Pretraga po nadležnom ministarstvu

Ukupno 35975
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
KJP ZOI 84 Usluge revizije finansijskih izvještaja za 2019. godinu.. Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 05.12.2019 11700,00 11700,00 ORECONS&AUDIT d.o.o.Zenica
JU OŠ “Srednje” Ilijaš Nabavka usluga -obuka iz sanitarnog minimuma Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.11.2019 350,00 350,00 Zavod za javno zdravstvo KS, Sarajevo, ID broj: 4200329950003
JU OŠ “Srednje” Ilijaš Sanitarni pregled radnice-OS Srednje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.11.2019 30,00 30,00 Zavod za javno zdravstvo KS
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka kačketa i kapa za građ.i komun.radnika- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 30.10.2019 8541,00 GRAFIKON d.o.o. Sarajevo, 4200251660003
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka polo maica--- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 30.10.2019 18135,00 Zenko d.o.o. Sarajevo, 218119800005
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka HTZ cipela plitke za komunalnog i građevinskog radnika Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 30.10.2019 17550,00 GRAFIKON d.o.o. Sarajevo, 4200251660003
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo J.U. ZZJZKS Odluka o pokretanju postupka za sukcesivnu nabavku potrošne robe za potrebe mikrobiološkog i hemijskog laboratorija LOT1-LOT17 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 27.11.2019
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka radnih mantila--- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 30.10.2019 1731,60 GRAFIKON d.o.o. Sarajevo, 4200251660003
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka jakni za vozače--- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 30.10.2019 27027,00 GRAFIKON d.o.o. Sarajevo, 4200251660003
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo nabavka uniformi za radnike RJ saobraćaj u mirovanju--- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 30.12.2019 34924,50 Koteks d.o.o. Tešanj, 4218211440007
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka odijela za radnike servisa i održavanja--- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 30.10.2019 18252,00 GRAFIKON d.o.o. Sarajevo, 4200251660003
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka uniformi za komunalne redare--- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 30.10.2019 34316,10 Uslužnost d.o.o. Sarajevo, 4200043550008
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka rezervnih dijelova hidraulike za nadogradnju SCHNEIDER--- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 23.10.2019 58500,00 Inter auto d.o.o. Sarajevo, 4200204580000
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka rezervnih dijelova hidraulike za nadogradnju ZOLLER--- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 23.10.2019 6142,50 Inter auto d.o.o. Sarajevo, 4200204580000
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka rezervnih dijelova hidraulike za nadogradnju FARID--- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 23.10.2019 16269,67 GRADATIN d.o.o. Sarajevo, 4201231250000
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka rezervnih dijelova hidraulike za nadogradnju MUT--- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 23.10.2019 58500,00 Inter auto d.o.o. Sarajevo, 4200204580000
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka rezervnih dijelova hidraulike za nadogradnju FAUN--- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 23.10.2019 53838,37 Inter auto d.o.o. Sarajevo, 4200204580000
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka rezervnih dijelova za teretna vozila HYUNDAI - H100 i H1 -19- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 08.10.2019 58031,47 KARE d.o.o. Sarajevo, 4200273040009
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka rezervnih dijelova za teretna vozila HYUNDAI - H100 i H1 -19 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 15.04.2019 58031,77
JU Univerzitet u Sarajevu Odluka o poništenju postupka nabavke - Rješenje za izvještavanje, analizu i pregled sistemskih i mrežnih resursa u realnom vremenu Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 04.12.2019
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka krečnjačke kamene frakcije za proizvodnju asfalta i zimsko održavanje Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 25.10.2019 445887,00 MGBH d.o.o. Sarajevo, 4201764310004
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka odijela za komunalnog i građevinskog radnika- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 30.10.2019 60793,20 GRAFIKON d.o.o. Sarajevo, 4200251660003
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka tampona drobljenog separacijskog na skladištu kupca;- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 24.10.2019 292500,00 BOSMAN d.o.o.Sarajevo, 4200329520009
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka posipnog materijala za zimsko održavanje -19- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 11.10.2019 891540,00 Macot sol d.o.o. Mostar, 4227419000000
