Pretraga

Ukupno 35954
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci laboratorijskog mikroskopa Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 19.11.2019 14905,80 14905,80 MIKRO+POLO d.o.o. Sarajevo
JU Srednjoškolski centar Hadžići Nabavka materijala za krojače1 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 27.11.2019 204,87
JU Srednjoškolski centar Hadžići Nabavka materijala za krojače Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 19.11.2019 378,99
JU Srednjoškolski centar Hadžići Nabavka knjiga za obrazovanje kadrova Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 19.11.2019 100,00
JU Srednjoškolski centar Hadžići Nabavka materijala za praktičnu nastavu2 Pokretanje i tok postupka 13.11.2019 964,23
JU Srednjoškolski centar Hadžići Nabavka usluge stručnog obrazovanja Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 19.11.2019 100,00
JU Srednjoškolski centar Hadžići Nabavka usluge popravke i održavanja opreme Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 19.11.2019 149,99
JU Srednjoškolski centar Hadžići Nabavka kaancelarijske stolice Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 19.11.2019 223,47
JU Srednjoškolski centar Hadžići Nabavka okvira za slike Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 09.10.2019 193,20
JU Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo Upravljački i nadzorni softver LOT 1 Licence za Fortinet UTM Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 29.07.2019 5733,00
JU KŠC Opća realna gimnazija Nabava obrazovnih pomagala2 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.06.2019 99,77 99,77 Svjetlostkomerc d.d.
JU OŠ KŠC Osnovna škola Centar Nabava obrazovnih pomagala 1 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.06.2019 44,55 44,55 Svjetlostkomerc d.d.
JU OŠ KŠC Osnovna škola Centar Nabava obrazovnih pomagala Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.06.2019 83,16 83,16 Svjetlostkomerc d.d.
JU Univerzitet u Sarajevu IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVKI UNIVERZITETA U SARAJEVU (REKTORAT I CENTRI) ZA 2019. GODINU-28. 11. 2019. GODINE Plan nabavki 28.11.2019
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka usluge prevoza učenika željeznicom Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 28.10.2019 170,40
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka ostalih usluga-ulaznice za učenike Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 06.11.2019 115,00
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš CNC mašina- glodalica Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 23.09.2019 10230,00 21.10.2019 11969,10 11969,10 DIZART D.O.O.SARAJEVO 420199008003
JU OŠ "Hilmi ef. Šarić" Dijelovi za kopir aparat i printere Ugovaranje i realizacija 29.11.2019 5116,41 5116,41 EA-SERVIS d.o.o. Sarajevo
JU Akademija likovnih umjetnosti Izmjena Plana javnih nabavki za 2019. godinu 2 Plan nabavki 28.11.2019
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KZ 158/19 - Analize uzoraka vode na specifične polutante Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 20.03.2019 05.12.2019
JU Gimnazija Dobrinja kupovina materijala za prvu pomoć Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.11.2019 295,90 26.11.2019 295,90 295,90 JU APOTEKE SARAJEVO IDB:4200280090267
JU Gimnazija Dobrinja kupovina obrazovnih pomagala Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.11.2019 985,00 23.11.2019 985,00 985,00 EURO-BICCO d.o.o. IDB:4200159930002
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o javnoj nabavci usluge - Usluge protuprovalnog i protupožarnog obezbjeđenja objekata i usluge osiguranja svečane promocije Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.11.2019 5709,35 5709,35 Securitas d.o.o., ul: Bačići 15, 71000 Sarajevo, ID: 4227417480004
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o javnoj nabavci radova - Popravka i održavanje krova sa instalisanjem ventilacije na objektu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.11.2019 2300,00 2300,00 Obrt"Ady" Visoko, ul: Uvorići bb, 71300 Visoko, ID: 4320089250004
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o javnoj nabavci robe - Zamjenski dijelovi za računarsku i sitnu kompjutersku opremu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.11.2019 5999,53 5999,53 Kamer Commerce d.o.o. ul: Blažujski drum 14, 71210 Ilidža, ID:4200086440001
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o javnoj nabavci robe - Cvijeće i cvijetni aranžmani Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.11.2019 4290,00 4290,00 TR "KAKTUS", ul: Alipašina 6c, 71000 Sarajevo, ID: 4300855310005
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o javnoj nabavci usluge - Izrada elaborata Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.10.2019 6000,00 6000,00 Ekonomski institut Sarajevo, ul: Branilaca Sarajeva 47, 71000 Sarajevo, ID: 4200149200006
