Ugovaranje i realizacija javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
Ministarstvo saobraćaja UGOVOR o pružanju usluga Održavanje putničkog planera TISAR 19.10.2016
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci auto-dijelova 19.10.2016
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o kupovini hrane za službene pse 19.10.2016
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o izvođenju građevinsko-zanatskih radova u objektu MUP-a Kantona Sarajevo 18.10.2016
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o servisiranju mjenjača VW i servisiranja letve volana za vozila VW 18.10.2016
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci - sukcesivno pružanje usluga kalibracije, verifikacije i servisiranje radarskih uređaja 17.10.2016
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci - sukcesivna nabavka akumulatora, sijalica i auto-kozmetike 17.10.2016
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o sukcesivnom pružanju usluga servisiranja i verifikacije alkoholmetara Envitec Alcoquant 6020, Dragre i Drager 7410 17.10.2016
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Ugovor za isporuku računarske opreme za potrebe Ministarstva br 1210-16 14.10.2016
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci higijensko potrošnog materijala 14.10.2016
Ministarstvo finansija Obrazac praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma Ministarstva finansija Kantona Sarajevo 11.10.2016
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Ugovor o nabavci - Rekonstrukcija ravnih krovova u šest osnovnih škola 10.10.2016
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor o dodjeli radova na sanaciji elektroinstalacija (prizemlje) u centralnoj zgradi Kantona Sarajevo 10.10.2016
Ministarstvo unutrašnjih poslova Tabelarni pregled praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma 5 10.10.2016
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Ugovor o isporuci računarske opreme za potrebe Ministarstva 28.09.2016 06.10.2016
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za usluge iz anexa II dio B zakona o javnim nabavkama BiH od 16.09.2016 06.10.2016
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Ugovor o pružanju usluga edukacije 1 06.10.2016
Ministarstvo saobraćaja UGOVOR za nabavku roba u 2016. godini: Nabavka taksi oznaka 03.10.2016
Ministarstvo privrede Ugovor o nabavci usluga organizovanja Međunarodne poslovne konferencije Kanton Sarajevo 2016 03.10.2016
Stručna služba za zajedničke poslove Nabavka i isporuka motornih vozila za potrebe KUIP - LOT 2 /vozila "niže klase"/ 30.09.2016
Ministarstvo saobraćaja UGOVOR za nabavku usluga u 2016. godini: Nabavka opreme - Grafička kartica i licenca za Windows 7 30.09.2016
Stručna služba za zajedničke poslove Nabavka i isporuka motornih vozila za potrebe KUIP - LOT 1 /terenska vozila/ 30.09.2016
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor o nabavci i isporuci računara i računarske opreme - LOT 2 - prenosivi računari /lap-top-tablet/obni računari ter u boji 28.09.2016
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor o nabavci i isporuci računara i računarske opreme - LOT 1 - osobni računari ter u boji 28.09.2016
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu UGOVOR O NABAVCI I ISPORUCI DVA ROVOKOPACA-UTOVARIVACA 22.09.2016
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor o nabavci i isporuci računara i računarske opreme - LOT 3 - printer u boji 22.09.2016
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor o nabavci, isporuci i montaži klima uređaja za potrebe organa Kantona Sarajevo 22.09.2016
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu UGOVOR O NABAVCI I ISPORUCI LOŽ ULJA EXTRA LAKO (LUEL) PREMA BAS 1002-2014 ZA ZAGRIJAVANJE PROSTORIJA 21.09.2016
Ministarstvo saobraćaja Ugovor - Obilježavanje sedmice urbane mobilnosti 21.09.2016
Ministarstvo saobraćaja UGOVOR za nabavku usluga u 2016. godini: Nabavka opreme - Kancelarijske stolice 16.09.2016
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu UGOVOR O NABAVCI I ISPORUCI DIZEL GORIVA EURO–DSL EN 590 16.09.2016
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor o nabavci, isporuci i montaži kancelarijskog namještaja za potrebe organa Kantona Sarajevo 14.09.2016
Ministarstvo saobraćaja UGOVOR za nabavku usluga u 2016. godini: Izrada Elaborata za smirivanje saobraćaja 29.08.2016
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu UGOVOR O KOLEKTIVNOM OSIGURANJU UPOSLENIKA 26.08.2016
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Ugovor o nabavci - Elektronska učionica 26.08.2016
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu UGOVOR O NABAVCI I ISPORUCI MOTOKULTIVATORA I MOTORNIH PILA 26.08.2016
Zavod za informatiku i statistiku KS Ugovor o nabavci i ugradnju baterija za ups 25.08.2016
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu UGOVOR O NABAVCI I ISPORUCI VATROGASNE OPREME 12.08.2016
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu UGOVOR O NABAVCI I ISPORUCI AUTO DIJELOVA 12.08.2016
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o pružanju usluga servisiranja UPS uređaja 10.08.2016
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o izvođenju radova na rekonstrukciji dijela objekta Druge PU 10.08.2016
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o kupoprodaji licenci za antivirusni softver 10.08.2016
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci usluga tapaciranja vrata 10.08.2016
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o kupovini dijelova taktičke uniforme i taktičkih čizama 10.08.2016
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o izvođenju radova na rekonstrukciji dijela objekta Jedinice za bezbjednost saobraćaja MUP-a Kantona Sarajevo 10.08.2016
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o sukcesivnoj nabavci računarske opreme 10.08.2016
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o izvođenju radova na rekonstrukciji pritvorskih jedinica u organizacionoj jedinici Druge PU 10.08.2016
Stručna služba za zajedničke poslove Nabavka, isporuka i instalacija licenci za automatiziranje kancelarijskog poslovanja u KUIP Kantona Sarajevo 05.08.2016
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu UGOVOR O OSIGURANJU VOZILA, VOZACA I PUTNIKA 05.08.2016
Stručna služba za zajedničke poslove Usluge izrade službenih legitimacija za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo 2 03.08.2016