Pretraga po nadležnom ministarstvu

Ukupno 16730
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
Fond Memorijala Usluge redovnog servisiranja vatrodojavnog i protivprovalnog sistema u objektima Fonda memorijala za 2018. godinu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.01.2018 23.05.2018 1755,00 08.06.2018 1755,00 1755,00 Unilab d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Respirator sa monitorom - 1 komad - Ugovor Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 08.06.2018 81315,00 "PROMA" d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Respirator sa monitorom - 1 komad Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 18.04.2018 81315,00
Fond Memorijala Usluge vršenja nadzora nad građevinskim radovima po ugovorima koje Fond memorijala potpisuje sa izvođačima Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.01.2018 01.06.2018 6727,50 08.06.2018 6727,50 6727,50 Ipsa Institut d.o.o.
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Sitan inventar za potrebe Odsjeka za pripremu i distribuciju hrane - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.06.2018 5255,40 5255,40 ALPER GROUP d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Sitan inventar za potrebe Odsjeka za pripremu i distribuciju hrane Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 01.06.2018 5255,40
JU Centar za slijepu i slabovidnu djecu i omladinu Direktan sporazum rezervirani ugovor štampanje udžbenika i knjiga na brajevom, tisku Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.06.2018 6000,00 6000,00 O.D. Sake company
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Primarna endoproteza koljena proizvođača Zimmer Nex Gen – 1 komad za pacijenticu Šemsu Tafro - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.06.2018 3445,07 3445,07 MARK MEDICAL d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Primarna endoproteza koljena proizvođača Zimmer Nex Gen – 1 komad Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 04.06.2018 3445,07
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka tečnog sapuna za ruke KCUS 2018 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.05.2018 6505,20 Gold Mignon d.o.o. Sarajevo ID:4200199130009
JU Historijski arhiv Sarajevo Vršenje usluga održavanja klima uređaja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.05.2018 94,77 94,77
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka krpa za pod i trulex krpa Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.06.2018 5903,82 Ecotime d.o.o. Sarajevo ID:4200881330001
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka obrazaca za refundaciju bolovanja KCUS 2018 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.06.2018 1000,00 ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA SARAJEVO ID:4200178560003
JU Historijski arhiv Sarajevo Vršenje usluga odrđavanja klima uređaja Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 17.05.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka usluga izrade štambilja KCUS 2018 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.06.2018 210,60 DES d.o.o. Sarajevo ID: 4200721480007
JU Historijski arhiv Sarajevo nabavka arhivskih kutija -registratora Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 23.05.2018 7,72
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Samostojeće lampe za ginekološke preglede – 4 komada - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.05.2018 2124,72 2124,72 "BIOMEDIA" d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Samostojeće lampe za ginekološke preglede – 4 komada Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 18.05.2018 2124,72
JU Historijski arhiv Sarajevo Javna nabavka arhivskih kutija-registratora Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.05.2018 7,72 7,72 Kabas d.o.o Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Laserske sonde za hemoroide – 3 komada - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.06.2018 2808,00 2808,00 "INEL-MED" d.o.o. Mostar
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Laserske sonde za hemoroide – 3 komada Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 04.06.2018 2808,00
JU Historijski arhiv Sarajevo Javna nabavka vršenja usluga održavanja birotehničke opreme Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.05.2018 3404,70 3404,70 Copia d.o.o Sarajevo
JU Historijski arhiv Sarajevo Javna nabavka o vršenju usluga održavanja birotehnićke opreme Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 17.05.2018 3404,70
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Tlakomjeri sa stetoskopom i manometrom – 25 komada - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.06.2018 1638,00 1638,00 AB MEDIC d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Tlakomjeri sa stetoskopom i manometrom – 25 komada Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 23.05.2018 1638,00
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru ponuđača - nabavka mašine za spiralni uvez Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 19.04.2018 1632,15
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor o kupoprodaji zastava za potrebe ks Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 2455,25 “Reppu Entreprenad” d.o.o.
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Odluka o odabiru ponuđača za nabavku teretnog motornog vozila Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 30.05.2018 67147,00
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku i isporuku kafe aparata za potrebe organa KS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 11.05.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluga izrade, isporuke i implementacije softverskog sistema elektronske pisarnice Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 18.05.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o pokretanju postupka - nabavka mašine za spiralni uvez Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 19.04.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor o kupoprodaji kafe aparata za potrebe bife-a organa Kantona Sarajevo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 4914,00 ARTIKA d.o.o. Sarajevo
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o pokretanju postupka javne nabavke i isporuke kafe aparata za potrebe bife-a organa KS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 27.04.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Dodatni ugovor o pružanju usluga deratizacije u objektima Kantona Sarajevo Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev DEZITOX-SANITARCI d.o.o.
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor o kupoprodaji računara i računarske opreme - mrežnog printera Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 245,70 PRINTEX d.o.o.
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor o kupoprodaji suvenira za potrebe Kantona Sarajevo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 2000,00 Zlatarska radnja, vl. A. Fočak
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke pružanja usluga dodatnih pogodnosti "toptima" Pokretanje i tok postupka pregovarački postupak bez objave obavještenja 21.05.2018 140752,40
Stručna služba za zajedničke poslove Dodatni ugovor o pružanju usluga dezinfekcije i dezinsekcije (uništavanja štetočina) u objektima Kantona Sarajevo Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev SANITACIJA d.o.o.
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor o kupoprodaji računara i računarske opreme - računara Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 48436,83 REBUS d.o.o. Sarajevo
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor o kupoprodaji računara i računarske opreme - monitora Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 17.05.2018 850,59 PRINTEX d.o.o.
Stručna služba za zajedničke poslove Dopuna Plana javnih nabavki za 2018. godinu - nabavka mašine za spiralni uvez za potrebe Kantona Sarajevo Plan nabavki 19.04.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o izboru ponuđača za nabavku usluga redovnog održavanja vozila u garantnom roku Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 20.06.2018
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku usluga instalacije GPS sistema za praćenje vozila Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.06.2018 6823,44 6823,44 Nex Studio d.o.o. Sarajevo, Olovska 27b, ID: 4201629880003
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor o kupoprodaji računara i računarske opreme - laptopa Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 04.06.2018 8111,08 FRACTAL d.o.o. Žepče
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor o kupoprodaji mašine za spiralni uvez Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 1632,15 “DEFTER-KOMERC” doo
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor o uvjetima kupoprodaje kancelarijskog namještaja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 3023,28 R&S d.o.o. Vogošća
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o pokretanju postupka javne nabavke računarske opreme - UP Pokretanje i tok postupka 19.06.2018
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Odluka o odabiru ponuđača za nabavku specijalnog vozila za pogrebne usluge Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 29.05.2018 69557,55
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o obustavi postupka nabavke izrade, isporuke i implementacije softverskog sistema elektronske pisarnice Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 01.06.2018
JU MES - Međunarodni teatarski festival – Scena MESS Postupak javne nabavke usluga putničkog zdravstvenog osiguranja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.06.2018 64,26 64,26 Triglav osiguranje d.d Sarajevo, 4200247470003
Ukupno po stranici 387.570,21 206.752,08 40.148,58