617 Pretraga | Javne nabavke Kantona Sarajevo

Pretraga

Ukupno 53878
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Četvrta gimnazija Ugovor o pružanju usluga dezinfekcije, dezinsekcije i feratizacije za 2021. godinu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.02.2021 280,80 280,80 Eko-tim d.o.o.
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka, isporuka i distribucija medicinskih i tehničkih plinova - maj 2021. Ugovaranje i realizacija pregovarački postupak sa objavom obavještenja 06.04.2021 935045,77 25.05.2021 935045,77 MESSER TEHNOPLIN d.o.o. Sarajevo - 4200350720000
JU Četvrta gimnazija Godišnja pretplata na časopis Naša škola za 2021. godinu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.02.2021 60,00 60,00 Udruženje nastavnika F BiH
JU Četvrta gimnazija Nabavka stručnog časopisa - računovodstvo i poslovne finansije Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.01.2021 275,00 275,00 FEB d.o.o. Sarajevo
JU Četvrta gimnazija Plan javnih nabavki za 2021. godinu JU Četvrta gimnazija Ilidža Plan nabavki 05.04.2021
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka rezervnih dijelova/usluga servisa za preventivni i interventno održavanje aparata/sistema proizvođača DRAGER koji se koriste na Klinikama KCUS-a Ugovaranje i realizacija pregovarački postupak sa objavom obavještenja 07.05.2021 351000,00 DIAMEDIC d.o.o. Sarajevo
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka i isporuka cirkulacionih pumpi, grijnih tijela, rezervnih dijelova za grijna tijela i mjernih instrumenata za potrebe Mašinske službe- april 2021. Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 01.04.2021 17550,00 29.04.2021 17550,00 CREDIBIL COMPANY d.o.o. Sarajevo - 4200451080001
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Izvođenje elektro instalaterskih radiva za potrebe instaliranja spremnika za tečni kisik na lokaciji Podhrastovi Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 09.04.2021 22815,00 20.05.2021 22815,00 VALTER-ELEKTRO d.o.o. Sarajevo - 4201803150001
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Izvođenje građevinskih i građevinsko zanatskih radova na izgradnji pristupnog puta i platoa za spremnik tečnog kisika na lokaciji Podhrastovi Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 09.04.2021 81145,35 20.05.2021 81145,35 DINALSA d.o.o. Sarajevo - 4200426560007
JU Mašinski fakultet UNSA Higjensko sanitarni materijal za 2021 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.02.2021 10.03.2021 6640,81 31.03.2021 6640,81 3099,07 DIPSA d.o.o. Sarajevo 4201624220005
JU Mašinski fakultet UNSA Toner HP Laser Jet A3 - kom.6 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.02.2021 13.04.2021 786,24 20.04.2021 786,24 786,24 FRANEX-TRADE d.o.o. Sarajevo 4200024170008
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka usluga tehničkog pregleda i registracije motornih vozila 2021 dodjela Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 21.04.2021 6546,54 Centrotrans-Eurolines d.d. Sarajevo ID:4200153220003
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka usluga obaveznog osiguranja motornih vozila 2021 dodjela Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 21.04.2021 6851,00 DD za osiguranje Camelija Bihać ID:4263232820000
JU Mašinski fakultet UNSA Usluga pravljenja sigurnosne kopije videozapisa Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.02.2021 12.04.2021 46,80 14.04.2021 46,80 46,80 UNILAB d.o.o. Sarajevo 4200054160007
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabvka usluga patohistološke i citogenetičke analize bubrega Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 21.04.2021 20000,00 JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla ID:4209390440007
JU Mašinski fakultet UNSA Trofazni priključak struje u Laboratoriji za transportna sredstva Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.02.2021 28.12.2020 257,40 08.04.2021 257,40 257,40 OD Elektro Cilović Tarčin 4301497690000
JU Željeznički školski centar Sarajevo Odluka o nabavci - Vatrosistemi Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.05.2021 1752,78 1752,78 Vatrosistemi doo Sarajevo
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka radnih odijela 2021 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.04.2021 730,00 Uslužnost d.o.o. Sarajevo ID:4200004355000
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ISBN broj i CIP za knjigu Vodić kroz tromboprofilaksu kod pacijenata sa dijagnozom Covid-19 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.04.2021 80,00 Nacionalna i univerzitetska biblioteka BiH ID:4200260490005
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Trpezarijske stolice Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.04.2021 912,60 ENA d.o.o. Sarajevo ID: 4200037070002
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka zastava BiH i koplja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.04.2021 2778,40 Laser d.o.o. Ljubuški ID:4272213860008
JU Mašinski fakultet UNSA Sanacija pregradnog zida u kotlovnici prema kotlovnici PMF Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.02.2021 15.03.2021 2343,21 23.03.2021 2343,21 2343,21 ELING-S doo Sarajevo 4200479090002
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Nabavka roba - hirurški, šivaći i zaštitni materijal - LOT 11 - ugovor Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 30.03.2021 4668,30 4668,30 R&S d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Nabavka roba - hirurški, šivaći i zaštitni materijal - LOTOVI 5,6,7,8,9,10 - ugovor Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 26.03.2021 189189,00 189189,00 MIPEX d.o.o. Banja Luka
KJKP Gras d.o.o. Lot 2035 B UKAPLJENI NAFTNI PLIN LPG Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 06.08.2020 562419,00
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Nabavka roba - hirurški, šivaći i zaštitni materijal - LOT 3 - ugovor Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 25.03.2021 11653,20 11653,20 ADRIALINE d.o.o. Banja Luka
