Pretraga

Ukupno 45930
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU OŠ “Druga osnovna škola” MOBILNI 8 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 01.09.2020 46,80
JU OŠ “Druga osnovna škola” INTERNET 8/20 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.09.2020 84,90 84,90 BH TELECOM SARAJEVO 4200211100021
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka nabavke usluga osiguranja mv_MUP KS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 21.09.2020
JU OŠ “Druga osnovna škola” INTERNET 8 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 01.09.2020 84,90
Ministarstvo unutrašnjih poslova Zaključak o prekidu postupka nabavke higijensko potrošnog materijala Pokretanje i tok postupka 18.09.2020
JU OŠ “Druga osnovna škola” FIKSNI 8.20. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.09.2020 148,15 148,15 BH TELECOM SARAJEVO 4200211100021
JU OŠ "Osma osnovna škola Amer Ćenanović" Maske za usta nos-troslojna 08/20 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.08.2020 140,40 140,40 COSMOSOL GROUP D.O.O.
JU OŠ “Druga osnovna škola” FIKSNI 8 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 01.09.2020 148,15
JU Historijski arhiv Sarajevo goriva i maziva za 2020.godinu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.08.2020 5,28 5,28 Hifa-Petrol d.o.o. Sarajevo
JU OŠ "Osma osnovna škola Amer Ćenanović" Nabavka infracrvenog toplomjera Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.08.2020 124,00 124,00 PZU APOTEKA "AL HANA"
JU Historijski arhiv Sarajevo Javna nabavka goriva i maziva za 2020.godinu Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 23.07.2020 5,28
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Usluge Iznajmljivanja MFP uređaja Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 18.08.2020 39312,00 LIBE d.o.o. Hadžići - 4201857590007
Kantonalni sud u Sarajevu Nabavka robe Licence za Microsoftov sofver za potrebe Kantonalnog suda u sarajevu Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 12.08.2020 35872,20 Digitarija d.o.o. Sarajevo
JU Historijski arhiv Sarajevo Javna nabavka knjigovodstvene i računovodstvene usluge za 2020.godinu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.08.2020 567,45 6809,40 Ažurnost d.o.o. Sarajevo
JU Historijski arhiv Sarajevo Javne nabavke knjigovodstvene i računovodstvene usluge Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 23.07.2020 6809,40
Kantonalni sud u Sarajevu Nabavka robe-PP aparati za potrebe Kantonalnog suda u Sarajevu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.09.2020 1852,60 18.09.2020 Proving inžinjering Sarajevo
JU Historijski arhiv Sarajevo Plan i tabela javnih nabavki za 2020.godinu Plan nabavki 22.07.2020
Ministarstvo saobraćaja Izvođenje radova rušenja i uklanjanja objekata u cilju izgradnje, rekonstrukcije ili rehabilitacije saobraćajnica u nadležnosti Direkcije za puteve KS Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 28.11.2019 579267,00
JU OŠ “Druga osnovna škola” Električna energija 08.20.-2 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.08.2020 12,63 12,63 JP ELEKTROPRIVREDA BIH 4200225150005
JU OŠ “Druga osnovna škola” Električna energija 08.20-2 Pokretanje i tok postupka ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.08.2020 12,63
JU OŠ “Druga osnovna škola” Električna energija 08.20.-1 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.08.2020 202,42 202,42 JP ELEKTROPRIVREDA BIH 4200225150005
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Patološka dijagnostička sredstva i potrošni materijal: LOT 12-Poništenje Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 21.09.2020
JU OŠ “Druga osnovna škola” Električna energija 08.20 Pokretanje i tok postupka ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.08.2020 202,42
Ministarstvo saobraćaja Izvođenje radova redovnog i vanrednog održavanja pokretnih traka Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 04.12.2019 233977,66
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Patološki dijagnostički materijal LOT 4, LOT 5, LOT 6, LOT 8, LOT 10, LOT 13, LOT 14, LOT 16, LOT 17, LOT 18 i LOT 19-Poništenje Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 21.09.2020
JU OŠ “Druga osnovna škola” GAS 8 Pokretanje i tok postupka ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.08.2020 35,10
JU OŠ “Druga osnovna škola” GAS 8/20 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.08.2020 35,10 35,10 SARAJEVO GAS DOO SARAJEVO 4200158020002
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Patološka dijagnostička sredstva i potrošni materijal: LOT 2, LOT 7, LOT 9, LOT 11, LOT 15-Ugovoror Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 17.07.2020 39357,91 39357,91 Sarajevo-Farm d.o.o. Sarajevo, 4201103250005
Ministarstvo saobraćaja Nabavka web aplikacije bazirane na GIS platformi za evidenciju podataka o putu i putnoj infrastrukturi Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 25.12.2019 399800,00
Ministarstvo unutrašnjih poslova Okvirni sporazum - toner, ketridž, ribon Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 11.09.2020 CROBOX d.o.o.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor - nabavka toner, ketridž, ribon Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 11.09.2020 CROBOX d.o.o.
