617 Pretraga | Javne nabavke Kantona Sarajevo

Pretraga

Ukupno 54320
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
Ministarstvo saobraćaja Usluge čišćenja pješačkih površina na pothodnicima na području Općine Ilidža ( Stup I, Stup II, Blažuj I i Blažuj II ) Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 16.07.2021 6464,02
Ministarstvo saobraćaja Ugovor IV za Vanredno održavanje pokretnih traka u pothodnicima na lokalitetu Stupske petlje Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 05.08.2021 60891,48 KA BEST group doo Sarajevo, ID broj: 4202028660002
JU Biblioteka Sarajeva Nabavka materijala - oznake za vrata Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 13.08.2021 500,00
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Usluge vanrednog odvoza i deponovanja neopasnog otpada koji nastaje poslije procesa sterilizacije infektivnog otpada šifra 18 01 04 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 02.08.2021 754,65 KJKP RAD d.o.o. Sarajevo - 4200316890001
JU Biblioteka Sarajeva Usluge stručnog usavršavanja - Revicon Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 11.08.2021 86,00
JU Biblioteka Sarajeva Predštampa PVC članskih kartica Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 11.08.2021 695,00
JU Biblioteka Sarajeva Javna nabavka - književna djela Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.07.2021 2413,00 27.08.2021 2749,00 2749,00 Buybook d.o.o. Sarajevo
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka respiratora (9 kom) za potrebe Klinike za anesteziju i reanimaciju Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 18.06.2021 626429,70 20.08.2021 626429,70 DIAMEDIC d.o.o. Sarajevo - 4200072730007
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Stručna obuka uposlenika Unutrašnje službe zaštite imovine i lica KCUS-a - 2021.godina Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.08.2021 1360,00 Federalno Ministarstvo unutrašnjih poslova -4200742210000
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za pružanje advokatskih usluga DS 75/20 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.07.2020 1900,00 1600,00 ADVOKATSKA KANCELARIJA HARIS RIZVANOVIĆ
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor o pružanju usluga pregleda izvedbenog stanja i mjerenja električnih instalacija za novoizgrađene kotlovnice, podstanice i ostalu opremu i sisteme DS 72/20 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.07.2020 4446,00 1378,26 TEHNOSIGURNOST d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugvoor za pružanje usluga održavanja SCADA sistema DS 71/20 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.08.2020 5247,45 532,35 ELKOMONT d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku kafe, čaja i šećera DS 55/20 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.05.2020 868,12 444,06 VISPAK d.d. Visoko
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Medicinska sredstva za potrebe KCUS-a I/20/2021; Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 29.07.2021 19305,00 Globex d.o.o. - Zenica za LOT 3
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu .Medicinska sredstva za potrebe KCUS-a I/20/2021 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 29.07.2021 40833,00 Ena d.o.o. - Sarajevo za LOT 2
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Medicinska sredstva za potrebe KCUS-a I/20/2021 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 29.07.2021 25389,00 Rauche Medical d.o.o. - Mostar za LOT 1
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Medicinska sredstva za potrebe KCUS-a III/10/2021 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 03.08.2021 933763,02 Diamedic d.o.o. - Sarajevo
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Lijekovi I/12/2021 iz različitih grupa po ATC klasifikaciji za potrebe KCUS-a;; Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 19.07.2021 11980,80 Phoenix Pharma d.o.o. - Bijeljina za LOT 10
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Lijekovi I/12/2021 iz različitih grupa po ATC klasifikaciji za potrebe KCUS-a.; Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 19.07.2021 10122,40 Unifarm d.o.o. - Lukavac za LOT 3, 13, 33
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Lijekovi I/12/2021 iz različitih grupa po ATC klasifikaciji za potrebe KCUS-a.,. Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 19.07.2021 653800,00 Hercegovinalijek d.o.o. - Mostar za LOT 17, 19, 20, 25, 26
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Lijekovi I/12/2021 iz različitih grupa po ATC klasifikaciji za potrebe KCUS-a:; Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 19.07.2021 26793,00 MGM Farm d.o.o. - Kakanj za LOT 2, 32
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Lijekovi I/12/2021 iz različitih grupa po ATC klasifikaciji za potrebe KCUS-a: Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 19.07.2021 946970,00 Farmacija 2011 d.o.o. Bihać za LOT 1, 12
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Lijekovi I/12/2021 iz različitih grupa po ATC klasifikaciji za potrebe KCUS-a; Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 19.07.2021 9746,10 Farmavita d.o.o. Sarajevo za LOT 22, 24, 27
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Lijekovi I/12/2021 iz različitih grupa po ATC klasifikaciji za potrebe KCUS-a.. Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 19.07.2021 32600,00 Licentis d.o.o. Sarajevo za LOT 31
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu .Lijekovi I/12/2021 iz različitih grupa po ATC klasifikaciji za potrebe KCUS-a Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 19.07.2021 25688,96 Zefarm d.o.o. Zenica za LOT 5, 7, 11, 14, 18, 21
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Lijekovi I/12/2021 iz različitih grupa po ATC klasifikaciji za potrebe KCUS-a. Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 27.07.2021 12612,00 Farmavita d.o.o. Sarajevo za LOT 23
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Lijekovi I/12/2021 iz različitih grupa po ATC klasifikaciji za potrebe KCUS-a Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 27.07.2021 4200,00 MGM Farm d.o.o. - Kakanj za LOT 4
