Ugovaranje i realizacija javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Usluhe nabavke i štampanje promotivnog materijala za potrebe SERDA i projekata 07.10.2020
JU OŠ Vrhbosna Sarajevo Ugovor o nabavci /izvođenju radova na kanal.mreži 07.10.2020
JU OŠ Vrhbosna Sarajevo Izdaci za usluge interneta, septembar 2020. 07.10.2020
JU OŠ Vrhbosna Sarajevo Izdaci za usluge interneta, septembar 2020. 07.10.2020
JU OŠ Vrhbosna Sarajevo Izdaci za utrošenu vodu i odvodjenje otpadnih voda, septembar 2020.gust l 2020. 07.10.2020
JU OŠ Vrhbosna Sarajevo Izdaci za plin (taksa), septembar 2020. 07.10.2020
JU Prirodno-matematički fakultet Ugovoro nabavi usluge-zdravstvene usluge 07.10.2020
JU Mašinski fakultet UNSA LOT 1 Računarska oprema i potrepštine za realizaciju Projekata "Klaster radnih stanica za HPC" 07.10.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka termo papira za Mitsubishi ultrazvučni aparat 06.10.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka tonera za fax aparate Panasonic 06.10.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka ISBN broja i CIP za izdavanje monografije 06.10.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka topivih kesa za infektivni veš 06.10.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka TP aluminijske folije 06.10.2020
JU Mašinski fakultet UNSA Web kamera, zvučnici za računar, slušalice, mikrofon 06.10.2020
JU Psihijatrijska bolnica KS Nabavka metalnog regala 06.10.2020
JU Psihijatrijska bolnica KS Nabavka mikrovalne pećnice za potrebe kuhinje bolnice 06.10.2020
JU Psihijatrijska bolnica KS Nabavka mašine za pranje veša 06.10.2020
KJP ZOI 84 NABAVKA VRATA I PROZORA ZA POTREBE KJP ZOI'84 OCS 06.10.2020
JU Mašinski fakultet UNSA Računarska oprema EDž, AH 06.10.2020
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o nabavci PRAVNIH USLUGA - 23. 09. 2020. godine 06.10.2020
JU Zavod za sportsku medicinu Kantona Sarajevo Nabavka dezinfekcionih sredstava za ruke i površine za potrebe Zavoda 06.10.2020
KJP ZOI 84 Nabavka ležajeva 06.10.2020
JU Zavod za sportsku medicinu Kantona Sarajevo Nabavka zaštitnih medicinskih maski za potrebe Zavoda 06.10.2020
KJP ZOI 84 najam multifunkcionalnog uređaja za kopiranje i skeniranje 06.10.2020
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo KN 10-04/20 - NABAVKA MEDICINSKOG POTROŠNOG MATERIJALA ZA POTREBE ZAVODA ZA 2020. GODINU - LOT 1 06.10.2020
JU Zavod za sportsku medicinu Kantona Sarajevo Nabavka jednog računara za potrebe Zavoda 06.10.2020
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci i ugradnji klima uređaja 06.10.2020
JU Univerzitet u Sarajevu Okvirni sporazum o nabavci USLUGA AVIO PREVOZA - 2020 06.10.2020
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci kutija i papira za pohranjivanje i čuvanje tragova 06.10.2020
JU Mašinski fakultet UNSA Web kamera 06.10.2020
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o nabavci robe - Zamjenski dijelovi za kompjutersku opremu 06.10.2020
JU Srednja zubotehnička škola Dezinfekcija škole 06 20 06.10.2020
JU Srednja zubotehnička škola R&S SREDSTVA ZA DEZINFEKCIJUNABAVKA 06.10.2020
JU Srednja zubotehnička škola R&S 07 nabavka 06.10.2020
JU OŠ Vrhbosna Sarajevo Izdaci za el.energiju, ,septembar 2020. 06.10.2020
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavk kompjuterskog materijala za JU NPS - 57 06.10.2020
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka toalet papira za potrebe JU NPS - 56 06.10.2020
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka materijala za čistoću u JU NPS 06.10.2020
JU Narodno pozorište Sarajevo Usluge popravke šivaćih mašina za JU NPS - 55 06.10.2020
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka boja i lakova za JU NPS -54 06.10.2020
JU Kantonalni centar za socijalni rad javna nabavka - rezervni dio switch 06.10.2020
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka boja i lakova za potrebe JU NPS - 53 06.10.2020
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka špic patika za JU NPS - 52 06.10.2020
JU Kantonalni centar za socijalni rad javna nabavka rezervni dijelovi zamjena 06.10.2020
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka kancelarijskog materijala za JU NPS- 51 06.10.2020
JU Srednja zubotehnička škola R&S NABAVKA 06.10.2020
JU Kantonalni centar za socijalni rad javna nabavka - rezervni dio 06.10.2020
JU Peta gimnazija USLUGE ŠTAMPANJA 29.09. 06.10.2020
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka kompjuterskog materijala - 50 06.10.2020
JU Narodno pozorište Sarajevo Usluge osiguranja objekta JU NPS - 49 06.10.2020