Ugovaranje i realizacija javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o javnoj nabavci: USLUGE KOPIRANJA-06. 07. 2020. godine 06.07.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Lijekovi I/3/2020 iz različitih grupa po ATC klasifikaciji za potrebe svih klnika.. KCUS-a 06.07.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Lijekovi I/3/2020 iz različitih grupa po ATC klasifikaciji za potrebe svih klnika KCUS-a.. 06.07.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Lijekovi. I/3/2020 iz različitih grupa po ATC klasifikaciji za potrebe svih klnika KCUS-a. 06.07.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Lijekovi I/3/2020 iz različitih grupa po ATC klasifikaciji za potrebe svih klnika KCUS-a. 06.07.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu .Lijekovi I/3/2020 iz različitih grupa po ATC klasifikaciji za potrebe svih klnika KCUS-a 06.07.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Lijekovi I/3/2020 iz različitih grupa po ATC klasifikaciji za potrebe svih klnika KCUS-a 06.07.2020
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluge kolektivno-kombinovano osiguranje svih uposlenika 2020 06.07.2020
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluge sistematskog i sanitarnog pregleda radnika 2020. godina 06.07.2020
JU OŠ "Hašim Spahić" Nabavka česmi za umivaonike (7 komada) i nabavka zahodske (WC) daske 06.07.2020
JU Fakultet zdravstvenih studija Nabavka licenci i antivirusnih prograama s instalacijom 06.07.2020
JU Mašinski fakultet UNSA CIP za knjigu energetski tehnologija NH 06.07.2020
KJP ZOI 84 Nabavka higijenskog materijala. 06.07.2020
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluge održavanja seminara o aktuelnim pitanjima iz računovodstva 2 06.07.2020
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka poljoprivredne opreme i materijala 1 06.07.2020
JU Mašinski fakultet UNSA Servis Laptop računara IH 06.07.2020
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluge održavanja seminara o aktuelnim pitanjima iz radnog prava 1 06.07.2020
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluge održavanja seminara o aktuelnim pitanjima iz računovodstva 1 06.07.2020
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka držača za tečne sapune 06.07.2020
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluge vanredne protuepidemiološke dezinfekcije 06.07.2020
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluge štampanja fascikli sa logom fakulteta 06.07.2020
Ministarstvo finansija nabavka usluga oglašavanja javnog oglasa 06.07.2020
Ministarstvo finansija javna nabavka usluga oglašavanja 06.07.2020
JU Mašinski fakultet UNSA Step motor,mikroprekidač,napojna jedinica,taster gljiva nepovratni AM 06.07.2020
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluge montaže interaktivne opreme 06.07.2020
JU Fakultet zdravstvenih studija Usluge prijevoza u organizaciji ferijalne prakse i terenske nastave 06.07.2020
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka knjiga Enciklopedija ljekovitog, korisnog i medonosnog bilja i dr. 06.07.2020
JU Mašinski fakultet UNSA Klima uređaj 4 kom. 06.07.2020
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka projektnog platna i stropnog nosača 06.07.2020
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka raznih ostalih usluga (kopiranje, uramljivanje, izrada službenih kartica, vizit kartica, izrada ključeva i sve ostale usluge) za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - usluga izrade ključeva 2020. 06.07.2020
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka sitnog inventara za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - za potrebe Ureda GKT 06.07.2020
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka raznog materijala za tekuće održavanje u zgradi Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo, uključujući i materijal koji se nabavlja putem blagajne - osvježivač za auto 2020. 06.07.2020
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka raznog materijala za tekuće održavanje u zgradi Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo, uključujući i materijal koji se nabavlja putem blagajne - silikon bezbojni 06.07.2020
JU Mašinski fakultet UNSA Jednoručna glodalica AM 06.07.2020
JU Mašinski fakultet UNSA Radni sto i stolice AM 06.07.2020
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka usluga rada freze za asfalt -20 06.07.2020
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka printera Epson PLQ 30 (2 kom) -20 06.07.2020
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavku gencela (980,00 kg) -20 06.07.2020
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavku rezervnih dijelova za Bitelli Volpe -20 06.07.2020
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka rezervnih dijelova - gibanj, primarni cilindar kvačila, sekundarni cilindar kvačila, gumica, osigurač, uzengija i vijak -20 06.07.2020
JU Mašinski fakultet UNSA Televizor sa zidnim nosačem 06.07.2020
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Usluga frezanja asfalta (513 m²) -20 06.07.2020
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke: proizvodi za njegu ruku - dezinfekciona sredstva, juni 2020. godine 06.07.2020
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Odluka o pokretanju postupka javne nabavke: proizvodi za njegu ruku - dezinfekciona sredstva, juni 2020. godine 06.07.2020
JU Veterinarski fakultet UNSA Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli ugovora u postupku javne nabavke roba: Nastavci-tipsovi sterilni i nesterilni za pipete 03.07.2020
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluge distribucije toplotne energije-gradskog grijanja za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - juni 2020. 03.07.2020
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o javnoj nabavci ROBE: VIDEO KONFERENCIJSKA OPREMA ZA UMREŽAVANJE - 02. 07. 2020. godine 03.07.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Usluge hitne popravke rampe na parkingu lokaliteta Jezero 03.07.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka isporuka i ugradnja sistema za besprekidno napajanje UPS-ONLINE 6000VA Tower 03.07.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka i isporuka rezervnih dijelova sa ugradnjom u svrhu funkcionalnog osposobljavanja sistema za urodinamiku Aymed Medical 03.07.2020