Pretraga

Ukupno 26803
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Nabavka namještaja.. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.12.2018 7000,00 14.12.2018 7000,00 7000,00 Mea Stil d.o.o.
JU Kamerni teatar 55 Nabavka za materijal za šminku Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 08.02.2018
JU Kamerni teatar 55 Diretkni sporazum - materijal za čišćenje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.02.2018 HOŠE KOMERC
JU Kamerni teatar 55 Nabavka za materijal za čišćenje Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 08.02.2018
JU Kamerni teatar 55 Direktni sporazum - nabavka kancelarijskog materijala Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.02.2018 SVJETLOSTKOMERC D.D.
JU Kamerni teatar 55 Nabavka za kancelarijski materijal Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 08.02.2018
JU Kamerni teatar 55 Direktni sporazum - nabavka materijala za izradu kostimografije Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2018 SANNY GENNY
JU Kamerni teatar 55 Nabavka za kostimografiju Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 16.02.2018
JU Kamerni teatar 55 Direktni sporazum - nabavka materijala za izradu scenografije Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2018 6000,00 INTER-COM d.o.o. Zenica
JU Kamerni teatar 55 Materijal za scenografiju Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 16.02.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o izboru ponuđača za nabavku usluga noćenja sa doručkom i punim pansionom Pokretanje i tok postupka pregovarački postupak bez objave obavještenja 12.02.2019 79800,00
Stručna služba za zajedničke poslove Nabavka usluga pranja zavjesa Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 12.02.2019 449,10
JU Kantonalni centar za socijalni rad Javna nabavka usluga za preuređenje prostorije za rad na trijaži Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.01.2019 1877,85 1877,85 OKI UPRAVITELJ d.o.o. Sarajevo, ID 4200784300009
JU Kantonalni centar za socijalni rad javna nabavka usluga krečenja prostorija Službe Novi Grad Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.01.2019 3088,80 3088,80 OKI UPRAVITELJ d.o.o. Sarajevo, ID 4200784300009
JU Srednjoškolski centar Hadžići Usluga dostavljanja časopisa Računovodstvo i poslovne finansije za 2019 godinu Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 275,00
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Nabavka tonera.. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.12.2018 992,16 992,16 992,16 ALL 4 OFFICE d.o.o.
JU OŠ Šesta osnovna škola Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda za nabavku usluga dostavljanja pripremljene hrane (catering) u školu. Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 24.01.2019 23166,00 23166,00 MBA Centar d.o.o. 4200644390008
JU OŠ Šesta osnovna škola Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda za nabavku usluga dostavljanja pripremljene hrane (catering) u školu Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 05.11.2018 23166,00
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Usluge fiksne telefonije Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 18.12.2018 10338,17 BH TELECOM dd Sarajevo, 4200211100005
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Nabavka kancelarijskog materijala. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.12.2018 1498,24 18.12.2018 1498,24 1498,24 ALL 4 OFFICE d.o.o.
JU OŠ "Čengić-Vila I" Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda za nabavku kancelarijskog materijala. Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 31.12.2018 18683,38 18683,38 DEFTER DOO 4200303990007
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka armature za vodovodnu instalaciju- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 28.12.2018 17257,50 VODOSKOK d.o.o. Tomislavgrad, 4281210160004
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Usluga održavanja i servis klima uređaja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.02.2018 5102,40 5100,00 SES d.o.o., 4201026910005, Sarajevo
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Nabavka usluge dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije poslovnih prostorija Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.12.2018 702,00 12.12.2018 702,00 Eko-Tim d.o.o.
