Pretraga

Ukupno 45930
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Kantonalni centar za socijalni rad javna nabavka - granule za dezinfekciju Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.04.2020 378,00 378,00 PENNY PLUS DOO, ID 4200162210002
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Usluge obnove elektroinstalacija u vatrogasnoj ispostavi Stup kucz Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.09.2020 5791,50 Sempo d.o.o., Sarajevo 4300196280004
JU Kantonalni centar za socijalni rad javna nabavka - pvc rukavica za ju kcsr Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.04.2020 300,00 300,00 PZU APOTEKA DELFIN, ID 42002198460002
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka grejdera -20 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 25.08.2020
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka rezervnih dijelova za specijalnu mašinu Multicar -20 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 25.08.2020
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Usluge opravke pumpi visokog pritiska -20 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 20.08.2020
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavku čelika u šipci -20 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 17.08.2020
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Usluga osiguranja odgovornosti prema trećim licima za eventualne štete -20 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 06.08.2020
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Usluga opravke trake na sortirnici -20 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 04.08.2020
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Radovi na osposobljavanju toaleta u trijažnom prostoru ambulante u prizemlju Poliklinike-Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.04.2020 2158,68 2158,68 Eko-gradnja d.o.o. Sarajevo, ID4201299560007
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Lot 5 - Nabavka kamenog materijala od tvrde stijene na skladištu kupca -20 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 05.08.2020
JU Srednja zubotehnička škola Usluga dezinfekcije škole Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.06.2020 702,00 702,00
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Lot 4 - Nabavka nasipnog tamponskog materijala na skladištu prodavca -20 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 05.08.2020
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Radovi na osposobljavanju toaleta u trijažnom prostoru ambulante u prizemlju Poliklinike Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 24.09.2020 2158,68
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Lot 3 - Nabavka nasipnog tamponskog materijala na skladištu kupca -20 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 05.08.2020
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Lot 2 - Nabavka filera za proizvodnju asfalta -20 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 05.08.2020
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Lot 1 - Nabavka frakcije 0-4 (prane) -20 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 05.08.2020
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Usluga opravke motora, kao i zamjena kompletnog donjeg postroja za CAT -20 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 28.07.2020
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Lot 14 - Nabavka specijalna radna odijela za zavarivače-bravare -20 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 29.07.2020
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Hemomycin prašak za infuziju 1X500mg-100komada-Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.04.2020 2288,52 2288,52 Hercegovinalijek d.o.o. Mostar, ID 4227015090005
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Lot 13 - Nabavka kabanice za komunalne radnike -20 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 29.07.2020
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Hemomycin prašak za infuziju 1X500mg-100komada Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 24.09.2020 2288,52
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Lot 12 - Nabavka cipele za komunalne redare i za uposlenike RJ Saobraćaj u mirovanju -20 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 29.07.2020
JU Srednja zubotehnička škola Nabavka medicinskog alkohola juni 2020 -2 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.06.2020 5986,30 BM Logistic
JU Srednja zubotehnička škola Nabavka medicinskog alkohola juni 2020 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.06.2020 1992,51 BM Logistic
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Lot 11 - Nabavka - kačketi i kape za građevinskog i komunalnog radnika -20 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 29.07.2020
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Lot 10 - Nabavka majica polo Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 29.07.2020
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Lot 9 - Nabavka HTZ cipele plitke za komunalnog i građevinskog radnika -20 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 29.07.2020
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Lot 8 - Nabavka HTZ cipele duboke -20 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 29.07.2020
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Lot 7 - Nabavka radnih mantila -20 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 29.07.2020
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Lot 6 - Nabavka jakne za vozače -20 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 29.07.2020
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Lot 5 - Nabavka uniforme za radnike RJ saobračaj u mirovanju -20 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 29.07.2020
JU OŠ Vrhbosna Sarajevo Izdaci za el.energiju, august Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.08.2020 194,30 194,30 JO ELEKTROPRIVREDA BIH D.D.
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Lot 4 - Nabavka odjela za radnike servisa i održavanja -20 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 29.07.2020
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Lot 3 - Nabavka uniforme za komunalne redare -20 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 29.06.2020
JU OŠ Vrhbosna Sarajevo Izdaci za usluge fiksne telefonije, august 2020. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.08.2020 98,60 98,60 BH Telecom d.d.
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Lot 2 - Nabavka uniforme za radnike obezbjeđenja -20 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 29.07.2020
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Mantil hirurški nesterilni-1000 komada-Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.04.2020 1345,50 1345,50
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Mantil hirurški nesterilni-1000 komada Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 24.09.2020 1345,50
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Školske knjige 2020. - ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.09.2020 3148,10 3148,10 T.R. "Knjižara Svjetlost-San", Sarajevo, 4302530270000
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Lot 1 - Nabavka odijela za komunalne i građevinske građevinske radnike -20 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 29.07.2020
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. 72/20 - Rezervni dijelovi za pumpne agregate proizvođača VOGEL Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 16.03.2020 24.09.2020
JU OŠ Vrhbosna Sarajevo Izdaci za usluge interneta, august 2020. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.08.2020 59,90 59,90 BH Telecom d.d.
Ministarstvo saobraćaja Izvođenje radova na projektu rekonstrukcije regionalnog puta R442a u mjestu Gornja Grkarica (kod Doma policije) sa pretvaranjem iste u kružni tok saobraćaja-faza odvodnja Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 22.07.2020 65961,98
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Školske knjige 2020. Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 02.09.2020 3148,10
JU OŠ Vrhbosna Sarajevo Izdaci za usluge mobilne telefonije, august 2020. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.08.2020 23,86 23,86 BH Telecom d.d.
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Objava teksta Javnog oglasa za prijem radnika u JU Opća bolnica "Prim.dr.Abdulah Nakaš" u dnevnim novinama "Večernji list BiH" d.o.o. Mostar, dana 30.04.2020., format 1/1 cb-Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.05.2020 2027,38 2027,38 Verčernji list BH Mostar, ID 4227477030008
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Objava teksta Javnog oglasa za prijem radnika u JU Opća bolnica "Prim.dr.Abdulah Nakaš" u dnevnim novinama "Večernji list BiH" d.o.o. Mostar, dana 30.04.2020., format 1/1 cb Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 24.09.2020 2027,38
JU OŠ Vrhbosna Sarajevo Izdaci za usluge sistematskog pregleda radnika Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.08.2020 1025,00 1025,00 ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKAU SAOBRAĆAJU SARAJEVO
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Usluge servisa i održavanja građevinskih mašina - lot 5 -20 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 14.07.2020 14391,00
Ukupno po stranici 91.321,16 27.520,15 13.749,84