Pretraga po nadležnom ministarstvu

Ukupno 19777
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Zavod za sportsku medicinu Kantona Saraejvo Plan javnih nabavki J.U. Zavod za sportsku medicinu KS za 2017. godinu Plan nabavki 04.01.2017
JU Srednja škola za okoliš i drvni dizajn Realizacija nabavke opreme - dva projektor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.06.2017 1479,82 1479,82 KAMER COMMERCE d.o.o. Ilidža
JU Srednja škola za okoliš i drvni dizajn Nabavka opreme - dva projektora Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 07.06.2017 1479,82
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Usluge čiščenja i održavanja hig u PTC Butila Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 05.09.2017 47724,30 47724,30 Atalian Global Service BH d.o.o., 4201071460002, Sarajevo
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Usluge čiščenja i održavanja higijene Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 25.05.2017 95449,00
JU Srednja škola za okoliš i drvni dizajn SSODD - Plan nabavki za 2017 god. Plan nabavki 15.03.2017
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Usluge jednostranog crno-bijelog ispisa formata A4 za realizaciju operativnog plana 2017. godinu Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 19.05.2017 7020,00
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Usluge offset st Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 24.04.2017 29045,35 28182,96 Svjetlostkomerc d.d., 4200177160001, Sarajevo
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Repasovanje i servisiranje motora pogonskih agregata Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 31.05.2017 6903,00
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Utovar i transport nasipnog materijala za realizaciju projekta Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 08.06.2017 6949,80
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Elaborat identificiranja i praćenja rijetkih i ugroženih biljnih i životinjskih vrsta na području kojim gospodari KJP "Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 21.06.2017 6903,00
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Materijal i dijelovi za servisiranje vozila VW T-5 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 21.06.2017 2047,50
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Izvođenje radova na vodosnadbjevanju malinjaka Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 04.07.2017 1989,00
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Kombinovana stolarska mašina Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 10.07.2017 7020,00
KJKP Gras d.o.o. Nadzorne kamere Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.06.2018 2536,56 31.07.2018 2536,56 UNILAB d.o.o Sarajevo
JU Mašinski fakultet UNSA Nabavka gradevinski radovi Ugovaranje i realizacija 05.01.2017 4696,26 4696,26 ELING-S d.o.o. Sarajevo 4200479090002
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Usluge servisiranja klima uređaja Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 04.07.2017 702,00
KJKP Gras d.o.o. Usluga ispitivanje otpadnih voda Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.07.2018 2340,00 27.08.2018 2340,00 CONTROL-H d.o.o
JU Mašinski fakultet UNSA Nabavka građevinski radovi Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 11.02.2017 4696,26
JU Srednjoškolski centar Hadžići Usluge sistematskog pregleda radnika JU Srednjoškolski centar Hadžići Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 3111,00
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Usluge pripreme, obrade i isporuke materijala za toplinsku izolaciju Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 13.07.2017 7020,00
JU Sarajevska filharmonija nabavka usluga popravke automobila 065-18 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.09.2018 120,00 O.R. Auto glass centar Bensson - 4302590500004, Sarajevo
JU Sarajevska filharmonija nabavka kancelarijskog materijala 064-18 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.09.2018 73,71 Prim Invest - 420025140005, Sarajevo
JU Mašinski fakultet UNSA Nabavka za izvrsene radove na sanaciji prostroa Ugovaranje i realizacija 27.01.2017 2494,16 2494,16 SELA d.o.o Sarajevo 4200502250004
JU Sarajevska filharmonija nabavka kancelarijskog materijala 060-18 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.09.2018 160,88 Prim Invest - 420025140005, Sarajevo
