Pretraga

Ukupno 48482
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Univerzitet u Sarajevu Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli ugovora o javnoj nabavci hotelskih usluga (Banja Luka) - Projekat IPBES - 11. 11. 2020. godine Pokretanje i tok postupka poseban režim dodjele ugovora 11.11.2020 2831,00
Fond Memorijala Nabavka ukrasnog grmlja za hortikulturalno uređenje mezarja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.05.2020 02.11.2020 261,00 11.11.2020 261,00 261,00 Otoka-Bambus d.o.o. Sarajevo
JU Prva gimnazija Sarajevo Treca izmjena i dopuna plana Javnih nabavki za 2020 godinu Plan nabavki 28.10.2020
JU Prva gimnazija Sarajevo Drugan izmjena i dopune Plana javnih nabavci za 2020 godine Plan nabavki 28.09.2020
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Disribucija prirodnog gasa Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.10.2020 83,96 83,96 " SARAJEVOGAS" D.O.O.
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Usluga distribucije električne energije Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.10.2020 622,00 622,00 " ELEKTRODISTRIBUCIJA" SARAJEVO
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Usluga odvoza otpada Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.10.2020 152,10 152,10 KJKP " RAD" D.O.O SARAJEVO
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Usluga distribucije vode za oktobar Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.10.2020 49,91 49,91 JKP " VODOSTAN " ILIJAŠ
JU Građevinski fakultet UNSA Drugi materijali za održavanje zgrade, građevinski materijali i pridruženi artikli Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.11.2020 6699,89 HETIG d.d.
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Centralno grijanje za oktobar Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.10.2020 4344,34 4344,34 KJKP " TOPLANE SARAJEVO" D.O.O.
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka smrznute piletine Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 14.10.2020 42793,92 Madi d.o.o. Tešanj ID: 4218043630008
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka topljenih sireva, jogurta i pavlake Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 14.10.2020 90979,20 Bosna-Kom d.o.o. Gračanica ID: 4209252300008
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka junećih pljeskavica Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 14.10.2020 5517,72 Vimes Commerce d.o.o. Visoko
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka sokova TP 0,2l Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 14.10.2020 16848,00 TD Nova Trgovina - S d.o.o. Kakanj ID: 218019680002
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka sokova, pudinga i voćnih jogurta Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 14.10.2020 22323,60 Gold Mignon d.o.o. Sarajevo ID:4200199130009
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka svježeg junećeg i telećeg mesa Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 14.10.2020 200701,80 Mesna Industrija Rakitno d.o.o. Posušje
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka biskvita, kečapa, ulja, smrznute junetine, pureće šunke i dr. Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 14.10.2020 131138,51 Vinojug d.o.o. Sarajevo
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka dvopeka, brašna, supa, vode, začina, mlijeka i dr. Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 14.10.2020 30666,73 Redex d.o.o. Banovići ID: 4209069440003
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Radovi na rekonstrukciji i sanaciji mokrih čvorova Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 30.10.2020 20571,03 " HAKE " D.O.O. ILIJAŠ 4200834250008
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka tortilja, riže i burger povrća Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 14.10.2020 29611,76 Megamix d.o.o. Sarajevo
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka krofni, pita, kroasana, kolača i dr. Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 14.10.2020 62610,82 MBA Centar d.o.o. Sarajevo ID: 4200644390008
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka integralnih peciva Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 14.10.2020 1211,79 MPI Mlin d.d. Ustikolina ID: 4245005270003
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o nabavci usluga izmještanja instalacije za videonadzor Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 11.11.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka tost hljeba Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 14.10.2020 25833,60 Sprind d.d. Sarajevo ID: 4200279320003
JU Sarajevska filharmonija 055-20 nabavka potrošnog materijala za orkestar Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.10.2020 330,00 Artist d.o.o. Banja Luka - 4400841930005
Ministarstvo unutrašnjih poslova Posebna odluka o pokretanju postupka javne nabavke_UP Pokretanje i tok postupka 11.11.2020
JU Sarajevska filharmonija 054-20 nabavka usluga servisa vozila Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.10.2020 300,00 TR Autoshop 2, Ilidža - 4300943100002
JU Sarajevska filharmonija 053-20 nabavka goriva Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.10.2020 82,13 Hifa-petrol d.o.o. - 4200999090005, Sarajevo
JU Sarajevska filharmonija 052-20 nabavkaa usluga servisa kopir aparata Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.10.2020 262,80 EA Servis d.o.o. Sarajevo - 4202290040007
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka opreme za praktičnu nastavu kozmetičara Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 29.10.2020
JU Sarajevska filharmonija 051-20 nabavka usluga servisa printera Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.10.2020 118,75 EA Servis d.o.o. Sarajevo - 4202290040007
JU Sarajevska filharmonija 050-20 nabavka pitke vode Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.10.2020 22,00 Corto d.o.o. - 4201534230001, Sarajevo
JU Sarajevska filharmonija 049-20 nabavka usluga servisa printera Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.10.2020 58,50 K-M Solution Sarajevo - 4202215180006
JU Sarajevska filharmonija 048-20 nabavkaa pitke vode Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.10.2020 22,00 Corto d.o.o. - 4201534230001, Sarajevo
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka mašine-aparata za čišćenje podnih povšina Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 05.11.2020 6840,00
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka materijala,potrebština za praktičnu nastavu maš. struke Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 29.10.2020 1249,56
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Celicne cijevi pribor i elektrode 2019 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 20.08.2019 56121,15 48579,60 Treasure d.o.o., 4218068540003, Zenica
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Celicne cijevi pribor i elektrode 19 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 08.07.2019 56121,16
KJP "Veterinarska stanica" d.o.o. Sarajevo Nabavka rezervnih dijelova Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.10.2020 2828,50 T.R. "AS HONDAS 1" VL. STOČEVIĆ HAJRUDIN
JU OŠ “Srednje” Ilijaš Uslge prijevoza mašine za sanaciju kvara na vodovodnoj mreži u dvorištu područne škole u Dragoradima Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.10.2020 100,00 100,00 Autoprevoznik Mališević Đemal", Ilijaš, Sarajevo ID 4303071600006
JU OŠ “Srednje” Ilijaš Nabavka kompjuterskog materijala-OŠ Srednje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.11.2020 775,00 TR Enter Computers Sarajevo, ID broj: 4301447320007
KJU Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba LOT 9.- Ostali medicinski potrošni materijal Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 11.11.2020
KJU Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba LOT 8. - Ulja i puderi Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 11.11.2020
KJU Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba LOT 7: - Infuzioni sistemi Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 11.11.2020
KJU Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba LOT 5. - Kateteri Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 11.11.2020
KJU Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba LOT 4.- Igle Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 11.11.2020
KJU Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba LOT 3.-Rukavice, higijenske maramice Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 11.11.2020
KJU Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba LOT 2.-Sanitetski materijal Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 11.11.2020
JU OŠ "Podlugovi" Podlugovi Prva dopuna plana javnih nabavki za 2020. godinu Plan nabavki 02.11.2020
KJP ZOI 84 KANCELARIJSKI Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 06.11.2020 17550,00 Svjetlostkomerc d.d.
Ukupno po stranici 67.302,72 770.396,33 55.389,09