Pretraga

Ukupno 540
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Univerzitet u Sarajevu Odluka o izboru ponuđača i dodjeli ugovora o javnoj nabavci Usluge avio prevoza - 10. 08. 2020. godine Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 10.08.2020 101500,00
JU Univerzitet u Sarajevu LOT 2. Odluka o poništenju postupka nabavke robe: Mape za diplome - 10. 08. 2020. godine Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 10.08.2020
JU Univerzitet u Sarajevu LOT 1. Odluka o poništenju postupka nabavke robe: Papir i štampanje obrazaca diploma I, II, III ciklusa studija - 10. 08. 2020. godine Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 10.08.2020
JU Univerzitet u Sarajevu Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabvake usluge - Usluge čišćenja i odvoza krupnog otpada u Kampusu Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 07.08.2020 34281,00
JU Univerzitet u Sarajevu LOT 2. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli ugovora za nabavku usluge - PRISTUP GLOBALNOM INTERNETU II - 06. 08. 2020. godine Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 06.08.2020 13782,60
JU Univerzitet u Sarajevu LOT 3. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli ugovora za nabavku usluge - OSIGURANJE MOTORNIH VOZILA - 05. 08. 2020. godine Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 05.08.2020 1931,81
JU Univerzitet u Sarajevu LOT 2. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli ugovora za nabavku usluge - OSIGURANJE IMOVINE - 05. 08. 2020. godine Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 05.08.2020 2806,70
JU Univerzitet u Sarajevu LOT 1. Odluka o izboru ponuđača i dodjeli ugovora za nabavku usluge - OSIGURANJE ZAPOSLENIKA OD NEZGODE - 05. 08. 2020. godine Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 05.08.2020 16293,84
JU Univerzitet u Sarajevu LOT 1. Ugovor o javnoj nabavci usluge: PRISTUP GLOBALNOM INTERNETU I - 04. 08. 2020. godine Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 04.08.2020 87706,48 87706,48 BH Telecom d. d. Franca Lehara 7, 71000 Sarajevo ID: 4200211100005
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o javnoj nabavci robe: SWITCH UREĐAJ - 05. 08. 2020. godine Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 05.08.2020 35100,00 35100,00 "MOJIT" d. o. o. Sarajevo, Dobroševićka 7A, 71000 Sarajevo ID: 4202255050008
JU Univerzitet u Sarajevu Odluka o izboru ponuđača i dodjeli ugovora o javnoj nabavci robe: SWITCH UREĐAJ - 03. 08. 2020. godine Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 04.08.2020 35100,00
JU Univerzitet u Sarajevu LOT 1. Odluka o izboru ponuđača i dodjeli ugovora za nabavku usluge - PRISTUP GLOBALNOM INTERNETU I - 30. 07. 2020. godine Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 04.08.2020 87706,48
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o javnoj nabavci robe - Fotografski aparat Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.07.2020 2679,70 2679,70 Protim d.o.o. Dobrinjske bolnice 1A, 71000 Sarajevo, ID: 4202459050007
JU Univerzitet u Sarajevu Odluka o izboru i dodjeli ugovora - Softver za geografski informacijski sistem Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 30.07.2020 14500,00
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o javnoj nabavci ROBE: REZERVNI DIJELOVI ZA PRINTER UREĐAJE - 28. 07. 2020. godine Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 28.07.2020 20793,26 20793,26 KONICA MINOLTA POSLOVNA RJEŠENJA BH d.o.o. ul. Azize Šaćirbegović 1, 71000 Sarajevo ID: 4201294680004
JU Univerzitet u Sarajevu Odluka o poništenju postupka nabavke robe: KANCELARIJSKI MATERIJAL - 29. 07. 2020. godine Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 29.07.2020
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o nabavci robe - Laboratorijska oprema (SETOF) Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 23.07.2020 6410,00 6410,00 APICAL d.o.o. ul Paromlinska 53 D, 71000 Sarajevo; ID:4201024380009
JU Univerzitet u Sarajevu Odluka o izboru ponuđača i dodjeli ugovora o javnoj nabavci ROBE: REZERVNI DIJELOVI ZA PRINTER UREĐAJE - 24. 07. 2020. godine Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 24.07.2020 20793,26
JU Univerzitet u Sarajevu IZMJENA/DOPUNA PLANA NABAVKI UNIVERZITETA U SARAJEVU (REKTORAT I CENTRI) ZA 2020. GODINU-21. 07. 2020. GODINE Plan nabavki 21.07.2020
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o javnoj nabavci robe - Žaluzine sa ugradnjom Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.07.2020 1096,09 1096,09 Mikado d.o.o., Braće Mulić 65, 71000 Sarajevo, ID: 4200062260002
JU Univerzitet u Sarajevu Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli ugovora - Kompjuterska oprema (FMON) Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 20.07.2020 10940,00
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o nabavci PRAVNIH USLUGA - 17. 07. 2020. godine Ugovaranje i realizacija poseban režim dodjele ugovora 17.07.2020 5850,00 Advokat Ermin Silajdžić, Terezije bb, 71000 Sarajevo ID: 4301039470009
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o javnoj nabavci robe - Kompjuterska oprema (SETOF) Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 20.07.2020 29280,00 PROTIM d.o.o. Sarajevo, ul. Dobrinjske bolnice 1A, 71000 Sarajevo; ID:4202459050007
JU Univerzitet u Sarajevu Odluka o poništenju javne nabavke usluge - Usluge čišćenja i odvoza krupnog otpada Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 20.07.2020
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o javnoj nabavci robe - Laboratorijska oprema: LOT 1- Spektrofotometar sa elektronskom jednokanalnom pipetom Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 15.07.2020 12900,00 12900,00 EURO LAB d.o.o. Filipa Višnjića 22, 76300 Bijeljina
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o javnoj nabavci robe - Uređaji za klimatizaciju Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 16.07.2020 30236,31 30236,31 MB group d.o.o. Srđana Aleksića 22, 71000 Sarajevo, ID: 4202545720007
