617 Pretraga po nadležnom ministarstvu | Javne nabavke Kantona Sarajevo

Pretraga po nadležnom ministarstvu

Ukupno 52534
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o javnoj nabavci - Zamjenski dijelovi za sistemsku infrastrukturu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.03.2021 4599,27 4599,27 PING d.o.o., Jukićeva 36, 71000 Sarajevo, ID: 4200070010007
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o javnoj nabavci usluge - Dogradnja na sistemu za pružanje usluga krajnjim korisnicima i ovlaštenim registrarima Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.02.2021 5925,00 5925,00 Infesus d.o.o. ul: Nahorevska 137, 71000 Sarajevo ID: 4202097120001
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o javnoj nabavci usluge - Nadogradnja i konsolidacija hosting platforme Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.02.2021 6907,68 6907,68 Integracija ITC solucija d.o.o. (Solint d.o.o.), Skenderpašina 1, 71000 Sarajevo, ID: 4202538940000
JU Kamerni teatar 55 Vanplanska nabavka laptopa za digitalnu tehničku podršku i realizaciju predstava_1 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.02.2021 2734,19 3199,00 TELNET D.O.O.
JU Kamerni teatar 55 Vanplanska nabavka laptopa za digitalnu tehničku podršku i realizaciju predstava Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 08.02.2021 2734,19
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka usluga obaveznog osiguranja motornih vozila 2021 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 05.03.2021
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka usluga tehničkog pregleda i registracije motornih vozila 2021 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 05.03.2021
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka namirnica za 8 mjeseci Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 05.03.2021
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka stručne literature - godišnje pretplate na stručne časopise i nabavka stručnih knjiga za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - nabavka stručnog časopisa „Porezni savjetnik i Revicon biblioteka za 2021. godinu u elektronskom obliku” Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.02.2021 350,01 350,01 Revicon doo Sarajevo, Novo Sarajevo, 4200491380008
KJP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. Nabavka usluge: održavanje web portala JP "TVSA" d.o.o. Sarajevo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.02.2021 3510,00 IMTEC d.o.o. Sarajevo
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka regulatora pritiska sa ovlaživačem i maskom Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.03.2021 6966,18 MESSER TEHNOPLIN d.o.o. Sarajevo - 4200350720000
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Usluge čišćenja tavanskih i podrumskih prostora Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.03.2021 4050,00 Autoprevoznik vl. Lukovac Ramiz - 4302929790007
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Pružanje termoizolaterskih usluga za 2021.godinu Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 04.02.2021 17550,00
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka i isporuka soli za potrebe hemijske pripreme vode u termoenergetskim postrojenjima za 2021.godinu Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 12.02.2021 11695,32
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Interventno održavanje med.opreme proizvođača OLYMPUS - Ugovor Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 12.02.2021 35100,00 SEDŽAN INGENERING d.o.o. Sarajevo, 4200256540006
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Interventno održavanje med.opreme proizvođača OLYMPUS Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 11.12.2020 35100,00
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Preventnivno i interventno održavanje med.opreme proizvođ. DRAGER - Ugovor Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 12.02.2021 23365,48 DIAMEDIC d.o.o. Sarajevo, 42000727730007
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Preventnivno i interventno održavanje med.opreme proizvođ. DRAGER Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 10.12.2020 23365,48
JU OŠ "Porodice ef. Ramić" Redovno održavanje kotlova i dimnjaka Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.05.2020 510,00 510,00 "Termodimnjačar" Sarajevo
JU OŠ "Porodice ef. Ramić" Šestomjesečna kontrola aparata i mreže zaštite od požara Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.06.2020 327,60 327,60 "Vatroteh inženjering" d.o.o. Sarajevo
JU OŠ "Porodice ef. Ramić" Radni mantili za radnike škole Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.05.2020 1263,60 1263,60 "Maximal Impex" d.o.o. Sarajevo
JU OŠ "Porodice ef. Ramić" Potroošnii materiijal za održavanje objekta škole Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.06.2020 337,70 337,70 "Peny-plus" Sarajevo
JU OŠ "Porodice ef. Ramić" Proslava maturske večeri za učenike devetog razreda Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.06.2020 500,00 500,00 "Kulin dvor" Semizovac
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. 74/20- Obavezno osiguranje vozila Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 25.12.2020 55268,35
JU OŠ "Porodice ef. Ramić" Jednokratne vreće za usisivač Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.07.2020 40,00 40,00 "Kamer Commerce" d.o.o. Vogošća
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Bankarske usluge - platni promet - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.02.2021 4760,00 SBERBANK d.d. Sarajevo, 4200072900000
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Bankarske usluge - platni promet Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 28.01.2021 4726,00
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Potrošni materijal za analizator URILYZER 100 PRO - Medicinska biohemija - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.02.2021 2790,45 2790,45 BERG d.o.o. Sarajevo, 4200617230007
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Potrošni materijal za analizator URILYZER 100 PRO - Medicinska biohemija Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 04.02.2021 2790,45
JU OŠ Stari Ilijaš Plan javnih nabavki JU OŠ "Stari Ilijaš" Ilijaš za 2021. godinu Plan nabavki 24.02.2021
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Prehrambeni artikli - lot 2 - svježe voće i povrće 2021. - okvirni sporazum Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 02.03.2021 22963,00 Vinojug d.o.o.
