Pokretanje i tok javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
KJP ZOI 84 Nabavka i postavljanje ograde na sportskom terenu ( fudbalski tereni sa vještačkom travom ) 24.04.2017
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Bolničke pidžame - 100 komada 24.04.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Pokretanje postupka zajedničke javne nabavke za usluge čišćenja prostorija 24.04.2017
KJKP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo Revizija finansijskih izvještaja za 2016. godinu 21.04.2017
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Nabavka plinskih bojlera 21.04.2017
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Usluge monitoringa okoliša za 2017.godinu 21.04.2017
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Pretplata na list Dnevni avaz 21.04.2017
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Proširenje sistema tehničke zaštite (alarmni sistemi i videonadzor) 21.04.2017
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Uniforme za medicinske radnike u operacionoj sali 21.04.2017
KJKP Park d.o.o. Ponisteni sitni inventar , skoda golf i felicija 21.04.2017
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Jastuci za hospitalizirane pacijente 20.04.2017
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Medicinska sredstva - Materijal od PVC-a, zavojni i ostali - lotovi 11, 20, 30 i 37 20.04.2017
JU Djeca Sarajeva Nabavka i isporuka proizvoda za čišćenje 20.04.2017
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Medicinska sredstva - Materijal od PVC-a, zavojni i ostali - lotovi 1, 2, 5, 7, 8, 10, 14, 17, 29, 33, 35 i 38 20.04.2017
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Medicinska sredstva - Materijal od PVC-a, zavojni i ostali - lotovi 4, 9, 12, 22, 24 i 32 20.04.2017
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Medicinska sredstva - Materijal od PVC-a, zavojni i ostali - lotovi 6, 13, 15, 16, 19, 21, 23, 25, 26 i 28 20.04.2017
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Medicinska sredstva - Materijal od PVC-a, zavojni i ostali - lot 3 20.04.2017
JU Prirodno-matematički fakultet Nabavka usluge prevoza i smještaja izvođača terenske nastave 20.04.2017
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Medicinska sredstva - Materijal od PVC-a, zavojni i ostali - lot 18 20.04.2017
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Medicinska sredstva - Materijal od PVC-a, zavojni i ostali - lot 27 20.04.2017
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Medicinska sredstva - Materijal od PVC-a, zavojni i ostali - lot 31 20.04.2017
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Medicinska sredstva - Materijal od PVC-a, zavojni i ostali - lot 34 i 36 20.04.2017
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Odluka o izboru '' Rezervni dijelovi za putnička vozila WV '' 20.04.2017
JU Centar za slijepu i slabovidnu djecu i omladinu Nabavka roba sredstava za održavanje higijene 20.04.2017
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu ODLUKA O POKRETANJU JAVNE NABAVKE TONERA I KETRIDŽA 20.04.2017
KJKP Tržnice-Pijace d.o.o. Sarajevo Nabavka dodatnih i nepredviđenih radova sanacije i restauracije fasade i sanacije krova na objektu Gradske tržnice Markale 19.04.2017
KJP ZOI 84 LOT 2: Usluge servisiranja i održavanja mini bus-a ISUZU 2.7 i busa NEOPLAN 19.04.2017
KJP ZOI 84 LOT 1: Usluge servisiranja i održavanja motornih vozila 19.04.2017
JU Pozorište mladih Sarajevo Odluka "nabavka stolarskog materijala" 19.04.2017
JU Pozorište mladih Sarajevo Odluka o nabavci materijala za izradu scenografije 19.04.2017
JU Veterinarski fakultet UNSA odluka o izboru najpovoljnijega ponuđača za masinske instalacije 19.04.2017
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Popravka CT aparata proizvođača Siemens 19.04.2017
Ministarstvo saobraćaja Odluka o pokretanju postupka JN: Usluge štampanja godišnjih parking naljepnica 19.04.2017
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu ODLUKA O POKRETANJU JAVNE NABAVKE VATROGASNOG TEHNIČKOG VOZILA 19.04.2017
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu ODLUKA O POKRETANJU KONKURENTSKOG POSTUPKA ZA NABAVKU AGREGATA 19.04.2017
Ministarstvo saobraćaja Odluka o pokretanju postupka JN: Usluge ugovorenog prijevoza Ilidža - Butmir 19.04.2017
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Interventno održavanje medicinske opreme proizvođača General Electric 18.04.2017
JU Pozorište mladih Sarajevo Odluka o javnoj nabavci-usluga osiguranja uposlenih i imovine 18.04.2017
KJKP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo Sanacija i bojenje fasade KJP Centar „Skenderija“ 18.04.2017
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Reagensi i potrošni materijal za zatvoreni sistem za acidobazni analizator Cobas b221 18.04.2017
JU Pozorište mladih Sarajevo Odluka o pružanju usluga dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije 18.04.2017
JU Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Sarajevo Nabavka i isporuka kompjuterske opreme 18.04.2017
JU Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Sarajevo Nabavka: Usluge računovodstva 18.04.2017
JU Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Sarajevo Nabavka i isporuka potrošnog kompjuterskog materijala (TONERI) 18.04.2017
JU Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Sarajevo Nabavka potrošnog kancelarijskog materijala i sitnog inventara 18.04.2017
JU Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Sarajevo Nabavka potrošnog materijla za održavanje čistoće službenih prostorija 17.04.2017
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Medicinska sredstva - Potrošni materijal laboratorijski i za medicinske aparate - lotovi 10, 11, 12, 19, 20, 22, 27, 28 i 29 17.04.2017
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Medicinska sredstva - Potrošni materijal laboratorijski i za medicinske aparate - lot 26 17.04.2017
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Medicinska sredstva - Potrošni materijal laboratorijski i za medicinske aparate - lotovi 21, 23, 24 i 25 17.04.2017
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Medicinska sredstva - Potrošni materijal laboratorijski i za medicinske aparate - lotovi 1,13,16,17 i 18 17.04.2017