Pretraga

Ukupno 22690
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo Odluka o pokretanju postupka nabavke poslovno informacionog sistema u domenu Ekonomsko finansijske službe Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 08.11.2018
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo Odluka o pokretanju postupka nabavke Sistematskih-zdravstvenih pregleda-ANEX II. dio B Pokretanje i tok postupka 09.11.2018
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo Odluka o pokretanju postupka nabavke GPS/GSM uređaja Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 06.11.2018
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Rucni rezni, mjerni alat Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 09.07.2018 23394,50 23394,50 INTER COM d.o.o., 4218087760006, Zenica
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Rucni rezni i mjerni al Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 14.06.2018 23394,50
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo R-d za elek. korektore flow komputere i telem. Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 08.05.2018 29245,49 27609,00 Unis Fagas d.o.o., 4200580560001
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo R-d za elektronske korektore, flow Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 09.04.2018 29245,49
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka sredstava za čišćenje 6 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.10.2018 731,40 731,40 Penny Plus d.o.o. Sarajevo, ID 4200162210002
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Pružanje usluga hemijskog čišćenja kondenzatora rashladnih agregata (čilera) Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 16.10.2018 13806,00
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Pružanje usluga kontrole i servisiranja PP aparata i hidranata za potrebe KCUS-a Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 01.10.2018 22464,00
JU Mašinski fakultet UNSA Profesiona automatska meterološka stanica Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 26.02.2018 02.07.2018 11646,18 23.07.2018 11646,18 11646,18 Nitesco d.o.o. Sarajevo 4201697280006
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka i isporuka rezervnih dijelova za održavanje i popravku računara, monitora i printera za potrebe KCUS-a Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 02.10.2018 70200,00
JU Akademija likovnih umjetnosti Objava oglasa 4 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.10.2018 188,37 188,37 Oslobođenje servisi d.o.o. Sarajevo ID 4202263820009
JU Djeca Sarajeva Struja - Biseri - Septembar Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 02.10.2018 169,63 169,63 Javno preduzeće Elektroprivreda d.d. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Struja - Pčelica - Septembar Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 02.10.2018 134,62 134,62 Javno preduzeće Elektroprivreda d.d. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Struja - Bajka - Septembar Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 02.10.2018 130,08 130,08 Javno preduzeće Elektroprivreda d.d. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Struja - Šenoina - Septembar Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 02.10.2018 15,48 15,48 Javno preduzeće Elektroprivreda d.d. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Struja - Šareni voz - Septembar Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 02.10.2018 122,41 122,41 Javno preduzeće Elektroprivreda d.d. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Struja - Slavuj - Septembar Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 02.10.2018 192,93 192,93 Javno preduzeće Elektroprivreda d.d. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Struja - Uprava - Septembar - 2 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 03.10.2018 98,64 98,64 Javno preduzeće Elektroprivreda d.d. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Struja - Uprava - Septembar - 1 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 03.10.2018 43,84 43,84 Javno preduzeće Elektroprivreda d.d. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Struja - Makovi - Septembar Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 03.10.2018 25,62 25,62 Javno preduzeće Elektroprivreda d.d. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Struja - Vrapčić - Septembar Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 03.10.2018 20,79 20,79 Javno preduzeće Elektroprivreda d.d. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Struja - Iskrica - Septembar Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 02.10.2018 200,78 200,78 Javno preduzeće Elektroprivreda d.d. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Struja - Višnjik - Septembar Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 03.10.2018 197,74 197,74 Javno preduzeće Elektroprivreda d.d. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Struja - Lane - Septembar Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 02.10.2018 69,93 69,93 Javno preduzeće Elektroprivreda d.d. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Struja - Leptirić - Septembar Ugovaranje i realizacija poseban režim dodjele ugovora 02.10.2018 111,68 111,68 Javno preduzeće Elektroprivreda d.d. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Struja - Skenderija - Septembar Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 03.10.2018 170,87 170,87 Javno preduzeće Elektroprivreda d.d. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Struja - Srećica - Septembar Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 03.10.2018 252,56 252,56 Javno preduzeće Elektroprivreda d.d. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Struja - Kekec - Septembar Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 02.10.2018 321,69 321,69 Javno preduzeće Elektroprivreda d.d. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Struja - Mašnica - Septembar Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 03.10.2018 148,04 148,04 Javno preduzeće Elektroprivreda d.d. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Struja - Košuta - Septembar Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 03.10.2018 155,40 155,40 Javno preduzeće Elektroprivreda d.d. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Struja - Zvončić - Septembar Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 03.10.2018 79,20 79,20 Javno preduzeće Elektroprivreda d.d. Sarajevo
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluga otpreme pošte za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - oktobar 2018 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.10.2018 8201,24 8201,24 JP BH POŠTA D.O.O. SARAJEVO, Sarajevo Centar, 4200682210005
JU Djeca Sarajeva Struja - Kolibri - Septembar Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 02.10.2018 5,62 5,62 Javno preduzeće Elektroprivreda d.d. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Struja - Rosica - Septembar Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 03.10.2018 126,11 126,11 Javno preduzeće Elektroprivreda d.d. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Struja - Dunje - Septembar Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 02.10.2018 251,11 251,11 Javno preduzeće Elektroprivreda d.d. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Struja - Labudovi - Septembar Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 03.10.2018 133,75 133,75 Javno preduzeće Elektroprivreda d.d. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Struja - Lastavica - Septembar Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 02.10.2018 322,76 322,76 Javno preduzeće Elektroprivreda d.d. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Struja - Dječiji grad - Septembar Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 02.10.2018 1063,53 1063,53 Javno preduzeće Elektroprivreda d.d. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Struja - Vjeverica - Septembar Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 03.10.2018 5,62 5,62 Javno preduzeće Elektroprivreda d.d. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Struja - Zeko - Septembar Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 03.10.2018 65,17 65,17 Javno preduzeće Elektroprivreda d.d. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Struja - Kadifica - Septembar Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 03.10.2018 172,27 172,27 Javno preduzeće Elektroprivreda d.d. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Struja - Lužani - Septembar Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 02.10.2018 120,01 120,01 Javno preduzeće Elektroprivreda d.d. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Struja - Hrasnica - Septembar Ugovaranje i realizacija poseban režim dodjele ugovora 02.10.2018 180,95 180,95 Javno preduzeće Elektroprivreda d.d. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Struja - Trešnjica - Septembar Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 03.10.2018 117,61 117,61 Javno preduzeće Elektroprivreda d.d. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Struja - Ilijaš - Septembar Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 03.10.2018 178,41 178,41 Javno preduzeće Elektroprivreda d.d. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Struja - Ribica - Septembar Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 02.10.2018 284,91 284,91 Javno preduzeće Elektroprivreda d.d. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Struja - Aprilski cvjetovi - Septembar Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 03.10.2018 158,27 158,27 Javno preduzeće Elektroprivreda d.d. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Voda - Šenoina - Septembar Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 27.09.2018 40,75 40,75 KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo
Ukupno po stranici 170.756,17 79.295,96 77.659,47