Ugovaranje i realizacija javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
KJP ZOI 84 Nabavka led ekrana. 17.01.2019
KJP ZOI 84 Nabavka računarske opreme i softvera 17.01.2019
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Kotizacija za učešće na konferenciji Dani primjene gasa 17.01.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka maski za zaštitu uposlenika 17.01.2019
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Usluga provjere vatrodojavnih sistema za 2019 17.01.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Hemikalije 21/19-DS 17.01.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Medicinski potrošni materijal 20/19-DS 17.01.2019
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Verifikacija mjerila u zdravstvu 17.01.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Medicinski potrošni materijal 19/19-DS 17.01.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Medicinski potrošni materijal 18/19-DS 17.01.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Medicinski potrošni materijal 17/19-DS 17.01.2019
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Nabavka lijekova za 2019 ponovljeni 17.01.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Medicinski potrošni materijal 16/19-DS 17.01.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Hirurški šivaći materijal 15/19-DS 17.01.2019
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluge distribucije vode za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - decembar 2018 17.01.2019
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluge distribucije vode za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo -paušal decembar 2018 17.01.2019
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Medicinska oprema Lot3-5 transportnih defibrilatora-UGOVOR 17.01.2019
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Nabavka elektromaterijala za 2019 17.01.2019
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Medicinska oprema Lot2-5 transportnih respitora-UGOVOR 17.01.2019
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Nabavka indikator traka 17.01.2019
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Medicinska oprema Lot1-5 pribora za podrsku ventilacije-UGOVOR 17.01.2019
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo 4/Četiri/Furgon vozila-UGOVOR 17.01.2019
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka metala 17.01.2019
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Sistem za gašenje požara 17.01.2019
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka tkanine 17.01.2019
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka reprezentacije 20 17.01.2019
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka digitalnog foto aparata 2 17.01.2019
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Usluga vaganja kamiona 17.01.2019
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka boje 3 17.01.2019
JU Akademija likovnih umjetnosti Usluga cateringa 17.01.2019
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka šperploče 4 17.01.2019
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Usluga dorade aplikativnog softverskog rješenja- 16.01.2019
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka gumarskog potrošnog materijala- 16.01.2019
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka rezervnih dijelova za građevinsku mehanizaciju KOMATSU-- 16.01.2019
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka guma novih za građevinske mašine i specijalna vozila-- 16.01.2019
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka guma protektiranih za teretna vozila- 16.01.2019
JU Porodično savjetovalište NABAVKA USLUGA SUPERVIZIJE /2018 16.01.2019
JU Porodično savjetovalište KOTIZACIJA ZA UČEŠĆE NA PRVOM INTERNACIONALNOM KONGRESU DJEČIJE I ADOLESCENTNE PSIHOTERAPIJE 16.01.2019
JU Peta gimnazija PRAVNE USLUGE 2019 16.01.2019
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka industrijske soli za posipanje cesta NaCl-- 16.01.2019
JU Porodično savjetovalište NABAVKA USLUGE OBUKE/2018 16.01.2019
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka morske soli za posipanje cesta NaCl-- 16.01.2019
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka rezervnih dijelova za građevinsku mehanizaciju TRILETY--- 16.01.2019
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Radovi na izgradnji sanitarne plohe na sarajevskom odlagalištu otpada- 16.01.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Dijagnostički materijal 14/19-DS 16.01.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Medicinski potrošni materijal 13/19-DS 16.01.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Medicinski potrošni materijal 12/19-DS 16.01.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Medicinski potrošni materijal 11/19-DS 16.01.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Lijekovi 10/19-DS 16.01.2019
Kantonalni sud u Sarajevu Nabavka robe arhivske kutije za potrebe Kantonalnog suda u Sarajevu 16.01.2019