Pretraga po nadležnom ministarstvu

Ukupno 28944
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Srednja građevinsko-geodetska škola sistemtski obavezan pregled radnika Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.04.2019 2700,00 JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo ID 4200174570004
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka guma novih za građevinske mašine i specijalna vozila--- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 28.03.2019 23400,00 EURO DAM - JAS d.o.o. Lukavac, 4209701970005
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka šahtova sistema bituplan -19- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 25.03.2019 47151,00 REGENERACIJA d.o.o. Velika Kladuša, 4263443950007
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka šahtova sistema bituplan -19 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 06.02.2018 47151,00
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka bitumenske emulzije-18- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 12.03.2019 21060,00 Hifa-Oil d.o.o. Tešanj, 4218015340002
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka antifriza, tečnosti za stakla i aditiva -19- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 07.03.2019 9196,20 BIOL d.o.o. KONJIC, 4227825760007
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka antifriza, tečnosti za stakla i aditiva -19 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 24.12.2018 9196,20
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka ulja za kočnice -19- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 07.03.2019 1404,00 BIOL d.o.o. KONJIC, 4227825760007
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka ulja za kočnice -19 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 24.12.2018 1404,00
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka ulja za motor-19- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 07.03.2019 46800,00 BH TRIGEMA d.o.o. KAKANJ, 4236404900003
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka ulja za motor-19 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 24.12.2018 49921,56
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka kompaktora-19- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 20.03.2019 499590,00 Konzorcijum BOMAG GmbH, Helerwald, D -56154 Boppard, Njemačka i BONECO d.o.o. Tuzla, 4400968980009
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka kompaktora-19 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 23.01.2019 499590,00
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka autosmećara - kombinovanog sa kranom i presom- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 08.03.2019 408330,00 TEHNIX d.o.o. Donji Kraljevec, Hrvatska, 3542521
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka autosmećara - kombinovanog sa kranom i presom Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 04.02.2019 408330,00
JU Srednja građevinsko-geodetska škola Plan javnih nabavki za 2019..godiinu Plan nabavki 04.04.2019
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka buldozera za deponiju internog otpada RCUO Smiljevići- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 08.03.2019 347490,00 347490,00 TEKNOXGROUP d.o.o. Sarajevo, 4200017550008
JU Željeznički školski centar Sarajevo organizacija putovnja na takmičenje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.04.2019 1195,00 1195,00 CENTROTRANS EUROLINES
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka buldozera za deponiju internog otpada RCUO Smiljevići Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 01.02.2019 347490,00
JU Prirodno-matematički fakultet Odluka o pokretanju postupka nabavke robe Kancelarijski materijal i nastavni pribor Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 17.04.2019
JU Prirodno-matematički fakultet Odluka o pokretanju postupka nabavke robe Materijal za ciscenje i održavanje higijene Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 11.04.2019
JU Prirodno-matematički fakultet Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za prevoz i smještaj izvođača terenske nastave Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 15.04.2019 7765,29 2MTravel d.o.o. Sarajevo, ID broj: 4202478270000
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka guma novih za tertna vozila (kamione i prikolice) Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 04.03.2019 90877,02 EURO DAM - JAS d.o.o. Lukavac, 4209701970005
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor o pružanju usluga održavanja sistema za evidenciju radnog vremena Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.03.2018 6869,07 6453,95 MIDDLE POINT ELECTRONICS d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku kafe, čaja i šećera 2018 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.03.2018 1255,43 852,59 VISPAK d.d. Visoko
