Ugovaranje i realizacija javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka škripa 20.02.2020
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka stručnih knjiga 20.02.2020
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka vodootporne šperploče 20.02.2020
JU Šumarski fakultet Najam autobusa i međugradskih autobusa s vozačem 2019 20.02.2020
JU Stomatološki fakultet Redovan godišnji servis sukcije 20.02.2020
JU Stomatološki fakultet Redovni godišnji servis vozila Škoda Codiak 20.02.2020
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Ugovaranje - Usluge za produženi pristup i usluge održavanja antivirus - 3717/19 20.02.2020
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Ugovaranje - Godišnji tehnički pregled fiskalnih uređaja i mjesečno održavanje - 3718/19 20.02.2020
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Ugovaranje - Mjesečni pregled i popravka fiskalnih uređaja - 3918/19 20.02.2020
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Ugovaranje - Usluge web hostinga, godišnjeg održavanja naziva - domene i web stranice - 3732/19 20.02.2020
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Ugovaranje - Veterinarske usluge - 3714/19 20.02.2020
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Ugovaranje - Robe široke potrošnje - 3677/19 20.02.2020
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Ugovaranje - Usluge periodičnih ljekarskih pregleda uposlenika - 26/20 20.02.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu lijekovi I/27/19-lot 7 19.02.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu lijekovi I/27/19-lot 3 19.02.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu lijekovi I/27/19-lotovi 2,4,5 19.02.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu lijekovi I/27/19-lotovi 1,6,8 19.02.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu MS III/30/19 19.02.2020
JU OŠ "Treća osnovna škola" nabavka knjiga ya biblioteku 19.02.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka inventurnih pločica 2020 19.02.2020
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Materijal za održavanje zgrade - krovni prozori - ugovor 19.02.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka mušema 2019 19.02.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka nepromočivih plahti 2019 19.02.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka dušeka sa nepropusnom navlakom 2019 19.02.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka jogi dušeka 2019 19.02.2020
KJKP Gras d.o.o. Lot 3129 Regeneracija pumpi i glave volana II 19.02.2020
KJKP Gras d.o.o. Lot 3028 Osiguranje minibusa II 19.02.2020
KJKP Gras d.o.o. Lot 1611 B Tremo papir za izradu karata 19.02.2020
JU Veterinarski fakultet UNSA Odluka o izboru najpovoljnjijeg ponuđača i dodjeli ugovora u postupku javne nabavke usluga -e-Line Cloud iznajmljivanja infrastrukture, servis i održavanje fiskalnih uređaja 19.02.2020
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Ugovaranje - Oprema za motorna vozila - 3829/19 19.02.2020
KJKP Gras d.o.o. Lot 2048 Akumulatorske baterije II 19.02.2020
KJKP Gras d.o.o. Lot 2054 Tečnost za hlađenje motora i tečnost za pranje stakala 19.02.2020
KJKP Gras d.o.o. Lot 1117 Rezervni dijelovi za autobuse osim el. IKARBUS 19.02.2020
KJKP Gras d.o.o. LOT 2091 Dijelovi za regeneraciju (cilindra kvačila i kompresora) I 19.02.2020
KJKP Gras d.o.o. Lot 2078 Putničko vozilo 19.02.2020
Služba za protokol i press Nabavka usluga prevođenja svih jezika za 2020.godinu 19.02.2020
JU Kamerni teatar 55 Nabavka usluga smještaja gostujućih umjetnika u 2019. godini 18.02.2020
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Oprema sistema katodne zastite 2019 18.02.2020
JU Univerzitet u Sarajevu UGOVOR O NABAVCI LABORATORIJSKE OPREME PROJEKAT ALL4R&D 18.02.2020
JU Gerontološki centar Nabavku Priručnika o Primjena Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima i drugim licima angažovanim na radu i upustva o postupanju sa radnom knjižicom za potrebe Službe pravnih i općih poslova KJU „Gerontološki centar“ Sarajevo 18.02.2020
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o nabavci robe - Laboratorijska oprema: LOT 3 - Elisa Kit za detekciju ukupnih aflatoksina 18.02.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka filca za valjak, trake za valjak i platna za industrijske prese 18.02.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka konaca, igli, PVC kecelja i papuča i ostalog krojačkog materijala 18.02.2020
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o nabavci robe - Laboratorijska oprema: LOT 1 - Poluautomatski vertikalni autoklav 18.02.2020
JU Gerontološki centar Nabavka goriva za potrebe KJU"Gerontološki centar" Sarajevo 2020 18.02.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ms III/21/19-lotovi 1-6 18.02.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ms II/6/19-lot 1,2 18.02.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ms III/29/19- s najmom aparata 18.02.2020
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka dijelova za traktor: Viljuška kardana i krst kardana 18.02.2020
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka usluge catering-a 18.02.2020