617 Ugovaranje i realizacija javnih nabavki | Javne nabavke Kantona Sarajevo

Ugovaranje i realizacija javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Medicinska sredstva za potrebe KCUS-a I/44/2020: 16.04.2021
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu :Medicinska sredstva za potrebe KCUS-a I/44/2020 16.04.2021
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Medicinska sredstva za potrebe KCUS-a I/44/2020; 16.04.2021
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Medicinska sredstva za potrebe KCUS-a I/44/2020,, 16.04.2021
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Medicinska sredstva za potrebe KCUS-a I/44/2020., 16.04.2021
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu .,Medicinska sredstva za potrebe KCUS-a I/44/2020 16.04.2021
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu .Medicinska sredstva za potrebe KCUS-a I/44/2020 16.04.2021
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Medicinska sredstva za potrebe KCUS-a I/44/2020 16.04.2021
JU Biblioteka Sarajeva Nabavka sredstava za čišćenje za 2021. 16.04.2021
JU Biblioteka Sarajeva Usluge web hostinga za 2021. godinu 16.04.2021
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluga održavanja i servisiranja sistema za dojavu požara (dva puta godišnje) Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo 2021. 16.04.2021
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka PVC posuda sa poklopcem 375 gr 15.04.2021
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka štambilja prema potrebama Klinike za hematologiju 15.04.2021
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka Ubiquiti Acces point-a, PowerBeam 5AC Gen2 15.04.2021
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Usluge produženja Cisco SmartNet SNTC licence za period od 12 mjeseci 15.04.2021
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Usluge servisiranja i funkcionalnog osposobljavanja medicinskih uređaja/sistema na KCUS-a 15.04.2021
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Zidarski radovi u objektu NIRR-a 15.04.2021
JU OŠ 9. maj Pazarić el.energija 02 2021 Lokve 15.04.2021
JU OŠ 9. maj Pazarić el.energija 02 2021 15.04.2021
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KZ 136/20 Plinovi za anaitičke instrumente 14.04.2021
JU Mašinski fakultet UNSA Oprema zaštitna 14.04.2021
JU Mašinski fakultet UNSA Zaštitna odjeć i obuća 14.04.2021
JU Mašinski fakultet UNSA Ram memorija za računar e-centar 14.04.2021
JU Mašinski fakultet UNSA Ethermet adapter USB - 5 kom. 14.04.2021
JU Mašinski fakultet UNSA Izmještanje glavnog RO u kotlovnici 14.04.2021
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Medicinska sredstva II/6/2020 - Elektrostimulatori srca za potrebe Klinike za kardiovaskularnu hirurgiju KCUS-a 14.04.2021
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Medicinska sredstva III/2/2021-1 za potrebe KCUS-a, 14.04.2021
JU Mašinski fakultet UNSA Brza pošta - 4 kom. I.H. 14.04.2021
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Medicinska sredstva III/2/2021-1 za potrebe KCUS-a. 14.04.2021
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Medicinska sredstva III/2/2021-1 za potrebe KCUS-a 14.04.2021
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Lijekovi I/7/2021 iz različitih grupa po ATC klasifikaciji za potrebe KCUS-a 14.04.2021
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluga tekućeg održavanja elektro-instalacija u Kantonalnom tužilaštvu Kantona Sarajevo – izmjena rasvjetnih tijela u arhivi i hodnicima objekta 14.04.2021
JU Mašinski fakultet UNSA CIP i ISBN Materijali I - Zadaci sa izvodima iz teorije D.H., P.T. 14.04.2021
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka garderobnih ormara (suzbijanje Covid 19) 14.04.2021
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka kartonskih kutija (Suzbijanje Covid 19) 14.04.2021
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka metalnih polica 14.04.2021
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka rosfrajnih lavora i posuda su ručkom 14.04.2021
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Medicinska sredstva za potrebe KCUS-a I/4/2021-1. 14.04.2021
JU Mašinski fakultet UNSA CIP za publikaciju:Savremeni mašinski materijali - nehrđajući čelici i ISBN 14.04.2021
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Medicinska sredstva za potrebe KCUS-a I/4/2021-1 14.04.2021
JU Stomatološki fakultet Sanitetski materijal - Decembar 2020 14.04.2021
JU Stomatološki fakultet Sanitetski materijal - Oktobar 2020 14.04.2021
JU Stomatološki fakultet Mobilna telefonija 2020 14.04.2021
JU Mašinski fakultet UNSA Tabla za kabinet 1 kom. 14.04.2021
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Medicinska sredstva za potrebe KCUS-a I/59/2020 - materijal za potrebe Klinike za ortopediju i traumatologiju IV. 14.04.2021
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Medicinska sredstva za potrebe KCUS-a I/59/2020 - materijal za potrebe Klinike za ortopediju i traumatologiju IV 14.04.2021
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Medicinska sredstva za potrebe KCUS-a I/45/2020 - Klinika za ortopediju i traumatologiju II. 14.04.2021
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Medicinska sredstva za potrebe KCUS-a I/45/2020 - Klinika za ortopediju i traumatologiju II 14.04.2021
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluga održavanja internet linka Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo sa Visokim sudskim i tužilačkim vijećem BiH 2021. 14.04.2021
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Medicinska sredstva za potrebe KCUS-a I/5/2021-1 13.04.2021