Pretraga

Ukupno 30683
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavka materijala za čišćenje za 2019. godinu Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 19.03.2019 3997,86
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavka roba-materijala za izradu 10 (deset) kanti za otpatke za vanjsku upotrebu za javne površine na području općine Centar Sarajevo Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 22.05.2019 727,39
JU OŠ "Osma osnovna škola Amer Ćenanović" UGOVOR O PRUŽANJU ZDRAVSTVENIH USLUGA 2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.05.2019 2500,00 2500,00 JU DOM ZDRAVLJA KS
JU OŠ "Osma osnovna škola Amer Ćenanović" ZDRAVSTVENE USLUGE -SISTEMATSKI PREGLED Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 15.05.2019 2500,00
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Ispitivanje opreme za zaštitu od požara Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.02.2018 07.06.2018 2863,57 13.06.2018 2863,57 Maher d.o.o
JU OŠ "Osma osnovna škola Amer Ćenanović" I IZMJENA JAVNIH NABAVKI ZA 2019 Plan nabavki 15.05.2019
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sanacija iskopa u zelenim površinama Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.03.2019 16.05.2018 7017,51 06.06.2018 7017,51 KJKP '' Rad'' d.o.o
JU Kantonalni centar za socijalni rad Javna nabavka-tekućeg odrzavanja objekta 2019.2 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 03.05.2019 11185,20 11185,20 OKI UPRAVITELJ DOO, ID 4200784300009
JU Kantonalni centar za socijalni rad Javna nabavka-usluge tekućeg održavanja objekata 2019 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 20.03.2019 11185,20
JU Univerzitet u Sarajevu MEDIJSKA PROMOCIJA I VIDLJIVOST Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 18.06.2019 24500,00
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Ugovor nabavka termobloka sa mješačem Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 10.06.2019 3861,00 3861,00 Analitika d.o.o Sarajevo 4200561260005
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Usluge izrade ažurne geodetske podloge - 1481/19 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 11.06.2019 2316,60
JU OŠ "Osnovna muzička i baletska škola Novo Sarajevo" Radovi na Krečenju kabineta u hodnika Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.12.2018 3300,01 3300,01 GP gradnja 4201084280003
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluge printanja materijala za radionicu i sastanak UO Bugi projekta Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.06.2019 250,00 250,00 OR Print Studio "Student line" Sarajevo 4302864210008
JU OŠ "Osnovna muzička i baletska škola Novo Sarajevo" Usluge zakupa poslovnog prostora Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.09.2018 2437,50 2437,50 JU ''Kulturno sportski centar i radio ilijaš'' ilijaš 4200455660002
JU OŠ "Osnovna muzička i baletska škola Novo Sarajevo" Nabavka klima uređaja. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.09.2018 6636,24 6636,24 Deling 4200156160001
JU OŠ "Osnovna muzička i baletska škola Novo Sarajevo" Nabavka dijelova za muzičke instrumente Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.12.2018 1996,66 1996,66 Amedex 4200439890006
JU OŠ "Osnovna muzička i baletska škola Novo Sarajevo" Usluge prevoza učenika i nastavnika. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.06.2018 1340,40 1340,40 Promo tours 4200391240004
JU OŠ “Grbavica II” Nabavka i montaža led svjetiljki Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.12.2018 2542,00 2542,00 Elektrika s 4201493700006
JU OŠ “Grbavica II” Nabavka eksperimentalnog seta za kabinet fizike Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.12.2018 3436,29 3436,29 Dijal-''M'' 4200364940002
JU OŠ “Grbavica II” Usluge izrade i ugradnja unutrašnjih platnenih roletni Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.12.2018 6992,65 6992,65 Efekt komerc dizajn 4200536070030
JU OŠ “Grbavica II” Nabavka servera i komjutera Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.12.2018 3500,00 3500,00 Ingel 4209157810007
JU Šumarski fakultet Laboratorijske pumpe i pribor 2019 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 28.05.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka usluga štampanja časopisa Medicinski žurnal KCUS 2019 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 22.05.2019 9243,00 Blicdruk d.o.o. Sarajevo ID: 4200108780006
JU OŠ “Grbavica II” Nabavka anatomskih modela za kabinet biologije Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.12.1018 3582,54 3582,54 Dual-''M'' 4200364940002
