617 Pretraga | Javne nabavke Kantona Sarajevo

Pretraga

Ukupno 53852
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
Ministarstvo saobraćaja Ugovor - broj 2 Izvođenje radova na rehabilitaciji i rekonstrukciji ulice Avde Palića Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 17.05.2021 324612,41 Grakop doo Kiseljak , ID broj:4236047100001 ; Općina Novi Grad Sarajevo, ID broj: 4200422060000
Ministarstvo saobraćaja Ugovor-broj 1 Izvođenje radova na rehabilitaciji i rekonstrukciji ulice Avde Palića Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 20.10.2020 706465,45 Grakop doo Kiseljak , ID broj:4236047100001 ; Općina Novi Grad Sarajevo, ID broj: 4200422060000
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Nabavka roba - Isporuka goriva i maziva za potrebe bolničkih vozila - okvirni Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 07.06.2021 16914,69 16914,69 HIFA d.o.o. Tešanj
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Nabavka roba - Isporuka goriva i maziva za potrebe bolničkih vozila Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 26.04.2021 16914,69
JU Mašinski fakultet UNSA Torba za Laptop AH Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.02.2021 04.04.2021 122,85 10.06.2021 122,85 122,85 R&S d.o.o. Vogošća 4200056290005
Ministarstvo saobraćaja Okvirni sporazum "Izvođenje radova na rehabilitaciji i rekonstrukciji ulice Avde Palića" Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 30.09.2020 1031077,89 Grakop doo Kiseljak , ID broj:4236047100001 ; Općina Novi Grad Sarajevo, ID broj: 4200422060000
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo Okvirni sporazum LOT2 toneri i ketridži Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 26.04.2021 12285,00 2825,04 ALF-OM d.o.o.
JU Mašinski fakultet UNSA Mrežni switch 3 kom. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.02.2021 27.04.2021 6996,60 24.05.2021 6996,60 6996,60 TeleNet d.o.o. Sarajevo 4200412850002
JU Mašinski fakultet UNSA Izmjena izgorene opreme u glavnom razvodnom ormaru Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.02.2021 06.05.2021 657,94 08.06.2021 657,94 657,94 OD Elektro Cilović Tarčin 4301497690000
JU Kamerni teatar 55 Osiguranje radnika Teatra_1 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.12.2020 2352,00 Adriatic osiguranje d.d. Sarajevo
Ministarstvo saobraćaja Ugovor XXX za usluge : Nadzor nad izvođenjem radova rekonstrukcije saobraćajnice i pješačkih staza, dionica: Drvenija-Austrijski trg ( cca 450m) i trolejbuska okretnica ( cca 200m), L= cca 650 m, faza: trasa Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 08.06.2021 10461,01 IPSA INSTITUT doo Sarajevo, ID broj: 4200032270003
Ministarstvo saobraćaja Ugovor III za radove nabavke i postavljanja nedostajuće saobraćajne signalizacije i opreme putana području Trnovo 1- planinski uslovi Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 07.06.2021 17969,32 Grakop doo Kiseljak , ID broj:4236047100001
Ministarstvo saobraćaja Ugovor II za radove " Rekonstrukcija regionalne ceste R445 Semizovac-Ilijaš-Visoko dionica: od mosta na rijeci Bosni u Malešićima do skretanja za Bioču u Starom ilijašu sa odvodnjom oborinske i fekalne kanalizacije do recipijenta, dužine L=1300m" Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 07.06.2021 1279508,33 MGBH doo Sarajevo, ID broj:4201764310004 i Općina Ilijaš
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Medicinska sredstva za potrebe KCUS-a I/15/2021 - umjetna pužnica Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 04.05.2021 208494,00 Widex Slušni aparati d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo saobraćaja Ugovor VI za usluge nadzora na "Realizaciji Ugovora III za izrada saobraćajne signalizacije na području općine Ilidža" Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 02.06.2021 1481,81 Institut za građevinarstvo IG doo Banja Luka, ID broj: 4400918310005
Ministarstvo saobraćaja Ugovor V za uslugu nadzora na "Realizaciji ugovora IV za radove izrade i obnove horizontalne saobraćajne signalizacije od jednokomponentne boje na području četiri gradske općine za 2021.godinu" Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 02.06.2021 1603,88 Institut za građevinarstvo IG doo Banja Luka, ID broj: 4400918310005
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Dezinficijensi i antiseptici - lotovi 3 i 5 - okvirni Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 02.06.2021 23660,91 23660,91 SPEKTROLAB d.o.o. Banja Luka
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Dezinficijensi i antiseptici - lotovi 3 i 5 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 28.04.2021 23660,91
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Dezinficijensi i antiseptici - lot 11 - okvirni Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 31.05.2021 17898,66 17898,66 ITR d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Dezinficijensi i antiseptici - lot 11 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 28.04.2021 17898,66
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Dezinficijensi i antiseptici - lotovi 2,6 i 9 - okvirni Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 31.05.2021 185276,52 185276,52 INEL MEDICINSKA TEHNIKA d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Dezinficijensi i antiseptici - lotovi 2,6 i 9 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 28.04.2021 185276,52
KJP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. Plan javnih nabavki JP "TVSA" d.o.o. Sarajevo za 2021. godinu Plan nabavki 18.02.2021
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Dezinficijensi i antiseptici - lotovi 7 i 8 - okvirni Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 01.06.2021 9823,32 9823,32 ENA d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Dezinficijensi i antiseptici - lotovi 7 i 8 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 28.04.2021 9823,32
