Pretraga

Ukupno 35954
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Odluka o uvrštavanju postupka javne nabavke u Plan nabavki za 2019. godinu (Nabavka i isporuka namještaja) Plan nabavki 21.11.2019
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Obavijest o nastavku postupka javne nabavke kompresora za komprimirani zrak Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 27.11.2019
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Ugovor za javnu nabavku i isporuku hidrauličnih makaza sa agregatom i alata za otvaranje blindo vrata Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 26.11.2019 70188,30 70188,30 Firing d.o.o., Visoko 4218200320000
JU Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo Nabavka radova - krečenje prostorija JU Služba za zapošljavanje KS Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 21.11.2019 Gros-comp
JU Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo Vanredni servis klime Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.10.2019 327,60 327,60 ICE-NET d.o.o.
JU Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo Oprema za naplatu cestarine za službena vozila Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.10.2019 417,00 417,00 JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar
JU Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo Usluge održavanja telefonskog sistema Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.10.2019 351,00 351,00 U-MKS d.o.o.
JU Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo Nabavka PVC naljepnica Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.09.2019 298,35 298,35 Garmond d.o.o.
JU Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo Iznajmljivanje aparata za vodu sa punjenjem Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.07.2019 4236,57 4236,57 Corto d.o.o.
JU OŠ Hadžići Nabavka materijala za reprezentaciju' Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.11.2019 163,55 163,55 „HOŠE KOMERC“ d.o.o. Sarajevo 4200442500006
JU OŠ Hadžići Nabavka usluge izrade portala i zamjene postojećeg stakla Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.11.2019 1910,00 1910,00 OD "ALEMAX" Pazarić-Sarajevo 4300981370005
JU OŠ Hadžići Nabavka materijala za čišćenje' Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.11.2019 499,95 499,95 „HOŠE KOMERC“ d.o.o. Sarajevo 4200442500006
JU OŠ Hadžići Nabavka usluge objavljivanja poništenja dijela javnog konkursa (format 1/8 stranice – CB). Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.11.2019 188,37 188,37 “OSLOBOĐENJE SERVISI“ d.o.o. Sarajevo 4202263820009
KJP ZOI 84 Obuka uposlenika za rad na instaliranim postrojenjima Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 26.11.2019
JU Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo Demontaža dodatne opreme na službenom putničkom automobilu VW Passat Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.02.2019 221,54
JU Peta gimnazija NABAVKA ULAZNICA ZA POZORIŠNE PREDSTAVE 2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.11.2019 2275,00 26.11.2019 2275,00 2275,00 NARODNO POZORIŠTE SARAJEVO, ID BROJ:4200566570002
JU Peta gimnazija USLUGE SKI LIFTOVA 2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.11.2019 1800,00 26.11.2019 1800,00 1800,00 KJP ZOI"84 OCS D.O.O. SARAJEVO, ID BROJ:4200347000004
JU Porodično savjetovalište nabavka motornog vozila _2018 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 20.02.2018 26997,00 26997,00 BUNJO D.O.O. 4200127900004 Sarajevo Centar
JU Porodično savjetovalište nabavka reprezentacije2018_2-2 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.02.2018 199,40 199,40 BINGO D.O.O. EXPORT IMPORT 42092553450003 Tuzla
KJP ZOI 84 Nabavka rezervnih dijelova za motorna vozila u vlasništvu KJP ZOI'84 OCS d.o.o... Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 26.11.2019
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Potrošni stomatološki materijal za 2019 godinu Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 10.07.2019 10.07.2019 149332,27 15.10.2019 149332,27 149332,27 Dental Topić-lot-1,Dental Group za lot-2 i lot-4,Sanitari Dental za lot-5, Osmjeh za lot-6 i lot-7
JU OŠ "Hašim Spahić" Nabavka materijala za krečenje, krečenje zidova i plafona hodnika na prvom spratu i učionice, priprermanje masne cokle i lakiranje lak farbom učionice Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.11.2019 940,00 940,00 MFR "KOLOR", ID broj: 4300653950002
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Oprema za Odjeljenje pedijatrije - Ugovor Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 13.11.2019 431314,65 431314,65 SEDŽAN INGENERING d.o.o. Sarajevo, 4200256540006
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Oprema za Odjeljenje pedijatrije Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 02.08.2019 431314,65
JU OŠ "Hašim Spahić" Nabavka motornog čistaća snijega Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.11.2019 809,76 809,76 "Agromarket" d.o.o. Bijeljina - DC Sarajevo
