Ugovaranje i realizacija javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka radioaktivnog PEN markera Co-57 od 3,7MBq (100qCi) 02.11.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka usluga patohistološke dijagnostike bubrega za potrebe KCUS 02.11.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka usluga osiguranja motornog vozila Mitsubishi 02.11.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka dječije hrane - Aptamil 02.11.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka makaza i špula za mašine 02.11.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka M4 PIO obrazaca 02.11.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka presvučene kutije za parafinske blokove 02.11.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka TN DV CE tonera 02.11.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka usluga uvoza pošiljke 02.11.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Usluga nabavke avio karti 02.11.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka trosjeda KCUS 02.11.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka štambilja KCUS 02.11.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka Konica Minolta tonera KCUS 02.11.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka HP CF tonera KCUS 02.11.2017
JU OŠ "Edhem Mulabdić" Sistematski pregled radnika škole 02.11.2017
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Nabavka usluga avio prevoza na relaciji Sarajeve-Brisel-Sarajevo 02.11.2017
JU OŠ "Edhem Mulabdić" Sistematski pregled radnika primljenih po javnom konkursu 02.11.2017
KJKP Park d.o.o. Manko Velemotors 1 02.11.2017
KJKP Park d.o.o. Autoelektra 02.11.2017
KJKP Park d.o.o. Hifa-Petrol 02.11.2017
KJKP Park d.o.o. DDR Auto 02.11.2017
KJKP Park d.o.o. Euro-Bico 02.11.2017
KJKP Park d.o.o. OR Vulkanizer 02.11.2017
JU OŠ "Edhem Mulabdić" Izvođenje vodoinstalaterskih i sanitarnih radova radi rekonstrukcije sanitarnih čvorova u centralnom objektu Konak 02.11.2017
JU OŠ "Edhem Mulabdić" Nabavka užina za učenike u stanju socijalne potrebe iz grant sredstava Općine Stari Grad 02.11.2017
KJKP Park d.o.o. Teknoxgroup 02.11.2017
JU OŠ "Edhem Mulabdić" Pružanje usluga kolektivnog osiguranja radnika škole od posljedica nesretnog slučaja -nezgode 02.11.2017
KJKP Park d.o.o. Tehnix 02.11.2017
KJKP Park d.o.o. Inter-Com 02.11.2017
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Konac za endoskopiju - 30 komada - Ugovor 02.11.2017
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. odvoz smeća oktobar 02.11.2017
KJKP Park d.o.o. Okvirni sporazum 02.11.2017
KJKP Park d.o.o. Sarajevo osiguranje 02.11.2017
KJKP Park d.o.o. ZAK 02.11.2017
KJKP Park d.o.o. SaNaSa 02.11.2017
KJKP Park d.o.o. O-mega - III 02.11.2017
KJKP Park d.o.o. Manko Velemotors 02.11.2017
KJKP Park d.o.o. Intels Prateća oprema za centralu 02.11.2017
KJKP Park d.o.o. 5 Dth Programsko rješenje 02.11.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor o zakupu poslovnog prostora u ul. Branilaca Sarajeva br. 21 (59,34 m2) 02.11.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor o zakupu poslovnog prostora u ul. Branilaca Sarajeva br. 21 (3,225 m2) 02.11.2017
JU OŠ "Treća osnovna škola" NABAVKA ROUTERA 01.11.2017
JU OŠ "Treća osnovna škola" ODLUKA O PRIHVATU PONUDE OSIGURANJA 01.11.2017
JU OŠ "Treća osnovna škola" UGOVOR O SISTEMATSKOM PREGLEDU 01.11.2017
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Nabavka usluge izrada-dizajn web sajta EEN 01.11.2017
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Crijeva za anesteziju - Ugovor 01.11.2017
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Izvođenje radova na sanaciji dotrajale i oštečene mreže kanalizacionih cijevi Odsjeka za oftamologiju - Ugovor 01.11.2017
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Popravka 2 (dva) paletara za potrebe transporta roba unutar Opće bolnice - Ugovor 01.11.2017
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Popravka ortopedske bušilice za potrebe Odsjeka za operacione zahvate i sterilizaciju - Ugovor 01.11.2017
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Uterus manipulator injektor - 24 komada - Ugovor 01.11.2017