Ugovaranje i realizacija javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
JU Šumarski fakultet Usluge popravka i održavanja mašina 2019 25.05.2019
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Ugovaranje - Pločice za doznaku, nadoznaku i otpremu sa pripadajućom opremom - 1001/19 24.05.2019
JU Fakultet političkih nauka UNSA SOKOVI 2018 24.05.2019
JU Fakultet političkih nauka UNSA AVIO PREVOZ 2 2018 24.05.2019
JU Fakultet političkih nauka UNSA AVIO PREVOZ 1 2018 24.05.2019
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluge objave oglasa i obavještenja u Službenom listu BiH za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - usluge objave obavještenja o dodjeli ugovora za nabavku električne energije 2019 24.05.2019
JU Fakultet političkih nauka UNSA NABAVKA STOLICE FPN 2019 24.05.2019
JU Sarajevska filharmonija 053-19 nabavka skenera 24.05.2019
JU Sarajevska filharmonija 052-19 nabavka noža za papir 24.05.2019
JU Sarajevska filharmonija 051-19 nabavka tonera za printer 24.05.2019
JU Sarajevska filharmonija 050-19 nabavka tone za kopir aparate 24.05.2019
JU Sarajevska filharmonija 049-19 nabavka goriva 24.05.2019
JU Sarajevska filharmonija 048-19 nabavka cvijeća za koncert 24.05.2019
JU Sarajevska filharmonija 047-19 nabavka pitke vode 24.05.2019
JU Sarajevska filharmonija 046-19 nabavka kancelarijskog materijala 24.05.2019
JU OŠ “Druga osnovna škola” ELEKTRIČNI MATERIJAL UG 24.05.2019
JU Sarajevska filharmonija 045-19 nabavka usluga servisa kopir aparata 24.05.2019
JU Sarajevska filharmonija 044-19 nabavka opreme za orkestar 24.05.2019
JU Sarajevska filharmonija 042-19 nabavka usluga štampanja 24.05.2019
JU OŠ “Druga osnovna škola” PREVOZ UČENIKA SREBRENICA UG 24.05.2019
JU Kantonalni centar za socijalni rad Javna nabavka-klima uređaja 24.05.2019
JU OŠ “Druga osnovna škola” EDUKACIJA RN 24.05.2019
JU OŠ “Druga osnovna škola” OPREMA 2019-2 24.05.2019
JU Prirodno-matematički fakultet Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku_informisanje_oglasavanje u dnevnim novinama 24.05.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Usluge održavanja e-mail hostinga na godišnjem nivou (12 mjeseci) 24.05.2019
JU Pozorište mladih Sarajevo Ugovor o nabavci skele za potrebe scenografije 24.05.2019
JU Šumarski fakultet Dijelovi lančanih pila 24.05.2019
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Nabavka avio-karata 19 24.05.2019
JU Šumarski fakultet Oznake 2019 24.05.2019
JU Psihijatrijska bolnica KS Nabavka kartotetičnih ladičara 24.05.2019
JU Srednjoškolski centar Vogošća Odluka i ugovor za dogradnju prostora 24.05.2019
JU Psihijatrijska bolnica KS Nabavka rashladnog uređaja - frižidera 24.05.2019
JU OŠ "Hašim Spahić" Obuka uposlenika iz oblasti zaštite od požara 23.05.2019
JU Fakultet političkih nauka UNSA UGOVOR Štampa knjige Kriza identiteta u savremenim društvima 23.05.2019
JU Fakultet političkih nauka UNSA UGOVOR Usluga fotokopiranja 23.05.2019
JU OŠ "Hašim Spahić" Pregled, kontrola i mjerenje elektro i gromobranskih instalacija 23.05.2019
JU Fakultet političkih nauka UNSA UGOVOR POPRAVAK RAČUNARA 23.05.2019
JU OŠ "Deseta osnovna škola" Obavljanje- usluge protivprovalnog obezbeđenja škole 23.05.2019
JU OŠ "Deseta osnovna škola" Nabavka užina za -socijalno ugroženu djecu II polugodište 2018/2019 23.05.2019
JU Mašinski fakultet UNSA Ugradnja klima uređaja TJ, KE 23.05.2019
JU Fakultet političkih nauka UNSA UGOVOR Popravak laptopsa 23.05.2019
JU OŠ "Deseta osnovna škola" Nabavka -materijala za održavanje za 2019 23.05.2019
JU Fakultet političkih nauka UNSA UGOVOR USLUGA ŠTAMPE za projekat 60 godina obrazovanju socijalnih radnika u BIH 23.05.2019
JU OŠ "Deseta osnovna škola" Nabavka -kancelariskog materjala za 2019.godinu 23.05.2019
JU Fakultet političkih nauka UNSA UGOVOR Isporuka knjiga 23.05.2019
JU OŠ "Deseta osnovna škola" Nabavka materijal za čišćenje objekta. 23.05.2019
JU Fakultet političkih nauka UNSA UGOVOR Printanje i uvezivanje časosopisa Socijalne studije 23.05.2019
JU Fakultet političkih nauka UNSA UGOVOR Diktafoni i kamere 23.05.2019
JU Fakultet političkih nauka UNSA UGOVOR Miktofoni 23.05.2019
JU Psihijatrijska bolnica KS Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija za 2019. 23.05.2019