Pretraga po nadležnom ministarstvu

Ukupno 37698
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Mašinski fakultet UNSA Case za laptop - 2 kom. A.V, I.B. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2019 19.11.2019 198,00 09.12.2019 198,00 198,00 Macline d.o.o. Sarajevo 4200369400006
JU OŠ “Druga osnovna škola” PREVOZUČENIKA ATL.KUP Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 07.10.2019 117,00
JU OŠ “Druga osnovna škola” ČOŠĆENJE 10 ODL Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.10.2019 919,83 919,83
JU OŠ "Osman Nuri Hadžić" Elektronska evidencija radnog vremena Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 22.01.2019 2110,68
JU OŠ "Osman Nuri Hadžić" .Elektronska evidencija radnog vremena Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.02.2019 2110,68 2110,68 Unilab d.o.o. 4200054160007
Kantonalni sud u Sarajevu Nabavka usluge za 2020dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.12.2019 3917,16 Dezitoks sanitarci
JU Gimnazija Dobrinja kupovina tonera i ketridža Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.04.2019 1500,00 1361,66 R&S d.o.o OIDB:4200056290005
JU OŠ “Druga osnovna škola” ČIŠĆENJE 10 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 10.10.2019 919,83
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. 165/19- Ulja i maziva za opremu na PPOV Butila Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 27.11.2019
JU Gimnazija Dobrinja nabavka kancelarijskog materijala i mterijala za sekcije Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.04.2019 3500,00 3090,69 FRANEX-TRADE d.o.o Sarajevo IDB:4200024170008
Kantonalni sud u Sarajevu Nabavka robe sitan inventar u sudnici 8 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.10.2019 5085,99 Rasa d.o.o Sarajevo
JU Veterinarski fakultet UNSA Dodjela ugovora za nabvku roba:Mikrobioloske podloge Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 06.01.2020 2059,20 2059,20 ENA DOO SARAJEVO, br.ID 4200037070002
JU Gimnazija Dobrinja redovno servisiranje školskog lifta Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.06.2019 982,80 982,80 KA BEST GROUP IDB:4202028660002
Kantonalni sud u Sarajevu Nabavka roberačunareske opreme u sudnicu 8 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.10.2019 5066,86 Rasa d.o.o Sarajevo
Kantonalni sud u Sarajevu Nabavka robe zastitne opreme prsluci Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.12.2019 313,56 Uslužnost
JU OŠ “Druga osnovna škola” SERVIS FOTOKOPIRA O Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.10.2019 582,66 582,66 EA SERVIS 4202290040007
Kantonalni sud u Sarajevu Nabavka robe zastitne opreme obuća Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.12.2019 882,00 Planika
JU OŠ “Druga osnovna škola” SERVIS FOTOKOPIRA ODL Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 27.09.2019 582,66
JU OŠ “Druga osnovna škola” RUKSACI 2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.08.2019 3061,51 3061,48 AVDIĆ 3A DOO 4200601070000
Kantonalni sud u Sarajevu Nabavka usluge stavljanje u funkciju računarske opreme u sudnici 8 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.10.2019 3843,45 Rasa d.o.o Sarajevo
JU Mašinski fakultet UNSA Materijal za printanje na FDM uređaju MČ Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2019 27.12.2019 402,85 27.12.2019 402,85 402,85 ENERGOTERM d.o.o. Brod 4403301860007
JU OŠ “Druga osnovna škola” Ruksaci Općina2019 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 23.07.2019 3061,51
JU Gimnazija Dobrinja nastavna pomagala Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.12.2019 720,72 31.12.2019 720,72 720,72 Dijal-M IDB:4200364940002
Kantonalni sud u Sarajevu Nabavka usluge održavanja službenog vozila MAZDA Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.11.2019 145,99 Turbo Mehanik
JU Gimnazija Dobrinja usluge održavanja kompjutera Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.12.2019 292,50 30.12.2019 292,50 292,50 TELERAD d.o.o IDB:4201090090003
Kantonalni sud u Sarajevu Nabavka robe -higijenski pribor ( sudska policija) Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.12.2019 970,75 Peni plus
JU Gimnazija Dobrinja kompjuterske potrebštine Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.12.2019 125,10 17.12.2019 125,10 126,10 IMTEC IDB 4200918780002
