Pretraga po nadležnom ministarstvu

Ukupno 33157
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo usluge avio prevoza i smještaja Sarajevo - Bruxelles - Sarajevo za projekat Green Mind Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 09.09.2019 4644,00 BH PASSPORT 4201423590009
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Usluge avio prevoza Sarajevo-Beograd-Sarajevo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.09.2019 684,80 BH PASSPORT 4201423590009
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka YAG lasera za potrebe Klinike za očne bolesti Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 19.08.2019 34807,50
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka diodnog lasera za potrebe Klinike za očne bolesti Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 09.08.2019 76050,00
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Usluge kontrole i očitanja TLD-ova Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 24.05.2019 75000,00
JU Stomatološki fakultet Servisiranje kompresora 2018 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum ZULEX d.o.o. Sarajevo
JU Stomatološki fakultet Usluge punjenja tonera 2018 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.11.2018 AM SUPPORT d.o.o. Sarajevo
JU Stomatološki fakultet Usluge osiguranja motornih vozila 2018 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum
JU Stomatološki fakultet Motorni benzin 2018 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.12.2018 El Tarik Oil benzinske stanice d.o.o. Sarajevo
JU Stomatološki fakultet Molersko farbarski radovi 2018. Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo Nabavka prehrambenih proizvoda za likovnu koloniju 19-1 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.09.2019 999,06 999,06 "Amko komerc" doo, Sarajevo, 4200203180415
JU Stomatološki fakultet Nabavka robe - Razna uredska oprema i potrepštine 2018 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev R&S d.o.o. Sarajevo
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Troškovi reprezentacije 02-03-111-19/2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.09.2019 20,00 20,00 "ATAL GROUP" d.o.o. Sarajevo
JU OŠ KŠC Osnovna škola Centar Nabava računarske opreme KŠC -Osnovna škola Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.08.2019 7000,00 7000,00 Imtec d.o.o. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Sanacija i rekonstrukcija sprata vrtića Pčelica za 2019. Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 31.05.2019 31.05.2019 134593,42 12.07.2019 134593,42 134593,42 Inter-com d.o.o. Zenica
JU Stomatološki fakultet Detaljna energetska analiza svih građevinskih i tehničkih sistema u objektu 2018. Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 11.03.2019 17433,00
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Usluge interneta 19 lot2 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 05.06.2019 40893,33 14651,91 BH Telecom d.o.o., 4200211100021, Sarajevo
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo Štampanje Zbornika radova „Srednji put u religiji, kulturi i politici – misao ravnoteže i umjerenosti u djelu Alije Izetbegovića“ na bosanskom jeziku, drugo izdanje Ugovaranje i realizacija pregovarački postupak bez objave obavještenja 05.09.2019 4855,50 4855,50 "A DIZAJN" doo, Sarajevo, 4201646970024
JU OŠ KŠC Osnovna škola Centar Nabava materijala za čišćenje KŠC-Osnovna škola1 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.08.2019 402,80 402,80 FIS - Professional d.o.o.
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Usluge interneta lot2 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 26.03.2019 81786,65
JU KŠC Opća realna gimnazija Nabava materijala za čišćenje KŠC-Opća realna gimnazija1 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.08.2019 414,03 414,03 FIS - Professional d.o.o.
JU KŠC srednja medicinska škola Nabava materijala za čišćenje KŠC-Srednja medicinska škola-1 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.08.2019 407,63 407,63 FIS - Professional d.o.o.
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Usluge fiksne i mobilne telefonije lot1 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 31.05.2019 61008,97 19652,00 BH Telecom d.o.o., 4200211100021, Sarajevo
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo naknada za korrištenje javne površine za postavljanje promotivnog transparenta-Ferhadija br4 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.08.2019 85,00 85,00 Općina Centar Sarajevo, 4200650440009
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Laboratorijski potrošni materijal za 2019 godinu Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 28.05.2019 30.05.2019 81449,96 26.07.2019 81449,96 81449,96 Sanam Styrka-lot 1, Semikem-lot 2, lot 4,lot5,lot6, Ena lot 3
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo Nabavka aqua Bianca vode 18,9 litara 19-11 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.09.2019 55,00 55,00 "Corto" doo Sarajevo, 4201534230001
JU Djeca Sarajeva Nabavka posuđa za 2019. Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 12.06.2019 12.06.2019 13221,00 08.07.2019 13221,00 13221,00 Grafikon d.o.o.
