Pretraga

Ukupno 31644
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Ugovaranje - Usluge izrade ažurne geodetske podloge - 1481/19 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.06.2019 2316,60 O.D. Agencija za geodetske poslove Geoprogres
Ministarstvo za boračka pitanja Odluka o pkretanju postupka javne nabavke zapružanje usluga plasmana i povrata odobrenih novčanih pozajmica za rješavanje st. potreba boraca-branitelja i pružanje usluga plasmana i povrata odobrenih novčanih pozajmica za finansiranje programa - ponovljeni Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 24.06.2019
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Odluka o pokretanju postupka javne nabavke građevinskog materijala i pridruženih artikala Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 05.07.2019
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke opreme za spašavanje na vodi i pod vodom Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 05.07.2019 35084,79
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Ugovor o nabavci i isporuci licenciranih softvera za potrebe osnovnih i srednjih škola Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 34959,60 34959,60 QSS d.o.o.
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Nabavka licenci za softver Windows 7+ i MS Office 2010 za potrebe osnovnih i srednjih škola u nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 22.05.2019 34959,60
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku usluga održavanja GPS sistema za praćenje vozila KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.06.2019 5812,56 5812,56 Nex Studio d.o.o. Sarajevo, Olovska 27b, ID: 4201629880003
Ministarstvo saobraćaja Izrada projekata sigurnosne odbojne ograde KS Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 27.06.2019
Ministarstvo saobraćaja Održavanje ograda i nastrešnica od INOX materijala AISI 304 visoki sjaj na stajalištima javnog prevoza putnika na području Kantona Sarajevo Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 15.05.2019
Ministarstvo saobraćaja Održavanje mostova na području Kantona Sarajevo za period od 2019-2023 godine Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 14.05.2019
Ministarstvo saobraćaja Izvođenje radova rehabilitacije dijela saobraćajnice u ulici Muje Šejte u dužini od 900m, Faza I i Faza II Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 05.07.2019
Služba za skupštinske poslove Usluge objave javnog konkursa za izbor policijskog komesara MUP-a KS u Dnevnom avazu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.07.2019 1129,35 03.07.2019 1129,35 Avaz-roto press
Služba za skupštinske poslove Usluge objave javnog konkursa za izbor policijskog komesara MUP-a KS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.07.2019 672,75 03.07.2019 672,75 Oslobođenje servisi d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor - nabavka štampanog materijala - UP Ugovaranje i realizacija 03.07.2019 Štamparija Fojnica d.d. Fojnica
JU Gerontološki centar Nabavka zamrznute ribe za potrebe KJU "Gerontološki centar" Sarajevo Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 03.04.2018 31077,54 6389,36 LALA I LAĆO DOO BIJELJINA
JU Gerontološki centar Nabavka zamrznute ribe za potrebe KJU "Gerontološki centar" Sarajevo 2018 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 04.10.2017 31077,54
JU Gerontološki centar Nabavka zamrznutog i konzerviranog povrća za potrebe KJU "Gerontološki centar" Sarajevo Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 03.05.2018 57638,59 9187,89 TPDC SARAJEVO DD
JU Gerontološki centar Nabavka zamrznutog i konzerviranog povrća za potrebe KJU "Gerontološki centar" Sarajevo 2018 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 09.11.2017 57638,59
JU Gerontološki centar Nabavka sanitetskog i medicinskog materijala za potrebe KJU "GERONTOLOŠKI CENTAR" Sarajevo Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 04.05.2018 71715,09 16527,01 PZU APOTEKA VITAPHARM
JU Gerontološki centar Nabavka sanitetskog i medicinskog materijala za potrebe KJU "GERONTOLOŠKI CENTAR" Sarajevo 2018 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 05.12.2017 71715,09
JU Gerontološki centar Nabavka lijekova za potrebe KJU "Gerontološki centar" Sarajevo Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 28.03.2018 197913,59 13807,06 PZU APOTEKA VITAPHARM
JU Gerontološki centar Nabavka lijekova za potrebe KJU "Gerontološki centar" Sarajevo 2018 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 05.12.2017 172913,59
JU Gerontološki centar Nabavka prirodnih i gaziranih sokova i ostalih napitaka za potrebe KJU "Gerontološki centar" Sarajevo Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 26.02.2018 46886,93 3618,77 LALA I LAĆO DOO BIJELJINA
JU Gerontološki centar Nabavka prirodnih i gaziranih sokova i ostalih napitaka za potrebe KJU "Gerontološki centar" Sarajevo 2018 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 09.11.2017 46886,93
JU Gerontološki centar Nabavka svježeg mesa (junećeg i telećeg) za potrebe KJU "Gerontološki centar" Sarajevo Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 23.01.2018 193862,57 56977,98 SUŠA COMMERCE DOO
JU Gerontološki centar Nabavka svježeg mesa (junećeg i telećeg) za potrebe KJU "Gerontološki centar" Sarajevo 2018 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 01.11.2017 193862,57
