Ugovaranje i realizacija javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor "MMCC" d.o.o. - nabavka računara 10.12.2015
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor "TQM" d.o.o. 30.11.2015
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor "TQM" d.o.o. za izradu plana evakuacije i plana zaštite od požara 30.11.2015
Zavod za informatiku i statistiku KS Ugovor za nabavku računara 11.11.2015
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor "SANITACIJA" doo 09.11.2015
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor "NEIMARI" doo 03.11.2015
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor "DINALSA" doo 21.10.2015
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor "KAMER COMMERCE" doo - LOT 3 20.10.2015
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor "IMTEC" doo - LOT 2 20.10.2015
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor "KAMER COMMERCE" doo - LOT 1 20.10.2015
Zavod za informatiku i statistiku KS Ugovor za nabavku WiFI opreme 12.10.2015
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor o izvođenju radova bojenja prostorija u zgradi "Stupex" 17.09.2015
Zavod za informatiku i statistiku KS Ugovor o isporuci ABBYY Recognition Server 4 09.09.2015
Zavod za informatiku i statistiku KS Ugovor o osiguranju zaposlenika Zavoda za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo za 2015. godinu 21.07.2015
Zavod za informatiku i statistiku KS Ugovor o kupovini AntiVirus licenci (ESET LLC) za potrebe Kantona Sarajevo 21.07.2015
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor o nabavci i isporuci računara i računarske opreme za potrebe organa KS - LOT 2 /prenosivi računari Lap-Top// 03.07.2015
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor o nabavci i isporuci računara i računarske opreme za potrebe organa KS - LOT 1 /osobni računari PC/ 03.07.2015
Stručna služba za zajedničke poslove SSZP KS Ugovor o nabavci i ugradnji trakastih zavjesa za potrebe organa Kantona Sarajevo 01.07.2015
Stručna služba za zajedničke poslove INFORMACIJA O PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ OBJAVE OBAVJEŠTENJA O NABAVCI - Nabavka resivera 07.04.2015
Ministarstvo unutrašnjih poslova Tenderska dokumentacija - Sukcesivno pružanje usluga servisiranja agregata 31.03.2015
Ministarstvo unutrašnjih poslova Tenderska dokumentacija - Usluge kalibracije, verifikacije i servisiranja radarskih uređaja za potrebe MUP-a KS 31.03.2015
Stručna služba za zajedničke poslove Pregovarački postupak bez objave obavještenja o nabavci (nabavka mobitela) 27.03.2015
Ministarstvo zdravstva Ugovor o nabavci robe za Lot 4 – Elektromotorna invalidska kolica specijalne namjene (1 kom.) 12.03.2015
Ministarstvo zdravstva Ugovor o nabavci robe za Lot 3 – Elektromotorna invalidska kolica ( 4 kom.) 12.03.2015
Ministarstvo zdravstva Ugovor o nabavci robe za Lot 2 – Adaptilna sklopiva invalidska kolica na mehanički pogon sa čvrstim okvirom i preklopivim naslonom (14 kom.) 12.03.2015
Ministarstvo zdravstva Ugovor o nabavci robe za Lot 1 – Invalidska kolica na mehanički pogon sa X makazama (49 kom.) 12.03.2015
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE BROJ 856-1-1-3-13/13 (Ugovor o nabavci i isporuci ogrevnog drveta tvrdih lisćara bukve I klase) 02.10.2013
Zavod za pružanje besplatne pravne pomoći KS Odluka o postupku javne nabavke stručne literature
Zavod za pružanje besplatne pravne pomoći KS Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Zavod za pružanje besplatne pravne pomoći KS Prijedlog ugovora o nabavci goriva za 2017.godinu
Zavod za pružanje besplatne pravne pomoći KS Ugovor o zakupu garažnog prostora
Zavod za pružanje besplatne pravne pomoći KS Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke usluge objavljivanja Javnog konkursa u sredstvima javnog informisanja
Fond Memorijala Nabavka službenog vozila
Zavod za pružanje besplatne pravne pomoći KS Ugovor o osiguranju vozila (kasko osiguranje)
Zavod za pružanje besplatne pravne pomoći KS Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke "Službenih novina Federacije BIH" i "Službenih novina Kantona Sarajevo"
Zavod za pružanje besplatne pravne pomoći KS Ugovor o zakupu poslovnog prostora
Zavod za pružanje besplatne pravne pomoći KS Odluka o postupku javne nabavke kancelarijskog materijala