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka građevinskog alata--- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 07.12.2018 21849,83 SENIGOR d.o.o. Sarajevo, 4200909100007
JU OŠ "Čengić-Vila I" Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda za nabavku kancelarijskog materijala Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 19.12.2018 18683,38
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka PVC cijevi visoki kvalitet SN8- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 29.12.2018 46800,00 REGENERACIJA d.o.o. Velika Kladuša, 4263443950007
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka PE, HD i PVC cijevi Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 07.12.2018 14040,00 PEŠTAN d.o.o. Laktaši, 4401164860000
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Rezervni dijelovi za vozila Goupil Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 17.12.2018 17550,00 GRADATIN d.o.o. Sarajevo, 4201231250000
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Usluga pjeskarenja šasije, kabine i dodatne opreme na vozilima- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 13.12.2018 8928,11 HABENEX d.o.o. Sarajevo, 4200507720009
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluge distribucije toplotne energije - gradskog grijanja za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - januar 2019 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.01.2019 8704,53 8704,53 KJKP "TOPLANE-SARAJEVO" D.O.O., Sarajevo Novi Grad, 4200353740001
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Usluga opravke hladnjaka- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 13.12.2018 39195,00 Autohladnjak Gabeljic d.o.o. Sarajevo, 200540000003
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Usluga opravke i tapaciranja sjedišta i kabina- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 13.12.2018 9126,00 Nurija Zeljkovic o.t.d.d. Sarajevo, 4300761170005
JU Srednja ugostiteljsko-turistička škola Sarajevo Idejno rješenje za izradu logotipa škole Pokretanje i tok postupka konkurs za izradu idejnog rješenja 08.02.2019
JU Srednjoškolski centar Vogošća Odluka o prihvatanju ponude za nabavku izrade i ugradnje jednokrilnih vrata Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.12.2018 912,60 ALG O.R.
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Usluga opravke turbo punjača--- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 13.12.2018 35100,00 Autohladnjak Gabeljic d.o.o. Sarajevo, 200540000003
JU Srednjoškolski centar Vogošća Odluka o pokretanju postupka nabavke izrada i ugradnja jednokrilnih vrata Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 18.12.2018 912,60
JU OŠ "Čengić-Vila I" Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda za nabavku higijenskih sredstava. Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 16.01.2019 12244,97 12244,97 DEFTER DOO 4200303990007
JU Srednja ugostiteljsko-turistička škola Sarajevo Usluge zaštite od požara Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.11.2018 87,00 31.12.2018 87,00 Vatrosistemi d.o.o.
JU Mašinski fakultet UNSA Elektro oprema za lab.automatizaciju MČ Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.02.2018 04.10.2018 1238,09 11.01.2019 1238,09 1238,09 Elektro Sen doo Sarajevo 4245080480005
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluga otpreme pošte za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo januar 2019 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.01.2019 4749,60 4749,60 JP BH POŠTA D.O.O. SARAJEVO, Sarajevo Centar, 4200682210005
JU OŠ "Čengić-Vila I" Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda za nabavku higijenskih sredstava Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 19.12.2018
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Usluga obrade radilica, glava motora i ubacivanje klipova sa karikama u košuljice motora- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 13.12.2018 9915,75 OMC d.o.o. Vogošća, 4200185000005
JU Srednja ugostiteljsko-turistička škola Sarajevo Usluge kontrolnih pregleda namirnica i površina Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.11.2018 38,70 31.12.2018 38,70 Zavod za javno zdravstvo KS
JU Srednja ugostiteljsko-turistička škola Sarajevo Usluge servisiranja centralnog sistema grijanja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.11.2018 2000,00 31.12.2018 2000,00 ITG d.o.o.
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka kompjuterskog i ostalog materijala za potrebe IKT službe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - externi HDD 1 TB Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.02.2019 125,01 125,01 IMTEC D.O.O. SARAJEVO, Sarajevo Centar, 4200918780045
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Usluga obrade metala i izrada gumenih brisača kod autosmećara- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 13.12.2018 35100,00 OMC d.o.o. Vogošća, 4200185000005
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Usluga opravke hidrauličnih cilindara- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 13.12.2018 19733,22 TERMIKA d.o.o. Zenica, 218028670001
JU Srednja ugostiteljsko-turistička škola Sarajevo Usluge održavanja dimnjaka Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.11.2018 1640,00 31.12.2018 1640,00 Dimnjak Sarajevo
JU Peta gimnazija Pretplatničke usluge iz oblasti računovodstva i finansija 2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.02.2019 500,00 21.01.2019 500,00 500,00 PRIVREDNA ŠTAMPA D.O.O. SARAJEVO, ID BROJ:4200088140005
Ukupno po stranici 138.982,27 385.284,91 88.968,63