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o nabavci hotelskih usluga-Projekat IPBES-2020. godina Ugovaranje i realizacija poseban režim dodjele ugovora 33390,00 Club Aparthotel Vučko d. o. o. Olimpijska 1, 71423 Jahorina ID: 403052460001
JU Univerzitet u Sarajevu Revizija izvedbenog projekta Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.01.2020 6951,50 6951,50 HP HIDRO PROJEKT DOO, SARAJEVO, ID: 4201327790005
JU Univerzitet u Sarajevu Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli ugovora o javnoj nabavci robe - Uređaji za klimatizaciju Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 10.07.2020 30236,31
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o javnoj nabavci usluge - Pretplatničke usluge Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.07.2020 2106,00 2106,00 Nezavisna novinska agencija ONASA d.o.o. Sarajevo, Hamdije Kreševljakovića 12II, 71000 Sarajevo; ID: 200080160007
JU Univerzitet u Sarajevu Odluka o dodjeli ugovora drugorangiranom ponuđaču - Laboratorijska oprema Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 09.07.2020 6410,00
JU Univerzitet u Sarajevu Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli ugovora o javnoj nabavci hotelskih usluga - Projekat IPBES - 08. 07. 2020. godine Pokretanje i tok postupka poseban režim dodjele ugovora 33390,00
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o javnoj nabavci ROBE: MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL - 24. 06. 2020. godine Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.06.2020 4907,45 4907,45 R&S d. o. o. Igmanska bb, 71320 Vogošća ID: 4200056290005
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o javnoj nabavci radova - Radovi na zamjeni ograde Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.07.2020 3264,30 Hake d.o.o., 126 brigade br: 92, 71380 Ilijaš, ID: 420078850004
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o javnoj nabavci: USLUGE KOPIRANJA-06. 07. 2020. godine Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.06.2020 7020,00 7020,00 KONICA MINOLTA POSLOVNA RJEŠENJA BH d.o.o. ul. Azize Šaćirbegović 1, 71000 Sarajevo ID: 4201294680004
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o javnoj nabavci ROBE: VIDEO KONFERENCIJSKA OPREMA ZA UMREŽAVANJE - 02. 07. 2020. godine Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 02.07.2020 18684,90 18684,90 DIGITARIJA d. o. o. Zmaja od Bosne 14c, 71000 Sarajevo ID: 4201551320006
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o javnoj nabavci usluge - Popravke i održavanja vatrogasne opreme Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.06.2020 1337,31 Vatrosistemi d.o.o. Safeta Zajke 115, 71000 Sarajevo, ID: 4200117260007
JU Univerzitet u Sarajevu Odluka o poništenju postupka javne nabavke - Električna energija Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 01.07.2020
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o javnoj nabavci robe - GPS uređaj Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.06.2020 3250,00 3250,00 GAUS d.o.o., Mehmedalije Maka Dizdara, Stupine B-2, 75000 Tuzla ID: 4209049840005
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o zakupu prostora za održavanje manifestacije “Promocija doktora nauka Univerziteta u Sarajevu” u Narodnom pozorištu Sarajevo - 25. 06. 2020. godine Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 25.06.2020 2000,00 2000,00 JU NARODNO POZORIŠTE SARAJEVO, Obala Kulina bana 9, 71000 Sarajevo ID: 4200566570002
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o javnoj nabavci Usluge dubinskog čišćenja stolica-29. 06. 2020. godine Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.06.2020 1579,50 1579,50 GREENTIME d. o. o. Lužansko polje 7, 71210 Ilidža ID: 4202578730008
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o javnoj nabavci USLUGE MEDIJSKE KAMPANJE - 25. 06. 2020. godine Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 25.06.2020 9988,29 9988,29 PRAG d. o. o. Sarajevo, Džemala Bijedića 129/12, Objekat C, Ulaz A, 71000 Sarajevo ID: 4201131620004
JU Univerzitet u Sarajevu POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA PRAVNE USLUGE - 2020 Pokretanje i tok postupka poseban režim dodjele ugovora 26.06.2020
JU Univerzitet u Sarajevu Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli ugovora - Kompjuterska oprema (SETOF) Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 24.06.2020 29280,00
JU Univerzitet u Sarajevu Odluka o poništenju postupka javne nabavke - Softver za geografski informacijski sistem Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 25.06.2020
JU Univerzitet u Sarajevu POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA HOTELSKE USLUGE-PROJEKAT IPBES Pokretanje i tok postupka poseban režim dodjele ugovora 24.06.2020
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o javnoj nabavci usluge - Pružanje aplikacijskih usluga Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.06.2020 3000,00 O.D. Media Monitoring, Džemala Bijedića br. 94/V, 71000 Sarajevo; ID: 4302316190007
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o javnoj nabavci usluge - usluge popravaka i održavanja klima uređaja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.06.2020 5265,00 MB group d.o.o. Srđana Aleksića 22, 71000 Sarajevo, ID: 4202545720007
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o javnoj nabavci usluge - Usluge oglašavanja u dnevnim novinama Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.06.2020 2103,81 "Oslobođenje servisi" d.o.o., Branilaca Sarajeva 25, 71000 Sarajevo ID: 4202263820009
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o javnoj nabavci usluge - Oglašavanje u dnevnim novinama Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.06.2020 1165,67 N.i.G.D. "Nezavisne novine" d.o.o. Braće Pišteljić 1, 78000 Banja Luka, ID: 4400848860002
Ukupno po stranici 438.952,00 308.785,57 282.689,48