Pretraga

Ukupno 32319
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Verifikacija medicinske opreme Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 17.05.2017 14918,90
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Izrada idejnog projekta i instalacija sistema kontrole pristupa i evidencije radnog vremena - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.06.2017 2925,00 2925,00 "SARAMERC" d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Izrada idejnog projekta i instalacija sistema kontrole pristupa i evidencije radnog vremena Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 26.05.2017 2925,00
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Lot 2 hladni napitci za potrebe kafe kuhinje Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 15.05.2017 4344,93
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Lot 1 topli napitci za potrebe kafe kuhinje Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 15.05.2017 3257,20
JU OŠ "Hilmi ef. Šarić" Plan nabavki za 2017. godine. Plan nabavki 16.02.2017
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Advokatske usluge - Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 08.05.2017 12820,51
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Odjeća i obuća za radnike Odjeljenja za tehničke poslove i investicije - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.05.2017 6099,21 6099,21 "USLUŽNOST" d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Odjeća i obuća za radnike Odjeljenja za tehničke poslove i investicije Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 23.05.2017 6099,21
JU Fakultet političkih nauka UNSA UGOVOR-MREŽNI RUTERI Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.02.2017 351,00 351,00 NETWORK d.o.o. Sarajevo ID broj: 4201033530005
JU Fakultet političkih nauka UNSA ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA NABAVKE MREŽNIH RUTERA Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 25.01.2017 351,00
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluga gradskog tramvajskog prijevoza za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo- juni 2017 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 01.06.2017 5607,00 5607,00 KANTONALNO JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "GRADSKI SAOBRAĆAJ" D.O.O. SARAJEVO, Sarajevo Novi Grad, 4200055640002
JU Gerontološki centar Nabavka cvijeća, sadnica, zemlje i drugog pomoćnog materijala za potrebe KJU "Gerontološki centar" Sarajevo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.03.2017 2876,60 1170,80 SLAMEX d.o.o.
JU Gerontološki centar Nabavka izdatnica za potrebe KJU "Gerontološki centar" Sarajevo Ugovaranje i realizacija 06.03.2017 409,50 409,50 FORTUNA COMERC d.o.o.
JU Gerontološki centar Nabavka sistema za humano vezanje trupa za potrebe KJU "Gerontološki centar" Sarajevo Ugovaranje i realizacija 09.03.2017 2954,11 2954,11 Panon Trade d.o.o.
JU Gerontološki centar Nabavka rezervnih dijelova za popravku parno-konvekcijske preći za potrebe KJU "Gerontološki centar" Sarajevo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.03.2017 1063,53 1063,53 TOFI d.o.o.
JU Gerontološki centar Nabavka rezervnih dijelova za popravku troetažne pećnice "KOGAST" za potrebe KJU "Gerontološki centar" Sarajevo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.03.2017 1900,30 1900,30 TOFI d.o.o.
JU Gerontološki centar Nabavka usluga učešća na Business Leadership Conference sa dodjelom elektronskog certifikata za jednog učesnika Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.03.2017 807,30 807,30 LRC INŽENJERING d.o.o.
JU Gerontološki centar Nabavka suhog goveđeg mesa za potrebe KJU "Gerontološki centar" Sarajevo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.03.2017 4212,00 3462,40 Bajra d.o.o.
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluku o dodjeli ugovora Izrada idejnog i izvedbenog projekta javna garaža Kolodvorska Ugovaranje i realizacija
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor o javnoj nabavci Lot 2 građevinski alat, inventar i alata za održavanje zelenila Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 30.06.2017 12327,53 12327,53 Penny plus d.o.o. Sarajevo
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za Građevinski alat_LOT 1 Specijalni i kovani alat sa držalicama Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 15.07.2017 14432,65 14432,65 Inter-com d.o.o. Zenica
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti Nabavka koncentriranih sred.za čišćenje teških zaprljanja i dezinfekciju Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.06.2017 144,99 144,99 OŠOJAN D.O.O. SARAJEVO IDB 4200461630000
KJP Kantonalna agencija za privatizaciju Advokatske usluge u Republici Hrvatskoj Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.05.2017 2640,37 2640,37 Advokat
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti Nabavka proizvoda za čišćenje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.05.2017 38,40 38,40 CM-COSMETIC MARKET SARAJEVO IDB 4236280580269
KJP Kantonalna agencija za privatizaciju Advokatske usluge u Republici Hrvatskoj: Odluka o pokretanju postupka i Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 05.05.2017 2640,37
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti Nabavka bakarnog lima Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.05.2017 479,45 479,45 GRADUR TGI D.O.O. SARAJEVO IDB 4200250420009
JU Psihijatrijska bolnica KS OBJAVLJEN Plan nabavki 31.05.2017
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Iznajmljivanje web banera za potrebe projekta "Challenge to Change" Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.05.2017 2338,60 1169,30 INTERSOFT d.o.o. Sarajevo 4201139870000
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Odvoz smeća mjesec maj Pokretanje i tok postupka ugovori izuzeti od primjene ZJN 16.02.2017 1804,58 31.05.2017 1804,58 1804,58 KJKP '' Rad '' d.o.o Sarajevo
JU Srednja škola za tekstil, kožu i dizajn Nabavka materijala za odrzavanje zgrade Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.04.2017 833,00 833,00 str Karkelja
JU Srednja škola za tekstil, kožu i dizajn Usluge održavanja zgrade Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.04.2017 760,50 760,50 Alufinal doo
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Sredstva i materijal za čišćenje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.04.2017 2058,85 2058,85 Svjetlost Sars dd 4200191820081
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka sredstava i materijala za čišćenje Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 03.04.2017 2058,85
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka usluge prevoza učenika Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 03.05.2017 340,00
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Odluka o izmjeni i dopuni odluke o planu nabavki za 2017. Plan nabavki 29.05.2017
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Ugovor: Dezinfekcija, dezinsekcija, deritizacija Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.03.2017 2051,05 Deratizer doo Sarajevo
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Dezinfekcija, dezinsekcija, deritizacija Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 08.02.2017 2051,05
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Ugovor: Punjenje boca kisikom Ugovaranje i realizacija 17.03.2017 23,30 Messer tehnoplin doo Sarajevo
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Punjenje boca kisikom Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 14.02.2017 4500,00
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Ugovor: Nabavka auto guma Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 02.03.2017 17003,84 Kare doo Sarajevo
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Nabavka auto guma Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 13.02.2017 17003,84
Kantonalni sud u Sarajevu Nabavke robe – 2 sistemska digitalna telefonska aparata za potrebe Kantonalnog suda u Sarajevu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.01.2017 849,42 849,42 U-MKS d.o.o., 4201961220009
JU Djeca Sarajeva Struja - Ljiljani - 1 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 02.02.2017 4767,69 4767,69 Javno preduzeće Elektroprivreda d.d. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Struja - Dječiji grad - 1 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 03.02.2017 484,99 484,99 Javno preduzeće Elektroprivreda d.d. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Voda - Radost - 2 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 15.02.2017 124,90 124,90 KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Voda - Lužani2 - 2 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 15.02.2017 4,70 4,70 KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Voda - Lužani1 - 2 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 15.02.2017 40,75 40,75 KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Voda - Mašnica - 2 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 21.02.2017 4,70 KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Voda - Košuta2 - 2 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 21.02.2017 80,85 80,85 KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo
Ukupno po stranici 75.115,44 92.500,66 69.793,07