617 Pretraga | Javne nabavke Kantona Sarajevo

Pretraga

Ukupno 51045
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za pružanje usluga učešća uposlenika na seminaru-Pripremne radnje za godišnji obračun i porezne prijave, izmjene pravilnika o porezu na dobit i pravilnika o podnošenju poreznih prijava, E-KIF i E-KUF, inspekcijski nadzor i dr. aktueln-PR 01-18/20 Ugovaranje i realizacija poseban režim dodjele ugovora 17.12.2020 80,00 80,00 FEB d.d. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za pružanje usluga učešća uposlenika na seminaru-Postupci nabavki: otvoreni postupak, konkurentski zahtjev i direktni sporazum, žalbe kod izbora najpovoljnije ponude-iskustva URŽ/KRŽ-a i Suda BiH-PR 01-17/20 Ugovaranje i realizacija poseban režim dodjele ugovora 26.11.2020 110,00 110,00 REC d.o.o. Sarajevo
JU Porodično savjetovalište nabavka web kamera 2020_1 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.11.2020 112,09 112,09 OFFICE SUPPORT D.O.O 4202614040005 Ilidža Bosna i Hercegovina
JU Porodično savjetovalište nabavka kabla i opreme za telekomunikacije 2020 _2 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.11.2020 37,90 37,90 BAU&GARTEN D.O.O 4200488080001 Iliđa Bosna i Hercegovina
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za pružanje usluga učešća uposlenika na seminaru-Novi zakon o računovodstvu i reviziji u FBiH, prezentacija odgovora UINO u vezi sa podnošenjem E-KIF i E- KUF, izmjene zakona o unutrašnjem platnom prometu, forenzika i teh otk krim radnj-PR 01-16/20 Ugovaranje i realizacija poseban režim dodjele ugovora 23.11.2020 80,00 80,00 FEB d.d. Sarajevo
JU Kantonalni centar za socijalni rad javna nabavka - molerske usluge Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 21.12.2020 6025,50 6025,50 PRAG DOO, ID 4201131620004
JU Porodično savjetovalište nabavka kabla i opreme za telekomunikacije 2020 _1 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.11.2020 91,65 91,65 BAU & GARTEN d.o.o. Sarajevo Ilidža 4200488080001
JU Kantonalni centar za socijalni rad javna nabavka molerske usluge Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 07.11.2020 6025,50
JU Porodično savjetovalište nabavka prečisćivača zraka i provodnih barijera 2020 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.11.2020 2282,65 2282,65 R&S d.o.o Sarajevo 4200056290005 Vogošća
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za pružanje usluga učešća uposlenika na seminaru-Radni odnosi u FBiH-PR 01-15/20 Ugovaranje i realizacija poseban režim dodjele ugovora 15.10.2020 250,00 250,00 REC d.o.o. Sarajevo
JU Kantonalni centar za socijalni rad javna nabavka - kopija ključeva Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.12.2020 21,00 21,00 KEY SERVIS DOO, ID 4300587120001
JU Kantonalni centar za socijalni rad javna nabavka rezervni dio mrezna kartica Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.12.2020 93,60 93,60 BBS DOO, ID 4200298380009
JU Porodično savjetovalište usluga štampanje naljepnica za službeno vozilo 2020 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.11.2020 28,08 28,08 AGENCIJA PERFEKTA 4301777380006 Sarajevo Centar
JU Porodično savjetovalište usluga pranje službenog vozila 2020 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.11.2020 10,00 10,00 RO s.s.o.r 4300595140003 Sarajevo Centar
JU Porodično savjetovalište nabavka start paketa 2020_4 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.11.2020 5,00 5,00 "Duhanpromet" d.o.o 4200342970412 Sarajevo Centar
JU Porodično savjetovalište poštanske usluge 2020_11 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.11.2020 1199,25 1199,25 Bh POŠTA Zmaja od Bosne .88 Sarajevo 4200682210021 Bosna i Hercegovina
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za pružanje usluga učešća uposlenika na seminaru-UINO i MI: Pripreme za predstojeće obavezno podnošenje podataka iz KUF i KIF elektronskim putem-PR 01-14/20 Ugovaranje i realizacija poseban režim dodjele ugovora 20.10.2020 80,00 80,00 REVICON d.o.o. Sarajevo
Stručna služba za zajedničke poslove Usluge popravke i održavanja objekta 17-11-20041-2 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 19.06.2020 387,62
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za pružanje usluga učešća uposlenika na seminaru-Praktičan prilaz podnošenje elektronskog KIF-a i KUF-a, izmjene i dopiune MRS/MSFI i uticaj na finasijsko računovodstvo u vrijeme COVID 19, zakon o zaštiti na radu, poslovanje nep org-PR 01-13/20 Ugovaranje i realizacija poseban režim dodjele ugovora 20.10.2020 80,00 80,00
JU Kantonalni centar za socijalni rad javna nabavka - obrazovne usluge Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.11.2020 165,00 165,00
JU Porodično savjetovalište nabavaka usluga pristupa i korištenja interneta 2020 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.11.2020 188,99 188,99 HKB-net doo Ilidža 4200946050001
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za pružanje usluga učešća uposlenika na seminaru-Inspekcijski nadzor i aktuelnosti u primjeni propisa iz oblasti indirektnih poreza, direktnih poreza i radnih odnosa-PR 01-12/20 Ugovaranje i realizacija poseban režim dodjele ugovora 18.09.2020 105,00 105,00 REC d.o.o. Sarajevo
JU Kantonalni centar za socijalni rad javna nabavka usluge odvoz rashodovanih sredstava Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.12.2020 585,00 585,00 AIDA COMMERCE DOO, ID 4200562400005
JU Kantonalni centar za socijalni rad javna nabavka - rezervni dio plinske linski bojler Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.11.2020 526,50 526,50 OBRTNIČKA DJELATNOST METAN SERVIS, ID 3401862810001
