Ugovaranje i realizacija javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluga distribucije toplotne energije - grijanja - april 2017 08.05.2017
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluga gradskog tramvajskog prijevoza - maj 2017 08.05.2017
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Ugovor o javnoj nabavci i isporuci 5 laptopa za projekat Challenge to Change 08.05.2017
JU Zavod za zaštitu naslijeđa Edukacija zaposlenika u 2017 godini 08.05.2017
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti Nabavka zastave BiH 08.05.2017
JU Elektrotehnička škola za energetiku Nabavka materijala ( obrasci i papir, kanc. mat., kom.mat., mat. za prvu pomoc) 08.05.2017
JU Peta gimnazija USLUGE HOTELSKOG SMJEŠTAJA 08.05.2017
JU Elektrotehnička škola za energetiku Nabavka osnovnih sredstava za kabinet praktične nastave 08.05.2017
JU Srednja škola za tekstil, kožu i dizajn Usluga čišćenja peći i dimnjaka 08.05.2017
JU Elektrotehnička škola za energetiku Nabavka ugostiteljskih usluga 08.05.2017
JU Elektrotehnička škola za energetiku Usluge koktel posluženja/catering 08.05.2017
JU Srednja škola za tekstil, kožu i dizajn Usluge deratizacije 08.05.2017
JU Peta gimnazija NABAVKA USLUGA OBJAVLJIVANJA TENDERA I OGLASA 08.05.2017
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku -Štampanje promotivnog materijala za za konferencije, seminare i materijale za sjednice organa SERDA d.o.o. Sarajevo 08.05.2017
JU Srednja škola za tekstil, kožu i dizajn Osiguranje zaposlenih 08.05.2017
JU Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Sarajevo Usluga štampanja i isporuka knjiga 1 08.05.2017
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti Obezbjeđenje nabavke usluge objave smrtovnice 08.05.2017
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti Nabavka daske 24 mm 08.05.2017
JU Prva gimnazija Sarajevo Sredstva za čištenje i održavanje 08.05.2017
JU Srednja poslovno-komercijalna i trgovačka škola Nabavka sitnog inventara, elektronske opreme i kancelarijskog materijala 08.05.2017
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluga gradskog tramvajskog prevoza - april 2017 08.05.2017
Ministarstvo za boračka pitanja Odluku o prihvatanju ponude za pružanje usluge edukacije državnog službenika na temu - Radni odnosi u praksi 08.05.2017
Fond KS za izgradnju stanova Usluge razvojne razne programske podrške i razni kompjuterski sistemi 08.05.2017
Fond KS za izgradnju stanova Sanacijski radovi 08.05.2017
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Nabavka jednog putničkog motornog vozila u službene svrhe za potrebe SERDA d.o.o. 05.05.2017
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Nabavka robe- kablovi za holter trilium 3000 za potrebe JUDZKS 05.05.2017
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Ugovor o nabavci-kontinuirana isporuka goriva i maziva za službena vozila SERDA d.o.o. 05.05.2017
JU Gimnazija Dobrinja pROIZVODI ZA ČIŠĆENJE 05.05.2017
JU Srednja škola za tekstil, kožu i dizajn Nabavka materijala za tekuce odrzavanje zgrade tekstilna skola 05.05.2017
JU Gimnazija Dobrinja Nabavka razne kancelariske opreme 05.05.2017
JU Srednja škola za tekstil, kožu i dizajn Nabavka materijala za tekuce odrzavanje zgrade 05.05.2017
JU OŠ "Treća osnovna škola" krečenje fiskulturne sale 05.05.2017
JU Srednja škola za tekstil, kožu i dizajn Usluge o odrzavanju opreme za protiv pozarnu zastiti tekstilna skola 05.05.2017
JU Srednja škola za tekstil, kožu i dizajn Nabavka kancelarijskog materijala i tonera Tekstilna skola 05.05.2017
JU Srednja škola za tekstil, kožu i dizajn Nabavka materijala za ciscenje Tekstilna skola 05.05.2017
JU Srednja škola za tekstil, kožu i dizajn Usluge zastite objekta za tekstilnu skolu 05.05.2017
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Ugovor o JN kancelarijskog materijala za potrebe SERDA d.o.o. 05.05.2017
JU Srednja ugostiteljsko-turistička škola Sarajevo Predplata na internet izdanja službenih glasila 05.05.2017
JU Srednja ugostiteljsko-turistička škola Sarajevo Nabavka plinskih boca i goriva 05.05.2017
JU Srednja ugostiteljsko-turistička škola Sarajevo Nabavka obrazaca i pribora za nastavni proces 05.05.2017
JU Srednja ugostiteljsko-turistička škola Sarajevo Kancelarijski i školski materijal i pribor 05.05.2017
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Odluka o izboru '' Servis i opravka vozila MAN '' 05.05.2017
JU Srednja ugostiteljsko-turistička škola Sarajevo Nabavka sredstava za dezinfekciju i održavanje higijene 05.05.2017
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Ugovor o nabavci usluga: eksterne revizije finansijskih izvještaja SERDA d.o.o. za 2016. g. 05.05.2017
JU Srednja ugostiteljsko-turistička škola Sarajevo Nabavka osvježavajućih bezalkoholnih pića 05.05.2017
JU Srednja ugostiteljsko-turistička škola Sarajevo Nabavka materijala za pripremu hrane 05.05.2017
JU Srednja ugostiteljsko-turistička škola Sarajevo Nabavka opreme za kopiranje i usluge održavanja i servisiranja iste 05.05.2017
JU Srednja ugostiteljsko-turistička škola Sarajevo Nabavka peciva 05.05.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor o nabavci, isporuci i montaži opreme za videonadzor u objektu Kantona Sarajevo u ul. Reisa Dž. Čauševića 1 05.05.2017
Fond KS za izgradnju stanova Kafa za kafe aparat 05.05.2017