Pretraga

Ukupno 25570
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo usluga montaže polica za potrebe izložbe Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.05.2017 400,00 400,00 Vitrinni Sarajevo 4301758830009
JU Zavod za bolesti ovisnosti Kantona Sarajevo Nabavka lijekova Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 08.06.2017
JU Zavod za bolesti ovisnosti Kantona Sarajevo Nabavka medicinskog i potrošnog materijala Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 08.06.2017
JU Zavod za bolesti ovisnosti Kantona Sarajevo Nabavka raznih bezalkoholnih napitaka Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 08.06.2017
JU Zavod za bolesti ovisnosti Kantona Sarajevo Nabavka sredstava i pribora za održavanje higijene, podnih i zidnih površina Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 08.06.2017
JU Zavod za bolesti ovisnosti Kantona Sarajevo Nabavka kanncelarijskog i potrošnog materijala Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 08.06.2017
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Odluka o poništenju '' Nabavka računara, printera (A3 i A4) Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 16.02.2017 05.06.2017
JU Zavod za bolesti ovisnosti Kantona Sarajevo Nabavka sanitetskog vozila Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 08.06.2017
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Ugovor '' Nabavka Scada softvera i računara '' Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 16.02.2017 17.03.2017 22230,00 27.03.2017 22230,00 22230,00 '' Mibo komunikacije '' d.o.o Sarajevo
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Okvirni sporazum '' Održavanje server sale i aktivne mrežne opreme '' Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 16.02.2017 13.03.2017 22124,70 30.03.2017 22124,70 21340,00 '' Mojito '' d.o.o Sarajevo
JU Zavod za bolesti ovisnosti Kantona Sarajevo Plan nabavki za 2017 god. Plan nabavki 30.05.2017
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Direktni sporazum '' Fontel L4USB snimač sa 4 analogne linije, USB veza na PS - 1 kom '' Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.02.2017 17.03.2017 1404,00 24.03.2017 1404,00 561,60 Digital line '' d.o.o Sarajevo
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Direktni sporazum '' Nabavka kodirane numerisane plastične plombe '' Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.02.2017 10.03.2017 3217,50 20.03.2017 3217,50 3217,50 '' Tehnika '' d.o.o Kakanj
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Direktni sporazum '' Nabavka silikonske žice za plombiranje '' Plan nabavki direktni sporazum 16.02.2017 10.03.2017 1579,50 20.03.2017 1579,50 1579,50 '' Tehnika '' d.o.o Kakanj
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. direktni sporazum '' Elektromaterijal za motorna vozila '' Plan nabavki direktni sporazum 16.02.2017 15.03.2017 4087,34 16.03.2017 4087,34 4087,34 '' Kare '' d.o.o Sarajevo
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Direktni sporazum '' Opravka sistema za ubrizgavanje goriva '' Plan nabavki direktni sporazum 16.02.2017 10.03.2017 1822,33 15.06.2017 1822,33 1822,33 '' Auto Truck Trade '' d.o.o Visoko
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Obuka radnika obezbjeđenja u oblasti PPZ-e (programski paket za obuku) i iz oblasti zaštite na radu - LOT 1 i LOT 2 - UGOVOR Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 05.06.2017 4212,00 "PROVING" d.o.o. Sarajevo
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Direktni sporazum '' Iznajmljivanje printera za printanje računa za potrošače ( 170.000,00 komada )'' Plan nabavki direktni sporazum 16.02.2017 09.03.2017 6364,80 15.03.2017 6364,80 6364,80 '' Rebus '' d.o.o Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Obuka radnika obezbjeđenja u oblasti PPZ-e (programski paket za obuku) i iz oblasti zaštite na radu - LOT 1 i LOT 2 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 13.03.2017 4212,00
Ministarstvo saobraćaja Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 12.06.2017 7020,00
JU Zaštićena prirodna područja KS Obavještenje o nabavci, isporuci i ugradnji dječijeg igrališta na zaštićenim prirodnim područjima Pokretanje i tok postupka 12.06.2017
JU Zaštićena prirodna područja KS Obavještenje o nabavci, isporuci i ugradnji šumskog mobilijara za zaštićena prirodna područja Pokretanje i tok postupka 12.06.2017
JU Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo Nabavka usluge oglašavanja Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 1287,00
JU Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo Nabavka usluge oglašavanja (televizija, radio, web portali) Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 3510,00
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke opreme za spašavanje i za krizne situacije Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 12.06.2017 47763,26
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku sanitetskih vozila Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 12.06.2017 184099,50
