Pretraga

Ukupno 44419
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 60-11-7-9626 Medicinska sredstva Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.08.2020 992,75 992,75 Sarajevofarm d.o.o. - Sarajevo
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 12-01-65993 Medicinska sredstva Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.08.2020 209,66 209,66 Sarajevofarm d.o.o. - Sarajevo
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 60-11-7-28871. Medicinska sredstva Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.08.2020 3184,27 3184,27 Sarajevofarm d.o.o. - Sarajevo
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 60-11-7-20730 Medicinska sredstva Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.08.2020 468,00 468,00 Sarajevofarm d.o.o. - Sarajevo
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 60-11-7-29065 Medicinska sredstva Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.08.2020 2808,00 2808,00 Medicom d.o.o. Bijeljina
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 60-11-7-34385 Lijekovi Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.08.2020 2260,44 2260,44 Hercegovinalijek d.o.o. - Mostar
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 60-11-7-34383 Potrošni laboratorijski materijal Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.08.2020 2925,00 2925,00 Semikem d.o.o. - Sarajevo
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 60-11-7-28421 Lijekovi.. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.08.2020 1516,32 1516,32 Unifarm d.o.o. - Lukavac
Ministarstvo unutrašnjih poslova Izmjene i dopune Plana javnih nabavki Uprave policije MUP-a KS za 2020.god. Plan nabavki 13.08.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka rezervnih dijelova/materijala/ usluga servisa za preventivno i interventno servisiranje linearnog akceleratora True Beam proizvođača Varian i prateće opreme Pokretanje i tok postupka pregovarački postupak sa objavom obavještenja 13.07.2020 468000,00
JU OŠ "Zahid Baručija" Ugovor-hardverske i softverske usluge Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.06.2020 1359,00 Obrtnička radnja ResetTmobil Vogošća
JU OŠ Vrhbosna Sarajevo Izdaci za nabavku, materijal za čišćene ( august) Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.08.2020 558,80 558,80 GADŽO COMERC D.O.O.
JU Srednja građevinsko-geodetska škola Izmjene i dopune plana javnih nabavki za 2020.godiu Plan nabavki 11.08.2020
JU OŠ "Porodice ef. Ramić" Usluga nadzora objekta - juli 2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.07.2019 117,00 117,00 "Securitas BiH" d.o.o. Sarajevo
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KZ 19/20- Servis vozila DACIA DOKKER u garantnom roku Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 14.08.2020 9385,99
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Kreveti i madraci - ugovor Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 13.08.2020 13994,37 13994,37 Karadža-trade-Kašmir d.o.o., Bugojno, 4236144480005
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Kreveti i madraci Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 23.07.2020 13994,37
JU OŠ "Porodice ef. Ramić" Usluge nadzora oobjektaa- juni 2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.06.2019 117,00 117,00 "Securitas BiH" d.o.o. Sarajevo
JU OŠ "Porodice ef. Ramić" Redovna dezinfekcija prostora škole Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.07.2019 80,00 80,00 "Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo"
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. DS 47/20 - "Nabavka i ugradnja klima uređaja" Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 14.08.2020 6797,70
JU OŠ "Porodice ef. Ramić" Servisiranje opreme za zaštitu od požara Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.06.2019 292,50 292,50 "Vatroteh" d.o.o. Sarajevo
JU OŠ "Porodice ef. Ramić" Oprema za zaštitu od požara Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.06.2019 212,94 212,94
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Ugovaranje - Automehaničarski set alata - 1798/20 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.07.2020 2351,51 Unior Tehna d.o.o. Sarajevo
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Ugovaranje - Usluge održavanja i oštrenje profilisanih noževa - 1580/20 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.07.2020 2094,18 Halebić d.o.o. Sarajevo
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Usluge revizije FSC Certifikata - 2141/20 Pokretanje i tok postupka pregovarački postupak bez objave obavještenja 07.08.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Kontrola i očitanje TLD-ova Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 02.07.2020 126360,00
