Pretraga

Ukupno 18441
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Građevinski alati 2018 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 09.02.2018 02.08.2018
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Rezervni dio photokonduk Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.10.2017 3272,00 3272,00 System One d.o.o.
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" V. Izmjene i dopune Plana nabavki za 2018. godinu Plan nabavki 31.07.2018
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku individualnih mjerila toplotne energije Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 12.03.2018 53490,00 24.04.2018 53490,00 53490,00 VMS GROUP d.o.o. Sarajevo
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Stručni časopis Pravo i Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.10.2017 3510,00 2512,00 REC d.o.o.
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Izrada Glavnog projekta za rekonstrukciju i adaptaciju Odjela pedijatrije u Porođajnog pdjela, sa svim fazama radova (građevinsko-zanatski, elektro i mašinski) sa predmjerom i predračunom - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.07.2018 5987,00 5987,00 Arhitektonska Agencija MEGARON - Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Izrada Glavnog projekta za rekonstrukciju i adaptaciju Odjela pedijatrije u Porođajnog pdjela, sa svim fazama radova (građevinsko-zanatski, elektro i mašinski) sa predmjerom i predračunom Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 10.07.2018 5987,00
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku jedinica za hemijski tretman vode-2018 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 13.03.2018 17433,00 03.05.2018 17433,00 17433,00 NOBILIS d.o.o. Sarajevo
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka reagensa za Cell Dyn Emerald Alayzer Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 16.07.2018 922,19
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Nabavka lijekova lot13-Antiseptici i dezinficijensi Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 18.06.2018
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka goriva za službena vozila Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 1,80
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo nabavka lijekova Lot12-Vodikov peroxid Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 18.06.2018 54,75
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Nabavka lijekova Lot11-Vazelin Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 18.06.2018
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku ručnih balansirajućih ventila Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 26.04.2018 18039,52 24.05.2018 18039,52 18039,52 ECOS d.o.o. Vitez
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo SVJETLECA REKLAMA ZA CZK Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.12.2017 6879,60 6879,60 NEON DESING
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Iverice, brave vodomet Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.04.2017 6084,00 5996,00 BAU GARDEN d.o.o.
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku rezervnih dijelova za Weishaupt gorionike-LOT-2 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 09.05.2018
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Mušeme za zaštitu dušeka na bolesničkim krevetima – 200 komada - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.07.2018 3276,00 3276,00 "VIZUM" d.o.o. Visoko
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Mušeme za zaštitu dušeka na bolesničkim krevetima – 200 komada Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 15.06.2018 3276,00
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Lancete za glukometar Accu-Check Active – 15.000 komada - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.07.2018 3334,50 3334,50 BOSNAMEDIC d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Lancete za glukometar Accu-Check Active – 15.000 komada Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 04.07.2018 3334,50
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku rezervnih dijelova za Viessman gorionike-LOT-1 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 09.05.2018 18238,66 04.06.2018 18238,66 18238,66 ENERGO DESIGN d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za izvođenje mašinskih radova na distributivnim mrežama Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 14.06.2018
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za pružanje usluga preuzimanja elektronskog pisma, te štampanje, kovertiranje, prijenos i dostava istog u vidu pismonosne pošiljke Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 17.05.2018
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku vodomaterijala Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 17.04.2018
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku čeličnih cijevi i čeličnih fitinga za zavarivanje-2018 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 27.04.2018
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu OKVIRNI SPORAZUM O SUKCESIVNOJ NABAVCI I ISPORUCI AUTODIJELOVA ZA PUTNIČKA VOZILA Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 01.08.2018 24570,00 KARE d.o.o. Sarajevo 4200273040009
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu OKVIRNI SPORAZUM O SUKCESIVNOJ NABAVCI I ISPORUCI AUTODIJELOVA ZA TERETNA VOZILA I RADNE MAŠINE Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 01.08.2018 150930,00 SINHRON d.o.o. Sarajevo 4200012080003
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka za nabavku vanrednih obroka - UP Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 02.08.2018
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Baterija za ortopedsku pilu – 1 komad - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.07.2018 1408,02 1408,02 "MEDICALLUX" d.o.o. Tuzla
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Baterija za ortopedsku pilu – 1 komad Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 04.07.2018 1408,02
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Tehnički pregled vozila 2018 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 09.02.2018 01.08.2018 17603,24
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku kompenzatora, prirubnica i ostalog-2018 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 18.04.2018 46264,14 16.05.2018 46264,14 46264,14 POLIKO-INTERNACIONAL d.o.o. Sarajevo
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Nadogradnja VMware-a sa verzije 5,2 na verziju 6,0 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 09.02.2018 01.08.2018 12834,17
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Tehnički pregled i registra Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.12.2016 6998,36 6998,00 Bihamk d.o.o.
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Redovan godišnji tehnički pregled liftova radi dobijanja upotrebne dozvole - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.07.2018 2653,56 2653,56 TEHNOINSPEKT d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku rezervnih dijelova za mjerila utroška toplote Kamstrup Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 15.02.2018 81809,32 26.03.2018 81809,32 81809,32 METERING d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Redovan godišnji tehnički pregled liftova radi dobijanja upotrebne dozvole Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 12.07.2018 2653,56
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Oglašavanje i četiri primjerka dnevnih nov Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.12.2016 4854,55 4854,00 AVAZ ROTO PRES
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Usluge oglašavanja i novi Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.12.2016 5256,39 5250,00 Oslobođenje d.o.o.
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku sitnog alata Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 17.04.2018 11658,66 22.05.2018 11658,66 11658,66 INTER-COM d.o.o. Zenica
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Preventivno i interventno održavanje medicinske opreme proizvođača ENRAF NONIUS - Ugovor Ugovaranje i realizacija pregovarački postupak bez objave obavještenja 02.07.2018 17550,00 NEDAX d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Preventivno i interventno održavanje medicinske opreme proizvođača ENRAF NONIUS Pokretanje i tok postupka pregovarački postupak bez objave obavještenja 14.05.2018 17550,00
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku mašina za čišćenje kotlovskih cijevi-2018 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 13.04.2018 14859,00 22.05.2018 14859,00 14859,00 REAW d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku elektromotornih regulacionih ventila-2018 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 11.04.2018 10418,13 10.05.2018 10418,13 10418,13 4ING d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku printera-2018 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 27.03.2018 8307,00 03.05.2018 8307,00 8307,00 TIME CODE d.o.o. sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku dijelova za sistem održavanja pritiska-2018 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 23.03.2018 11659,05 19.04.2018 11659,05 11659,05 VENTCOMMERCE d.o.o. Sarajevo
JU Porodično savjetovalište NABAVKA REZERVNIH KLJUČEVA Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.07.2018 3,00 3,00 SOR HUDINY SERVIS 4300613570002 SARAJEVO CENTAR
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Pružanje usluga preuzimanja elektronskog pisma, te štampanje, kovertiranje, prijenos i dostava istog u vidu pismonosne pošiljke Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 29.12.2017
JU Porodično savjetovalište NABAVKA USLUGA SERVISA SEFA Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.06.2018 300,00 300,00 Primat d.o.o. Sarajevo 4200400330003 Novo Sarajevo
Ukupno po stranici 357.801,71 539.043,46 344.900,16