Ugovaranje i realizacija javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
KJP ZOI 84 Radovi na ski stazama i trasama ski liftova 09.10.2020
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Sitni inventar za potrebe pomoćnih radnica u kuhinji i sitni inventar za potrebe radnice na održavanju higijene-Ugovor 09.10.2020
JU Srednja muzička škola Nabavka robe- Materijal za tekuce održavanje 09.10.2020
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Zaštitna odijela 1000 komada i Nazuvice 2000 komada-Ugovor 09.10.2020
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Ugovaranje - Lot 4. Proizvodi od crne i obojene metalurgije i proizvodi od žice - 764/20 09.10.2020
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Bolnička posteljina-Ugovor 09.10.2020
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Radovi za tekuće održavanje poslovnih prostora na adresama: Marka Marulića do broja 13, Općina Novo Sarajevo, Hamze Čelenke broj 38 i Jahijela Fincija broj 26, Općina Ilidža, te Braće Kršo broj 21 i P.O. Zvijezda broj 28, Općina Vogošća. 09.10.2020
JU Srednja muzička škola Nabavka robe- Muzički instrumenti- digitalni pianino 09.10.2020
JU Srednja muzička škola Nabavka usluga- Prijevoz učenika i nastavnika 09.10.2020
JU Srednja muzička škola Nabavka usluga- Prijevoz učenika i nastavnika 09.10.2020
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Izvođenje dodatnih radova za tekuće održavanje poslovnih prostora na adresama: Marka Marulića do broja 13, Općina Novo Sarajevo, Hamze Čelenke broj 38 i Jahijela Fincija broj 26, Općina Ilidža, te Braće Kršo broj 21 i P.O. Zvijezda broj 28, Općina Vogošća 09.10.2020
JU Srednja muzička škola Nabavka usluga- Usluga dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije 09.10.2020
JU Srednja muzička škola Nabavka usluga- Usluga dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije 09.10.2020
JU Srednja muzička škola Nabavka usluga- Usluge popravke i održavanje kotlova 09.10.2020
JU OŠ "Edhem Mulabdić" Adaptacije učionice u pdručnoj školi Bistrik 09.10.2020
JU OŠ "Edhem Mulabdić" Usluge sistematskog pregleda za uposlenike škole 09.10.2020
JU OŠ "Edhem Mulabdić" Nabavka laptopa i web kamera 09.10.2020
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka betonskih ivičnjaka -19-- 08.10.2020
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka kancelarijskog materijala i sitnog inventara -20;- 08.10.2020
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka paljene žice na kalemu debljine Ø3,1 mm -20- 08.10.2020
JU OŠ “Srednje” Ilijaš Nabavka usluga periodičnog pregleda vatrogasnih aparata i ispitivanja hidrantske mreže 08.10.2020
JU OŠ “Srednje” Ilijaš Nabavka metalne natkasne za čuvanje evidencije 08.10.2020
JU Mašinski fakultet UNSA Sistematski pregled zaposlenika 2020/2021 08.10.2020
JU OŠ “Srednje” Ilijaš Distribucija el.energije za avgust 2020. godine-objekat Nišići 08.10.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka TEE sonde i rezervnih dijelova za UZ aparat VIVID 7 i defibrilatora Responder 2000 proizvođača General Electric 08.10.2020
JU OŠ “Srednje” Ilijaš Distribucija el.energije za avgust 2020.godine-područna škola Gajevi 08.10.2020
JU OŠ “Srednje” Ilijaš Distribucija el.energije za avgust 2020. godine-područna škola Dragoradi 08.10.2020
JU OŠ “Srednje” Ilijaš Distibucija el.energije za avgust 2020. godine-područna škola u Kamenici 08.10.2020
JU OŠ “Srednje” Ilijaš Distribucija električne energije za avgust 2020.-centralna škola u Srednjem 08.10.2020
JU OŠ “Srednje” Ilijaš Odvoz otpada za avgust 2020. godine 08.10.2020
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Kuglasti ventili za podzemnu ugradnju 2020 08.10.2020
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Polietilenski fitinzi za gas 2020 08.10.2020
JU Mašinski fakultet UNSA Servisaranje i zamjena tonera 08.10.2020
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o javnoj nabavci radova - Popravak i bojenje ograde u Kampusu 08.10.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Pružanje usluga održavanja web stranice KCUS-a sa redizajnom 2 (dva) puta godišnje 08.10.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 60-11-7-43444 Medicinska sredstva 08.10.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 60-11-7-43443 Reagensi 08.10.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 60-11-3-40131 Potrošni materijal 08.10.2020
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Postrojenja za regulaciju pritiska i mjerenje gasa 2020 08.10.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Usluge poravke fiskalne kase prema Zahtjevu Sektora zaštite 08.10.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Servis Beko mašina za pranje posuđa 08.10.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka magnetne ploče- Super Magnet Plate , 1 kom za potrebe OJ Klinička patologija i citologija 08.10.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 60-11-7-6922 Medicinska sredstva 08.10.2020
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo OP 10-01/20 - NABAVKA ROBA - UZ aparat sa dvije sonde za rad u ginekologiji i akušerstvu za potrebe Zavoda - UGOVOR 08.10.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 60-11-7-37471 Reagensi 08.10.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 60-11-7-37471 Medicinska sredstva. 08.10.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 60-11-7-35958 Medicinska sredstva 08.10.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 60-11-7-39647 Medicinska sredstva. 08.10.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 60-11-40132 Potrošni materijal 08.10.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 60-11-7-25074. Hemikalije anorganske 08.10.2020