Ugovaranje i realizacija javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za pružanje usluga sistemske podrške 24.01.2020
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo J.U.ZZJZKS Ugovor za nabavku,instalaciju i puštanje u rad aparat za dobivanje destilovane vode 24.01.2020
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo J.U. ZZJZKS Odluka o pokretanju postupka nabavke rezervni dijelovi i potrošni materijal za GCMS 24.01.2020
KJP ZOI 84 Usluge medicinske analize hrane i usluge sanitarnih pregleda zaposlenika ugostiteljstva za 2020 godinu 24.01.2020
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za pružanje usluga pregleda i opravke viljuškara električnog Linde 24.01.2020
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku hrane i pića za promociju sa usluživanjem 24.01.2020
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku plinskih kombi regulatora VR 420 za gorionik 24.01.2020
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku poklon setova 2018 24.01.2020
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor o pružanju usluga iznajmljivanja inventara i osoblja za promociju 24.01.2020
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za pružanje usluga kalibracije platinskih otporničkih termometara 24.01.2020
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo J.U. ZZJZKS Odluak o pokretanju postupka nabavke-alarm sistem sa održavanjem 24.01.2020
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor o pružanju usluga održasvanja opreme-kopir aparata 24.01.2020
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za pružanje usluga osiguranja motornih vozila 2018 24.01.2020
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor o pružanju usluga izrade planova zaštite od požara za nove kotlovnice 24.01.2020
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku kalibraciju plinskih mješavina za kalibraciju uređaja Horiba PG 350 24.01.2020
JU OŠ "Mirsad Prnjavorac" Vogošća Nabavka lož ulja... 24.01.2020
JU OŠ "Mirsad Prnjavorac" Vogošća Nabavka kancelarsijske opreme u školi 24.01.2020
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor o pružanju usluga ispitivanja zavarenih spojeva ultrazvučnom metodom i penetrantima 24.01.2020
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku predštampe računa 24.01.2020
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor o pružanju usluga održavanja softvera GIS 24.01.2020
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor o pružanju usluga izrade i ovjere projektne dokumentacije 24.01.2020
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor o pružanju usluga promocije od strane marketinške agencije 24.01.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka teleskopskih štapova sa dodatkom za brisanje prozora 24.01.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka termostabilnih torbi 24.01.2020
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za pružanje usluga medijskog praćenja 2018 24.01.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ds-50660-2 24.01.2020
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor o pružanju usluga promoviranja i javnoig informiranja 24.01.2020
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Ugovor-Nabavka pH metar, destilator i sušnica 24.01.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ds-807 24.01.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ds-806 24.01.2020
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavkupružanju usluga održavanja klima uređaja 24.01.2020
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor o pružanju usluga reparacije radio modema FM 1000 24.01.2020
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Ugovor- Nabavka Dispenzor 24.01.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ds-61124-2 24.01.2020
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor o pružanju usluga održavanja kovertirke Neopost 24.01.2020
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluge printanja Edukativnog materijala 1 24.01.2020
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor o pružanju usluge BULK SMS/MMS 24.01.2020
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugoovor za pružanje usluga remonta dizni na vozilima 24.01.2020
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku čestitki za državne i vjerske 24.01.2020
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor o pružanju usluga akreditiranja i kontrolne provjere 24.01.2020
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugoovr o pružanju usluga angažovanja elektrozavarivača 24.01.2020
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor o pružanju usluga održavanja opreme-printeri 23.01.2020
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku dnevnika kotlovnica, zapisnika, pvc folija, kartica i ostalog 23.01.2020
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor o pružanju usluga pregleda izvedbenog stanja i mjerenja električnih instalacija za novoizgrađene kotlovnice, podstanice i ostalu opremu i sisteme 23.01.2020
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Nabavka računara (2 kom) 23.01.2020
JU OŠ "Mirsad Prnjavorac" Vogošća Nabavka kancelarijske opreme 23.01.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ds-64829-1 23.01.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ds-67481 23.01.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ds-55655-1 23.01.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ds-67483 23.01.2020