Pretraga po nadležnom ministarstvu

Ukupno 30847
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka raznog materijala za tekuće održavanje u zgradi Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - pronto ulje za reparaciju laminata Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.06.2019 6,95 6,95 MERCATOR BH LOŽIONIČKA 16 SARAJEVO, Novo Sarajevo, 4200841111889
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka materijala za šminkersku radionicu u JU NPS-155 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.06.2019 735,49 735,49 SUPRA COLOR 4236675920000
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka rasvjetnog potrošnog materijala za održavanje zgrade u JU NPS-156 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.06.2019 990,74 990,74 SPEED LIGHT 4201772920032
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka i sporuka materijala/pribora/rezervnih dijelova za aparate EEG, EMG i EP kompatibilnih sa postojećom opremom za potrebe Neurološke klinike Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 24.05.2019 37551,15
JU OŠ "Zahid Baručija" Nabavka informatičke opreme 2019 Pokretanje i tok postupka 05.06.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Pružanje usluga izrade, isporuke i montaže bakarnog cjevnog registra za rezervoar PTV zapremine V=40 m3 u kotlovnici Koševo Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 06.05.2019 46788,30
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka i isporuka lasera za razbijanje kamenca za Kliniku za urologiju i EKG aparata za Kliniku za anesteziju i reanimaciju- Lot-2 - EKG aparat Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 18.04.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka i isporuka lasera za razbijanje kamenca za Kliniku za urologiju i EKG aparata za Kliniku za anesteziju i reanimaciju - Lot 1- Laser za razbijanje kamenca Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 18.04.2019 104832,00
Ministarstvo saobraćaja Odluka o pokretanju postupka MS - oglasi javna glasila Pokretanje i tok postupka poseban režim dodjele ugovora 19.06.2019
Ministarstvo saobraćaja Odluka o uvrštavanju postupka javne nabavke u Plan nabavki za 2019. godinu - oglas glasila Plan nabavki 19.06.2019
Ministarstvo za boračka pitanja Odluka o pokretanju postupka nabavke za pružanje usluga plasmana sredstava za održivi povratak u 2019. godini Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 21.06.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka za nabavku materijala za tehničko održavanje objekata MUP KS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 21.06.2019
JU OŠ "Džemaludin Čaušević" Otvoreni postupak Usluge pripremanja školskih obroka, Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 20.03.2019 47536,60 47536,60 Nerro d.o.o. 4201254460001
JU OŠ "Džemaludin Čaušević" Otvoreni postupak Usluge pripremanja školskih obroka Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 20.03.2019 47536,63
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Servisiranje detektora gasa lot-2 (GM3, GM3100 i TS 3008) ugovor br. 2 iz OS Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 22.06.2018 3928,00 Bihexo d.o.o., 42001431810003, Sarajevo
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga servisiranja službenih vozila LOT 2 - Dacia, Ford i Citroen Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 12.06.2019 14040,00
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Zaštita od požara lot-1 ugovor br.2 iz OS Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 12.06.2018 5824,00 5328,00 Vatrosistemi d.o.o., 4200117260007, Sarajevo
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Produženje i održavanje licenci za DMS Hermes 19 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 26.04.2019 11106,00 11106,00 Bosnian Business System d.o.o., 4200298380009, Sarajevo
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Produženje i odrzav licenci za DMS Hermes 19 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 11106,00
JU OŠ "Avdo Smailović" Konkurentski zahtjev Nabavka užina.. Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 07.03.2019 8493,82 Nerro d.o.o. 4201254460001
JU OŠ "Avdo Smailović" Konkurentski zahtjev Nabavka užina. Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 07.03.2019 8493,82
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Demontaža postojećih ugradbenih rasvjetnih tijela i montaža Led panela Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.06.2019 722,59 722,59 Ćosićpromex d.o.o Žabljak Usora 4218273630007
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka vina za poklon UO CASEE konferencije Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.06.2019 255,39 255,39 Hercegovina vino d.o.o Mostar 4227207320080
JU OŠ "Zaim Kolar", Dejčići Konkurentski zahtjev Usluge prijevoza učenika u školu u prirodi u šabicima. Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 19.02.2019 58198,14 58198,14 Centrotrans-eurolines 4200169140000
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Pružanje usluga centralnog internet linka za potrebe KCUS-a za V mjesec 2019.godine Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.06.2019 1746,81
