Pretraga

Ukupno 32321
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka reflektirajućih prsluka i klompi za higijeničarke-19- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 12.06.2019 2082,60 GRAFIKON d.o.o. Sarajevo, 4200251660003
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka reflektirajućih prsluka i klompi za higijeničarke-19 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 26.04.2019 2082,60
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka ostalih građevinskih materijala i opreme-19- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 12.06.2019 23400,00 GRAFIKON d.o.o. Sarajevo, 4200251660003
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka ostalih građevinskih materijala i opreme-19 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 25.03.2019 23400,00
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka obojenih metala-19- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 14.06.2019 7020,00 AlCu d.o.o. Sarajevo, 4201769030000
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka obojenih metala-19 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 08.04.2019 7020,00
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo KN 10-02-19 - NABAVKA POTROŠNOG LABORATORIJSKOG MATERIJALA ZA POTREBE ZAVODA ZA 2019. GODINU Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 19.07.2019 13628,84
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Rezervni dijelovi hidraulike za građevinske mašine BOMAG-19- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 21.06.2019 58500,00 KA TIRE BH d.o.o. Sarajevo, 4201736020009
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Rezervni dijelovi hidraulike za građevinske mašine BOMAG-19 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 04.04.2019 58500,00
KJP ZOI 84 NABAVKA HRANE, PIĆA I SRODNIH PROIZVODA ZA UGOSTITELJSTVA Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 14.06.2019
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Usluga servisa radne mašine Bomag;; Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 06.06.2019 39780,00 KA TIRE BH d.o.o. Sarajevo, 4201736020009
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Usluga servisa radne mašine Caterpillar;- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 06.06.2019 43173,00 TEKNOXGROUP d.o.o. Sarajevo, 4200017550008
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka jedinstvene usluge preuzimanja i izrade elektr.pisma-- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 06.06.2019 339066,00 JP BH POŠTA d.o.o. Sarajevo
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka i isporuka rezervnih dijelova sa ugradnjom u svrhu funkcionalnog osposobljavanja aparata za hipotermiju ArcticSun proizvođača Medivance Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.07.2019 3060,72 MEDICHEM d.o.o. Sarajevo - 4200647060009
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka opreme za proizvodnju SRF-a za preradu otpada - usitnjavanje otpada- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 06.06.2019 116672,40 TEHNIX d.o.o. Donji Kraljevec, Hrvatska, 3542521
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka opreme za proizvodnju SRF-a za preradu otpada - usitnjavanje otpada Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 08.04.2019 116672,40
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Radovi na održavanju vodovodne mreže u krugu KCUS-a i vanjskih OJ sanacija podzemnih vodovodnih instalacija Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.07.2019 7009,25 KJKP VODOVOD I KANALIZACIJA - 4200151950004
KJP ZOI 84 Kancelarijskog materijala. Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 19.07.2019
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo ZZJZKS Odluka o pokretanju postupka nabavke usluge kalibracije analizatora za monitoring kvalitet zraka Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 17.07.2019
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo ZZJZKS Odluka o pokretanju postupka nabavke vertikalni laboratorijski frižider i frižider za duboko zamrzavanje Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 17.07.2019
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo ZZJZKS Odluka o pokretanju postupka nabavke-inkubatori Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 17.07.2019 8173,65
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo ZZJZKS Odluka o pokretanju postupka nabavke-Poluautomatski vertikalni autoklav Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 17.07.2019
KJKP Gras d.o.o. Lot 3134 Usluga mehaničkog čišćenja dimnjaka kotlovnica II Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.04.2019 1731,60 28.05.2019 1731,60 ODR PLAMEN
KJKP Gras d.o.o. LOT 3082ODRŽAVANJE GRAFIČKIH MAŠINA II Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.02.2019 3000,00 14.05.2019 3000,00 Atom d.o.o
