Pretraga

Ukupno 32418
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka CT simulatora sa pratećom opremom za potrebe Klinike za onkologiju Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 30.04.2019 1169529,17
JU OŠ "Osnovna muzička i baletska škola Novo Sarajevo" Usluge prevoza učenika i nastavnika., Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 12.06.2018 1340,40
Fond Memorijala Prevpz eksponata iz Bihaća Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.02.2019 10.07.2019 1201,17 16.07.2019 1201,17 1201,17
Fond Memorijala Usluge organizacije Mladi na putu života Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.02.2019 10.07.2019 6895,86 31.07.2019 6895,86 INSIDER D.O.O.
Fond Memorijala Izvođenje radova na priključku vode i električne energije za pomoćnu građevinu za smještaj unutrašnje službe JU FONDA MEMORIJALA KS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.02.2019 02.08.2019 6807,65 16.08.2019 6807,65 6807,65 ZZ GROS-COMP
JU OŠ "Osnovna muzička i baletska škola Novo Sarajevo" Nabavka dijelova za muzičke instrumente, Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 14.12.2018 1996,66
Fond Memorijala Usluge najma reportažnog vozila sa četiri kamermana i satelistski prijenos do zgrade RTV doma u trajanju od 100 minuta Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.02.2019 24.07.2019 2925,00 31.07.2019 2925,00 2925,00 AUDIO VIDEO CONSULTING D.O.O.
JU OŠ "Osnovna muzička i baletska škola Novo Sarajevo" Nabavka klima uređaja.- Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 17.09.2018 6636,24
Fond Memorijala Izvođenje radova na izgradnji trotoara i temelja za pomoćnu građevinu za smještaj unutrašnje službe Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.02.2019 22.07.2019 7014,93 31.07.2019 7014,93 7014,93 ZZ GROS-COMP
JU OŠ "Osnovna muzička i baletska škola Novo Sarajevo" Usluge zakupa poslovnog prostora- Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 28.11.2018 2437,50
JU OŠ "Hašim Spahić" Nabavka kancelarijske fotelje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.08.2019 222,30 222,30 "R&S" d.o.o. Sarajevo, ID broj: 4200056290005
JU OŠ "Osnovna muzička i baletska škola Novo Sarajevo" Radovi na Krečenju kabineta u hodnika- Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 27.12.2018 3300,01
JU Srednjoškolski centar Hadžići Usluga objavljivanja javnog konkursa za prijem radnika u radni odnos u školskoj 2019/2020. godini Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 1158,30
JU OŠ "Osnovna muzička i baletska škola Novo Sarajevo" Usluge smještaja*- Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.04.2019 7360,00 7360,00 Ibukić d.o.o. 4263563260004
JU OŠ "Osnovna muzička i baletska škola Novo Sarajevo" Usluge smještaja* Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 26.02.2019 7360,00
JU Porodično savjetovalište nabavka usluga servisa klima uređaja_2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.06.2019 117,00 117,00 IMTEC DOO SARAJEVO 4200918780053 Ilijaš
JU Porodično savjetovalište nabavka reprezentacija_2019_5_3 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.06.2019 7,50 7,50 "SARAJKA" d.o.o. pj kafana "VATRA Sarajevo" 4201539110071 Novo Sarajevo
JU Porodično savjetovalište nabavka reprezentacija_2019_5_2 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.06.2019 14,50 14,50 "KENNA"D.o.o.Sarajevo 4200544250047 Stari Grad Sarajevo
JU Porodično savjetovalište nabavka reprezentacija_2019_5_1 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.06.2019 7,38 7,38 T.D."MARKETI" D.D.Sarajevo 4200711170620 Stari Grad Sarajevo
JU Porodično savjetovalište nabavka usluga štampanja_2019_1 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.06.2019 681,56 681,56 ŠTAMPARIJA FOJNICA DD FOJNICA 4236045660000 FOJNICA
JU Porodično savjetovalište nabavka usluga smještaja_2019_1 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.06.2019 1200,06 1200,06 OZONSKI RAJ d.o.o. 4202232860002 Hadžići Bosna i Hercegovina
JU Porodično savjetovalište nabavka usluga osiguranja_2019_1 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.06.2019 64,00 64,00 ADRIATIC OSIGURANJE D.D PODRUŽNICA SARAJEVO 4200213140080 Novi Grad Sarajevo
JU Porodično savjetovalište nabavka prehrambenih artikala 2019_1 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.06.2019 43,41 43,41 BINGO D.O.O. EXPORT IMPORT 42092553450003 Tuzla
JU Porodično savjetovalište nabavka usluge objave posljednjeg pozdrava _2019_1 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.07.2019 44,00 44,00 AVAZ ROTO PRESS D.O.O. 4200934630002 Sarajevo Centar
JU Porodično savjetovalište nabavka usluga objavljivanja javnog konkusa Oslobođenje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.07.2019 518,31 518,31 OSLOBOĐENJE SERVISI 4202263820009 Vogošća
Općinski sud u Sarajevu Servisiranje protupožarnih aparata i hidrantske mreže Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 16.07.2019 5499,00 PROVING INŽINJERING d.o.o.
