Pretraga

Ukupno 31560
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Troškovi stručnog usavršavanja - Seminari 02-03-115-5/2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.06.2019 468,00 468,00 "INNO TECH" d.o.o. Sarajevo
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Troškovi održavanja web stranice Fonda 02-03-95-5/2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.06.2019 1111,50 1111,50 "INNO TECH" d.o.o. Sarajevo
Fond Memorijala Servis 2 (dva) moving heada rasvjetna tijela Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.02.2019 23.05.2019 384,99 30.05.2019 384,99 384,99 SET UP S D.O.O.
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KZ 47-19 Radio receiver za ručni računar /smartphone/ Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 18.03.2019 28.06.2019 23318,10
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka medicinske opreme - Lot 3 -Monitori za praćenje vitalnih funkcija za potrebe Klinike za torakalnu hirurgijuklinike Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 16.04.2019 17538,30 09.07.2019 17538,30 MEDICAL d.o.o. Mostar - 4227010880008
JU Univerzitet u Sarajevu PRUŽANJE APLIKACIJSKIH USLUGA 2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.06.2019 3000,00 3000,00 MEDIA MONITORING DOO SARAJEVO
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka medicinske opreme - Lot 2-EEG sistem za potrebe Pedijatrijske klinike Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 16.04.2019 52065,00 03.07.2019 52065,00 SONO MEDICAL d.o.o. Sarajevo - 4200102400007
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Troškovi reprezentacije 02-03-111-13/2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.06.2019 10,00 10,00
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Troškovi tekućeg održavanja prostora 02-03-278-4/2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.06.2019 7,50 7,50 "BINGO" d.o.o.
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka metalnog ormarića prve pomoći sa sadržajem Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.06.2019 620,10 Mix Maestro d.o.o. Tuzla ID: 4209485400037
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka nosača vreća Sintion sa poklopce Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.06.2019 948,40 Ecotime d.o.o. Sarajevo ID: 4200881330001
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka prijemne knjige pošte Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.06.2019 200,07 BH Pošta Sarajevo ID: 4200682210021
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka papira toaletnog KCUS 2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.06.2019 2914,70 Gold Mignon d.o.o. Sarajevo ID: 4200199130009
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka radnih fotelja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.06.2019 2632,50 FEF Export Import d.o.o. Sarajevo ID: 4200160190004
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka metalnih ormara Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.06.2019 2193,75 FEF Export Import d.o.o. Sarajevo ID: 4200160190004
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nebavka termostabilne torbe za mikrobiološki materijal Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.06.2019 692,41 Cospex d.o.o. Zenica ID:4218991860002
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka knjige Osnove kancelarijskog i arhivskog poslovanja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.06.2019 105,30 Agencija za pravni konsalting i edukaciju APKE Sarajevo ID: 4302447020000
JU Gimnazija Obala Ugovor za usluge održavanja kotlovnice Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.06.2019 1281,15 1281,15 "ELKOMONT" doo Sarajevo
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka medicinske opreme- Lot 1 fluorescentni mikroskop za potrebe Kliničke biohemije sa imunologijom Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 16.04.2019 76048,96 08.07.2019 76048,96 SEDŽAN INGENERING d.o.o. Sarajevo-4200256540006
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu lijekovi I/2/18-lot 84 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 06.06.2019 52858,26 MARK MEDICAL doo, Sarajevo, 4200292770000
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu lijekovi I/2/19-lot 54 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 06.06.2019 34854,77 KRAJINAGROUP doo, Banja Luka, 4403661990009
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu lijekovi I/2/19-lotovi 17,18,83 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 06.06.2019 215397,00 FARMACIJA 2011 doo, Bihać, 4263626870002
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu lijekovi I/2/19-lotovi 11,12,13,16,23,32,46 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 06.06.2019 248138,79 HERCEGOVINALIJEK doo, Mostar, 4227015090005
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Realizacija tekućeg održavanja zgrade-zamjena vrata Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.06.2019 5173,82 5173,82 ELOX-BH D.O.O. HRASNICA-ILIDŽA ID 4201056660003
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu lijekovi I/2/19-lotovi 8,9,14,15 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 06.06.2019 641743,83 LICENTIS doo, Hadžići, 4201876970007
