Pretraga

Ukupno 48
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Muzej Sarajeva Štampanje materijala za izložbu 'Ibrahim Ljubović-Sjećanje' Ugovaranje i realizacija 18.04.2019 2105,34 25.04.2019 2105,34 2105,34 CPU Printing company d.o.o. ID broj:4201627830009
JU Muzej Sarajeva Radovi na sanaciji zida oko Muzeja Jevreja BiH Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.10.2018 5855,03 12.11.2018 5855,03 5855,03 RESTAURO doo Sarajevo ID broj: 4201502540009
JU Muzej Sarajeva Štampanje materijala za izložbu 'Sarajevo od najstarijih vremena do danas' Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.02.2019 5085,99 13.02.2019 5085,99 5085,99 Dobra knjiga d.o.o. Sarajevo ID broj:4201126620004
JU Muzej Sarajeva Štampanje mateterijala za izložbu 'Sarajke na platnima bh slikara' Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 2905,93 13.02.2019 2905,93 2905,93 Dobra knjiga d.o.o. Sarajevo ID broj:4201126620004
JU Muzej Sarajeva NAJAMNINA DUGA ZA 1.11.2015-31.12.2016 za VILA KOSTE HERMANA- IZUZEĆE Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 9058,98 9058,98 OPŠTINA STARI GRAD SARAJEVO
JU Muzej Sarajeva Ugostiteljske usluge za potrebe Muzeja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 1440,00 31.12.2018 1440,00 1440,00 VIS-A-VIS doo Sarajevo, ID broj: 4201564730025
JU Muzej Sarajeva Nabavka elektronske opreme-računari Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.12.2018 1976,57 28.12.2018 1976,57 1976,57 IMTEC d.o.o ID broj: 4200918780002
JU Muzej Sarajeva Nabavka kancelarijskog namještaja po ugovoru br 249-03-4.1/2018 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 2155,68 27.12.2018 2155,50 2155,50 GRADIZ d.o.o. Sarajevo ID broj:4200153570004
JU Muzej Sarajeva Zanatski radovi na tekučem održavanju Brusa bezistana Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 2924,06 12.11.2018 2924,06 2924,06 RESTAURO doo Sarajevo ID broj: 4201502540009
JU Muzej Sarajeva Nabavka materijal za čišćenje R&S Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.12.2018 1140,49 28.12.2018 1140,49 1140,49 R&S doo Sarajevo ID broj 4200056290005
JU Muzej Sarajeva NABAVKA LED ŽARULJA, FLU CIJEVI I ELEKTROMATERIJALA ZA IZLOŽBENE POSTAVKE Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 27.12.2018 1813,86 27.12.2018 1813,86 1813,86 DOO "ELEKTROCENTAR" PJ SARAJEVO, ID broj: 4227043970002
JU Muzej Sarajeva Angažovanje studenata za arheološkom istraživanju-rekognisticiranju i prospekciji na arheološkom lokalitetu KOVAČIĆI Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.10.2018 5500,01 28.11.2018 5500,01 5500,01 J.U. "Studentski centar" Sarajevo ID: 4200458760008
JU Muzej Sarajeva Usluga štampanja materijala za izložbe "Kubure" i "Profesori i učenici naši umjetnici" Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.12.2018 1081,67 24.12.2018 1081,67 1081,67 Dobra knjiga d.o.o. Sarajevo ID broj:4201126620004
JU Muzej Sarajeva Nabavka novog kancelarijskog namještaja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.12.2018 2999,06 03.12.2018 2999,06 2999,06 CPU Printing company d.o.o. ID broj:4201627830009
JU Muzej Sarajeva Štampanje knjige "Privatna zbirka kao muzejski fenomen" Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.09.2018 7020,00 08.11.2018 7020,00 7020,00 CPU Printing company d.o.o. ID broj:4201627830009
JU Muzej Sarajeva Iskopavanje i premještanje dva stečka sa lokaliteta KAKANJ- ŠVRAKINO SELO Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.11.2018 1755,00 02.11.2018 1755,00 1755,00 BOSMAN d.o.o. Sarajevo-Ilidža ID broj: 4200329520025
JU Muzej Sarajeva Nabavka 4 računara Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.11.2018 6769,89 21.11.2018 6769,89 6769,89 IMTEC d.o.o ID broj: 4200918780002
JU Muzej Sarajeva Radovi na održavanju objekta i bašte Svrzina kuća Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.11.2018 1053,00 12.11.2018 1053,00 1053,00 Neimari d.o.o. Sarajevo ID: 4200477040008
JU Muzej Sarajeva Angažovanje studenata za arheološko iskopavanje na lokalitetu Kovačići Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.10.2018 2978,40 24.10.2018 2978,40 2978,40 J.U. "Studentski centar" Sarajevo ID: 4200458760008
JU Muzej Sarajeva Plan javnih PLAN NABAVKI JU MUZEJ SARAJEVA ZA 2019 Plan nabavki 27.02.2019
JU Muzej Sarajeva Konstruktivni elaborat materijala za sanaciju zida oko MUZEJA JEVREJA Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.08.2018 1200,00 31.08.2018 1200,00 1200,00 e-design d.o.o. Sarajevo ID broj: 4201275030007
JU Muzej Sarajeva Projekat sanacije zida oko MUZEJA JEVREJA BiH Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.05.2018 5943,60 22.05.2018 5943,60 5943,60 URBING d.o.o. Sarajevo ID broj: 4200477550006
JU Muzej Sarajeva KOLEKTIVNO OSIGURANJE UPOSLENIKA Muzeja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.07.2018 1680,00 05.07.2018 1680,00 1680,00 Sarajevo osiguranje dd ID broj 4200326930001
