Pretraga

Ukupno 8168
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Akademija scenskih umjetnosti UNSA Odluka o odabiru -nabavka kancelarijskog materijala Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 16.05.2017
JU Akademija scenskih umjetnosti UNSA Odluka o pokretanju postupka JN-- kancelarijski materijal Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 05.05.2017
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Alu žaluzine Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 21.06.2017 4851,58
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Servisiranje i doržavanje kotlova Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 27.06.2017 7018,25
JU Akademija scenskih umjetnosti UNSA Ugovor o kupovini robe Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.05.2017 6433,00 AUDIO VIDEO CONSULTING Sarajevo, ID 4200025900000
JU Šumarski fakultet usluge popravka i održavanja vozila Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 08.09.2017 1895,00
JU Akademija scenskih umjetnosti UNSA Posebna odluka o nabavci koja nije planirana planom JN robe DaVinci Mini panel Plan nabavki 21.04.2017
JU Akademija scenskih umjetnosti UNSA Odluka o odabiru DaVinci Mini panel Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 27.04.2017 6433,00
JU Veterinarski fakultet UNSA odluka o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma za nabavku" Elisa kit" Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.09.2017 3556,80 3556,80 Bosna-vet, doo Zenica,br.ID 4218160510005
JU Veterinarski fakultet UNSA odluka o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma za nabavku" Sredstva za higijenu" Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.09.2017 5264,40 5264,40 Interkamp d.o.o. hasana Merdžanovića 44 71000 Sarajevo br.ID 4200553240003
JU Veterinarski fakultet UNSA odluka o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma za nabavku " Hidrantske mreze (dio) Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.08.2017 1895,40 1895,40 Granulo-Re d.o.o. Ilidža br. ID 4200004570000
JU Akademija scenskih umjetnosti UNSA Odluka o pokretanju postupka JN DaVinci Mini panel Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 21.04.2017
JU Institut za istoriju Dodjela ugovora - Nabavka radova krečenja i čišćenja službenih prostorija Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.05.2017 4095,00 4095,00 JU Studentski centar
JU Muzička akademija Sarajevo Dodjela ugovora - sistematski i sanitarni pregled Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.09.2017 5177,25 5177,25 JU Zavod za zaštitu zdravlja studenata Univerziteta u Sarajevu
JU Muzička akademija Sarajevo Pokretanje postupka - sistematski i sanitarni pregled Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 04.09.2017
JU Muzička akademija Sarajevo Dodjela ugovora - muzički instrumenti i dijelovi Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 24.05.2017 58764,72 58764,72 PROMET TEHNO DOO BIHAĆ
JU Muzička akademija Sarajevo Pokretanje postupka - muzički instrumenti i dijelovi Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 24.04.2017 58764,72
JU Institut za istoriju Nabavka radova krečenja i čišćenja službenih prostorija Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 26.04.2017
JU Institut za istoriju Nabavka usluge štampanja knjige 1. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.04.2017 2457,00 2457,00 Dobra knjiga d.o.o.
