Pretraga

Ukupno 28713
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Elektrotehnički fakultet UNSA Nabavka higijenskih i kuhinjskih brisača za 2019. godinu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.03.2019 7020,00 Violeta d.o.o. Grude
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Urgentne i prioritetne sanacije fasada Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 14.03.2019
JU Akademija likovnih umjetnosti Usluga objave oglasa 8 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.03.2019 518,31 518,31 Oslobođenje servisi d.o.o. Sarajevo, ID 4202263820009
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka srestava za čišćenje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.03.2019 718,40 718,40 Penny Plus d.o.o. Sarajevo, Vogošća ID 4200162210002
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka zaštitne opreme Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.03.2019 124,50 124,50 Penny Plus d.o.o. Sarajevo, Vogošća ID 4200162210002
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka sanitarne opreme 2 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.03.2019 234,00 234,00 Penny Plus d.o.o. Sarajevo, Vogošća ID 4200162210002
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluga servisiranja kopir aparata u pisarni Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo 2019. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.04.2019 76,05 76,05 RACIONAL D.O.O., Novo Sarajevo, 4200012750009
JU Akademija likovnih umjetnosti Usluga programiranja sistema i obuka Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.03.2019 35,10 35,10 Unilab d.o.o. Sarajevo, ID 4200054160007
JU Akademija likovnih umjetnosti Usluka štampanja brojeva za ormariće Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.03.2019 84,24 84,24 Media biro d.o.o. Sarajevo, ID 4201578870008
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka kancelarijskog materijala 10 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2019 21,90 21,90 Svjetlostkomerc d.o.o. Sarajevo, ID 4200177160001
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka tehničkog filca Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.03.2019 250,81 250,81 Euroguma d.o.o. Sarajevo, ID 4200621180006
JU Kantonalni centar za socijalni rad javna nabavka_kupovina proizvoda za čišćenje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.04.2019 5745,29 5745,29 TPDC Sarajevo, ID 4200115050005
JU Kantonalni centar za socijalni rad Javna nabavka - stručno usavršavanje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.04.2019 170,00 170,00 REFAM CREATIVE SOLUTIONS DOO, Sarajevo, ID 4200545220001
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Održavanje i nadzor sistema vatrodojave - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.04.2019 6224,40 6224,40 DSC d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Održavanje i nadzor sistema vatrodojave Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 28.03.2019 6224,40
JU OŠ "6. mart", Hadžići Nabavka tv. opr. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.05.2018 2099,16 2099,16 Kamer Commerce d.o.o Sarajevo
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo JUZZJZKS Odluka o izboru - PRANJE I PEGLANJE RADNE ODJEĆE Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev
JU Veterinarski fakultet UNSA nabavka roba"Laboratorijski materijal" Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.04.2019 3151,40 3151,40 BOSNA-VET DOO 4218160510005 Zenica
JU OŠ "6. mart", Hadžići Nabavka tv. opreme Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 10.05.2018 2099,16
JU OŠ "6. mart", Hadžići Nabavka televizijske opreme Plan nabavki 26.04.2018
JU Veterinarski fakultet UNSA Adaptacija predavaone Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.04.2019 6985,50 6985,50 OD "OBNOVA" vl. I. Saračević 4300679080006 Sarajevo Novi Grad
JU Mašinski fakultet UNSA Servis kopir aparata AK Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2019 22.01.2019 799,93 25.01.2019 799,93 799,93 C-SERVIS d.o.o. Sarajevo 4200023360008
JU OŠ "6. mart", Hadžići Nabavka kompjuterske opr. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.05.2018 2992,00 2992,00 Media Market d.o.o Sarajevo
JU OŠ "6. mart", Hadžići Nabavka elektornske opr. Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 10.05.2018 2992,00
JU OŠ "6. mart", Hadžići Nabavka elektronske opr. Plan nabavki 10.05.2018
JU OŠ "6. mart", Hadžići Nabavka tonera i komp opreme Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.04.2018 1300,00 1300,00 LIBE d.o.o Hadžići
JU OŠ "6. mart", Hadžići Nabavka tonera i komp. opreme Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 23.03.2018 1300,00
JU OŠ "6. mart", Hadžići Nabavka tonera i kompjuterske opreme Plan nabavki 09.02.2018
JU Prva bošnjačka gimnazija Emitovanje radio reklame Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 12.04.2019 675,79
JU OŠ "6. mart", Hadžići Nabavka materijala za tekuce održavanje zgrade Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.03.2018 3500,00 3500,00 SEOS d.o.o Pazarić
JU Srednjoškolski centar Vogošća Odluka o prihvatanju ponude za nabavku materijala za tekuće održavanje i ugovor sa Penny plus doo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.04.2019 2000,00
JU Srednjoškolski centar Vogošća Odluka o pokretanju postupka j.n.materijala za tekuće održavanje škole Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 03.04.2019 2000,00
JU Mašinski fakultet UNSA Štamparske usluge MT Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2019 03.01.2019 96,00 15.01.2019 96,00 96,00 CORON S d.o.o. Sarajevo 420022639000
JU OŠ "6. mart", Hadžići Materijal za tekuće održavanje zgrade Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 22.02.2018 3500,00
KJKP Tržnice-Pijace d.o.o. Sarajevo Prva izmjena i dopuna Plana javnih nabavki Preduzeća za 2019.godinu Plan nabavki 15.04.2019
JU OŠ "6. mart", Hadžići Materijal za tekuce odrzavanje Plan nabavki 09.02.2018
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo JUZZJZKS Odluka o pokretanju postupka usluge KALIBRACIJE I VALIDACIJE MJERNE OPREME Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 16.04.2019
JU Kantonalni centar za socijalni rad Javna nabavka_kabal Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.02.2019 10,90 10,90 BINGO DOO, ILIJAŠ, ID 4209253451735
JU Kantonalni centar za socijalni rad Javna nabavka - memorije Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.04.2019 63,18 63,18 Bosnien Business Systems, Sarajevo, ID 4200298380009
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Injektor za automatsku špricu (kontrast) – 2 komada za potrebe Odjeljenja za radiologiju - Ugovor Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 01.04.2019 116766,00 116766,00 "BERG" d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Injektor za automatsku špricu (kontrast) – 2 komada za potrebe Odjeljenja za radiologiju Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 27.02.2019 116766,00
JU Srednjoškolski centar Vogošća Odluka o prihvatanju ponude za nabavku materijala za čiušćenje i ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.04.2019 2000,00 Penny plus doo
JU Srednjoškolski centar Vogošća Odluka o pokretanju postupka j.n. materijala za čišćenje Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 03.04.2019 2000,00
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo JUZZJZKS Odluka o pokretanju postupka - ZBRINJAVANJE INFEKTIVNOG OTPADA Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 05.04.2019
Ministarstvo za boračka pitanja Odluka o 1. izmjeni i dopuni Plana javnih nabavki za 2019. godinu Plan nabavki 18.04.2019
Ministarstvo za boračka pitanja 1. IZMJENA PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2019.g. Plan nabavki 18.04.2019
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Knjige – 27 naslova - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.04.2019 5364,01 5364,01 IKD UNIVERSITY PRESS d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Knjige – 27 naslova Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 07.03.2019 5364,01
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Sitni inventar za potrebe radnica na održavanju higijene - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.04.2019 6995,73 6995,73 ECOTIME d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Sitni inventar za potrebe radnica na održavanju higijene Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 28.03.2019 6995,73
Ukupno po stranici 150.813,02 175.346,81 164.326,81