Ugovaranje i realizacija javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu "Nabavka lijekova - Suxamethonij inj. 100mg/2ml (Suksametonij inj.100mg/2ml) " 05.09.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu "Nabavka potrošnog materijala - Kateter aspiracioni sa valvulom CH6, k.br.55115, Kateter aspiracioni sa valvulom CH8, k.br.55116, Kateter aspiracioni sa valvulom CH10, k.br.55117, Kateter aspiracioni sa valvulom CH12, k.br.55118, Kateter aspiracioni sa va 05.09.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu "Nabavka potrošnog materijala (materijal za ugradnju - leća) - TECNIS ACRY IOL +27.0, k.br. ZA90030270 " 05.09.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka dijagnostičkog materijala - Wash buffer 4 x 1L, 6C54-58, Disposable Tips 1000 µl, 2304 kom 05.09.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka potrošnog materijala - Žica srebro monofilament 45 cm, k.br. M649G 05.09.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka potrošnog materijala - Tecnic ACRY IOL +16.00, K.BR. ZA90030160, Tecnic ACRY IOL +17.00, K.BR. ZA90030170, Tecnic ACRY IOL +18.00, K.BR. ZA90030180, Tecnic ACRY IOL +25.00, K.BR. ZA90030250 05.09.2017
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluga gradskog tramvajskog prijevoza za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - septembar 2017 05.09.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor o pružanju usluga čišćenja dijela zajedničkih prostorija u ul. M.Tita br. 62 05.09.2017
Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo Nabavka naknadnih elektroinstalaterskih radova za "Vatrodojavnu centralu i Telefonsko-računarsku opremu" 05.09.2017
Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo Nabavka UPS EATON PowerWAVE 2U za potrebe Zavoda 05.09.2017
Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo Nabavka Licenci "Back to maintance" ESRI ArcGIS softver za potrebe Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo 05.09.2017
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Direktni sporazum '' Izrada i montaža priključnog ormara za bunar na Izvoruštu Sokolovići'' 04.09.2017
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Direktni sporazum '' Izrada kablovskog priključka za bunar na Izvorištu Sokolovići'' 04.09.2017
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Servis vozila VW UP 12 kom 04.09.2017
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Reagensi za D-Dimer za zatvoreni sistem Stratus CS - Okvirni sporazum 04.09.2017
KJKP Tržnice-Pijace d.o.o. Sarajevo Nabavka usluga osiguranja imovine, lica i auto- odgovornosti 04.09.2017
Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo Nabavka opreme i izvođenje radova na sanaciji Kotlovnice za grijanje za Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo i Bosanski kulturni centar (BKC) 04.09.2017
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Sensor cable CXDI za aparat MULTIX M proizvođača SIEMENS - Ugovor 31.08.2017
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Izvođenje radova na sanaciji curenja i adaptacija i rekonstrukcija velikog kupatila u Odsjeku za opću hirurgiju - Ugovor 31.08.2017
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Popravka aparata za ispitivanje centra za ravnotežu (vestibulometar) - Ugovor 31.08.2017
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluga odvoza smeća za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - avgust 2017 31.08.2017
JU Djeca Sarajeva Voda - Iskrica - 5 31.08.2017
JU Djeca Sarajeva Voda - Vrapčić - 5 31.08.2017
JU Djeca Sarajeva Voda - Šareni voz2 - 5 31.08.2017
JU Djeca Sarajeva Voda - Šareni voz1 - 5 31.08.2017
JU Djeca Sarajeva Voda - Kolodvorska2 - 5 31.08.2017
JU Djeca Sarajeva Voda - Kolodvorska1 - 5 31.08.2017
JU Veterinarski fakultet UNSA odluka o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma za nabavku grafitne kivete 31.08.2017
JU Djeca Sarajeva Struja - Dječiji grad2 - 6 31.08.2017
JU Djeca Sarajeva Struja - Ljiljani - 6 31.08.2017
JU Djeca Sarajeva Standardizirano pismo - Uprava - 6 31.08.2017
JU Djeca Sarajeva Voda - Slavuj - 5 31.08.2017
JU Djeca Sarajeva Voda - Sjedište Stari grad - 5 31.08.2017
JU Djeca Sarajeva Voda - Leptirić 31.08.2017
JU Djeca Sarajeva Voda - Uprava2 - 5 31.08.2017
JU Djeca Sarajeva Voda - Uprava1 - 5 31.08.2017
JU Djeca Sarajeva Voda - Skenderija - 5 31.08.2017
JU Djeca Sarajeva Voda - Makovi - 5 31.08.2017
JU Djeca Sarajeva Upravitelj - Lane - 7 31.08.2017
JU Djeca Sarajeva Upravitelj - Uprava2 - 7 31.08.2017
JU Djeca Sarajeva Upravitelj - Uprava1 - 7 31.08.2017
JU Djeca Sarajeva Upravitelj - Rosica - 7 31.08.2017
JU Djeca Sarajeva Upravitelj - Zeko - 7 31.08.2017
JU Djeca Sarajeva Upravitelj - Leptirić2 - 7 31.08.2017
JU Djeca Sarajeva Upravitelj - Leptirić1 - 7 31.08.2017
JU Djeca Sarajeva Upravitelj - Aprilski cvjetovi2 - 7 31.08.2017
JU Djeca Sarajeva Upravitelj - Aprilski cvjetovi1 - 7 31.08.2017
JU Djeca Sarajeva Upravitelj - Zvončić - 7 31.08.2017
JU Djeca Sarajeva Upravitelj - Vrapčić - 7 31.08.2017
JU Djeca Sarajeva Upravitelj - Srećica2 - 7 31.08.2017