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Dezinficijensi i antiseptici - lotovi 10 i 12- poništenje Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 28.04.2021
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Dezinficijensi i antiseptici lotovi 1,4,13 i 14 - okvirni Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 31.05.2021 60416,86 60416,86 TUZLA-FARM d.o.o. Tuzla
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Dezinficijensi i antiseptici lotovi 1,4,13 i 14 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 28.04.2021 60416,86
JU Mašinski fakultet UNSA Usluge čišćenja i konzerviranja kotlova, zamjena 2 kotla za kotlovnica MF Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.02.2021 20.05.2021 2808,00 27.05.2021 2808,00 2808,00 OD PLAMEN Vogošća 4300019400008
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka HTZ cipela (radne i zaštitne obuće) Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 10.06.2021
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka zaštitnih kecelja, odijela, okovratnika i pregača Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 10.06.2021
JU Mašinski fakultet UNSA Mrežna oprema. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.02.2021 07.05.2021 1624,00 17.05.2021 1624,00 1624,00 T.R. PC Express Ilidža 4302172330003
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Lijekovi I/22/2020 iz različitih grupa po ATC klasifikaciji za potrebe svih klnika KCUS-a.; Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 15.04.2021 35732,97 Krajinagroup d.o.o. Banja Luka za LOT 17, 27, 57
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Lijekovi I/22/2020 iz različitih grupa po ATC klasifikaciji za potrebe svih klnika KCUS-a:; Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 15.04.2021 439095,15 Intrade Pharm d.o.o. Sarajevo za LOT 60, 62
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Lijekovi I/22/2020 iz različitih grupa po ATC klasifikaciji za potrebe svih klnika KCUS-a: Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 15.04.2021 400245,30 Mark Medical d.o.o. Sarajevo za LOT 61, 63, 67, 68, 69, 71
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu :Lijekovi I/22/2020 iz različitih grupa po ATC klasifikaciji za potrebe svih klnika KCUS-a Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 15.04.2021 72513,56 Hercegovinalijek d.o.o. - Mostar za LOT 23, 33, 34, 43, 46, 54
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Lijekovi I/22/2020 iz različitih grupa po ATC klasifikaciji za potrebe svih klnika KCUS-a.,. Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 15.04.2021 139631,08 Phoenix Pharma d.o.o. - Bijeljina za LOT 16, 21, 38, 44, 45, 48
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ;Lijekovi I/22/2020 iz različitih grupa po ATC klasifikaciji za potrebe svih klnika KCUS-a Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 15.04.2021 44635,50 Inel-Med d.o.o. - Mostar za LOT 12, 14
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Lijekovi I/22/2020 iz različitih grupa po ATC klasifikaciji za potrebe svih klnika KCUS-a;. Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 15.04.2021 90745,20 Licentis d.o.o. Sarajevo za LOT 3, 39, 40
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Lijekovi I/22/2020 iz različitih grupa po ATC klasifikaciji za potrebe svih klnika KCUS-a.. Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 15.04.2021 10764,00 Unifarm d.o.o. - Lukavac za LOT 5, 8 i 22
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Lijekovi I/22/2020 iz različitih grupa po ATC klasifikaciji za potrebe svih klnika KCUS-a; Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 15.04.2021 1497675,58 Farmacija 2011 d.o.o. Bihać za LOT 2, 10, 11, 13, 15, 18, 28, 30, 31, 58, 59, 64, 65 i 66
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ,Lijekovi I/22/2020 iz različitih grupa po ATC klasifikaciji za potrebe svih klnika KCUS-a Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 15.04.2021 24855,48 Farmavita d.o.o. Sarajevo za LOT 1, 25, 32, 36, 37 i 55
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Lijekovi I/22/2020 iz različitih grupa po ATC klasifikaciji za potrebe svih klnika KCUS-a, Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 15.04.2021 66456,00 Zefarm d.o.o. Zenica za LOT 6, 7
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Lijekovi I/22/2020 iz različitih grupa po ATC klasifikaciji za potrebe svih klnika KCUS-a Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 10.05.2021 6037,20 Unifarm d.o.o. - Lukavac za LOT 20
Ministarstvo saobraćaja Ugovor za Održavanje info tački na području Kantona Sarajevo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 7020,00 SAVICO doo Sarajevo, ID broj: 4200862200008
Ministarstvo saobraćaja Održavanje info tački na području Kantona Sarajevo Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 04.05.2021 7020,00
Ministarstvo saobraćaja Ugovor za Izgradnja info tački na području Kantona Sarajevo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.06.2021 7020,00 SAVICO doo Sarajevo, ID broj: 4200862200008
Ministarstvo saobraćaja Izgradnja info tački na području Kantona Sarajevo Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 04.05.2021 7020,00
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka rukavica za komunalnog i građevinskog radnika -19--- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 21.05.2021 12870,00 GRAFIKON d.o.o. Sarajevo, 4200251660003
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka ulja za mjenjače -19--- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 18.05.2021 5850,00 BIOL d.o.o. KONJIC, 4227825760007
Ukupno po stranici 340.240,35 6.783.658,47 329.025,39