Ugovaranje i realizacija javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Nabavka sredstava za dezinfekciju 1/20 13.10.2020
JU Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje Usluga sanitarnog pregleda učenika i radnika Škole 13.10.2020
KJP ZOI 84 Periodičnog čišćenja dimnjaka i dimnog kanala i mehaničko čišćenje kotla u kotlovnici zgrade direkcije KJP ZOI'84 OCS d.o.o... 13.10.2020
JU Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje Usluga na ime redovnog održavanja zgrade 13.10.2020
JU Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje Nabavka sredstava za ličnu zaštitu 13.10.2020
JU Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje Usluga objave teksta javnog konkursa za popunu upražnjenih radnih mjesta za školsku 2020/2021. godinu 13.10.2020
JU Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje Usluga popravke bušilice 13.10.2020
JU Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje Usluga osiguranja učenika Škole za školsku 2020-2021. godinu 13.10.2020
JU Veterinarski fakultet UNSA Obavještenje o dodjeli ugovora za nabavku roba:Real-Time/Quantitative PCR 13.10.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Medicinska sredstva za potrebe KCUS-a I/12/2020... 12.10.2020
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Rezači/spajači i punjenja LOT 2-Ugovor RASKINUT 12.10.2020
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Održavanje sistema tehničke zaštite LOT 2-Ugovor 12.10.2020
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za sanaciju oštećenih zelenih površina 2019 12.10.2020
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Održavanje sistema tehničke zaštite LOT 1-Ugovor 12.10.2020
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku termovizijske kamere 12.10.2020
JU Srednja ugostiteljsko-turistička škola Sarajevo Javna nabavka usluga osiguranja učenika 12.10.2020
JU Srednja ugostiteljsko-turistička škola Sarajevo Javna nabavka usluga sanitarnih pregleda radnika 12.10.2020
JU Građevinski fakultet UNSA Osiguranje radnika i studenata u školskoj 2020/2021 12.10.2020
JU Srednja ugostiteljsko-turistička škola Sarajevo javna nabavka usluga zdravstvenih pregleda radnika 12.10.2020
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o nabavci robe - Licenca za osiguranje sigurnosti web lokacije isss.ba 12.10.2020
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Održavanje finansijsko-materijalnog softvera -3926/20-Ugovor 12.10.2020
JU Srednja ugostiteljsko-turistička škola Sarajevo Javna nabavka opreme za kancelarije 12.10.2020
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluga otpreme pošte za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - septembar 2020. 12.10.2020
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluge distribucije vode za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - septembar 2020. 12.10.2020
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluge distribucije vode za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - paušal za septembar 2020. 12.10.2020
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Radovi na sanaciji vodovodne i kanalizacione mreže-Ugovor 12.10.2020
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluge distribucije toplotne energije-gradskog grijanja za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - septembar 2020. 12.10.2020
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Nabavka i isporuka aparata za suho otapanje i grijanje svih pripravaka krvi u vrećicama za potrebe Odsjeka za transfuzijsku medicinu-Ugovor 12.10.2020
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Interventno održavanje opreme za Vešeraj i kuhinju proizvođača Kovinastroj, Winterhalter i Krebe Tippo- 1391/20-Ugovor 12.10.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Medicinska sredstva za potrebe KCUS-a I/15/2020 12.10.2020
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Atestiranje elektroinstalacija-Ugovor 12.10.2020
JU Srednja muzička škola Nabavka robe- higijenski sredstava i sredstva za dezinfekciju 12.10.2020
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka komunalnih usluga – odvoza smeća za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - spetembar 2020. 12.10.2020
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Isporuka medicinskih gasova-4413/20-Ugovor 12.10.2020
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluge gradskog tramvajskog prijevoza za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - oktobar 2020. 12.10.2020
JU Veterinarski fakultet UNSA Obavještenje o dodjeli ugovora za nabavku : hemikalije 12.10.2020
JU Veterinarski fakultet UNSA Obavještenje o dodjeli ugovora za nabavku :laboratorijski pribor 12.10.2020
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Uniforme za medicinske i nemedicinske radnike-Ugovor 12.10.2020
JU Srednja poslovno-komercijalna i trgovačka škola Nabavka lož ulja za 2020. god. 12.10.2020
JU Željeznički školski centar Sarajevo struja 09-2020 dom 12.10.2020
JU Željeznički školski centar Sarajevo struja 09-2020 škola 12.10.2020
JU Željeznički školski centar Sarajevo gas 09-2020 12.10.2020
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti Brave vrata 12.10.2020
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo DS 10-38-20 - ZANAVLJANJE RACUNARSKE OPREME 12.10.2020
JU Srednja poslovno-komercijalna i trgovačka škola Osiguranje učenika za školsku 2020/21. godinu 12.10.2020
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka raznih ostalih usluga (kopiranje, uramljivanje, izrada službenih kartica, vizit kartica, izrada ključeva i sve ostale usluge) za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - usluge pranja zavjesa septembar 2020. 12.10.2020
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti Usluga printanja i spiralnog uveza Godišnjeg programa rada za školsku 20/21 12.10.2020
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo DS 10-36-20 - TERMALNI PAPIR ZA PRINTER ULTRAZVUKA 12.10.2020
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti Osiguranje učenika ZA ŠKOLSKU 2020/2021 12.10.2020
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo KN 10-03/20 - NABAVKA POTROŠNOG LABORATORIJSKOG MATERIJALA ZA POTREBE ZAVODA ZA 2020. GODINU - LOT 1 & LOT 2 - UGOVOR 12.10.2020