017. godinu“ Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.11.2017 4153,50 4153,50 JP Televizija Kantona Sarajevo d. o. o. Bulevar Meše Selimovića 12, Sarajevo ID: 4200556770003
JU Univerzitet u Sarajevu Nabavka robe - Kancelarijski namještaj Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 18.10.2017 66017,95
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor za usluge brze pošte Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 14.11.2017 6540,00 JP BH POŠTA d.o.o. Sarajevo, ID: 4200682210005, Obala Kulina bana 8, 71000 Sarajevo
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o nabavci-KOMPJUTERSKA OPREMA -30. 11. 2017. Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 30.11.2017 53299,99 53299,99 ASPO RAIL d. o. o. Alipašina 53, Sarajevo ID: 4202124540000
JU Univerzitet u Sarajevu Usluge protivprovalnog i protivpožarnog obezbjeđenja i oisguranje Svečane promocije Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.11.2017 5680,35 5680,35 Securitas d.o.o. ID: 4227417480004, ul: Bačići 3, 71000 Sarajevo
JU Univerzitet u Sarajevu Oglašavanje u novinama Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.10.2017 2175,03 2175,03 Avaz-roto press d.o.o. ID: 4200934630002, ul: Tešanjska 24A, 71000 Sarajevo
JU Univerzitet u Sarajevu Oglašavanje u dnevnim novinama Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.10.2017 1560,78 1560,78 Oslobođenje servisi d.o.o., Vogošća, ID: 4202263820009, Semizovac bb, 71320 Vogošća
JU Univerzitet u Sarajevu Gume za auta Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.11.2017 1892,36 1892,36 Porche BH d.o.o. ID: 4201887660018, ul: Bulevar Meše Selimovića 16, 71000 sARAJEVO
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o nabavci robe-Priznanja Univerziteta u Sarajevu-24. 11. 2017. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.11.2017 5833,04 5833,04 GONG d. o. o. Krančevićeva 35, 71000 Sarajevo ID: 4200465540005
JU Univerzitet u Sarajevu Usluge prevoza u zemlji Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.10.2017 1500,00 1500,00 Centrotrans Eurolines d.d. Sarajevo Ul: Kurta Schorka 14, ID: 4200153220003
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o pružanju usluge-Organiziranje dogadjanja-20. 11. 2017. Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 20.11.2017 50986,26 50986,26 BLOW UP d. o. o. Isaka Samokovlije bb, 71000 Sarajevo ID: 4201413280001
JU Univerzitet u Sarajevu Usluga montaže i demontaže sajamskih pulteva Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.11.2017 1872,00 1872,00 Dexpo dizajn O.D.
JU Univerzitet u Sarajevu Šesta izmjena/dopuna Plana javnih nabavki Univerziteta u Sarajevu za 2017. godinu Plan nabavki 31.10.2017
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o nabavci-KOMPJUTERSKA OPREMA Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 05.10.2017 53299,99
JU Univerzitet u Sarajevu Usluga brze pošte Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 06.10.2017 6540,00 14.11.2017 6540,00 JP BH POŠTA d.o.o. Sarajevo, ID: 4200682210005, Obala Kulina bana 8, 71000 Sarajevo
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o pružanju usluge-Organiziranje događanja Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 29.09.2017 50986,26
JU Univerzitet u Sarajevu Usluga sanitarnog i sistematskog pregleda Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.10.2017 3556,80 13.10.2017 3556,80 3556,80 JU KS ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU STUDENATA UNIVERZITETA U SARAJEVU
JU Univerzitet u Sarajevu Nabavka robe - cvijeće i cvijetni aranžmani Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.10.2017 2300,00 17.10.2017 2300,00 T.R. "KAKTUS" , Alipašina 6c, 71000 Sarajevo, ID: 4300855310005
JU Univerzitet u Sarajevu Usluge zakupa reklamnog prostora Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.10.2017 1593,54 11.10.2017 1593,54 1593,54 EUROPLAKAT BH d.o.o. Sarajevo
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o nabavci robe-Sredstva za održavanje higijene prostora-02.10.2017. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.10.2017 6877,89 R&S d. o. o. Vogošća ID: 4200056290005
JU Univerzitet u Sarajevu Okvirni sporazum o nabavci usluge-Štampanja Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 04.07.2017
JU Univerzitet u Sarajevu Okvirni sporazum o nabavci usluge-Avio prevoz-06.09.2017. Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 06.09.2017 233112,20 S TOURS d.o.o. S.H.Muvekita 2, Sarajevo ID: 4200249500007
JU Univerzitet u Sarajevu Okvirni sporazum o nabavci usluge-Avio prevoz Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 07.07.2017 233112,20
JU Univerzitet u Sarajevu Okvirni sporazum o nabavci robe-Kancelarijski materijal-26.07.2017. Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 26.07.2017 32499,09 R&S d. o. o. Vogošća ID: 4200056290005
JU Univerzitet u Sarajevu Okvirni sporazum o nabavci robe-Kancelarijski materijal Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 29.03.2017 32499,09
JU Univerzitet u Sarajevu Javna nabavka usluge-Reprezentacija (usluge hotela, restorana i trgovine na malo) u 2017. godini Pokretanje i tok postupka poseban režim dodjele ugovora 25.04.2017
JU Univerzitet u Sarajevu Javna nabavka usluge-Obrazovne usluge i usluge stručnog usavršavanja, kotizacije u 2017. godini Pokretanje i tok postupka poseban režim dodjele ugovora 20.03.2017
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o nabavci usluge-Posluživanje toplih napitaka-08.05.2017. Ugovaranje i realizacija poseban režim dodjele ugovora 08.05.2017 17414,23 JU "STUDENTSKI CENTAR" Sarajevo ID: 4200458760008
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o nabavci usluge-Posluživanje toplih napitaka Pokretanje i tok postupka poseban režim dodjele ugovora 14.04.2017 17414,23
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o nabavci usluge-Dostavljanje pripremljene hrane (catering)-28.04.2017. Ugovaranje i realizacija poseban režim dodjele ugovora 28.04.2017 22815,00 JU "STUDENTSKI CENTAR" Sarajevo ID: 4200458760008
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o nabavci usluge-Dostavljanje pripremljene hrane (catering) Pokretanje i tok postupka poseban režim dodjele ugovora 07.04.2017 22815,00
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o pružanju usluge hotelskog smještaja-24.04.2017. Ugovaranje i realizacija poseban režim dodjele ugovora 24.04.2017 82875,00 Europa d.d. Sarajevo, HOTEL HOLIDAY Zmaja od Bosne 4, Sarajevo ID: 4200375800121
JU Univerzitet u Sarajevu Odluka o dodjeli ugovora za nabavku usluge hotelskog smještaja-06. 04. 2017. Pokretanje i tok postupka poseban režim dodjele ugovora 06.04.2017 82875,00
JU Univerzitet u Sarajevu Odluka o poništenju postupka javne nabavke robe-kompjuterska oprema i oprema za reprodukciju-software-lot 6. - 20.02.2017. Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 16.01.2017
Ukupno po stranici 875.521,74 674.079,29 177.290,63