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka kartonskih koverti KCUS 2019 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 22.05.2019 9547,20 Mirebergraf d.o.o. Sarajevo ID: 4200920170009
JU OŠ “Grbavica II” Nabavka i montaža svjetlećeg natpisa Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.12.2018 1404,00 1404,00 Neon art 4300115200001
JU OŠ “Grbavica II” Gradđevinsko-sanacioni radovi Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.11.2018 2947,17 2947,17 Eling-s 4200479090002
JU OŠ “Grbavica II” Nabavka pametne table. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.11.2018 4248,66 4248,66 Imtec 4200918780053
JU OŠ “Grbavica II” Nabavka Školskog namještaja. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.12.2018 5355,09 5355,02 Dijal "M" 4200364940002
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu lijekovi I/4/19-lot 10 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 30.04.2019 24159,33 MGM FARM doo, Kakanj, 4218227790008
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu lijekovi I/4/19-lot 8 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 30.04.2019 9097,92 UNIFARM doo, Lukavac, 4209481750009
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu lijekovi I/4/19-lotovi 5,6 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 30.04.2019 3053,70 PHOENIX PHARMA doo, Bijeljina, 4400375940003
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu lijekovi I/4/19-lotovi 7,16 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 30.04.2019 58683,69 FARMACIJA 2011 doo, Bihać, 4263626870002
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu lijekovi I/4/19-lotovi 4,17,18,24,25 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 30.04.2019 22169,25 FARMAVITA doo, Vogošća, 4200075750009
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluga oglašavanja u medijima - osmrtnice, oglasi i sl. za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo – smrtovnica za majku uposlenice 2019. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.06.2019 44,00 44,00 Avaz roto press d.o.o., Sarajevo Centar, 4200934630002
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu lijekovi I/4/19-lotovi 1,2,11,15,19,21 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 30.04.2019 158701,25 HERCEGOVINALIJEK doo, Mostar, 4227015090005
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ms I/28-18 lot 5 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 09.05.2019 35006,40 Medi Frey doo, Sarajevo, 4200022710005
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ms I/28-18 lot 3 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 09.05.2019 6552,00 PLUS MEDICALdoo, Tuzla, 4210308300004
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ms I/28-18 lot 2 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 09.05.2019 95171,64 MARK MEDICAL doo, Sarajevo, 4200292770000
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Ugovaranje - Lot 2. Boje, lakovi i ljepila - 420/19 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 28.05.2019 12793,22 PENNY PLUS d.o.o. Sarajevo
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ms I/28-18 lotovi 1,4,8,9,10,11,12,13 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 09.05.2019 289940,16 Globex d.o.o. Zenica 4218000740004
JU Treća gimnazija Nabavka PVC stolarije. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.12.2018 1969,45 1969,45 Kristal komerc 4227244790002
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka autoguma za službena vozila Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo za 2019. godinu Plan nabavki 13.06.2019
JU Treća gimnazija Usluge mehaničkog čišćenja kotlova, dimnog kanala, dimnjaka i dimnjača Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.12.2018 1170,00 1170,00 Plamen 4300019400008
JU Treća gimnazija Nabavka stolica za kabinet informatike Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.12.2018 2358,72 2358,72 EEF export import 4200160190004
JU Srednjoškolski centar Hadžići Usluga nabavke dekora za maturalnu svečanost Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 325,00
JU Srednjoškolski centar Hadžići Usluga štampanja letaka i ostalog materijala za potrebe maturalne svečanosti Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 620,10
JU Treća gimnazija Usluge monitoringa i interventne službe Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.12.2018 3500,64 3500,64 Tipografija 4200054160007
JU Treća gimnazija Nabavka labaratorijskog stola za hemiju Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.12.2018 6973,20 6973,20 B.K linea trade 42001253140003
Ukupno po stranici 56.053,23 827.531,26 83.531,35