Pretraga po nadležnom ministarstvu

Ukupno 26731
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Šumarski fakultet Posebne odluke o pokretanju javne nabavke Plan nabavki poseban režim dodjele ugovora 22.11.2018 09.01.2018 09.01.2018 Posebna odluka o odabiru ponuđača
JU OŠ "Vladislav Skarić" III Izmjene plana nabavki za 2018 Plan nabavki 28.12.2018
JU Mašinski fakultet UNSA Printer AM Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 26.02.2018 08.01.2019 1089,90
KJP ZOI 84 Nabavka i sukcesivna isporuka goriva i lož ulja za potrebe KJP ZOI'84 OCS d.o.o. Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 20.02.2019
JU Šumarski fakultet Vodoinstalaterski i sanitarni radovi 2018 - općina centar projekat Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.11.2018 25.09.2018 585,00 20.12.2018 585,00 326,43 Sarajevostan d.o.o 4200296920006
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo Odluka o pokretanju postupka nabavke usluga eksterne revizije Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 11.02.2019
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo Odluka o pokretanju postupka nabavke usluge- održavanje GPS/GSM uređaja za praćenje Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 11.02.2019
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga osiguranja- Lot4 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 04.01.2019 2500,00 TRIGLAV OSIGURANJE d.d. SARAJEVO
JU Mašinski fakultet UNSA Brisač za obuću Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.02.2018 24.01.2019 40,00 31.01.2019 40,00 40,00 Elpi Comerc d.o.o. Sarajevo 4200261890007
JU Mašinski fakultet UNSA Klompe ženske Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.02.2018 22.01.2019 715,57 31.01.2019 715,57 715,57 DIPSA d.o.o. Sarajevo ID 4201624220005
JU OŠ Vrhbosna Sarajevo Plan javnij nabavki JU OŠ VRHBOSNA Plan nabavki 18.02.2019
JU Mašinski fakultet UNSA Elektroinstalacijski materijal Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.02.2018 24.01.2019 3913,17 29.01.2019 3913,17 3913,17 Credibil Company d.o.o Sarajevo 4200451080001
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo Okvirni sporazum za nabavku robe za potrebe mikrobiološkog i hemijskog laboratorija- LOT9 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 31.01.2019 15897,02 "KEFO" d.o.o. Istočno Sarajevo, ID:4403208220006
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo Okvirni sporazum za nabavku robe za potrebe mikrobiološkog i hemijskog laboratorija- LOT8 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 30.01.2019 16068,20 SEMIKEM d.o.o. Sarajevo, ID broj:200003250001
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo Okvirni sporazum za nabavku robe za potrebe mikrobiološkog i hemijskog laboratorija- LOT7 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 31.01.2019 1809,00 "ENA" d.o.o. Sarajevo, ID:4200037070002
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo Okvirni sporazum za nabavku robe za potrebe mikrobiološkog i hemijskog laboratorija- LOT6 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 31.01.2019 6318,00 "ENA" d.o.o. Sarajevo, ID:4200037070002
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo Okvirni sporazum za nabavku robe za potrebe mikrobiološkog i hemijskog laboratorija- LOT5 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 30.01.2019 5454,54 SEMIKEM d.o.o. Sarajevo, ID broj:200003250001
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo Odluka o poništenju postupka nabavke robe za potrebe mikrobiološkog i hemijskog laboratorija- Lot4 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 21.12.2018
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo Okvirni sporazum za nabavku robe za potrebe mikrobiološkog i hemijskog laboratorija- LOT3 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 04.02.2019 11899,37 "BROMA BEL" d.o.o., BANJA LUKA, ID: 4400839360005
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo Okvirni sporazum za nabavku robe za potrebe mikrobiološkog i hemijskog laboratorija- LOT2 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 30.01.2019 17523,15 "CONTROLMATIK BH" d.o.o., SARAJEVO, ID: 4201103840007
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo Odluka o poništenju postupka za nabavku robe za potrebe mikrobiološkog i hemijskog laboratorija- Lot1 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak
JU Peta gimnazija PLAN NABAVKI JU PETE GIMNAZIJE ZA 2019. GODINU Plan nabavki 14.02.2019
JU Šumarski fakultet soboslikarski radovi 2018 Plan nabavki direktni sporazum 26.02.2018 14.05.2018 6715,31 14.06.2018 6715,31 Colorex d.o.o Mostar 4227835130001
JU Šumarski fakultet građevinski radovi na zgradama fakulteta Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2018 14.05.2018 310,75 31.05.2018 310,75 Sarajevostan d.d 4200296920006
KJKP Tržnice-Pijace d.o.o. Sarajevo Nabavka rezervnih dijelova za rashladnu tehniku Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.01.2019 3962,49 30.01.2019 3962,49 ORDAGIĆ“d.o.o. Srebrenik
