Pretraga

Ukupno 48357
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Gerontološki centar Nabavka, isporuka i montaža aluplast ulaznih vrata za potrebe kuhinje KJU "Gerontološki centar" Sarajevo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.11.2020 1973,32 Dom-a doo Sarajevo
JU Veterinarski fakultet UNSA OBAVJESTENJE OI DODJELI UGOVORA Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 16.11.2020 40775,67 40775,67
JU Veterinarski fakultet UNSA Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli okvirnog sporazuma u postupku javne nabavke roba:hematološki dijagnostikumi Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 03.11.2020 40775,67
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka raznih građevinskih materijala i pripadajuće opreme - lot 6 -20 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 27.10.2020
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka montažnih revizionih okana - lot 5 -20 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 27.10.2020
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka geomembrane, geotekstila i mreža za asfalt - lot 4 -20 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 27.10.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka tonera i drumova za Panasonic aparate Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 04.11.2020 684,45 Alf-Om d.o.o. Banjaluka ID: 4400810890005
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka drvene vodootporne oplate i zidne oplate: - lot 3 -20 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 27.10.2020
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka i isporuka PE HD i PVC cijevi: - lot 2 -20 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 27.10.2020
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka crne boje za asfalt i hladnu plastiku: - lot 1 -20 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 27.10.2020
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Usluga servisa i održavanja vozila HYUNDAI -20 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 30.10.2020
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka ležajeva i semeringa: -20 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 30.10.2020
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka medicinske i zaštitne opreme ( maske i sredstva za dezinfekciju ) -20 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 28.10.2020
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka frakcije 0-4 (prane) -20 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 26.10.2020
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Usluga baždarenja tahografa i opravke -20 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 19.10.2020
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo - Nabavka mase za zalijevanje pukotina na asfaltu – fugit - lot 3 -20 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 19.10.2020
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo - Nabavka gencela - lot 2 -20 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 19.10.2020
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo - Nabavka bitumenskih emulzija - lot 1 -20 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 19.10.2020
JU Srednja škola metalskih zanimanja Zajednička javana nabavka radova i usluga održavanja i redovnog servisiranja kotlovskih postrojenja i pripadajućih instalacija i opreme za kotlovnicu smještenu u zgradi Tehničke škole- ugovaranje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.10.2020 2325,96 2325,96
JU Željeznički školski centar Sarajevo MATERIJAL ZA ODRŽAVANJE elsa Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.11.2020 16,30 16,30 ELSA TRADE
JU Srednja škola metalskih zanimanja Zajednička javna nabavka radova i usluga redovnog održavanja i redovnog servisiranja kotlovskih postrojenja i pripadajućih instalacija i opreme za kotlovnicu smještenu u zgradi Tehničke škole Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 13.10.2020 2325,96
JU Željeznički školski centar Sarajevo materijal za održavanje agricom Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.11.2020 3,10 3,10 AGRICOM
JU Srednja škola metalskih zanimanja Usluga razvođenja internetske mreže u kabinetu 100B Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 17.11.2020 938,34
JU Željeznički školski centar Sarajevo nastavne potrepštine mašinske struke Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.11.2020 3973,66 3973,66
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavka materijala za održavanje vodoinstalacija Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 17.11.2020 349,65
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavka sitnog alata za CNC radionicu - ugovaranje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.11.2020 1314,73 1314,73 MINACO d.o.o.
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavka sitnog alata za CNC radionicu Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 17.11.2020 1314,73
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. DS 72/20 - Bankarska oprema za potrebe blagajne (centar za korisnike) Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.03.2020 20.11.2020 3311,10 "Salon bankarske opreme" d.o.o. Sarajevo
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavka dijelova za simulator, tastatura i baterija - ugovaranje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.09.2020 1100,51 1100,51 TEXIMP SA d.o.o.
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavka dijelova za simulator, tastatura i baterija Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 14.09.2020 1100,51
JU Srednja škola metalskih zanimanja Godišnje održavanje bibliotečkog softvera FACIT BIBLIOTEKA V20 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 04.11.2020 280,80
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Hirurška uniforma i peškiri-Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.11.2020 4426,98 4426,98 MEXIKAL-IMPEX d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Hirurška uniforma i peškiri Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 24.11.2020 4426,98
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Ugradnja portala kom 3 na odjelu Neurologije Fizikalne terapije-Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.11.2020 5623,02 5623,02 Selming d.o.o. ID 4200471510002
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Ugradnja portala kom 3 na odjelu Neurologije Fizikalne terapije Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 24.11.2020 5623,02
JU Mašinski fakultet UNSA Ugradnja ventilacije u Laboratoriji za obradu odvanjem strugotine Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.04.2020 22.06.2020 3759,00 21.10.2020 3759,00 3759,00 Bosklim d.o.o Sarajevo 4200134600008
JU OŠ "Edhem Mulabdić" Nabavka raznog materija za održavanje školskih objekata Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.11.2020 1165,55 1165,55 Penny plus d.o.o.
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. DS - 64/20 - PT provjera tačnosti metoda i rezultata analiza" Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.11.2020 6609,30 "MIKRO+POLO" D.O.O. SARAJEVO
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 60-11-7-51672 Hemikalije anorganske Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.11.2020 2998,70 2998,70 Pharmamed d.o.o. Tranik
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 60-11-7-52631 Medicinsko sredstvo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.11.2020 7020,00 7020,00 Lab Unica d.o.o. Sarajevo
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 60-11-7-47371 Lijekovi. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.11.2020 690,30 690,30 Phoenix Pharma d.o.o. - Bijeljina
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 60-11-7-43444 Medicinska sredstva.. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.11.2020 1536,21 1536,21 Farmacija 2011 d.o.o. Bihać
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 60-11-7-48166 Medicinsko sredstvo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.11.2020 351,00 351,00 Medi Frey d.o.o. - Sarajevo
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 60-11-7-34386 Medicinsko sredstvo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.11.2020 163,80 163,80 Tuzlafarm d.o.o. - Tuzla
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 60-11-7-48167 Medicinsko sredstvo. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.11.2020 3415,82 3415,82 Medicom d.o.o. Bijeljina
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 60-11-7-15416 Medicinsko sredstvo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.11.2020 351,00 351,00 Inel-Med d.o.o. - Mostar
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 60-11-7-48645 Medicinsko sredstvo. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.11.2020 3434,89 3434,89 Phoenix Pharma d.o.o. - Bijeljina
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o nabavci plamenika za kotlovnicu u PS Centar Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 23.11.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 60-11-7-46854 Medicinsko sredstvo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.11.2020 161,46 161,46 Derby Trade d.o.o. Brčko
Ministarstvo unutrašnjih poslova Izmjene i dopune Plana nabavki za 2020. godinu_MUP KS Plan nabavki 20.11.2020
Ukupno po stranici 60.894,66 97.185,83 84.607,66