617 Pretraga | Javne nabavke Kantona Sarajevo

Pretraga

Ukupno 54320
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Mašinski fakultet UNSA Zamjena pokvarenog punjača Laptopa ZI Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.02.2021 09.05.2021 81,61 25.05.2021 81,61 81,61 KAMER COMMERCE d.o.o. Ilidža 4200086440001
JU Mašinski fakultet UNSA O2 senzor mjerne ćelije Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.02.2021 05.05.2021 232,82 24.05.2021 232,82 232,82 UNIJAL AC d.o.o. Čapljina 4227125940004
JU Mašinski fakultet UNSA Umjeravanje uređaja za analizu ispušnih plinova i dr. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.02.2021 05.05.2021 263,25 24.05.2021 263,25 263,25 UNIJAL AC d.o.o. Čapljina 4227125940004
Ministarstvo saobraćaja Ugovor XXIX za usluge "Nadzor nad izvođenjem radova rehabilitacije (sanacije) ulice Srebrenička , L=130m" Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 01.06.2021 1410,31 IPSA INSTITUT doo Sarajevo, ID broj: 4200032270003
Ministarstvo saobraćaja Ugovor VI za radove "Rehabilitacija ( sanacija) ulice Srebrenička L=130 m " Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 25.05.2021 90394,89 KJKP RAD doo Sarajevo, ID broj: 4200316890001
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Usluge mobilne intervencije i monitoringa Sistema tehničke zaštite Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.12.2020 6949,80 Agencija za zaštitu ljudi i imovine Securitas d.o.o., Sarajevo
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Posebna Odluka o izmjeni i dopuni privremenog Plana Javnih nabavki KCUS-a za 2021.godinu Plan nabavki 02.06.2021
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka rezervnih dijelova za servisiranje UZ aparata i pacijent monitora proizvođača General Electric Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 17.05.2021
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka digitajzera radiološke slike za potrebe Klinike za radiologiju Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 21.04.2021 163800,00 16.06.2021 163800,00 BERG d.o.o. Sarajevo - 4200617230007
JU Mašinski fakultet UNSA Izrada plana zaštite od pažara, procjena ugroženosti za kotlovnicu MF Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.02.2021 25.03.2021 994,50 06.05.2021 994,50 994,50 PROVING d.o.o. Sarajevo 4200289800003
JU Mašinski fakultet UNSA Uvezivanje glavne knjige i dnevnika, Knjiženja-finasijsko poslovanje za 2020 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.02.2021 16.04.2021 48,00 05.05.2021 48,00 48,00 CORON S d.o.o. Sarajevo 4200226390000
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluge distribucije toplotne energije-gradskog grijanja za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - maj 2021. Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.05.2021 2371,69 2371,69 KJKP "TOPLANE-SARAJEVO" D.O.O., Sarajevo Novi Grad, 4200353740001
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka komunalnih usluga – odvoza smeća za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - maj 2021 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.05.2021 414,18 414,18 KANTONALNO JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "RAD"DOO SARAJEVO, Novo Sarajevo, 4200316890001
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka raznih ostalih usluga (kopiranje, uramljivanje, izrada službenih kartica, vizit kartica, izrada ključeva i sve ostale usluge) za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - usluge štampanja u uvezivanja optužnice br. T09 0 KTO 0168255 21 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.06.2021 499,30 499,30 RIMIGRAF SOR, Sarajevo Centar, 4301859510005
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka raznih ostalih usluga (kopiranje, uramljivanje, izrada službenih kartica, vizit kartica, izrada ključeva i sve ostale usluge) za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - usluge štampanja u uvezivanja optužnice br. T09 0 KTO 0013751 08 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.06.2021 977,54 977,54 RIMIGRAF SOR, Sarajevo Centar, 4301859510005
JU Šumarski fakultet Hemijski reagensi 2021 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 19.05.2021
JU Šumarski fakultet Laboratoriske pipete i pribor 2021 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 19.05.2021
JU Šumarski fakultet Drobilice Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 28.04.2021
JU Željeznički školski centar Sarajevo Bisernica materijal za odrzavanje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.06.2021 2849,09 2849,09 BISERNICA doo Sarajevo
JU OŠ KŠC Osnovna škola Centar Plan nabava 2021. godina KSC-Osnovna škola Plan nabavki 26.03.2021
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka PVC posuda sa poklopcem 375 gr. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.05.2021 1053,00 La-Fansa d.o.o. Sarajevo ID:4201946850004
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka termo papira za EKG Aspel Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.05.2021 351,00 ENA d.o.o. Sarajevo ID: 4200037070002
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka radne odjeće 2021 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.05.2021 1158,30 IMSA d.o.o. Sarajevo ID:420263989003