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu zaposlenika MUP-a Kantona Sarajevo Izmjena i dopuna plana javnih nabavki za 2020.godinu Plan nabavki 17.07.2020
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Odluka o pokretanju postupka javne nabavke vatrogasnih zaštitnih kaciga kucz Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 13.08.2020
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za lot 3. vatrogasne armature, alat i oprema u postupku javne nabavke vatrogasne opreme kucz Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 13.08.2020 33549,75
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za lot 2. - vatrogasne potisne cijevi u postupku javne nabavke vatrogasne opreme kucz Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 13.08.2020 26863,20
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KZ 18/20- Servisiranje vozila IVECO u garantnom roku Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 13.08.2020 10990,00
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Odluka o poništenju lot-a 1. - vatrogasne mlaznice i nastavci za pjenu u postupku javne nabavke vatrogasne opreme kucz Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 13.08.2020
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Nabavka tonera kucz Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.08.2020 2338,00 Imtec d.o.o., Ilijaš 4200918780002
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka - servis motornih vozila za potrebe UP MUP KS (lot 1 i lot 2) Pokretanje i tok postupka 12.08.2020
JU OŠ “Druga osnovna škola” SMEĆE 1/20 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 280,80 280,80 KJKP RAD
JU OŠ “Druga osnovna škola” SMEĆE 01/20 Pokretanje i tok postupka ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.01.2020 280,80
JU OŠ "Zahid Baručija" Ugovor-servis vatrogasnih aparata Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.06.2020 300,00 VATROTEH INZINJERING d.o.o. Vogošća
JU OŠ "Zahid Baručija" Ugovor-kompjuterski materijal Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.06.2020 3000,00 AM SUPPORT d.o.o Sarajevo
JU OŠ "Zahid Baručija" Ugovor-kancelarijski materijal Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.06.2019 4000,00 AM SUPPORT d.o.o Sarajevo
JU Srednja građevinsko-geodetska škola Vodovod i kanalizacijaa juli 2020 Ugovaranje i realizacija ograničeni postupak 23.07.2020 29,82 29,82 KJKP VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O. SARAJEVO ID 4200151950004
JU Srednja građevinsko-geodetska škola Vodovodd i kanalizacija juli 2020 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 23.07.2020 4,68 4,68 KJKP VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O. SARAJEVO ID 4200151950004
JU Srednja građevinsko-geodetska škola Vodovod i kanalizacija juli 2020 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 23.07.2020 4,68 4,68 KJKP VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O. SARAJEVO ID 4200151950004
JU Srednja građevinsko-geodetska škola Usluge odvoza smeća juli 2020 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.07.2020 351,00 351,00
JU Srednja građevinsko-geodetska škola Usluge fiksne telefonije juli 2020 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.07.2020 163,30 163,30 DIONIČARSKO DRUŠTVO BH TELECOM SARAJEVO- DIREKCIJA SARAJEVO ID 4200211100021
JU Srednja građevinsko-geodetska škola gas juli 2020 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.07.2020 23,40 23,40 KJKP SARAJEVOGAS D.O.O. SARAJEVO
JU Srednja građevinsko-geodetska škola Usluge slanja pismonosnih pošiljki Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.07.2020 12,87 12,87 JP BH POŠTA D.O.O. SARAJEVO
JU Srednja građevinsko-geodetska škola Električnaa energija JULI 2020 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.07.2020 86,37 86,37 PODRUŽNICA ELEKTRODISTRIBUCIJA SARAJEVO
JU Srednja građevinsko-geodetska škola Električna energija JULI 2020 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.07.2020 237,80 237,80 PODRUŽNICA ELEKTODISTRIBUCIJA SARAJEVO ID 4200225150030
JU Srednja građevinsko-geodetska škola Centralno grijanje juli 2020 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.07.2020 2394,23 2394,23 KJKP TOPLANE SARAJEVO D.O.O. ID 4200353740001
JU Srednja građevinsko-geodetska škola Usluge interneta juli 2020 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.07.2020 59,90 59,90 DIONIČARSKO DRUŠTVO BH TELECOM SARAJEVO- DIREKCIJA SARAJEVO ID 4200211100021
Ukupno po stranici 696.221,81 48.828,59 33.385,90