Pokretanje i tok javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora za nabavku promotivnog materijala sa logom policije 18.01.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru ponuđača za nabavku i isporuku elektro materijala 18.01.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Pokretanje postupka javne nabavke i montaže ulaznih vrata za potrebe organa Kantona Sarajevo 18.01.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru ponuđača za nabavku, isporuku i ugradnju klima uređaja za potrebe organa Kantona Sarajevo 18.01.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Pokretanje postupka javne nabavke i isporuke elektro i vodo materijala 18.01.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru ponuđača za nabavku i isporuku telefonskih aparata 18.01.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru ponuđača za LOT 3 - Papir i papirna konfekcija 18.01.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Pokretanje postupka javne nabavke za nabavku, isporuku i ugradnju klima uređaja za potrebe organa Kantona Sarajevo 18.01.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru ponuđača za nabavku i isporuku kafe aparata za potrebe bifea Kantona Sarajevo 18.01.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Pokretanje postupka javne nabavke i isporuke telefonskih aparata 18.01.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru ponuđača za LOT 1 - Dijelovi i pribor fotokopirnih i laserskih aparata 18.01.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru ponuđača za usluge ugradnje zaštitne folije na sl.vozilu organa Kantona Sarajevo 18.01.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Pokretanje postupka javne nabavke i isporuke kafe aparata za potrebe bifea Kantona Sarajevo 18.01.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Pokretanje postupka javne nabavke za ustupanje usluga tekućeg održavanja kopir aparata Kantona Sarajevo 18.01.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru ponuđača za LOT 2 - Raznovrsni kancelarijski materijal 18.01.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru ponuđača za nabavku mašina i alata za potrebe Kantona Sarajevo 18.01.2018
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Usluge nadzora nad izvođenjem radova na projektu u općini Orašje Izgradnja hladnjače za voće 17.01.2018
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Usluge provođenja revizije za potrebe projekta Challenge to Change 17.01.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Usluge provjere vrijednosti imovine objekata KCUS-a od strane sudskog vještaka arhitektonske ili građevinske struke 17.01.2018
Kantonalni sud u Sarajevu Nabavka robe stručna literatura za potrebe Kantonalnog suda u Sarajevu 17.01.2018
JU OŠ ''Aleksa Šantić'' Nabavka knjiga za biblioteku 2 17.01.2018
JU OŠ ''Aleksa Šantić'' Večera povodom Konferencije "Parent*s corner " iz programa Erasmus + 17.01.2018
JU OŠ ''Aleksa Šantić'' Usluge štampanja. 17.01.2018
JU OŠ "Peta osnovna škola" Nabavka knjiga za biblioteku. 17.01.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Pokretanje postupka javne nabavke novogodišnje galanterije 2018 17.01.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Izbor ponuđača za usluge tek.održavanja računara i rač.opreme Kantona Sarajevo u 2018. godini 17.01.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Izbor ponuđača za nabavku novogodišnje galanterije 17.01.2018
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Odluka o poništenju '' Usluge odlaganja zemljanog otpada iz iskopa na gradsku deponiju'' 16.01.2018
JU Prva bošnjačka gimnazija Ispitivanje elektroenergetskih instalacija i instalacij agromobranske zaštite i uzemljenja u objektu Prve bošnjačke gimnazije 16.01.2018
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Parcijalna endoproteza kuka - LOT 2 16.01.2018
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Parcijalna endoproteza kuka - LOT 1 16.01.2018
JU OŠ "Peta osnovna škola" Ruksaci za prvačiće sa priborom koje finansira Općina Ilidža 16.01.2018
JU OŠ "Peta osnovna škola" Radovi na izradi i montaži rampe namjenjene za invalide 16.01.2018
JU OŠ "Peta osnovna škola" SISTEMATSKI PREGLED ZAPOSLENIKA. 16.01.2018
JU OŠ "Peta osnovna škola" Nabavka opreme za video nadzor 1 16.01.2018
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo PP 10-01/18 - JAVNA NABAVKA ROBA: ENDOVAGINALNA SONDA ZA UZ SISTEM SIEMENS ACUSON X300 PREMIUM EDITION I ABDOMINALNA SONDA ZA UZ SISTEM SIEMENS ACUSON X300 16.01.2018
JU Srednjoškolski centar Hadžići Objavljivanje sjećanja na Mušić Kemala 16.01.2018
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Obavijest o nastavku postupka javne nabavke apsorpcionog spektrometra sa plamenom grafitnom i hidridnom tehnikom i izmjeni dijela tenderske dokumentacije 16.01.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka nabavke pribora i alata za potrebe kriminalističke tehnike 16.01.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Pokretanje postupka javne nabavke za ustupanje usluga tekućeg održavanja vozila Kantona Sarajevo u 2018. godini 16.01.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Pokretanje postupka javne nabavke i isporuke potrošnog materijala i potrepština za potrebe održavanja higijene Kantona Sarajevo 16.01.2018
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Odluka o izboru '' Telefonska centrala sa montažom '' 15.01.2018
JU Gimnazija Dobrinja Kupovina raznih prizvoda za održavanje zgrade 15.01.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Izvođenje radova na vanjskom uređenju na mjestu srušenog objekta Klinike za ORL u krugu KCUS-a 15.01.2018
JU Srednjoškolski centar Hadžići Nabavka namještaja (2stola,ormar i latičar) za radionicu praktične nastave-ugostiteljsko zanimanje 15.01.2018
JU Srednjoškolski centar Hadžići Usluge održavanja opreme-prepravka ormara 15.01.2018
JU Prva bošnjačka gimnazija Prepravke 15.01.2018
Ministarstvo saobraćaja Odluka o poništenju postupka javne nabavke za nabavku minibusa za javni gradski prijevoz 15.01.2018
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo JUZZJZKS Ugovor o osiguranju profesionalne odgovornosti LOT 4 12.01.2018
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo JUZZJZKS Ugovor o nabavci usluge osiguranja nesretnog slučaja LOT 3 12.01.2018