JU OŠ “Druga osnovna škola” OSIGURANJE 2019UG Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.09.2019 3060,00 3060,00 SARAJEVO OSIGURANJE DD SARAJEVO 42000326930184
JU Gimnazija Dobrinja kupovina kompjuterskog materijala Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.12.2019 595,00 24.12.2019 595,00 595,00 IMTEC IDB 4200918780002
JU Veterinarski fakultet UNSA Dodjela ugovora za nabvku Molkeularnih dijagnostikuma Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 03.01.2020 7823,16 7823,16 BOSNA-VET DOO 4218160510005 Zenica
JU Mašinski fakultet UNSA Torte 4 kom. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2019 10.12.2019 127,60 30.12.2019 127,60 127,60 Chipas sweets and cakes Sarajevo 4302736640008
JU OŠ "Osman Nuri Hadžić" .Proširenje instalacije sistema vatrodojave Ugovaranje i realizacija 12.04.2019 1399,32 1399,32 Supernova d.o.o. 4218627970005
JU OŠ “Druga osnovna škola” OSIGURANJE 2019 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 16.08.2019 3060,00
JU OŠ "Osman Nuri Hadžić" Proširenje instalacije sistema vatrodojave Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 10.04.2019 1399,32
JU Mašinski fakultet UNSA Atmosferska vreća, petrijeva posuda, pinceta Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2019 04.12.2019 628,17 27.12.2019 628,17 628,17 MIKRO-POLO d.o.o. Sarajevo 4201572320006
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo LOT 2 Laboratorisjki reagensi Ugovor Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 30.10.2019 55,92 55,92 Semikem d.o.o ID 4200003250001
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo LOT 2 Laboratorisjki reagensi Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 31.07.2019 55,92
JU OŠ Stari Ilijaš Usluge pripremanja hrane, podjele obroka i užina učenicima u produženom boravkuo Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 13.01.2020
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo LOT 1 Hemijski reagensi Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 31.07.2019 0,00
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo LOT 3 - Osiguranje motornih vozila 2019 Ugovor Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 10.10.2019 36167,90 Sarajevo osiguranje ID: 4200259720005
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo LOT 3 - Osiguranje motornih vozila 2019 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 04.07.2019 36167,90
JU Mašinski fakultet UNSA Izrada Elaborata procjena ugroženosti i Plana zaštite od požara Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2019 11.11.2019 1930,50 28.11.2019 1930,50 1930,50 VATROSISTEMI doo Sarajevo 4200117260007
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu lijekovi I/29/19 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 31.12.2019 20295,92 HERCEGOVINALIJEK doo, Mostar, 4227015090005
JU Univerzitet u Sarajevu LOT 2. - Odluka o izboru ponuđača i dodjeli ugovora za nabavku - Usluge održavanja sistemske infrastrukture - 10. 01. 2020. godine Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 10.01.2020 14040,00
JU Univerzitet u Sarajevu LOT 1. - Odluka o izboru ponuđača i dodjeli ugovora za nabavku - Usluge održavanja mrežne infrastrukture - 10. 01. 2020. godine Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 10.01.2020 29203,20
JU Ekonomski fakultet Usluge izrade kancelarijskog namještaja za opremanje naučnoistraživačke laboratorije EFSA Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.12.2019 7013,82 "EĆO COMPANY" d.o.o., ul. Pijačna br. 6, 71000 Sarajevo
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu lijekovi I/31/19-lot 2 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 31.12.2019 17389,71 HERCEGOVINALIJEK doo, Mostar, 4227015090005
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu MS III/19/19- lotovi 1-10 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 31.12.2019 2581751,84 Medichem d.o.o., Sarajevo, 4200647060009
JU Ekonomski fakultet Nabavka usluga izrade kancelarijskog namještaja za opremanje naučnoistraživačke laboratorije EFSA Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 09.12.2019 7013,82
JU OŠ "Skender Kulenović" Nabavka projektora/ Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 02.07.2019 1263,60
Ukupno po stranici 124.241,64 2.694.694,71 31.528,84