Pretraga

Ukupno 22906
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Poziv za dostavu ponuda za stručno usavršavanje iz oblasti finasija ,javnih nabavki,računovodstva, rada i zapošljavanja i socijalnih pitanja u 2017.godini Pokretanje i tok postupka poseban režim dodjele ugovora 05.10.2016
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka za nabavku auto guma nestandardnih dimenzija Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 19.01.2017
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje dodatnih radova Ugovaranje i realizacija pregovarački postupak bez objave obavještenja 6150,92 6150,92 "Interming" d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o postupku dodjele ugovora za nabavku telefona za potrebe MUP-a KS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 18.01.2017
JU Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo Nabavka opreme za kontrolu radnog vremena Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 6961,50
JU Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo Nabavka motornih vozila Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 20.01.2017 51440,80
JU Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo Nabavka motornih vozila Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 31.01.2017 49604,00
JU Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo Nabavka usluge servisiranja, čišćenja klima uređaja i grejnih radijatora Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 1930,50
Zavod za informatiku i statistiku KS Test ranjivosti Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.12.2016 3463,20 3463,20 Baglama d.o.o. Ilidža, 4201663550004
JU Zaštićena prirodna područja KS Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku nafte i naftnih derivata Pokretanje i tok postupka 17.01.2017 13349,74
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka - postupak nabavke grijalica i konvektora Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 17.01.2017
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka - postupak nabavke mašina za uništavanje papira Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 17.01.2017
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka - posstupak za nabavku sitnih dijelova za računarsku opremu Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 17.01.2017
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka - nabavka policijskih znački Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 17.01.2017
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka - postupak nabavke kopir aparata Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 17.01.2017
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka - postupak dodjele ugovora za nabavku ampule za alkometre Draeger 7410 D-tip i Envitec AlcoQuant 6020 S TYP Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 17.01.2017
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka - postupak dodjele ugovora za nabavku sefova i metalnog ormara Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 17.01.2017
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora za popravku i servisiranje klizne kapije Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 17.01.2017
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Plan javnih nabavki ZIK za 2017.godinu Plan nabavki
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor - sukcesivna nabavka tonera, ketridža i ribona Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak CROBOX d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci namještaja za potrebe Druge PU i Jedinice za saobraćaj MUP-a KS Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 30.12.2016 23505,30 23505,30 INTER-COM d.o.o. Zenica
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor - nabavka sistemskih jedinica sa fotoregistracijom za mjerenje brzine i prolaska kroz crveno svjetlo Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 30.12.2016 290628,00 290628,00 "MIBO KOMUNIKACIJE" d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci rezervnih dijelova za funkcionisanje sistema radio-veze Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 30.12.2016 53140,23 53140,23 "MIBO KOMUNIKACIJE" d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor - nabavka taktičkih uniformi Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 30.12.2016 198806,40 198806,40 "KM TRADE" d.o.o. Visoko
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor - nabavka dodatne opreme Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 30.12.2016 53855,10 53855,10 "KM TRADE" d.o.o. Visoko
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru najpovljnijeg ponuđača za usluge tekućeg održavanja telefona, tel.centrala i tel. mreže nje vozila Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 13.01.2017 12839,27
JU Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo Odluka o usvajanju Plana javnih nabavki JU Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo Plan nabavki 16.01.2017
Fond Memorijala PRIVREMENI PLAN NABAVKI Fonda memorijala za period od 01.01.-31.03. 2017 godine Plan nabavki 13.01.2017
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za usluge iz Anexa II dio B Zakona o javnim nabavkama 2 Ugovaranje i realizacija poseban režim dodjele ugovora 23.11.2016 1050,00 1050,00 Interquality d.o.o.
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Ugovor o pružanju usluga edukacije od 23.11.2016 Ugovaranje i realizacija poseban režim dodjele ugovora 23.11.2016 1050,00 1050,00 Interquality d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Ugovor za isporuku kancelarijskih stolica za potrebe Ministarstva za rad,socijalnu politiku, raseljana lica i izbjeglice Kantona Sarajevo Ugovaranje i realizacija poseban režim dodjele ugovora 29.11.2016 2798,64 2798,64 FEF export import d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Ugovor za isporuku poklon-suvenira za potrebe Ministarstva za rad ,socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo Ugovaranje i realizacija poseban režim dodjele ugovora 05.12.2016 1538,55 1538,55 Zlatar-Juvelir Since 1927 Sarajevo
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Ugovor o pružanju usluga edukacije od 06.12.2016 Ugovaranje i realizacija poseban režim dodjele ugovora 06.12.2016 600,00 600,00 Revicon d.o.o.
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za usluge iz Anexa II dio B Zakona o javnim nabavkama Ugovaranje i realizacija poseban režim dodjele ugovora 06.12.2016 600,00 600,00 Revicon d.o.o.
Ministarstvo saobraćaja Plan javnih nabavki 2017. godina Plan nabavki
Ministarstvo saobraćaja Odluka o pokretanju postupka javne nabavke UsIuge ugovorenog prijevoza na relaciji Saraievo-Jajce-Sarajevo Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 13.01.2017
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o zamjeni stakla na šalterima Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 3612,63 3612,30 "RAMA GLAS" d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o servisiranju kamere na sistemu video-nadzora Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 1580,67 1580,67 "UNILAB" d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci oznaka sa vezenim imenom i prezimenom policijskog službenika Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.01.2017 6142,50 6142,50 "Uslužnost" d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Tabelarni pregled osnovnih elemenata ugovora/okvirnog sporazuma Ugovaranje i realizacija
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora putem direktnog sporazuma za servisiranje i popravku garažnih vrata Pokretanje i tok postupka 12.01.2017 4000,00
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora putem direktnog sporazuma za nabavku garažnih automatskih vrata Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 12.01.2017 3000,00
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o izmjeni Plana nabavki MUP-a Kantona Sarajevo Plan nabavki
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora putem direktnog sporazuma za nabavku radnih odijela Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 12.01.2017 6000,00
Ministarstvo zdravstva Obrazac praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo za 2016. godinu Plan nabavki 10.01.2017
Ministarstvo zdravstva Plan nabavki Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo za 2017. godinu Plan nabavki 09.01.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor o uslugama umnožavanja i reprodukcije pisanog materijala Ugovaranje i realizacija pregovarački postupak bez objave obavještenja 26.12.2016 "RACIONAL" d.o.o. Sarajevo
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru najpovljnijeg ponuđača za LOT 1 - isporuka nafte i naftnih destilata Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 12.01.2017 127676,25
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor o osiguranju vozila LOT 2 - kasko osiguranje Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 06.01.2017 9400,00 "EUROHERC OSIGURANJE" d.o.o. Sarajevo
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor o zakupu skladišnog prostora za potrebe Kantona Sarajevo Ugovaranje i realizacija 30.12.2016 4680,00 RTV BiH Sarajevo
Ukupno po stranici 276.802,06 662.602,14 648.521,81