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Usluge defektaže na linearnom akceleratoru Oncor proizvođača SIEMENS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.08.2021 7019,98 SIEMENS MEDICINA d.o.o. Sarajevo -4202082010005
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka aditiva za hladni asfalt /interline/-19--- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 20.07.2021 35100,00 HEMIJA PATENTING d.o.o. Lukavac, 4403368420001
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka trihloretilena -19--- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 20.07.2021 438,75 HEMIJA PATENTING d.o.o. Lukavac, 4403368420001
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka odbojne ograde sa ugradnjom -19--- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 28.07.2021 11700,00 SACOM d.o.o. Sarajevo, 4200814900006
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka saobraćajne signalizacije, znakova -19--- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 01.07.2021 35100,00 SACOM d.o.o. Sarajevo, 4200814900006
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Odabir najpovoljnijeg ponuđača za vršenje jedinstvene usluge preuzimanja i izrade elektronskog pisma, te prijema, prijenosa i dostave pismonosnih pošiljki za usluge KJKP “RAD” d.o.o. Sarajevo (usluge odvoza smeća za fizička i pravna lica) -20- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 25.06.2021 299000,00 JP BH POŠTA d.o.o. Sarajevo
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Usluga servisiranja vozila FORD - lot 5 -20-- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 23.06.2021 11700,00 CONNECTA d.o.o. Sarajevo, 401473260000
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka reflektirajućih prsluka i klompi za higijeničarke-19--- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 14.06.2021 2082,60 GRAFIKON d.o.o. Sarajevo, 4200251660003
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka ostalih građevinskih materijala i opreme-19--- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 14.06.2021 17550,00 GRAFIKON d.o.o. Sarajevo, 4200251660003
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo LOT 1 - Servisiranje radne mašine Bomag -20-- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 04.06.2021 10530,00 KA TIRE BH d.o.o. Sarajevo, 4201736020009
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka Službenih listova u pisanoj i elektronskoj formi 2021 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.07.2021 930,00 JP NIO Službeni list BiH ID:4200022612000
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka štambilja prema potrebama Klinike za ortopediju i traumatologiju Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.07.2021 22,80 DES d.o.o. Sarajevo ID: 4200721480007
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka rezervnih dijelova/usluga servisa za preventivno i interventno servisiranje aparata/sistema proizvođača MAQUET 2021.god. Ugovaranje i realizacija pregovarački postupak sa objavom obavještenja 04.08.2021 93600,00 PROMA d.o.o. Sarajevo - 4200174650008
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka rezervnih dijelova/usluga servisa za preventivno i interventno održavanje aparata/sistema proizvođača DORNIER koji se koriste na Klinikama KCUS-a Ugovaranje i realizacija pregovarački postupak sa objavom obavještenja 29.06.2021 58500,00 16.08.2021 58500,00 MINERVA MEDICA d.o.o. Sarajevo- 4201627240007
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka i isporuka ispuna za rashladne tornjeve u centralnom rashladnom postrojenju Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 16.07.2021 21047,72 16.08.2021 21047,72 UNIS UDRUŽENA METALNA INDUSTRIJA D.D. 4200683450000 Novo Sarajev
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Izvođenje podopolagačkih radova za potrebe KCUS-a 2021.godina Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 09.07.2021 60758,10
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluge distribucije vode za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - juli 2021. Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 30.07.2021 419,13 419,13 KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" D.O.O., Stari Grad, 4200151950004
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluge distribucije vode za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - paušal za juli 2021. Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 30.07.2021 23,40 23,40 KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" D.O.O., Stari Grad, 4200151950004
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka PVC cijevi visoki kvalitet SN8 - lot 3 -20- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 03.06.2021 11700,00 REGENERACIJA d.o.o. Velika Kladuša, 4263443950007
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluge distribucije toplotne energije-gradskog grijanja za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - juli 2021. Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.07.2021 1699,90 1699,90 KJKP "TOPLANE-SARAJEVO" D.O.O., Sarajevo Novi Grad, 4200353740001
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka komunalnih usluga – odvoza smeća za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - juli 2021. Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.07.2021 414,18 414,18 KANTONALNO JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "RAD"DOO SARAJEVO, Novo Sarajevo, 4200316890001
Ministarstvo saobraćaja Ugovor V za radove "Rušenje objekata od tvrdog materijala,rušenje ograda i izrada betonskog propusta na regionalnom putu R445-dionica od Malešićkog mosta do skretanja za Bioču" Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 03.08.2021 41164,21 CITARPRODUKT doo Visoko; ID broj: 4218092330001
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluge gradskog tramvajskog prijevoza za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - avgust 2021. Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 02.08.2021 692,00 692,00 KANTONALNO JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "GRADSKI SAOBRAĆAJ" D.O.O. SARAJEVO, Sarajevo Novi Grad, 4200055640002
Ukupno po stranici 776.893,54 4.118.884,35 9.952,28