Ugovaranje i realizacija javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Usluga promocije drugog javnog poziva u medijima u BiH i u Švedskoj za projekat C2C 16.03.2018
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga interne reprezentacije... 16.03.2018
Općinski sud u Sarajevu Nabava časopisa za potrebe Suda. 16.03.2018
Općinski sud u Sarajevu Nabava samonapajajuće sirene. 16.03.2018
Općinski sud u Sarajevu Nabava usl održavanja zajedničkih dijelova zgrade 16.03.2018
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga kablovske televizije 16.03.2018
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka knjigovodstvenih usluga 2 16.03.2018
Općinski sud u Sarajevu Nabava računalne opreme . 16.03.2018
Općinski sud u Sarajevu Nabava uredskog materijala (papira) 16.03.2018
Općinski sud u Sarajevu Nabava uredskog materijala (tonera i sitnog uredskog) 16.03.2018
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka vreća za otpatke, jutanih 16.03.2018
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga kolektivnog osiguranja 16.03.2018
JU Srednja građevinsko-geodetska škola usluga štampanja promotivnog materijala 16.03.2018
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Respiratorne maske za bronhoskopiju - Ugovor 16.03.2018
JU Srednja građevinsko-geodetska škola doneri, kolači za takničare 16.03.2018
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka usluge dezinsekcije i deratizacije prostorija 16.03.2018
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Nabavka avio karte za Sarajevo-Bolonja-Sarajevo 16.03.2018
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluga servisiranja destilatora 16.03.2018
KJP ZOI 84 Nabavka usluga osiguranja LOT 2 / Usluge osiguranja motornih vozila i radnih mašina 16.03.2018
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka komjuterskih potrebština: HP DeskJet, Miš Canyon, Miš HP, Podloga za miš 16.03.2018
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka knjige Uzgoj pćela i izrada meda 16.03.2018
KJP ZOI 84 Nabavka usluga osiguranja LOT 1 / Usluge osiguranja imovine, odgovornosti iz djelatnosti, radnih mašina, uposlenika, gostiju i rekreativaca KJP ZOI'84 16.03.2018
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za pružanje usluga tehničkog pregleda vozila 16.03.2018
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za pružanje usluga održavanja ionskih omekšivača 16.03.2018
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Nabavka usluge izrade projektne dokumentacije za apliciranje na EU fondove-ERASMUS+ 16.03.2018
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Nabavka materijala za 3D printere za škole na području Kantona Sarajevo 16.03.2018
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluge konzumacije pića 2 15.03.2018
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka Skener Canon 15.03.2018
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka Etui plastični omot za dokumente 15.03.2018
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka UTP CAT 5E 20m 15.03.2018
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluge objave posljednjeg pozdrava Bajrović 15.03.2018
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluge konzumacije pića 15.03.2018
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluge printanja A4 15.03.2018
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka Rutera TP-Link kom 2, UTP CAT kom 4 15.03.2018
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavku i ugradnju prigušnica i sijalica u prostorijama fakulteta 15.03.2018
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Pružanje usluga Konzumacija hrane -coctel 15.03.2018
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka 134 vreće Peleta2 15.03.2018
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Gamma kamera - Ugovor 15.03.2018
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka printera AIO 15.03.2018
JU OŠ Stari Ilijaš Higijenski materijal 15.03.2018
JU OŠ Stari Ilijaš Sanitarni proizvodi 15.03.2018
JU OŠ Stari Ilijaš Nabavka ogrijeva - pelet 15.03.2018
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku toplih i hladnih napitaka 15.03.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Okvirni sporazum o servisiranju motornih vozila i isporuci originalnih dijelova za servisiranje vozila marke NISSAN 15.03.2018
JU MES - Međunarodni teatarski festival – Scena MESS Javna nabavka usluga putem direktnog sporazuma-usluge izrade, održavanja i arhiviranja web stranice JU „MES-Međunarodni teatarski festival Scena-MESS“ 14.03.2018
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti Papir za crtanje 14.03.2018
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Nadzor nad izvođenjem radova na projektu Izgradnja hladnjaće za voće Orašje 14.03.2018
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Nadzor nad izvođenjem radova na projektu Izgradnja pogona za preradu maslina, I faza" Neum 14.03.2018
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Nabavka potrošnog pribora za bronhoskopiju za potrebe Odjeljenja za internu medicinu - Ugovor 14.03.2018
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti Pretplata časopis Računovodstvo i poslovne finansije 14.03.2018