Pretraga

Ukupno 25593
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Medicinska oprema Lot1-5 pribora za podrsku ventilacije-UGOVOR Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 10.12.2018 20475,00 INEL BH d.o.o. ID: 4218528560008
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Medicinska oprema Lot1-5 pribora za podrsku ventilacije Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 19.09.2018 17500,00
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo 4/Četiri/Furgon vozila-UGOVOR Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 13.11.2018 289204,04 PORSCHE BH d.o.o. ID:42000014530006
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka medicinskog aparata Oftalmoskop Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 28.12.2018
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka medicinskog aparata Otokalorimetar Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 26.12.2018
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo 4/Četiri/Furgon vozila Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 19.09.2018 289204,04
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka metala Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.12.2018 558,09 558,09 Metal Centar d.o.o. Ilidža-Sarajevo, ID 4200020260002
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Sistem za gašenje požara Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 21.11.2018 35073,09 35073,09 Supernova d.o.o., 421862790005, Zavidovici
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka tkanine Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.12.2018 76,00 76,00 Sanny-Genny d.o.o. Sarajevo, ID 4200539250004
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Sistem za gasenje poz Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 31.10.2018 35073,09
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka reprezentacije 20 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.12.2018 687,55 687,55 T.D. Marketi Sarajevo, ID 4200711170000
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka digitalnog foto aparata 2 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.12.2018 771,03 771,03 Printex d.o.o. Sarajevo, ID 4200597450005
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Usluga vaganja kamiona Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.02.2018 1755,00 02.03.2018 1755,00 KLAS“ d.o.o. Sarajevo, 4200495880005
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka boje 3 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.12.2018 181,23 181,23 Farb-Ex d.o.o. Sarajevo, ID 4200147840008
JU Akademija likovnih umjetnosti Usluga cateringa Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.12.2018 900,00 900,00 Etko Tours d.o.o. podružnica Pod lipom Sarajevo ID 4202173670008
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka šperploče 4 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.12.2018 302,35 302,35
Fond KS za izgradnju stanova Usluge nadzora alarmnih uređaja 2019. Fond Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.12.2018 1825,20 Unilab d.o.o. Sarajevo, 4200054160007
Fond KS za izgradnju stanova Usluge stručnog osposobljavanja 2019. Fond Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.12.2018 1560,00 FEB d.d. Sarajevo, 4200566060004
Fond KS za izgradnju stanova Usluge interneta 2019. Fond Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.12.2018 1632,85 BH Telecom d.d. Sarajevo, 4200211100005
Fond KS za izgradnju stanova Telekomunikacijske usluge-fiksni telefon 2019. Fond Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.12.2018 6984,20 BH Telecom d.d. Sarajevo, 4200211100005
Fond KS za izgradnju stanova Dnevne novine Oslobođenje 2019. Fond Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.12.2018 361,00 Oslobođenje servisi Sarajevo, 4202263820009
Fond KS za izgradnju stanova Usluge računovodstvene revizije 2019 Fond Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.01.2019 7020,00 Armin Rev
Fond KS za izgradnju stanova Usluge održavanja lifta 2019. Fond Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.12.2018 912,60 EURO LIFTING DOO Srebrenik, 4218240890003
Fond KS za izgradnju stanova Usluge pranja službenih vozila za 2019. Fond Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.01.2019 569,53 OR LEON Autopraonica Sarajevo, 4301423730000
Fond KS za izgradnju stanova Kafa za kafe aparat za 2019. Fond Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.01.2019 410,00 410,00 Hercafe d.o.o. Sarajevo, 4202017380008
Fond KS za izgradnju stanova Usluge mobilne telefonije za 2019. Fond Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.12.2018 6924,53 BH Telecom d.d. Sarajevo, 4200211100005