JU Muzej Sarajeva Dizajn materijala za postavku u SPOMEN SOBU OSLOBODILACA ŽUČ Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.06.2018 3510,00 08.06.2018 3510,00 3510,00 SAMAS DOO SARAJEVO ID BROJ 4200111220003
JU Muzej Sarajeva Štampanje KATALOGA SPOMEN SOBU OSLOBODILACA ŽUČ Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.05.2018 1696,50 04.06.2018 1696,50 1696,50 SAMAS DOO SARAJEVO ID BROJ 4200111220003
JU Muzej Sarajeva Štampanje slikovnice "JA VOLIM MUZEJ SARAJEVA" Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.04.2018 1849,77 18.04.2018 1849,77 1849,77 CPU Printing company d.o.o. ID broj:4201627830009
JU Muzej Sarajeva Štampanje ulaznica za depandanse muzeja 2018 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.04.2018 1093,95 05.04.2018 1093,95 1093,95 PLANJAX KOMERC doo ID broj 4218427610004
JU Muzej Sarajeva PLAN NABAVKI JU MUZEJ SARAJEVA ZA 2018 Plan nabavki 20.02.2018
JU Muzej Sarajeva ŠTAMPANJE KNJIGE "AVLIJE I BAŠTE SVRZINE KUĆE" Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.12.2017 6973,20 29.12.2017 6973,20 6973,20 SAMAS DOO SARAJEVO ID BROJ 4200111220003
JU Muzej Sarajeva NABAVKA DIJELOVA OPREME ZAQ VIDEO NADZORNE SISTEME Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.12.2017 4223,70 28.12.2017 4223,70 4223,70 UNILAB DOO SARAJEVO ID BROJ 4200054160007
JU Muzej Sarajeva NABAVKA RAZNIH MAŠINA, SITNOG INVENTARA I MATERIJALA ZA POTREBE MUZEJA Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.12.2017 1886,75 18.12.2017 1886,75 1886,75 OBI BAU &GARTEN DOO 4200488080001
JU Muzej Sarajeva Nabavka dva računara DELL Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.12.2017 3841,11 29.12.2017 3841,11 3841,11 IMTEC d.o.o ID broj: 4200918780002
JU Muzej Sarajeva Štampanje materijala za izložbu LIMARSKI ZANAT Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.12.2017 1310,99 18.12.2017 1310,99 1310,99 SAMAS DOO SARAJEVO ID BROJ 4200111220003
JU Muzej Sarajeva Materijal za čišćenje 20.12.2017 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.12.2017 1072,69 26.12.2017 1072,69 1072,69 R&S doo Sarajevo ID broj 4200056290005
JU Muzej Sarajeva Nabavka LED žarulja, FLU cijevi i elektromaterijala za izložbene postavke Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 15.12.2017 1994,97 22.12.2017 1994,97 1994,97 ELEKTRO CENTAR doo P.J. Sarajevo , ID broj 42270439700045
JU Muzej Sarajeva Metal detektor za potrebe Muzeja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.12.2017 1235,01 08.12.2017 1235,01 1235,01 Architektengruppe S71 d.o.o. ID broj 4200630920004
JU Muzej Sarajeva Angažovanje studenata za rad na arheološkom iskopavanju Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.11.2017 3615,00 09.11.2017 3615,00 3615,00 J.U. Studentski centar Sarajevo ID br 200458760008
JU Muzej Sarajeva Materijal za čišćenje R&S Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.08.2017 1349,21 16.08.2017 1349,21 1349,21 R&S doo Sarajevo ID broj 4200056290005
JU Muzej Sarajeva Štampanje kataloga Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 03.08.2017 3907,80 04.08.2017 3907,80 3907,80 Elif print ID broj 4300149520005
JU Muzej Sarajeva Kolektivno osiguranje uposlenika J.U.Muzej Sarajeva Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 26.06.2017 1680,00 30.06.2017 1680,00 1680,00 Sarajevo osiguranje dd ID broj 4200326930001
JU Muzej Sarajeva Štampanje ulaznica i vodića za depandanse muzeja Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 25.04.2017 2328,89 05.05.2017 2328,89 2328,89 PLANJAX KOMERC doo ID broj 4218427610004
JU Muzej Sarajeva Dizajn i priprema za štampu Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 02.06.2017 2398,50 09.06.2017 2398,50 2398,50 Art7 studio za grafički dizajn i izdavačke usluge ID broj 4200399220002
JU Muzej Sarajeva Unajmljivanje video opreme Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 24.05.2017 2000,00 14.05.2017 2000,00 2000,00 Udruženje dramskih umjetnika ALTTEATAR ID broj 4200977790003
JU Muzej Sarajeva Nabavka i ugradnja LED rasvjete u Brusa bezistanu Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 12.04.2017 4979,52 26.04.2017 4979,52 4979,52 ELEKTRO CENTAR d.o.o. ID broj:4227043970045
JU Muzej Sarajeva Catering usluge prilikom otvaranja izložbe Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 17.03.2017 2340,00 17.03.2017 2340,00 2340,00 UR Restoran "Zlatni lav" ID: 300548490004
JU Muzej Sarajeva Ugovor o preventivnom održavanju IT opreme Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.05.2016 230,00 27.05.2016 230,00 230,00 IMTEC d.o.o ID broj: 4200918780002
JU Muzej Sarajeva Pračenje i monitoring sistema za šest objekata za 01/17 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 03.03.2017 612,50 23.01.2017 612,50 612,50 Unilab d.o.o. ID br:4200054160007
JU Muzej Sarajeva Plan JN Plan nabavki 30.03.2017
Ukupno po stranici 0,00 0,00 0,00