Pretraga po nadležnom ministarstvu

Ukupno 34410
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU OŠ "6. mart", Hadžići Nabavka mape 2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 175,50 GARMOND DOO
JU Srednja škola metalskih zanimanja Usluge prevoza na relaciji Sarajevo-Neum-Sarajevo Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 27.09.2019 1053,00
JU Srednja škola metalskih zanimanja Usluga osiguranja učenika od nesretnog slučaja za školsku 2019/20 - ugovaranje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.09.2019 1900,00 1900,00 SARAJEVO OSIGURANJE DD
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka data majlera platnih vrečica 2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.10.2019 1146,60 Birotehnik-Komerc d.o.o. Sarajevo ID: 4200205800003
Fond Memorijala Izgradnja platoa sa nadstrešicom i proširenje objekta sa salama za video prezentaciju na Spomeničkom kompleksu Tunel D-B Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 14.02.2019 03.09.2019 93274,97 11.10.2019 79722,20 79722,20 GROS-COMP P.O
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Usluge međunarodnog transporta pošiljki Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.10.2019 236,74 DHL International d.o.o. Sarajevo ID: 4200054590001
JU Srednja škola metalskih zanimanja Usluga osiguranja učenika od nesretnog slučaja za školsku 2019/20 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 30.08.2019 1900,00
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Servisiranje vozila 18 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.06.2018 5136,30 4625,00 Porsche d.o.o., 4201887660000, Sarajevo
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Kisik, acetilen, helij 18 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.05.2018 6860,00 6860,00 Messer Tehnoplin, 4200350720000, Sarajevo
Fond Memorijala Nabavka IT opreme i pratećih komponenti Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 14.02.2019 21.08.2019 13969,80 30.09.2019 13696,80 13696,80 REBUS D.O.O.
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Druge izmjene i dopune Plana javnih nabavki za 2019. godinu Plan nabavki 17.09.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci rezervnih auto-dijelova za motorna vozila marke Toyota (LOT 4) i Suzuki (LOT 12) Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 16.10.2019 KARE d.o.o. Sarajevo
JU Zaštićena prirodna područja KS Ugovor o vršenju usluga izrade projekta enterijera za prezentacijski prostor na području ZP "Bijambare" Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.09.2019 2970,00 2970,00 STUDIO ARH d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka nabavke drum unit-a, tonera, ketridža i ribona Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 17.10.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o pokretanju postupka nabavke usluga tehničkog pregleda mv MUP-a KS Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 17.10.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor - nabavka rezervnih auto-dijelova za motorna vozila marke Ford (LOT 2) Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 16.10.2019 KARE d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o izvođenju građevinsko-zanatskih radova _ulica Nurije Pozderca Ugovaranje i realizacija 30.09.2019 18400,86 "INTERMING"d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci auto guma -MUP KS Ugovaranje i realizacija 20.09.2019 865,80 865,80 AUTOELEKTRA d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka za nabavku cvijeća, vijenaca i cvjetnih aranžmana Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 17.10.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o servisiranju mv marke VW Transporter Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.10.2019 560,20 "AUTODELTA" d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Tenderska dokumentacija_nabavka nepredviđenih i dodatnih građevinsko-zanatskih radova_Grkarica Pokretanje i tok postupka pregovarački postupak bez objave obavještenja 16.10.2019
JU Zaštićena prirodna područja KS Ugovor o vršenju usluga izrade idejnog projekta za uređenje posjetiteljske infrastrukture u užem kompleksu bijambarskih pećina na području ZP "Bijambare" ZPPKS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.09.2019 2000,00 2000,00 STUDIO ARH d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor- nabavka vanrednih obroka Ugovaranje i realizacija 04.09.2019 8400,00 8400,00 "Ćevabdžinica Zmaj" Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o kupoprodaji peleta Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.10.2019 "FARANG TSC" d.o.o. Sarajevo
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Nabavka baterija za vatrogasne lampe Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.10.2019 656,70 656,70 RS Electronic Sarajevo 4200882140001
