Pretraga po nadležnom ministarstvu

Ukupno 37750
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Univerzitet u Sarajevu UGOVOR o nabavci Usluge podrške za mrežne uređaje - 20. 01. 2020. godine Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 20.01.2020 17316,00 17316,00 VERSO d.o.o. Emerika Bluma 23, 71000 Sarajevo ID: 4201511450004
JU Srednjoškolski centar Hadžići Nabavka usluge periodičnog pregleda PP aparata, ispravnosti i funkcionalnosti hidrantske mreže, ispitivanje panik rasvjete, obuka zaposlenika za 2020. godinu Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 20.01.2020 903,42
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo DODATNE KOLIČINE TONERI 2019 Ugovaranje i realizacija pregovarački postupak bez objave obavještenja 06.11.2019 4707,50 4707,50 EXCLUSIVE d.o.o., 421800400009, Zenica
JU Srednjoškolski centar Hadžići Nabavka maetrijala za popravku i održavanje zgrade za 2020. godinu Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 20.01.2020 3510,00
JU Srednjoškolski centar Hadžići Nabavka maetrijala za čišćenje za 2020. godinu Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 20.01.2020 3510,00
JU Srednjoškolski centar Hadžići Nabavka obrazovnih pomagala za građevinsku stručnu školu za 2020. godinu Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 20.01.2020 585,00
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo DODATNE KOLIČINE TONERI 19 Pokretanje i tok postupka pregovarački postupak bez objave obavještenja 23.10.2019 4707,50
JU Srednjoškolski centar Hadžići Nabavka obrazovnih pomagala za metalsku stručnu školu za 2020. godinu Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 20.01.2020 1170,00
JU Univerzitet u Sarajevu LOT 2. Ugovor o nabavci Usluge održavanja sistemske infrastrukture 20. 01. 2020. godine Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 20.01.2020 14040,00 14040,00 VERSO d.o.o. Emerika Bluma 23, 71000 Sarajevo ID: 4201511450004
JU Univerzitet u Sarajevu LOT 1. Ugovor o nabavci Usluge održavanja mrežne infrastrukture 20. 01. 2020. godine Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 20.01.2020 29203,20 29203,20 VERSO d.o.o. Emerika Bluma 23, 71000 Sarajevo ID: 4201511450004
JU Srednjoškolski centar Hadžići Nabavka obrazovnih pomagala za drvnu stručnu školu za 2020. godinu Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 20.01.2020 585,00
JU Elektrotehnički fakultet UNSA Pružanje usluga sistematskog i sanitarnog pregleda radnika Elektrotehničkog fakulteta za 2019. godinu Pokretanje i tok postupka poseban režim dodjele ugovora 19.08.2019 10400,00
JU Srednjoškolski centar Hadžići Nabavka usluge mjesečnog održavanja lifta za 2020. godinu Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 20.01.2020 854,10
JU Srednjoškolski centar Hadžići Nabavka usluga protuprovalnog obezbjeđenja objekta za 2020. godinu Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 20.01.2020 1521,00
JU Srednjoškolski centar Hadžići Nabavka materijala za popravku i održavanje kompjuterske opreme za 2020. godinu Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 20.01.2020 4680,00
JU Srednjoškolski centar Hadžići Nabavka kompjuterskog materijala za 2020. godinu Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 20.01.2020 2340,00
JU Srednjoškolski centar Hadžići Nabavka uredskog materijala za 2020. godinu Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 2340,00
JU Srednjoškolski centar Hadžići Nabavka usluge održavanje programa za Računovodstvo za 2020. godinu Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 31.12.2019 421,20
JU Srednjoškolski centar Hadžići Nabavka usluge dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije za 2020. godinu Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 30.12.2019 530,00
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti NEONSKE CIJEVI I STARTERI Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.12.2019 158,99 158,99 ENERGOREKORD D.O.O. SARAJEVO IDBR. 4200405990001
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Održavanje softverskih paketa za obračun plata i ljudskih resursa - UGOVOR Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.07.2019 4212,00 4212,00 Energoinvest d.o.o. Sarajevo
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Održavanje softverskih paketa za obračun plata i ljudskih resursa Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 22.07.2019 4212,00
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Zbrinjavanje medicinskog infektivnog i farm. otpada Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 03.09.2019 4504,50
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Zbrinjavanje medicinskog infektivnog i farm. otpada - UGOVOR Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.09.2019 4504,50 4504,50 Aida comerc
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Obuka za polaganje vozačkog ispita "A" kategorije za osam uposlenika Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 13.08.2019 3350,00
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti BATERIJE ZA VODU Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.12.2019 130,00 130,00 WOLF KOMERC D.O.O. SARAJEVO IDBR.4200462100004
