Pretraga

Ukupno 413
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Univerzitet u Sarajevu Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke robe - Kompjuterska oprema Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 06.02.2020 12661,00
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o javnoj nabavci robe - Rješenje za izvještavanje, analizu i pregled sistemskih i mrežnih resursa Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 03.02.2020 13893,09 13893,09 NETWORK D.O.O. SARAJEVO, ulica Skendera Kulenovića 69, 71320 Vogošća; ID broj: 4201033530005
JU Univerzitet u Sarajevu ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA RESTAURACIJA ULAZNIH VRATA OBALA KULINA BANA 7 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 04.02.2020 04.02.2020
JU Univerzitet u Sarajevu OKVIRNI SPORAZUM O NABAVCI USLUGA ŠTAMPANJA - 28. 01. 2020. godine Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 28.01.2020 98577,75 98577,75 ŠTAMPARIJA FOJNICA d.d. Prokoški put bb, 71270 Fojnica ID: 4236045660000
JU Univerzitet u Sarajevu Odluka o poništenju postupka nabavke - Laboratorijsak oprema: LOT 4 - Prenosni NIR IR Spektrometar Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 03.02.2020
JU Univerzitet u Sarajevu Odluka o izboru ponuđača i dodjeli ugovora - Laboratorijska oprema: LOT 3 - Elisa Kit za detekciju ukupnih aflatoksina Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 03.02.2020 12490,00
JU Univerzitet u Sarajevu Odluka o poništenju postupka javne nabavke robe - Laboratorijska oprema: LOT 2 - Spektrofotometar sa elektronskom jednokanalnom pipetom Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 03.02.2020
JU Univerzitet u Sarajevu Odluka o izboru ponuđača i dodjeli ugovora - Laboratorijska oprema: LOT 1 - Poluautomatski vertikalni autoklav Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 03.02.2020 11800,00
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o javnoj nabavci robe - Stolarija na objektu Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 25.01.2020 20097,03 20097,03 HDI d.o.o., Gora bb, 71321 Semizovac ID: 4201229940007
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o javnoj nabavci robe - Telefonski aparati i oprema Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.12.2019 2318,94 2318,94 Digital line d.o.o., Marka Marulića do br2, 71000 Sarajevo, ID: 4200078550004
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o javnoj nabavci robe - invalidska rampa sa ugradnjom Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.12.2019 2808,00 2808,00 Hake d.o.o., 126 brigade br: 92, 71380 Ilijaš, ID: 420078850004
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o javnoj nabavci usluge - održavanje, popravka i nadogradnja na sistemu za podrsku rada domene "ba" Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.12.2019 6786,00 6786,00 Verso d.o.o., Emerika Bluma 23, 71000 Sarajevo, ID: 4201511450004
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o javnoj nabavci robe - Skener knjiga Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.12.2019 2028,78 2028,78 Xenon forte d.o.o., Tvornička 3, 71000 Sarajevo, ID: 420015586000
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o javnoj nabavci robe - Klima uređaj sa ugradnjom Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.12.2019 1711,59 1711,59 Digital line d.o.o., Marka Marulića do br2, 71000 Sarajevo, ID: 4200078550004
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o javnoj nabavci usluge - Održavanje i servis UPS uređaja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.12.2019 2127,00 2127,00 Albat d.o.o., Pavla Lukača 7, 71000 Sarajevo, ID: 4201041550007
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o javnoj nabavci usluge - Održavanje i servis agregata Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.12.2019 4563,00 4563,00 Energoinvest SUE d.d., Tvornička 3, 71000 Sarajevo, ID: 42000420360006
JU Univerzitet u Sarajevu Usluga preprojektovanja idejnog projekta trase toplovoda u Kampusu UNSA Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.01.2020 4680,00 4680,00 ENERGOINVEST DD SARAJEVO, ID 4200214380009
JU Univerzitet u Sarajevu USLUGE ČIŠĆENJA SNIJEGA U KAMPUSU UNSA Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.01.2020 1031,94 1031,94 KJKP "RAD" SARAJEVO, ID 4200316890001
JU Univerzitet u Sarajevu NABAVKA LABORATORIJSKE OPREME PROJEKAT ALL4R&D Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 28.01.2020 75775,00
JU Univerzitet u Sarajevu NABAVKA SOFTVERA ZA DETEKCIJU PLAGIJARIZMA Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 22.01.2020 17395,56
JU Univerzitet u Sarajevu Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke robe - Pilot oprema za preradu voća Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 21.01.2020 15636,58
JU Univerzitet u Sarajevu Odluka o izboru ponuđača i dodjeli ugovora - Rješenje za izvještavanje, analizu i pregled sistemskih i mrežnih resursa u realnom vremenu Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 20.01.2020 13893,09
JU Univerzitet u Sarajevu UGOVOR o nabavci Usluge podrške za mrežne uređaje - 20. 01. 2020. godine Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 20.01.2020 17316,00 17316,00 VERSO d.o.o. Emerika Bluma 23, 71000 Sarajevo ID: 4201511450004
JU Univerzitet u Sarajevu LOT 2. Ugovor o nabavci Usluge održavanja sistemske infrastrukture 20. 01. 2020. godine Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 20.01.2020 14040,00 14040,00 VERSO d.o.o. Emerika Bluma 23, 71000 Sarajevo ID: 4201511450004
JU Univerzitet u Sarajevu LOT 1. Ugovor o nabavci Usluge održavanja mrežne infrastrukture 20. 01. 2020. godine Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 20.01.2020 29203,20 29203,20 VERSO d.o.o. Emerika Bluma 23, 71000 Sarajevo ID: 4201511450004
