Pretraga

Ukupno 31560
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Gerontološki centar Nabavka usluga redovnog održavanja informatičke opreme, uredskih i klima uređaja za potrebe KJU "Gerontološki centar" Sarajevo 2018 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.08.2018 7020,00 206,34 FIXIT D.O.O.
JU Gerontološki centar Nabavka usluga okoštavanja i sušenja kurbanskog mesa za potrebe KJU "Gerontološki centar" Sarajevo 2018 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.08.2018 7020,00 0,00 "OČUZ", obrt, proizvodnja i promet suhomesnatih proizvoda
JU Gerontološki centar Nabavka usluga sanitarnih pregleda zaposlenika KJU "Gerontološki centar" Sarajevo 2018 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.07.2018 3950,00 2090,00 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KANTONA SARAJEVO
JU Gerontološki centar Nabavka usluga kontrole zdravstvene ispravnosti uzoraka hrane, vode i radnih površina za potrebe KJU "Gerontološki centar"Sarajevo 2018 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.07.2018 2916,40 631,40 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KANTONA SARAJEVO
JU Gerontološki centar Nabavka usluga čišćenja kanalizacionih odvoda u KJU "Gerontološki centar" Sarajevo 2018 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.06.2018 5818,69 1187,22 KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA " D.O.O.
JU Gerontološki centar Nabavka usluga dezinfekcije i deratizacije za potrebe KJU "Gerontološki centar" Sarajevo 2018 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.04.2018 3627,00 2808,00 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KANTONA SARAJEVO
JU Gerontološki centar Nabavka usluge dezinsekcije za potrebe KJU "Gerontološki centar" Sarajevo 2018 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.04.2018 2340,00 1755,00 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KANTONA SARAJEVO
JU Gerontološki centar Usluge održavanja i servisiranja električnih i rashladnih uređaja u kuhinji i vešeraju KJU "Gerontološki centar" Sarajevo 2018 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.03.2018 7020,00 394,88 TOFI D.O.O SARAJEVO
JU Gerontološki centar Nabavka rezervnih dijelova za popravku opreme u kotlovnici KJU "Gerontološki centar" Sarajevo 2018 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.04.2018 7020,00 860,57 ELKOMONT DOO
JU Gerontološki centar Nabavka dnevnih novina "Dnevni avaz" i sedmičnog magazina "Azra" za potrebe KJU "Gerontološki centar" Sarajevo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.02.2018 826,00 862,01 AVAZ ROTO PRESS D.O.O.
JU Gerontološki centar Nabavka kancelarijskog materijala i pribora za potrebe KJU "Gerontološki centar" Sarajevo 2018 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.06.2018 6954,36 2390,08 GRAFIKON DOO
JU Gerontološki centar Nabavka tonera za potrebe KJU "Gerontološki centar" Sarajevo 2018 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.06.2018 6843,92 2375,10 GRAFIKON DOO
JU Gerontološki centar Nabavka rezervnih dijelova za popravku liftova u objektima KJU "Gerontološki centar" Sarajevo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.03.2018 7020,00 6010,88 OTIS LIFTOVI DOO
JU Gerontološki centar Nabavka rezervnih dijelova za popravku uređaja u kuhinji KJU "Gerontološki centar" Sarajevo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.03.2018 7020,00 1918,90 TOFI D.O.O SARAJEVO
JU Gerontološki centar Nabavka peciva (slana i slatka) za potrebe KJU "Gerontološki centar" Sarajevo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.03.2018 6882,41 9010,04 GOLDplus d.o.o. Sarajevo
JU Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo Roba za potrebe domara Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 29.12.2018 7291,44
JU Gerontološki centar Nabavka novogodišnjih paketića za potrebe KJU "Gerontološki centar" Sarajevo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.12.2018 1164,95 1164,95 BINGO D.O.O. EXPORT IMPORT
JU Gerontološki centar Nabavkausluga edukacije i prisustva seminaru iz oblasti radnih odnosa na temu: Radno zakonodavstvo BiH Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.12.2018 200,00 200,00 AGENCIJA ZA PRAVNI KONSALTING I EDUKACIJU "APKE"
JU Gerontološki centar Nabavka usluga revizije finansijskih izvještaja za 2018. godinu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.12.2018 4680,00 4680,00 BILANS D.O.O.