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Obuka za polaganje vozačkog ispita "A" kategorije za osam uposlenika - UGOVOR Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.08.2019 3350,00 3350,00 Autoškola "CODE"
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Kopir aparat - UGOVOR Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.08.2019 3016,32 3016,32 Canon Servis d.o.o. Sarajevo 420001453006
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Kopir aparat Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 25.07.2019 3016,32
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti STAKLO REZANO PO MJERI Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.12.2019 584,52 584,52 KRISTAL D.O.O. VITEZ IDBR. 4236030550003
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti OBRASCI RAZNIH VRSTA Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.12.2019 211,00 211,00 "Svjetlostkomerc" D:D. Sarajevo IDB 4200177160001
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti BOJE U SPREJU Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.12.2019 139,20 139,20 UNOKO D.O.O. SARAJEVO IDBR. 4200047030009
JU Gerontološki centar Nabavka troetažne pečenjare za potrebe Službe ishrane KJU "Gerontološki centar" Sarajevo 2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.01.2020 6581,25 Alper group doo Sarajevo
JU Porodično savjetovalište nabavka mašine za čišćenje tvrdih površina _2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.12.2019 6740,00 6740,00 KAMER COMMERCE D.O.O. 4200086440001 Ilidža
JU Porodično savjetovalište nabavka usluge printanja_06.11. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.11.2019 15,00 15,00 TORUS d.o.o Sarajevo 4200627970009 Sarajevo Centar
JU Porodično savjetovalište nabavka materijala za održavanje_2019_24_12 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.12.2019 158,80 158,80 BAU&GARTEN D.O.O 4200488080001 Iliđa Bosna i Hercegovina
JU Porodično savjetovalište nabavka razne opreme za djeciji boravak u zatvorenom prostoru_2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.12.2019 5475,60 5475,60 FRANEX-TRADE D.O.O. Sarajevo 4200024170008 Novo Sarajevo
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Troškovi reprezentacije 02-03-111-29/19 Ugovaranje i realizacija takmičarski dijalog 30.12.2019 292,50 292,50 "Mercator BH" Intersport-Brčko Veleprodaja ID:4200841110009
JU Porodično savjetovalište nabavka usluga štampanja_2019_20_12 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.12.2019 1396,98 1396,98 ŠTAMPARIJA FOJNICA DD FOJNICA 4236045660000 FOJNICA
JU Univerzitet u Sarajevu UGOVOR o pružanju usluge Interkonekcija članica Univerziteta u Sarajevu prema Univerzitetskom tele-informatičkom centru-17. 01. 2020 godine Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 17.01.2020 56328,48 56328,48 LOGOSOFT d. o. o. Grbavička 4, 71000 Sarajevo ID: 4200236190009
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Troškovi tekućeg održavanja opreme 02-03-192-13/13 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.12.2019 150,00 150,00 SOR "MAJA" Sarajevo ID: 4300272130009
JU Zavod za zaštitu naslijeđa Ugovor o unapređenju network okruženja i kreiranja softvera za protokol Zavoda Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.12.2019 2457,00 31.12.2019 2457,00 2457,00 5D-CADD d.o.o. Sarajevo, ul. Husrefa Redžića br.1. ID br. 4201221530004
JU Zavod za zaštitu naslijeđa Ugovor o unapređenju netwoek okruženja i kreiranja softvera za biblioteku Zavoda Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.12.2019 2925,00 31.12.2019 2925,00 2925,00 5D-CADD d.o.o. Sarajevo, ul. Husrefa Redžića br.1. ID br. 4201221530004
JU Porodično savjetovalište nabavka reprezentacija_2019_24_12_314,88 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.12.2019 368,40 368,40 BINGO D.O.O. EXPORT IMPORT 42092553450003 Tuzla
JU Porodično savjetovalište nabavka usluga štampanja_2019_24_12 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.12.2019 20,20 20,20 TORUS d.o.o Sarajevo 4200627970009 Sarajevo Centar
JU Porodično savjetovalište nabavka kuhala za vodu_2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.12.2019 63,90 63,90 BINGO D.O.O. ul Stupska bb poslovna jedinica 206 4209253454033 Tuzla
JU Porodično savjetovalište nabavka usluga pranja vozila_2019_20_12_ Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.12.2019 12,00 12,00 TAMEK-SON COMPANY D.O.O. 4200704120021 Sarajevo Centar
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Redovno i interventno servisiranje aparata za obradu infektivnog medicinskog otpada SINTION i SINShred Ugovaranje i realizacija pregovarački postupak bez objave obavještenja 17.01.2020 26910,00 MES d.o.o. Zenica , 4218047890004
JU Porodično savjetovalište nabavka reprezentacija_za potrebe _Ustanove_2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.12.2019 13,00 13,00 Fine Food d.o.o. Sarajevo 4201798720015 Sarajevo Centar
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci rezervnih auto dijelova za motorna vozila marke Nissan (LOT 9) Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 14.01.2020 KARE d.o.o. Sarajevo
Ukupno po stranici 58.522,04 191.481,34 157.990,09