Ugovaranje i realizacija javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Sanitetski materijal Lot 2 Gaza - Ugovor 07.12.2017
JU Djeca Sarajeva Gas - Uprava3 - 8 07.12.2017
JU Djeca Sarajeva Gas - Uprava2 - 8 07.12.2017
JU Djeca Sarajeva Gas - Dječiji grad - 8 07.12.2017
JU Djeca Sarajeva Gas - Uprava1 - 8 07.12.2017
JU Djeca Sarajeva Voda - Ribica2 - 8 07.12.2017
JU Djeca Sarajeva Voda - Ribica1 - 8 07.12.2017
JU Djeca Sarajeva Upravitelj - Uprava2 - 9 07.12.2017
JU Djeca Sarajeva Upravitelj - Lane - 9 07.12.2017
JU Djeca Sarajeva Upravitelj - Uprava1 - 9 07.12.2017
JU Djeca Sarajeva Upravitelj - Aprilski cvjetovi2 - 9 07.12.2017
JU Djeca Sarajeva Upravitelj - Rosica - 9 07.12.2017
JU Djeca Sarajeva Upravitelj - Zeko - 9 07.12.2017
JU Djeca Sarajeva Upravitelj - Leptirić2 - 9 07.12.2017
JU Djeca Sarajeva Upravitelj - Leptirić1 - 9 07.12.2017
JU Djeca Sarajeva Upravitelj - Aprilski cvjetovi1 - 9 07.12.2017
JU Djeca Sarajeva Upravitelj - Zvončić - 9 07.12.2017
JU Djeca Sarajeva Upravitelj - Vrapčić - 9 07.12.2017
JU Djeca Sarajeva Upravitelj - Srećica2 - 9 07.12.2017
JU Djeca Sarajeva Upravitelj - Srećica1 - 9 07.12.2017
JU Djeca Sarajeva Upravitelj - Iskrica - 9 07.12.2017
JU Djeca Sarajeva Struja - Dječiji grad - 8 07.12.2017
JU Djeca Sarajeva Struja - Ljiljani - 8 07.12.2017
JU Djeca Sarajeva Voda - Bajka2 - 8 07.12.2017
JU Djeca Sarajeva Voda - Bajka1 - 8 07.12.2017
JU Djeca Sarajeva Voda - Pčelica - 8 07.12.2017
JU Djeca Sarajeva Voda - Biseri - 8 07.12.2017
JU Djeca Sarajeva Standardizirano pismo - August 07.12.2017
JU Centar "Vladimir Nazor" Reprezentativni troškovi 07.12.2017
JU Djeca Sarajeva Kuponi - Septembar 07.12.2017
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo Okvirni sporazum - nabavka vakcina protiv bjesnila 07.12.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor o nabavci, isporuci i montaži vatrodojavnog sistema 07.12.2017
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku usluga održavanja računara i računarske opreme sa ugradnjom dijelova 07.12.2017
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku radova na izgradnji niskogradnje sa saobraćajnicama, drenažnom odvodnjom, elektroinstalacijama ”Vlakovo” eksproprisano zemljište – Radovi na saobračajnicama u proširenju polja M11. i M12. sa sanacijom šahtova i slivnika na transvezali 07.12.2017
JU OŠ "Hrasno" Materijali za tekuće održavanje 06.12.2017
JU OŠ "Hrasno" Dezinfekciona sredstva 06.12.2017
JU OŠ "Hrasno" Proizvodi za higijenu 06.12.2017
JU Mašinski fakultet UNSA Nabavka Laptopa 2 kom. 06.12.2017
JU OŠ "Hrasno" Školske potrepštine 06.12.2017
JU OŠ "Hrasno" SISTEMATSKI PREGLED SVIH ZAPOSLENIKA 06.12.2017
JU Djeca Sarajeva Toplane - Ilijaš - 7 06.12.2017
JU Djeca Sarajeva Voda - Lastavica2 - 8 06.12.2017
JU Djeca Sarajeva Voda - Lastavica1 - 8 06.12.2017
JU Djeca Sarajeva Voda - Vjeverica2 - 8 06.12.2017
JU Djeca Sarajeva Voda - Vjeverica1 - 8 06.12.2017
JU Djeca Sarajeva Voda - Dječiji grad - 8 06.12.2017
JU Djeca Sarajeva Voda - Kadifica - 8 06.12.2017
JU Djeca Sarajeva Voda - Hulusina - 8 06.12.2017
JU Djeca Sarajeva Voda - Lane2 - 8 06.12.2017
JU Djeca Sarajeva Voda - Lane1 - 8 06.12.2017