Pretraga

Ukupno 21634
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Dorada aplikativnog softvera; Ugovaranje i realizacija pregovarački postupak sa objavom obavještenja 08.06.2018 9945,00 9945,00 eNetPoint d.o.o. Sarajevo
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Dorada aplikativnog softvera Pokretanje i tok postupka pregovarački postupak sa objavom obavještenja 15.05.2018 9945,00
JU Građevinski fakultet UNSA Štampanje i s tim povezane usluge 2018 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.03.2018 12746,33 6680,35 Štamparija Fojnica d.d. Fojnica
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka mašine za pranje grafita; Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 07.06.2018 12870,00 12870,00 MANKO velemotor d.o.o. Sarajevo
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka mašine za pranje grafita Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 08.05.2018 12870,00
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka masti za podmazivanje; Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 25.06.2018 10005,84 SMAL KOMERC d.o.o. Sarajevo
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka odbojne ograde sa ugradnjom; Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 22.06.2018 51246,00 SACOM d.o.o. Sarajevo
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Usluga održavanja softvera; Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 11.06.2018 54475,20 eNetPoint d.o.o. Sarajevo
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Usluga servisa radne mašine JCB; Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 04.06.2018 23400,00 TERRA BiH d.o.o. Sarajevo
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Usluga servisa radne mašine BOMAG; Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 04.06.2018 39780,00 KA TIRE BH d.o.o. Sarajevo
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Usluga servisa radne mašine Caterpillar; Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 04.06.2018 43173,00 TEKNOXGROUP d.o.o. Sarajevo
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka specijalnog vozila sa priklj.za ljetno i zimsko održavanje; Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 15.06.2018 267514,23 267514,23 AUTOCOMMERCE d.o.o. Ljubljana, Slovenija
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka specijalnog vozila sa priklj.za ljetno i zimsko održavanje Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 08.05.2018 267514,23
JU OŠ "Porodice ef. Ramić" Osiguranje lica Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.09.2017 126,00 126,00 "Sarajevoosiguranje" d.d. Sarajevo
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Niskonoseća prikolica - Labudica - 913/18 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 07.05.2018 66051,18
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka saobraćajne signalizacije; Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 22.06.2018 98824,05 SACOM d.o.o. Sarajevo
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka kontejnera za prikupljanje otpada;; Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 14.06.2018 359190,00 359190,00 GRADATIN d.o.o. Sarajevo
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka kontejnera za prikupljanje otpada; Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 08.05.2018 359190,00
JU Mašinski fakultet UNSA Nabavka i isporuka mehatroničkih setova Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 26.02.2018 21.03.2018 19416,15 03.05.2018 19416,15 19416,15 Microwee d.o.o. Sarajevo 4202147320007
JU OŠ "Porodice ef. Ramić" Nadzor objekta Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.10.2017 117,00 117,00 "Securitasmobile" d.o.o. Sarajevo
JU OŠ "Porodice ef. Ramić" Potrošni materijal za održavanje objekta Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.10.2017 82,60 82,60 "Peny plus" d.o.o. Sarajevo
JU OŠ "Porodice ef. Ramić" Potrošni lancelarijski materijal Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.10.2017 204,75 204,75 "Svjetlost-sars" d.d. Sarajevo
JU Mašinski fakultet UNSA Nabavka prenosnih računara laptopa 5+2 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.02.2018 05.03.2018 14402,70 04.05.2018 14402,70 14402,70 ELUR d.o.o. Kiseljak 4236010950005
JU OŠ "Osman Nakaš" Radovi na postavljanju laminata u učionici Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.01.2018 1217,46 1217,46 SEM 4300435370002
JU Mašinski fakultet UNSA Nabavka lab.oprema invertni metalurški mikroskop Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 26.02.2018 05.12.2017 14391,00 29.01.2018 14391,00 14391,00 AMT-METRIKS d.o.o. Tešanj 4218119710006
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka PAUK vozila- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 18.06.2018 210600,00 210600,00 A.C.I. d.o.o. Sarajevo
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka PAUK vozila Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 27.04.2018 210600,00
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka samohodnog elekt.usisivača za skupljanje otpada na ulicama- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 18.06.2018 104598,00 104598,00 Horizont d.o.o. Sarajevo
JU Mašinski fakultet UNSA Nabavka usluge štampanja biblioteka Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.02.2018 03.07.2018 2835,00 13.04.2018 2835,00 2835,00 MUSTAFIĆ-M doo Sarajevo 4200398250005
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka samohodnog elekt.usisivača za skupljanje otpada na ulicama Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 08.05.2018 104598,00
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka usluge verifikacije med.opreme Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 17.09.2018 1579,50
JU Univerzitet u Sarajevu IZMJENA_I_DOPUNA_PLANA_JN_ZA_2018_09_10_2018 Plan nabavki 09.10.2018
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Buldozer - 998/18 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 11.05.2018 489586,50
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo nabavka robe - kancelarijskog materijala 2018 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 10.09.2018 64,94
JU Mašinski fakultet UNSA Nabavka mjerača tvrdoće Plan nabavki direktni sporazum 26.02.2018 23.05.2018 4815,03 30.05.2018 4815,03 4815,03 PCE GRUPA doo Sarajevo - 4201192410002
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka kamiona kipera- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 11.06.2018 115830,00 115830,00 Starline d.o.o. Sarajevo
JU Univerzitet u Sarajevu UGOVOR O NABAVCI SPORTSKE OPREME ZA POTREBE PROJEKTA MATCH Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.10.2018 3845,95
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka kamiona kipera Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 25.04.2018 115830,00
JU Srednja škola za tekstil, kožu i dizajn Rekonstrukcija skolske kotlovnice Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 15.10.2018 59925,26 59925,26 Elkomont Sarajevo
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Čišćenje dimnjaka, dimnjača i kotlovskih ložišta Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 03.07.2018 07.06.2018 21411,00 23.07.2018 21411,00 21411,00 ODR Plamen
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga DDD; Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.09.2018 3358,74 Eko tim d.o.o. Sarajevo
JU Prirodno-matematički fakultet Odluka o poništenju nabavka Kompjuterske opreme Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev
JU Prirodno-matematički fakultet Odluka o izboru Lab pribor i posudje Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 21.09.2018 19792,89 Kefo d.o.o Istočno Sarajevo, ID broj: 4403208220006
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Advokatske usluge. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.09.2018 240,00 240,00 Emir Imširević, advokat, Bihać 4364256950002
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Čišćenje dimnjaka i kotla Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.10.2018 415,35 415,35 SODD "ODŽAČAR" 4300849850006
JU Prirodno-matematički fakultet Odluka o izmjeni Plana nabavke 2018_kompjuterska oprema Plan nabavki 16.10.2018
JU Prirodno-matematički fakultet Odluka o izmjeni Plana nabavki 2018_nabavka i ugradnja prozora Plan nabavki 24.09.2018
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Ugostiteljske usluge - jednodnevni izlet za učenike Centra Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.10.2018 333,00 333,00 S:R:C:A. d.o.o. 4201623500004
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka roba čistačkog materijala Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 06.09.2018 160,37
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Popravka i održavanje elektroakustičke opreme Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.09.2018 892,99 892,99 Ascom d.o.o. Tešanj 4218493590006
Ukupno po stranici 1.715.260,60 1.582.020,52 1.228.052,87