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Nabavka roba - hirurški, šivaći i zaštitni materijal - LOT 2 - ugovor Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 25.03.2021 7371,00 7371,00 GLOBEX d.o.o. Zenica
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Nabavka roba - hirurški, šivaći i zaštitni materijal - LOT 1 - ugovor Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 19.03.2021 911,91 911,91 KRAJINAGROUP d.o.o. Banja Luka
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Nabavka roba - hirurški, šivaći i zaštitni materijal - LOT 4 - poništenje Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 24.02.2021
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Nabavka roba - hirurški, šivaći i zaštitni materijal - 11 LOTOVA Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 24.02.2021 213793,41
Ministarstvo saobraćaja Ugovor za radove Redovno ljetno održavanje na području Općina Hadžići, Trnovo i Ilidža (planinski uslovi) za 2021.godinu Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 06.03.2021 251095,24 ORMAN doo Kiseljak, ID broj: 4236041830008
Ministarstvo saobraćaja Ugovor II za radove Izvođenje radova rehabilitacije regionalnog puta R442a Hadžići-Igman_Krupac, dionica: kružna raskrsnica kod Doma policije do skretanja za Trnovo, faza II od profila P35 do profila P89,L=902,41m Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 04.03.2021 876252,18 ORMAN doo Kiseljak, ID broj: 4236041830008
Ministarstvo saobraćaja Ugovor I za radove Izgradnja potpornog zida u sklopu projekta rekonstrukcije raskrsnice regionalnog puta R 442a Hadžići-Igman_Krupac i lokalnog puta Gornja Grkarica-babin Do u mjestu Gornja Grkarica(kod Doma policije)sa pretvaranjem iste u kružni tok saob Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 29.01.2021 23457,13 ORMAN doo Kiseljak, ID broj: 4236041830008
Ministarstvo saobraćaja Ugovor za radove Redovno ljetno održavanje na području Općine Ilidža za 2021.godinu Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 05.03.2021 371336,51 BOSMAN doo Sarajevo , ID broj: 4200329520009
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka antifriza, tečnosti za stakla i aditiva -19--- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 31.03.2021 9196,00 BIOL d.o.o. KONJIC, 4227825760007
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Servis i održavanja teretnih vozila - renault - lot 1 -20--- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 11.03.2021 1199,25 1251,90 SLT d.o.o. Zenica, 4218740350005
Ministarstvo saobraćaja Ugovor za radove Zimsko održavanje puteva na području općine Ilidža za sezonu 2020-2021 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 28.12.2020 166074,00 BOSMAN doo Sarajevo , ID broj: 4200329520009
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Usluga najma i servis Eko toaleta -19--- Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 18.02.2021 5850,00 EKO MOBIL GROUP d.o.o. Saraievo, 4201823180004
Ministarstvo saobraćaja Ugovor XXVII za usluge Nadzor nad izvođenjem radova izgradnje zida i proširenja kolovoza u sklopu projekta rehabilitacije ceste u ulici Muje Šejte Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 17.05.2021 2159,27 IPSA INSTITUT doo Sarajevo, ID broj: 4200032270003
Ministarstvo saobraćaja Ugovor VI za radove Izgradnja zida i prosirenje kolovoza u sklopu projekta rehabilitacije ceste u ulici Muje Šejte Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 12.05.2021 138399,71 AME doo Breza, ID broj:4218105170009
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo LOT 1 - Servisiranje radne mašine Bomag -20- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 17.02.2021 10530,00 KA TIRE BH d.o.o. Sarajevo, 4201736020009
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka crijeva za hidrauliku, zrak i vodu -20-- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 15.02.2021 10530,00 ZULEX d.o.o. Sarajevo, 4200421410007
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka rezervnih dijelova za VW -20-- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 11.02.2021 10530,00 PANEX d.o.o. Sarajevo, 4200519570002
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka soli za posipanje saobraćajnica (refuzne) -20- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 10.02.2021 457821,00 BOM IMPEKS d.o.o. Banja Luka , 4400860640000
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka rezervnih dijelova za građevinsku mehanizaciju Bomag 19--- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 08.02.2021 10530,00 KA TIRE BH d.o.o. Sarajevo, 4201736020009
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Usluga servisiranja vozila MAN - lot 1 -20-- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 01.02.2021 10530,00 AUTO TRUCK TRADE d.o.o. Visoko, 4200085980002
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Usluga obaveznog osiguranja motornih vozila od odgovornosti za štetu pričinjenu trećim licima AO i kasko osiguranje vozila -20-- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 01.02.2021 65000,00 Konzorcijum TRIGLAV OSIGURANJE d.d. Sarajevo, 4200247470003 i SARAJEVO - OSIGURANJE d.d. Sarajevo, 42002326930001
Ministarstvo saobraćaja Ugovor II za radove Izvođenje dodatnih radova u sklopu projekta rehabilitacije dijela saobraćajnice u ulici Muje Šejte u dužini od 900,00m , faza I i faza II Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 08.02.2021 17518,76 AME doo Breza, ID broj:4218105170009
Ministarstvo saobraćaja Ugovor za radove Rehabilitacija ( sanacija ) ulica 24.Juni ( dužine cca 650m ) i ulice Tome Mendeša ( dužine 250 m) sa parkingom ispred stambenog naselja u ulici Tome Mendeša Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 10.03.2021 463823,53 AME doo Breza, ID broj:4218105170009
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Interventno održavanje tlakomjera - ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.03.2021 2241,10 2241,10 O.D. MEDITLAK Sarajevo
Ukupno po stranici 1.842.842,99 4.575.764,79 226.187,71