Pretraga

Ukupno 28973
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za pružanje usluga održavanja trakastih i ostalih zavjesa Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.04.2018 3510,00 2066,04 DELUX d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor o pružanju usluga pregleda i servisiranja protupožarnih aparata na vodeni pritisak i pregled i ispitivanje hidrantske instalacije Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.04.2018 7017,07 7017,07 VATROSISTEMI d.o.o. Sarajevo
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Konsultantske usluge Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.02.2019 7020,00 11.02.2019 7020,00 HASSUL d.o.o. Visoko, 4218094460000
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka prekidača za nadogradnju MUT Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.03.2019 1349,21 18.03.2019 1349,21 1349,21 PRIMOTRONIC d.o.o. Sarajevo,4200152500002
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za pružanje usluga održavanja računarskih mreža 2018 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.04.2018 3510,00 1942,90 BOSNIEN BUSINEESS SYSTEMS d.o.o. Sarajevo
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Usluga - aparati za napitke- Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.02.2019 3510,00 11.02.2019 3510,00 Automatic servis d.o.o. Visoko, 4218271000006
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za pružanje usluga dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.04.2018 6918,91 6918,91 SANITACIJA d.o.o. Sarajevo
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Fotografske usluge; Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.12.2018 2235,87 08.03.2019 2235,87 FOTO EXPRESS HASANAGIĆ d.o.o. Sarajevo, 4201433040007
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka baterije za električni industrijski ususivač- gluton Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.12.2018 6245,23 20.12.2018 6245,23 6245,23 Horizont d.o.o. Sarajevo, 4200542710008
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka sredstava za održavanje higijene za 12 mjeseci 2019 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 25.04.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka usluga štampanja časopisa Medicinski žurnal 2019 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 22.04.2019
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Usluga L2 VPN / TK vodovi / Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.01.2019 7020,00 04.02.2019 7020,00 Telemach d.o.o. Sarajevo, 4200209890007
JU OŠ “Srednje” Ilijaš Prevoz učenika na takmičenje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.04.2019 250,00 250,00 Vildan Tours Vogošća Sarajevo, ID broj: 4200243640001
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Usluga stalnog internet pristupa Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.01.2019 3229,20 04.02.2019 3229,20 Telemach d.o.o. Sarajevo, 4200209890007
JU Srednja građevinsko-geodetska škola fascikle Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.04.2019 70,20 70,20 Svjetlost-Sars dd Sarajevo 4200191820081
JU Srednja građevinsko-geodetska škola koverte Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.04.2019 30,42 30,42 Svjetlost-Sars dd Sarajevo 4200191820081
JU Srednja građevinsko-geodetska škola toneri c-703 i dr Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.04.2019 320,11 320,11 Svjetlost-Sars dd Sarajevo 4200191820081
JU Mašinski fakultet UNSA Mrežni kabal, mrežni konektori Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2019 18.01.2019 364,46 11.02.2019 364,46 364,46 Schrack Technik BH d.o.o Mostar 4227615280029
JU Srednja građevinsko-geodetska škola karta knjige i virman Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.04.2019 55,46 55,46 Svjetlost-Sars dd Sarajevo 4200191820081
JU Srednja građevinsko-geodetska škola staklo na mjeru Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.04.2019 86,00 86,00 Spržo companydoo Sarajevo ID 4200010970001
JU Srednja građevinsko-geodetska škola knjige velika očekivanja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.04.2019 576,00 576,00 I.K.MAK doo Visoko ID 4218291020003
JU Srednja građevinsko-geodetska škola cestovni prijjevoz Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.04.2019 819,00 819,00
JU Mašinski fakultet UNSA Reprezentacija D Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2019 24.01.2019 393,25 01.02.2019 393,25 393,25 HOŠE KOMERC d.o.o. Sarajevo 4200442500006
JU Srednja građevinsko-geodetska škola usluge cestovnog prijevoza Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.04.2019 145,00 145,00 Galileo travel doo Sarajevo ID 4201942190000
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo Nabavka aqua Bianca vode 18,9 litara 19-3 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.04.2019 55,00 55,00 "Corto" doo Sarajevo, 4201534230001
JU OŠ "Podlugovi" Podlugovi Ugovor o javnoj nabavci usluge: pružanje usluge održavanaj informatičke opreme Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.04.2019 1300,00 Imtec d.o.o.o Sarajevo
JU Srednjoškolski centar Hadžići Nabavka aparata za početno gašenje požara tip S9 kg i CO2 5 kg Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 1093,95
JU Srednjoškolski centar Hadžići Usluga obrazovnog seminara - računovostvo Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 80,00
JU Mašinski fakultet UNSA Krede, flomasteri Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2019 22.01.2019 1153,15 06.02.2019 1153,15 1153,15 FRANEX TRADE d.o.o. Sarajevo ID 4200024170008
JU Srednja građevinsko-geodetska škola sistemtski obavezan pregled radnika Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.04.2019 2700,00 JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo ID 4200174570004
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka guma novih za građevinske mašine i specijalna vozila--- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 28.03.2019 23400,00 EURO DAM - JAS d.o.o. Lukavac, 4209701970005
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka šahtova sistema bituplan -19- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 25.03.2019 47151,00 REGENERACIJA d.o.o. Velika Kladuša, 4263443950007
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka šahtova sistema bituplan -19 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 06.02.2018 47151,00
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka bitumenske emulzije-18- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 12.03.2019 21060,00 Hifa-Oil d.o.o. Tešanj, 4218015340002
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka antifriza, tečnosti za stakla i aditiva -19- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 07.03.2019 9196,20 BIOL d.o.o. KONJIC, 4227825760007
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka antifriza, tečnosti za stakla i aditiva -19 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 24.12.2018 9196,20
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka ulja za kočnice -19- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 07.03.2019 1404,00 BIOL d.o.o. KONJIC, 4227825760007
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka ulja za kočnice -19 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 24.12.2018 1404,00
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka ulja za motor-19- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 07.03.2019 46800,00 BH TRIGEMA d.o.o. KAKANJ, 4236404900003
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka ulja za motor-19 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 24.12.2018 49921,56
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka kompaktora-19- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 20.03.2019 499590,00 Konzorcijum BOMAG GmbH, Helerwald, D -56154 Boppard, Njemačka i BONECO d.o.o. Tuzla, 4400968980009
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka kompaktora-19 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 23.01.2019 499590,00
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka autosmećara - kombinovanog sa kranom i presom- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 08.03.2019 408330,00 TEHNIX d.o.o. Donji Kraljevec, Hrvatska, 3542521
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka autosmećara - kombinovanog sa kranom i presom Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 04.02.2019 408330,00
JU Srednja građevinsko-geodetska škola Plan javnih nabavki za 2019..godiinu Plan nabavki 04.04.2019
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka buldozera za deponiju internog otpada RCUO Smiljevići- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 08.03.2019 347490,00 347490,00 TEKNOXGROUP d.o.o. Sarajevo, 4200017550008
JU Željeznički školski centar Sarajevo organizacija putovnja na takmičenje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.04.2019 1195,00 1195,00 CENTROTRANS EUROLINES
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka buldozera za deponiju internog otpada RCUO Smiljevići Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 01.02.2019 347490,00
JU Prirodno-matematički fakultet Odluka o pokretanju postupka nabavke robe Kancelarijski materijal i nastavni pribor Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 17.04.2019
JU Prirodno-matematički fakultet Odluka o pokretanju postupka nabavke robe Materijal za ciscenje i održavanje higijene Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 11.04.2019
Ukupno po stranici 1.396.777,08 1.465.499,74 378.542,41