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluga oglašavanja u medijima - osmrtnice, oglasi i sl. za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - osmrtnica za bivšeg uposlenika 2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.01.2019 40,00 40,00 Oslobođenje servisi, Vogošća, 4202263820009
JU Biblioteka Sarajeva Nabavka i ugradnja plinskog bojlera Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.12.2018 1700,00 1700,00 Kepomprom d.o.o. Sarajevo, 4201081260001
JU Biblioteka Sarajeva Nabavka i ugradnja sistema protivprovalne i protivpožarne zaštite 2019 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 31.12.2018 3639,00 Glock -Sigurnost d.o.o. Sarajevo, 4200431720004
JU Biblioteka Sarajeva Kupovina monitora i printera Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.12.2018 4999,00 4999,00 Imtec d.o.o. Sarajevo, 4200918780002
JU Biblioteka Sarajeva Web Hosting 2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.12.2018 1380,00 Virtual Office, Sarajevo, 4303186920004
JU Biblioteka Sarajeva Servisiranje i održavanja informatičke opreme - 2019. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.12.2018 14,00 FixIT d.o.o. Sarajevo, 4202048930006
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka stručne literature - godišnje pretplate na stručne časopise u štampanom i elektronskom obliku i nabavka stručnih knjiga za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - godišnja pretplata na časopis „Sudska praksa 2019.” Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.02.2019 185,00 185,00 Privredna Štampa Doo, lidža, 200088140005
JU OŠ “Grbavica II” Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda za nabavku hrane, pića i srodnih proizvoda LOT 4 +. Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 18.01.2019 2749,50 2749,50 ECOVISION doo 4201646030005
JU OŠ “Grbavica II” Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda za nabavku hrane, pića i srodnih proizvoda LOT 4 + Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 24.12.2018 2749,50
JU OŠ “Grbavica II” Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda za nabavku hrane, pića i srodnih proizvoda LOT 3 +. Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 18.01.2019 17550,00 17550,00 TPDC Sarajevo d.d. 4200115050005
JU OŠ “Grbavica II” Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda za nabavku hrane, pića i srodnih proizvoda LOT 3 + Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 24.12.2018 17550,00
JU OŠ “Grbavica II” Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda za nabavku hrane, pića i srodnih proizvoda LOT 2 +. Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 18.01.2019 6605,23 6605,23 TPDC Sarajevo d.d. 4200115050005
JU Biblioteka Sarajeva Plan javnih nabavki za 2019. godinu - JU Biblioteka Sarajeva Plan nabavki 19.02.2019
JU OŠ “Grbavica II” Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda za nabavku hrane, pića i srodnih proizvoda LOT 2 + Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 24.12.2018 6605,23
JU OŠ “Grbavica II” Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda za nabavku hrane, pića i srodnih proizvoda LOT 1 +. Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 18.01.2019 28051,20 28051,20 PENNY PLUS doo 4200162210002
JU OŠ “Grbavica II” Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda za nabavku hrane, pića i srodnih proizvoda LOT 1 + Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 24.12.2018 28051,20
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Hardwer 18 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 20.06.2018 116875,40 136744,20 Fixit d.o.o.. 4202048930006, Sarajevo
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Hardwer- Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 19.04.2018 116875,40
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Ugovaranje - Usluge transporta nasipnog materijala - 2690/18 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 12.12.2018 52650,00 20983,36 AME d.o.o. Breza
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Ugovaranje - Usluge revizije FSC certifikata - 2203/18 Ugovaranje i realizacija pregovarački postupak bez objave obavještenja 04.10.2018 11688,30 11688,30 SGS Slovakia spol.sr.o. Košice Slovačka
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Ugovaranje - Usluge servisiranja Buldozera Caterpillar u garantnom roku - 2417/18 Ugovaranje i realizacija pregovarački postupak bez objave obavještenja 20.12.2018 522,29 521,82 Teknoxgroup BH d.o.o. Sarajevo
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Ugovaranje - Potrošni materijal za servis Skipa Caterpillar u garantnom roku - 2905/18 Ugovaranje i realizacija pregovarački postupak bez objave obavještenja 20.12.2018 4027,35 4027,35 Teknoxgroup BH d.o.o. Sarajevo
JU OŠ “Druga osnovna škola” ODRŽAVANJE-12-18 Ugovaranje i realizacija 409,60 409,60 BAU&GARTEN4200488080001
JU OŠ “Druga osnovna škola” ODRŽAVANJE 12-18 Pokretanje i tok postupka 05.12.2018 409,60
JU Šumarski fakultet Usluge organiziranja proslava 2018 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 04.09.2018 09.11.2018 42051,85 24.11.2019 42051,85 PRAG D.O.O 42O1131620004
Ukupno po stranici 231.624,97 388.849,29 241.249,73