Pretraga

Ukupno 43428
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Mašinski fakultet UNSA Sredstva za dezinfekciju prostora Fakulteta Plan nabavki 14.04.2020
JU Sarajevska filharmonija Dopuna plana nabavki 2020 Filharmonija Plan nabavki 03.07.2020
JU Mašinski fakultet UNSA Standardi HL Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.04.2020 15.05.2020 369,60 01.06.2020 369,60 369,60 Institut za standardizaciju BiH 4402553460005
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Ugovor o nabavci čunjeva za poligon za polaganje "A" kategorije za potrebe Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.06.2020 631,80 631,80 Meridian Group d.o.o. Sarajevo
Stručna služba za zajedničke poslove Usluge popravke i održavanja objekta Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.06.2020 2561,13 2561,13 2561,13 Neimari d.o.o.
JU Mašinski fakultet UNSA Sijalice i led panik rasvjeta u Velikom amfiteatru Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.04.2020 03.06.2020 2703,27 05.06.2020 2703,27 2703,27 Elektro Cilović Tarčin 4301497690000
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka kancelarijskog materijala za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo 2020. godine Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 02.07.2020 58734,00 0,00 DEFTER DOO SARAJEVO, Sarajevo Novi Grad, 4200303990007
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Usluge reparacije ltve volana Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.06.2020 450,00 O.R. AUTOSERVIS " MIRZA"
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o javnoj nabavci: USLUGE KOPIRANJA-06. 07. 2020. godine Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.06.2020 7020,00 7020,00 KONICA MINOLTA POSLOVNA RJEŠENJA BH d.o.o. ul. Azize Šaćirbegović 1, 71000 Sarajevo ID: 4201294680004
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Lijekovi I/3/2020 iz različitih grupa po ATC klasifikaciji za potrebe svih klnika.. KCUS-a Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 10.06.2020 651163,50 Farmacija 2011 d.o.o. Bihać za LOT 2, 30, 33 i 36
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka kancelarijskog i potrošnog materijala 2020 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 16.06.2020 5171,40
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Lijekovi I/3/2020 iz različitih grupa po ATC klasifikaciji za potrebe svih klnika KCUS-a.. Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 10.06.2020 247613,14 Hercegovinalijek d.o.o. - Mostar za LOT 7, 9, 10, 13, 22, 29, 31, 34 i 40
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Lijekovi. I/3/2020 iz različitih grupa po ATC klasifikaciji za potrebe svih klnika KCUS-a. Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 10.06.2020 73476,00 Licentis d.o.o. Sarajevo za LOT 50
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka Tonera, ketridža i ribona 2020 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 03.06.2020 3381,30
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Lijekovi I/3/2020 iz različitih grupa po ATC klasifikaciji za potrebe svih klnika KCUS-a. Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 10.06.2020 211840,18 Farmavita d.o.o. Sarajevo za LOT 11, 15, 38, 47, 53
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu .Lijekovi I/3/2020 iz različitih grupa po ATC klasifikaciji za potrebe svih klnika KCUS-a Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 10.06.2020 105328,08 Pharma Maac d.o.o. Sarajevo za LOT 35
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Lijekovi I/3/2020 iz različitih grupa po ATC klasifikaciji za potrebe svih klnika KCUS-a Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 10.06.2020 202933,60 Phoenix Pharma d.o.o. - Bijeljina za LOT 1, 6, 8, 12, 14, 16, 17, 18, 20, 25, 26, 37, 39, 48 i 49
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluge kolektivno-kombinovano osiguranje svih uposlenika 2020 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.07.2020 4492,80 4492,80 Sarajevo osiguranje d.d Sarajevo 4200326930184
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluge sistematskog i sanitarnog pregleda radnika 2020. godina Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.07.2020 5840,10 5840,10 JU Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Univerziteta u Sarajevu 4200098290005
JU OŠ "Hašim Spahić" Nabavka česmi za umivaonike (7 komada) i nabavka zahodske (WC) daske Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.06.2020 312,23 312,23 "Hodžeks" do.o. Ilijaš, ID broj: 4200554720009
JU Fakultet zdravstvenih studija Nabavka licenci i antivirusnih prograama s instalacijom Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.06.2020 2810,25 SYS COMPANY D.O.O., ul. Šibenska bb Sarajevo, ID:4200236600002
JU Mašinski fakultet UNSA CIP za knjigu energetski tehnologija NH Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.04.2020 27.05.2020 80,00 11.06.2020 80,00 80,00 Nacionalna i univerzitetska biblioteka BiH 4200260490005
KJP ZOI 84 Nabavka higijenskog materijala. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.07.2020 3141,08 R&S d.o.o.Sarajevo
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluge održavanja seminara o aktuelnim pitanjima iz računovodstva 2 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.07.2020 80,00 80,00 Revicon d.o.o Sarajevo 4200491380008
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o nabavci pogonskog goriva - MUP KS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 06.07.2020
