Pretraga

Ukupno 47068
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU OŠ Vrhbosna Sarajevo Izdaci za nabavku materijala za održavanje opreme ( kablovi) Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.10.2020 210,00 210,00 UNI EXPERT D.O.O.
JU OŠ Vrhbosna Sarajevo Izdaci za nabavku materijala za održavanje opreme ( kablovi) Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.10.2020 210,00 210,00 UNI EXPERT D.O.O.
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga zakupa 7/20 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 04.08.2020 5061,47 5061,47
Općinski sud u Sarajevu Nabava službenog lista 8/20 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 11.08.2020 1240,00 1240,00 JP NIO Službeni list BiH
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga zakupa 8/20 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 05.08.2020 5061,47 5061,47
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga grijanja 8/20 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.08.2020 12334,72 12334,72 KJKP Toplane d.o.o. Sarajevo
Općinski sud u Sarajevu Grijanje 8/20 (refundacija vode) Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 26.08.2020 117,28 117,28
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga grijanja 7/20 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 04.08.2020 12334,72 12334,72 KJKP Toplane d.o.o. Sarajevo
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga grijanja 6/20 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 04.08.2020 12334,72 12334,72 KJKP Toplane d.o.o. Sarajevo
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga električne energije 8/20 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.08.2020 1064,38 1064,38 JP BH pošta d.o.o. Sarajevo
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga električne energije 7/20 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 04.08.2020 1300,90 1300,90
JU Građevinski fakultet UNSA Održavanje higijene u zgradi fakulteta i ostalim nastavnim zgradama Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.10.2020 1317,41 R&S d.o.o. Sarajevo
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga električne enrgije 6/20 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 04.08.2020 1972,86 1972,86 JP Elektroprivreda BiH
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga pošte 8/20 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.08.2020 71534,70 71534,70 JP BH pošta d.o.o. Sarajevo
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga pošte 7/20 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 04.08.2020 112190,35 12190,35
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga pošte 6/20 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 04.08.2020 162186,25 162186,25 JP BH pošta d.o.o. Sarajevo
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga odvoza smeća 8/20 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.08.2020 193,28 193,28 KJKP Rad d.o.o. Sarajevo
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Usluge opravke trake na sortirnici -20 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 23.09.2020
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga odvoza smeća 7/20 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 04.08.2020 193,28 193,28
JU Srednjoškolski centar Vogošća Dopuna plana j.n.za 2020 godinu Plan nabavki 19.10.2020
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka aparata za mjerenje parametara deponijskog plina -20 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 16.09.2020
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Usluge servisa i održavanja građevinskih mašina - bitteli, fiat hitachi i new holand lot 4 -20 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 17.09.2020
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Usluge servisa i održavanja građevinskih mašina - vogele i hamm lot 3 -20 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 17.09.2020
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Usluge servisa i održavanja građevinskih mašina - bomag lot 2 -20 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 17.09.2020
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Usluge servisa i održavanja građevinskih mašina - caterpilar lot 1 -20 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 17.09.2020
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka ležajeva i semeringa -20 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 17.09.2020
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo KN 10-05-20 - NABAVKA – RTG FILMOVA I PRATEĆEG MATERIJALA ZA POTREBE ZAVODA ZA 2020. GODINU Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 22.10.2020
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o redovnom održavanju motornih vozila makre Renault u garantnom roku (LOT 3) Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 01.10.2020 GUMA M d.o.o. Mostar
JU Veterinarski fakultet UNSA Odluka o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma za nabavku roba: RT-PCR+IC KIT (400) Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.10.2020 5124,60 5124,60 MIKRO+POLO d.o.o Pijačna 14k 71000 Sarajevo br. ID 4201572320006
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka grejdera -20: Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 16.09.2020
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka filtera za motorna vozila -20 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 11.09.2020
JU Veterinarski fakultet UNSA Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku:usluga izrada projekta izvedenog stanja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.10.2020 6786,00 6786,00
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Servis i održavanja teretnih vozila - VW - lot 3 -20 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 07.09.2020
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Servis i održavanja teretnih vozila - hyundai - lot 2 -20 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 07.09.2020
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Servis i održavanja teretnih vozila - renault - lot 1 -20 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 07.09.2020
KJP ZOI 84 LOT 3.- Nabavka ulja i maziva za mašine, Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 19.10.2020 11700,00 KARE d.o.o.Sarajevo
JU OŠ "Hamdija Kreševljaković" Nabavka materijala za čišćenje ( Septembar 2020) Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.10.2020 601,66 601,66 R&S D.O.O. Sarajevo
JU OŠ "Hamdija Kreševljaković" Izdaci za električnu energiju mjesec Septembar Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 30.09.2020 416,91 416,91 JP ELEKTROPRIVREDA BIH D.D. 4200225150030
KJP ZOI 84 LOT 3.- Nabavka i sukcesivna isporuka lož ulja za potrebe kotlovnice zgrade uprava Ul.Branilaca Sarajeva 21 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 12.10.2020 58500,00 GREEN OIL d.o.o.
JU OŠ "Hamdija Kreševljaković" Izdaci za plin, septembar 2020. Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 30.09.2020 35,10 35,10 SARAJEVO GAS D.O.O.
KJP ZOI 84 LOT 2.- Nabavka i sukcesivna isporuka goriva za potrebe tehničke baze na Bjelašnici Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 12.10.2020 257400,00 GREEN OIL d.o.o.
KJP ZOI 84 LOT 1.- Nabavka i sukcesivna isporuka goriva na benzinskim pumpama Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 12.10.2020 70200,00 GREEN OIL d.o.o.
JU OŠ "Hamdija Kreševljaković" Usluge servisiranja ( kotlovnica) Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.10.2020 351,00 351,00 Obrtnička djelatnost " Batistuti"
Ministarstvo saobraćaja „Izvođenje radova na projektu rehabilitacije saobraćajnice u ulici Ahatovićka, od P10 do P33, dužine cca 430m“ Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 14.09.2020
Ministarstvo saobraćaja „Održavanje puteva u nadležnosti Direkcije za puteve Kantona Sarajevo na području Kantona Sarajevo za razdoblje od četiri godine“ Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 18.08.2020
KJP ZOI 84 USLUGE SERVISIRANJE DVOSJEDNE ŽIČARE NA MALOM POLJU GENERALNI REMONT Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 15.10.2020 696816,90 Strucon d.o.o.Sarajevo
KJP ZOI 84 Nabavka ski karata Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 20.10.2020 88193,03 INTELLTRAFFIC d.o.o.Banja Luka
Općinski sud u Sarajevu Nabava sredstava za održavanje higijene** Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 25.07.2020 8087,62 Plan Plus d.o.o. Zenica
Općinski sud u Sarajevu Nabava sredstava za dezinfekciju 7/20. Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 04.08.2020 300,00 300,00 Unis komerc d.d. Sarajevo
Općinski sud u Sarajevu Nabava sredstava za dezinfekciju 7/20 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 04.08.2020 273,49 273,49 ITR d.o.o. Sarajevo
Ukupno po stranici 0,00 1.605.644,10 313.429,14