Pretraga

Ukupno 19
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU OŠ "Vladislav Skarić" Ugovaranje-lož ulje Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 21.12.2018 53969,21 53969,01 "HIFA PETROL" d.o.o. Sarajevo 4200999090005
JU OŠ "Vladislav Skarić" Pokretanje postupka - lož ulje Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 05.11.2018 53969,21
JU OŠ "Vladislav Skarić" II Izmjene plana nabavki 2018. godine Plan nabavki 28.09.2018
JU OŠ "Vladislav Skarić" Nabavka školskih udžbenika za učenike Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.09.2018 3103,40 3103,40 "DEFTER-KOMERC" doo Sarajevo; ID:4200535260005
JU OŠ "Vladislav Skarić" I izmjene - Plan nabavki 2018 Plan nabavki 25.06.2018
JU OŠ "Vladislav Skarić" Građevinsko zanatski radovi Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.09.2018 3540,42 3540,42 Alprom doo, Sarajevo ID:4200053940009
JU OŠ "Vladislav Skarić" Nabavka kompjuterske opreme - Donacija Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.07.2018 6996,60 6996,60 "DISTI" doo, Sarajevo, ID:4200077450002
JU OŠ "Vladislav Skarić" Nabavka radova Alprom Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.04.2018 2720,25 2720,25 Alprom doo, Sarajevo ID:4200053940009
JU OŠ "Vladislav Skarić" Plan nabavki 2018. Plan nabavki 07.02.2018
JU OŠ "Vladislav Skarić" Nabavka hrane oktobar Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.10.2017 1288,65 1288,65 TD. marketi dd, Sarajevo ID:4200711170000
JU OŠ "Vladislav Skarić" Ugovaranje nabavka i isporuka lož ulja LU EL Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 22.09.2017 60714,23 DOO Petrol-P, Bihać 4263426780009
JU OŠ "Vladislav Skarić" nabavka i isporuka lož ulja LU-EL Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 19.04.2017 60714,23
JU OŠ "Vladislav Skarić" Radovi sanacije na fiskulturnoj sali Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.08.2017 2900,00 2900,00 Alprom doo, Sarajevo 4200053940009
JU OŠ "Vladislav Skarić" Hrana za produzeni-septembar Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.09.2017 1221,80 1221,80 TD Marketi dd, Sarajevo 42007111170557
JU OŠ "Vladislav Skarić" Hrana za produzeni-april Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.04.2017 1264,50 1264,50 TD Marketi dd
JU OŠ "Vladislav Skarić" Realizacija Nabavka proizvoda za čišćenje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.04.2017 2050,00 2050,00 T.d.Marketi dd Sarajevo, Hipermarket Mojmilo 4200711170557
JU OŠ "Vladislav Skarić" radovi na fiskulturnoj sali Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.07.2017 1319,76 1319,76 Alprom doo Sarajevo, ID broj:4200053940009
JU OŠ "Vladislav Skarić" I Izmjene Plana nabavki 2017 Plan nabavki
JU OŠ "Vladislav Skarić" Plan Javnih nabavki 2017 - JU OŠ "Vladislav Skarić" Sarajevo Plan nabavki 22.05.2017
Ukupno po stranici 0,00 0,00 0,00