617 Pretraga | Javne nabavke Kantona Sarajevo

Pretraga

Ukupno 51172
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Nabavka kisika, acetilena, helija, azota, propan butana i sintetičkog gasa 20 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.03.2020 6980,83 4914,00 MESSER d.o.o., 4200350720000, Sarajevo
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo j.U.ZZJZKS Ugovor o javnoj nabavci usluga kalibracije i validacije mjerne opreme LOT1 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 13.01.2021 12881,70 LOTRIĆ CONTROL d.o.o.
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Javna nabavka radnookupacionog materijala Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.12.2020 403,50 403,50 403,50 Tugra d.o.o.
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Javna nabavka materijala za održavanje zgrade Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.12.2020 797,45 30.12.2020 797,45 797,45 Penny Plus d.o.o.
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Javna nabavka laptopa za potrebe korisnika Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.12.2020 6250,00 30.12.2020 6250,00 6250,00 Allied VTM d.o.o.
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Javna nabavka dva ručna detektora metala Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.12.2020 678,60 678,60 678,60 SWORD SECURITY D.O.O
JU Sarajevska filharmonija 064-20 nabavka kancelarijskog materijala Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.12.2020 65,52 Prim invest d.o.o. Sarajevo - 4200025140005
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Javna nabavka vrata za kupatilo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.12.2020 270,00 270,00 270,00 Yavuz d.o.o.
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Javna nabavka sportskih rekvizita Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.12.2020 95,20 95,20 95,20 Intersport BH d.o.o.
JU Stomatološki fakultet Zbrinjavanje infektivnog medicinskog otpada Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.05.2020 1,20 AIDA-COMERCE doo
JU Stomatološki fakultet Toaletni papir i papirni ubrus Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 09.07.2020 10,89 Keckom doo
JU Stomatološki fakultet Stomatološka oprema Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 24.06.2020
JU Stomatološki fakultet Servisiranje protivpožarne opreme Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.07.2020 2,50 Proving inzenjering doo
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Javna nabavka roba - dva profesionalna usisivača za mokro-suho usisavanje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.12.2020 1200,00 30.12.2020 1200,00 1200,00 Kamer Commerce d.o.o.
JU Stomatološki fakultet Usluge popravka i održavanje medicinske i precizne opreme Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.09.2020 5,98 Medical export-import doo
JU Stomatološki fakultet Sanitetski materijal - Septembar 2020 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak
JU Stomatološki fakultet Sanitetski materijal - Juni 2020 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 22.06.2020
JU Stomatološki fakultet Sanitetski materijal - April 2020 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 01.04.2020
JU Mašinski fakultet UNSA LOT 2- Osiguranje zaposlenika Mašinskog fakulteta u 2021 god. Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 14.04.2020 12.11.2020 7862,40 31.12.2020 7862,40 7862,40 Osiguranje AURA a.d. Banja Luka 4402741620001
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka razne dječije hrane Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 22.12.2020 62190,46 Primaprom d.o.o. Banja Luka ID: 4400938000002
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka specijalne mliječne formule Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 22.12.2020 19146,07 Evropa Lijek Pharma d.o.o. Sarajevo ID: 4201640770007
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka dječije hrane, pahuljica i kašica Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 22.12.2020 31456,34 Lala i Laćo d.o.o. Bijeljina ID: 4400304760004
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. DS 88/20-P Usluge print servisa Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.03.2020 21.01.2021 6815,25 Rebus d.o.o. Sarajevo
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Javna nabavka aparata za mljevenje mesa Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.12.2020 288,75 288,75 288,75 Gorenje Commerce d.o.o.
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Javna nabavka usluge štampanja promotivnog materijala Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.12.2020 614,25 614,25 614,25 Franex Trade d.o.o.
JU Srednja elektrotehnička škola Elektronske komponente za lab. rad Realizovan Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.12.2020 4949,73 4949,73 KOMEL d.o.o. Sarajevo
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Javna nabavka psiholoških testova Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.12.2020 393,12 393,12 393,12 Centar za primenjenu psihologiju d.o.o.
Stručna služba za zajedničke poslove Nabavka usluga održavanja motornih vozila Suzuki i Hyundai Kantona Sarajevo u 2021. godini Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 20.01.2021
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Javna nabavka materijala za održavanje sanitarija Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.12.2020 19,00 19,00 19,00 Penny Plus d.o.o.
JU Srednja elektrotehnička škola Elektronske komponente za lab. rad Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 11.12.2020 4949,73
JU Srednja elektrotehnička škola Računarsko mrežna oprema 2020 R Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.12.2020 6961,50 6961,50
JU Srednja elektrotehnička škola Računarsko mrežna oprema 2020 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 11.12.2020 6961,50
JU Srednja elektrotehnička škola Kancelarijski i administrativni materijal 2020 R Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.12.2020 3186,40 3186,40 SvjetlostSARS D.D.Sarajevo
JU Srednja elektrotehnička škola Kancelarijski i administrativni materijal 2020 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 11.12.2020 3186,40
JU Srednja elektrotehnička škola Multimedijalna oprema -Realizacija Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.12.2020 7002,45 7002,45 DISTI d.o.o.
Stručna služba za zajedničke poslove Ustupanje usluga obaveznog osiguranja motornih vozila Kantona Sarajevo u 2021. godini Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 30.12.2020
JU Mašinski fakultet UNSA LOT 1 -Osiguranje imovine Mašinskog fakulteta u 2021 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 14.04.2020 12.11.2020 2071,09 23.12.2020 2071,09 2071,09 WIENER OSIGURANJE VIG AD Banja Luka 4400590750002
JU Srednja elektrotehnička škola Multimedijalna oprema Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 11.12.2020 7002,45
Stručna služba za zajedničke poslove Ustupanja usluga tekućeg održavanja kafe aparata u bife-ima Kantona Sarajevo Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 21.12.2020
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci kancelarijskih stolica Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.12.2020
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci policijskih traka - UP Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.12.2020
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci rezervnih auto dijelova za motorna vozila marke VW (LOT-1) - UP Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 30.12.2020
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Javna nabavka školskih i stručnih knjiga Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.12.2020 1,00 330,42 330,42 SVJETLOSTKOMERC D.O.O.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci magacinskog (brodskog) kontejnera Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 31.12.2020 HYDRO-METAL d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci alata i pribora za auto servis Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.12.2020 CROM BH d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci rukavica za barutni test Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.12.2020 DERBY TRADE d.o.o. Brčko
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci bežičnog komunikacijskog linka - UP Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.12.2020 MIBO KOMUNIKACIJE d.o.o. Sarajevo
Stručna služba za zajedničke poslove Nabvka dodatnih pogodnosti "top-tima" - mobilni uređaji Ugovaranje i realizacija pregovarački postupak bez objave obavještenja 03.12.2020 1334,08 10.01.2021 1334,08 1334,08 «BH TELECOM» d.d.
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka materijala i alata za potrebe održavanja kruga KCUS-a Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 24.12.2020 14971,32
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka pribora/dijelova/potrošnog materijala za medicinsku opremu proizvođača MINDRAY Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 14.12.2020 132367,95
Ukupno po stranici 191.717,79 184.199,16 49.687,46