Ministarstvo finansija nabavka usluga održavanja aplikativnog softvera RAS u 2021. godini Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 15.02.2021 16263,00 16263,00 HERA d.o.o. Mostar 422710810004
JU OŠ "Porodice ef. Ramić" Potroošni kancelariijski materijal Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.06.2020 204,17 204,17 "Svjetlost-sars" Sarajevo
JU OŠ "Porodice ef. Ramić" Potrošni materiijal za održavanje objekta Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.06.2020 125,03 125,03 "Sajmir" d.o.o. Vogošća
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluge isporuke Službenih novina u elektronskom obliku za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo za 2021. godinu Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 26.02.2021 240,00 240,00 JP NIO SLUŽBENI LIST BIH, Novo Sarajevo, 4200226120002
JU OŠ "Porodice ef. Ramić" Usluge nadzooza objeekta škole-maj 2020 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.05.2020 117,00 117,00 "Securitas BiH" d.o.o. Sarajevo
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluge distribucije vode za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - februar 2021. Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 25.02.2021 393,22 393,22 KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" D.O.O., Stari Grad, 4200151950004
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluge distribucije vode za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - paušal za februar 2021. Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 25.02.2021 23,40 23,40 KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" D.O.O., Stari Grad, 4200151950004
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluge distribucije toplotne energije-gradskog grijanja za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - februar 2021. Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 28.02.2021 6172,06 6172,06 KJKP "TOPLANE-SARAJEVO" D.O.O., Sarajevo Novi Grad, 4200353740001
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo kalibracija kritičnih venturijevih mlaznica Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.01.2021 3789,45 3789,45 Czech Metrology Institute, Brno
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo kalibracije etalona G16, G40 i G250 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.01.2021 6274,57 6274,57 Czech Metrology Institute, Brno
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluge gradskog tramvajskog prijevoza za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - mart 2021. Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 02.03.2021 692,00 692,00 KANTONALNO JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "GRADSKI SAOBRAĆAJ" D.O.O. SARAJEVO, Sarajevo Novi Grad, 4200055640002
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka stručne literature - godišnje pretplate na stručne časopise i nabavka stručnih knjiga za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - nabavka stručnog časopisa „Računovodstvo i poslovne finansije za 2021. godinu u elektronskom obliku” Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.02.2021 220,00 220,00 Feb d.d., Sarajevo Centar, 4200566060004
Fond KS za izgradnju stanova Usluge popravke službenog vozila 2021. Fond Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.02.2021 641,90 641,90 Unitrade d.o.o. podružnica Sarajevo, 4272095990007
JU OŠ "Hašim Spahić" Periodični pregled aparata za gašenje početnog požara i ispitivanje ispravnosti i funkcionalnosti hidrantske mreže Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.02.2021 514,80 "PROVING inžinjering" d.o.o. Sarajevo, ID broj: 4200290480004
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka bijele mušeme u svrhu suzbijanja virusa Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.02.2021 1965,60 Alper Group d.o.o. Sarajevo ID: 4201821130000
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka obrazaca za ručnu fiskalnu kasu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.02.2021 105,30 SCS d.o.o. Sarajevo ID:4202761340006
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka papirnih rolni za parkomate Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.02.2021 1050,19 Argon Sistemi d.o.o. Sarajevo ID: 4202566720007
JU Prirodno-matematički fakultet Odluka o dopuni plana JN 2020 Plan nabavki 31.12.2020
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka komunalnih usluga – odvoza smeća za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - februar 2021. Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 28.02.2021 414,18 414,18 KANTONALNO JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "RAD"DOO SARAJEVO, Novo Sarajevo, 4200316890001
Ukupno po stranici 153.229,79 166.206,03 62.320,29