Pretraga po nadležnom ministarstvu

Ukupno 37698
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ds-52951-2 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.12.2019 3744,00 SEMIKEM doo, Sarajevo 4200003250001
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Laboratorijski materijal - Lot7 - komora za brojanje Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 31.07.2019 184,49
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Laboratorijski materijal - Lot8 - naprave za venepunkciju i uzimanje krvi Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 31.07.2019 0,00
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ds-65758 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.12.2019 347,44 PHOENIX PHARMA doo, Bijeljina, 4400375940003
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo EKG - aparat Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 06.08.2019 3451,50
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ds-61127 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.12.2019 4095,00 MINERVA MEDICA doo, Ilidža 4201627240007
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo EKG - aparat - UGOVOR Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.08.2019 3451,50 3451,50 Broma bel d.o.o. Banja Luka 4400839360005
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Laboratorijski materijal - hemijski reagensi - UGOVOR Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.10.2019 2618,46 2618,46 Semikem d.o.o. Sarajevo 4200003250001
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Fotokopiranje Službenih novina Kraljevine Jugoslavije 164.LIV od 20.jula 1940, godine Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.01.2020 21,00 21,00 JU Historijski arhiv Sarajevo 420023680004
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Laboratorijski materijal - hemijski reagensi Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 23.10.2019 2618,46
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluge pranja službenog automobila 8 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.01.2020 50,00 50,00 Ziss d.o.o Sarajevo 4200196200006
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluge fotografisanja uposlenika i prostorija fakulteta za pripremu Monografije povodom 80. god. postojanja fakulteta Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.01.2020 1755,00 1755,00 PRag d.o.o Sarajevo 4201131620004
JU Porodično savjetovalište nabavka buketa cviječa 2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.12.2019 27,00 27,00 SZCR"ENCIJAN" 4300775800001 Sarajevo Novi Grad
KJP ZOI 84 Nabavka aparata za tople napitke Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.01.2020 2187,90 2187,90 Artika d.o.o.
JU Porodično savjetovalište nabavka kancelarijskih potrepština i drugih rekvizita 2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.12.2019 458,52 458,52 OFFICE SUPPORT D.O.O 4202614040005 Ilidža Bosna i Hercegovina
JU Porodično savjetovalište nabavka tečnog sapuna 2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.11.2019 11,90 11,90 AMKO KOMERC D.O.O Sarajevo ,Podružnica Sarajevo br.15 Sarajevo 4200203180822 Stari Grad
JU Porodično savjetovalište nabavka kancelarijskih potrepština_15_11_2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.11.2019 133,97 133,97 OFFICE SUPPORT D.O.O 4202614040005 Ilidža Bosna i Hercegovina
JU Porodično savjetovalište nabavka reprezentacija_2019_12_30 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.12.2019 453,65 453,65 BINGO D.O.O. EXPORT IMPORT Tuzla 4209253453118 Novi Grad Sarajevo
JU Porodično savjetovalište nabavka usluge izrade web stranice 2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.12.2019 2000,00 2000,00 TERMO DIGITAL d.o.o. Sarajevo 42025395900020 Centar
Fond Memorijala Dizajn i print kataloga za izložbu Tunel spasa; Spas u ratu, uspomena u miru Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.02.2019 18.12.2019 1895,40 26.12.2019 1895,40 1895,40 GRAFI EURO D.O.O.
Fond Memorijala Kreiranje i projektovanje nove, te redizajn i integrisanje postojećih domena i web stranica JU Fond Memorijala KS pod jednu, uz kreiranje službenog virtualnog prostora za e-poštu JU Fonda Memorijala KS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.02.2019 24.12.2019 2925,00 30.12.2019 2925,00 2925,00 5D-CADD
Fond Memorijala Usluge izrade i oblikovanja prezentacionih materijala za potrebe VIP sobe Spomeničkog kompleksa Tunela D-B Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.02.2019 19.12.2019 1959,75 26.12.2019 1959,75 1959,75 GRAFI EURO D.O.O.
Fond Memorijala Usluge izrade i oblikovanja prezentacionih materijala za potrebe VIP sobe Spomeničkog kompleksa Tunelaa D-B Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.02.2019 19.12.2019 1959,75 26.12.2019 1959,75 1959,75 GRAFI EURO D.O.O.
JU Porodično savjetovalište nabavka uređaja za prenos podataka(televizora) Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.12.2019 4598,10 4598,10 PROTIM D.O.O. SARAJEVO 4202459050007 Novi Grad
JU Porodično savjetovalište nabavka prijemnih knjiga 2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.12.2019 20,00 20,00 JP BIH POŠTA D.O.O SARAJEVO 4200682210005
Fond Memorijala Ustakljivanje muzejske postavke-VIP soba Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.02.2019 18.12.2019 3295,25 27.12.2019 3295,25 3295,25 RAMA GLAS D.O.O.
