617 Pretraga | Javne nabavke Kantona Sarajevo

Pretraga

Služba za skupštinske poslove

Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
Usluge WEBINAR-a-decembar 2020.godine Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.12.2020 100,00 100,00 FEB d.d. Sarajevo
Usluge objave javnog oglasa za imenovanje Odbora za žalbe javnosti Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.11.2020 707,85 707,85 707,85
Usluge stručnog osposobljavanja WEBINAR Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.11.2020 100,00 09.11.2020 100,00 FEB d.d. Sarajevo
Usluge objave posljednjeg selama i pozdrava Gološ Seadu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.11.2020 98,00 05.11.2020 98,00 Avaz-roto press
Usluge stručnog usavršavanja WEBINAR Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.10.2020 100,00 12.10.2020 100,00 FEB d.d. Sarajevo
Usluge objave posljednjeg pozdrava i selama Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.10.2020 98,00 14.10.2020 0,00 98,00 Avaz-roto press
Usluge objave posljednjeg selama i pozdrava Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 29.07.2020 98,00
Izmjene Plana nabavki Skupštine Kantona Sarajevo za 202.godinu Plan nabavki 06.07.2020
Izmjene Plana nabavki Službe za skupštinske poslove SKS za 2020.godinu Plan nabavki 06.07.2020
Usluge WEBINAR-a Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 13.04.2020 100,00
Usluge objave Javnog oglasa Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.03.2020 672,75
Usluge objave posljednjeg pozdrava u Dnevnom avazu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.03.2020 98,00
Usluge objave posljednjeg pozdrava Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.03.2020 115,00 115,00
Plan javnih nabavki Službe za skupštinske poslove SKS za 2020 Plan nabavki 20.03.2020
Plan javnih nabavki Skupštine KS, poslanici i parlamentarne grupe za 2020 Plan nabavki 20.03.2020
Objava Javnog oglasa za upražnjene pozicije tri (3) člana Odbora za žalbe javnosti Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.11.2019 707,85 707,85 Avaz-roto press
Nabavka usluga objave Javnog oglasa za upražnjene pozicije predsjednika i dva člana NO KAP Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 26.09.2019 707,85 27.09.2019 707,85 Avaz-roto press
Usluge objave javnog konkursa za izbor policijskog komesara MUP-a KS u Dnevnom avazu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.07.2019 1129,35 03.07.2019 1129,35 Avaz-roto press
Usluge objave javnog konkursa za izbor policijskog komesara MUP-a KS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.07.2019 672,75 03.07.2019 672,75 Oslobođenje servisi d.o.o. Sarajevo
Objava Javnog oglasa za imenovanje zamjenika pravobranioca Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.04.2019 672,75 672,75 Oslobođenje
Objava posljednjeg pozdrava u dnevnom listu "Oslobođenje" Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.04.2019 115,00 115,00
Objava posljednjeg pozdrava u dnevnom listu "Dnevni avaz" Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.04.2019 98,00 98,00 Avaz-roto press
Plan nabavki Službe za skupštinske poslove SKS za 2019.godinu Plan nabavki 15.03.2019
Plan nabavki Skupštine KS, poslanici i parlamentarne grupe za 2019.godinu Plan nabavki 15.03.2019
Usluge stručnog obrazovanja-seminar Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.01.2019 150,00 21.01.2019 150,00 FEB d.d. Sarajevo
Usluge objave Javnog oglasa za imenovanje člana NO Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 707,85 707,85 Avaz-roto press
Odluka o prihvatanju ponude za usluge stručnog obrazovanja FEB Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.09.2018 120,00 14.09.2018 120,00 120,00 FEB d.d. Sarajevo
Odluka o prihvatanju ponude za usluge stručnog obrazovanja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.10.2017 90,00 12.10.2017 90,00 90,00 FINconsult d.o.o.
Odluka o prihvatanju ponude za objavu Javnog oglasa za imenovanje Pravobranioca u Oslobođenju Ugovaranje i realizacija 18.04.2018 672,75 672,75 Oslobođenje servisi
Odluka o prihvatanju ponude za objavu Javnog oglasa za izbor policijskog komesara u Dnevnom avazu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.03.2017 707,85 707,85 Avaz-roto press
Odluka o prihvatanju ponude za objavu Javnog oglasa za imenovanje Pravobranioca u Dnevnom avazu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.04.2018 Avaz-roto press
Odluka o prihvatanju ponude za objavu Javnog oglasa za izbor policijskog komesara Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.03.2017 672,75 672,75 Oslobođenje servisi
Nabavka avio karata Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.06.2018 940,00 940,00 S-Tours Agencija
Odluka o prihvatanju ponude NO KAP Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.08.2017 707,85 707,85 Avaz-roto press
Odluka o prihvatanju ponude za objavu Javnog oglasa za imenovanje NO u Dnevnom avazu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.08.2017 707,85 707,85 Avaz-roto press
Odluka o prihvatanju ponude za objavu poništenja i ponovno objavljivanje Javnog oglasa za NO SKS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.11.2017 707,85 707,85 Avaz-roto press
Izmjene i dopune Plana nabavki Službe za skupštinske poslove SKS Plan nabavki 19.07.2018
Izmjene plana nabavki SKS, poslanici i parlamentarne grupe Plan nabavki 25.06.2018
Plan nabavki Službe za skupštinske poslove SKS za 2018.g Plan nabavki 19.01.2018
Plan nabavki Skupštine KS, poslanici i parlamentarne grupe za 2018.g Plan nabavki 19.01.2018
Izmjena plana nabavki Službe za skupštinske poslove SKS Plan nabavki 01.11.2017
Izmjena plana nabavki Skupštine KS, poslanici i parlamentarne grupe Plan nabavki 01.11.2017
Izmjene Plana nabavki Službe za skupštinske poslove SKS Plan nabavki 23.06.2017
Plan nabavki Službe za skupštinske poslove SKS za 2017.godinu Plan nabavki 18.01.2017
Plan nabavki Skupštine Kantona Sarajevo, poslanici i parlamentarne grupe za 2017.godinu Plan nabavki 18.01.2017
Ukupno po stranici 0,00 0,00 0,00