617 Pretraga | Javne nabavke Kantona Sarajevo

Pretraga

Ukupno 54320
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Elektrotehnička škola za energetiku Nabavka školskog namještaja 2020 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 27.11.2020 8775,00 31.12.2020 8755,00 8755,00 Protim d.o.o. Sarajevo
JU Elektrotehnička škola za energetiku Rekonustrukcija investiciono održavanje-automatska rampa Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.12.2020 3299,40 3299,40 Prodoor d.o.o. Sarajevo
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Medicinska sredstva za potrebe KCUS-a I/16/2021 - Klinika za očne bolesti Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 27.04.2021 36564,70 Hercegovinalijek d.o.o. - Mostar
JU Elektrotehnička škola za energetiku Usluge izrade dokumentacije Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.12.2020 1872,00 1872,00 Vatrosistemi d.o.o. Sarajevo
JU Elektrotehnička škola za energetiku Medicinske maske i rukavice 2020 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.11.2020 233,77 233,77 R&S d.o.o. Sarajevo
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka raznog materijala koji se nabavlja putem blagajne Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - baterije, sijalice i zidni satovi Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.05.2021 28,55 28,55 PENNY PLUS, Sarajevo Centar, 4200162210045
JU Elektrotehnička škola za energetiku Materijal za dezinfekciju 2020-1 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.11.2020 1023,14 1023,14 Bosnalijek dd Sarajevo
JU Elektrotehnička škola za energetiku Materijal za održavanje opreme i kompjuterski materijal 2020 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.10.2020 1702,00 1702,00 PC PLUS d.o.o. Sarajevo
JU Elektrotehnička škola za energetiku osiguranje učenika za 2020 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.09.2020 2500,00 2500,00 Adriatic osiguranje dd Sarajevo
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluge zamjene ljetnih guma na službenom vozilu Hyundai ix35 Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo 2021. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.05.2021 50,00 50,00 AUTODELTA D.O.O. SARAJEVO, Sarajevo Centar, 4200381790006
JU Elektrotehnička škola za energetiku Servisiranje kotlovnice u 2020 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.09.2020 1743,30 1743,30 Elkomont d.o.o. Sarajevo
JU Elektrotehnička škola za energetiku Materijal za dezinfekciju 2020 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.08.2020 331,00 331,00 R&S d.o.o. Sarajevo
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka raznog materijala za tekuće održavanje u zgradi Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - pur pjena Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.05.2021 9,50 9,50 Adazal d.o.o., Novi Grad, 4200379970021
JU Elektrotehnička škola za energetiku Materijal (sitan alat i inventar) 2020 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.08.2020 114,08 114,08 Svjetlost- Sars dd Sarajevo
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka raznog materijala za tekuće održavanje u zgradi Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - silikon Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.05.2021 4,00 4,00 BAU&GARTEN D.O.O., lidža, 4200488080001
JU Elektrotehnička škola za energetiku Medicinski materijal-maske za lice 2020 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.06.2020 1200,00 1200,00 TR AB COPY
JU Elektrotehnička škola za energetiku Materijal za čišćenje 2020-1 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.06.2020 978,94 978,94 R&S d.o.o. Sarajevo
JU Elektrotehnička škola za energetiku Materijal (izdaci za obrasce i papir i kancelarijski materijal ) 2020 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.06.2020 2760,57 2760,57 Svjetlost- Sars dd Sarajevo
JU Elektrotehnička škola za energetiku Usluge mehaničkog, čišćenja kotlova, dimnjaka i dimnjače 2020 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.09.2020 790,00 790,00 OD Termodimnjačar
JU Elektrotehnička škola za energetiku Sistematski pregled 2020 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.06.2020 1785,00 1785,00 Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika u saobraćaju
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Medicinska sredstva III/5/2021-1 za potrebe KCUS-a Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 10.05.2021 465660,00 Minerva Medica d.o.o.
