Pokretanje i tok javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
Ministarstvo saobraćaja Odluka o usvajanju žalbe ponuđača i poništenju postupka javne nabavke 12.12.2016
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka - nabavka sistemskih jedinica sa foto-registracijom za mjerenje brzine i prolaska kroz crveno svjetlo 09.12.2016
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDJACA ZA NABAVKU I ISPORUKU RADNIH UNIFORMI ZA VATROGASCE 09.12.2016
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka javnih nabavki ručnih satova 09.12.2016
Ministarstvo za boračka pitanja Odluka o pokretanju postupka nabavke pružanja usluga edukacije na tem - Novi porezni bilans 08.12.2016
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Nabavka "IT nastava za najmlađe" 07.12.2016
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o pokretanju postupka jn za nabavku i isporuku kancelarijskog materijala za 2017. godinu 07.12.2016
Ministarstvo privrede Nabavka prenosnog računara 05.12.2016
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora putem konkurentskog zahtjeva za nabavku rezervnih dijelova za funkcioniranje radio-veze 05.12.2016
Ministarstvo privrede Izrada Elaborata o ekonomskoj opravdanosti pripajanja KJP ZOI'84 i hotela Maršal d.o.o. Sarajevo 05.12.2016
JU Zaštićena prirodna područja KS Odluka o izboru ponuđača za vršenje usluga preventivne dezinfekcije, preventivne dezinsekcije i preventivne deratizacije službenih prostorija i zaštićenih prirodnih područja Kantona Sarajevo 02.12.2016
Ministarstvo za boračka pitanja Odluka o pokretanju postupka nabavke pružanje usluga edukacije na temu: Radno vrijeme, provedbeni propisi o evidenciji radnog vremena, inspekcisjki nadzor 02.12.2016
Ministarstvo za boračka pitanja Odluka o pokretanju postupka nabavke čestitki sa kovertama 1 02.12.2016
Ministarstvo za boračka pitanja Odluka o pokretanju postupka nabavke čestitki sa kovertama 2 02.12.2016
Zavod za informatiku i statistiku KS Postupak nabavke komunikacionih usluga za 2017. 01.12.2016
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku motornih vozila za potrebe Ministarstva finansija Kantona Sarajevo 01.12.2016
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o pokretanju postupka jn - nabavka obuće 30.11.2016
Stručna služba za zajedničke poslove odluka o pokretanju postupka jn - nabavka obavezne opreme za auto 30.11.2016
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDJACA ZA NABAVKU DETEKTORSKOG SISTEMA SA CETIRI DETEKTORA (PROPORCIONALNA BROJACA) ZA MJERENJE UKUPNE ALFA I BETA CESTICE NISKOG BEKGRAUNDA 28.11.2016
Ministarstvo unutrašnjih poslova Zaključak o obustavi otvorenog međunarodnog postupka nabavke službenih motornih vozila za potrebe MUP-a Kantona Sarajevo 28.11.2016
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o nabavci i ugradnji stolarije na objektu PS Stari Grad 24.11.2016
Stručna služba za zajedničke poslove Informacija o pregovaračkom postupku bez objave obavještenja o nabavci 24.11.2016
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o nabavci sredstava i opreme za potrebe PS Novi Grad i Jedinice za saobraćaj 24.11.2016
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o pokretanju postupka jn za ustupanje usluga popravke vozila marke Ford za potrebe Kantona Sarajevo 2 24.11.2016
Ministarstvo saobraćaja Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvršenje usluge - Izrada projekta semaforizacije pješačkog prlaza na sjevernoj longitudinali u blizini autobuske stanice i Kampusa 24.11.2016
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o pokretanju postupka jn za ustupanje usluga popravke vozila marke Ford za potrebe Kantona Sarajevo 1 24.11.2016
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o nabavci namještaja za opremanje dijela objekta Druge PU i Jedinice za saobraćaj 24.11.2016
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o nabavci opreme i dijelova za potrebe Jedinice za specijalističku podršku 23.11.2016
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o pokretanju postupka jn za ustupanje usluga obaveznog i kasko osiguranja motornih vozila Kantona Sarajevo za 2017. godinu 23.11.2016
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o pokretanju postupka jn za ustupanje usluga osiguranja objekata i opreme Kantona Sarajevo za 2017. godinu 23.11.2016
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o nabavci stolica i ostalog kancelarijskog namještaja 23.11.2016
Ministarstvo saobraćaja Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku robe - 12 novih minibusa za javni gradski prijevoz 23.11.2016
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora za nabavku pancira 23.11.2016
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača 2 23.11.2016
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o nabavci taktičkih uniformi i taktičkih čizama 23.11.2016
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o pokretanju postupka jn za zakup poslovnog prostora 23.11.2016
Ministarstvo unutrašnjih poslova Tenderska dokumentacija_nabavka i ugradnja stolarije na objektu PS Stari Grad 22.11.2016
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o poništenju konkurentskog postupka "Nabavka ručnih satova za penzionisane službenike MUP-a KS" 22.11.2016
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o pokretanju postupka jn za ustupanje usluga osiguranja uposlenika Kantona Sarajevo za 2017. godinu 22.11.2016
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o pokretanju postupka javne nabavke računara i računarske opreme za potrebe organa Kantona Sarajevo 22.11.2016
Stručna služba za zajedničke poslove Nabavka pečata 21.11.2016
Stručna služba za zajedničke poslove Usluge zakupa kancelarijskog prostora za potrebe Ministarstva finansija i Općinskog suda Sarajevo 21.11.2016
Stručna služba za zajedničke poslove Nabavka pečata za potrebe Kantonalne uprave za inspekcijske poslove 21.11.2016
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora putem direktnog sporazuma za nabavku oznake sa vezenim imenom i prezimenom policijskog službenika 21.11.2016
Stručna služba za zajedničke poslove Nabavka televizora za potrebe organa Kantona Sarajevo 21.11.2016
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru 21.11.2016
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora za nabavku taktičkih uniformi i taktičkih čizama 18.11.2016
Stručna služba za zajedničke poslove Nabavka suvenira za potrebe organa Kantona Sarajevo 17.11.2016
Stručna služba za zajedničke poslove Nabavka novčanika sa inspekcijskim značkama za potrebe Kantonalne uprave za inspekcijske poslove 17.11.2016
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka - osiguranje radarskih sistema i kućišta za radarski sistem sa pratećom infrastrukturom 15.11.2016