Pokretanje i tok javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
JU Fakultet sporta i tjelesnog odgoja FASTO Prikolica 17.10.2017
JU Fakultet sporta i tjelesnog odgoja FASTO Motorno vozilo 17.10.2017
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o pružanju usluge-Konekcija članica akademske mreže Univerziteta u Sarajevu na čvornu tačku u sistemskoj sali Univerzitetskog tele-informatičkog centra putem optičkih vlakana-ponovljeni postupak 17.10.2017
JU Univerzitet u Sarajevu Odluka o poništenju postupka javne nabavke usluge-Konekcija članica akademske mreže Univerziteta u Sarajevu na čvornu tačku u sistemskoj sali Univerzitetskog tele-informatičkog centra putem optičkih vlakana-18.07.2017. 17.10.2017
JU Četvrta gimnazija Korištenje hotelskih usluga 17.10.2017
JU Četvrta gimnazija Odluka o izboru ponuđača za usluge noćenja 17.10.2017
JU Četvrta gimnazija Usluga štampanje časopisa 17.10.2017
JU Univerzitet u Sarajevu Odluka o poništenju postupka nabavke robe-Sistem za monitoring mrežne infrastrukture-lot 3.-31.08.2017. 17.10.2017
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o nabavci robe-Mrežna oprema za instalaciju na fakultetima-lot 2. 17.10.2017
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o nabavci robe-Računarska i komunikaciona oprema za potrebe nadogradnje data centra 17.10.2017
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o nabavci radova-Molersko-farbarski radovi 17.10.2017
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Usluge trezora 17.10.2017
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o nabavci robe-Mape za diplome 17.10.2017
JU Fakultet političkih nauka UNSA ODLUKA- USLUGE DEZINFEKCIJE, DEZINSEKCIJE I DERATIZACIJE 16.10.2017
JU Fakultet političkih nauka UNSA ODLUKA- NABAVKA ELEKTRO I VODOVODNOG MATERIJALA I USLUGA ODRŽAVANJA ISTOG 16.10.2017
JU Fakultet političkih nauka UNSA ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA- UGOSTITELJSKE USLUGE- KOKTELI FPN 16.10.2017
JU Fakultet političkih nauka UNSA ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA- MALA UREDSKA OPREMA FPN 16.10.2017
JU Fakultet zdravstvenih studija Pružanje zdravstvenih usluga - obavljanje sanitarnog i sistematskog pregleda 16.10.2017
JU Fakultet zdravstvenih studija Usluge dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije objekta 16.10.2017
JU Fakultet zdravstvenih studija Odluka o pokretanju postupka za nabavku usluga iz oblasti zaštite od požara i zaštite na radu 16.10.2017
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o pružanju usluge-Osiguranje motornih vozila Lot 3. 16.10.2017
KJP ZOI 84 USLUGA REVIZIJE FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA ZA 2016. GOD 16.10.2017
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o pružanju usluge-Osiguranje imovine-Lot 2. 16.10.2017
JU Srednjoškolski centar Hadžići Pružanje usluge prevoza uposlenika škole radi obilježavanja 5.oktobra Dana nastavnika 16.10.2017
JU Srednjoškolski centar Hadžići Pružanje usluge stručnog usavršavanja 16.10.2017
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o pružanju usluge-Osiguranje zaposlenika od nezgode-Lot 1. 16.10.2017
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o pružanju usluge-Pristup globalnom internetu Lot 1.. 16.10.2017
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o pružanju usluge-Pristup globalnom internetu Lot 2. 16.10.2017
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Ugradnja centralnog grijanja u Kući za mlade 16.10.2017
JU Pozorište mladih Sarajevo Odluka o javnoj nabavci procesora za potrebe JU Pozorište mladih Sarajevo 16.10.2017
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Ugradbena oprema u Kući za mlade 16.10.2017
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Školski udžbenici 16.10.2017
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Prevoz djece na Boračko jezero 16.10.2017
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o pružanju usluge-Detekcija plagijata-Re@WBC 16.10.2017
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Krečenje objekta Doma 16.10.2017
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o nabavci robe-Kompjuterska oprema-Re@WBC 16.10.2017
Ministarstvo saobraćaja Odluka o pokretanju postupka nabavke: Semaforizacija raskrsnice ulica Ložiončka-Paromlinska 16.10.2017
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku opreme za kriminalističku i uniformisanu policiju MUP-a KS 16.10.2017
Ministarstvo saobraćaja Odluka o pokretanju postupka javne nabavke-Štampanje odobrenja i parking naljepnica za 2018. 16.10.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Pokretanje postupka javne nabavke za usluge zakupa kanc.prostora (59,34 m2) 16.10.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Pokretanje postupka javne nabavke za usluge zakupa kanc.prostora (3,225 m2) 16.10.2017
JU OŠ "6. mart", Hadžići Nabavka administrativnog materijala, kompjuterskog materijala, učila i pomagala 13.10.2017
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Aparat za evidenciju radnog vremena 13.10.2017
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Prevoz djece na ljetovanje - Zaostrog 13.10.2017
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo OP 10-04-17 - NABAVKA MLIJEKA I SOKA ZA 2017. GODINU, ZA DODATANU PREHRANU MAJKI PORODILJA 13.10.2017
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Ljetovanje djece na planini 13.10.2017
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Ljetovanje djece na moru - Zaostrog 13.10.2017
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Sanacija i rekonstrukcija igrališta 13.10.2017
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Osiguranje službenih automobila 13.10.2017
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Snabdijevanje prirodnim glasom septembar Baščaršija 13.10.2017