JU Univerzitet u Sarajevu UGOVOR o pružanju usluge Interkonekcija članica Univerziteta u Sarajevu prema Univerzitetskom tele-informatičkom centru-17. 01. 2020 godine Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 17.01.2020 56328,48 56328,48 LOGOSOFT d. o. o. Grbavička 4, 71000 Sarajevo ID: 4200236190009
JU Univerzitet u Sarajevu Odluka o poništenju postupka nabavke - Licencno proširenje za Edge routere Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 13.01.2020
JU Univerzitet u Sarajevu Odluka o izboru ponuđača i dodjeli ugovora za nabavku - Usluge podrške za mrežne uredjaje - 13. 01. 2020. godine Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 13.01.2020 17316,00
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o nabavci robe -Kancelarijski namještaj Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.01.2020 2495,03 2495,03 FEF EXPORT IMPORT D.O.O. Ul. Azize Šaćirbegović, 24 71000 Sarajevo, ID broj: 4200160190004
JU Univerzitet u Sarajevu LOT 2. - Odluka o izboru ponuđača i dodjeli ugovora za nabavku - Usluge održavanja sistemske infrastrukture - 10. 01. 2020. godine Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 10.01.2020 14040,00
JU Univerzitet u Sarajevu LOT 1. - Odluka o izboru ponuđača i dodjeli ugovora za nabavku - Usluge održavanja mrežne infrastrukture - 10. 01. 2020. godine Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 10.01.2020 29203,20
JU Univerzitet u Sarajevu Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli ugovora za nabavku USLUGE ŠTAMPANJA - 06. 01. 2020. godine Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 06.01.2020 98577,75
JU Univerzitet u Sarajevu IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVKI UNIVERZITETA U SARAJEVU (REKTORAT I CENTRI) ZA 2019. GODINU-24. 12. 2019. GODINE Plan nabavki 24.12.2019
JU Univerzitet u Sarajevu Odluka o poništenju postupka nabavke - Edukativni laboratorijski softver Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 07.01.2020
JU Univerzitet u Sarajevu Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli ugovora - Licencno proširenje za Edge routere Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 27.12.2019 37440,00
JU Univerzitet u Sarajevu Medalje i povelje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.12.2019 1263,60 1263,60 EUROFER d.o.o., ul. Dragodol 10, 75000 TUZLA; ID: 4209294210009
JU Univerzitet u Sarajevu Portabilni govorni program Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.12.2019 1200,00 1200,00 Obrtnička radnja "Agencija Insert", Hifzi Bjelevca 8, Ilidža; ID broj: 4301963920002
JU Univerzitet u Sarajevu Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke robe - Stolarija na objektu Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 18.12.2019 20097,03
JU Univerzitet u Sarajevu UGOVOR O NABAVCI ROBE: Benzin, dizelsko gorivo, mazivo, gorivo za agregat - 2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.11.2019 5452,40 5452,40 ENERGOPETROL d.d. Azize Šaćirbegović br 4-b, 71000 Sarajevo ID: 4200163020002
JU Univerzitet u Sarajevu Priznanja Univerziteta Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 21.11.2019 6195,00 6195,00 GONG d.o.o. ul. Tešanjska 42, 71000 Sarajevo; ID: 4200465540005
JU Univerzitet u Sarajevu Odluka o poništenju postupka nabavke - Rješenje za izvještavanje, analizu i pregled sistemskih i mrežnih resursa u realnom vremenu Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 04.12.2019
JU Univerzitet u Sarajevu IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVKI UNIVERZITETA U SARAJEVU (REKTORAT I CENTRI) ZA 2019. GODINU-28. 11. 2019. GODINE Plan nabavki 28.11.2019
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o javnoj nabavci usluge - Usluge protuprovalnog i protupožarnog obezbjeđenja objekata i usluge osiguranja svečane promocije Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.11.2019 5709,35 5709,35 Securitas d.o.o., ul: Bačići 15, 71000 Sarajevo, ID: 4227417480004
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o javnoj nabavci radova - Popravka i održavanje krova sa instalisanjem ventilacije na objektu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.11.2019 2300,00 2300,00 Obrt"Ady" Visoko, ul: Uvorići bb, 71300 Visoko, ID: 4320089250004
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o javnoj nabavci robe - Zamjenski dijelovi za računarsku i sitnu kompjutersku opremu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.11.2019 5999,53 5999,53 Kamer Commerce d.o.o. ul: Blažujski drum 14, 71210 Ilidža, ID:4200086440001
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o javnoj nabavci robe - Cvijeće i cvijetni aranžmani Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.11.2019 4290,00 4290,00 TR "KAKTUS", ul: Alipašina 6c, 71000 Sarajevo, ID: 4300855310005
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o javnoj nabavci usluge - Izrada elaborata Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.10.2019 6000,00 6000,00 Ekonomski institut Sarajevo, ul: Branilaca Sarajeva 47, 71000 Sarajevo, ID: 4200149200006
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o javnoj nabavci robe - Laboratorijska saobraćajna oprema (LOT 3) Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 18.10.2019 7900,00 7900,00 Nexis d.o.o. Sarajevo, ul: Mehe Smailagića 76, 71000 Sarajevo, ID: 4202629310009
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o javnoj nabavci robe - Laboratorijska saobraćajna oprema (LOT 4) Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 18.10.2019 14850,00 14850,00 Telnet d.o.o. ul: Stupska bb, 71000 Sarajevo, ID: 4202070350005
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o javnoj nabavci robe - Laboratorijska saobraćajna oprema (LOT1, LOT2, LOT5 i LOT6) Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 18.10.2019 15830,00 15830,00 Telnet d.o.o. ul:Stupska bb, 71000 Sarajevo, ID: 4202070350005
Ukupno po stranici 376.325,21 356.995,71 356.995,71