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo usluge čišćenja i održavanja Muzej i poslovnih prostorija 19-8 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.08.2019 400,00 400,00 OD "AQUACLEAN" Sarajevo, 4303062440004
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Usluge fiksne i mob telefonije lot1 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 26.03.2019 122017,94
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Kućice za samost. gasna postojenja 19 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 04.03.2019 46792,98 46792,98 Unis Fagas d.o.o., 4200580560001, Sarajevo
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo Nabavka ramova sa platnima za umjetničke slike za likovnu koloniju 19-1 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.08.2019 3450,00 3450,00 "Art Dinamik" doo, Višegrad, 4404203120000
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo Usluge štampanja naljepnica za banere Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.08.2019 23,40 23,40 "Samas" doo Sarajevo, 4200111220003
JU Djeca Sarajeva Rekonstrukcija podstanice vrtića Ilijaš za 2019. Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 02.07.2019 02.07.2019 27197,45 03.09.2019 27197,45 27197,45 TI inžinjering d.o.o.
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Kućice za samostojeća gasna postrojenja Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 08.02.2019 46792,98
JU Stomatološki fakultet Usluga popravke aparata za livenje u zubotehničkom laboratoriju Klinike za stomatološku protetiku 2018 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum
JU Djeca Sarajeva Nabavka madraca za 2019. Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 08.05.2019 08.05.2019 14983,02 07.06.2019 14983,02 14983,02 Suljevići Cipelići d.o.o.
JU Stomatološki fakultet Usluge zaštite od zračenja 2018 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum
JU Stomatološki fakultet Servis anesteziološke opreme 2018 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum
JU Stomatološki fakultet Mašina za pranje i sušenje veša 2018 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 04.02.2018 21060,00 Vizum d.o.o. Visoko
JU Stomatološki fakultet Nabavka (robe) karniša 2018 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev
JU Stomatološki fakultet Razna uredska oprema i potrepštine 2018 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev
JU Djeca Sarajeva Sanacija krova vrtića Dunje 2019. Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 13.05.2019 39889,09 17.06.2019 39889,09 39889,09 Sela d.o.o.
JU Stomatološki fakultet Usluge instaliranja opreme za zubarstvo i zubarske supspecijalnosti 2018 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.10.2018
JU Elektrotehnički fakultet UNSA Nabavka i ugradnja 6 komada ventilatora Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.09.2019 4914,00 4914,00 "Prunus" d.o.o. Sarajevo
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Kancelarijski potrošni materijal, tiskanice Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 17.07.2019 17.07.2019 48730,15 19.09.2019 57014,28 57014,28 Famis doo Mostar
JU Peta gimnazija NABAVKA GORIVA 17.07. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.09.2019 196,00 17.07.2019 196,00 196,00 NEŠKOVIĆ D.O.O. BIJELJINA, ID BROJ:4400420752124
JU Peta gimnazija NABAVKA GORIVA 13.07. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.09.2019 143,05 13.07.2019 143,05 143,05 HOLDINA D.O.O. SARAJEVO, ID BROJ:4200068200672
JU Djeca Sarajeva Nabavka higijenskih kapa i natikača za 2019. Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 09.05.2019 09.05.2019 8814,49 07.06.2019 8814,49 8814,49 R&S d.o.o.
JU Djeca Sarajeva Zamjena vanjske stolarije na vrtiću Ribica za 2019. Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 22.05.2019 22.05.2019 21108,09 24.06.2019 21108,09 21108,09 HDI d.o.o.
JU Djeca Sarajeva Nabavka i isporuka razne opreme za 2019. Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 22.04.2019 22.04.2019 36177,59 23.05.2019 36177,59 36177,59 Grafikon d.o.o.
Ukupno po stranici 862.958,38 650.330,94 538.910,75