Pretraga

Ukupno 4474
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga pressclippinga. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.03.2017 7020,00 Repubblica Media d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Reagensi i potrošni materijal za određivanje krvnih grupa i otkrivanje ALO/AUTO antitijela - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.06.2017 2213,52 2213,52 "GLOBEX" d.o.o. Zenica
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Reagensi i potrošni materijal za određivanje krvnih grupa i otkrivanje ALO/AUTO antitijela Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 20.06.2017 2213,52
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Setovi za irigaciju i sukciju tokom laparoskopšskih operacija za pumpu Karl Storz - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.06.2017 5784,48 5784,48 "SONO MEDICAL" d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Setovi za irigaciju i sukciju tokom laparoskopšskih operacija za pumpu Karl Storz Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 13.06.2017 5784,48
KJKP Gras d.o.o. nid 23374 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 30.03.2017 968,76 968,76 Delta petrol d.o.o
KJKP Gras d.o.o. Lot 3132 Usluge baždarenja Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 19.01.2017 828,00
JU Djeca Sarajeva Godišnja pretplata na časopis "Naša škola" za 2017 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 14.02.2017 300,00 300,00 Udruženje nastavnika FBiH
JU Djeca Sarajeva Nabavka raznih građevinskih materijala Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 21.04.2017 14653,95 Penny+ d.o.o.
JU Djeca Sarajeva Sijalice za vozilo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.04.2017 20,00 20,00 ABC1968 d.o.o.
JU Djeca Sarajeva Edukativne igre Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.04.2017 1014,00 1014,00 Igraj uči rasti d.o.o. Jelah
JU Djeca Sarajeva Usluge osiguranja uposlenika JU Djeca Sarajeva Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 17.04.2017 11895,81 11895,81 Sarajevo osiguranje d.d.
JU Djeca Sarajeva Usluge prevoza - April Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.04.2017 150,00 150,00 Centrotrans Eurolines d.d.
JU Djeca Sarajeva Seminar - April - JN Ugovaranje i realizacija poseban režim dodjele ugovora 19.04.2017 100,00 100,00 Feb d.d. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Koatizacija za seminar - April Ugovaranje i realizacija poseban režim dodjele ugovora 06.04.2017 120,00 120,00 Refam Creative Solutions d.o.o.
JU Djeca Sarajeva Punjenje plinskih boca - April Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.04.2017 126,00 126,00 HIFA d.o.o. Tešanj
JU Djeca Sarajeva Umjetničke slike Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.03.2017 500,00 500,00 Udruženje univerzalne slikarske škole "Talents"
JU Djeca Sarajeva Uramljivanje zahvalnica - Mart Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.03.2017 65,52 65,52 Diasar d.o.o.
JU Djeca Sarajeva Usluge objavljivanja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.03.2017 70,00 70,00 Avaz - Roto press d.o.o.
KJKP Gras d.o.o. LOT 3046 Usluge održavanja evidencije potrošnje goriva Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 19.01.2017
JU Djeca Sarajeva Nabavka tabli sa natpisom Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.03.2017 46,80 46,80 Štamparija Bidžević
JU Djeca Sarajeva Cvijetni aranžmani 25.03 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.03.2017 50,00 50,00 TR Ara
JU Djeca Sarajeva Nabavka termometara Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.03.2017 1042,47 1042,47 PCE Grupa d.o.o.
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Potrošni materijal za operacije katarakte i za abdominalnu hirurgiju - LOT 2, LOT 3, LOT 7 i LOT 16 - OKVIRNI SPORAZUM Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 20.06.2017 99785,41 "MEDICALLUX" d.o.o. Tuzla
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Potrošni materijal za operacije katarakte i za abdominalnu hirurgiju - LOT 2, LOT 3, LOT 7 i LOT 16 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 13.03.2017 99785,41
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Potrošni materijal za operacije katarakte i za abdominalnu hirurgiju - LOT 17, LOT 23 i LOT 26 - OKVIRNI SPORAZUM Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 19.06.2017 38704,19 "PROMA" d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Potrošni materijal za operacije katarakte i za abdominalnu hirurgiju - LOT 17, LOT 23 i LOT 26 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 13.03.2017 38704,19
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Potrošni materijal za operacije katarakte i za abdominalnu hirurgiju - LOT 10 i LOT 13 - okvirni sporazum Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 12.06.2017 26348,40 "SEDŽAN-INGENERING" d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Potrošni materijal za operacije katarakte i za abdominalnu hirurgiju - LOT 10 i LOT 13 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 13.03.2017 26348,40
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Potrošni materijal za operacije katarakte i za abdominalnu hirurgiju - LOT 11, LOT 12, LOT 15 i LOT 22 - OKVIRNI SPORAZUM Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 16.06.2017 22873,50 "MEDI FREY" d.o.o. Sarajevo
JU Gerontološki centar Nabavka desnog ogledala za vozilo škoda fabia Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.05.2017 92,00 92,00 Velas komerc d.o.o.
