Pokretanje i tok javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za usluge iz Anexa II dio B o javnim nabavkama BiH od 12.09.2017 03.10.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Pokretanje postupka javne nabavke stručne literature za potrebe Stručne službe Vlade Kantona Sarajevo 03.10.2017
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za usluge iz anexa II dio B Zakona o javnim nabavkama BiH od 10.07.2017 03.10.2017
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za usluge iz Anexa II dio B Zakona o javnim nabavkama BiH 1 03.10.2017
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Mjerenje emisije zagađujućih materija u zraku 02.10.2017
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Usluge periodićnog ispitivanja stanja ispravnosti 02.10.2017
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Prevoz radnika na posao 02.10.2017
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Izdavanje strućne ocjene na projekte 02.10.2017
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Usluge špedicije i carinjenja 02.10.2017
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Predmeti poslovne prezentacije 02.10.2017
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Tehnički pregled i registracija 02.10.2017
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Oglašavanje i četiri primjerka dnevnih novina 02.10.2017
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Usluge oglašavanja i novine 02.10.2017
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Plačanje putem POS terminala 02.10.2017
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za pružanje usluga provođenja recertifikacijskog i nadzornog audita integrisanog sistema upravljanja 02.10.2017
JU Prirodno-matematički fakultet Nabavka usluge pregleda sistema za detekciju gasa i vatrodojave 02.10.2017
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Polietilenski fitinzi za gas 02.10.2017
JU Prirodno-matematički fakultet Nabavka usluga kopiranja 02.10.2017
JU Prirodno-matematički fakultet Nabavka usluge održavanja telefonskih centrala 02.10.2017
JU Prirodno-matematički fakultet Nabavka usluge štampanja knjige 02.10.2017
JU Prirodno-matematički fakultet Nabavka usluge energetskog pregleda pmf-a 02.10.2017
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Izvođenje radova na instalaciji vodene pumpe (pad pritiska u hidrantskoj mreži objekta) 02.10.2017
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Trajne softwerske licence 02.10.2017
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Materijal za izradu kuhinje unutar Laktarijuma u porodilištu 02.10.2017
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Računi za gas 02.10.2017
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" UPS ON LINE za potrebe Odjeljenja za medicinsko-biohemijsku laboratorijsku dijagnostiku 02.10.2017
JU Elektrotehnička škola za energetiku Usluge protuprovalnog i vatrodojavnog praćenja i štićenja objekta 02.10.2017
JU Farmaceutski fakultet robe -školske i laboratoriske stolice 02.10.2017
Ministarstvo saobraćaja Odluka o pokretanju postupka nabavke roba - Nabavka obrazaca za AB, C i D licence i iskaznica za vozače 02.10.2017
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za usluge iz Anexa II dio B o javnim nabavkama BiH od 20.04.2017 02.10.2017
Ministarstvo saobraćaja Odluka o pokretanju postupka nabavke usluga - Elaborat strateških pravaca razvoja Centra za upravljanje saobraćajem u Kantonu Sarajevo 02.10.2017
Ministarstvo saobraćaja Odluka o pokretanju postupka javne nabavke: Podrška Ministarstvu saobraćaja Kantona Sarajevo u apliciranju na EU fondove 02.10.2017
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za usluge iz Anexa II dio B Zakona o javnim nabavkama BiH od 29.03.2017 02.10.2017
Ministarstvo saobraćaja Odluka o pokretanju postupka nabavke usluga - Izrada glavnog projekta kontrolisane naplate karata na tramvajskim stajalištima u Kantonu Sarajevo 02.10.2017
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za usluge iz Anexa II dio B Zakona o javnim nabavkama BiH od 22.03.2017 02.10.2017
Ministarstvo saobraćaja Odluka o pokretanju postupka nabavke usluga - Hosting poslovne aplikacije za poništenje, dopune i plaćanje elektronskih kartica 02.10.2017
Ministarstvo saobraćaja Odluka o pokretanju postupka nabavke roba - Nabavka kancelarijskih stolica 02.10.2017
Ministarstvo zdravstva Usluge štampanja publikacije "Pretilost učenika srednjih škola Kantona Sarajevo" 02.10.2017
Ministarstvo saobraćaja Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvršenje roba: Nabavka obrazaca za C i D licence i iskaznica za vozače 02.10.2017
Ministarstvo saobraćaja Odluka o pokretanju postupka nabavke usluga - Revizija projektne dokumentacije tramvajskih stajališta 02.10.2017
JU Terapijska zajednica Kampus Kantona Sarajevo Nabavka prehrambenih artikala LOT 7 29.09.2017
JU Terapijska zajednica Kampus Kantona Sarajevo Nabavka prehrambenih artikala LOT 6 29.09.2017
JU Terapijska zajednica Kampus Kantona Sarajevo Nabavka prehrambenih artikala LOT 5 29.09.2017
JU Terapijska zajednica Kampus Kantona Sarajevo Nabavka prehrambenih artikala LOT 4 29.09.2017
JU Terapijska zajednica Kampus Kantona Sarajevo Nabavka prehrambenih artikala LOT 3 29.09.2017
JU Terapijska zajednica Kampus Kantona Sarajevo Nabavka prehrambenih artikala LOT 2 29.09.2017
JU Terapijska zajednica Kampus Kantona Sarajevo Nabavka prehrambenih artikala LOT 1 29.09.2017
JU Terapijska zajednica Kampus Kantona Sarajevo Nabavka lož ulja. 29.09.2017
JU Terapijska zajednica Kampus Kantona Sarajevo Nabavka računara i računarske opreme. 29.09.2017
JU Terapijska zajednica Kampus Kantona Sarajevo Nabavka goriva i maziva za službena vozila 29.09.2017