Pretraga po nadležnom ministarstvu

Ukupno 48719
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 60-11-746853 Medicinsko sredstvo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.11.2020 819,00 819,00
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 60-11-7-47371 Lijekovi, Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.11.2020 69,03 69,03 Phoenix Pharma d.o.o. - Bijeljina
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Održavanje telefonskog sistema Bosh-Avaya za period od godinu dana-Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.12.2020 6949,80 6949,80 U-MKS d.o.o. Sarajevo, ID 42019612200009
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Lot 9 - Nabavka HTZ cipele plitke za komunalnog i građevinskog radnika -20- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 28.10.2020 17550,00 GRAFIKON d.o.o. Sarajevo, 4200251660003
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Održavanje telefonskog sistema Bosh-Avaya za period od godinu dana Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 03.12.2020 6949,80
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Lot 8 - Nabavka HTZ cipele duboke -20- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 28.10.2020 9360,00 GRAFIKON d.o.o. Sarajevo, 4200251660003
KJP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. Nabavka usluge: stalna internet konekcija 100/100 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.11.2020 3948,59 "TELEMACH" d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka - nabavka usnika za alkometar Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 03.12.2020
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka - nabavka usluga popravke usisivača Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 03.12.2020
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Lot 14 - Nabavka specijalna radna odijela za zavarivače-bravare -20- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 28.10.2020 1022,11 GRAFIKON d.o.o. Sarajevo, 4200251660003
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Rezervni dijelovi za gibnjeve, uzengije i plate -19-- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 19.10.2020 35100,00 Autoelektra d.o.o. Sarajevo, 4200234140004
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka rezervnih dijelova za teretna vozila HYUNDAI - H100 i H1 -19-- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 09.10.2020 23400,00 KARE d.o.o. Sarajevo, 4200273040009
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka grejdera -20:- Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 05.10.2020 28665,00 28665,00 Dilaver Company d.o.o. Zenica, 4218146010008
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka masti za podmazivanje -19--- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 24.09.2020 8541,00 BIOL d.o.o. KONJIC, 4227825760007
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka kancelarijskih stolica 2 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.10.2020 1507,80 1507,80 Gradiz d.o.o. Sarajevo, ID 4200153570004
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluge gradskog tramvajskog prijevoza za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - decembar 2020. Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 01.12.2020 639,00 639,00 KANTONALNO JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "GRADSKI SAOBRAĆAJ" D.O.O. SARAJEVO, Sarajevo Novi Grad, 4200055640002
JU Akademija likovnih umjetnosti Usluga pranja i peglanja paravana Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.10.2020 130,80 130,80 O.D. Start 2 Sarajevo, ID 4303359450009
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka usluge monitoringa alarmnog sistema Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.10.2020 117,00 117,00 Unilab d.o.o. Sarajevo, ID 4200054160007
JU OŠ "Izet Šabić" Hotonj Izmjene i dopune Plana nabavki za 2020.godinu 03.12. Plan nabavki 03.12.2020
JU Gimnazija Dobrinja Nabavka licence METEL WIN Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.10.2020 783,44 20.11.2020 783,44 783,44 POINT d.o.o. Varaždin OIB:80947211460
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka radne obuće 3 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.10.2020 1428,00 1428,00 Borovo d.o.o. Sarajevo, ID 4200514420002
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka papira za kopiranje A4 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.10.2020 600,00 Liberšped d.o.o. Sarajevo, ID 4200322430004
Služba za skupštinske poslove Usluge objave javnog oglasa za imenovanje Odbora za žalbe javnosti Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.11.2020 707,85 707,85 707,85
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka usluga distribucije električne energije 346/20 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.02.2020 8,07 8,07 Javno preduzeće Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo ID:4200225150030
JU Akademija likovnih umjetnosti Usluga sistematskog pregleda zaposlenika 2 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.10.2020 2415,00 2415,00 PZU Eurofarm - Centar Poliklinika Ilidža, ID 4200128030003
JU Veterinarski fakultet UNSA Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli ugovora za nabavku usluga – sezonski pregled instalacija, grijanja, hlađenja i ventilacije Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.11.2020 1731,60 1731,60 TI TERMOENERGETSKI INŽINJERING D.O.O. Plandište 14, 71000 Sarajevo br.ID 4200318080007