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Tekuće održavanje zgrade-zamjena vrata Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 14.06.2019 5173,82
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu lijekovi I/2/19-lotovi 9,30,77 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 06.06.2019 52970,58 UNIFARM doo, Lukavac, 4209481750009
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu lijekovi I/2/19-lotovi 5,27,28,53,55,64,65,70,79,81 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 06.06.2019 24629,65 PHOENIX PHARMA doo, Bijeljina, 4400375940003
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu lijekovi I/2/19-lotovi 4,24,26,29,33,34,37,38,39,40,41,48,56,57,58,59,62,63,66,67,69,71,72,73,74,75,76 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 06.06.2019 41932,07 FARMAVITA doo, Vogošća, 4200075750009
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu lijekovi I/2/19-lotovi 2,7,61,68 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 06.06.2019 3016,24 ZEFARM doo, ZENICA, 4218025060008
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu lijekovi I/2/19-lotovi 1,80 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 06.06.2019 2497,95 MGM FARM doo, Kakanj, 4218227790008
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka aparata za hemodijalizu - 1 kom Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 07.06.2019 0,01
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Pružanje usluga popravke i verifikacije uređaja za mjerenje mase - 2019.god. Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 10.06.2019 5850,00
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka licenci za pristup naučnoj bazi - ponovljeni postupak Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 31.05.2019 15800,00
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Pružanje usluga Ljekarskih pregleda na radnim mjestima sa posebnim uslovima rada u KCUS-a Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 31.05.2019 17550,00
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ms III/4/19 lot 4 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 06.06.2019 21645,00 BIOSISTEMI doo, Sarajevo 4201648160003
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ms III/4/19-lotovi 1,3 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 06.06.2019 84502,00 Medichem d.o.o., Sarajevo, 4200647060009
JU Mašinski fakultet UNSA Okviri za zahvalnice 2 kom. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2019 12.04.2019 23,40 12.04.2019 23,40 23,40 FRANEX TRADE d.o.o. Sarajevo ID 4200024170008
JU Mašinski fakultet UNSA Materijal za prostorije 214 i 215 na drugom spratu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2019 27.03.2019 114,25 08.04.2019 114,25 114,25 Penny plus d.o.o. Sarajevo ID 4200162210002
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo usluge objave web banera 4 javni poziv za projekat Challenge to change Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.05.2019 586,75 EUROKAPIJA d.o.o. Ilidža, Sarajevo 4201137580004
JU Mašinski fakultet UNSA Materijal za izradu laboratorijskih stolova EM Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2019 23.05.2019 702,00 19.06.2019 702,00 702,00 MAHAGONI d.o.o. Istočno Novo Sarajevo 400552150000
JU OŠ “Srednje” Ilijaš Prevoz učenika -(hor) nastup na svečanosti u Sarajevu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.05.2019 200,00 200,00 Centrotrans Eurolines dd Sarajevo, Sarajevo ID broj: 4200153220003
JU Ekonomski fakultet Zanatski radovi na sanaci lifta u sjedištu ugovornog organa Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.06.2019 348,66 DVG-ALM COMPANY d.o.o., ul. Nedima Filipovića br. bb, 71000 Sarajevo, IDB: 4200554480008
JU OŠ “Srednje” Ilijaš kotizacija za učešće na seminaru Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.05.2019 80,00 80,00 FEB d.d Sarajevo Sarajevo ID broj: 4200566060004
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu lijekovi I/4/18-lotovi 41,57 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 06.06.2019 15853,50 FARMAVITA doo, Vogošća, 4200075750009
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu lijekovi I/4/18-lotovi 28,34 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 06.06.2019 21451,01 PHOENIX PHARMA doo, Bijeljina, 4400375940003
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu lijekovi I/4/18-lotovi 5,46,64 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 06.06.2019 5493,62 UNIFARM doo, Lukavac, 4209481750009
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu lijekovi I/4/18-lot 44 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 06.06.2019 188370,00 LICENTIS doo, Hadžići, 4201876970007
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Usluge stručnog usavršavanja - Seminari 02-03-115-4 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.06.2019 185,00 185,00 AGENCIJA ZA PRAVNI KONSALTING I EDUKACIJU "APKE"
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Usluge stručnog usavršavanja 02-03-115-3 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.06.2019 150,00 150,00 "FEB" d.d. Sarajevo
Ukupno po stranici 214.568,83 1.825.140,78 12.891,61