Ugovaranje i realizacija javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
Fond Memorijala Usluge redovnog servisiranja vatrodojavnog i protivprovalnog sistema u objektima Fonda memorijala za 2018. godinu 20.06.2018
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Respirator sa monitorom - 1 komad - Ugovor 20.06.2018
Fond Memorijala Usluge vršenja nadzora nad građevinskim radovima po ugovorima koje Fond memorijala potpisuje sa izvođačima 20.06.2018
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Sitan inventar za potrebe Odsjeka za pripremu i distribuciju hrane - Ugovor 20.06.2018
JU Centar za slijepu i slabovidnu djecu i omladinu Direktan sporazum rezervirani ugovor štampanje udžbenika i knjiga na brajevom, tisku 20.06.2018
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Primarna endoproteza koljena proizvođača Zimmer Nex Gen – 1 komad za pacijenticu Šemsu Tafro - Ugovor 20.06.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka tečnog sapuna za ruke KCUS 2018 20.06.2018
JU Historijski arhiv Sarajevo Vršenje usluga održavanja klima uređaja 20.06.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka krpa za pod i trulex krpa 20.06.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka obrazaca za refundaciju bolovanja KCUS 2018 20.06.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka usluga izrade štambilja KCUS 2018 20.06.2018
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Samostojeće lampe za ginekološke preglede – 4 komada - Ugovor 20.06.2018
JU Historijski arhiv Sarajevo Javna nabavka arhivskih kutija-registratora 20.06.2018
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Laserske sonde za hemoroide – 3 komada - Ugovor 20.06.2018
JU Historijski arhiv Sarajevo Javna nabavka vršenja usluga održavanja birotehničke opreme 20.06.2018
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Tlakomjeri sa stetoskopom i manometrom – 25 komada - Ugovor 20.06.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor o kupoprodaji mašine za spiralni uvez 20.06.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor o uvjetima kupoprodaje kancelarijskog namještaja 20.06.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor o kupoprodaji računara i računarske opreme - mrežnog printera 20.06.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor o kupoprodaji zastava za potrebe ks 20.06.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor o kupoprodaji računara i računarske opreme - računara 20.06.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor o kupoprodaji kafe aparata za potrebe bife-a organa Kantona Sarajevo 20.06.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor o kupoprodaji računara i računarske opreme - laptopa 20.06.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor o kupoprodaji suvenira za potrebe Kantona Sarajevo 20.06.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Dodatni ugovor o pružanju usluga deratizacije u objektima Kantona Sarajevo 20.06.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor o kupoprodaji računara i računarske opreme - monitora 20.06.2018
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku usluga instalacije GPS sistema za praćenje vozila 20.06.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Dodatni ugovor o pružanju usluga dezinfekcije i dezinsekcije (uništavanja štetočina) u objektima Kantona Sarajevo 20.06.2018
JU MES - Međunarodni teatarski festival – Scena MESS Postupak javne nabavke usluga putničkog zdravstvenog osiguranja 19.06.2018
JU Elektrotehnički fakultet UNSA Nabavka tonera za štampače 19.06.2018
KJP ZOI 84 Nabavka nosača za bicikla za korpe šesterosjedne žičare 19.06.2018
Fond Memorijala Instalacija dokumentacijskog sistema Galis na period od 12 mjeseci za potrebe Spomeničkog kompleksa Tunel D-B 19.06.2018
Fond Memorijala Izrada glavnog projekta spomen obiljećžja na Malom polju na Igmanu 19.06.2018
Fond Memorijala Usluge redovnog servisiranja sistema video nadzora na objektima Fonda memorijala za 2018. godinu 19.06.2018
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka kancelarijskog materijala za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo u 2018 i 2019. godini 19.06.2018
JU OŠ "Hrasno" Nabavka projektora sa nosačem. 19.06.2018
JU OŠ "Hrasno" Usluge popravaka i održavanja električnih instalacija.. 19.06.2018
JU OŠ "Hrasno" Materijal za čišćenje3., 19.06.2018
JU OŠ "Hrasno" Usluge prevoza učenika2.. 19.06.2018
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Laboratorijsko ispitivanje zemljišta 2 19.06.2018
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka kancelarijskog materijala 5 19.06.2018
JU Srednja građevinsko-geodetska škola nabbavka bezalkoholnih pića 19.06.2018
JU Srednja građevinsko-geodetska škola fascikla s gumom 19.06.2018
JU Srednja građevinsko-geodetska škola nabavka trenerki za nastavnike 19.06.2018
JU Srednja građevinsko-geodetska škola nabavka štoperica 19.06.2018
JU Srednja građevinsko-geodetska škola nabavka loptica za stoni tenis 19.06.2018
JU Srednja građevinsko-geodetska škola nabavka reketa za stoni tenis 19.06.2018
JU Srednja građevinsko-geodetska škola nabavka lopti za rukomet 19.06.2018
JU Srednja građevinsko-geodetska škola nabavka lopti za košarku 19.06.2018
JU Srednja građevinsko-geodetska škola nabavka lopte za odbojku 19.06.2018