Pretraga po nadležnom ministarstvu

Ukupno 30846
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka kancelarijskog materijala - 113 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.04.2019 260,00 260,00 SVJETLOST KOMERC 4200177160001
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka pozamanterije za JU NPS-115 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.04.2019 615,44 615,44 SANNY GENNY 4200539250004
JU Narodno pozorište Sarajevo Usluge izrade obuće za potrebe predstava u JU NPS - 114 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.05.2019 1540,00 1540,00 O.R. LEJLA 4302065500001
JU OŠ Ćamil Sijarić usluge cestovnog prevoza Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.12.2018 1000,00 1000,00 Centrotrans-eurolines Sarajevo 4200153220003
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka metraže za izradu scenografije u JU NPS -116 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.04.2019 1169,81 1169,81 SANNY GENNY 4200539250004
JU OŠ Ćamil Sijarić Nabavka i ugradnja LED panela Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.12.2018 4498,42 4498,42 Elektrotrgovina d.o.o.Sarajevo 4202372010009
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ms I/2/19 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 14.05.2019 1519235,64 Sedžan ingenering doo, Sarajevo, 4200256540006
JU OŠ "Mirsad Prnjavorac" Vogošća Sistematski pregled za radnike u šk. 2019/2020. godini Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.05.2019 4449,60 4449,60 JU Dom Zdravlja Kantona Sarajevo
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka materijala za frizersku radionicu za JU NPS-118 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.05.2019 2096,36 2096,36 BEM COMMERCE 4200047460003
JU Narodno pozorište Sarajevo Usluge popravke obuće za JU NPS-117 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.04.2018 602,80 602,80 O.R. LEJLA 4302065500001
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo ZZJZKS UGOVOR O JAVNOJ NABAVCI LABORATORIJSKIH STOLICA Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 27.05.2019 6849,18 HAFELE BH d.o.o.
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka cvijeća za JU NPS-119 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.04.2019 626,50 626,50 KJKP PARK 4200258320003
JU OŠ "Mirsad Prnjavorac" Vogošća Sistematski pregled za radnike u 2019. godini Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 09.04.2019 4449,60
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka donjeg veša za potrebe JU NPS -120 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.04.2019 153,00 153,00 DOLCE 4200394340000
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka boja i lakova za potrebe predstave u JU NPS-121 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.04.2015 999,65 999,65 GRAFIKON 4200251660003
JU Narodno pozorište Sarajevo Usluge fotokopiranja za potrebe JU NPS - 122 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.05.2019 950,00 950,00 SOR EKO COPY 4302806520005
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka boja i lakova za potrebe predstave u JU NPS-123 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.05.2019 130,42 130,42 CONTI PRO 4201189460007
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ms III/1/19 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 13.05.2019 863185,09 Sedžan ingenering doo, Sarajevo, 4200256540006
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka profesionalne frizerske stolice za JU NPS -124 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.05.2019 147,00 147,00 PENNY PLUS 4200162210002
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ms I/13/19 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 13.05.2019 36711,09 ITALGROUP doo, Sarajevo, 4200552600006
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka kancelarijskog namještajaja za JU NPS - 125 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.05.2019 750,00 750,00 JYSK 4201488880004
JU Narodno pozorište Sarajevo Usluge registracije službenog vozila za JU NPS-126 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.05.2019 382,45 382,45 BIHAMK 4200906340007
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ms I/13/19 lot 2 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 13.05.2019 2412,60 SEMIKEM doo, Sarajevo 4200003250001
JU OŠ Ćamil Sijarić Materijal za tekuće održavanje.. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.11.2018 7020,00 7020,00 Penny plus d.o.o.Sarajevo 4200162210002
JU Narodno pozorište Sarajevo Usluge osiguranja vozila za JU NPS-127 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.05.2019 289,00 289,00 BIHAMK 4200906340007
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka materijala za održavanje higijene i čistoće u JU NPS - 128 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.05.2019 94,80 94,80 PENNY PLUS 4200162210002
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka stolarskog, bravarskog materijala za montažu scene u JU NPS - 129 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.05.2019 130,55 130,55 PENNY PLUS 4200162210002
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka stolarskog, bravarskog materijala za izradu scenografije u JU NPS - 130 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.05.2019 388,05 388,05 PENNY PLUS 4200162210002
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ms I/13/19-lot 1 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 13.05.2019 4795,83 MEDICAL PARTNERS doo, Tuzla, 4210278470007
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka bravarskog materijala za izradu scenografije od metala u JU NPS - 131 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.05.2019 1044,00 1044,00 PENNY PLUS 4200162210002
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka obuće za potrebe JU NPS -132 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.05.2019 69,95 69,95 ZARA 4201721340007
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka stolarskog, bravarskog materijala za montažu scene u JU NPS - 133 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.05.2019 141,10 141,10 BAU&GARTEN 4200488080001
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka sanitarnog materijala za potrebe JU NPS -134 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.05.2019 336,20 336,20 EUROVITA PHARMACIA 4227118220233
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka donjeg veša i čarapa za potrebe JU NPS -135 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.05.2019 252,25 252,25 DOLCE 4200394340000
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka rasvjetnog materijala za održavanje predstava u JU NPS-136 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.05.2019 5733,00 5733,00 KM SOLUTION 4202215180006
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ms II/1/19 lotovi1,6,7 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 30.04.2019 746343,00 Sarajevofarm doo, Sarajevo, 4201103250005
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka rasvjetnog potrošnog materijala za premijere u JU NPS -137 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.05.2019 3449,16 3449,16 KM SOLUTION 4202215180006
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ms II/1/19-lot 5 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 30.04.2019 14332,50 SHIMADZU doo, Sarajevo, 4200419780000
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ms II/1/19-lotovi 15,16 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 30.04.2019 524160,00 MARK MEDICAL doo, Sarajevo, 4200292770000
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka boja i lakova za potrebe predstave u JU NPS-139 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.05.2019 845,91 845,91 GRAFIKON 4200251660003
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ms II-1-19-lotovi 4,8 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 30.04.2019 413946,00 ITALGROUP doo, Sarajevo, 4200552600006
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka kancelarijskog materijala - 140 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.05.2019 662,50 662,50 SVJETLOST KOMERC 4200177160001
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka rasvjetnog potrošnog materijala za održavanje zgrade u JU NPS-141 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.05.2019 965,15 965,15 SPEED LIGHT 4201772920032
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ms II-1-19-lot 10,11,12,13 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 30.04.2019 483757,56 APOMEDICAL doo, Ilidža, 4200325610003
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka materijala za sitnu rekvizitu, hrana i piće za potrebe JU NPS - 142 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.05.2019 500,00 500,00 EM COMERC 4200628190007
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka stolarskog, bravarskog materijala za izradu scenografije u JU NPS - 143 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.05.2019 237,15 237,15 CONTI PRO 4201189460007
JU OŠ Ćamil Sijarić Materijal za čisćenje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.12.2018 5999,99 5999,99 Hoše komerc d.o.o Sarajevo 4200442500006
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka kapa i šešira za JU NPS - 144 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.05.2019 420,00 420,00 SOD DENDI 4300098510000
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka kancelarijskog namještajaja za JU NPS - 145 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.06.2019 300,00 300,00
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka gotove obuće za potrebe JU NPS - 146 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.06.2019 360,69 360,69 ALPINA 4200419600001
Ukupno po stranici 4.449,60 4.665.339,39 49.610,90