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka poljoprivredne opreme i materijala 1 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.06.2020 1678,31 1678,31 Granum d.o.o Čapljina 4227097120004
JU Mašinski fakultet UNSA Servis Laptop računara IH Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.04.2020 19.05.2020 222,30 02.06.2020 222,30 222,30 KAMER COMMERCE d.o.o. Ilidža 4200086440001
JU OŠ "Alija Nametak" Plan javnih nabavki za 2020 OŠ "Alija Nametak" Plan nabavki
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluge održavanja seminara o aktuelnim pitanjima iz radnog prava 1 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.06.2020 60,00 60,00 Revicon d.o.o Sarajevo 4200491380008
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluge održavanja seminara o aktuelnim pitanjima iz računovodstva 1 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.06.2020 80,00 80,00 Revicon d.o.o Sarajevo 4200491380008
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka držača za tečne sapune Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.06.2020 132,68 132,68 Defter Komerc d.o.o Sarajevo 44200535260005
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluge vanredne protuepidemiološke dezinfekcije Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.06.2020 175,00 175,00 Sanacija 3D d.o.o Sarajevo 4202033660002
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluge štampanja fascikli sa logom fakulteta Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.06.2020 1196,91 1196,91 TMP d.o.o Sarajevo 4200207500007
Ministarstvo finansija nabavka usluga oglašavanja javnog oglasa Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.07.2020 216,45 216,45 Avaz-roto press d.o.o. Sarajevo ID broj:4200934630002
JU Akademija scenskih umjetnosti UNSA Nabavka TV i video monitora sa pratećom opremom Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 06.07.2020
Ministarstvo finansija javna nabavka usluga oglašavanja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.07.2020 188,37 188,37 Oslobođenje servisi d.o.o. Sarajevo ID broj:4202263820009
JU Mašinski fakultet UNSA Step motor,mikroprekidač,napojna jedinica,taster gljiva nepovratni AM Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.04.2020 11.05.2020 416,60 29.06.2020 416,60 416,60 KOMEL d.o.o. Vogošća 4200491890073
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Nabavka auto guma za vozila Zavoda Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 08.06.2020
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluge montaže interaktivne opreme Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.06.2020 163,80 163,80 Imtec d.o.o Sarajevo 4200918780053
JU Fakultet zdravstvenih studija Usluge prijevoza u organizaciji ferijalne prakse i terenske nastave Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.06.2020 4680,00 CENTROTRANS-EUROLINS D.D. SARAJEVO, ID: 4200153220003
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka knjiga Enciklopedija ljekovitog, korisnog i medonosnog bilja i dr. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.06.2020 189,00 189,00 Naklada Begen d.o.o Sarajevo 4200511160000
JU Mašinski fakultet UNSA Klima uređaj 4 kom. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.04.2020 09.04.2020 3600,00 19.05.2020 3600,00 3600,00 Trgovačka radnja AS Vogošća 4302845180009
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka projektnog platna i stropnog nosača Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.06.2020 667,89 667,89 Imtec d.o.o Sarajevo 4200918780053
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka raznih ostalih usluga (kopiranje, uramljivanje, izrada službenih kartica, vizit kartica, izrada ključeva i sve ostale usluge) za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - usluga izrade ključeva 2020. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.07.2020 6,00 6,00 Ćurić Almasa, samostalna bravarska radnja "AS" Sarajevo, Sarajevo Centar, 4300874290007
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka sitnog inventara za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - za potrebe Ureda GKT Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.06.2020 98,99 98,99 DOMOD D.O.O. SARAJEVO, Sarajevo Centar, 4201952400070
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka raznog materijala za tekuće održavanje u zgradi Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo, uključujući i materijal koji se nabavlja putem blagajne - osvježivač za auto 2020. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.06.2020 6,45 6,45 MERCATOR BH LOŽIONIČKA 16 SARAJEVO, Novo Sarajevo, 4200841111889
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka raznog materijala za tekuće održavanje u zgradi Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo, uključujući i materijal koji se nabavlja putem blagajne - silikon bezbojni Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.06.2020 4,50 4,50 Nerminprom d.o.o. Sarajevo, Sarajevo Novi Grad, 4201898430006
JU Mašinski fakultet UNSA Jednoručna glodalica AM Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.04.2020 11.05.2020 215,00 08.06.2020 215,00 215,00 TOOL EXPERIS d.o.o. Vogošća 4202701520005
JU Mašinski fakultet UNSA Radni sto i stolice AM Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.04.2020 21.05.2020 1053,00 08.06.2020 1053,00 1053,00 JYSK d.o.o. Sarajevo 4201488880004
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka usluga rada freze za asfalt -20 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.05.2020 4001,40 14.05.2020 4001,40 4001,40 BOSMAN d.o.o.Sarajevo, 4200329520009
Ukupno po stranici 23.775,00 1.600.633,41 38.463,58