Ugovaranje i realizacija javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
JU Muzička akademija Sarajevo Dizajn i tehnička priprema materijala za štampu 2018.-ugovaranje i realizacija 22.03.2018
JU Muzička akademija Sarajevo Izrada reklamnog materijala i digitalna štampa-ugovaranje i realizacija 22.03.2018
JU Muzička akademija Sarajevo Štampanje i knjigovezačke usluge-ugovaranje i realizacija 22.03.2018
JU Muzička akademija Sarajevo Prenos snimljenog materijala na CD i DVD- ugovaranje i realizacija 22.03.2018
Fond Memorijala Sanacija Sarajevske ruže u ul. Ferhadija 22.03.2018
Fond Memorijala Usluge provjere fizičke sposobnosti zaposlenika koji obavljaju poslove fizičke i tehničke zaštite Fonda memorijala I uz to prateće usluge 22.03.2018
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo UGOVOR CENTROTRANS-EUROLINES D.D 22.03.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Usluge izrade tehno-ekonomskog elaborata za instaliranje aparata SPECT/CT u KCUS-u 22.03.2018
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Usluga provjere vatrodojavnih sistema 22.03.2018
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluge stručnog usavršavanja certificiranih računovođa Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - mart 2018 22.03.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka i ugradnja UV lampe za destilacioni aparat za potrebe Kliničke apoteke 22.03.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Aneks Ugovora o servisiranju motornih vozila marke VW 22.03.2018
Služba protokola Ugostiteljske usluge - ručak 22.03.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Aneks Ugovora o nabavci tonera, ketridža i ribona 22.03.2018
Fond KS za izgradnju stanova Telefonski aparat II 2018 Fond 22.03.2018
Služba protokola Nabavka notesa A6 22.03.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci stakla za šalter salu 22.03.2018
Fond KS za izgradnju stanova Usluge posluživanja u restoranima III 2018 Fond 22.03.2018
Služba protokola nabavka zvekira (dodatak za mobitel) - Reprezentacija 22.03.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o servisiranju motornog vozila marke Suzuki Vitara UP 22.03.2018
Služba protokola Ugostiteljske usluge - Koktel 22.03.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci promotivnog materijala UP 22.03.2018
Služba protokola Ugostiteljske usluge (radni sastanak i ručak) 22.03.2018
JU Veterinarski fakultet UNSA Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđaca "odrzavanje protivpozarnih aparata" 21.03.2018
JU Veterinarski fakultet UNSA Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđaca u postupku javne nabavke "servis i odrzavanje telefonskog sistema" 21.03.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu medicinski potrošni materijal 179/18- materijal za ugradnju 21.03.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu medicinski potrošni materijal 178/18 21.03.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu medicinski potrošni materijal 177/18 21.03.2018
JU Veterinarski fakultet UNSA Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđaca u postupku javne nabavke zubarski rentgenski aparat 21.03.2018
JU Veterinarski fakultet UNSA Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđaca u postupku javne nabavke usluga edukacije uposlenika 21.03.2018
JU OŠ "Izet Šabić" Hotonj Ugovor o pružanju usluge ptotuprovalne zaštite objekta 21.03.2018
JU OŠ "Izet Šabić" Hotonj Ugovor o pružanju usluga prevoza učenika za realizaciju Škole skijanja 21.03.2018
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Nabavka lijekova i otopina 21.03.2018
JU Srednja tehnička škola, grafickih tehnologija, dizajna i multimedije Stručni časopisi 21.03.2018
JU Srednja tehnička škola, grafickih tehnologija, dizajna i multimedije Obrazovne usluge- Seminar 21.03.2018
JU Srednja tehnička škola, grafickih tehnologija, dizajna i multimedije Usluge održavanja i popravki 21.03.2018
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Nabavka medicinske opreme 21.03.2018
KJP ZOI 84 Ispitivanje sistema vatrodojave dvorane Zetra. 21.03.2018
JU OŠ “Deveta osnovna škola” Nabavka školskih ruksaka1. 21.03.2018
JU OŠ “Deveta osnovna škola” Radovi na adaptaciji i preuređenju PVC stolarije. 21.03.2018
JU OŠ "Kovačići" Nabavka interaktivne table i multimedijalnog projektora . 21.03.2018
JU OŠ "Kovačići" Nabavka namještaja za produženi boravak. 21.03.2018
Fond KS za izgradnju stanova Akumulator za službeno vozilo 2018. FOND 21.03.2018
JU OŠ "Kovačići" Nabavka sportske opreme1. 20.03.2018
JU OŠ "Kovačići" Nabavka auviovizuelne opreme. 20.03.2018
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluge distribucije vode za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - februar 2018 20.03.2018
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluge distribucije vode za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - paušal februar 2018 20.03.2018
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor o pružanju usluga pregleda ADR-a i ispitivanje statičkog elektriciteta vozila 20.03.2018
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za pružanje usluga deratizacije, dezinfekcije i dezinsekcije 20.03.2018
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku kafe, čaja i šećera 20.03.2018