Pretraga

Ukupno 29761
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Tenderska dokumentacija za nabavku specijalnog vozila za probijanje i čišćenje kanalizacije Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 14.12.2016
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor o popravci i servisiranju vozila marke Ford reg.br. T21T399 Ugovaranje i realizacija 13.12.2016 3028,21 "GRAND AUTOMOTIVE" d.o.o. Sarajevo
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor o popravci i servisiranju vozila marke Ford reg.br. T21T390 Ugovaranje i realizacija 13.12.2016 3219,21 "GRAND AUTOMOTIVE" d.o.o. Sarajevo
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za LOT 2 - kasko osiguranje Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 08.12.2016 9400,00
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za LOT 1 - obavezno osiguranje motornih vozila Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 08.12.2016 19173,24
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o obustavljanju postupka javne nabavke za usluge osiguranja objekata i opreme KS za 2017. godinu Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 30.11.2016
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača 3 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 05.12.2016 44403,00
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku reklamnog materijala Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 02.12.2016 4607,46
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za LOT 4 - telefonska oprema Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 02.12.2016 1099,80
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru najpovljnijeg ponuđača za LOT 3 - laserski štampači Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 02.12.2016 421,20
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izoru najpovoljnijeg ponuđača za LOT 2 - personalni kompjuteri Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 02.12.2016 14297,40
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o poništenju postupka javne nabavke Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 02.12.2016
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor o kupoprodaji motornih vozila Ugovaranje i realizacija 13.12.2016 38844,00 "HUNDAI AUTO BH" d.o.o. Sarajevo
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za LOT 1 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 12.12.2016 24871,98
Ministarstvo za boračka pitanja Odluka o pokretanju postupka nabavke kompjutera i dva monitora za potrebe sektora za BiZ Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 12.12.2016 1602,63
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Korekcija plana nabavki za 2016. godinu Plan nabavki
Ministarstvo saobraćaja UGOVOR o pružanju usluga Nabavka licenci Windows Proffesional Ugovaranje i realizacija 1559,01 1559,01 S-System d.o.o.
Ministarstvo saobraćaja Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvršenje usluge - Nabavka licenci WIndows Professional 8 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 1559,01
Ministarstvo saobraćaja Odluka o usvajanju žalbe ponuđača i poništenju postupka javne nabavke Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 12.12.2016 1948752,00
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka o dodjeli ugovora Izrada elaborata o ispitivanju stabilnosti tijela deponoje u Sarajevu Ugovaranje i realizacija 12.12.2016
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka o dodjeli ugovora nabavka automatske hidološko meterološke stanice na deponiji Smiljevići Ugovaranje i realizacija 12.12.2016
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka o dodjeli ugovora sanacija klizišta Općine Centar Nahorevo br 125 Ugovaranje i realizacija 12.12.2016
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o pokretanju postupka javne nabavke 1 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 05.12.2016
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku i isporuku radnih uniformi za vatrogasce Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 08.12.2016 92757,60
Zavod za informatiku i statistiku KS Nabavka mrežnih kablova Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.12.2016 359,99 359,99 Imtec doo Sarajevo 4200918780053
Ministarstvo saobraćaja Ugovor - Projektovanje kontaktne trolejbuske mreze na kruznom toku na spoju a i x transverzale Ugovaranje i realizacija 6774,30 6774,30 TZI inženjering d.o.o.
Ministarstvo saobraćaja Sanacija pothodnika na mostarskom raskrscu kod skole Ugovaranje i realizacija 7015,32 7015,32 Samos d.o.o.
Ministarstvo saobraćaja Rekonstrukcija vn postrojenja kontaktne mreze i izmjestanje kablovske infrastrukture u zoni objekta na ix transverzali Ugovaranje i realizacija 9324,90 9324,90 Sarajinžinjering d.o.o.
Ministarstvo saobraćaja Rekonstrukcija puta r445 dionica semizovac-podlugovi sekcija pruzni prelaz donja Vogosca i - most na rijeci Bosni Ugovaranje i realizacija 22.05.2015 428291,04 428291,04 Orman d.o.o. Kiseljak
Ministarstvo saobraćaja Radovi na sanaciji mosta cumurija Ugovaranje i realizacija 04.05.2015 105899,25 105899,25 IN d.o.o.
