Pretraga po nadležnom ministarstvu

Ukupno 37700
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Mašinski fakultet UNSA Toaletni papir, papirni ručnici,sapun tečni, tečnost za parket i laminat Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2019 22.11.2019 3269,27 16.12.2019 3269,27 3269,27 FRANEX TRADE d.o.o. Sarajevo ID 4200024170008
JU Mašinski fakultet UNSA Papir Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2019 22.11.2019 4159,35 17.12.2019 4159,35 4159,35 PINGI d.o.o. Sarajevo 4200003090004
JU Mašinski fakultet UNSA Izrada ispitnog stola Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2019 24.10.2019 3802,50 15.01.2020 3802,50 3802,50 STEEL-PROJECT d.o.o. Novi Travnik 423665780004
JU Mašinski fakultet UNSA Analize goriva izvještaji I dio NH Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2019 11.10.2019 2691,00 18.12.2019 2691,00 2691,00 Inspekt RGH doo Sarajevo 4200115990008
JU Mašinski fakultet UNSA Ugostiteljske usluge 30.12.2019. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2019 10.12.2019 880,00 30.12.2019 880,00 880,00 ETNO torrs d.o.o. Pod lipom br.1 Sarajevo - 420217360032
JU Mašinski fakultet UNSA Prevoz studenata Gračanica 24.12.2019. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2019 19.12.2019 700,00 24.12.2019 700,00 700,00 Centrotrans eurolines d.d. Sarajevo 420153220003
JU Srednjoškolski centar Hadžići Plann javnih nabavki za 2020. godinu Plan nabavki 30.12.2019
JU OŠ "Hašim Spahić" Nabavka produžnog kabla-prenaponska zaštita za potrebe kancelarije samostalnog referenta za plan i analizu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.12.2019 92,49 92,49 "KAMER COMMERCE" d.o.o. , ID broj: 4200086440001
KJP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. Nabavka reklamnog materijala sa logom TVSA Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.01.2020 4876,56 OR "GRAFO SEM" Vl. Enver Hadžimulić
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. 132/19-P - Mašinsko-bravarski alati Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 20.03.2019 17.01.2020 35046,18
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KZ 160/19 - Laminar - Mikrobiološki zaštitni kabinet Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 20.03.2019 17.01.2020 15218,19
JU Mašinski fakultet UNSA Lopata za snijeg Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2019 20.12.2019 45,70 06.01.2020 45,70 45,70 Penny plus d.o.o. Sarajevo ID 4200162210002
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. 161/19 - Redovno održavanje i servisiranje mjerno regulacione opreme za otpadne vode na PPOV Butila Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 20.03.2019 17.01.2020 58359,60
JU Mašinski fakultet UNSA Prevoz studenata 27.12.2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2019 26.12.2019 280,00 31.12.2019 280,00 280,00 Vildan tours d.o.o Sarajevo 4200243640001
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti GAS U BOCI Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.12.2019 36,00 36,00 GAS I GAS D.O.O. SARAJEVO 4202056100004
JU Mašinski fakultet UNSA Potrošni materijal za izradu uzoraka za eksperimentalno istraživanje VH Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2019 18.11.2019 4000,00 20.12.2019 4000,00 4000,00 DELING d.o.o. Tuzla 4209039530008
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluge registracije službenog vozila Škoda Octavia 2020. Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 08.01.2020 119,25 119,25 MUP KANTONA SARAJEVO, Sarajevo Centar, 4200220350006
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluge tehničkog pregleda službenog vozila Škoda Octavia 2020. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.01.2020 86,83 86,83 OSING d.o.o., Novo Sarajevo, 4200320570143
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti PAPIR I PROIZVODI OD PAPIRA Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.11.2019 109,70 109,70 "Svjetlostkomerc" D:D. Sarajevo IDB 4200177160001
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti KISTOVI, BOJE I KONTUR PASTA ZA SVILU Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.12.2019 135,45 135,45 svjetlostkomerc Sarajevo ID BR: 4200177160001
JU Srednjoškolski centar Vogošća odluka o prihvatanju ponude za nabavku školskih tabli Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.12.2019 898,02
JU Srednjoškolski centar Vogošća odluka o pokretanju postupka nabavke školskih tabli Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 30.12.2019 898,02
JU Srednjoškolski centar Vogošća odluka o prihvatanju ponude za nabavku materijala za gradnju Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.12.2019 459,01
