Plan nabavki

Organizacija Nabavka Datum
JU Zaštićena prirodna područja KS Posebna odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluga za izradu elaborata o detaljnoj inventarizaciji postojeće vegetacije u svrhu osnivanja Planinske botaničke bašte Trebević ZPPKS 27.11.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Izmjena i dopuna Plana JN za 2018.godinu 23.11.2018
JU OŠ "Zahid Baručija" Izmjena i dopuna plana javnih nabavki 2 za 2018. 23.11.2018
JU Prirodno-matematički fakultet Odluka o dopuni Plana nabavke 2018 Trakaste zavjese 23.11.2018
JU Prirodno-matematički fakultet Odluka o dopuni Plana nabavke 2018 Konferencijske stolice 23.11.2018
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Dopuna Plana javnih nabavki SERDA d.o.o. za 2018. godinu novembar 23.11.2018
KJKP Tržnice-Pijace d.o.o. Sarajevo Plan javnih nabavki Preduzeća za 2018. godinu 23.11.2018
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo ODLUKA o osmoj (VIII) izmjeni i dopuni Plana javnih nabavki za 2018.godinu 23.11.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Izmjena Plana javnih nabavki MUP-a Kantona Sarajevo za 2018.god. 21.11.2018
JU Zaštićena prirodna područja KS Posebna odluka o pokretanju postupka javne nabavke za izradu elaborata rekonstrukcije, konzervacije i revitalizacije nekropole stećaka, arheoloških ostataka srednjovjekovnog grada Luke i muslimanskog mezarja na području Spomenika prirode "Skakavac" ZPPKS 20.11.2018
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Šesta izmjena i dopuna Plana nabavki za 2018. godinu 19.11.2018
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Plan javnih nabavki 2019. godina 15.11.2018
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Prve izmjene i dopune Plana javnih nabavki za 2018. godinu 15.11.2018
JU Narodno pozorište Sarajevo Dopuna plana javnih nabavki - II 14.11.2018
JU Narodno pozorište Sarajevo Dopuna plana javnih nabavki -I 14.11.2018
JU Narodno pozorište Sarajevo PLAN JAVNE NABAVKE ZA 2018.godinu 14.11.2018
KJP ZOI 84 Peta izmjena plana 14.11.2018
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" VIII Izmjene i dopune Plana nabavki za 2018. godinu 14.11.2018
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo IZMJENA PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2018 GODINU NA OSNOVU PRERASPODJELE SOPSTVENIH PRIHODA 12.11.2018
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo SAGAS REBALANS 2018 12.11.2018
JU OŠ "Osma osnovna škola Amer Ćenanović" III IZMJENA PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2018. GODINU 12.11.2018
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Izmjene i dopune Plana nabavki za 2018. godinu - Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Sarajevo 12.11.2018
JU Šumarski fakultet usluge osiguranja imovine - poništen postupak 09.11.2018
JU Šumarski fakultet III dopuna plana javnih nabavki Šumarski Fakultet 09.11.2018
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo V. Izmjene i dopune PLANA NABAVKI ZA 2018. GODINU - ZAVO 09.11.2018
JU Srednjoškolski centar Hadžići odluka o trećoj izmjeni i dopuni Plana javnih nabavki JU Srednjoškolski centar Hadžić zai 05.11.2018
JU Univerzitet u Sarajevu TREĆA_IZMJENA_I_DOPUNA_PLANA_JN_ZA_2018_25_10_2018 05.11.2018
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Izmjena plana nabavki KJP ,,Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo za 2019.godinu 05.11.2018
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Plan nabavki KJP ,,Sarajevo-šume" d.o.o. Saerajevo za 2019. godinu 05.11.2018
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Izmjena i dopuna plana nabavki KJP ,,Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo - Avgust 2018. godine 05.11.2018
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Izmjena i dopuna plana nabavki KJP ,,Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo - Juni 2018. godine 05.11.2018
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Izmjena i dopuna plana nabavki KJP ,,Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo - April 2018. godine 05.11.2018
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Izmjena i dopuna plana nabavki KJP ,,Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo - Januar 2018. godine 05.11.2018
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Plan nabavki KJP ,,Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo za 2018. gopdinu 05.11.2018
JU OŠ Četvrta osnovna škola Plan Nabavki JU "Četvrta osnovna škola" Ilidža-Hrasnica za 2018. 02.11.2018
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Odluka o izmjeni i dopuni Plana nabavki II 02.11.2018
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo Odluka o petoj izmjeni i dopuni Plana javnih nabavki 02.11.2018
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Prijedlog VI dopune plana javnih nabavki za 2018.g. 01.11.2018
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Dopuna Plana javnih nabavki SERDA novembar 2018 01.11.2018
JU Zaštićena prirodna područja KS Posebna odluka o pokretanju postupka javne nabavke motokultivatora ZPPKS 31.10.2018
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Peta izmjena i dopuna plana nabavki za 2018 godinu 31.10.2018
JU Šumarski fakultet Štampanje i s tim povezane usluge - 2018 / konkurentski z 30.10.2018
JU Prirodno-matematički fakultet Odluka o dopuni Plana nabavki 2018_ Personalni dosjei 30.10.2018
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Plan nabavki za 2018. godinu sa izmjenama i dopunama robe, usluge, radovi i izuzeća od primjene ZJN 29.10.2018
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Dopuna plana 2018 29.10.2018
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Dopuna plana za 2018 25.10.2018
JU OŠ Hadžići IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVKI JU OSNOVNA ŠKOLA „HADŽIĆI“ HADŽIĆI ZA 2018. GODINU BROJ 2. 24.10.2018
JU Šumarski fakultet Materijal štampan po naruđbi 2018 23.10.2018
JU Šumarski fakultet Usluge oglašavanja 2018 23.10.2018
JU Šumarski fakultet Prozori,vrata i ostali artikli 2018 22.10.2018