Pretraga

Ukupno 33175
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Usluge obavlj. stručnog nadzora - Sanacija toplotne podstanice P50 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.05.2019 6961,50 6961,50 PATERS d.o.o. Sarajevo, 4200417810009
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Usluge obavljanja stručnog nadzora - Sanacija toplotne podstanice P50 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 15.05.2019 5950,00
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Izrada dva INOX korita sa radnom pločom Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 13.05.2019 2750,00
JU Željeznički školski centar Sarajevo dostava pošte 08 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.08.2019 251,70 251,70
JU Željeznički školski centar Sarajevo gas 08 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.08.2019 70,20 70,20 KJKP SARAJEVOGAS
JU Željeznički školski centar Sarajevo struja dom 08 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.08.2019 924,61 924,61 ELEKTRODISTRIBUCIJA SARAJEVO
JU Željeznički školski centar Sarajevo struja škola08 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.08.2019 418,24 418,24 ELEKTRODISTRIBUCIJA SARAJEVO
JU Pozorište mladih Sarajevo Nabavka usluga prevoza Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 04.07.2019 850,00
JU Pozorište mladih Sarajevo Nabavka roba keramičke ploče Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 06.08.2019 75,82
JU Pozorište mladih Sarajevo Odluka o nabavci usluga transporta Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 02.07.2019 702,00
JU Univerzitet u Sarajevu LOT 2. Odluka o dodjeli ugovora drugorangiranom ponuđaču za nabavku robe: Mape za diplome - 09. 09. 2019. godine Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 27.06.2019 11700,00
JU Univerzitet u Sarajevu LOT 1. Odluka o dodjeli ugovora drugorangiranom ponuđaču za nabavku robe: Papir i štampanje obrazaca originala i kopija diploma I, II i III ciklusa studija - 09. 09. 2019. godine Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 27.06.2019 5031,00
Press služba Objava čestitke povodom Kurban bajrama 2019.godine Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.08.2019 464,49
Press služba Nabavka opreme za opremanje prostora za press konferencije Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.07.2019 3965,13 26.07.2019 3965,13 3965,13 Mediator d.o.o Sarajevo
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku auto guma za putnička vozila, specijalna pogrebna, teretna vozila i mašina Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.09.2019 6317,99 6317,99 Guma M d.o.o. Mostar, Bišće polje bb, ID: 4227111640008
JU OŠ "Hilmi ef. Šarić" Sistamatski pregled radnika Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.06.2019 2585,00 05.06.2019 2585,00 2585,00 JU ZAVOD ZA MEDICINU RADA K S.
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka točkova za kontejnere--- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 11.07.2019 19240,65 GRAFIKON d.o.o. Sarajevo, 4200251660003
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka betonske galanterije-- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 31.07.2019 93600,00 ALMY d.o.o. Zenica, 4218149030000
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka bitumena BIT 60-- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 12.07.2019 1081932,82 Hifa-Oil d.o.o. Tešanj, 4218015340002
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka neseparisanog materijala na skladištu kupca- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 16.07.2019 117000,00 BOSMAN d.o.o.Sarajevo, 4200329520009
JU Muzej Sarajeva Štampanje materijala za izložbu 'Sarajevo od najstarijih vremena do danas' Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.02.2019 5085,99 13.02.2019 5085,99 5085,99 Dobra knjiga d.o.o. Sarajevo ID broj:4201126620004
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka eruptivne kamene frakcije za proizvodnju asfalta - Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 16.07.2019 175500,00 BOSMAN d.o.o.Sarajevo, 4200329520009
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka saobraćajne signalizacije, znakova -19- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 03.07.2019 117000,00 SACOM d.o.o. Sarajevo, 4200814900006
JU Muzej Sarajeva Štampanje mateterijala za izložbu 'Sarajke na platnima bh slikara' Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 2905,93 13.02.2019 2905,93 2905,93 Dobra knjiga d.o.o. Sarajevo ID broj:4201126620004
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka saobraćajne signalizacije, znakova -19 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 25.03.2019 117000,00
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Sekundarna endoprotez. kuka - 1 komad za pacijenticu N.Alibegović Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.05.2019 3356,23 3356,23 INEL-MED d.o.o. Mostar, 42270825220006
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Sekunarna ednoproteza kuka - 1 komad za pacijenticu N.Alibegović Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 26.04.2019 3356,23
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Sitni inventar za Kuhinj. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.05.2019 6075,34 6075,34 ALPER GROUP d.o.o. Sarajevo, 4201821130000
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Sitni inventar za Kuhinju Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 26.04.2019 6075,34
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Troškovi reprezentacije 02-03-111-18/2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.09.2019 20,00 20,00 "ATAL GROUP" d.o.o. Sarajevo
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Troškovi stručnog usavršavanja - seminari 02-03-115-8/2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.09.2019 120,00 120,00 FEB d.d. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Nabavka dozatora za kisik - 8 kom. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.05.2019 6542,64 6542,64 HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar, 4227015090005
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Nabavka dozatora za kisik - 8 komada Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 26.04.2019 6542,64
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Zamjena stare izolac. kanala klimatizacije Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.05.2019 6903,00 6903,00 CLIMA-TRADE d.o.o. Sarajevo, 42000097130004
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Zamjena stare izolacije kanala klimatizacije Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 24.04.2019 6903,00
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Potr.mater. za vešeraj i šnajderaj Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.05.2019 2302,34 2302,34
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Potrošni mater. za vešeraj i šnajderaj Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 22.04.2019 2302,34
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. 116/19 - Migracija GIS aplikacija na novu software-sku platformu Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 20.03.2019 09.09.2019 105112,80
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Bank.usluge Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.04.2019 4726,00 4726,00 SBERBANK d.d. Sarajevo, 4200072900000
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Bankar. usluge Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 22.01.2019 4726,00
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Servis pločastog izmjenj. toplote u Podstanici P1203 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.04.2019 6996,60 6996,60 VENTCOMMERCE d.o.o. Sarajevo, 4200464810009
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. 97/19 " Rezervni dijelovi za putnička vozila VW" Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 20.03.2019 09.09.2019 40528,80
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Servis pločastog izmjenjivača toplote u Podstanici P1203 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 18.04.2019 6996,60
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Kontrola, ispit. i podešavanje sigurnosnih ventila na parnim kotlovima K1, K2 i K3 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.04.2019 1532,70 1532,70
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Kontrola, ispitivanje i podešavanje sigurnosnih ventila na parnim kotlovima K1, K2 i K3 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 17.04.2019 1532,70
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Servis aciodbaznog analizatora Cobas b221 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.04.2019 1978,88 1978,88
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Redovni servis acidobaznog analizatora Cobas b221 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 17.04.2019 1978,88
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Redovan godišnji servis čišćenja dimnjaka i dimnjača Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.04.2019 6879,60 6879,60 O.D.R. PLAMEN d.o.o. Sarajevo, 4300019400008
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Redovni godišnji servis čišćenja dimnjaka i dimnjača Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 15.04.2019 5880,00
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti Pedagoška dokumentacija Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.08.2019 401,90 401,90 SVJETLOST SARS Izdavaštvo i promet Sarajevo IDBR. 4200191820081
Ukupno po stranici 351.000,69 1.681.594,99 77.321,52