Pokretanje i tok javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Korektori 24.11.2017
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Manometri 24.11.2017
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku sistemske jedinice sa fotoregistracijom za mjerenje brzine 24.11.2017
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka - nabavka fotomaterijala 24.11.2017
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o poništenju postupka javne nabavke fotomaterijala 24.11.2017
JU Zaštićena prirodna područja KS Obavještenje o nabavci i isporuci građevinskog materijala za investicijsko održavanje te sitnog inventara 24.11.2017
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka sanitetskog materijala - masti, otopine, alkoholna i dezinfekciona sredstva 23.11.2017
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabaka softvera za potrebe Toksikološkog laboratorija JU Zavoda za medicinu rada Kantona Sarajevo 23.11.2017
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka aparata za ispiitivanje centra ravnoteže ( kalorimetar ) 23.11.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Izbor ponuđača za nabavku poslovne odjeće 23.11.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o pokretanju postupka javne nabavke poslovne odjeće 23.11.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Pokretanje postupka nabavke poslovne odjeće 23.11.2017
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku kopir aparata 23.11.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Izbor ponuđača za izvođenje radova na elektroinstalacijama u objektu koji koristi Kanton Sarajevo 23.11.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Pokretanje postupka javne nabavke i isporuke kopir aparata 23.11.2017
JU Srednjoškolski centar Hadžići Usluge ispitivanja elektro i gromobranskih instalacija 22.11.2017
JU Srednjoškolski centar Hadžići nabavka podnih obloga-tepih 22.11.2017
JU Srednjoškolski centar Hadžići Nabavka materijala za čišćenje- 22.11.2017
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka radova za ugradnju lifta 22.11.2017
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluga - Kolektivno osiguranje uposlenika Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - 2017. godina 21.11.2017
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluga - Obaveznog i kasko osiguranja službenih vozila - 2017. godina 21.11.2017
JU Srednjoškolski centar Hadžići Nabavka kancelarijskog namještaja-stolovi i komode 21.11.2017
JU Historijski arhiv Sarajevo Javna nabavka kancelarijskog namještaja 21.11.2017
JU Srednjoškolski centar Hadžići Administrativni materijal- 21.11.2017
JU Historijski arhiv Sarajevo Javna nabavka računara i računarske opreme 21.11.2017
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za izvođenje građevinskih radova na postojećim stabilnim kotlovnicama 21.11.2017
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za izvođenje građevinskih radova na izgradnji nove kotlovnice 21.11.2017
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za izvođenje mašinskih radova na distributivnim mrežama-LOT 2 21.11.2017
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za izvođenje mašinskih radova na distributivnim mrežama-LOT 1 21.11.2017
JU Srednjoškolski centar Hadžići Usluge proširenja domene-large hosting paket 21.11.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Pokretanje postupka javne nabavke poslovne odjeće 21.11.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Pokretanje postupka javne nabavke i isporuke kancelarijskog materijala za potrebe KS u 2018. godini 21.11.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Pokretanje postupka javne nabavke, isporuke i ugradnje klima uređaja za potrebe organa KS 21.11.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Izbor najpovoljnijeg ponuđača za nabavku, isporuku i montažu vatrodojavnog sistema 21.11.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Izbor najpovoljnijeg ponuđača za nabavku, isporuku i montažu telefonskih aparata 21.11.2017
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Odluka o izboru '' Nabavka kombi vozila- furgon '' 20.11.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka i isporuka lož ulja za potrebe KCUS-a 20.11.2017
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Odluka o poništenju '' Oprema za aktivni nadzor protoka, pritiska i gubitaka u zoni vodosnabdijevanja Dobrinja '' 20.11.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Izbor ponuđača za usluge servisiranja instalacija hlađenja na objektu koji koristi Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo 20.11.2017
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Odluka o pokretanju postupka javne nabavke računarske opreme 20.11.2017
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o poništenju postupka nabavke opreme i kancelarijskog namještaja 20.11.2017
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača o nabavci opreme i kancelarijskog namještaja 20.11.2017
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Servisiranje aparata Dimension x pand plus 17.11.2017
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Rašunovodstveni program ( softver ) 17.11.2017
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Usluge održavanja IT sistema, mreže i web stranice JU Zavoda za medicinu rada Kantona Sarajevo 17.11.2017
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka kompjuterske opreme. 17.11.2017
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka materijala za održavanje čistoće 17.11.2017
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka roba i to tonera i ketridža 17.11.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka i isporuka medicinskih i tehničkih plinova za 2018.godinu 17.11.2017
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka potrošnog sanitetskog materijala 17.11.2017