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za pružanje usluga učešća uposlenika na seminaru-Aktuelne izmjene poreznih i drugih propisa-PR 01-11/20 Ugovaranje i realizacija poseban režim dodjele ugovora 23.09.2020 80,00 80,00 FEB d.d. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za pružanje usluga učešća uposlenika na seminaru-Računovodsveni i porezni tretman, transakcija vezanih za nekretnine-PR 01-10/20 Ugovaranje i realizacija poseban režim dodjele ugovora 18.09.2020 80,00 80,00 FIRCON d.o.o. Mostar
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Usluge dezinfekcije, dezinsekcije, deratizacije i deviperacije Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.12.2020 5117,58 24.12.2020 5117,58 5117,58 Deratizer d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo ugovor za pružanje usluga učešća uposlenika na programu obuke-Osposobljavanje lica koja vrše energijski audit i/ili energijsko certificiranje zgrada sa jednostavnim tehničkim sistemom i složenim tehničkim sistemom-PR 01-9/20 Ugovaranje i realizacija poseban režim dodjele ugovora 11.09.2020 2960,10 2960,10 CETEOR d.o.o. Sarajevo
Stručna služba za zajedničke poslove Nabavka posebnog materijala (zaštitne maske) 17-11-8626-5 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.06.2020 1638,00 26.06.2020 1638,00 1638,00 vl.Ćulov Nihad JUSRI Obrtnička radnja
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za pružanje usluga učešća uposlenika na seminaru-Polugodišnji obračun za 2020, porez po odbitku, praktičan prikaz primjene MSFI-A 16, analiza finansijskih izvještaja, izvještavanje i poslovanje kod budžetskih korisnika-PR 01-8/20 Ugovaranje i realizacija poseban režim dodjele ugovora 03.07.2020 80,00 80,00 FEB d.d. Sarajevo
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Usluga građevinske mašine - bager (rovokopač) Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 24.12.2020 631,80
Stručna služba za zajedničke poslove Nabavka posebnog materijala (zaštitne maske) 17-11-8626-4 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 12.06.2020 438,75
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Usluge pregleda sredstava rada Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 15.12.2020 6458,40
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za pružanje usluga učešća uposlenika na seminaru-CEO -PR 01-7/20 Ugovaranje i realizacija poseban režim dodjele ugovora 15.06.2020 1158,30 1158,30 ALTER MEDIA d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o izboru napovoljnijeg ponuđača i dodjeli okvirnog sporazuma_UP Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 11.01.2021
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za pružanje usluga učešća uposlenika na seminaru-Plaća i najnade plaće za vrijeme vanrednih okolnosti, ekonomske mjere za ublažavanje posljedica pandemije, specifičnosti primjene propisa o PDV-u, upravljanje likvidnošću i obrtna sredstva-PR 01-6/20 Ugovaranje i realizacija poseban režim dodjele ugovora 22.04.2020 80,00 80,00 REC d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za pružanje usluga učešća uposlenika na seminaru-Godišnje porezne prijave i konsolidacija finansijskih izvještaja za 2019..Najnovije izmjene zakona i pravilnika o porezu na dobit i njihov uticaj na iznos poreza na dobit za 2019. godinu-PR 01-3/20 Ugovaranje i realizacija poseban režim dodjele ugovora 18.03.2020 80,00 80,00 FIRCON d.o.o. Mostar
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za pružanja usluga učešća uposlenika na seminaru-Javne nabavke, elektronske ponude, e-aukcija, praksa URŽ-a i suda BiH koja je obilježila 2019. godinu (primjeri rješenja i presuda)-PR 01-2/20 Ugovaranje i realizacija poseban režim dodjele ugovora 10.03.2020 280,00 280,00 AGENCIJA APKE Sarajevo
KJP Sarajevo-šume d.o.o. nabavka - Nasipni materijal Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 15.10.2020
JU Srednjoškolski centar Hadžići Nabavka roba-elektronske i fotografske opreme Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 10.12.2020 3219,84
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za pružanje usluga učešća uposlenika na konferenciji-"NetWork10"-PR 01-1/20 Ugovaranje i realizacija poseban režim dodjele ugovora 03.02.2020 819,00 819,00 COMMUNIS d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku boja i lakova-PONIŠTEN Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 24.07.2020 18443,36
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku vodomaterijala 2-PONIŠTEN Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 28.08.2020
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku vodomaterijala-PONIŠTEN Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 16.10.2020
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku nejodirane soli, monoetilenglikola i ostalih hemijskih sredstava-PONIŠTEN Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 08.09.2020
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku predizoliranih cijevi-PONIŠTEN 2 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 21.07.2020
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku predizoliranih cijevi-PONIŠTEN Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 17.09.2020
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o pristupu akademskoj bazi Web of Science-01. 01. 2021.-31. 12. 2023. godine Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.12.2020 423603,44 423603,44 Clarivate Analytics (UK), Friars House, 160 Blackfriars Rd, London SE1 8EZ, United Kongdom ID: 250888089
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku kotlova, gorionika i prateće opreme za kotlovnicu Zvijezda-PONIŠTEN Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 03.02.2020 1591200,00
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku kotlova, gorionika i prateće opreme za kotlovnicu Branka Blažek-PONIŠTEN Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 03.02.2020
Ukupno po stranici 1.633.560,85 448.133,63 448.133,63