Pretraga

Ukupno 40137
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
Ministarstvo unutrašnjih poslova Informacija o pregovaračkom postupku bez objave obavještenja o nabavci i tenderska dokumentacija_nabavka termalnih kamera Pokretanje i tok postupka pregovarački postupak bez objave obavještenja 02.04.2020
JU Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje održavanje opreme Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.03.2020 380,72 Unilab d.o.o. Sarajevo 4200054160007
JU Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje kvalifikacija težine bolesti Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.03.2020 100,00 JU Zavod za zdravstvenu zaštitu zaposlenika MUP-A Kantona Sarajevo, 420008431000310
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ms III/25/19 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 10.03.2020 464470,09 Tuzlafarm doo, Tuzla, 4209034730009
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu MS III/31/19- lot 3 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 19.03.2020 230209,75 Diamedic doo, Ilidža, 4200072730007
Ministarstvo unutrašnjih poslova Posebna odluka o pokretanju pregovaračkog postupka bez objave obavještenja o nabavci s jednim ponuđačem Pokretanje i tok postupka pregovarački postupak bez objave obavještenja 01.04.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu MS III/31/19- lot 2 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 19.03.2020 366553,48 New Technology d.o.o., Sarajevo, 4200124470009
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu MS III/31/19- lot 1 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 19.03.2020 384674,94 Medichem d.o.o., Sarajevo, 4200647060009
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu lijekovi I/1/20-lot 1,2 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 27.03.2020 399622,39 HERCEGOVINALIJEK doo, Mostar, 4227015090005
JU Sarajevska filharmonija 16-20 vanplanska nabavka usluga digitalne štampe za koncert Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.03.2020 650,00 Dotart o.d. Sarajevo - 4301424200004
JU Sarajevska filharmonija 15-20 vanplanska nabavka ugostiteljskih usluga za koncert Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.03.2020 311,75 UR Zlatni lav Sarajevo - 4300548490004
JU Sarajevska filharmonija 13-20 vanplanska nabavka usluga audio snimanja koncerta Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.03.2020 1228,50 Bosnaton d.o.o., Sarajevo - 4200505270006
JU Sarajevska filharmonija 12-20 vanplanska nabavka hotelskih usluga Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2020 721,00 Bosnia hoteli i restorani d.o.o. Sarajevo - 4200425240009
JU Sarajevska filharmonija 11-20 vanplanska nabavka goriva Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.02.2020 106,22 Hifa-petrol d.o.o. - 4200999090005, Sarajevo
JU Sarajevska filharmonija 10-20 vanplanska nabavka ugostiteljskih usluga za koncert Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.02.2020 480,25 UR Zlatni lav Sarajevo - 4300548490004
JU OŠ "Hilmi ef. Šarić" Dezinfekcija za 2020. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.03.2020 1224,40 JU ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KANTONA SARAJEVO
JU Sarajevska filharmonija 09-20 vanplanska nabavka usluga digitalne štampe programa za koncert Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.02.2020 520,00 Dotart o.d. Sarajevo - 4301424200004
JU Sarajevska filharmonija 08-20 vanplanska nabavka cvijeća za koncert Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.02.2020 222,00 TR Ara - 4301904750004, Sarajevo
JU Sarajevska filharmonija 07-20 vanplanska nabavka hotelskih usluga Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.02.2020 309,00 Bosnia hoteli i restorani d.o.o. Sarajevo - 4200425240009
JU OŠ "Hilmi ef. Šarić" Održavanje kompjuterske opreme i nabavka rezervnih dijelova za 2020. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 819,00 "EA SERVIS" d.o.o Sarajevo
JU Peta gimnazija PLAN NABAVKI JU PETE GIMNAZIJE ZA 2020. GODINU Plan nabavki 01.04.2020
JU Sarajevska filharmonija 06-20 vanplanska nabavka usluga audio snimanja koncerta Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.02.2020 1228,50 Bosnaton d.o.o., Sarajevo - 4200505270006
JU OŠ "Hilmi ef. Šarić" Dimnjačarske usluge za 2020. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.03.2020 700,00 "ČAĐO" Obrtnička dimnjačarska djelatnos, Sarajevo ID broj. 4301422410001
JU Sarajevska filharmonija 05-20 vanplanska nabavka pitke vode Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.02.2020 55,00 Corto d.o.o. - 4201534230001, Sarajevo
JU OŠ "Hilmi ef. Šarić" Nabavka sredstava za higijenu za 2020. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.03.2020 3898,90 "T.R MARKET IN"
