Pretraga po nadležnom ministarstvu

Ukupno 26567
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Nabavka vrtne garniture Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.12.2018 929,00 929,00 929,00 Penny plus d.o.o.
JU OŠ "Porodice ef. Ramić" Prevoz radnika za april 2018 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.03.2018 1473,00 1473,00 KJP "Gras" Sarajevo
JU Kamerni teatar 55 Usluge smještaja za gostujuće umjetnike Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 16.02.2018
JU Kamerni teatar 55 Direktni sporazum - usluge keteringa za premijere Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2018
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Nabavka računarske opreme, Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.12.2018 2128,90 31.12.2018 2128,90 2128,90 Allied VTM d.o.o.
JU Kamerni teatar 55 Usluge keteringa za premijere Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 16.02.2018
JU Kamerni teatar 55 Konkurentski postupak - prevoz scenografije i kostimografije Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 20.04.2018 ECOMATIC D.O.O.
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Nabavka vrtne opreme Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.12.2018 2097,00 26.12.2018 2097,00 2097,00 Unior tehna d.o.o.
JU Kamerni teatar 55 Prevoz scenografije i kostimografije Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 14.03.2018
JU Kamerni teatar 55 Direktni postupak - usluge hemijskog čišćenja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.02.2018
JU Kamerni teatar 55 Usluge za hemijsko čišćenje Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 08.02.2018
JU Kamerni teatar 55 Konkurentski postupak - usluge prevoza ansambla Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 20.04.2018 CENTROTRANS EUROLINES D.D.
JU Mašinski fakultet UNSA Uljani radijator Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.02.2018 09.01.2019 224,70 09.01.2019 224,70 224,70 DOMOD d.o.o. Sarajevo 4201952400061
JU Kamerni teatar 55 Usluge prevoza - autobus Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 14.03.2018
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Nabavka bijele tehnike Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 1450,00 31.12.2018 1450,00 1450,00 Mea Stil d.o.o.
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Nabavka materijala za održavanje vozila, Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.12.2018 45,00 45,00 45,00 Motorex d.o.o.
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Nabavka namirnica za ishranu korisnika Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 18.12.2018 13831,35 31.12.2018 13831,45 TPDC „Sarajevo“ d.d.
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Nabavka materijala za održavanje zgrade.. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.12.2018 6913,46 18.12.2018 6913,46 6913,46 Penny plus d.o.o.
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Nabavka opreme za rekreaciju Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.12.2018 5720,81 24.12.2018 5720,81 5720,81 Prowellness BH d.o.o.
JU Kamerni teatar 55 Diretkni sporazum - materijal za šminku Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.02.2018 SUPRACOLOR
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Plan nabavki 2019. godina Plan nabavki 06.02.2019
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Nabavka namještaja.. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.12.2018 7000,00 14.12.2018 7000,00 7000,00 Mea Stil d.o.o.
JU Kamerni teatar 55 Nabavka za materijal za šminku Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 08.02.2018
JU Kamerni teatar 55 Diretkni sporazum - materijal za čišćenje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.02.2018 HOŠE KOMERC
JU Kamerni teatar 55 Nabavka za materijal za čišćenje Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 08.02.2018
JU Kamerni teatar 55 Direktni sporazum - nabavka kancelarijskog materijala Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.02.2018 SVJETLOSTKOMERC D.D.
JU Kamerni teatar 55 Nabavka za kancelarijski materijal Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 08.02.2018
JU Kamerni teatar 55 Direktni sporazum - nabavka materijala za izradu kostimografije Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2018 SANNY GENNY
JU Kamerni teatar 55 Nabavka za kostimografiju Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 16.02.2018
JU Kamerni teatar 55 Direktni sporazum - nabavka materijala za izradu scenografije Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2018 6000,00 INTER-COM d.o.o. Zenica
JU Kamerni teatar 55 Materijal za scenografiju Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 16.02.2018
JU Kantonalni centar za socijalni rad Javna nabavka usluga za preuređenje prostorije za rad na trijaži Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.01.2019 1877,85 1877,85 OKI UPRAVITELJ d.o.o. Sarajevo, ID 4200784300009
JU Kantonalni centar za socijalni rad javna nabavka usluga krečenja prostorija Službe Novi Grad Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.01.2019 3088,80 3088,80 OKI UPRAVITELJ d.o.o. Sarajevo, ID 4200784300009
JU Srednjoškolski centar Hadžići Usluga dostavljanja časopisa Računovodstvo i poslovne finansije za 2019 godinu Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 275,00
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Nabavka tonera.. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.12.2018 992,16 992,16 992,16 ALL 4 OFFICE d.o.o.
JU OŠ Šesta osnovna škola Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda za nabavku usluga dostavljanja pripremljene hrane (catering) u školu. Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 24.01.2019 23166,00 23166,00 MBA Centar d.o.o. 4200644390008
JU OŠ Šesta osnovna škola Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda za nabavku usluga dostavljanja pripremljene hrane (catering) u školu Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 05.11.2018 23166,00
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Usluge fiksne telefonije Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 18.12.2018 10338,17 BH TELECOM dd Sarajevo, 4200211100005
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Nabavka kancelarijskog materijala. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.12.2018 1498,24 18.12.2018 1498,24 1498,24 ALL 4 OFFICE d.o.o.
JU OŠ "Čengić-Vila I" Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda za nabavku kancelarijskog materijala. Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 31.12.2018 18683,38 18683,38 DEFTER DOO 4200303990007
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka armature za vodovodnu instalaciju- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 28.12.2018 17257,50 VODOSKOK d.o.o. Tomislavgrad, 4281210160004
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Usluga održavanja i servis klima uređaja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.02.2018 5102,40 5100,00 SES d.o.o., 4201026910005, Sarajevo
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Nabavka usluge dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije poslovnih prostorija Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.12.2018 702,00 12.12.2018 702,00 Eko-Tim d.o.o.
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka građevinskog alata--- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 07.12.2018 21849,83 SENIGOR d.o.o. Sarajevo, 4200909100007
JU OŠ "Čengić-Vila I" Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda za nabavku kancelarijskog materijala Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 19.12.2018 18683,38
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka PVC cijevi visoki kvalitet SN8- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 29.12.2018 46800,00 REGENERACIJA d.o.o. Velika Kladuša, 4263443950007
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka PE, HD i PVC cijevi Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 07.12.2018 14040,00 PEŠTAN d.o.o. Laktaši, 4401164860000
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Rezervni dijelovi za vozila Goupil Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 17.12.2018 17550,00 GRADATIN d.o.o. Sarajevo, 4201231250000
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Usluga pjeskarenja šasije, kabine i dodatne opreme na vozilima- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 13.12.2018 8928,11 HABENEX d.o.o. Sarajevo, 4200507720009
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluge distribucije toplotne energije - gradskog grijanja za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - januar 2019 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.01.2019 8704,53 8704,53 KJKP "TOPLANE-SARAJEVO" D.O.O., Sarajevo Novi Grad, 4200353740001
Ukupno po stranici 85.657,00 248.392,29 91.092,83