Ugovaranje i realizacija javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
KJKP Gras d.o.o. Lot 2025 Sredstva za pranje i čišćenje II 01.10.2019
JU Muzej Sarajeva Izrada i graviranje mesinganih ploča za obilježavanje atentata 01.10.2019
KJKP Gras d.o.o. Lot 1308 Ugljeno grafitni proizvodi za trolejbuse 01.10.2019
KJKP Gras d.o.o. Lot 1128 Setovi i rezervni dijelovi alternatora i alanasera BOSCH 01.10.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu lijekovi I/16/19 01.10.2019
JU Muzej Sarajeva Geodetska situacija elaborata za KOVAČE 01.10.2019
JU Muzej Sarajeva Štampanje ulaznica za depandanse muzeja 2019 01.10.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ms II/2/19 lot 24 01.10.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ms II/2/19 lot 34,35,36,37 01.10.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ms II/2/19 lot 25 01.10.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ms II/2/19 lot 18 01.10.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ms II/2/19 lot 29 01.10.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ms II/2/19 lot 14 01.10.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka i isporuka rezervnih dijelova za pacijent stol u sklopu MRI sistema SIGNA proizvođača General Electric 01.10.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ms II/2/19 lot 12,13 01.10.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka termopapira za autoklave 01.10.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Pacijent kablovi i NIBP manžetne i monitori za praćenje vitalnih funkcija proizvođača MINDRAY 01.10.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka biorazgradivih vreća 01.10.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ms II/2/19 lot 8,11 01.10.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ms II/2/19 lot 4 01.10.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ms II/2/19 lot 2,17,23,28,30,31,32 01.10.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka usluga kontrolnog ispitivanja i podešavanja sigurnosnih ventila i manometara za autoklave 01.10.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ms II/2/19 lot 1,6,10 01.10.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka i isporuka rezervnih dijelova sa ugradnjom u svrhu funkcionalnog osposobljavanja dijaliznog aparata Surdial X proizvođača NIPRO - 1 01.10.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka roba potrebnih za servis autoklava Tuttnauer 01.10.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Usluge servisiranja i update softwarea na aparatu za RF ablaciju, proizvođača Covidien-Barks 01.10.2019
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Higijenski materijal 2019-Ugovor 01.10.2019
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Usluge servisiranja vozila Zavoda VWT5 i VWT6-Ugovor 01.10.2019
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Usluge obavještenja javnih nabavki- Ugovor 01.10.2019
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Punjenje kisik boca 2019-Ugovor 01.10.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Okvirni sporazum - sukcesivna nabavka usluga redovnog održavanja motornih vozila marke "Renault" u garantnom roku (LOT 3) 01.10.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o redovnom održavanju motornih vozila marke "Renault" u garantnom roku (LOT 3) 01.10.2019
JU Srednja građevinsko-geodetska škola nabavka vage za tjelesno 30.09.2019
JU Srednja građevinsko-geodetska škola nabavka patika za nast tjelesnog 30.09.2019
JU Srednja građevinsko-geodetska škola nabavka dresova rukavica za školski tim 30.09.2019
JU Srednja građevinsko-geodetska škola nabavka pumpe za lopte 30.09.2019
JU Srednja građevinsko-geodetska škola nabavvka loptica za stoni tenis 30.09.2019
JU Srednja građevinsko-geodetska škola nabavka reketaza stoni teniss 30.09.2019
JU Srednja građevinsko-geodetska škola nabavka lopte za rukomett 30.09.2019
JU Srednja građevinsko-geodetska škola nabavka lopta za košarkuu 30.09.2019
JU Srednja građevinsko-geodetska škola nabvka lopte za odbojku 30.09.2019
JU Srednja građevinsko-geodetska škola nabavka nogometne lopte 30.09.2019
JU Srednja građevinsko-geodetska škola nabavka inv keramičari 30.09.2019
JU Srednja građevinsko-geodetska škola nabavka inventara keramičari 30.09.2019
JU OŠ "Deseta osnovna škola" Usluge sistematskog pregleda radnika za školsku 2019/2020. 30.09.2019
KJP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. Nabavka usluge: najam pet c/d mrežna kopir/ printer aparata na period od godinu dana, uključujući servisiranje, rezervne dijelove i tonere za ukupno 14.000 kopija mjesečno 30.09.2019
JU Srednja građevinsko-geodetska škola nabavka kamenih ploča 30.09.2019
JU Srednja građevinsko-geodetska škola nabavka lajsni za obuku 30.09.2019
JU Srednja građevinsko-geodetska škola nabavka keramičkih pločica obuka 30.09.2019
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Nabavka tonera i ketridža 2019-Ugovor 30.09.2019