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka posipnog materijala za zimsko održavanje -19 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 01.07.2019 891540,00
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka rezervnih dijelova za motorna vozila MAN -19- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 07.10.2019 234000,00 CENTROTRADE d.o.o. Sarajevo, 4200029640002
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka rezervnih dijelova za motorna vozila MAN -19 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 01.07.2019 234000,00
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ds-54413 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.11.2019 397,80 BIOSISTEMI doo, Sarajevo 4201648160003
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ds-58839 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.11.2019 2132,33 SHIMADZU doo, Sarajevo, 4200419780000
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ds-58838 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.11.2019 965,25 MGM FARM doo, Kakanj, 4218227790008
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ds-51497 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.11.2019 858,41 MEDICAL VISION doo, Tuzla, 4210310110000
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ds-46068-3 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.11.2019 1392,30 INEL MEDICINSKA TEHNIKA doo , Sarajevo, 4200286450001
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ds-55656 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.11.2019 6456,90 FARMAVITA doo, Vogošća, 4200075750009
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Preventivno i interventno održavanje instalacije i opreme ekstra lakog lož ulja - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.10.2019 1579,50 1579,50 DELTA PETROL d.o.o. Kakanj, 4218209460009
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Preventivno i interventno održavanje instalacije i opreme ekstra lakog lož ulja Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 24.09.2019 1579,50
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluge organizacije studentskog kongresa hrana-ishrana-zdravlje od 20.-22.11.2019. godine Ugovaranje i realizacija poseban režim dodjele ugovora 20.11.2019 7000,00 Tareq Hospitality d.o.o Sarajevo podružnica Hotel (Ibis Styles Sarajevo) 4202428760014
JU Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo Korisnička oprema Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 29.11.2019 8120,85
JU Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo Materijal za molovanje prostorija Direkcije i poslovnica Zavoda. Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 04.11.2019 3983,64 Penny Plus d.o.o
JU Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo Materijal za molovanje prostorija Direkcije i poslovnica Zavoda Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 11.10.2019 3983,64
JU Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo ICT Oprema Lot 2: EMC oprema. Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 01.11.2019 19846,71 Mibo Komunikacije d.o.o.
JU Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo ICT oprema Lot 2: EMC oprema Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 14.10.2019 1984671,00
JU Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo ICT oprema LOT 1 Lot 1: CISCO oprema Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 14.10.2019
JU Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo Usluge komunikacija putem fiksne i mobilne telefonije sa pratećom opremom (ponovljeni postupak). Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 09.10.2019 107061,18 BH Telecom DD Sarajevo Direkcija Sarajevo
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Snimanje, montaža i arhiviranje materijala sa 30, Naučnostručne konferencije Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.11.2019 585,00 585,00 AM Tehnology d.o.o Visoko 4218614560002
JU Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo Usluge komunikacija putem fiksne i mobilne telefonije sa pratećom opremom (ponovljeni postupak) Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 09.09.2019 10706118,00
JU Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo Usluge komunikacija putem fiksne i mobilne telefonije sa pratećom opremom Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 15.04.2019
JU Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo Upravljački i nadzorni softver LOT 1 Licence za Fortinet UTM . Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 07.10.2019 5733,00 5733,00 Alem sistemo d.o.o.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci laboratorijskog mikroskopa Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 19.11.2019 14905,80 14905,80 MIKRO+POLO d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci hard diska za proširenje memorije na serveru Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.11.2019 MIBO KOMUNIKACIJE d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o Izmjeni Plana nabavki Uprave policije MUP-a KS za 2019. godinu Plan nabavki
Ukupno po stranici 13.888.044,76 2.521.457,23 34.883,30