Pretraga

Ukupno 29534
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Fakultet zdravstvenih studija Izmjene i dopune Plana nabavki za 2017. godinu Plan nabavki 13.04.2017
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Odluka o izboru '' PVC-Prozori i vrata '' Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 16.02.2017 11.05.2017 20198,88 22.09.2017 20198,88 0,00 '' Penny Plus'' d.o.o
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Ugovor o proširenju videonadzora Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 24.02.2017 45341,71
KJP ZOI 84 Sanacija udarnih rupa na prilaznoj cesti do Malog Polja Igman Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.05.2017 6960,21 6960,21 KJKP "RAD" d.o.o. Sarajevo; ID Broj: 4200316890001
JU Četvrta gimnazija Plan JN za 2017. godinu JU Četvrta gimnazija Ilidža Plan nabavki 16.02.2017
JU Fakultet zdravstvenih studija Plan nabavki Fakulteta zdravstvenih studija u Sarajevu za 2017. godinu Plan nabavki 14.11.2016
JU Kantonalni centar za socijalni rad Nabavka proizvoda za čišćenje za potrebe JU KCSR Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.04.2017 7012,98 7012,98 TPDC Sarajevo d.d. Sarajevo, ID 4200115050005
JU Kantonalni centar za socijalni rad nabavka usluga preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.04.2017 1432,17 1432,17 "EKO-MEDIC" doo Sarajevo, ID 4201013420009
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka kontejnera za mješoviti otpad- Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 22.03.2017 11700,00 11700,00 GRADATIN d.o.o. Sarajevo, 4201231250000
JU Kantonalni centar za socijalni rad Nabavka vulkanizerskih usluga i usluga autopraonice Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.04.2017 929,00 929,00 OR "MONTY" Sarajevo, ID 4200115210002
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka higijenskih sredstava Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.04.2017 574,00 574,00 Silber d.o.o Sarajevo 4200410480003
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka kontejnera za mješoviti otpad Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 21.02.2017 11700,00
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Odluka o poništenju postupka '' Boje, lakovi, razrađivači, premazi i ljepila, sredstva za bojenje metala i betonskih površina '' Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 16.02.2017 11.05.2017
JU Kantonalni centar za socijalni rad Nabavka stalnih sredstava- rebra radijatora i neophodnih dijelova za puštanje u sistem istog Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.04.2017 1358,91 1358,91 OKI UPRAVITELJ dooo Sarajevo, ID broj 4200784300009
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka terenskog vozila za potrebe osoblja i održavanja deponije-- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 17.03.2017 50193,00 50193,00 SLT d.o.o. Sarajevo, 4218740350005
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka terenskog vozila za potrebe osoblja i održavanja deponije Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 30.01.2017 50193,00
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Okvirni sporazum '' Održavanje radnih stanica i štampača '' Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 16.02.2017 11.04.2017 18081,76 08.05.2017 18081,76 10183,80 '' Aspo Rail '' d.o.o Sarajevo
JU Srednja građevinsko-geodetska škola Usluga monitoringa i interventne službe Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.11.2015 1965,60 1965,60 "Unilab"doo Sarajevo Agencija za zaštitu ljudi i imovine, Sarajevo, ID 4200054160007
JU Srednja medicinska škola Odluka Plan javnih nabavki za 2017. Plan nabavki 19.04.2017
JU Prva gimnazija Sarajevo usluge računovodstva Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.04.2017 6739,20 6739,20 Finekko doo Sarajevo 4200003170008
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka fiskalnih uređaja- Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 06.03.2017 13407,03 13407,03 MMCC d.o.o. Sarajevo, 4200508610002
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. DIREKTNI SPORAZUM '' Spojni materijali za vodomijere '' Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.02.2017 25.04.2017 6999,27 27.04.2017 6999,27 0,00 '' HTC '' d.o.o Sarajevo
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka fiskalnih uređaja Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 02.02.2017 13407,03
JU Institut za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju Plan nabavke za 2017 Plan nabavki 16.11.2016
JU Kantonalni centar za socijalni rad Javna nabavka usluga tekućeg održavanja objekata Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 17.04.2017 13857,48 13857,48 OKI UPRAVITELJ dooo Sarajevo, ID broj 4200784300009
