Ugovaranje i realizacija javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu dijagnostički materijal 89/18 06.02.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu dijagnostički materijal 88/18 06.02.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu dijagnostički materijal 87/18 06.02.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu dijagnostički materijal 86/18 06.02.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu dijagnostički materijal 85/18 06.02.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu dijagnostički materijal 69/1884 06.02.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu lijekovi 83/18 06.02.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu lijekovi 82/18 06.02.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu lijekovi 81/18 06.02.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu medicinski potrošni materijal 80/18 06.02.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu medicinski potrošni materijal 79/18 06.02.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu lijekovi 78/18 06.02.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu lijekovi 77/18 06.02.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu lijekovi 76/18 06.02.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu medicinski potrošni materijal 75/18 06.02.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu medicinski potrošni materijal 74/18 06.02.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu medicinski potrošni materijal 73/18 06.02.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu dijagnostički materijal 72/18 06.02.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu dijagnostički materijal 71/18 06.02.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu dijagnostički materijal 70/18 06.02.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu dijagnostički materijal 69/18 06.02.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu dijagnostički materijal 68/18 06.02.2018
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka cipela za komunalne redare i za uposlenike RJ saobraćaj u mirovanju-- 06.02.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu dijagmostički materijal 68/18 06.02.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu dijagnostički materijal 66/18 06.02.2018
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Uniforme za radnike obezbjeđenja-- 06.02.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu medicinski potrošni materijal 65/18 06.02.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu dijagnostički materijal 64/18 06.02.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu lijekovi 63/18 06.02.2018
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Rezervni dijelovi za motorna vozija RENAULT 06.02.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu medicinski potrošni materijal 62/18 06.02.2018
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Rezervni dijelovi za motorna vozila VW 06.02.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu dijagnostički materijal 61/18 06.02.2018
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Rezervni dijelovi za motorna vozila TAM 06.02.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu dijagnostički materijal 60/18 06.02.2018
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Rezervni dijelovi za motorna vozila FAP 06.02.2018
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka kontejnera za prikuplajnje otpada-- 06.02.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu dijagnostički materijal 59/18 06.02.2018
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Rezervni dijelovi za vozilo SCHMIDT-- 06.02.2018
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu zaposlenika MUP-a Kantona Sarajevo Desktop PC, monitori, laserski štampači 06.02.2018
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka stručne literature – priručnika „Tenderska dokumentacija za nabavku električne energije” 06.02.2018
KJP Kantonalna agencija za privatizaciju Jednokratna knjigovodstvena usluga za 2017.g - Ugovor DS 06.02.2018
JU OŠ Šesta osnovna škola Kancelarijski materijal.* 06.02.2018
JU Elektrotehnički fakultet UNSA Pružanje usluga ispitavanja ispravnosti alarmnog, vatrodojavnog, videonadzornog sistema, hidrantske mreže, protivpožarnih aparata i panik rasvjete 06.02.2018
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluga objave Oglasa za izbor u naučno nastavno zvanje asistent 06.02.2018
JU OŠ Šesta osnovna škola Sistematski pregled zaposlenika.* 06.02.2018
JU OŠ Šesta osnovna škola Nabavka projektora sa platnom. 06.02.2018
JU OŠ “Druga osnovna škola” SKIJE I PALICE 06.02.2018
Fond KS za izgradnju stanova Kancelarijski materijal 2018. Fond 06.02.2018
JU Elektrotehnički fakultet UNSA Nabavka upravljačkog sistema za potrebe realizacije projekta 05.02.2018