617 Ugovaranje i realizacija javnih nabavki | Javne nabavke Kantona Sarajevo

Ugovaranje i realizacija javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka aluminijske folije i kartonske ambalaže 22.06.2021
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka PVC posuđa i PVC nitrilnih rukavica 22.06.2021
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka licence za CorelDRAW Suite 2021 Enterprise License trajna za potrebe IKT službe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo 2021. 22.06.2021
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka traka za valjak, voska za industrijski filc i platna za industrijske prese 21.06.2021
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka filca za veliki Girbau 21.06.2021
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka konaca, dugmadi, igala i ostalog krojačkog materijala 21.06.2021
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka zaštitnih rukavica 2021 21.06.2021
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka usluga štampanja časopisa Medicinski žurnal 2021 21.06.2021
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluge čišćenja digitalnog snimača i sve prateće opreme video nadzora u Kantonalnom tužilaštvu Kantona Sarajevo 21.06.2021
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Usluge digitalizacije (skeniranja) arhivske projektno- tehničke dokumentacije za potrebe Mašinske službe 17.06.2021
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka i isporuka blendera, fena i električnog rešoa za potrebe više OJ KCUS-a 17.06.2021
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka tehničkog normativa ( standarda) BAS EN 12599:2013 17.06.2021
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Usluga servisiranja kopir aparata Konika Minolta C227 17.06.2021
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluge hotelskog smještaja za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - XIX Savjetovanje iz krivično pravne oblasti 2021. 17.06.2021
JU Mašinski fakultet UNSA Hidroizolaterski radovi na krovu istočnog dijela zgrade 17.06.2021
JU Porodično savjetovalište Nabavka higijenskog materijala 2021/1 16.06.2021
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Lijekovi I/17/2021 iz različitih grupa po ATC klasifikaciji za potrebe KCUS-a 16.06.2021
JU Mašinski fakultet UNSA Servis kotlova i gorionika, mjerenje emisije polutanata za kotlovnicu MF 16.06.2021
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluge distribucije vode za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - maj 2021. 16.06.2021
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Medicinska sredstva za potrebe KCUS-a III/5/2021 16.06.2021
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Usluge godišnje registracije domena ukcs.ba 2021.godina 16.06.2021
JU Mašinski fakultet UNSA CIP i ISNB - Kotlovi, ložišta i pećći - zbirka zadataka NH 16.06.2021
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Lijekovi i raličitih grupa po ATC klasifikaciji I/20/2021 - Imunoglobulin za s.c. prijenu za potrebe Klinika KCUS-a 16.06.2021
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Izvođenje radova na izradi instalacija slabe struje za Odjel Intenzivne njege Klinike za bolesti srca, krvnih žila i reumatizma 16.06.2021
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Medicinska sredstva za potrebe KCUS-a III/9/2021 15.06.2021
JU OŠ "Avdo Smailović" Nabavka laptopa i računara 15.06.2021
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Lijekovi I/18/2021 iz različtih grupa po ATC klasifikaciji za potrebe KCUS-a 15.06.2021
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Medicinska sredstva II/2/2021 - Elektrostimulatori srca za potrebe Klinike za kardiovaskularnu hirurgiju KCUS-a 15.06.2021
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluge popravke printera Lexmark MS-810 u pisarni Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo 2021. 15.06.2021
JU Mašinski fakultet UNSA Klima uređaji - 8 kom. 15.06.2021
JU Mašinski fakultet UNSA Ugradnja klime 8 kom. 14.06.2021
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka suncokretovog ulja 2021 14.06.2021
Ministarstvo saobraćaja Ugovor - broj 2 Izvođenje radova na rehabilitaciji i rekonstrukciji ulice Avde Palića 14.06.2021
Ministarstvo saobraćaja Ugovor - broj 1 Izvođenje radova na rehabilitaciji i rekonstrukciji ulice Avde Palića 14.06.2021
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Nabavka roba - Isporuka goriva i maziva za potrebe bolničkih vozila - okvirni 14.06.2021
JU Mašinski fakultet UNSA Torba za Laptop AH 14.06.2021
Ministarstvo saobraćaja Okvirni sporazum "Izvođenje radova na rehabilitaciji i rekonstrukciji ulice Avde Palića" 11.06.2021
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo Okvirni sporazum LOT2 toneri i ketridži 11.06.2021
JU Mašinski fakultet UNSA Mrežni switch 3 kom. 11.06.2021
JU Mašinski fakultet UNSA Izmjena izgorene opreme u glavnom razvodnom ormaru 11.06.2021
JU Kamerni teatar 55 Osiguranje radnika Teatra_1 11.06.2021
Ministarstvo saobraćaja Ugovor XXX za usluge : Nadzor nad izvođenjem radova rekonstrukcije saobraćajnice i pješačkih staza, dionica: Drvenija-Austrijski trg ( cca 450m) i trolejbuska okretnica ( cca 200m), L= cca 650 m, faza: trasa 10.06.2021
Ministarstvo saobraćaja Ugovor III za radove nabavke i postavljanja nedostajuće saobraćajne signalizacije i opreme putana području Trnovo 1- planinski uslovi 10.06.2021
Ministarstvo saobraćaja Ugovor II za radove " Rekonstrukcija regionalne ceste R445 Semizovac-Ilijaš-Visoko dionica: od mosta na rijeci Bosni u Malešićima do skretanja za Bioču u Starom ilijašu sa odvodnjom oborinske i fekalne kanalizacije do recipijenta, dužine L=1300m" 10.06.2021
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Medicinska sredstva za potrebe KCUS-a I/15/2021 - umjetna pužnica 10.06.2021
Ministarstvo saobraćaja Ugovor VI za usluge nadzora na "Realizaciji Ugovora III za izrada saobraćajne signalizacije na području općine Ilidža" 10.06.2021
Ministarstvo saobraćaja Ugovor V za uslugu nadzora na "Realizaciji ugovora IV za radove izrade i obnove horizontalne saobraćajne signalizacije od jednokomponentne boje na području četiri gradske općine za 2021.godinu" 10.06.2021
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Dezinficijensi i antiseptici - lotovi 3 i 5 - okvirni 10.06.2021
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Dezinficijensi i antiseptici - lot 11 - okvirni 10.06.2021
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Dezinficijensi i antiseptici - lotovi 2,6 i 9 - okvirni 10.06.2021