Ugovaranje i realizacija javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
JU Srednja škola za okoliš i drvni dizajn Realizacija nabavke opreme - dva projektor 19.09.2018
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Usluge čiščenja i održavanja hig u PTC Butila 19.09.2018
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Usluge offset st 19.09.2018
KJKP Gras d.o.o. Nadzorne kamere 19.09.2018
JU Mašinski fakultet UNSA Nabavka gradevinski radovi 19.09.2018
KJKP Gras d.o.o. Usluga ispitivanje otpadnih voda 19.09.2018
JU Sarajevska filharmonija nabavka usluga popravke automobila 065-18 19.09.2018
JU Sarajevska filharmonija nabavka kancelarijskog materijala 064-18 19.09.2018
JU Mašinski fakultet UNSA Nabavka za izvrsene radove na sanaciji prostroa 19.09.2018
JU Sarajevska filharmonija nabavka kancelarijskog materijala 060-18 19.09.2018
JU Sarajevska filharmonija nabavka kancelarijskog materijala 059-18 19.09.2018
JU Sarajevska filharmonija nabavka potrošnog materijala za orkestar 056-18 19.09.2018
JU Sarajevska filharmonija nabavka kancelarijskog materijala 055 19.09.2018
KJKP Gras d.o.o. BENZIN LOT 2061 19.09.2018
JU OŠ "Mehmed-beg Kapetanović Ljubušak" izvođenje vodoinstalaterskih radova 19.09.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka dijelova/pribora/materijala za holter i monitore za praćenje vitalnih funkcija proizvođača Minday 19.09.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Rezervni dio/materijal za OP mikroskop proizvođača Carl Zeiss 19.09.2018
KJKP Gras d.o.o. LOT 2007 B Specijalne autogume za autobuse CNG 19.09.2018
JU OŠ Vrhbosna Sarajevo Nabavka užina za učenike, sk.2018 19.I polugodiste 19.09.2018
KJKP Gras d.o.o. LOT 1120 Elektro materijal za autobuse i minibuse 19.09.2018
JU Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Sistematski pregled - 2017 19.09.2018
KJKP Gras d.o.o. LOT 1401 Rezervni dijelovi za minibus OTOYOL M 50 19.09.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka i isporuka UZ sondi i baterije za ultrazvučne aparate Logiq Book XP, Vivid S5 i Vivid 7 proizvođača General Electric za potrebe Klinike za radiologiju 19.09.2018
JU OŠ „Šejh Muhamed- efendija Hadžijamaković“ Usluga dostavljanja pripremljene hrane (cetering) za potrebe produženog boravka JU OŠ „Šejh Muhamed ef. Hadžijamaković“ Sarajevo 19.09.2018
JU OŠ „Šejh Muhamed- efendija Hadžijamaković“ Nabavka prozora za školske učionice 19.09.2018
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo DS 10-06/17 NABAVKA MEDICINSKOG SITNOG INVENTARA – SPEKULUMI - REALIZACIJA 19.09.2018
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor o pružanju usluga održavanja kopir aparata MP 6500 19.09.2018
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor o pružanju promoviranja i javnog informiranja 19.09.2018
KJP ZOI 84 “ Izvođenje dodatnih radova na rekonstrukciji i modernizaciji akumulacije II na Bjelašnici s povećanjem kapaciteta “ 18.09.2018
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Građevinski radovi ugovor 2 18.09.2018
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti USLUGE PRODUKCIJE 18.09.2018
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti OSLUGA NOVINSKE AGENCIJE 18.09.2018
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti nABAVKA KUHALA ZA VODU 18.09.2018
KJP ZOI 84 Nabavka sjemene - travne smjese za potrebe OJ Bjelašnica. 18.09.2018
JU Institut za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju Podloge za kulture celija i restrikcione enzime INGEB2018 18.09.2018
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti Ugovor o zakupu sale za tjelesni odgoj za školsku 2018/2019 godinu 18.09.2018
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Reagensi i potrošni materijal za markere Hepatitis B, C i anti -HIV testova kompatibilni analizatoru Vitros ECiQ - Ugovor 18.09.2018
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Ošitanje mjeraca gasa 18.09.2018
JU Zavod za zaštitu naslijeđa Izvođenje radova tekućeg održavanja sanacije platoa oko tvrđave, stepeništa između kota +638 i +639 i između kota +639 i +640 stazeprema Obilježju zahvalnosti iObilježju u sklopu Spomen parka Vraca u Sarajevu 18.09.2018
JU Pedagoški fakultet Dopuna Računarska oprema Projekat Dopuna 18.09.2018
KJP ZOI 84 nabavke traka za fiskalne kase 18.09.2018
KJP ZOI 84 Nabavka i isporuka tonera za printere i kopir aparate ”. 18.09.2018
KJP ZOI 84 Nabavka sladoleda za potrebe KJP ZOI'84 OCS d.o.o. 18.09.2018
KJP ZOI 84 Nabavka mreža za ugradnju na prozore iznad skladišta. 18.09.2018
JU Institut za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju Reagensi za sekvenciranje DNK i real-time PCR 18.09.2018
JU Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Hotelski smještaj - NTS 2017 18.09.2018
JU Apoteke Sarajevo Ugovor o nabavci usluge predrevizije i revizije finansijskih izvještaja 17 18.09.2018
JU Institut za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju Kitovi za izolaciju i detekciju nukleinskih kisleina INGEB 2018 18.09.2018
JU Institut za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju Alkoholi, fenoli i derivati INGEB 2018 18.09.2018
JU OŠ 9. maj Pazarić OKVIRNI SPORAZUM O NABAVCI LOŽ ULJA I PELETA Hifa PETROL 18.09.2018