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor o pružanju usluga održavanja opreme-računari Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.03.2018 7020,00 7019,31 FIXIT d.o.o. Sarajevo
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Nafta i naftni derivati fcco skladište - 1105/19 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 24.04.2019
JU Srednja medicinska škola - Jezero Sarajevo Plan javnih nabavki roba, usluga i radova za 2019. godinu Plan nabavki 17.04.2019
JU Univerzitet u Sarajevu Odluka o poništenju postupka javne nabavke usluge - usluga oglašavanja u dnevnim novinama Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 24.04.2019
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Respirator sa monitorom, pokretni za djecu – 2 komada za potrebe Odjeljenja za pedijatriju - Ugovor Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 22.04.2019 163683,00 163683,00 "PROMA" d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Respirator sa monitorom, pokretni za djecu – 2 komada za potrebe Odjeljenja za pedijatriju Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 21.02.2019 163683,00
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Šestomjesečna pretplata na specijalizirani monitoring Nezavisne novinske agencije „ONASA“ iz oblasti zdravstva i farmaceutske industrije - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.04.2019 1895,40 1895,34 NEZAVISNA NOVINSKA AGENCIJA ONASA
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Šestomjesečna pretplata na specijalizirani monitoring Nezavisne novinske agencije „ONASA“ iz oblasti zdravstva i farmaceutske industrije Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 17.04.2019 1895,40
JU Mašinski fakultet UNSA Telefonski kabal pljosnati Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2019 25.01.2019 70,20 31.01.2019 70,20 70,20 Serdić d.o.o. Sarajevo 4200094970001
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Nabavka i isporuka fiberoptičkog kabla za endovaskularne operacije - 5 komada - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.04.2019 4680,00 4680,00 "INEL-MED" d.o.o. Mostar
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Nabavka i isporuka fiberoptičkog kabla za endovaskularne operacije - 5 komada Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 28.03.2019 4680,00
JU Srednjoškolski centar Hadžići Usluga obrazovnog seminara za sekretara škole Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 180,00
JU Mašinski fakultet UNSA Elektro materijal MH Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2019 22.01.2019 354,57 01.02.2019 354,57 354,57 Credibil Company d.o.o Sarajevo 4200451080001
JU Mašinski fakultet UNSA Materijal za održavanje BV Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2019 22.01.2019 409,80 01.02.2019 409,80 409,80 INTER TEHNA d.o.o. Sarajevo 4201324770011
JU Srednja zubotehnička škola Nabavka kancelarijskog materijala 2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.04.2019 622,66 622,66 R&S
JU Srednja škola za tekstil, kožu i dizajn Nabavka opreme -Trakaste zavjese Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.04.2019 1045,56 1045,56 Efekt komerc dizajn
JU Srednja škola za tekstil, kožu i dizajn Nabavka materijala za tekuce odrzavanje zgrade 2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.03.2019 5000,00 5000,00 Penny plus doo
JU Srednja škola za tekstil, kožu i dizajn Nabavka opreme televizor Ugovaranje i realizacija 02.04.2019 1499,00 1499,00 Domod doo
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka sondi/katetera i Solucija za ezofagealni PH metar ORION II MMS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.04.2019 6430,32 DERBY TRADE d.o.o Brčko, 4600044980004
JU Mašinski fakultet UNSA Karta knjige Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2019 28.01.2019 52,65 31.01.2019 52,65 52,65 OPTIGRAF d.o.o. Sarajevo 4200888930004
JU Srednja škola za tekstil, kožu i dizajn Sanitarni pregled radnika 2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.04.2019 955,56 955,56 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KANTONA SARAJEVO
JU Srednja škola za tekstil, kožu i dizajn Nabavka usluga čišćenje dimnjaka Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.04.2019 570,00 570,00 EKODIMNJAČAR
JU Univerzitet u Sarajevu Protokolarni pokloni (slike, reljefni odlivi, knjige Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.04.2019 2910,00 2910,00 Zemaljski muzej BiH, Zmaja od Bosne 3, 71000 SARAJEVO; ID broj: 4200395820005
JU Univerzitet u Sarajevu Usluga najma pristupa internetu i usluga konekcije za on-line streaming Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.04.2019 2572,36 2572,36 D.D. BH Telecom SARAJEVO, Franca Lehara 7, 71000 SARAJEVO, BiH; ID broj: 4200211100021
JU OŠ "Hilmi ef. Šarić" Nabavka lož ulja za 2019. godinu Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 18.04.2019 67526,55 "HIFA" d.o.o. Tešanj
Ukupno po stranici 1.534.408,38 1.782.380,64 549.331,55