JU Šumarski fakultet Usluge prevozne agencije 2021 Pokretanje i tok postupka 11.05.2021 2889,90
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Medicinska sredstva za potrebe KCUS-a I/19/2021 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 27.04.2021 27670,50 Proma d.o.o. sarajevo
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Lijekovi I/16/2021 iz različitih grupa po ATC klasifikaciji za potrebe svih klinika KCUS-a Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 24.05.2021 124019,53 Farmavita d.o.o. Sarajevo
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 60-11-7-19632 Medicinska sredstva Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.05.2021 559,85 559,85 Medical Vision d.o.o.
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 60-11-7-15957 Medicinska sredstva. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.05.2021 2784,60 2784,60 Inel BH d.o.o.
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 60-11-7-13145 Medicinska sredstva Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.05.2021 3053,70 3053,70 Broma Bel d.o.o. Banja Luka
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 60-04-4-21301 Medicinska sredstva Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.05.2021 374,40 374,40 Derby Trade d.o.o. Brčko
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 60-11-3-18350 Medicinska sredstva Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.05.2021 760,50 760,50 Medi Frey d.o.o. - Sarajevo
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 60-11-7-20898 Lijek. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.05.2021 851,33 851,33 Phoenix Pharma d.o.o. - Bijeljina
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 60-11-7-53595 Potrošni materijal - medicinsko sredstvo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.05.2021 1404,00 1404,00 Biosistemi d.o.o. - Sarajevo
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 60-11-7-20898 Lijek Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.05.2021 922,27 922,27 Phoenix Pharma d.o.o. - Bijeljina
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 60-11-7-15953 Reagens - medicinsko sredstvo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.05.2021 6552,00 6552,00 Biomedica d.o.o. - Sarajevo
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 60-11-7-20148 Medicinska sredstva Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.05.2021 3149,17 3149,17 Medical Vision d.o.o.
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 60-11-7-9407 Medicinska sredstva. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.04.2021 4368,78 4368,78 Sedžan Ingenering d.o.o. Sarajevo
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 60-04-11-18929 Lijek Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.04.2021 1861,76 1861,76 Farmis d.o.o. - Sarajevo
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 60-11-7-19627 Medicinsko sredstvo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.04.2021 702,00 702,00 Berg d.o.o. Sarajevo
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 60-11-7-19630 Medicinsko sredstvo - instrumentarij Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.04.2020 1123,20 1123,20 Shimadzu d.o.o. Sarajevo
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 60-04-11-18931 Lijek Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.04.2021 1253,82 1253,82 Hercegovinalijek d.o.o. - Mostar
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 60-04-11-18370 Potrošni materijal Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.04.2021 2889,90 2889,90 Semikem d.o.o. - Sarajevo
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 60-11-7-14323 Medicinsko sredstvo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.04.2021 6816,42 6816,42 Medi Frey d.o.o. - Sarajevo
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 60-11-7-14320 Medicinska sredstva Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.04.2021 2632,50 2632,50 Medi Frey d.o.o. - Sarajevo
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 60-04-11-18371 Medicinsko sredstvo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.04.2021 1591,20 1591,20 Ena d.o.o. - Sarajevo
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 60-11-7-15976 Potrošni materijal - medicinsko sredstvo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.04.2021 5217,95 5217,95 Farmavita d.o.o. Sarajevo
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 60-11-7-15981 Potrošni materijal - medicinsko sredstvo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.04.2021 3604,09 3604,09 Farmavita d.o.o. Sarajevo
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 60-11-7-15951 Potrošni materijal - medicinsko sredstvo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.04.2021 3604,09 3604,09 Farmavita d.o.o. Sarajevo
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 60-11-7-5395 Medicinsko sredstvo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.04.2021 5850,00 5850,00 Osteo Med d.o.o. Sarajevo
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 60-11-7-5395 Potrošni materijal - medicinsko sredstvo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.04.2021 936,00 936,00 Biosistemi d.o.o. - Sarajevo
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 60-04-11-18927 Lijek Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.04.2021 659,88 659,88 Unifarm d.o.o. - Lukavac
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 60-04-11-18372 IN Vitro dijagnostičko medicinsko sredstvo - lisat D Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.04.2021 1358,37 1358,37 Semikem d.o.o. - Sarajevo
Ukupno po stranici 11.664,90 747.976,76 94.062,03