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Nabavka potrošnog materijala za vozni park Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 05.10.2017 20655,18
JU Muzička akademija Sarajevo Dodjela ugovora - kompjuterska oprema LOT2 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 23.05.2017 2628,99 2628,99 R&S d.o.o. Sarajevo
JU Muzička akademija Sarajevo Pokretanje postupka-kompjuterska oprema LOT2 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 03.04.2017 2628,99
JU Muzička akademija Sarajevo Dodjela ugovora - kompjuterska oprema LOT1 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 23.05.2017 8805,42 8805,42 ELUR d.o.o. Kiseljak
JU Institut za istoriju Nabavka usluge štampanja knjige 1 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 13.04.2017 2457,00
JU Muzička akademija Sarajevo Pokretanje postupka-kompjuterska oprema LOT1 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 03.04.2017 8805,42
JU OŠ “Druga osnovna škola” KONKURS OGLAS Ugovaranje i realizacija 03.08.2017 538,20 538,20 OSLOBOĐENJE SERVISI 4202263820009
JU Muzička akademija Sarajevo Dodjela ugovora - oprema za studio Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.06.2017 3428,91 PROMET TEHNO DOO BIHAĆ
JU OŠ “Druga osnovna škola” PVC POD Ugovaranje i realizacija 08.07.2017 94,80 94,80 ŠOLA DOO TOMISLAVGRAD 4281035490004
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Usluge održavanja medicinskih aparata/sistema i nabavka osnovnih rezervnih dijelova proizvođača Radiometer i Care Fusion Ugovaranje i realizacija pregovarački postupak sa objavom obavještenja 03.10.2017 58500,00 NEW TECHNOLOGY d.o.o. Sarajevo
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Usluge održavanja OP lampi KLS Martin Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 03.10.2017 4680,00 ALFA-MED d.o.o. Tomislavgrad-4281056490004
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Usluge održavanja OP lampi HLX3000 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 03.10.2017 7020,00 PROMA d.o.o. Sarajevo - 4200174650008
JU Muzička akademija Sarajevo Oprema za studio Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 19.06.2017 3428,90
JU Srednja tehnička škola, grafickih tehnologija, dizajna i multimedije Usluge dezinfekcije,deznsekije i deratizacije Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.05.2017 795,60 Sanacija 3D D.O.O.,71210 Ilidža, ID BROJ: 4202033660002
JU Muzička akademija Sarajevo Pokretanje postupka - osiguranje imovine Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 03.03.2017 2374,00
JU Muzička akademija Sarajevo Dodjela ugovora -osiguranje imovine Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.03.2017 2374,00 SARAJEVO OSIGURANJE DD
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka kompjuterskog materijala za održavanje računarske opreme Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - Toshiba Externi HDD 2TB Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.10.2017 397,98 397,98 IMTEC D.O.O. SARAJEVO, Sarajevo Centar, 4200918780045
JU OŠ “Druga osnovna škola” TOALET INVALIDI Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.08.2017 1678,75 1678,75 PET ZLATNIH DOO 4200394000004
JU Muzička akademija Sarajevo Dodjela ugovora - klima uređaji Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.06.2017 1010,77 R&S d.o.o. Sarajevo
JU Muzička akademija Sarajevo Klima uređaji Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 05.06.2017 1010,88
JU Muzička akademija Sarajevo Dodjela ugovora - prenos snimljenog materijala na CD i DVD Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.02.2017 7008,30 ŠDC d.o.o. Sarajevo
JU Muzička akademija Sarajevo Prenos snimljenog materijala na CD i DVD Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 08.02.2017 7008,30
JU Muzička akademija Sarajevo Dodjela ugovora - telefonska centrala Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.03.2017 1755,00 SERTIĆ d.o.o.
JU Muzička akademija Sarajevo Odluka o pokretanju postupka - Telefonska centrala Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 16.03.2017 1755,00
JU OŠ “Druga osnovna škola” ODRŽAVANJE ELEKTRO I VODO MATERIJAL Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.06.2017 397,16 397,16 RIMOS DOO 4200087920007
JU Muzička akademija Sarajevo Dodjela ugovora-dizajn i tehnička prirpema materijala za štampu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.02.2017 7008,30 ŠDC d.o.o. Sarajevo
JU Muzička akademija Sarajevo Dizajn i tehnička priprema materijala za štampu Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 08.10.2017 7008,30
JU Muzička akademija Sarajevo Dodjela ugovora - izrada reklamnog materijala i digitalna štampa Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.02.2017 7012,98 ŠDC d.o.o. Sarajevo
KJKP Gras d.o.o. Rezervni dijelovi za vozila neoplan Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.09.2017 622,44 07.09.2017 622,44 622,44 GENEL d.o.o
JU Muzička akademija Sarajevo Štampanje i knjigovezačke usluge Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.02.2017 7008,30 ŠDC d.o.o. Sarajevo
JU OŠ “Druga osnovna škola” SKENER Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.06.2017 257,40 257,40 AVDIĆ 3A DOO 4200601070000
Ukupno po stranici 136.716,96 210.666,87 96.631,71