JU Sarajevska filharmonija 04-20 vanplanska nabavka ugostiteljskih usluga za koncert Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.02.2020 561,50 UR Zlatni lav Sarajevo - 4300548490004
JU Sarajevska filharmonija 03-20 vanplanska nabavka kancelarijskog materijala Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.01.2020 814,60 Prim invest d.o.o. Sarajevo - 4200025140005
JU Sarajevska filharmonija 02-20 vanplanska nabavka goriva Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.01.2020 113,19 Hifa-petrol d.o.o. - 4200999090005, Sarajevo
JU Sarajevska filharmonija 01A-20 vanplanska nabavka usluga digitalne štampe programa za koncert Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.02.2020 520,00 Dotart o.d. Sarajevo - 4301424200004
JU OŠ "Hilmi ef. Šarić" PP aparati 2020. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.03.2020 423,78 "PROTECT-ING" d.o.o. Hadžići
JU Sarajevska filharmonija 01-20 vanplanska nabavka kancelarijskog materijala Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.01.2020 37,44 EA Servis d.o.o. Sarajevo - 4202290040007
JU OŠ "Hilmi ef. Šarić" Kancelarijski materijal 2020. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.03.2020 2281,13 "LIBE" d.o.o. Sarajevo, ID 4201857590007
JU Sarajevska filharmonija Plan nabavki 2020 Filharmonija Plan nabavki 30.03.2020
JU Peta gimnazija NAVAKA VODE I USLUGA KANALIZACIJE ZA 2020. GODINU Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 02.04.2020 20320,00 01.01.2020 20320,00 20320,00 KJKP VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O. SARAJEVO, ID BROJ:4200151950004
JU Peta gimnazija NABAVKA GRIJANJA ZA 2020. GODINU Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 02.04.2020 70000,00 01.01.2020 70000,00 70000,00 KJKP TOPLANE SARAJEVO, ID BROJ:4200353740001
JU Peta gimnazija NABAVKA USLUGA INTERNETA I KABLOVSKE TELEVIZIJE ZA 2020. GODINU Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 02.04.2020 1750,00 01.01.2020 1750,00 1750,00 TELEMACH D.O.O. SARAJEVO, ID BROJ:4200209890007
Ministarstvo finansija nabavka zaštitnih maski Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.03.2020 1170,00 1170,00 Uslužnost d.o.o. Sarajevo Id broj: 4200043550008
JU Peta gimnazija NABAVKA USLUGA ODVOZA SMEĆA ZA 2020. GODINU Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 02.04.2020 3510,00 01.01.2020 3510,00 3510,00 KJKP RAD D.O.O. SARAJEVO, ID BROJ:4200316890001
Ministarstvo finansija nabavka maski za jednokratnu upotrebu i ručnih rukavica Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.03.2020 1166,49 1166,49 Kimeel d.o.o. Sarajevo ID broj 4201509550000
JU Peta gimnazija NABAVKA POŠTANSKIH USLUGA ZA 2020. GODINU Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 02.04.2020 1200,00 01.01.2020 1200,00 1200,00 JP BH POŠTA D.O.O., SARAJEVO, ID BROJ:4200682210005
JU Peta gimnazija NABAVKA ELEKTRIČNE ENERGIJE 2020. GODINE Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 01.01.2020 22788,00 01.01.2020 22788,00 22788,00 JP ELEKTROPRIVREDA BIH, SARAJEVO, ID BROJ:4200225150005
JU Peta gimnazija USLUGE MOBILNE TELEFONIJE 2020 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 01.01.2020 720,00 01.01.2020 720,00 720,00 BH TELECOM DD SARAJEVO, ID BROJ:4200211100021
JU OŠ "Hilmi ef. Šarić" Nabavka materijala za održavanje objekta za 2020. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.03.2019 4605,00 4605,00 "SEOS" d.o.o. Pazarić, Hadžići ID broj: 4200385600007
JU Peta gimnazija USLUGE FIKSNE TELEFONIJE 2020 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 01.01.2020 3000,00 01.01.2020 3000,00 3000,00 BH TELECOM DD SARAJEVO, ID BROJ:4200211100021
JU OŠ "Porodice ef. Ramić" Kaancellarijskii materiijal Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 15.02.2019 100,62
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu lijekovi I/28/19- lot 34-39 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 28.02.2020 611576,55 INTRADE PHARM doo, Sarajevo, 4200359510008
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu lijekovi I/28/19- lot 8-10,27,28 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 28.02.2020 4988,88 FARMAVITA doo, Vogošća, 4200075750009
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu lijekovi I/28/19- lot 8-10,27,28 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 28.02.2020 4988,88 FARMAVITA doo, Vogošća, 4200075750009
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu lijekovi I/28/19- lot 18,23 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 28.02.2020 57271,50 LICENTIS doo, Hadžići, 4201876970007
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu lijekovi I/28/19- lot 19 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 28.02.2020 141523,20 UNIFARM doo, Lukavac, 4209481750009
Ukupno po stranici 123.388,62 2.805.937,08 138.108,44