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo nabavka trakica i akreditacija sa logom za potrebe simpozijuma Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.05.2017 469,17 469,17 Murix doo Tešanj 4218625330009
JU Arhitektonski fakultet nabavke usluga štampe knjiga, kataloga i reklamnog materijala za potrebe konferencije Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.05.2017 3950,52 02.06.2017 3950,52 Fist d.o.o. Sarajevo
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo nabavka Aqua Bianca vode 18,9 litara 2 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.04.2017 33,00 33,00 Corto doo Sarajevo 4201534230001
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo Nabavka printera Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.04.2017 643,50 643,50 MAKROMIKRO doo Vogošća 4201645570006
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo Nabavka plastičnih izložbenih stalaka za afiše Muzeja u A3 formatu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.03.2017 187,20 187,20 AD Plus doo Sarajevo 4201406070000
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo Nabavka i ugradnja protivprovalnog alarmnog sistema u kancelarijskim prostorijama u ulici Evlije Ćelebije bb Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.03.2017 842,40 842,40 UNILAB doo Sarajevo 4200054160007
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo Nabavka i ugradnja protivpožarnog alarmnog sistema u kancelarijskim prostorijama u ulici Evlije Ćelebije bb Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.03.2017 518,31 518,31 UNILAB doo Sarajevo 4200054160007
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo nabavka Aqua Bianca vode 18,9 litara Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.03.2017 33,00 33,00 Corto doo Sarajevo 4201534230001
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo godišnje održavanje naziva domene (MUZEJALIJAIZETBEGVOIC.BA) Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.03.2017 30,00 30,00 Univerzitetski tele-informatički centar "UTIC" Sarajevo 4200494560015
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo Nabavka cvijetnih aranžmana Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.03.2017 90,00 90,00 KJKP "PARK" doo Sarajevo 4200258320160
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo Usluga instalacije operativnog sistema sa spašavanjem podataka Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.03.2017 150,00 150,00 SOD "Netlab" Sarajevo 4301688790004
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo nabavka mirisa za osvježenje prostora Muzeja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.03.2017 40,00 40,00 KAMER COMERCE doo Vogošća 4200086440052
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo Ugovor o javnoj nabavci radne odjeće Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.05.2017 6307,00 07.06.2017 6307,00 6307,00 "USLUŽNOST " d.o.o. Sarajevo. ID broj: 4200043550008
JU OŠ "Osma osnovna škola Amer Ćenanović" Nabavka užina Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.02.2017 1671,38 1671,38 "MBA CENTAR" d.o.o., Vogošća , ID: 4200644390008
JU OŠ "Osma osnovna škola Amer Ćenanović" Osiguranje uposlenika Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.01.2017 1728,00 1728,00 Sarajevo -Osiguranje D.D. , Sarajevo ,ID:4200326930184
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluga distribucije toplotne energije - grijanja za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - maj 2017 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.05.2017 2268,56 2268,56 KJKP "TOPLANE-SARAJEVO" D.O.O. , Sarajevo Novi Grad, 4200353740001
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka računarske opreme,laptopa i projektora Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 09.06.2017 22088,82
JU OŠ "Osma osnovna škola Amer Ćenanović" Materijal za održavanje higijene Ugovaranje i realizacija 22.02.2017 2340,00 2340,00 HOŠE-KOMERC D.O.O.
JU OŠ "Osma osnovna škola Amer Ćenanović" Održavanje opreme za vatro dojavu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.02.2017 1680,71 1592,88 VATROSISTEMI D.O.O SARAJEVO NOVI GRAD, ID:4200117260007
JU OŠ "Osma osnovna škola Amer Ćenanović" NABAVKA ROBE -KOMPIJUTERSKOG MATERIJALA Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.03.2017 7020,00 5802,65 AVDIĆ 3A D.O.O. SARAJEVO ID 42003334720008
JU OŠ "Osma osnovna škola Amer Ćenanović" Nabavka potrošnog kancelarijskog materijala Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.03.2017 7020,00 6994,68 AVDIĆ 3A D.O.O. SARAJEVO ID 42003334720008
JU OŠ "Izet Šabić" Hotonj Ugovor o kupoprodaji roba,obrasci papir i ostali administrativni materijal Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.06.2017 2499,99 "Prim Invest "d.o.o. Sarajevo
JU OŠ "Izet Šabić" Hotonj Ugovor o nabavci roba, materijala za čišćenje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.06.2017 1499,71 "Prim Invest "d.o.o. Sarajevo
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo Nabavka tonera i ketridža z potrebe Zavoda Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 15.05.2017 7600,02
Ukupno po stranici 350.668,29 108.464,62 93.344,80