JU Sarajevska filharmonija nabavka kancelarijskog materijala 059-18 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.09.2018 112,32 Printerpapir d.o.o. - 4200014020008, Sarajevo
JU Mašinski fakultet UNSA Nabavka za izvršene radove na sanaciji prostora Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 17.01.2017 2494,16
JU Sarajevska filharmonija nabavka potrošnog materijala za orkestar 056-18 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.09.2018 345,80 Artist - 4400841930005, Banja Luka
JU Sarajevska filharmonija nabavka kancelarijskog materijala 055 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.09.2018 4,10 Prim Invest - 420025140005, Sarajevo
KJKP Gras d.o.o. BENZIN LOT 2061 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 16.02.2018 10782,25 12.04.2018 10782,25 HIFA PETROL d.o.o
JU OŠ "Mehmed-beg Kapetanović Ljubušak" izvođenje vodoinstalaterskih radova Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.09.2017 2375,10 25.09.2017 2375,10 2375,19 Hetig dd Sarajevo
JU OŠ "Osma osnovna škola Amer Ćenanović" NABAVKA PROEKTORA 2018 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 28.03.2018 2800,00
JU OŠ "Osma osnovna škola Amer Ćenanović" NABAVKA ROBE -KOMPIJUTERSKOG MATERIJALA 2018 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 08.02.2018 3510,00
JU OŠ "Osma osnovna škola Amer Ćenanović" KANCELARIJSKI MATERIJAL 2018 POKRETANJE Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 08.02.2018 4095,00
JU Mašinski fakultet UNSA Izmjena plana nabavki Mašinski fakultet Sarajevo za 2017.g. Plan nabavki 04.04.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka dijelova/pribora/materijala za holter i monitore za praćenje vitalnih funkcija proizvođača Minday Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.09.2018 6458,40 Sono Medical d.o.o. Sarajevo- 4200102400007
JU Mašinski fakultet UNSA Plan nabaviki Mašinski fakultet Sarajevo za 2017.g Plan nabavki 14.02.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Rezervni dio/materijal za OP mikroskop proizvođača Carl Zeiss Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.09.2018 5545,80 Fama Biomedical d.o.o. Sarajevo - 4201091650002
KJKP Gras d.o.o. LOT 2007 B Specijalne autogume za autobuse CNG Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 16.03.2018 147852,90 31.07.2018 147852,90 N&G PLUS d.o.o
JU OŠ Vrhbosna Sarajevo Nabavka užina za učenike, sk.2018 19.I polugodiste Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.09.2018 6000,00 7020,00 D.D."KLAS"
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Građevinski materijal za realizaciju projekta: Njega šume u obalnom području lokalitetat Babin potok Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 08.08.2017 1745,58
JU Prirodno-matematički fakultet Odluka o izmjeni Plana nabavki 2018_ Molerski radovi Plan nabavki 18.09.2018
JU OŠ Vrhbosna Sarajevo Odluka o pokretanju-Nabavka sk.uzina za I pol.skolske 2018 19.godine Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 05.09.2018 6000,00
KJKP Gras d.o.o. LOT 1120 Elektro materijal za autobuse i minibuse Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 05.03.2018 139259,25 25.07.2018 139259,25 AUTOELEKTRA d.o.o
JU Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Sistematski pregled - 2017 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.08.2017 22.09.2017 JU ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU STUDENATA UNIVERZITETA U SARAJEVU
JU OŠ "Osma osnovna škola Amer Ćenanović" NABAVKA ŠKOLSKIH STOLICA 12017 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 21.11.2017 2400,00
KJKP Gras d.o.o. LOT 1401 Rezervni dijelovi za minibus OTOYOL M 50 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 27.04.2018 129087,27 06.08.2018 129087,27 SINHRON d.o.o
JU OŠ "Osma osnovna škola Amer Ćenanović" NABAVKA KOSILICE ZA TRAVU 2017 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 26.12.2017 1547,00
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Nabavka i ugradnja klima uređaja Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 08.08.2017 5721,30
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Kamion 20t Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 16.02.2018 19.09.2018 350766,00
Ukupno po stranici 966.602,75 537.677,42 94.789,50