617 Ugovaranje i realizacija javnih nabavki | Javne nabavke Kantona Sarajevo

Ugovaranje i realizacija javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
JU Prirodno-matematički fakultet Ugovor o nabavci: Boce za plin, Decembar 2020 22.01.2021
JU Prirodno-matematički fakultet ugovor o nabavci: novogodišnji poklon bon, Decembar 2020 22.01.2021
JU Prirodno-matematički fakultet Ugovor o nabavi: Usluga servisiranja Agilent instrumenta, Decembar 2020 22.01.2021
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o javnoj nabavci robe - Usluge održavanja, popravke i nadogradnje na sistemu za podršku rada.ba domena 22.01.2021
Općinski sud u Sarajevu Nabava sredstava za dezinfekciju 12/20 22.01.2021
JU Prirodno-matematički fakultet Ugovor o nabavi: usluga konsultanta, Decembar 2020 22.01.2021
Općinski sud u Sarajevu Nabava zaštitnih maski 12/20 22.01.2021
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga zakupa 12/20 22.01.2021
JU Prirodno-matematički fakultet Ugovor o nabavi:Izrada detaljnog energetskog audita, Novembar 2020 22.01.2021
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga pošte 12/20 22.01.2021
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 60-11-7-58967 Medicinsko sredstvo 22.01.2021
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga električne enrgije 12/20 22.01.2021
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 60-11-3-32381 Lijekovi. 22.01.2021
JU Prirodno-matematički fakultet Ugovor o nabavci: podne obloge, Decembar 2020 22.01.2021
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga vodovoda 12/20 22.01.2021
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 60-11-7-59402 Medicinsko sredstvo 22.01.2021
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga grijanja 12/2020 22.01.2021
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 60-11-7-56276 Medicinsko sredstvo 22.01.2021
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga oglašavanja u Sl. listu BiH 12/20. 22.01.2021
JU Prirodno-matematički fakultet Ugovor o nabavci:izrada web stranice, Decembar 2020 22.01.2021
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 60-11-7-59403 Medicinsko sredstvo 22.01.2021
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga oglašavanja u Sl. listu BiH 12/20 22.01.2021
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga odvoza smeća 12/20 22.01.2021
JU Prirodno-matematički fakultet Ugovor o nabavi: klima uređaji, Decembar 2012 22.01.2021
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 60-11-7-59404 Medicinsko sredstvo 22.01.2021
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 60-11-7-1102 Medicinsko sredstvo 22.01.2021
JU Prirodno-matematički fakultet Ugovor o nabavi:akvarijum za laboratorij, Decembar 2020 22.01.2021
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 60-11-7-53984 Medicinsko sredstvo. 22.01.2021
JU Prirodno-matematički fakultet Ugovor o nabavi: Osiguranje studenata, Decembar 2020 22.01.2021
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 60-11-7-56274 Medicinsko sredstvo 22.01.2021
JU Prirodno-matematički fakultet Ugovor o nabavi:Rešoi za laboratorij, Decembar 2020 22.01.2021
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 60-11-7-53985 Medicinsko sredstvo 22.01.2021
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga oglašavanja 12/20 22.01.2021
Općinski sud u Sarajevu Nabava elektro materijala 12/21 22.01.2021
Općinski sud u Sarajevu Nabava vodovodnih radova. 22.01.2021
Općinski sud u Sarajevu Nabava sustava magnetne kartice. 22.01.2021
JU Prirodno-matematički fakultet Ugovor o nabavi:Osiguranje zaposlenika, Decembar 2020 22.01.2021
Općinski sud u Sarajevu Nabava audio opreme.+ 22.01.2021
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga tehničkog pregleda i šlepanja 12/21.. 22.01.2021
Općinski sud u Sarajevu Nabava sitnog potrošnog materijala 12/21: 22.01.2021
JU Prirodno-matematički fakultet Ugovor o nabavi:Najam MFU, Decembar 2020 22.01.2021
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga održavanja audio opreme 12/20 22.01.2021
Općinski sud u Sarajevu Nabava sitnog potrošnog materijala 12/21. 22.01.2021
JU Prirodno-matematički fakultet Ugovor o nabavi: materijal za krečenje, Decembar 2020 22.01.2021
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga tehničkog pregleda i šlepanja 22.01.2021
JU Prirodno-matematički fakultet Ugovor o nabavi: Uredski namještaj, Novembar 2020 22.01.2021
Općinski sud u Sarajevu Nabava sitnog potrošnog materijala 12/20 22.01.2021
Općinski sud u Sarajevu Nabava službenih auto guma 12/20. 22.01.2021
JU Prirodno-matematički fakultet Ugovor o nabavi: molerski radovi, Noovembar 2020 22.01.2021
JU Prirodno-matematički fakultet Ugovor o nabavi:Namještaj klupe za sjedenje , Oktobar 2020 22.01.2021