Pretraga

Ukupno 30683
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Željeznički školski centar Sarajevo gas 05 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.05.2019 7979,24 7979,24 KJKP SARAJEVOGAS
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ms III/18-1 lotovi1,2,3,8 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 19.04.2019 44582,85 BIOSISTEMI doo, Sarajevo 4201648160003
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ms III/18-1 lot 4 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 19.04.2019 17237,52 FARMAVITA doo, Vogošća, 4200075750009
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ms III/18-1 lot 6 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 19.04.2019 3439,80 Diamedic doo, Sarajevo, 4200072730007
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ms III/18-1 lotovi 5,11,12,14 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 19.04.2019 426758,60 Medichem doo, Sarajevo, 4200647060009
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Iznajmljivanje panela za slike povodom organizacije CASEE Konferencije Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.06.2019 438,75 734,75 Balon Dekor BH d.o.o Sarajevo 4201154240004
JU Srednja zubotehnička škola Nabavka potrošnog i stomatološkog materijala Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 31.05.2019
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka kompjuterskih potrepština 2/2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.06.2019 424,04 424,04 Imtec d.o.o Sarajevo 4200918780053
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Dostava garantnog pisma za vize partnera sa Kosova Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.06.2019 60,00 60,00 Express Courier d.o.o Sarajevo 4201536360000
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Popravka instalacija centralnog grijanja i nabavka, isporuka i montaža kotla na plin Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.06.2019 3080,61 3080,61 Toplotni sistemi d.o.o Sarajevo 4200526350000
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka usluge sisitematskog pregleda radnika škole Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 11.06.2019
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka korištene komjuterske opreme Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 24.05.2019 2999,66
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ms III-18-1 lotovi 9,10 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 19.04.2019 42452,42 UNIFARM doo, Lukavac, 4209481750009
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš usluge reprezentacije I Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 156,50
JU Prirodno-matematički fakultet Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača_ Kancelarijski materijal i nastavni pribor Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 24.05.2019 11657,41 "CROBOX" d.o.o. Sarajevo, ID broj: 4200139070007
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ms-I-11-19-lot 1 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 22.04.2019 173745,00 WIDEX SLUŠNI APARATI doo, Sarajevo, 4200254680005
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Usluga oglašavanja Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 06.05.2019 115,00
JU Prirodno-matematički fakultet Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača_ Materijal za ciscenje i odrzavanje higijene Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 27.05.2019 6318,00 DEFTER d.o.o Sarajevo, ID broj: 4200303990007
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu lijekovi I/6/19-lotovi 1,2,3 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 17.04.2019 336789,41 HERCEGOVINALIJEK doo, Mostar, 4227015090005
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ms I-7-19-lot 1 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 15.04.2019 14037,66 DERBY TRADE doo, Brčko, 4600044980004
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Usluga prijevoza učenika i zaposl.škole Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.04.2019 1200,00 1200,00 " CENTROTRANS-EUROLINES" D.D. SARAJEVO ID 4200153220003
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ms I-1-19-lot 1 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 12.04.2019 365310,97 FRESENIUS MEDICAL CARE BH doo, Sarajevo, 4201262990001
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ds-64777 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.04.2019 1158,30 PHOENIX PHARMA doo, Bijeljina, 4400375940003
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Usluga održavanja i servisiranja nadzornih sistema Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.03.2019 1719,90 1719,90 " UNILAB" D.O.O SARAJEVO ID 4200054160007
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ds-17821 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.04.2019 5115,82 HERCEGOVINALIJEK doo, Mostar, 4227015090005
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ds-8948 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.04.2019 730,08 Globex d.o.o. Zenica 4218000740004
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ds-17822 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.04.2019 208,38 SEMIKEM doo, Sarajevo 4200003250001
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ds-17823 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.04.2019 336,96 ENA doo, Sarajevo, 4200037070002
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Usluga sanacije krova na učeničkim radionicama Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.03.2019 2028,78 2078,78 " HAKE" D.O.O ILIJAŠ ID 4200834250008
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ds-16012 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.04.2019 5619,51 HERCEGOVINALIJEK doo, Mostar, 4227015090005
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ds-7673 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.04.2019 703,52 Rauche Medical doo, Mostar, 4227654340004
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ds-8946 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.04.2019 819,00 OMNIA MEDIC doo, Zenica, 4218443140000
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Odluka o izmjeni i dopuni Plana nabavki za 2019 Plan nabavki 03.06.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ds-9758-1 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.04.2019 905,58 Globex d.o.o. Zenica 4218000740004
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nab. edukativne CNC mašine- glodalice( ponovni postupak) Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 10.06.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ds-1247 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.04.2019 1111,50 Osteomed doo, Sarajevo; 4201331800007
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Nabavka usluga sistematskog pregleda Ugovaranje i realizacija poseban režim dodjele ugovora 5840,00 5840,00 JU "Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo" Sarajevo, Bulevar Meše Selimovića 2, ID 420029889007
JU MES - Međunarodni teatarski festival – Scena MESS Nabavka usluga najma rasvjetne, video, tonske opreme, elektromotora i prateće radne snage za potrebe realizacije predstava u sklopu Festivala MESS 2019. Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 10.06.2019
JU Srednjoškolski centar Hadžići Nabavka materijala za održavanje objekta - euro_metali Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 497,04
JU OŠ Ćamil Sijarić Kancelarijski materijal7 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.04.2018 2538,78 2538,78 AVDIĆ 3A D.O.O. 4200601070000
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo ZZJZKS UGOVOR ZA NABAVKU USLUGE PORUČIVANJA, SKLADIŠTENJA I DISTRIBUCIJE VAKCINA Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.06.2019 7008,30 JAVNA USTANOVA "APOTEKE SARAJEVO"
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Elektromaterijal za vozila Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 20.03.2018 12.06.2019 12283,71
JU Mašinski fakultet UNSA Matične knjige MS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2019 09.05.2019 871,65 03.05.2019 871,65 871,65 KEMIGRAFIKA TRADE d.o.o. Sarajevo 4200107460008
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Ispitivanje opreme za zaštitu od požara ( PP aparati i hidrantska mreža) Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 20.03.2019 12.06.2019 4095,00
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Dijagnostička sredstva 2019 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 20.03.2018 12.06.2019 23911,29
JU Šumarski fakultet Usluge pravnog zastupanja 2019 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 27.05.2019
JU Narodno pozorište Sarajevo Usluge osiguranja uposlenih u JU NPS -1-11 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 18.03.2019 3,94 3,94 ASA OSIGURANJE 4201261240009
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka tepiha 166x390 cm Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.05.2019 165,00 Angel Group d.o.o. Sarajevo ID: 4209693850003
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka data majlera platnih vrečica Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.05.2019 1064,70 Crobox d.o.o. Sarajevo ID: 4200139070007
JU Narodno pozorište Sarajevo Usluge osiguranja uposlenih u JU NPS - 1 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 28.02.2019 3,94
Ukupno po stranici 44.933,79 1.493.461,98 26.531,69