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka usluga distribucija pitke vode 369/20 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 41,70 41,70 "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Sarajevo ID: 4200151950004
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluge distribucije toplotne energije-gradskog grijanja za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - novembar 2020. Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 30.11.2020 4647,86 4647,86 KJKP "TOPLANE-SARAJEVO" D.O.O., Sarajevo Novi Grad, 4200353740001
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka komunalnih usluga odvoz smeća 370/20 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 48,67 48,67 KJKP RAD d.o.o. Sarajevo ID: 4200316890001
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka Modularne aluminijske skele Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.10.2020 1150,00 1150,00 Euro Rent d.o.o. Sarajevo, ID 4201466560006
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka usluge zaštite objekta 371/20 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 81,90 81,90 UNILAB D.O.O. AGENCIJA ZA ZAŠTITULJUDI I IMOVINE ID: 4200054160007
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka komunalnih usluga – odvoza smeća za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - novembar 2020. Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 30.11.2020 414,18 414,18 KANTONALNO JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "RAD"DOO SARAJEVO, Novo Sarajevo, 4200316890001
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka računarske opreme 9 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.10.2020 740,00 740,00 M-Computers d.o.o. Sarajevo, ID 4201089910005
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. DS 69/20 Kalibracija termostata i sterilizatora Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.03.2020 26.11.2020 2106,00 Orao a.d. Bijeljina
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluga održavanja i servisiranja službenih vozila Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - zamjena guma na službenom vozilu Škoda Octavia Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.11.2020 40,00 40,00 Autoservis A-Auto, Sarajevo Novi Grad, 4302927310008
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluga održavanja i servisiranja službenih vozila Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - popravak blatobrana službenog vozila Škoda Octavia Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.11.2020 400,00 400,00 Autoservis A-Auto, Sarajevo Novi Grad, 4302927310008
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o dodjeli ugovora drugorangiranom ponuđaču_sanacija krova u ulici Envera Šehovića Pokretanje i tok postupka 27.11.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Pružanje usluga održavanja sistema besprekidnog napajanja UPS-a Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 16.11.2020 35084,79
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Pružanje usluga obilježavanja prostora KCUS-a - decembar 2020. Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 16.11.2020 7969,50
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka usluga stručnog usavršavanja-seminari 368/20 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 495,00 495,00 Multicom doo, PJ Sarajevo
JU OŠ Mehmedalija Mak Dizdar TONER CTG HP 285/Z Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.11.2020 60,00 60,00 EA SERVIS D.O.O.
JU OŠ Mehmedalija Mak Dizdar Kuhalo za produženi boravak Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.11.2020 62,00 62,00 DOMOD DOO
JU OŠ Mehmedalija Mak Dizdar Materijal za čišćenje prostorija škole. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.11.2020 800,00 800,00 "Bingo" doo
JU OŠ Mehmedalija Mak Dizdar Natavne potrepštine za produženi boravak Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.10.2020 216,00 216,00 "Kid zone" doo
JU OŠ Mehmedalija Mak Dizdar Uluge oglašavanja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.10.2020 518,31 518,31 Oslobošenje servii
JU OŠ Mehmedalija Mak Dizdar Natavne potrepštine za dječiji kutak. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.11.2020 228,80 228,80 "Kid zone" doo
JU OŠ Mehmedalija Mak Dizdar Razna kancelarijka oprema Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.11.2020 468,09 468,09 SVJETLOSTKOMERC D.D.
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Instalacija i validacija novih biosigurnosnih kabineta, kao i zmjena filtera na postojećim kabinetima Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.12.2020 5569,20 Analitika d.o.o. Sarajevo - 4200561260005
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka usluga distribucije gasa 352/20 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 108,21 108,21 SARAJEVOGAS d.o.o. Sarajevo ID: 4200158020002
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Usluge servisiranja, defektaže i otklanjanja kvara na štampaču IBM RICOH InfoPrint 6500 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.12.2020 140,40 BOSNIEN BUSINESS SYSTEMS - 4200298380009
Ukupno po stranici 51.495,38 163.829,41 56.492,11