Pretraga

Ukupno 26577
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Zavod za sportsku medicinu Kantona Saraejvo Plan javnih nabavki J.U. Zavoda za sportsku medicinu Kantona Sarajevo za 2019. godinu Plan nabavki 11.02.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Pružanje usluga servisiranja rashladnih agregata (čilera) Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 23.01.2019 23400,00
JU Elektrotehnički fakultet UNSA Nabavka SPF modula i optičkih kablova Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.02.2019 1876,66 1876,66 Network d.o.o. Sarajevo
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluga oglašavanja u medijima - osmrtnice, oglasi i sl. za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo – objava oglasa za prijem namještenika na određeno vrijeme Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.02.2019 434,36 434,36 Avaz roto press d.o.o., Sarajevo Centar, 4200934630002
JU Elektrotehnički fakultet UNSA Nabavka SSD računarskih medija Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.02.2019 1614,00 1614,00
JU Pozorište mladih Sarajevo Ugovor održavanje web stranice Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.01.2019 1575,00 22.02.2019 1575,00 1575,00
JU Elektrotehnički fakultet UNSA Nabavka razvojne ploče za potrebe realizacije projekta Ugovaranje i realizacija pregovarački postupak bez objave obavještenja 29.01.2019 10167,66 10167,66 Terasic Inc.
JU Mašinski fakultet UNSA Štampanje knjige VD Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.02.2018 22.01.2019 250,00 25.01.2019 250,00 250,00 SZR Fotokopirnica Alikadić Sarajevo
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Usluge revizije za potrebe projekta Challenge to Change Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 07.02.2019 3510,00 "REVKER" d.o.o. Sarajevo 4200971320005
JU Srednjoškolski centar Vogošća Odluka o prihvatanju ponude za nabavku rekreacione opreme Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.12.2018 1000,00 Ivabo doo
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Medicinska sredstva III-2-18-lotovi 47 i 49 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 10.01.2019 21528,00 MINERVA MEDICA doo, Ilidža, 4201627240007
JU Srednjoškolski centar Vogošća Odluka o pokretanju postupka nabavke rekreacione opreme Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 26.12.2018 1000,00
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Medicinska sredstva III-2-18-lot 4,35 i 42 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 11.01.2019 4646,07 ENA doo, Sarajevo, 4200037070002
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Medicinska sredstva III-2-18-lotovi 39,40 i 46 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 10.01.2019 12148,73 MIKRO+POLO doo, Sarajevo, 4201572320006
JU Pozorište mladih Sarajevo Odluka o pokretanju održavanje web stranice Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 21.02.2019 1575,00
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Medicinska sredstva III-2-18-lotovi 16,17,18,19,20,21,22,23,24,34,43 i 52 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 10.01.2019 66164,38 Sarajevo-farm doo, Sarajevo, 4201103250005
JU Pozorište mladih Sarajevo 2019 Plan javnih nabavki Plan nabavki 04.02.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Usluge izrade štambilja sa datumarom 2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.02.2019 81,90 DES d.o.o. Sarajevo ID: 4200721480007
JU Srednjoškolski centar Vogošća Odluka o prihvatanju ponude za nabavku i polaganje betonskih ploča Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.12.2018 737,10 HIDROM doo
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Pretplata na časopis Sl. glasnik BiH i Sl. novine FBiH i KS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.02.2019 2305,00 JP NIO Službeni list BiH, Sarajevo ID:4200226120002
JU Srednjoškolski centar Vogošća Odluka o pokretanju postupka nabavke i polaganja betonskih ploča Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 18.12.2018 737,10
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Stručna obuka uposlenika Unutrašnje službe zaštite imovine i lica KCUS-a Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.02.2019 1180,00 Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova, Sarajevo ID:4200742210000
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Medicinska sredstva III-2-18-lot 3 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 10.01.2019 6318,00 BIOGNOST BH doo, Sarajevo, 4201589640004
JU Srednjoškolski centar Vogošća Odluka o prihvatanju ponude za nabavku instalacije operativnog sistema Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.12.2018 698,05 IMTEC DOO
JU Srednjoškolski centar Vogošća Odluka o pokretanju postupka nabavke instalacije operativnog sistema Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 26.12.2018 698,05
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Medicinska sredstva I-14-18-lotovi 1,5,26,27,28,30 i 37 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 10.01.2019 7753,59 SEMIKEM doo, Sarajevo 4200003250001
