617 Ugovaranje i realizacija javnih nabavki | Javne nabavke Kantona Sarajevo

Ugovaranje i realizacija javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Nabavka kisika, acetilena, helija, azota, propan butana i sintetičkog gasa 20 21.01.2021
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo j.U.ZZJZKS Ugovor o javnoj nabavci usluga kalibracije i validacije mjerne opreme LOT1 21.01.2021
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Javna nabavka radnookupacionog materijala 21.01.2021
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Javna nabavka materijala za održavanje zgrade 21.01.2021
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Javna nabavka laptopa za potrebe korisnika 21.01.2021
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Javna nabavka dva ručna detektora metala 21.01.2021
JU Sarajevska filharmonija 064-20 nabavka kancelarijskog materijala 21.01.2021
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Javna nabavka vrata za kupatilo 21.01.2021
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Javna nabavka sportskih rekvizita 21.01.2021
JU Stomatološki fakultet Zbrinjavanje infektivnog medicinskog otpada 21.01.2021
JU Stomatološki fakultet Toaletni papir i papirni ubrus 21.01.2021
JU Stomatološki fakultet Servisiranje protivpožarne opreme 21.01.2021
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Javna nabavka roba - dva profesionalna usisivača za mokro-suho usisavanje 21.01.2021
JU Stomatološki fakultet Usluge popravka i održavanje medicinske i precizne opreme 21.01.2021
JU Mašinski fakultet UNSA LOT 2- Osiguranje zaposlenika Mašinskog fakulteta u 2021 god. 21.01.2021
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka razne dječije hrane 21.01.2021
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka specijalne mliječne formule 21.01.2021
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka dječije hrane, pahuljica i kašica 21.01.2021
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. DS 88/20-P Usluge print servisa 21.01.2021
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Javna nabavka aparata za mljevenje mesa 21.01.2021
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Javna nabavka usluge štampanja promotivnog materijala 21.01.2021
JU Srednja elektrotehnička škola Elektronske komponente za lab. rad Realizovan 21.01.2021
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Javna nabavka psiholoških testova 21.01.2021
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Javna nabavka materijala za održavanje sanitarija 21.01.2021
JU Srednja elektrotehnička škola Računarsko mrežna oprema 2020 R 21.01.2021
JU Srednja elektrotehnička škola Kancelarijski i administrativni materijal 2020 R 21.01.2021
JU Srednja elektrotehnička škola Multimedijalna oprema -Realizacija 21.01.2021
JU Mašinski fakultet UNSA LOT 1 -Osiguranje imovine Mašinskog fakulteta u 2021 21.01.2021
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci kancelarijskih stolica 21.01.2021
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci policijskih traka - UP 21.01.2021
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci rezervnih auto dijelova za motorna vozila marke VW (LOT-1) - UP 21.01.2021
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Javna nabavka školskih i stručnih knjiga 21.01.2021
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci magacinskog (brodskog) kontejnera 21.01.2021
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci alata i pribora za auto servis 21.01.2021
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci rukavica za barutni test 21.01.2021
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci bežičnog komunikacijskog linka - UP 21.01.2021
Stručna služba za zajedničke poslove Nabvka dodatnih pogodnosti "top-tima" - mobilni uređaji 21.01.2021
Stručna služba za zajedničke poslove Nabavka i isporuka dnevnih listova za potrebe organa Kantona Sarajevo u 2021. godin 21.01.2021
Stručna služba za zajedničke poslove Ustupanje usluga osiguranja objekata i opreme Kantona Sarajev LOT 2 21.01.2021
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Usluge popravke putničkog vozila škoda fabia- popravka glave motora 21.01.2021
Stručna služba za zajedničke poslove Ustupanje usluga osiguranja objekata i opreme Kantona Sarajev LOT 1 21.01.2021
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Popravka laboratorijskog gorionika WLT TEC tip Fuego SCS basic 21.01.2021
JU OŠ Musa Ćazim Ćatić Izdaci za nabavku el. opreme 12/2020 20.01.2021
JU OŠ Musa Ćazim Ćatić Usluge popravaka i održavanja 20.01.2021
JU OŠ Musa Ćazim Ćatić Usluga distribucije gasa 12/2020 20.01.2021
JU OŠ Musa Ćazim Ćatić Usluga distribucije vode 12/2020 20.01.2021
JU OŠ Musa Ćazim Ćatić Usluga distribucije el. energije 12/2020 20.01.2021
JU OŠ Musa Ćazim Ćatić Izdaci za usluge odvoza smeća 12/2020 20.01.2021
JU OŠ Musa Ćazim Ćatić Usluge mobilne telefonije 12/2020 20.01.2021
JU OŠ Musa Ćazim Ćatić Usluge interneta 12/2020 20.01.2021