Ugovaranje i realizacija javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor - sukcesivna nabavka tonera, ketridža i ribona 16.01.2017
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci namještaja za potrebe Druge PU i Jedinice za saobraćaj MUP-a KS 16.01.2017
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor - nabavka sistemskih jedinica sa fotoregistracijom za mjerenje brzine i prolaska kroz crveno svjetlo 16.01.2017
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Ugovor za isporuku kancelarijskih stolica za potrebe Ministarstva za rad,socijalnu politiku, raseljana lica i izbjeglice Kantona Sarajevo 13.01.2017
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Ugovor za isporuku poklon-suvenira za potrebe Ministarstva za rad ,socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo 13.01.2017
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Ugovor o pružanju usluga edukacije od 06.12.2016 13.01.2017
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o zamjeni stakla na šalterima 13.01.2017
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za usluge iz Anexa II dio B Zakona o javnim nabavkama 13.01.2017
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o servisiranju kamere na sistemu video-nadzora 13.01.2017
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za usluge iz Anexa II dio B Zakona o javnim nabavkama 2 13.01.2017
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci oznaka sa vezenim imenom i prezimenom policijskog službenika 13.01.2017
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Ugovor o pružanju usluga edukacije od 23.11.2016 13.01.2017
Ministarstvo unutrašnjih poslova Tabelarni pregled osnovnih elemenata ugovora/okvirnog sporazuma 12.01.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor o osiguranju vozila LOT 2 - kasko osiguranje 12.01.2017
Zavod za informatiku i statistiku KS Nabavka sviceva - mreznih uredjaja 12.01.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor o zakupu skladišnog prostora za potrebe Kantona Sarajevo 12.01.2017
Zavod za informatiku i statistiku KS Osiguranje uposlenika 2017 12.01.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor o uslugama umnožavanja i reprodukcije pisanog materijala 12.01.2017
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Ugovor o nabavci - projektori za potrebe vrtića JU Djeca Sarajeva 11.01.2017
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Ugovor o nabavci softvera - Baza podataka o ostvarenim sportskim rezultatima 10.01.2017
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Ugovor o nabavci obavještajnih panoa za potrebe osnovnih škola 10.01.2017
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka o dodjeli Ugovora osiguranje zapolenika 10.01.2017
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Ugovor o nabavci robe - Multifunkcijski uređaji za ministarstvo 10.01.2017
Ministarstvo saobraćaja Ugovor - Štampanje odobrenja za ulazak u ulice zabranjene za saobraćaj i godišnjih parking naljepnica 10.01.2017
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Ugovor o nabavci usluge - Edukativni program "Problem pretilosti djece u osnovnim i srednjim školama Kantona Sarajevo" 10.01.2017
Ministarstvo zdravstva Izbor izbođača radova preventivne sistematske deratizacije na području Kantona Sarajevo za I iII operativnu fazu u 2016. godini 09.01.2017
Ministarstvo saobraćaja Ugovor za nabavku robe u 2016. godini: Nabavka i instalacija elektronskih uređaja sa softverom 06.01.2017
Ministarstvo saobraćaja Ugovor za nabavku robe u 2016. godini: Nabavka sefa 06.01.2017
Ministarstvo saobraćaja Ugovor za nabavku robe u 2016. godini: Nabavka, profiliranje i distribucija NFC mifare IK kartica 06.01.2017
Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo Nabavka usluge "Servisiranje sigurnosnog ventila i plamenika" nakon havarije na kotlu centralnog grijanja u Zavodu u ul. Branilaca Sarajeva br. 26 05.01.2017
Ministarstvo za boračka pitanja Konacn presjek stanja sa izmjenama po ja vnim nabavkama za 2016. godinu - stanje 31.12.2016. 04.01.2017
Fond Memorijala Izrada i dopuna postojećeg dokumentarnog filma o Tunelu D-B sa postojećom interaktivnom mapom 29.12.2016
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor za kasko osiguranje motornih vozila 28.12.2016
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka o dodjeli ugovora Izrada projekta stambeno poslovnog objekta prema UP Grbavička 28.12.2016
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor - usluge obaveznog osiguranja motornih vozila MUP-a KS 28.12.2016
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor - izrada izvedbenog projekta adaptacije prostorija 28.12.2016
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o servisiranju kamere na sistemu video-nadzora 1 28.12.2016
Fond Memorijala Dizajn, prelom, obrada i štampa zbornika radova sa okruglog stola na temu – Uloga medija i medijskih radnika u odbrani BiH sa pratećim audio i foto materijalom 27.12.2016
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nadogradnji mrežne infrastrukture 27.12.2016
Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture Ugovor o održavanju sistema javne rasvjete na području Kantona Sarajevo Općina Hadžići 27.12.2016
Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture Ugovor o održavanju sistema javne rasvjete na području Kantona Sarajevo Općina Ilidža 27.12.2016
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o kupovini taktičke multicam uniforme 27.12.2016
Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture Ugovor o održavanju sistema javne rasvjete na području Kantona Sarajevo Općina Trnovo 27.12.2016
Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture Ugovor o održavanju sistema javne rasvjete na području Kantona Sarajevo Općina Ilijaš 27.12.2016
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor o kupoprodaji motornog vozila 27.12.2016
Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture Ugovor o održavanju sistema javne rasvjete na području Kantona Sarajevo Općina Stari Grad 27.12.2016
Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture Ugovor o održavanju sistema javne rasvjete na području Kantona Sarajevo Općina Vogošća 27.12.2016
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o kupovini hrane za službene pse 1 23.12.2016
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci suvenira 23.12.2016
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o kupovini svečanih policijskih uniformi 23.12.2016