JU Prirodno-matematički fakultet Odluka o pokretanju postupka nabavke robe Hemikalije 2019 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 21.06.2019
JU Prirodno-matematički fakultet Odluka o pokretanju postupka nabavke robe Laboratorijski pribor i i posudje Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 26.06.2019
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Vanredni organizovani prevoz - ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.07.2019 5036,50 5036,50 Hare d.o.o., Sarajevo, 4201187330009
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Vanredni organizovani prevoz Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 18.07.2019 5036,50
KJKP Tržnice-Pijace d.o.o. Sarajevo Nabavka usluga osiguranja imovine i osoba Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Objava konkursa za izbor u zvanje za oblast Specijalne tehnologije Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.07.2019 269,10 269,10 Oslobođenje servisi d.o.o Sarajevo 4202263820009
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka 4D ultrazvučnog aparata za potrebe Klinike za porodiljstvo KCUS-a Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 06.06.2019 175500,00 31.07.2019 175000,00 MEDICAL d.o.o. Mostar - 4227010880008
KJKP Gras d.o.o. LOT 3082A Servisiranje grafičkih mašina II Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.02.2019 3000,00 14.05.2019 3000,00 Atom d.o.o
KJKP Gras d.o.o. LOT 3103 Licenciranje antivirusnog programa Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.04.2019 6318,00 07.05.2019 6318,10 DISTI d.o.o Sarajevo
KJKP Gras d.o.o. DIJAGNOSTIKA ZA VOZILA ISUZY Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.03.2019 5265,00 14.05.2019 5265,00 SEJARI d.o.o
KJKP Gras d.o.o. Lot 1611 D Repromaterijal za štampariju Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.03.2019 5623,02 03.05.2019 5623,02 Fortuna comerc d.o.o
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke građevinskog materijala i pridruženih artikala Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 19.07.2019 17590,25
Ministarstvo saobraćaja Vanjska kontrola prilikom izvođenja radova izgradnje, rekonstrukcije, rehabilitacije (sanacije) puteva, (labaratorijska ispitivanja) Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 19.07.2019
JU Univerzitet u Sarajevu LOT 2 - Odluka o poništenju postupka javne nabavke robe - Razni programski paketi i kompjuterski sistemi Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 18.07.2019
JU Univerzitet u Sarajevu LOT 1 - Odluka o poništenju postupka javne nabavke robe - Laboratorijska optička i precizna oprema Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 18.07.2019
JU Univerzitet u Sarajevu LOT 2. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli ugovora o javnoj nabavci robe: Mape za diplome - 18. 07. 2019. godine Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 27.06.2019 11676,60
JU Univerzitet u Sarajevu LOT 1. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli ugovora o javnoj nabavci robe: Papir i štampanje obrazaca originala i kopija diploma I, II i III ciklusa studija - 18. 07. 2019. godine Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 27.06.2019 5007,60
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Ugovaranje - Lot 2. HTZ Oprema za sjekače - 228/19 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 27.06.2019 59854,62 Salteks d.o.o. Sarajevo
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Ugovaranje - Lot 1. HTZ oprema - 228/19 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 05.07.2019 15792,66 Uslužnost d.o.o. Sarajevo
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Reagensi za DR/2000 HACH spektofotometar Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 20.03.2019 18.07.2019 15187,30
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Kancelarijiski namještaj Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 20.03.2019 18.07.2019 27875,25
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka ketridža, tonera i ribona 2019 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 05.07.2019 5750,00
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka hemikalija 2019 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 09.07.2019 10788,00
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Ugovor -Nabavka pogonskog goriva 2019 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 15.07.2019 7221,86 7221,86 Hifa d.o.o Tešanj 4218015000007
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo KN 10-01-19 - NABAVKA MATERIJALA ZA ODRŽAVANJE ČISTOĆE ZA POTREBE ZAVODA ZA 2019. GODINU Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 18.07.2019 9615,87
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Objava posljednjeg pozdrava za Taib Šarić Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.05.2019 85,00 85,00 Oslobođenje servisi d.o.o Sarajevo 4202263820009
Ukupno po stranici 538.442,48 927.961,43 12.612,46