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluga distribucije vode - april 2017 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 27.04.2017 647,15 647,15 KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" D.O.O. Sarajevo, Općina Centar Sarajevo, 4200151950004
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluga distribucije vode - paušal april 2017 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 27.04.2017 23,40 23,40 KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" Sarajevo, Općina Centar Sarajevo, 4200151950004
JU Zavod za zaštitu naslijeđa Kolektivno kombinovano osiguranje zaposlenika u 2017 godini Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 16.02.2017 2376,00 03.05.2017 2376,00 2376,00 BOSNA SUNCE OSIGURANJE PODRUŽNICA SARAJEVO, ID br. 4200213140004
Stručna služba za zajedničke poslove Izbor ponuđača za tekuće održavanje vozila marke RENAULT-DACIA - LOT 2 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 08.05.2017 138,06
Stručna služba za zajedničke poslove Izbor ponuđača za tekuće održavanje vozila marke NISSAN - LOT 1 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 08.05.2017 138,06
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o poništenju postupka javne nabavke - lot 3 - tekuće održavanje vozila marke FORD Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 08.05.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o poništenju postupka javne nabavke - LOT 4 - tekuće održavanje vozila marke FIAT Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 08.05.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - tekuće održavanje objekata KS Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 08.05.2017 1725,52
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o poništenju postupka javne nabavke - LOT 3 - čitač ili pržilica Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 08.05.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - LOT 2 - laptopi Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 08.05.2017 1538,55
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - LOT 4 - uređaj za spremanje i čitanje medija Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 08.05.2017 808,47
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - LOT 1 - Personalni kompjuteri Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 08.05.2017 18486,00
Stručna služba za zajedničke poslove Usluge fizičkog obezbjeđenja objekta "Trezora" Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 25.04.2017
Fond KS za izgradnju stanova Geodetsko iskolčenje objekta B1-B na lokaciji Rosulje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.04.2017 292,50 292,50 Geodet d.o.o. Sarajevo, 4201596930000
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora za nabavku stalnih sredstava u obliku prava Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 11.05.2017
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju dodjele ugovora putem direktnog sporazuma za nabavku usluga hitne medicinske pomoći Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 11.05.2017
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluge printanja i uvezivanja Disertacije i praktikuma Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.04.2017 157,50 157,50 OR Print Studio Student Line Sarajevo 4302864210008
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka poljoprivrednog materijala za sađenje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.04.2017 197,86 197,86 Agrokom d.o.o Hadžići 4200079820001
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka usluga prevoza studenata na terenske vježbe Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.04.2017 2650,00 2650,00 Hare d.o.o Sarajevo 4201187330009
JU OŠ Zajko Delić Plan javnih nabavki 2017 oszd Plan nabavki 18.04.2017
JU Srednja škola poljoprivrede, prehrane, veterine i uslužnih djelatnosti Nabavke za 2017 Plan nabavki 16.11.2016
JU Srednja medicinska škola - Jezero Sarajevo Plan nabavki za 2017. godinu JU Srednja medicinska škola - Jezero Sarajevo Plan nabavki 19.04.2017
JU Srednjoškolski centar Vogošća Izrada metalne ograde i metalne konstrukcije na mostu u školskom dvorištu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.03.2017 6991,92 GP GRADNJA SARAJEVO Bare kod Stupa ID broj: 4201084280003
JU Srednjoškolski centar Vogošća Obrazovni materijal Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.05.2017 3279,78 Elsatrade Igmanska bb Vogošća 4200044520005
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Dopuna plana javnih nabavki za 2017.god. Plan nabavki 25.04.2017
Ukupno po stranici 191.132,31 178.025,60 132.657,79