JU KŠC Opća realna gimnazija Plan nabava 2021 KSC Opća-realna gimnazija Plan nabavki 26.04.2021
JU KŠC srednja medicinska škola Plan nabava 2021. godina KŠC-Srednja medicinska škola Plan nabavki 28.04.2021
JU Biblioteka Sarajeva Plan javnih nabavki JU Biblioteka Sarajeva za 2021. godinu Plan nabavki 27.05.2021
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Medicinska sredstva za potrebe KCUS-a I/21/2021. Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 04.05.2021 13689,00 Tuzlafarm d.o.o. - Tuzla za LOT 1
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Medicinska sredstva za potrebe KCUS-a I/21/2021 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 04.05.2021 10237,50 Ena d.o.o. - Sarajevo za LOT 2
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Medicinska sredstva za potrebe KCUS-a I/13/2021. Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 27.04.2021 176810,63 Globex d.o.o. - Zenica za LOT 1, 3, 4, 5
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Medicinska sredstva za potrebe KCUS-a I/13/2021 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 27.04.2021 203814,00 Italgroup d.o.o. Sarajevo za LOT 2
JU Elektrotehnička škola za energetiku Izdaci za usluge odvoza smeća Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.12.2020 2808,00 2808,00 KJKP RAD d.o.o. Sarajevo
JU Elektrotehnička škola za energetiku Izdaci za vodu i kanalizaciju Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.12.2020 3370,90 3370,90 Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo
JU Elektrotehnička škola za energetiku Poštanske usluge 2020 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.12.2020 2332,15 2332,15 BH Pošta d.o.o. Sarajevo
JU Elektrotehnička škola za energetiku Izdaci za mobilni telefon Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.12.2020 693,25 693,25 BH Telecom d.d. Sarajevo
JU Elektrotehnička škola za energetiku Izdaci za internet Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.12.2020 478,80 478,80 BH Telecom d.d. Sarajevo
JU Elektrotehnička škola za energetiku Usluge za telefon, telefax i telex Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.12.2020 1502,10 1502,10 BH Telecom d.d. Sarajevo
JU Elektrotehnička škola za energetiku Prirodni gas 2020 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.12.2020 26275,35 26275,35 Sarajevo gas d.o.o. Sarajevo
JU Elektrotehnička škola za energetiku Električna energija 2020 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.12.2020 17402,56 17402,56 Elektrodistribucija Sarajevo
JU Elektrotehnička škola za energetiku Nabavka kancelarijskog namještaja 2020-1 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.12.2020 4993,55 4993,55 Gradiz d.o.o. Sarajevo
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Medicinska sredstva za potrebe KCUS-a I/6/2021-1. Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 27.04.2021 59564,70 Italgroup d.o.o. Sarajevo za LOT 1
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Medicinska sredstva za potrebe KCUS-a I/6/2021-1 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 27.04.2021 304200,00 Mipex d.o.o. - Banja Luka za LOT 2
JU Elektrotehnička škola za energetiku Rekonstrukcija i investiciono održavanje-rolo vrata nabavka i ugradnja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.12.2020 3861,00 3861,00 OD Emoks Hadžići
JU Elektrotehnička škola za energetiku Nabavka sitnog alata i inventara, elektronske i kompjuterske opreme Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.12.2020 6215,02 6215,02 PC PLUS d.o.o. Sarajevo
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluge održavanja telefonske contrale u objektu Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo 2021. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.05.2021 140,40 140,40 U-MKS D.O.O., Novo Sarajevo, 4201961220009
JU Elektrotehnička škola za energetiku Rekonstrukcija centralnog grijanja u školi 2020 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.12.2020 4780,00 4780,00 Hidroterm obrtnička djelatnost
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka sitnog inventara za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - vješalica Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.05.2021 87,80 87,80 PENNY PLUS, Sarajevo Centar, 4200162210045
JU Elektrotehnička škola za energetiku Rekonstrukcija vodoinstalacija u školi 2020 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.12.2020 4640,00 4640,00 Hidroterm obrtnička djelatnost
JU Elektrotehnička škola za energetiku Nabavka elektro materijala i sitnog alata i inventara za PN 2020 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 16.12.2020 6423,30 31.12.2020 6423,30 6423,30 Spot 97 d.o.o. Sarajevo
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Lijekovi I/14/2021 iz različitih grupa po ATC klasifikaciji za potrebe KCUS-a Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 27.04.2021 58316,78 Unifarm d.o.o. - Lukavac
JU Elektrotehnička škola za energetiku Proširenje sistema vatrodojave 2020 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 27.11.2020 6891,30 24.12.2020 6891,30 6891,30 DSC d.o.o. Sarajevo
Ukupno po stranici 178.734,78 1.193.377,37 101.627,46