JU OŠ "Osnovna muzička i baletska škola Novo Sarajevo" Usluge cateringa.,- Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.02.2019 1500,00 1500,00 Bistro kod gabrijele 4302560420006
JU OŠ "Osnovna muzička i baletska škola Novo Sarajevo" Usluge cateringa . Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 19.02.2019 1500,00
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Pružanje termoizolaterskih usluga i usluga izrade fleksibilnih spojnih elemenata-ponovljeni postupak LOT 2 - Pružanje usluga izrade fleksibilnih spojnih elemenata Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 12.07.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Pružanje termoizolaterskih usluga i usluga izrade fleksibilnih spojnih elemenata -Lot 1- Pružanje termoizolaterskih usluga Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 12.07.2019 14040,00
JU OŠ "Osnovna muzička i baletska škola Novo Sarajevo" Usluge smještaja., Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.03.2019 3585,60 3585,60
JU OŠ "Osnovna muzička i baletska škola Novo Sarajevo" Usluge smještaja. Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 13.03.2019 3585,60
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci računarske opreme LOT 3 - šampači Ugovaranje i realizacija 17.07.2019 30102,93 30102,93 ELUR d.o.o. Kiseljak
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Odluka o pokretanju postupka javne nabavke viljuškar - paletar Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 23.08.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci računarske opreme LOT 1 - računarske konfiguracije Ugovaranje i realizacija 159509,50 159509,50 REBUS d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci računarske opreme LOT 2 - laptop računari Ugovaranje i realizacija 16.07.2019 27027,00 27027,00 TELNET d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci dijelova uniforme za potrebe Uprave policije MUP-a KS Ugovaranje i realizacija 19.06.2019 KM TRADE d.o.o. Visoko
KJP ZOI 84 Štampanje karata za panoramsku vožnju žičarama Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.08.2019 2082,60 2082,60 INDEXLINE d.o.o.Sarajevo
JU OŠ "Osnovna muzička i baletska škola Novo Sarajevo" Usluga zakupa poslovnog prostora. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.09.2018 2250,00 2250,00 JU KULTURNO SPORTSKI CENTAR I RADIO ILIJAŠ 4200455660002
JU OŠ "Osnovna muzička i baletska škola Novo Sarajevo" Usluga zakupa poslovnog prostora Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 08.04.2019 2250,00
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Vizuelna obilježavanja OJ Klinika za gastroenterohepatologiju i sektor zaštite Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.08.2019 2202,17 BLUE RIVER d.o.o. Sarajevo - 4200025220009
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Usluge transporta uzoraka krvi Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.08.2019 721,98 DHL International d.o.o. Sarajevo ID: 4200054590001
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Servisiranje i funkcionalno osposobljavanje urodinamičkog aparata Locum Vireles Urodinamic sistem proizvođača Aymed Medical na Klinici za dječiju hirurgiju Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.08.2019 5440,50 EMEDING d.o.o. Sarajevo-4200934120004
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka ručnih fiskalnih uređaja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.08.2019 1864,86 IMTEC d.o.o. Sarajevo- 4200918780053
JU OŠ Četvrta osnovna škola Ugovor o nabavci kancelarijskog materijala za 2019.godinu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.07.2019 2500,00 "AVDIĆ 3A" d.o.o. Sarajevo
JU OŠ Četvrta osnovna škola Ugovor o nabavci matičnih knjiga i drugih obrazaca Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.07.2019 1500,00 1500,00 "AVDIĆ 3A" d.o.o. Sarajevo
JU OŠ Četvrta osnovna škola Ugovor o nabavci tonera za fotokopirne mašine Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.07.2019 1500,00 "AVDIĆ 3A" d.o.o. Sarajevo
JU OŠ Četvrta osnovna škola Ugovor o nabavci materijala za održavanje objekta i opreme Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.07.2019 1700,00 "MITHAT" d.o.o. Sarajevo
JU OŠ Četvrta osnovna škola Ugovor o nabavci materijala za čišćenje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.07.2019 2000,00 2000,00 TR "STOP" ILIDŽA
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Izrada projekta nadstrešnice na Glavnoj kapiji - kolski ulaz, lokacija Koševo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.08.2019 6903,00 I.D.E.A d.o.o. sarajevo - 4200348740001
Ukupno po stranici 1.239.978,49 293.013,77 257.786,40