Fond Memorijala Nabavka projektora sa platnom za projekcije-ponovljeni direktni Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.02.2019 27.12.2019 1476,00 31.12.2019 1476,00 1476,00 ELUR D.O.O.
Fond Memorijala Servisiranje fiskalne kase za SK Tunel D-B Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.02.2019 20.12.2019 526,50 27.12.2019 526,50 526,50 EMADO D.O.O.
Fond Memorijala Nabavka depuratora za kafe aparat Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.02.2019 25.12.2019 143,17 27.12.2019 143,17 143,17 ARTIKA D.O.O.
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Ugovaranje-ŠU Trnovo, ŠGP Trnovsko, GJ Crna Rijeka Željeznica, odjeli 50, 53 i 59 (sječa i izrada ŠDS, animalna vuča - priprema, lifranje-priprema, traktorska vuča sa i bez pripreme i iznos i slaganje cijepanog drveta) cca 7.834 m3 - 3338/19 Ugovaranje i realizacija poseban režim dodjele ugovora 07.01.2020 329968,08 Olip d.o.o. Sarajevo - Ilidža
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Ugovaranje - Usluge jednostranog crno-bijelog ispisa formata A4 - 3526/19 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 06.01.2020 23341,50 Racional d.o.o. Sarajevo
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Tokarska obrada metala - 4019/19 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 10.01.2019
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Usluge održavanja programskog rješenja NIBIS - 4101/19 Pokretanje i tok postupka pregovarački postupak bez objave obavještenja 10.01.2020
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Ugovaranje - Usluge tehničkog pregleda motornih vozila - 3682/19 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.12.2019 4563,93 AUTOCENTAR BH d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Ugovor o nabavci računara i računarske opreme za realizaciju projekta "Elektronski dnevnik" u javnim srednjim školama i za potrebe Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 905695,83 905695,83 R&S d.o.o. Sarajevo
JU OŠ "6. mart", Hadžići Nabavka kompjuterske opreme-laptop Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.12.2019 799,58 799,58 KAMER COMMERCE DOO, Blažujski drum 14, 71210 Ilidža
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Remont glavnih razvodnih ormara sa demontažom starih uz isporuku i ugradnju nove opreme Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 13.12.2019 21001,50
JU OŠ "6. mart", Hadžići Sistematski pregled uposlenika1 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.07.2019 2891,00 2891,00 JU DOM ZDRAVLJA KANTONA SARAJEVO
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka injektora - dvoglavog za CT simulator za potrebe Klinike za onkologiju Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 23.12.2019 28080,00
JU OŠ "6. mart", Hadžići Izdaci za reprezentaciju - kupovina zlatnog prstena Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.08.2019 250,00 250,00 OD ''Zlatar''
JU OŠ "6. mart", Hadžići Izdaci za reprezentaciju - kupovina ručnog sata Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.08.2019 185,00 185,00 TIME OUT DOO
JU OŠ "6. mart", Hadžići Nabavka materijala za tekuce održavanje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.12.2019 67,86 67,86 R&S D.O.O. Sarajevo
JU OŠ "6. mart", Hadžići Nabavka računarske opremee Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.12.2019 104,95 104,95 LIBE d.o.o.
JU OŠ "6. mart", Hadžići Usluge popravke i servisiranje računara Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.12.2019 35,10 35,10 R&S D.O.O. Sarajevo
Fond Memorijala Prevođenje i lektura Fotomonografija Alije Izetbegović sa bosanskog jezika na engleski jezik Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.02.2019 09.12.2019 1085,76 23.12.2019 928,00 928,00 BABILON D.O.O.
JU OŠ "6. mart", Hadžići Usluge pročepljenja kanalizacije Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.12.2019 140,40 140,40 JKP ''Komunalac'' D.O.O.
JU Mašinski fakultet UNSA LOT 1 -Serverska oprema Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 28.02.2019 27.03.2019 15208,83 28.11.2019 15208,83 15208,83 FIXIT d.o.o. Sarajevo 4202048930006
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Sanitarni pregled 270 radnika - UGOVOR Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.12.2019 4050,00 4050,00 JU Zavod za javno zdravstvo SARAJEVO 4200329950003
Fond Memorijala Nabavka i ugradnja opreme za nadzorni centar Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.02.2019 24.12.2019 6219,72 24.12.2019 6219,72 6219,72 UNILAB D.O.O.
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Sanitarni pregled 270 radnika Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 16.12.2019 4050,00
Ukupno po stranici 96.081,08 1.334.604,04 968.544,09