JU Šumarski fakultet usluge prevozne agencije 2019 Plan nabavki konkurentski zahtjev 28.02.2019 15.03.2019 16820,00 29.03.2019 16800,00 13244,40 centrotrans d.d 42001532220003
KJKP Gras d.o.o. Lot 1309 C Dijelovi za održavanje zračnih instalacija II Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 16.05.2019 16836,30 09.10.2019 16836,30 DRR AUTO d.o.o
KJKP Gras d.o.o. Lot 1301 B Dijelovi kočionog sistema trolejbusa Ugovaranje i realizacija 16.05.2019 45279,00 09.10.2019 45279,00 DRR AUTO d.o.o
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo trake za drin aplikabilne na posto.F6u tehnologiju za aparate Adventus proizvodaia Siemens Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 18.07.2019 18.07.2019 19849,05 04.09.2019 19849,05 19849,05 Diamedic doo Sarajevo
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Usluge održavanja medicinske opreme sa nabavkomi i zamjenom dijelova Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 30.05.2019 30.05.2019 100000,00 04.10.2019 117000,00 117000,00 Farmavita doo Sarajevo,Medit doo Sarajevo,Inel-med doo Mostar,Mes doo Zenica, Shimadzu doo Sarajevo
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Nabavka rezervnih dijelova,servis i održavanje vozila za 2019 godinu Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 23.05.2019 23.05.2019 40104,02 13.08.2019 90000,00 90000,00 Djeem trans doo Sarajevo
JU OŠ "Zahid Baručija" Ugovor servis kotlovnice Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 05.11.2019 1053,00
JU OŠ "Zahid Baručija" Školske klue i školskie stolice Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 05.11.2019 1998,35
KJP ZOI 84 Nabavka rezervnih dijelova za stare ski liftove.. Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 26.11.2019
KJKP Gras d.o.o. Mlijeko i mliječni proizvodi II Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 24.07.2019 8667,94 04.10.2019 8667,97 BOSNA KOM d.o.o
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Prevoz roba za realizaciju projekta ,,Izgradnja PP puta Stupar-Strugovnica" - 3461/19 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 21.11.2019 6996,60
KJP ZOI 84 Nabavka kasa, kodera i ostalih dijelova za postojeći sistem ski data / modernizacija postojećeg sistema Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 26.11.2019
KJKP Gras d.o.o. Lot 1210 Kablovi i kablovski pribor za tramvajska vozila Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 07.08.2019 6728,67 03.10.2019 6728,67 KOMEL.d.o.o
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Sanitetski potrošni materijal ponovljeni za 2019 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 07.08.2019 07.08.2019 26876,07 10.09.2019 26876,07 26876,07 Derby Trade doo Brčko
KJKP Gras d.o.o. Svježe voće i povrće II Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 16.07.2019 10215,27 04.10.2019 10215,27 BOSNA KOM d.o.o
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Potrošni sanitetski materijal za 2019 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 30.05.2019 30.05.2019 197129,99 02.08.2019 197129,99 197129,99 Lot-1-Dia Prom,Lot-3-Globex,Lot-4-Ital group,Lot-5-Globex,Lot-6-Globex,Lot-7-Globex,Lot-9-Globex
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Stočna hrana - 3480/19 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 20.11.2019
Fond KS za izgradnju stanova Gume za automobile Fond 2019. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.11.2019 577,09 577,09 GUMA M d.o.o. Sarajevo, 4227111640016
Fond KS za izgradnju stanova Nazivi internetskih domena Fond 2019. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.11.2019 120,00 120,00 Univerzitet u Sarajevu-UTIC Sarajevo, 4200494560007
JU Institut za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju Rukavice INGEB 2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.12.2019 27.08.2019 315,55 30.08.2019 315,55 315,55 Kefo d.o.o;
JU Institut za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju Alkoholi, fenoli i derivati INGEB 2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.12.2019 24.07.2019 52,65 26.09.2109 52,65 52,65 Mikro+polo d.o.o
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Troškovi tekućeg održavanja opreme 02-03-192-12/2019 Ugovaranje i realizacija 22.11.2019 9,90 9,90 DOMOD d.o.o. Sarajevo
JU OŠ "Velešićki heroji" ,Usluge građevinskih radova Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.04.2019 1852,91 1852,91 TERMOLINE S.Z.D. 4310453050003
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Usluge izrade dokumentacije za obnovu okolinskih dizvola za kotlovska postrojenja Koševo-TEB i Jezero Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 18.10.2019 3212,82
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka nemedicinske opreme i namještaja za kliniku za hematologiju Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 22.11.2019
Ukupno po stranici 1.087.078,74 1.250.559,19 1.159.276,38