Pretraga

Ukupno 25440
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka stručne literature - godišnja pretplata na časopis „ZIPS 2019” Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.01.2019 500,00 500,00 Privredna Štampa Doo, lidža, 200088140005
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka stručne literature knjiga: „Priručnik o porezima i doprinosima za 2019. godinu” Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.01.2019 234,00 234,00 Fineks d.o.o. sarajevo, Novo Sarajevo, 4200034640002
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Ugradnja industrijskog motora PAGASO Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.10.2018 1550,00 08.11.2018 1550,00 1550,00 Alu-Sar Sarajlić o.r. Srebrenik, 4310598790004
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Nabavka i isporuka laminata Ugovaranje i realizacija 26.12.2018 26.12.2018 3387,13 07.01.2019 3387,13 3387,13 Lamper doo Sarajevo
JU OŠ “Srednje” Ilijaš Radovi na objektu podrucne škole u Kamenici Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.11.2018 7000,00 7000,00 Fazum-Gradnja d.o.o Ilijaš, Sarajevo, ID broj: 4200347420003
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Nabavka knjiga 18 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.12.2018 6990,10 6990,10 Svjetlost Sars, 4200191820006, Sarajevo
JU Univerzitet u Sarajevu PRUŽANJE PODRŠKE ZA MREŽNE UREĐAJE Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 17.01.2019 13958,10
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Cerada za vozilo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.12.2018 1209,80 1209,80 Cetex d.o.o., 4300040190005
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Plastične tablice za označavanje interventnih ventila Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.11.2018 6891,40 6892,00 CMC Group d.o.o., 4200213810000, Ilijaš
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Invertor UPS ON LINE Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.11.2018 4621,50 4621,50 ENERGOINVEST SUE d.d., 4200420360006, Ilidža
JU Srednjoškolski centar Hadžići Usluga objavljivanja smrtovnice za Begić Selmana Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 220,00
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Alat za autogeno zavarivanje če cijevi i fitinga Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.11.2018 6892,50 6892,50 Messer Tehnoplin, 4200350720000, Sarajevo
JU OŠ "Deseta osnovna škola" Nabavka knjiga za biblioteku škole. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.12.2018 1116,74 1116,74 Avdić 3A d.o.o. ID:4200601070000
JU OŠ "Deseta osnovna škola" Nabavka lektira za biblioteku škole Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 19.12.2018 1116,74
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluge registracije službenog vozila Škoda Octavia Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo 2019 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 10.01.2019 162,21 162,21 MUP KANTONA SARAJEVO, Sarajevo Centar, 4200220350006
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluge tehničkog pregleda službenog vozila Škoda Octavia Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo 2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.01.2019 86,83 86,83 REGOS TIM d.o.o. Sarajevo, Sarajevo Novi Grad, 4200976120004
JU OŠ "Vladislav Skarić" Ugovaranje-lož ulje Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 21.12.2018 53969,21 53969,01 "HIFA PETROL" d.o.o. Sarajevo 4200999090005
JU OŠ "Vladislav Skarić" Pokretanje postupka - lož ulje Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 05.11.2018 53969,21
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka kancelarijskog materijala 8 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.12.2018 775,30 775,30 Svjetlostkomerc d.o.o. Sarajevo, ID 4200177160001
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka boje 4 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.12.2018 269,46 269,46 Farb-Ex d.o.o. Sarajevo, ID 4200147840008
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka brusilice 2 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.12.2018 287,41 287,41 Welller d.o.o. Sarajevo, ID 4200241600002
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Sanitarna galanterija za CZK Vogošća Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.11.2018 3235,00 3044,40 Luk d.o.o., 4200441950008, Sarajevo
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka vatrogasnih aparata 2 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.12.2018 128,00 149,76 Granulo-RE d.o.o. Sarajevo, ID 4200004570000
JU Centar "Vladimir Nazor" Radovi na rekonstrukciji predulaza Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.06.2018 1801,80 1801,80 HENING BAU 4218955980000