JU Gerontološki centar Nabavka Hljeba i ostalih pekarskih proizvoda za potrebe KJU "Geronološki centar" Sarajevo Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 16.11.2018 154296,09 3009,59 SPRIND DD SARAJEVO
JU Gerontološki centar Nabavka pelena za inkontinenciju (za odrasle) KJU "Gerontološki centar" Sarajevo Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 30.11.2018 142623,00 5248,27 ITALGROUP DOO SARAJEVO
JU Gerontološki centar Nabavka opreme, sitnog alata i potrošnog materijala za unutrašnje i vanjsko uređenje objekata za potrebe KJU "Gerontološki centar" Sarajevo Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 26.12.2018 182381,40 PENNY PLUS DOO SARAJEVO
JU Gerontološki centar Nabavka sredstava za pranje i održavanje higijene za potrebe KJU "Gerontološki centar" Sarajevo Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 31.12.2018 162239,71 0,00 R&S D.O.O. SARAJEVO
JU Gerontološki centar Nabavka sredstava za pranje i održavanje higijene za potrebe KJU "Gerontološki centar" Sarajevo 2018 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 24.09.2018 162239,71
JU Gerontološki centar Nabavka opreme, sitnog alata i potrošnog materijala za unutrašnje i vanjsko uređenje objekata za potrebe KJU "Gerontološki centar" Sarajevo 2018 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 04.10.2018 182381,40
JU Gerontološki centar Nabavka pelena za inkontinenciju (za odrasle) KJU "Gerontološki centar" Sarajevo 2018 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 27.04.2018 142623,00
JU Gerontološki centar Nabavka Hljeba i ostalih pekarskih proizvoda za potrebe KJU "Geronološki centar" Sarajevo 2018 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 30.08.2018 154296,09
JU Ekonomski fakultet Nabavka usluga organizacije događaja u okviru "Women in Business" projekta Ugovaranje i realizacija poseban režim dodjele ugovora 27.07.2019 9367,72 "MITA Group" d.o.o. Sarajevo, ul. Kralja Tvrtka br. 10, 71000 Sarajevo, IDB: 4200343510008
JU Ekonomski fakultet Nabavka usluga organizacije događaja u okviru 2Women in Business" projekta Pokretanje i tok postupka poseban režim dodjele ugovora 14.05.2019 9367,72
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Nabavka roba - kopir mašine /printer Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 26.06.2019 7294,95 EA SERVIS d.o.o. Sarajevo
JU Ekonomski fakultet Nabavka muzejskih usluga podrške i ekspertize u organizaciji konferencije ePEACEnter o temi Prvog svjetskog rata za potrebe ugovorngo organa, odnosno realizacije projekta NETWORLD Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.06.2019 4500,00 HISTORIJSKI MUZEJ BOSNE I HERCEGOVINE p.o. Sarajevo, ul. Zmaja od Bosne br. 5, 71000 Sarajevo, IDB: 4200510270006
JU Mašinski fakultet UNSA Materijal za krečenje I sprat Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2019 20.05.2019 111,20 28.05.2019 111,20 111,20 HILSAF d.o.o. Sarajevo 4200466510002
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ms I/14/19 lot 9 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 17.06.2019 117000,00 ENA doo, Sarajevo, 4200037070002
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ms I/14/19 lot 8 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 17.06.2019 33532,20 ITALGROUP doo, Sarajevo, 4200552600006
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ms I/14/19 lot 7 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 17.06.2019 8322,21 Rauche Medical doo, Mostar, 4227654340004
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ms I/14/19 lot 6 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 17.06.2019 11302,20 Medi Frey doo, Sarajevo, 4200022710005
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ms I/14/19 lot 5 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 17.06.2019 100842,30 Medichem d.o.o., Sarajevo, 4200647060009
JU Mašinski fakultet UNSA Baterija Duracel 4 kom AM Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2019 20.05.2019 24,57 24.05.2019 24,57 24,57 FRANEX TRADE d.o.o. Sarajevo ID 4200024170008
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka bazičnog kardiotokografa CTG aparata sa pripadajućom opremom za potrebe Discipline za ginekologiju i porodiljstvo Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 03.07.2019 12000,00
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka rezervnih / sastavnih dijelova sa ugradnjom za liftove na lokacijama TEB - KUhinja i Pedijatrija GAP/Jezero lift br. 4 i lift br. 5 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 03.07.2019 12132,90
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Pružanje termoizolaterskih usluga i usluga izrade fleksibilnih spojnih elemenata LOT 2 - Pružanje usluga izrade fleksibilnih spojnih elemenata Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 03.07.2019
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Farmaceutski hemijski otpad za 2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.04.2019 22.04.2019 4680,00 17.05.2019 4680,00 4680,00 Grios doo Grude
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Pružanje termoizolaterskih usluga i usluga izrade fleksibilnih spojnih elemenata LOT 1 - Pružanje termoizolacijskih usluga Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 03.07.2019
Ukupno po stranici 1.325.797,39 1.580.700,62 162.155,96