617 Ugovaranje i realizacija javnih nabavki | Javne nabavke Kantona Sarajevo

Ugovaranje i realizacija javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
Ministarstvo saobraćaja Ugovor za Usluge nadzora na pothodniku Južne longitudinale u sarajevskom naselju Hrasno Brdo 01.09.2021
Ministarstvo saobraćaja Ugovor za Redovno održavanje liftova u pothodniku na Južnoj longitudinali u Sarajevu 01.09.2021
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za izvođenje građevinskih radova na toplotnim podstanicama 2020 31.08.2021
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku materijala za remont 2020 31.08.2021
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku acetilena, kisika i CO2 31.08.2021
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku sigurnosnih i ostalih ventila 2020 31.08.2021
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku ličnih zaštitnih sredstava i opreme 2020 31.08.2021
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku telekomunikacijskih usluga MPLS 31.08.2021
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka tjestenine za supu, mlijeka, sirnih namaza, mliječnih namaza i polutvrdog sira 30.08.2021
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka kiselog vrhnja. krem sira, mliječnih namaza i pureće šunke 30.08.2021
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu nabavka opreme za popravku oštećenog parkomata na parking prostoru Pionirska dolina 27.08.2021
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka i ugradnja tanka i pumpe sa expanzionom posudom za rashladnu mašinu proizvođača Hidria 27.08.2021
Ministarstvo saobraćaja Ugovor XIII za usluge nadzora za "Radove priključka odvodnje oborinskih voda regionalnog puta R445 na odvodnju JP Željeznica FBiH" 26.08.2021
Ministarstvo saobraćaja Ugovor IV za radove"Održavanje puteva u nadležnosti Direkcije za puteve Kantona Sarajevo na području općine Hadžići, dionica: Košćan-Bukovica, od profila P1 do profila P17+8m, L=328m" 25.08.2021
Ministarstvo saobraćaja Ugovor za Usluge čišćenja pješačkih površina na pothodnicima na području Općina ilidža ( Stup I, Stup II, Blažuj I i Blažuj II ) 25.08.2021
Ministarstvo saobraćaja Ugovor br.2 Izvođenje radova na rekonstrukciji ulice Adema Buće u dužini od cca 950 m 25.08.2021
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabvka HTZ cipela (radne i zaštitne obuće) 24.08.2021
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka hemijskog indikatora kontrole sterilizacije 24.08.2021
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka pilećih bataka sa karabatkom i pilećih filea 24.08.2021
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka termo papira za EKG defibrilator HD-7 24.08.2021
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka rezervnih dijelova/materijala/usluga servisa za preventivno i interventno servisiranje linearnog akceleratora True Beam proizvođača VARIAN i prateće opreme locirane na Klinici za onkologiju 23.08.2021
Ministarstvo saobraćaja Ugovor za usluge fizičke zaštite na pothodniku Južne logitudinale u sarajevskom naselju Hrasno Brdo 20.08.2021
Ministarstvo saobraćaja Ugovor VI za radove " Priključka odvodnje oborinskih voda regionalnog puta R445 na odvodnju JP Željeznica FBIH" 20.08.2021
Ministarstvo saobraćaja Ugovor XII za usluge nadzora za "Vanredno održavanje pokretnih traka u pothodnicima na lokalitetu Stupske petlje" 20.08.2021
Ministarstvo saobraćaja Ugovor XI za usluge nadzora na "Realizaciji Ugovora V za radove rušenja objekata od tvrdog materijala, rušenje ograda i izrade betonskog propusta na regionalnom putu R445-dionica od Malešićkog mosta do skretanja za Bioču" 20.08.2021
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka okvirova za probna stakalca (probne naočale) za potrebe Klinike za očne bolesti 20.08.2021
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Radovi na izradi temeljne ploče za postavljanje klima komore 19.08.2021
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka rezervnih dijelova (utičnice medicinskih gasova) proizvođača Medicop 19.08.2021
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka ulja za vakuum pumpe i kompresore 19.08.2021
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Izrada glavnog projekta nadzora transformatorske stanice za objekat CMB-a u okviru KCUS-a 19.08.2021
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Usluge kalibracije sondi na bazenskoj tehnici 19.08.2021
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Usluge kalibracije aparata OCCT-SOCT COPERNICUS REVO i aparata za vidno polje perimetar 19.08.2021
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka rezervnih dijelova za EEG aparat proizvođača Daymed i rezervnih dijelova za monitor za praćenje vitalnih parametara proizvođača Mindray i MAC15 19.08.2021
JU Biblioteka Sarajeva Nabavka blok nota računa 17.08.2021
Ministarstvo saobraćaja Ugovor IV za Vanredno održavanje pokretnih traka u pothodnicima na lokalitetu Stupske petlje 17.08.2021
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Usluge vanrednog odvoza i deponovanja neopasnog otpada koji nastaje poslije procesa sterilizacije infektivnog otpada šifra 18 01 04 13.08.2021
JU Biblioteka Sarajeva Javna nabavka - književna djela 13.08.2021
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka respiratora (9 kom) za potrebe Klinike za anesteziju i reanimaciju 12.08.2021
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Stručna obuka uposlenika Unutrašnje službe zaštite imovine i lica KCUS-a - 2021.godina 11.08.2021
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za pružanje advokatskih usluga DS 75/20 10.08.2021
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor o pružanju usluga pregleda izvedbenog stanja i mjerenja električnih instalacija za novoizgrađene kotlovnice, podstanice i ostalu opremu i sisteme DS 72/20 10.08.2021
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugvoor za pružanje usluga održavanja SCADA sistema DS 71/20 10.08.2021
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku kafe, čaja i šećera DS 55/20 10.08.2021
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Medicinska sredstva za potrebe KCUS-a I/20/2021; 09.08.2021
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu .Medicinska sredstva za potrebe KCUS-a I/20/2021 09.08.2021
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Medicinska sredstva za potrebe KCUS-a I/20/2021 09.08.2021
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Medicinska sredstva za potrebe KCUS-a III/10/2021 06.08.2021
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Lijekovi I/12/2021 iz različitih grupa po ATC klasifikaciji za potrebe KCUS-a;; 06.08.2021
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Lijekovi I/12/2021 iz različitih grupa po ATC klasifikaciji za potrebe KCUS-a.; 06.08.2021
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Lijekovi I/12/2021 iz različitih grupa po ATC klasifikaciji za potrebe KCUS-a.,. 06.08.2021