617 Ugovaranje i realizacija javnih nabavki | Javne nabavke Kantona Sarajevo

Ugovaranje i realizacija javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Nabavka roba - Isporuka goriva i maziva za potrebe bolničkih vozila - okvirni 14.06.2021
JU Mašinski fakultet UNSA Torba za Laptop AH 14.06.2021
Ministarstvo saobraćaja Okvirni sporazum "Izvođenje radova na rehabilitaciji i rekonstrukciji ulice Avde Palića" 11.06.2021
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo Okvirni sporazum LOT2 toneri i ketridži 11.06.2021
JU Mašinski fakultet UNSA Mrežni switch 3 kom. 11.06.2021
JU Mašinski fakultet UNSA Izmjena izgorene opreme u glavnom razvodnom ormaru 11.06.2021
JU Kamerni teatar 55 Osiguranje radnika Teatra_1 11.06.2021
Ministarstvo saobraćaja Ugovor XXX za usluge : Nadzor nad izvođenjem radova rekonstrukcije saobraćajnice i pješačkih staza, dionica: Drvenija-Austrijski trg ( cca 450m) i trolejbuska okretnica ( cca 200m), L= cca 650 m, faza: trasa 10.06.2021
Ministarstvo saobraćaja Ugovor III za radove nabavke i postavljanja nedostajuće saobraćajne signalizacije i opreme putana području Trnovo 1- planinski uslovi 10.06.2021
Ministarstvo saobraćaja Ugovor II za radove " Rekonstrukcija regionalne ceste R445 Semizovac-Ilijaš-Visoko dionica: od mosta na rijeci Bosni u Malešićima do skretanja za Bioču u Starom ilijašu sa odvodnjom oborinske i fekalne kanalizacije do recipijenta, dužine L=1300m" 10.06.2021
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Medicinska sredstva za potrebe KCUS-a I/15/2021 - umjetna pužnica 10.06.2021
Ministarstvo saobraćaja Ugovor VI za usluge nadzora na "Realizaciji Ugovora III za izrada saobraćajne signalizacije na području općine Ilidža" 10.06.2021
Ministarstvo saobraćaja Ugovor V za uslugu nadzora na "Realizaciji ugovora IV za radove izrade i obnove horizontalne saobraćajne signalizacije od jednokomponentne boje na području četiri gradske općine za 2021.godinu" 10.06.2021
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Dezinficijensi i antiseptici - lotovi 3 i 5 - okvirni 10.06.2021
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Dezinficijensi i antiseptici - lot 11 - okvirni 10.06.2021
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Dezinficijensi i antiseptici - lotovi 2,6 i 9 - okvirni 10.06.2021
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Dezinficijensi i antiseptici - lotovi 7 i 8 - okvirni 10.06.2021
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Dezinficijensi i antiseptici lotovi 1,4,13 i 14 - okvirni 10.06.2021
JU Mašinski fakultet UNSA Usluge čišćenja i konzerviranja kotlova, zamjena 2 kotla za kotlovnica MF 10.06.2021
JU Mašinski fakultet UNSA Mrežna oprema. 10.06.2021
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Lijekovi I/22/2020 iz različitih grupa po ATC klasifikaciji za potrebe svih klnika KCUS-a.; 10.06.2021
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Lijekovi I/22/2020 iz različitih grupa po ATC klasifikaciji za potrebe svih klnika KCUS-a:; 10.06.2021
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Lijekovi I/22/2020 iz različitih grupa po ATC klasifikaciji za potrebe svih klnika KCUS-a: 10.06.2021
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu :Lijekovi I/22/2020 iz različitih grupa po ATC klasifikaciji za potrebe svih klnika KCUS-a 10.06.2021
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Lijekovi I/22/2020 iz različitih grupa po ATC klasifikaciji za potrebe svih klnika KCUS-a.,. 10.06.2021
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ;Lijekovi I/22/2020 iz različitih grupa po ATC klasifikaciji za potrebe svih klnika KCUS-a 10.06.2021
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Lijekovi I/22/2020 iz različitih grupa po ATC klasifikaciji za potrebe svih klnika KCUS-a;. 10.06.2021
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Lijekovi I/22/2020 iz različitih grupa po ATC klasifikaciji za potrebe svih klnika KCUS-a.. 10.06.2021
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Lijekovi I/22/2020 iz različitih grupa po ATC klasifikaciji za potrebe svih klnika KCUS-a; 10.06.2021
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ,Lijekovi I/22/2020 iz različitih grupa po ATC klasifikaciji za potrebe svih klnika KCUS-a 10.06.2021
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Lijekovi I/22/2020 iz različitih grupa po ATC klasifikaciji za potrebe svih klnika KCUS-a, 10.06.2021
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Lijekovi I/22/2020 iz različitih grupa po ATC klasifikaciji za potrebe svih klnika KCUS-a 10.06.2021
Ministarstvo saobraćaja Ugovor za Održavanje info tački na području Kantona Sarajevo 09.06.2021
Ministarstvo saobraćaja Ugovor za Izgradnja info tački na području Kantona Sarajevo 09.06.2021
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka rukavica za komunalnog i građevinskog radnika -19--- 09.06.2021
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka ulja za mjenjače -19--- 09.06.2021
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Usluga osiguranja odgovornosti prema trećim licima za eventualne štete -20:- 09.06.2021
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka usluge tehničkog pregleda i izdavanja licence /ANEKSA II. Dio B Zakona o javnim nabavkama BiH / -20- 09.06.2021
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Usluga kolektivnog kombinovanog osiguranja zaposlenih radnika -20-- 09.06.2021
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Usluge vršenja servisa i održavanja teretnih vozila lot 1 IVECO -20- 09.06.2021
KJP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. Nabavka usluge: kablovska TV 09.06.2021
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluga otpreme pošte za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - maj 2021. 08.06.2021
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluge distribucije vode za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - paušal za maj 2021. 08.06.2021
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluge gradskog tramvajskog prijevoza za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - juni 2021. 08.06.2021
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluge popravke kopir aparata Canon IR-2520 na prvom, drugom i trećem spratu Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo 2021. 08.06.2021
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Lijekovi I/15/2021 iz različitih grupa po ATC klasifikaciji za potrebe KCUS-a., 08.06.2021
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Lijekovi I/15/2021 iz različitih grupa po ATC klasifikaciji za potrebe KCUS-a; 08.06.2021
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Lijekovi I/15/2021 iz različitih grupa po ATC klasifikaciji za potrebe KCUS-a, 08.06.2021
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Lijekovi I/15/2021 iz različitih grupa po ATC klasifikaciji za potrebe KCUS-a 08.06.2021
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Medicinska sredstva za potrebe KCUS-a III/1/2021-1.; 07.06.2021