Ugovaranje i realizacija javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
JU OŠ Hadžići Nabavka torbe za dokumente – 44 kom. i torbe za laptop – 1 kom. 21.03.2019
JU OŠ Hadžići Nabavka USB memorijskih kartica sa logom škole 8 GB – 50 komada 21.03.2019
JU OŠ Hadžići Nabavka usluge izrade betonskih klupa sa naslonom - 2 komada 21.03.2019
JU OŠ Hadžići Nabavka proizvoda za dekoraciju unutrašnjih prostorija škole (ramovi, tabla, vazna) 21.03.2019
JU OŠ Hadžići Nabavka proizvoda za dekoraciju unutrašnjih prostorija škole (korpa) 21.03.2019
JU OŠ Hadžići Nabavka jarbola i popratnog materijala 21.03.2019
JU Sarajevska filharmonija 29-19 hotelski smještaj za solistu 21.03.2019
JU Sarajevska filharmonija 28-19 smještaj za dirigenta 21.03.2019
JU Sarajevska filharmonija 27-19 ugostiteljske usluge za koncert 21.03.2019
JU Sarajevska filharmonija 26-19 nabavka cvijeća za koncert 21.03.2019
JU Sarajevska filharmonija 25-19 audio snimanje koncerta 21.03.2019
JU Sarajevska filharmonija 24-19 hotelski smještaj za solistu 21.03.2019
JU Sarajevska filharmonija 23-19 smještaj za muzičara 21.03.2019
JU Sarajevska filharmonija 22-19 smještaj za muzičara 21.03.2019
JU Sarajevska filharmonija 21-19 nabavka avio karte 21.03.2019
JU Sarajevska filharmonija 20-19 nabavka avio karte 21.03.2019
JU Sarajevska filharmonija 19-19 potrošni materijal za orkestar 21.03.2019
JU Sarajevska filharmonija 18-19 usluge digitalne štampe za koncert 21.03.2019
JU Sarajevska filharmonija 17-19 audio snimanje koncerta 21.03.2019
JU Sarajevska filharmonija 16-19 usluge digitalne štampe za koncert 21.03.2019
JU Sarajevska filharmonija 15-19 ugostiteljske uskuge za koncert 21.03.2019
JU Sarajevska filharmonija 14-19 nabavka goriva 21.03.2019
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Pretplatničke usluge-19- 21.03.2019
JU Sarajevska filharmonija 13-19 kancelarijski materijal 21.03.2019
JU Sarajevska filharmonija 12-19 nabavka tonera 21.03.2019
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Pretplatničke usluge-19 21.03.2019
JU Sarajevska filharmonija 11-19 pitka voda 21.03.2019
JU Sarajevska filharmonija 10-19 nabavka kancelarijskog materijala 21.03.2019
JU Sarajevska filharmonija 09-19 potrošni materijal za orkestar 21.03.2019
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka računara i printera 21.03.2019
JU Sarajevska filharmonija 08-19 nabavka avio karte 21.03.2019
JU Sarajevska filharmonija 07-19 potrošni materijal za orkestar 21.03.2019
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Usluga izrade inventurnih pločica 21.03.2019
JU Sarajevska filharmonija 06-19 nabavka cvijeća za koncert 21.03.2019
JU Sarajevska filharmonija 05-19 audio snimanje koncerta 21.03.2019
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka cijevi 21.03.2019
JU Sarajevska filharmonija 04-19 usluge digitalne štampe 21.03.2019
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Opravka vrata na odlagalištu otpada 21.03.2019
JU Sarajevska filharmonija 03-19 ugostiteljske usluge 21.03.2019
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo I Nadzorni audit (ISO 9001:2015) 21.03.2019
JU Sarajevska filharmonija 02-19 nabavka avio karte 21.03.2019
JU Sarajevska filharmonija 01-19 održavanje web stranice za 2019 21.03.2019
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Isporuka i ugradnja rez.dijelova, kao i usl.održ.sistema tehničke i sistemske zaštite prostora i objekata 21.03.2019
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka crijeva za hidrauliku, zrak i vodu- 21.03.2019
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Usluga baždarenja i opravke tahografa-- 21.03.2019
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Usluga opravke kočionih kliješta-19- 21.03.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka kancelarijskog materijala, tonera i fotokopir papira KCUS 21.03.2019
JU Srednjoškolski centar Vogošća Odluka o prihvatanju ponude za nabavku cvijeća za 8 Mart 21.03.2019
JU Srednjoškolski centar Vogošća Odluka o prihvatanju ponude za nabavku usluge održavanja i ispitivanja vatrogasne opreme 21.03.2019
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo TH Odorant 18 21.03.2019