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti BAKAR Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.12.2019 499,01 499,01 GRADUR TGI D.O.O. SARAJEVO IDBR. 4200250420009
JU Srednjoškolski centar Vogošća Odluka o pokretanju postupka nabavke materijala za gradnju Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 30.12.2019 459,01
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti SVILA I BOJE ZA SVILU Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.12.2019 357,26 357,26 TUGRA D.O.O. SARAJEVO IDBR. 4200210980001
JU Srednjoškolski centar Vogošća odluka o prihvatanju ponude za nabavku papira za štampanje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.12.2019 469,19
JU Srednjoškolski centar Vogošća odluka o pokretanju postupka nabavke papira za štampanje Pokretanje i tok postupka 30.12.2019 469,19
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti SREBRO Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.12.2019 1002,18 1002,18 SILKWAY D.O.O. SARAJEVO
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti KONCENTRIRANA SREDSTVA ZA ČIĐĆENJE Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.12.2019 445,56 445,56 OŠIJAN D.O.O. SARAJEVO IDBR.4200461630000
JU Srednjoškolski centar Vogošća Odluka o prihvatanju ponude za nabavku građevinskog materijala-ljepenke Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.12.2019 871,00
JU Srednjoškolski centar Vogošća Odluka o nabavci građevinskog materijala-ljepenke Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 30.12.2019 871,00
JU Mašinski fakultet UNSA Štampanje knjige: Termoenergetska postrojenja - zbirka NH Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2019 13.12.2019 1199,25 30.12.2019 1199,25 1199,25 Štamparija Fojnica d.d. Fojnica 4236045660000
KJP ZOI 84 Nabavka zaštitne opreme za rad na visini Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.01.2020 6980,04 6980,04 VIP DESIGN d.o.o.
KJP ZOI 84 Usluga deratizacije, dezinfekcije i dezinsekcije Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.01.2020 2328,30 2328,30 Eko-Tim d.o.o.Sarajevo
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti bOJA ZA ZIDOVE Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.12.2019 76,00 76,00 UNOKO D.O.O. SARAJEVO IDBR. 4200047030009
JU Srednjoškolski centar Vogošća Odluka o prihvatanju ponude za nabavku dara-ručni sat za ispraćaj radnice u penziju Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.12.2019 168,00 TIME OUT doo
JU Srednjoškolski centar Vogošća Odluka o pokretanju postupka nabavke dara-ručni sat za ispraćaj radnice u penziju Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 18.12.2019 168,00
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti LOPTE Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.11.2019 150,30 150,30 SPORT VISION D.O.O.
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ds-64829 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.12.2019 219,38 HERCEGOVINALIJEK doo, Mostar, 4227015090005
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ds-64831 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.12.2019 4212,00 HERCEGOVINALIJEK doo, Mostar, 4227015090005
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ds-62554 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.12.2019 1544,40 CO.MEDPROM doo, Banja Luka, 4400878930005
JU Mašinski fakultet UNSA LOT 2 - Zamjena fasadne bravarije na istočnoj zgradi MF Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 28.02.2019 15.11.2019 20450,89 11.12.2019 20450,89 20450,89 INTERMING doo Sarajevo 4201112590005
KJP ZOI 84 Sistem za detekciju prometa vozila na parkingu (brojanje prometa) Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.01.2020 5317,41 5317,41 Agencija za zaštitu ljudi i imovine Sword Security d.o.o.
JU Mašinski fakultet UNSA LOT 1 - Elektroinstalacijski radovi Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 28.02.2019 24.09.2019 45630,00 07.11.2019 45630,00 45630,00 PROTECTA BH d.o.o. Sarajevo
KJP ZOI 84 Godišnje licenciranje i servisiranje finansijskog softvera ( JAPET ) Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.01.2020 1684,80 JAPET d.o.o.
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Pružanje usluga podrške i održavanja postojećeg SAP ERP rješenja u KCUS-u Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 22.11.2019 117000,00
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o kupoprodaji auto-dijelova Ugovaranje i realizacija 26.12.2019 7008,30 AUTOELEKTRA d.o.o. sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor_ nabavka higijensko potrošnog materijala Ugovaranje i realizacija 09.12.2019 R&S d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o sukcesivnoj nabavci pečata, štambilja i faksimila Ugovaranje i realizacija 31.12.2019 506,30 DES s.o.o. Saajevo
Ukupno po stranici 315.597,15 127.760,70 104.843,74