Pretraga

Ukupno 38797
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluge održavanja kopir aparata na prvom spratu Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - januar 2020. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.01.2020 96,99 96,99 RACIONAL D.O.O., Novo Sarajevo, 4200012750009
JU Psihijatrijska bolnica KS Usluge servisiranje i održavanje računara Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.01.2020 5475,60 5475,60 BITS Computers d.o.o.29
KJP Kantonalna agencija za privatizaciju Advokatske usluge u Republici Hrvatskoj za 2020.g-Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.01.2020 5965,28 Almir Dervišbegović, advokat iz Zagreba, ul. Kneza Mislava 4
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluga stručnog usavršavanja uposlenika Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo – seminari i obuke – stručno usavršavanje certificiranih računovođa Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - januar 2020. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.01.2020 220,00 220,00 Feb d.d., Sarajevo Centar, 4200566060004
KJP ZOI 84 Usluge prevoza polaznika ski škole i uposlenika.. Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 27.01.2020 57330,00 Centrotrans-Eurolines d.d.Sarajevo
KJP Kantonalna agencija za privatizaciju Plan Javnih nabavki za 2020.g Plan nabavki 07.01.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ms II/5/19-lot 8 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 07.01.2020 70200,00 Stepmed doo, Banja Luka, 4402947160007
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ms II/5/19-lotovi 4,33,51 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 07.01.2020 32233,03 ADRIALINE doo, Banja Luka, 4403262430008
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ms II/5/19-lotovi 1,44 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 07.01.2020 29238,30 Medichem d.o.o., Sarajevo, 4200647060009
JU Željeznički školski centar Sarajevo voda Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.01.2020 197,20 197,20 KJKP VODOVOD I KANALIZACIJA
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Nabavka usluge prevoza učenika šestih razreda osnovnih škola za potrebe realizacije "Škola skijanja" - LOT 2 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 14.01.2020 117000,00
JU Zaštićena prirodna područja KS Ugovor o vršenju usluga održavanja i servisa bioprečistača na zaštićenim prirodnim područjima (ZP "Bijambare" i SP "Vrelo Bosne") ZPPKS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 2620,80 2620,80 REGENERACIJA d.o.o. Velika Kladuša
Ministarstvo unutrašnjih poslova Plan javnih nabavki Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo za period privrmeenog finansiranja januar - mart 2020.godine Plan nabavki
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o održavanju instaliranog softvera - UP Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.01.2020 JAPET d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci skenera za fotografije Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.12.2019 EMADO d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o pružanju usluga - JU ZZHMP Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.12.2019 JU ZAVOD ZA HITNU MEDICINSKU POMOĆ KS
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci rezervnih autodijelova za motorna vozila Toyota (lot 4) Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 29.12.2019 KARE d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci balističkih prsluka Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 26.12.2019 861301,35 861301,35 Grupa ponuđača - konzorcij Danials d.o.o Tešanj i KOTEKS d.o.o Tešanj
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o nabavci televizora Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 31.12.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Obavještenje o dodjeli ugovora Ugovaranje i realizacija
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor_nabavka klima uređaja Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 30.12.2019 16555,50 Inter-com d.o.o. Zenica
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci ručnih satova_MUP KS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.12.2019 6825,60 Silver Trend d.o.o. Mostar
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor_rekonstrukcija i sanacija na više objekata MUP-a KS (LOT 1, LOT 4-8 ) Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 31.12.2019 14019,17 COSPEX d.o.o. Zenica
JU Građevinski fakultet UNSA Jezičke usluge Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 04.10.2019 7020,00 131,04 DIWAN
JU Građevinski fakultet UNSA Tiskanje i s tim povezane usluge Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 19.11.1019 8342,10 1418,15 Štamparija Fojnica d.d.
