Ugovaranje i realizacija javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ds-66011 25.02.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ds-65995 25.02.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ds-65992 25.02.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ds-65993 25.02.2020
JU Srednja muzička škola Nabavka usluga- usluga popravaka i odrzavanja kotlova 25.02.2020
JU Srednja muzička škola Nabavka usluga- usluge popravaka i odrzavanja kotlova 25.02.2020
JU Srednja muzička škola Nabavka usluga- ozvucenja manifestacije obiljezavanja "Dana Kantona Sarajevo" 25.02.2020
JU Srednja muzička škola Nabavka robe- "Razglasa" 25.02.2020
JU Veterinarski fakultet UNSA Odluka o izboru najpovoljnjijeg ponuđača i dodjeli ugovora u postupku javne nabavke roba:: Boca za medicinski kisik sa dodatcima 25.02.2020
KJKP Gras d.o.o. Lot 1506 Kablovski pribor 25.02.2020
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Rezervni dijelovi za vozila Fiat lot2 2019 25.02.2020
KJKP Gras d.o.o. Sokovi i gazirana voda 25.02.2020
KJKP Gras d.o.o. LOT 1213 Ugljeno grafitni proizvodi za tramvajska vozila III 25.02.2020
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Ugovaranje - Tokarska obrada metala - 4019/19 25.02.2020
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Ugovaranje - Materijal za održavanje čistoće - 3716/19 25.02.2020
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Ugovaranje - Drveni ugalj - 3828/19 25.02.2020
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o pristupu akademskoj bazi HeinOnline Academic Core Collection-02. 01. 2020. godine 25.02.2020
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o pristupu akademskoj bazi CEEOL-28. 12. 2019. godine 25.02.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ds-58839-1 25.02.2020
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o pristupu akademskoj bazi SCOPUS i Science Direct Freedom Collection-27. 12. 2019. godine 25.02.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ds-62552-1 25.02.2020
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o pristupu akademskoj bazi EBSCO-27. 12. 2019. godine 25.02.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ds-68106 25.02.2020
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Usluge Cateringa za potrebe 2 sjednice Skupštine, projektnu akademiju i slične događaje 25.02.2020
JU OŠ "Prva osnovna škola" Triglav osiguranje 24.02.2020
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavke usluga reprezentacije 60/20 24.02.2020
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o javnoj nabavci robe - Zamjenski dijelovi za sistemsku infrastrukturu 24.02.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ds-64829-2 24.02.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ds-55657-1 24.02.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ds-54767 24.02.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ds-65373 24.02.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ds-64827 24.02.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ds-66587 24.02.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ds-6482-6 24.02.2020
JU OŠ Vrhbosna Sarajevo Izdaci za utrošenu vodu i odvodjenje otpadnih voda, januar 2020. 24.02.2020
JU OŠ Vrhbosna Sarajevo Izdaci za usluge dezinfekcije, januar 2020. 24.02.2020
JU OŠ Vrhbosna Sarajevo Usluge dostave poste, januar 2020. 24.02.2020
JU OŠ Vrhbosna Sarajevo Izdaci za usluge mob.tel.januar 2020. 24.02.2020
JU OŠ Vrhbosna Sarajevo Izdaci za usluge interneta, januar 2020. 24.02.2020
JU OŠ Vrhbosna Sarajevo Izdaci za usluge fiksne telefonije, januar 2020. 24.02.2020
JU OŠ Vrhbosna Sarajevo Izdaci za predaju finansijskog izvještaja 2019. 24.02.2020
JU OŠ Vrhbosna Sarajevo Izdaci za odvoz otpada, januar 2020. 24.02.2020
JU OŠ Vrhbosna Sarajevo Izdaci za utrošenu.elenergiju, januar 2020. 24.02.2020
JU OŠ Vrhbosna Sarajevo Izdaci za utrošeni plin/gas ,januar 2020. 24.02.2020
Općinski sud u Sarajevu Nabava cvjetnog aranžmana- 24.02.2020
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga održavanje zgrade 24.02.2020
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga kablovke 6 mjeseci 24.02.2020
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga oglasa 24.02.2020
Općinski sud u Sarajevu Nabava uredskih stolicaq 24.02.2020
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga obrazovnih seminara y 24.02.2020