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o kupoprodaji sportske odjeće i opreme Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.09.2019 4293,34 "SPORT VISION" d.o.o. Bijeljina
JU Gerontološki centar Nabavka usluga održavanja službenog vozila KJU "Gerontološki centar" Sarajevo marke "Renault" 2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.10.2019 2925,00 GUMA M d.o.o. - podružnica Sarajevo
JU Gerontološki centar Nabavka mliječnih namaza za potrebe KJU "Gerontološki centar" Sarajevo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.10.2019 7499,38 VINOJUG DOO
JU Gerontološki centar Nabavka svježeg sira za potrebe KJU "Gerontološki centar" Sarajevo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.10.2019 7020,00 VINOJUG DOO
JU Gerontološki centar Nabavka usluga periodičnih zdravstvenih pregleda zaposlenika KJU "Gerontološki centar" Sarajevo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.10.2019 4950,00 JU ZAVOD ZA MEDICINU RADA KANTONA SARAJEVO
JU Gerontološki centar Nabavka usluga organizovanja Kurs za sticanje znanja o higijeni životnih namirnica, sirovina namijenjenih za proizvodnju životnih namirnica i predmeta opšte upotrebe i o ličnoj higijeni (Kurs sanitarnog minimuma) Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.10.2019 1800,00 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KANTONA SARAJEVO
JU OŠ "Mirsad Prnjavorac" Vogošća oSIGURANJE UČENIKA ŠKOLE MP. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.10.2019 4525,00 4525,00 Euroherc osiguranje d.d. Sarajevo
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Izvođenje roletarskih radova Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 20.09.2019 7000,00
JU OŠ "Mirsad Prnjavorac" Vogošća Osiguranje ucenika skole. Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 27.08.2019 4525,00
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluge printanja Studijske ribarske osnove Općine Bužim Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.10.2019 252,00 252,00 OR Print studio Student line Sarajevo 4302864210008
JU OŠ Hadžići Nabavka usluge objavljivanja poništenja dijela javnog konkursa (format 1/8 stranice – CB) Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.08.2019 188,37 188,37 “OSLOBOĐENJE SERVISI“ d.o.o. Sarajevo 4202263820009
JU OŠ Hadžići Nabavka usluge servisiranja mašine za čišćenje tvrdih površina Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.08.2019 166,14 166,14 "SQ" d.o.o. Sarajevo 4236375290004
JU OŠ Hadžići Nabavka raznog kancelarijskog materijala i potrepština, Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.08.2019 472,50 472,50 TR "CASPER 2" Hadžići - Sarajevo 430291247000
JU OŠ Hadžići Nabavka materijala za održavanje zgrade' Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.08.2019 115,50 115,50 TR "COLOR" Hadžići - Sarajevo 4302380100003
JU OŠ "Deseta osnovna škola" Nabavka školskog namještaja za biblioteku. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.09.2019 2989,35 2989,35 TIMBERMAS d.o.o. ID:4202647210003
JU OŠ Hadžići Nabavka materijala za održavanje zgrade; Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.08.2019 89,00 89,00 “PENNY PLUS” d.o.o. Sarajevo 4200162210002
JU OŠ "Deseta osnovna škola" Nabavka školskog namještaja za biblioteku Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 07.10.2019 2989,35
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Prijedlog dopune plana javnih nabavki IV 2019.g.g. Plan nabavki 14.10.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka rezervnih dijelova za liniju za pranje veša , model 50/10 sa sistemom za doziranje deterdženata i valjka sa slagačicom, model PC120 proizvođača Girbau za potrebe Službe vešeraja Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 30.09.2019 58498,80
JU OŠ Hadžići Nabavka pedagoške dokumentacije. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.08.2019 380,66 380,66 "IZDAVAŠTVO I PROMET" d.d.. Sarajevo 4200191820081
JU OŠ Hadžići Nabavka materijala za čišćenje; Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.08.2019 999,75 999,75 „HOŠE KOMERC“ d.o.o. Sarajevo 4200442500006
JU OŠ Hadžići Nabavka usluge objavljivanja javnog konkursa za prijem radnika (format 1/2 stranice – CB) Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.08.2019 672,75 672,75 “OSLOBOĐENJE SERVISI“ d.o.o. Sarajevo 4202263820009
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo J.U.ZZJZKS Odluka o pokretanju postupka nabavke-sredstva za održavanje čistoće Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 15.10.2019
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo J.U.ZZJZKS Odluka o pokretanju nabavke-destilovana voda Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 17.10.2019
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo J.U.ZZJZKS Odluka o pokretanju postupka nabavke-održavanje web stranice Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.08.2019 1404,00 Fixit d.o.o.
Ukupno po stranici 183.210,92 183.294,94 132.723,02