JU Gerontološki centar Nabavka usluga servisiranja sterilizatora za potrebe ambulante KJU "Gerontološki centar" Sarajevo 2020 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.01.2020 117,00 SONO MEDICAL DOO
JU Gerontološki centar Nabavka i isporuka pitke vode u galonima za potrebe zaposlenika KJU "Gerontološki centar" Sarajevo 2020 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.01.2020 694,98 "NERKEN" DOO
JU Gerontološki centar Nabavka usluga tapaciranja kancelarijskih vrata za potrebe KJU "Gerontološki centar" Sarajevo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.01.2020 373,00 DEKORATER MUMINOVIC
JU Gerontološki centar Nabavku usluga održavanja softvera JAPET –VIKING i programa za obračun plata za potrebe KJU „Gerontološki centar“ 2020-2022 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.01.2020 4212,00 JAPET D.O.O. SARAJEVO
JU Gerontološki centar Nabavka radova na izgradnji prostorije za pušenje za potrebe korisnika usluga KJU "Gerontološki centar" Sarajevo 2020 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.01.2020 3675,84 TOPCON doo Sarajevo
JU Gerontološki centar Nabavka usluga održavanja i servisiranja telefonskog sistema, sistema ozvučenja i računarske mreže za potrebe KJU "Gerontološki centar" Sarajevo 2020-2023 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.01.2020 2106,00 "DIGITAL LINE" D.O.O. SARAJEVO
JU Građevinski fakultet UNSA Usluge kalibracije opreme instituta za materijale i konstrukcije Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.12.2019 4048,20 Orao a.d. Bjeljina
JU Građevinski fakultet UNSA Kancelarijski materijal - razna uredska oprema i potrepštine (faza 2) Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.11.2019 4090,51 4090,51 R&S d.o.o. Sarajevo
JU Gerontološki centar Nabavka bankarskih usluga za potrebe KJU "Gerontološki centar" Sarajevo 2020.g. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.01.2020 2925,00 UNICREDIT BANK D.D.
JU Građevinski fakultet UNSA Računari i računarska oprema 2019 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 31.12.2019 30363,84 4500,00 Zerick d.o.o. Sarajevo
JU Građevinski fakultet UNSA Laboratorijska, optička i precizna oprema 2019 Ugovaranje i realizacija pregovarački postupak bez objave obavještenja 31.12.2019 40657,50 15000,00 ORAO A.D. Bjeljina
JU Građevinski fakultet UNSA Higijenski i drugi materijal za održavanje zgrade Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.11.2019 4521,44 4521,44 R&S d.o.o.
JU Građevinski fakultet UNSA Čišćenje peći i kotlova, popravka i održavanje kotlova u grijnoj sezoni 2019/2020 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.10.2019 3638,70 3638,70 OD Batistuti
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku kontrolnih mjerila toplotne energije Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 17.12.2019
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavke usluga čišćenje poslovnih prostorija 02-03-70-4/20 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.01.2020 4212,00 4212,00 ECO TIME d.o.o. Sarajevo ID:4200881330001
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Nabavka tonera 3/19 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.01.2020 465,08 465,08 Printex d.o.o. Sarajevo 4200597450005
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Nabavka projekcionog platna (2 kom) Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.01.2020 519,48 519,48 BITS Computers d.o.o. Sarajevo 4202685490001
JU OŠ "Hilmi ef. Šarić" Nabavka peleta za 2020. godinu. Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 16.12.2019 11898,90 HIFA PETROL d.o.o.
Fond Memorijala Pretplata na dnevne novine Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 28.11.2019 06.01.2020 332,00 14.01.2020 332,00 332,00 OSLOBOĐENJE SERVISI D.O.O.
JU OŠ "Hilmi ef. Šarić" Nabavka lož ulja za 2020. godinu. Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 12.12.2019 44584,02 "BTG d.o.o. Tomislavgrad
Fond Memorijala Nabavka kancelarijskog i kompjuterskog materijala za 2020. godinu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.11.2019 06.01.2020 6789,30 20.01.2020 5802,82 5802,82 REGULATOR D.O.O.
JU Gimnazija Obala Ugovaranje za Usluge organizovanje posjete pozoristu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.12.2019 2400,00 2400,00 Narodno pozorište Sarajevo
JU Gimnazija Obala Usluge organizovanje posjete pozoristu Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 30.12.2019 2400,00
JU Gimnazija Obala Ugovaranje za Usluge štampanja GO 2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.12.2019 1650,00 1650,00 “PRINT STUDIO”or Sarajevo
JU Gimnazija Obala Usluge štampanja GO 2019 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 30.12.2019 1650,00
Ukupno po stranici 128.171,30 1.290.929,23 918.593,16