Ugovaranje i realizacija javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
JU Elektrotehnička škola za energetiku Usluge koktel posluženja/catering 08.05.2017
JU Srednja škola za tekstil, kožu i dizajn Usluge deratizacije 08.05.2017
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku -Štampanje promotivnog materijala za za konferencije, seminare i materijale za sjednice organa SERDA d.o.o. Sarajevo 08.05.2017
JU Srednja škola za tekstil, kožu i dizajn Osiguranje zaposlenih 08.05.2017
JU Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Sarajevo Usluga štampanja i isporuka knjiga 1 08.05.2017
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti Obezbjeđenje nabavke usluge objave smrtovnice 08.05.2017
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti Nabavka daske 24 mm 08.05.2017
JU Prva gimnazija Sarajevo Sredstva za čištenje i održavanje 08.05.2017
JU Srednja poslovno-komercijalna i trgovačka škola Nabavka sitnog inventara, elektronske opreme i kancelarijskog materijala 08.05.2017
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluga gradskog tramvajskog prevoza - april 2017 08.05.2017
Ministarstvo za boračka pitanja Odluku o prihvatanju ponude za pružanje usluge edukacije državnog službenika na temu - Radni odnosi u praksi 08.05.2017
Fond KS za izgradnju stanova Usluge razvojne razne programske podrške i razni kompjuterski sistemi 08.05.2017
Fond KS za izgradnju stanova Sanacijski radovi 08.05.2017
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Nabavka jednog putničkog motornog vozila u službene svrhe za potrebe SERDA d.o.o. 05.05.2017
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Ugovor o nabavci-kontinuirana isporuka goriva i maziva za službena vozila SERDA d.o.o. 05.05.2017
JU Gimnazija Dobrinja pROIZVODI ZA ČIŠĆENJE 05.05.2017
JU Srednja škola za tekstil, kožu i dizajn Nabavka materijala za tekuce odrzavanje zgrade tekstilna skola 05.05.2017
JU Gimnazija Dobrinja Nabavka razne kancelariske opreme 05.05.2017
JU Srednja škola za tekstil, kožu i dizajn Nabavka materijala za tekuce odrzavanje zgrade 05.05.2017
JU OŠ "Treća osnovna škola" krečenje fiskulturne sale 05.05.2017
JU Srednja škola za tekstil, kožu i dizajn Usluge o odrzavanju opreme za protiv pozarnu zastiti tekstilna skola 05.05.2017
JU Srednja škola za tekstil, kožu i dizajn Nabavka kancelarijskog materijala i tonera Tekstilna skola 05.05.2017
JU Srednja škola za tekstil, kožu i dizajn Nabavka materijala za ciscenje Tekstilna skola 05.05.2017
JU Srednja škola za tekstil, kožu i dizajn Usluge zastite objekta za tekstilnu skolu 05.05.2017
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Ugovor o JN kancelarijskog materijala za potrebe SERDA d.o.o. 05.05.2017
JU Srednja ugostiteljsko-turistička škola Sarajevo Predplata na internet izdanja službenih glasila 05.05.2017
JU Srednja ugostiteljsko-turistička škola Sarajevo Nabavka plinskih boca i goriva 05.05.2017
JU Srednja ugostiteljsko-turistička škola Sarajevo Nabavka obrazaca i pribora za nastavni proces 05.05.2017
JU Srednja ugostiteljsko-turistička škola Sarajevo Kancelarijski i školski materijal i pribor 05.05.2017
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Odluka o izboru '' Servis i opravka vozila MAN '' 05.05.2017
JU Srednja ugostiteljsko-turistička škola Sarajevo Nabavka sredstava za dezinfekciju i održavanje higijene 05.05.2017
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Ugovor o nabavci usluga: eksterne revizije finansijskih izvještaja SERDA d.o.o. za 2016. g. 05.05.2017
JU Srednja ugostiteljsko-turistička škola Sarajevo Nabavka osvježavajućih bezalkoholnih pića 05.05.2017
JU Srednja ugostiteljsko-turistička škola Sarajevo Nabavka materijala za pripremu hrane 05.05.2017
JU Srednja ugostiteljsko-turistička škola Sarajevo Nabavka opreme za kopiranje i usluge održavanja i servisiranja iste 05.05.2017
JU Srednja ugostiteljsko-turistička škola Sarajevo Nabavka peciva 05.05.2017
Fond KS za izgradnju stanova Geodetsko snimanje terena za objekat K-30 i K-31 05.05.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor o nabavci, isporuci i montaži opreme za kontrolu radnog vremena u ul. Dalmatinska br. 2 05.05.2017
JU Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo Nabavka usluge DDD prostora 05.05.2017
Fond KS za izgradnju stanova Usluga popravke telefonske centrale 05.05.2017
Fond KS za izgradnju stanova Toneri za laserske štampače 05.05.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Okvirni sporazum - ugovor o nabavci potrošnog materijala za potrebe KS za 2017. godinu - LOT 2 05.05.2017
Fond KS za izgradnju stanova Kafa za kafe aparat 05.05.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Okvirni sporazum - ugovor o nabavci potrošnog materijala za potrebe KS za 2017. godinu - LOT 1 05.05.2017
Fond KS za izgradnju stanova Soboslikarski (molerski) radovi 05.05.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor o nabavci, isporuci i montaži opreme za videonadzor u objektu Kantona Sarajevo u ul. Reisa Dž. Čauševića 1 05.05.2017
Fond Memorijala Nabavka računara i računarske opreme 04.05.2017
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Servisiranje svih klima klima uređaja (split sistemi) - 15 komada - UGOVOR 04.05.2017
JU MES - Međunarodni teatarski festival – Scena MESS Ugovor za nabavku usluga štampe fotografija za potrebe projekta Modul memorije 2017 04.05.2017
JU Zavod za zaštitu naslijeđa Ugovor za održavanje informacionog sistema Zavoda od 1.1. - 31.12.2017 godine 04.05.2017