617 Nabavka respiratora (9 kom) za potrebe Klinike za anesteziju i reanimaciju | Javne nabavke Kantona Sarajevo

Nabavka respiratora (9 kom) za potrebe Klinike za anesteziju i reanimaciju

Organizacija: 
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu
Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Vrsta postupka: 
otvoreni postupak
Datum objave obavještenja ili donošenja odluke: 
18.06.2021
JRN/CPV: 
33100000 Medicinska oprema
Procijenjena vrijednost nabavke iznos bez PDV-a (KM): 
540000,00
Obavještenje objavljeno gdje: 
Portal Agencije za javne nabavke
Službeni glasnik BiH
Broj postupka nabavke objavljene na Portalu AJN BIH: 
893-1-1-423-3-306/21
Broj Službenog glasnika BiH gdje je objavljena nabavka: 
39/21
Broj prispjelih prihvatljivih ponuda: 
1
Ostale ponude firmi: 
DIAMEDIC d.o.o. Sarajevo
Vrijednost prihvaćene ponude, iznos sa PDV-om (KM) : 
626429,70
Naziv ponuđača čija je ponuda prihvaćena: 
DIAMEDIC d.o.o. Sarajevo
Ugovor potpisan sa: 
DIAMEDIC d.o.o. Sarajevo - 4200072730007
Datum potpisivanja ugovora: 
20.08.2021
Vrijednost potpisanog ugovora iznos sa PDV-om (KM) : 
626429,70
Ugovoreni rok realizacije u danima od potpisivanja ugovora ili uvođenja u radove : 
90
Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala JN: 
893-1-1-423-5-398/21
Datum unosa: 
12.08.2021
Nadlezno ministarstvo: 
Ministarstvo zdravstva