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka printera 3 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.12.2018 582,66 582,66 Printex d.o.o. Sarajevo, ID 4200597450005
JU Centar "Vladimir Nazor" Hrana za projekat žene diplomatskog kora Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.04.2018 3100,00 3100,00 Panera melius d.o.o. 4202044350005
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Izrada elaborata o izmjeni režima saobraćaja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.10.2018 5148,00 5148,00 Kvadrat d.o.o., 4200640480002, Sarajevo
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo LJekarski pregled radnika raspoređenih na poslove sa posebnim uslovima Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 29.10.2018 6949,80 6949,80 Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika, 4200187710000, Sarajevo
JU Centar "Vladimir Nazor" Iftar za radnike Centra Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.06.2018 1320,00 1320,00 MRKULIĆ KOMPANY d.o.o. 4200673570007
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka grafičkih tableta Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.12.2018 1068,00 1068,00 M-Computers d.o.o. Sarajevo, ID 4201089910005
JU Centar "Vladimir Nazor" Kancelarijska oprema * Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.06.2018 4024,74 4024,74 FEF EXPORT IMPORT d.o.o. 4200160190004
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka računarske opreme 4 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.12.2018 645,90 645,90 M-Computers d.o.o. Sarajevo, ID 4201089910005
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Svjetleće reklame za CZK Vogošća Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.10.2018 5569,20 5569,20 Neon Desing d.o.o., 4300049220004, Sarajevo
JU OŠ "Hašim Spahić" Proširenje vatrodojavnog sistema u školi Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.12.2018 5694,39 5694,39 "SUPERNOVA" d.o.o. Zavidovići
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Kancelarijski namjestaj za CZK Vogošća Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.10.2018 6926,40 6926,40 INEA
JU Centar "Vladimir Nazor" Molersko-farbarski radovi Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.04.2018 1710,07 1710,07 "DADO" obrtnička djelatnost 4319100560004
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Servis viljuskara 18 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.10.2018 1579,50 1579,50 IBR Servis, 4302982500002, Sarajevo
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Medicinska oprema Lot5-5 kardioloških stolica-UGOVOR Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 10.12.2018 3685,50 EMEDING d.o.o. ID:4200934120004
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Medicinska oprema Lot5-5 kardioloških stolica Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 19.09.2018 3685,50
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Medicinska oprema Lot4-5 glavnih samoutovarnih kolica-UGOVOR Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 10.12.2018 114075,00 INEL BH d.o.o. ID: 4218528560008
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Medicinska oprema Lot4- 5 Glavnih samoutovarnih kolica Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 19.09.2018 114075,00
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. 150/18 - Nabavka, izvođenje i puštanje u rad vodozahvata Konaci 1 i Konaci 2 na izvorištu Bačevo Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 11.01.2019
KJP ZOI 84 Nabavka led ekrana. Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 25.12.2018 114601,50 114601,50 Imtec d.o.o.Sarajevo
KJP ZOI 84 Nabavka računarske opreme i softvera Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 26.12.2018 22530,84 22530,84 UNI-EXPERT d.o.o.
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Kotizacija za učešće na konferenciji Dani primjene gasa Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.09.2018 4680,00 4680,00 IGT d.o.o., 4200008480005, Sarajevo
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka maski za zaštitu uposlenika Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.01.2019 336,43 Italgroup d.o.o. Sarajevo ID: 4200552600006
JU OŠ "Vladislav Skarić" II Izmjene plana nabavki 2018. godine Plan nabavki 28.09.2018
JU OŠ "Mirsad Prnjavorac" Vogošća IZMJENA PLANA JAVNIH NABAVKI- DECEMBAR Plan nabavki 26.12.2018
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Separacija Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 17.01.2019 99900,00
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Beton i betonska galanterija Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 17.01.2019 50324,95
Ukupno po stranici 342.186,63 405.336,32 287.070,95