Ministarstvo saobraćaja Publikacija brojanja saobracaja na postojecoj primarnoj gradskoj i regionalnoj mrezi saobracajnica u nadleznosti dpks 2014 Ugovaranje i realizacija 6961,50 6961,50 Institut za saobracaj i komunikacije
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka - nabavka sistemskih jedinica sa foto-registracijom za mjerenje brzine i prolaska kroz crveno svjetlo Pokretanje i tok postupka 09.12.2016 249000,00
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka javnih nabavki ručnih satova Pokretanje i tok postupka 09.12.2016 21000,00
Ministarstvo za boračka pitanja Odluka o pokretanju postupka nabavke pružanja usluga edukacije na tem - Novi porezni bilans Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 07.12.2016 100,00
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Nabavka "IT nastava za najmlađe" Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 07.12.2016
Ministarstvo saobraćaja Kruzni tok buca potok na vi transverzali rekonstrukcija kolovoza sa primjenom kruznog toka i pratecom komunalnom infrastrukturom Ugovaranje i realizacija 01.06.2015 900000,00 900000,00 Euroasfalt d.o.o.
Ministarstvo saobraćaja Izvedbeni projekat svjetlosne signalizacije biciklisticke staze u ulici bms na dionici od vi do xi transverzale Ugovaranje i realizacija 14.05.2016 6774,30 6774,30 Tzi inženjering d.o.o.
Ministarstvo saobraćaja Izvedbeni projekat rekonstrukcije regionalnog puta r445 u mjestu podlugovi dionica izmedju dv pruzna prelaza Ugovaranje i realizacija 13.04.2015 2340,00 2340,00 Perspektiva inženjering d.o.o.
Ministarstvo saobraćaja Izvedbeni projekat rekonstrukcije kontaktne trolejbuske mreze na kruznom toku na spoju a i x transverzale Ugovaranje i realizacija 23.03.2015 6774,30 6774,30 Tzi inženjering do.o.
Ministarstvo saobraćaja Izrada elaborata smirivanja saobracaja na cetiri lokacije u kantonu Sarajevo Ugovaranje i realizacija 04.03.2016 6961,50 6961,50 Arting d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo saobraćaja Inzinjersko-geoloska i geomehanicka istrazivanja tla sa izradom elaborata na a transverzali Ugovaranje i realizacija 07.12.2016 3685,50 3685,50 Terat d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo saobraćaja Geodetske usluge u postupcima eksproprijacije na xii transverzali i juznoj longitudinali Ugovaranje i realizacija 04.05.2015 7020,00 7020,00 BN pro d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo saobraćaja Plan javnih nabavki Plan nabavki
Ministarstvo saobraćaja Odluka o uvrštavanju postupka JN u Plan JN za 2016.-6 Plan nabavki 06.12.2016
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o pokretanju postupka jn za nabavku i isporuku kancelarijskog materijala za 2017. godinu Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 30.11.2016
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora putem konkurentskog zahtjeva za nabavku rezervnih dijelova za funkcioniranje radio-veze Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 05.12.2016 50000,00
Ministarstvo privrede Izrada Elaborata o ekonomskoj opravdanosti pripajanja KJP ZOI'84 i hotela Maršal d.o.o. Sarajevo Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 08.02.2016 7020,00
Ministarstvo privrede Nabavka prenosnog računara Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 30.10.2016 1659,00
Ministarstvo za boračka pitanja Odluka o pokretanju postupka nabavke pružanje usluga edukacije na temu: Radno vrijeme, provedbeni propisi o evidenciji radnog vremena, inspekcisjki nadzor Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 02.12.2016
Ministarstvo za boračka pitanja Odluka o pokretanju postupka nabavke čestitki sa kovertama 1 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 01.12.2016
Ukupno po stranici 2.491.724,32 1.544.832,33 1.499.740,91