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ms III/24/19-lot 2 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 28.11.2019 22159,80 MINERVA MEDICA doo, Ilidža 4201627240007
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o javnoj nabavci robe - Laboratorijska saobraćajna oprema (LOT 3) Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 18.10.2019 7900,00 7900,00 Nexis d.o.o. Sarajevo, ul: Mehe Smailagića 76, 71000 Sarajevo, ID: 4202629310009
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o javnoj nabavci robe - Laboratorijska saobraćajna oprema (LOT 4) Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 18.10.2019 14850,00 14850,00 Telnet d.o.o. ul: Stupska bb, 71000 Sarajevo, ID: 4202070350005
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o javnoj nabavci robe - Laboratorijska saobraćajna oprema (LOT1, LOT2, LOT5 i LOT6) Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 18.10.2019 15830,00 15830,00 Telnet d.o.o. ul:Stupska bb, 71000 Sarajevo, ID: 4202070350005
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o javnoj nabavci robe - Fotoaparat i objektiv Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.10.2019 1560,11 1560,11 Kamer Commerce d.o.o. ul: Blažujski drum 14, 71210 Ilidža, ID:4200086440001
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluge redovnog servisa službenog vozila Škoda Octavia Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo 2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.12.2019 705,00 705,00 Autoservis A-Auto, Sarajevo Novi Grad, 4302927310008
JU OŠ "Pofalići" ,Sistematski pregled uposlenika Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 1645,00
JU OŠ "Pofalići" ,Sistematski pregled uposlenika, Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.06.2019 1645,00 1645,00 Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika u saobraćaju 4200187710000
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka - nabavka kancelarijskog namještaja - UP Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 04.12.2019
JU OŠ "Hašim Spahić" Nabavka laptopa za potrebe kabineta engleskog jezika Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.11.2019 648,99 648,99 "IMTEC" d.o.o. Sarajevo, ID broj: 4200918780045
JU OŠ "Pofalići" Nabavka interaktivnog seta (tabla,projektor i prateće opreme) Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 3999,06
JU OŠ "Pofalići" ,Nabavka interaktivnog seta (tabla,projektor i prateće opreme) Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.06.2019 3999,06 3999,06 R&S d.o.o. Sarajevo 4200056290005
JU Peta gimnazija Izmjene i dopune plana nabavki 04.12.2019. godine Plan nabavki 04.12.2019
JU Treća gimnazija Usluge štampanja časopisa "GIMNAZIJALCI SA VILSONOVA". Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.11.2019 3276,00 3276,00 Tipografija d.o.o. 4201038760009
JU Treća gimnazija Usluge štampanja časopisa "GIMNAZIJALCI SA VILSONOVA", Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 3276,00
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Univerziteta u Sarajevu Nabavka usluga zbrinjavanja infektivnog otpada Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.04.2019 819,00 25.04.2019 819,00 819,00 JU Opća bolnica "Prim.dr Abdulah Nakaš" Sarajevo
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Univerziteta u Sarajevu I Izmjena i dopuna Plana javnih nabavki za 2019. godinu Plan nabavki 15.03.2019
JU Treća gimnazija Usluge izrade godišnjaka škole za 2019/2020 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 2771,50
JU Treća gimnazija ,Usluge izrade godišnjaka škole za 2019/2020 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.11.2019 2771,50 2771,50 Pingi d.o.o. 4200003090004
JU Ekonomski fakultet Nabavka usluga servisiranja, pregleda i održavanje sistema tehničke zaštite, vatrodojave i protivpožarne opreme u zgrada u ul. Trg oslobođenja Alija Izetbegović br. 1 i Skenderija br. 70. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.12.2019 973,21 "VATROSISTEMI" d.o.o., ul. Safeta Zajke br. 304, 71000 Sarajevo
JU Ekonomski fakultet Nabavka aparata za gašenje požara u zgradi Ekonomskog fakulteta u Sarajevu u ul. Skenderija br. 35, 71000 Sarajevo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.11.2019 637,65 "VATROSISTEMI" d.o.o., ul. Safeta Zajke br. 304, 71000 Sarajevo
JU Univerzitet u Sarajevu TV PRENOS manifestacije „Svečana promocija i dodjela diploma diplomantima i magistrantima Univerziteta u Sarajevu za 2019. godinu“ Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.12.2019 4354,74 4354,74 JP Televizija Kantona Sarajevo d. o. o. Bulevar Meše Selimovića 12, 71000 Sarajevo ID: 4200556770003
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo KN 10-06/19 – OSIGURANJE IMOVINE I LICA ZA POTREBE ZAVODA ZA 2020. GODINU Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 04.12.2019
Ukupno po stranici 32.354,61 139.928,63 116.157,97