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Patološka dijagnostička sredstva i potrošni materijal: LOT 3-Ugovor Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 16.07.2020 29246,20 29246,20 Medimax d.o.o. Banja Luka, ID 4403783830002
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Patološka dijagnostička sredstva i potrošni materijal: LOT1-Ugovor Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 17.07.2020 18345,60 18345,60 Semikem d.o.o. Sarajevo, ID 4200003250001
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Patološka dijagnostička sredstva i potrošni materijal: LOT1, LOT 2, LOT 3, LOT 7, LOT9, LOT 11, LOT 15 (3409/20) Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 21.09.2020 126286,82
Fond KS za izgradnju stanova Usluge nadzora izgradnje objekta "E", vanjsko uređenje, iskop, uređenje oko objekata B1-B i B1-A i izgradnja saobraćajnice Fond 2020. Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 18.09.2020 22230,00 Institut za građevinarstvo "IG" d.o.o. Banja Luka, 4400918310005
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Nabavka roba kancelarijskog materijala za potrebe SERDA i projekata Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 03.09.2020 9243,00 PLAN PLUS d.o.o. Zenica 4227372790007
Zavod za informatiku i statistiku KS Nabavka usluge-tehničko održavanje serverske i mrežne opreme Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.09.2020 2084,49 2804,49 QSS d.o.o. Sarajevo ID broj:4200103980007
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Revizija projektne dokumentacije za transformatorske stanice Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.09.2020 6552,00 TIROL d.o.o. Tuzla -4209350650009
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Usluga reparacije letve volana za sanitetsko vozilo WV T-5 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.09.2020 390,00 O.R. AUTOSERVIS " MIRZA"-4302900200006
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Potrošni materijal za medicinski aparat Enraf Nonius-Ugovor Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 30.07.2020 11735,10 11735,10 Nedax d.o.o. Sarajevo, ID 4200342890001
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka tehničkih normativa (standarda) :VDI 2073 (dio 1,2 i 3); VDI 2046; BAS EN 60534-1:2012 I BAS EN 60534-2-1:2012 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.09.2020 826,98 Institut za standardizaciju BiH - 4402553460005
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Potrošni materijal za medicinski aparat Enraf Nonius Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 18.09.2020 11735,10
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Usluga hitne popravke staklenih kliznih vrata na Klinici za ortopediju i traumatologiju Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.09.2020 93,60 SKAPI d.o.o. Sarajevo 4200583400005
JU Institut za istoriju NABAVKA RAČUNARA I RAČUNARSKE OPREME 2020 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 18.09.2020
Direkcija za robne rezerve KS 2-16 Usluga protivprovalne zaštite objekta Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.09.2020 1333,80 1333,80 Unilab DOO Sarajevo
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka usluge oglašavanja II Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 18.08.2020 672,75
Fond Memorijala Usluge servisiranja plinskog bojlera i klima komore u objektima JU "Fond Memorijala Kantona Sarajevo" Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.05.2020 03.09.2020 700,00 18.09.2020 700,00 Elin Elektro d.o.o. Sarajevo
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Sa-gas Rebalans 2020 Plan nabavki 15.09.2020
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Usluga sistematskog pregleda zaposlenika škole Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.07.2020 4224,00 2898,00 JUKS ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU STUDENTA UNIVERZITETA U SARAJEVU, SARAJEVO, 4200098290005
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka elektrodizne za putničko vozilo VW CADDY Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.09.2020 1400,00 KARE d.o.o. Sarajevo - 4200273040009
Ukupno po stranici 1.397.508,81 188.395,01 113.283,38