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Potrošni materijal za operacije katarakte i za abdominalnu hirurgiju - LOT 11, LOT 12, LOT 15 i LOT 22 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 13.03.2017 22873,50
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Potrošni materijal za operacije katarakte i za abdominalnu hirurgiju - LOT 6 - OKVIRNI SPORAZUM Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 16.06.2017 1404,00 "ENA" d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Potrošni materijal za operacije katarakte i za abdominalnu hirurgiju - LOT 6 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 13.03.2017 1404,00
KJKP Gras d.o.o. Lot 3122Servisiranje i opravka pumpnih aparata Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 19.01.2017
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Potrošni materijal za operacije katarakte i za abdominalnu hirurgiju - LOT 5 i LOT 20 - okvirni sporazum Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 14.06.2017 5639,40 "GLOBEX" d.o.o. Zenica
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Potrošni materijal za operacije katarakte i za abdominalnu hirurgiju - LOT 5 i LOT 20 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 13.03.2017 5639,40
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti Nabavka kiselina,arsena, kalij heksacijanoferata,etanola Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.06.2017 360,48 360,48 SEMIKEM D.O.O. SARAJEVO, IDBR. 4200003250001
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Potrošni materijal za operacije katarakte i za abdominalnu hirurgiju - LOT 1, LOT 4, LOT 8, LOT 9, LOT 14, LOT 18, LOT 19, LOT 21, LOT 24 I LOT 25 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 13.03.2017
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti Nabavka cinkanih ploča Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.06.2017 243,95 243,95 Metal-centar d.o.o. Sarajevo, idbr. 4200020260002
KJKP Gras d.o.o. Rebalans plana 2016-2017 godina Plan nabavki 20.05.2016
JU Gerontološki centar Nabavka usluga zastupanja i pružanja pravne pomoći za potrebe KJU "Gerontološki centar" Sarajevo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.05.2017 6000,00 Advokat Džema Hasanagić - Milaimi
JU Gerontološki centar Nabavka usluga instalacije softvera JAPET VIKING na dodatnoj radnoj stanici za potrebe KJU "Gerontološki centar" Sarajevo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.04.2017 315,90 315,90 JAPET d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Nabavka i montaža prozora na visokom stacionaru, objekat O-I - Ugovor Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 22.06.2017 408985,20 KONZORCIJ: "TADIĆ STOLARIJA" - "EKO TEH" d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Nabavka i montaža prozora na visokom stacionaru, objekat O-I Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 25.05.2017 408985,20
Fond KS za izgradnju stanova Usluga popravke klime Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.06.2017 75,00 75,00 AS-GAS o.d. Sarajevo, 4300899870008
Fond KS za izgradnju stanova Sanacijski radovi (Bačičko polje garaža br.5) Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.06.2017 598,86 598,86 NEBI d.o.o. Sarajevo, 4200127140000
JU Prva bošnjačka gimnazija Fizičko obezbjeđenje tokom održavanja maturske svečanosti Pokretanje i tok postupka 31.05.2017 210,60
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluga naplate cestarina na autocestama za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - Sarajevo-Podlugovi-Sarajevo Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 01.06.2017 4,82 4,82 JAVNO PREDUZEĆE AUTOCESTE FBIH D.O.O. MOSTAR, Mostar, 4227691540005
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluga naplate cestarine na autocestama za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - Sarajevo-Zenica-Sarajevo Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.05.2017 12,00 12,00 JAVNO PREDUZEĆE AUTOCESTE FBIH D.O.O. MOSTAR, 4227691540005, Mostar
Ukupno po stranici 612.776,70 657.584,42 26.170,37