Fond KS za izgradnju stanova Usluge održavanje sistema 2019. Fond Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.12.2018 1446,12 COMP-2000 d.o.o. Sarajevo, 4200287340005
Fond KS za izgradnju stanova Mobilni telefon 2019. Fond Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.12.2018 169,65 169,65 BH Telecom d.d. Sarajevo, 4200211100005
Fond KS za izgradnju stanova Dnevne novine Avaz 2019. Fond Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.12.2018 362,00 AVAZ ROTO PRESS d.o.o. Sarajevo, 4200934630002
Fond KS za izgradnju stanova Stručni časopis (Pravo) za 2019 Fond Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.01.2019 250,00 250,00 REC d.o.o. Sarajevo, 4200545220001
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka kancelarijskog materijala, tonera i fotokopir papira 2019 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 16.01.2019
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Usluga dorade aplikativnog softverskog rješenja- Ugovaranje i realizacija pregovarački postupak bez objave obavještenja 09.11.2018 10764,00 eNetPoint d.o.o. Sarajevo, 4200161830007
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Usluga dorade aplikativnog softverskog rješenja Pokretanje i tok postupka pregovarački postupak bez objave obavještenja 12.10.2018 10764,00
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka gumarskog potrošnog materijala- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 19.11.2018 10891,76 Liprad d.o.o. Ljubuški, 4272040660008
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka gumarskog potrošnog materijala Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 02.10.2018 10891,76
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka rezervnih dijelova za građevinsku mehanizaciju KOMATSU-- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 13.11.2018 58500,00 Teikom BH d.o.o. Sarajevo, 4201014580000
JU Šumarski fakultet Kompjuterska oprema i potrepštine 2018 -II Plan nabavki konkurentski zahtjev 23.11.2018 09.11.2018 27723,15 05.12.2018 27723,15 Pro-tim d.o.o 4202459050007
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka guma novih za građevinske mašine i specijalna vozila-- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 01.11.2018 23400,00 EURO DAM-JAS d.o.o. Lukavac, 4209701970005
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka guma protektiranih za teretna vozila- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 19.11.2018 74084,40 Liprad d.o.o. Ljubuški, 4272040660008
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka guma protektiranih za teretna vozila Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 02.10.2018 74084,40
JU Porodično savjetovalište NABAVKA USLUGA SUPERVIZIJE /2018 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.12.2018 1365,00 1365,00 Asocijacija sistemskih terapeuta 104126098 Beograd Srbija
JU Porodično savjetovalište KOTIZACIJA ZA UČEŠĆE NA PRVOM INTERNACIONALNOM KONGRESU DJEČIJE I ADOLESCENTNE PSIHOTERAPIJE Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.01.2019 200,00 200,00 BHIDAPA 4202071240009 Sarajevo Centar
JU Peta gimnazija PRAVNE USLUGE 2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.01.2019 294,84 16.01.2019 294,84 294,84 NOTAR SANJA IVIĆ SARAJEVO, ID BROJ:4301510110000
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka industrijske soli za posipanje cesta NaCl-- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 15.11.2018 111384,00 Solana d.d. Tuzla, 4209372970007
JU Porodično savjetovalište NABAVKA USLUGE OBUKE/2018 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.12.2018 50,00 50,00 Institut za razvoj mladih Kult 4201232650001 Iliđa
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka morske soli za posipanje cesta NaCl-- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 23.11.2018 787176,00 Macot sol d.o.o. Mostar, 4227419000000
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka rezervnih dijelova za građevinsku mehanizaciju TRILETY--- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 12.11.2018 117000,00 Inter auto d.o.o. Sarajevo, 4200204580000
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Radovi na izgradnji sanitarne plohe na sarajevskom odlagalištu otpada- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 30.11.2018 157707,81 BOSMAN d.o.o.Sarajevo, 4200329520009
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Radovi na izgradnji sanitarne plohe na sarajevskom odlagalištu otpada Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 26.10.2018 157707,81
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Dijagnostički materijal 14/19-DS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.12.2018 895,05 BROMA BEL doo, Banja Luka, 4400839360005
Ukupno po stranici 624.998,09 1.761.847,07 41.288,83