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Radovi na elektroinstalacijama Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.12.2018 2143,44 25.12.2018 2143,44 2143,44 Manner comerce d.o.o. Sarajevo, 4200181510009
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka i isporuka rezervnih dijelova za jedanaest respiratora Ivent proizvođača General Electric Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.02.2019 4884,75 MEDICAL d.o.o. Mostar - 4227010880008
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka i isporuka lampe za izvor hladnog svjetla i UV lampe za mikroskop proizvođača OLYMPUS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.02.2019 5810,34 SEDŽAN Ingenering d.o.o. Sarajevo -420025640006
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka i isporuka tabletirane soli za potrebe pripreme DEMI vode Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.02.2019 2948,40 VEGA-MIKS d.o.o. Živinice 4209335260008
JU Mašinski fakultet UNSA Eksterni DVD uređaj Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.02.2018 10.01.2019 219,35 10.01.2019 219,35 219,35 KAMER COMMERVE d.o.o. Sarajevo ID 42000864440001
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka i ugradnja govornih uređaja Ateus 2N za potrebe liftova na DIP-u, Centralnoj sterilizaciji i Onkologiji Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.02.2019 5651,00 DVG-ALM COMPANY Sarajevo
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Pokloni za penzionere - ručni satovi Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.12.2018 2808,00 18.12.2018 2808,00 2808,00 GOLDTIME d.o.o. Sarajevo, 4200341650007
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka alata: Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.12.2018 2154,40 25.12.2018 2154,40 2154,40 PENNY PLUS d.o.o. Sarajevo, 4200162210002
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nihalne veze Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.11.2018 6895,75 03.12.2018 6895,75 6895,75 Inter auto d.o.o. Sarajevo, 4200204580000
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Lijekovi I/9/18-FDG Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 16.01.2019 2281453,20 IIntrade Pharm doo, 4200359510008, Sarajevo
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Medicinska sredstva III-16-18-1 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 22.01.2019 1017900,00 FARMAVITA d.o.o., Vogošća, 4200075750009
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Radovi na zamjeni i montaži novih plinskih boilera Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.11.2018 2590,38 06.12.2018 2590,38 2590,38 CLIMA TRADE d.o.o. Sarajevo, 4200097130004
JU OŠ “Druga osnovna škola” HRANA ZA PRODUŽENI BORAVAK 12 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 31.12.2018 3668,27 3668,27 ECOVISION D.O.O. SARAJEVO 4201646030005
JU Fakultet zdravstvenih studija Nabavka medicinske i laboratorijske opreme Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 31.12.2018
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Arhitektonsko-tehničke usluge Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.11.2018 4914,00 28.11.2018 4914,00 GEOPROF d.o.o. Sarajevo, 4200103470009
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Izvođenje građ.radova na odv.povr.i otpadne vode sa platoa Reciklažnog dvorišta- Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 31.12.2018 57914,95 BBM d.o.o. Sarajevo, 4200096910006
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Izvođenje građ.radova na odv.povr.i otpadne vode sa platoa Reciklažnog dvorišta Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 31.10.2018 57914,95
JU OŠ “Druga osnovna škola” HRANA ZA PRODUŽENI BORAVAK 11 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 03.12.2018 3328,29 3328,29 ECOVISION D.O.O. SARAJEVO 4201646030005
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Najam gredera--- Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 10.12.2018 5709,60 BOSMAN d.o.o.Sarajevo, 4200329520009
JU OŠ “Druga osnovna škola” HRANA ZA PRODUŽENI BORAVAK 10 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 05.11.2018 3465,43 3465,43 ECOVISION D.O.O. SARAJEVO 4201646030005
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka sredstava za higijenu;; Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 07.12.2018 11693,80 GOLD MIGNON d.o.o. Sarajevo, 4200199130009
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka sredstava za higijenu; Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 30.10.2018 11693,80
JU OŠ “Druga osnovna škola” HRANA ZA PRODUŽENI BORAVAK 9 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 01.10.2018 3078,52 3078,52 ECOVISION D.O.O. SARAJEVO 4201646030005
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Kontinuirana nabavka goriva i maziva za službena vozila SERDA Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 07.02.2019
Ukupno po stranici 120.569,22 3.573.220,37 46.269,51