JU Gerontološki centar Nabavka usluga edukacije i prisustva seminaru iz oblasti javnih nabavki na temu: elektronske ponude u postupcima javnih nabavki za potrebe KJU "Gerontološki centar" Sarajevo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.11.2018 418,86 418,86 ZAMM MEDIA CONSULTING
JU Gerontološki centar Nabavka kalendara za 2019. godinu za potrebe KJU "Gerontološki centar" Sarajevo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.11.2018 120,04 120,04 Udr.građana Obrazovanje gradi BiH
JU Gerontološki centar Nabavka usluga prevoza doniranih metalnih polica za potrebe KJU "Gerontološki centar" Sarajevo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.10.2018 280,80 280,80 VEDDI INVEST DOO
JU Gerontološki centar Nabavka usluga umjeravanja vage u ambulati KJU "Gerontološki centar" Sarajevo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.10.2018 163,80 163,80 ROLVAGA
JU Šumarski fakultet Usluge održavanja i popravka programske podrške 2019 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 11.03.2019 1200,00
JU Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo Nabavka rezervnih dijelova za lift sa ugradnjom Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.06.2019 2065,05 2065,05 DVG-ALM COMPANY d.o.o. Sarajevo
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Servis prese Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.04.2019 6523,92 09.04.2019 6523,92 6523,92 A.C.l. d.o.o. Sarajevo, 4201926310003
JU Elektrotehnički fakultet UNSA Usluge štampanja antebolonja diploma, djelovodnika i matičnih knjiga za 2019. godinu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.07.2019 7020,00 "Kemigrafika-Trade" d.o.o. Sarajevo
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Fileri za proizvodnju asfalta--- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 27.05.2019 23400,00 MGBH d.o.o. Sarajevo, 4201764310004
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka drvene oplate, vodootporne--- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 28.05.2019 2269,80 PENNY PLUS d.o.o. Sarajevo, 4200162210002
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka ulja i masti za potrebe asfaltne baze -19- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 13.05.2019 3306,42 VALVOSON d.o.o. Busovaca, 4236138320004
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka ulja i masti za potrebe asfaltne baze -19 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 25.03.2019 3306,42
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka masti za podmazivanje -19- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 13.05.2019 8541,00 BIOL d.o.o. KONJIC, 4227825760007
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka masti za podmazivanje -19 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 24.12.2018 8541,00
JU Mašinski fakultet UNSA Prevoz nastavnog osoblja i studenata katedre za OT Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2019 26.04.2019 300,00 26.04.2019 300,00 300,00 Vildan tours d.o.o Sarajevo 4200243640001
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ds-26232 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.06.2019 4554,43 Biomedica d.o.o., Ilidža, 4201349680009
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ds-26234 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.06.2019 6093,36 Biomedica d.o.o., Ilidža, 4201349680009
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka ulja za hidrauliku -19- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 09.05.2019 10648,17 BIOL d.o.o. KONJIC, 4227825760007
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka ulja za hidrauliku -19 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 24.12.2018 10648,17
JU Elektrotehnički fakultet UNSA Pružanje usluga prevoza studenata za potrebe nastave Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.06.2019 2340,00 "Hare" d.o.o. Sarajevo
JU Mašinski fakultet UNSA Analiza goriva NH - 25 analiza Plan nabavki direktni sporazum 28.02.2019 03.04.2019 5850,00 16.04.2019 5850,00 5850,00 Inspekt d.o.o Sarajevo 4200115990008
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka separatora za prečišćavanje otpadnih voda-- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 09.05.2019 5265,00 REGENERACIJA d.o.o. Velika Kladuša, 4263443950007
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Troškovi stručnog usavršavanja - Seminari 02-03-115-6/2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.07.2019 440,00 440,00 AGENCIJA ZA PRAVNI KONSALTING I EDUKACIJU "APKE"
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Zdravstvene usluge 2 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.06.2019 01.07.2019 6528,60 6528,60 JU Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata KS 4200098290005
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka poklopaca za šahtove sa ramom - daktilini liv-- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 09.05.2019 16422,12 REGENERACIJA d.o.o. Velika Kladuša, 4263443950007
JU Elektrotehnički fakultet UNSA Usluga organizacije cateringa za učesnike projekta "Benefit" Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.06.2019 3000,00 3000,00 "Zlatni lav" d.o.o. Sarajevo
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka građevinskih materijala- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 09.05.2019 35100,00 SENIGOR d.o.o. Sarajevo, 4200909100007
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Ugovaranje - ŠU ,,Trnovo" ŠGP ,Trnovsko", GJ ,,Gornja Rakitnica", Odjel 58 (sječa, izrada, animalna vuča - priprema, traktorska vuča sa i bez pripreme, iznos i slaganje cijepanog drveta) cca 5.627 m3 - 3277/18 Ugovaranje i realizacija poseban režim dodjele ugovora 22.01.2019 182365,44 Olip d.o.o. Sarajevo - Ilidža
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Usluge servisa vozila Mitsubishi -19- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 09.05.2019 2808,00 SLT d.o.o. Zenica, 4218740350005
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Usluge servisa vozila Mitsubishi -19 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 26.03.2019 2808,00
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Usluge srvisa vozila Mercedes Benz i Mercedes Benz Unimog-19- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 09.05.2019 17627,22 STARLINE d.o.o. Sarajevo, 4201823260008
Ukupno po stranici 46.468,95 441.775,76 64.236,44