Ugovaranje i realizacija javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
JU Djeca Sarajeva Nabavka plina za plinske boce - Maj 11.10.2017
JU Fakultet političkih nauka UNSA NABAVKA- KANTE PVC 11.10.2017
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o nabavci materijala za održavanje objekta-30.03.2017. 11.10.2017
JU Fakultet političkih nauka UNSA USLUGA AVIO PREVOZA 4 11.10.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Medicinska sredstva i potrošni materijal (zaštitne nesterilne rukavice) za potrebe KCUS-a 11.10.2017
JU Fakultet političkih nauka UNSA USLUGA AVIO PREVOZA 3 11.10.2017
JU Fakultet političkih nauka UNSA USLUGA AVIO PREVOZA 2 11.10.2017
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o pružanju usluge-Posluživanje toplih napitaka-Univerzitet u Sarajevu-21.03.2017. 11.10.2017
JU Fakultet političkih nauka UNSA NABAVKA - USLUGA AVIO PREVOZA 1 11.10.2017
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o nabavci robe-Kompjuter za 3 D modeliranje-lot 4. - 09.03.2017. 11.10.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Materijal za neuronavigaciju za aparat MIDAX REX za potrebe Klinike za neurohirurgiju KCUS-a.“ 11.10.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Reagensi i dijagnostički potrošni materijal za potrebe O.J. Klinička mikrobiologija KCUS-a 11.10.2017
JU Fakultet političkih nauka UNSA NABAVKA-ZASTAVA 11.10.2017
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor o pružanju usluga izrade Izvedbenog projekta vanjskog vodovoda i kanalizacije za izgradnju kotlovnice Alipašin most -1 11.10.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Materijal za neurointerventne procedure za potrebe O.J. Klinika za radiologiju KCUS-a 11.10.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Specifični potrošni materijal, instrumentarij i implantati II za potrebe O.J. Klinika za neurohirurgiju KCUS-a 11.10.2017
JU OŠ "Osma osnovna škola Amer Ćenanović" Sanacija fiskulturne sale 11.10.2017
KJKP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo Revizija finansijskih izvještaja za 2016. godinu - Ugovor 11.10.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Specifični potrošni materijal, instrumentarij i implantati I za potrebe O.J. Klinika za neurohirurgiju KCUS-a 11.10.2017
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o nabavci robe_sistem za montažu i postprodukciju Lot 3. 08. 03. 2017. 11.10.2017
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Direktni sporazum '' Nabavka opreme za sistem tehničke zaštite '' 11.10.2017
JU Fakultet političkih nauka UNSA NABAVKA PRIRODNE NEGAZIRANE VODE 7 11.10.2017
JU Gerontološki centar Ugovor o nabavci svježeg mlijeka i mliječnih proizvoda 11.10.2017
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluga servisiranja i održavanja kopir aparata u Kantonalnom tužilaštvu Kantona Sarajevo 11.10.2017
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Direktni sporzum '' Usluge tehničke podrške '' 11.10.2017
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku uljnih pumpi i pumpnih filtera 11.10.2017
JU OŠ “Srednje” Ilijaš Nabaka kancelarijskom materijala za potrebe JU OŠ "Srednje" Ilijaš 11.10.2017
JU Fakultet političkih nauka UNSA novine "DNEVNI AVAZ" 5 11.10.2017
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku dnevnika pogonskog rada krovnih kotlovnica i kotlovnica 11.10.2017
JU Fakultet političkih nauka UNSA NOVINE "OSLOBOĐENJE" 7 11.10.2017
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor o pružanju usluge uspostavljanja sistema finansijskog upravljanja i kontrole-FUK sa registrom rizika i softverskim rješenjem 11.10.2017
JU Univerzitet u Sarajevu Nabavka robe-Kamera-LOT. 1.-09.03.2017. 11.10.2017
JU Fakultet političkih nauka UNSA NOVINE"OSLOBOĐENJE" 11.10.2017
JU Fakultet političkih nauka UNSA NOVINE "DNEVNI AVAZ" 11.10.2017
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Direktni postupak '' Filter dizne sa diblom '' 11.10.2017
JU Gerontološki centar Okvirni sporazum za nabavku posteljnog i ostalog sitnog inventara 11.10.2017
JU Gerontološki centar Okvirni sporazum za nabavku sitnog frizerskog inventara 11.10.2017
JU Gerontološki centar Okvirni sporazum za nabavku sitnog kuhinjskog inventara 11.10.2017
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za izradu idejnog projekta proširenja groblja Vlakovo 11.10.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor o nabavci, isporuci i montaži telefonske centrale 11.10.2017
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku telekomunikacijske usluge interneta 11.10.2017
Ministarstvo finansija nabavka usluga telefonskog istraživanja na temu "Evaluacija srednješkolskog sistema u Kantonu Sarajevo 11.10.2017
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor o pružanju advokatskih usluga u sudskim i drugim postupcima 11.10.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor o izvođenju elektroinstalacijskih radova u centralnoj zgradi Kantona Sarajevo 11.10.2017
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku rizla 11.10.2017
JU Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo Nabavka usluge fizičke zaštite ljudi i imovine 11.10.2017
Ministarstvo finansija nabavka usluga isporuke poslastica 11.10.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor o nabavci i ugradnji svjetiljki za potrebe šalter sale i dio Pisarnice Kantona Sarajevo 11.10.2017
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku boja, lakova i ostalog materijala za farbanje 11.10.2017
Ministarstvo finansija usluge posluživanja u restoranima 11.10.2017