Pokretanje i tok javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
JU OŠ "Fatima Gunić" Izvođenje građevinsko-zanatskih radova 25.12.2017
JU OŠ "Fatima Gunić" Nabavka visokokvalitetnih drvenih vrata 25.12.2017
JU OŠ "Fatima Gunić" Izvođenje elektroinstalacionih radova 25.12.2017
JU OŠ "Fatima Gunić" Sistematski pregled školskih uposlenika 25.12.2017
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora za nabavku potrošnog laboratorijskog materijala 25.12.2017
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku opreme za sistem radio veze - DMR sistem 25.12.2017
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka za izbor najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga održavanja objekta predviđenog za rad Policijske stanice Dobrinja 25.12.2017
JU OŠ "Osman Nakaš" Sanacija hidroizolacije na krovu škole 22.12.2017
JU OŠ "Osman Nakaš" Nabavljanje kosilice 22.12.2017
JU OŠ "Osman Nakaš" Izrada samozalivajućeg eposki poda 22.12.2017
JU OŠ "Osman Nakaš" Sistematski pregled svih školskih uposlenika 22.12.2017
JU OŠ "Zaim Kolar", Dejčići Školske potrepštine za nastavu 22.12.2017
JU OŠ "Zaim Kolar", Dejčići Usluge izrade aluminijske ograde 22.12.2017
JU OŠ "Osman Nuri Hadžić" Rekonstrukcija zida 22.12.2017
JU OŠ "Osman Nuri Hadžić" Rekonstrukcija poda 22.12.2017
JU OŠ "Osman Nuri Hadžić" Rekonstrukcija ulaznih vrata 22.12.2017
JU OŠ "Osman Nuri Hadžić" Sistematski pregled svih uposlenika škole 22.12.2017
JU OŠ "Osman Nuri Hadžić" Nabavka kosilice 22.12.2017
JU OŠ "Dobroševići" Nabavljanje materijala za tekuće održavanje 22.12.2017
JU OŠ "Dobroševići" Usluge štampanja časopisa 22.12.2017
JU OŠ "Dobroševići" Usluge avio karti za studijsku posjetu gradu Istanbulu 22.12.2017
JU Srednjoškolski centar Hadžići Nabavka hrane i pića za novogodišnji prijem penzionera 22.12.2017
JU OŠ "Dobroševići" Usluge nabavke i isporuke užina za socijalno ugrožene učenike za mjesec maj 2017 22.12.2017
JU Srednjoškolski centar Hadžići USLUGA PROJEKTOVANJA,PREDMJERA,TRANSPORTA I UGRADNJE VRATA I PORTALA U RADIONICI PRAKTIČNE NASTAVE-UGOSTITELJSKO ZANIMANJE 22.12.2017
JU OŠ "Dobroševići" Usluge smještaja i ishrane nastavnika iz bratske škole Istanbula 22.12.2017
JU OŠ "Dobroševići" Usluge izrade metalne ploče sa natpisom škole 22.12.2017
JU Srednjoškolski centar Hadžići nabavka vrata u radionici praktične nastave za ugostiteljsko zanimanje-ulaganje u građevinu 22.12.2017
JU OŠ "Dobroševići" Kompletan sistematski pregled uposlenika 22.12.2017
JU Srednjoškolski centar Hadžići Nabavka materijala za popravku i održavanje računarske opreme-rezervni dijelovi 22.12.2017
JU OŠ "Osnovna muzička škola Ilidža" Kancelarijski materijal i potrepštine 22.12.2017
JU OŠ Šesta osnovna škola Usluge prevoza za ekskurziju 22.12.2017
JU OŠ Šesta osnovna škola Materijal za potrebe tekućeg održavanja 22.12.2017
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u ponovljenom postupku za nabavku računarske opreme, kancelarijskih mašina i namještaja za opremanje rekonstruisanih kancelarija sigurnosnog područja i centralnog registra u objektu MUP-a KS 22.12.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Usluge održavanja kopir i fax aparata za potrebe svih OJ KCUS-a 21.12.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka računara i računarske opreme za potrebe Discipline za ginekologiju i porodiljstvo 21.12.2017
JU Srednjoškolski centar Hadžići projektovanje,predmejr,transport i ugradnja podnih obloga-laminat 21.12.2017
JU OŠ "Velešićki heroji" Usluge štampanja brošura 21.12.2017
JU Srednjoškolski centar Hadžići nabavka table sa natpisom škole 21.12.2017
JU OŠ "Velešićki heroji" Molersko-zidarski radovi 21.12.2017
JU OŠ "Velešićki heroji" Oprema za kompjutere 21.12.2017
KJKP Tržnice-Pijace d.o.o. Sarajevo Nabavka računarske opreme za poslovne jedinice Preduzeća 21.12.2017
JU OŠ "Velešićki heroji" Materijal za kancelarije 21.12.2017
JU OŠ "Velešićki heroji" Namještaj za školske potrebe 21.12.2017
KJKP Tržnice-Pijace d.o.o. Sarajevo Nabavka goriva za prijevoz 21.12.2017
KJKP Tržnice-Pijace d.o.o. Sarajevo Nabavka reklamnog materijala za potrebe Preduzeća 21.12.2017
JU OŠ "Avdo Smailović" Sistematski pregled uposlenih 21.12.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Pokretanje postupka javne nabavke novogodišnje galanterije 21.12.2017
Ministarstvo saobraćaja Odluka o pokretanju postupka JN: Usluge utvrđivanja broja subvencioniranih korisnika mjesečnih kupona za studente, penzionere, nezaposlena lica i učenike osnovnih i srednjih škola 21.12.2017
JU OŠ "Džemaludin Čaušević" Oprema za školske potrebe 20.12.2017
JU OŠ “Grbavica I” Rekonstrukcija školske nadstrešice na ulazu u školu 20.12.2017