Plan nabavki

Organizacija Nabavka Datum
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Plan javnih nabavki za 2019. godinu 15.11.2018
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Prve izmjene i dopune Plana javnih nabavki za 2018. godinu 15.11.2018
JU Narodno pozorište Sarajevo Dopuna plana javnih nabavki - II 14.11.2018
JU Narodno pozorište Sarajevo Dopuna plana javnih nabavki -I 14.11.2018
JU Narodno pozorište Sarajevo PLAN JAVNE NABAVKE ZA 2018.godinu 14.11.2018
KJP ZOI 84 Peta izmjena plana 14.11.2018
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" VIII Izmjene i dopune Plana nabavki za 2018. godinu 14.11.2018
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo IZMJENA PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2018 GODINU NA OSNOVU PRERASPODJELE SOPSTVENIH PRIHODA 12.11.2018
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo SAGAS REBALANS 2018 12.11.2018
JU OŠ "Osma osnovna škola Amer Ćenanović" III IZMJENA PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2018. GODINU 12.11.2018
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Izmjene i dopune Plana nabavki za 2018. godinu - Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Sarajevo 12.11.2018
JU Šumarski fakultet III dopuna plana javnih nabavki Šumarski Fakultet 09.11.2018
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo V. Izmjene i dopune PLANA NABAVKI ZA 2018. GODINU - ZAVO 09.11.2018
JU Šumarski fakultet Laboratorijski reagensi 2018 08.11.2018
JU Šumarski fakultet Razne zdravstvene usluge 2018 08.11.2018
JU Šumarski fakultet Usluge popravka i održavanja vatrogasne opreme 2018 - ponovljen postupak 08.11.2018
JU Srednjoškolski centar Hadžići odluka o trećoj izmjeni i dopuni Plana javnih nabavki JU Srednjoškolski centar Hadžić zai 05.11.2018
JU Univerzitet u Sarajevu TREĆA_IZMJENA_I_DOPUNA_PLANA_JN_ZA_2018_25_10_2018 05.11.2018
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Izmjena plana nabavki KJP ,,Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo za 2019.godinu 05.11.2018
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Plan nabavki KJP ,,Sarajevo-šume" d.o.o. Saerajevo za 2019. godinu 05.11.2018
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Izmjena i dopuna plana nabavki KJP ,,Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo - Avgust 2018. godine 05.11.2018
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Izmjena i dopuna plana nabavki KJP ,,Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo - Juni 2018. godine 05.11.2018
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Izmjena i dopuna plana nabavki KJP ,,Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo - April 2018. godine 05.11.2018
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Izmjena i dopuna plana nabavki KJP ,,Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo - Januar 2018. godine 05.11.2018
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Plan nabavki KJP ,,Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo za 2018. gopdinu 05.11.2018
JU OŠ Četvrta osnovna škola Plan Nabavki JU "Četvrta osnovna škola" Ilidža-Hrasnica za 2018. 02.11.2018
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Odluka o izmjeni i dopuni Plana nabavki II 02.11.2018
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo Odluka o petoj izmjeni i dopuni Plana javnih nabavki 02.11.2018
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Prijedlog VI dopune plana javnih nabavki za 2018.g. 01.11.2018
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Dopuna Plana javnih nabavki SERDA novembar 2018 01.11.2018
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Sredstva za dezinfekciju (instrumenata, ruku i kože, stomatoloških instrumenata, radnih površina i predmeta, podova) 31.10.2018
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Peta izmjena i dopuna plana nabavki za 2018 godinu 31.10.2018
JU Zaštićena prirodna područja KS Posebna odluka o pokretanju postupka javne nabavke motokultivatora ZPPKS 31.10.2018
JU Šumarski fakultet dozvole 2018 30.10.2018
JU Prirodno-matematički fakultet Odluka o dopuni Plana nabavki 2018_ Personalni dosjei 30.10.2018
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Plan nabavki za 2018. godinu sa izmjenama i dopunama robe, usluge, radovi i izuzeća od primjene ZJN 29.10.2018
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Dopuna plana 2018 29.10.2018
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Dopuna plana za 2018 25.10.2018
JU OŠ Hadžići IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVKI JU OSNOVNA ŠKOLA „HADŽIĆI“ HADŽIĆI ZA 2018. GODINU BROJ 2. 24.10.2018
JU OŠ "Fatima Gunić" PLAN JAVNIH NABAVKI 2017 godina-* 22.10.2018
JU OŠ "Mirsad Prnjavorac" Vogošća Izmjena plana JN 2018.. 22.10.2018
Ministarstvo zdravstva IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVKI MINISTARSTVA ZDRAVSTVA KANTONA SARAJEVO ZA 2018. GODINU - II dio 22.10.2018
JU Univerzitet u Sarajevu DRUGA IZMJENA_I_DOPUNA_PLANA_JN_ZA_2018_09_10_2018 19.10.2018
JU Mašinski fakultet UNSA Nabavka mjerača tvrdoće 19.10.2018
JU Prirodno-matematički fakultet Odluka o izmjeni Plana nabavke 2018_kompjuterska oprema 19.10.2018
JU Prirodno-matematički fakultet Odluka o izmjeni Plana nabavki 2018_nabavka i ugradnja prozora 19.10.2018
Ministarstvo finansija DOPUNA PLANA NABAVKE MINISTARSTVA FINANSIJA ZA 2018. 18.10.2018
JU Mašinski fakultet UNSA Nabavka solarni terminalni kolektor 17.10.2018
Ministarstvo za boračka pitanja DOPUNA - TABELARNOG PREGLEDA PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA ZA JAVNE NABAVKE IZ 2018. GODINE 17.10.2018
JU OŠ "Zahid Baručija" Izmjene i dopune Plana nabavki OSZB 2018. 16.10.2018