Plan nabavki

Organizacija Nabavka Datum
Ministarstvo saobraćaja Odluka o uvrštavanju postupka javne nabavke u Plan nabavki za 2019. godinu - adaptacija objekta 19.11.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Izmjene i dopune Plana JN KCUS-a za 2019.godinu 18.11.2019
JU OŠ Mehmedalija Mak Dizdar Prva izmjena plana nabavki -2019 18.11.2019
KJKP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo Plan nabavki za 2019 - Dopunjeni - Novembar2019 15.11.2019
JU Zaštićena prirodna područja KS Odluka o izmjenama i dopunama Plana nabavke robe, usluga i radova KJU za zaštićena prirodna područja za 2019. godinu ZPPKS 15.11.2019
JU Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo Odluka o izmjeni Plana javnih nabavki za 2019. godinu od 25.03.2019.godine 15.11.2019
JU Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo Odluka o izmjenama i dopunama Plana javnih nabavki za 2019. godinu od 18.07.2019.godine 15.11.2019
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Odluka i Plan nabavki KJP ,,Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo za 2020. godinu 14.11.2019
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Odluka i izmjene i dopune plana nabavki za 2019. godinu (11.11.2019. godine) 14.11.2019
JU OŠ "Osma osnovna škola Amer Ćenanović" II IZMJENA PLANA JAVBNIH NABAVKI 2019 13.11.2019
Ministarstvo saobraćaja Izmjena plana javnih nabavki- postavljanje signalne opreme 13.11.2019
JU OŠ Hadžići IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVKI JU OSNOVNA ŠKOLA „HADŽIĆI“ HADŽIĆI ZA 2019. GODINU 08.11.2019
JU Mašinski fakultet UNSA Odluka o izmjeni i dopuni plana javnih nabavki za 2019.g. 08.11.2019
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" VII. Izmjene i dopune Plana nabavki za 2019. godinu 08.11.2019
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka o jedanestoj (XI) izmjeni plana javnih nabavki za 2019. godini 08.11.2019
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Sedma izmjena i dopuna Plana nabavki za 2019. godinu 08.11.2019
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka kancelarijskog namještaja za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo 2019. godine 07.11.2019
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluge krečenja hodnika Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo 2019. godine 07.11.2019
JU OŠ “Druga osnovna škola” PRVA IZMJENA PLANA JN ZA 2019. 05.11.2019
JU Peta gimnazija Izmjene i dopune plana nabavki 04.11.2019. godine 04.11.2019
JU Univerzitet u Sarajevu IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVKI UNIVERZITETA U SARAJEVU (REKTORAT I CENTRI) ZA 2019. GODINU-24. 10. 2019. GODINE 01.11.2019
KJKP Gras d.o.o. 10 Rabljenih zglobnih autobusa 31.10.2019
JU Željeznički školski centar Sarajevo III izmjena plana nabavki 28.10.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o utvrđivanju izmjena i dopuna Plana nabavki MUP-a KS za 2019. 24.10.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o utvrđivanju izmjena i dopuna Plana nabavki MUP-a KS za 2019. 24.10.2019
JU Kantonalni centar za socijalni rad Izmjena i dopuna Plana nabavke za 2019 godinu 23.10.2019
JU Srednjoškolski centar Hadžići Izmjena i dopuna Plana 2. 21.10.2019
JU Srednjoškolski centar Hadžići Izmjena i dopuna Plana 1. 21.10.2019
JU Srednjoškolski centar Hadžići plann nabavki za 2019. 21.10.2019
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Druge izmjene i dopune Plana javnih nabavki za 2019. godinu 18.10.2019
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Odluka o uvrštavanju postupka javne nabavke u Plan nabavki za 2019. godinu (namještaj) 18.10.2019
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Prijedlog dopune plana javnih nabavki IV 2019.g.g. 17.10.2019
Press služba Dopuna Plana nabavki Press službe za 2019.godinu 17.10.2019
Ministarstvo saobraćaja Izmjena plana javnih nabavki za 2019. godinu 17.10.2019
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Izmjene Plana nabavki za 2019. godinu 14.10.2019
Ministarstvo saobraćaja Odluka o uvrštavanju postupka javne nabavke u Plan nabavki za 2019. godinu - Racunari 14.10.2019
JU OŠ "6. mart", Hadžići Plan nabavki_2019 09.10.2019
Ministarstvo saobraćaja Odluka o uvrštavanju postupka javne nabavke u Plan nabavki za 2019. godinu - saobraćajni znakovi 09.10.2019
Ministarstvo saobraćaja Odluka o uvrštavanju postupka javne nabavke u Plan nabavki za 2019. godinu - Sedmica mobilnosti 09.10.2019
JU Željeznički školski centar Sarajevo II izmjene plana nabavki 08.10.2019
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" VI. Izmjene i dopune Plana nabavki za 2019. godinu 07.10.2019
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka o Desetoj (X) izmjeni i dopuni Plana javnih nabavki za 2019. godinu 07.10.2019
Stručna služba Vlade PLAN JAVNIH NABAVKI 2019.GODINA 07.10.2019
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo J.U.ZZJZKS Odluka o trećoj izmjeni i dopuni plana javnih nabavki za 2019. godinu 04.10.2019
Stručna služba Vlade ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA PLANA JAVNIH NABAVKI 04.10.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka_izmjene i dopune Plana nabavki_MUP KS 2019. 01.10.2019
JU Elektrotehnički fakultet UNSA Izmjena i dopuna Plana javnih nabavki 30.09.2019
JU Univerzitet u Sarajevu IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVKI UNIVERZITETA U SARAJEVU (REKTORAT I CENTRI) ZA 2019. GODINU-19. 09. 2019. GODINE 30.09.2019
JU Fakultet zdravstvenih studija Izmjena i dopuna Plana javnih nabavki Fakulteta zdravstvenih studija za 2019. godinu 30.09.2019
JU OŠ "Vladislav Skarić" II Izmjene 2019 27.09.2019