JU OŠ "Zaim Kolar", Dejčići Konkurentski zahtjev Usluge prijevoza učenika u školu u prirodi u šabicima Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 19.02.2019 58198,14
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Usluge servisiranja i funkcionalnog osposobljavanja EEG aparata proizvođača Oxford Medical Synergy valor na neurološkoj klinici Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.06.2019 6858,54 MEDILINE d.o.o. Sarajevo- 4200146950004
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka i ugradnja roletni za potrebe Neurološke klinike KCUS-a Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.06.2019 994,34 MIKADO d.o.o. Sarajevo - 4200062260002
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Usluge servisiranja i funkcionalnog osposobljavanja medicinskih uređaja/sistema Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.06.2019 6903,00 HTS O.D. Sarajevo - 4302431450004
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka filceva za mašine za pranje podova Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.06.2019 750,02 KAMER COMMERCE d.o.o. Vogošća 4200086440044
JU OŠ "Zaim Kolar", Dejčići Otvoreni postupak Nabavka hrane, pića i srodnih proizvoda. Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 07.03.2019 126675,58 126675,58 Vega-pak d.o.o. 4201273500006
JU OŠ "Zaim Kolar", Dejčići Otvoreni postupak Nabavka hrane, pića i srodnih proizvoda Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 25.02.2018 126675,58
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o pokretanju postupka nabavke komparativnog mikroskopa Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 20.06.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o pokretanju postupka nabavke digitalne mini fotolaboratorije Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 20.06.2019
JU Ekonomski fakultet nabavka usluga plesa i predstave za učesnike konferencije ePEACEnter na temu Prvog svjetskog rata za potrebe ugovornog organa, odnosno realizacije aktivnosti projekta "Networking in Preserving the First World War Multicultural Heritage in the Danube Count Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.06.2019 36000,00
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Softwer 19 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 26.04.2019 33331,00 33331,00 Bosnian Business System d.o.o., 4200298380009, Sarajevo
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Softwer lot-1 19 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 02.04.2019 33331,00
JU OŠ "Hrasno" Nabavka kopir aparata. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.11.2018 1817,96 1817,96 Imtec 4200918780053
JU OŠ "Čengić-Vila I" Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda za nabavku užina. Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 04.03.2019 18032,30 18032,30 MBA CENTAR 4200644390008
JU OŠ "Čengić-Vila I" Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda za nabavku užina Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 19.12.2018 18032,30
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Opravka vozila Mercedes 2018 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.02.2018 03.07.2018 3792,06 11.07.2018 3792,04 Star Line d.o.o
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Deratizacija kanalizacione mreže Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.06.2018 05.07.2018 6552,00 06.07.2018 6552,00 6552,00 Sanacija 3D d.o.o
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sanitarno ekološke usluge u objektima ViKa Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.06.2018 05.07.2018 3346,20 06.07.2018 3346,20 3346,20 Sanacija 3D d.o.o
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Ispuna za lagune Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.02.2018 19.06.2018 7008,77 20.06.2018 7008,77 7008,77 Hidrogradnja d.d.
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavka opreme za radioničko-laboratorijske vježbe za stručno zanimanje Tehničar mehatronike -Ugovaranje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.05.2019 6976,13 6976,13 MICOM BH d.o.o.
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavka opreme za radioničko-laboratorijske vježbe za stručno zanimanje Tehničar mehatronike Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 24.05.2019 6976,13
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Materijal za proširenje lagune Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.02.2018 19.06.2018 7008,77 20.06.2018 7008,77 7008,77 Hidrogradnja d.d.
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavka 1 kom. knjige "Znanaost i umjetnost odgoja"-stručne literature za potrebe pedagoško-psihološke i socijalne službe Škole, autora Gordane Buljan -Flander i saradnika Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 28.05.2019 100,00
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavka usluge obaveznog sistematskog pregleda radnika škole za školsku 2019/2020- ugovaranje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.06.2019 2925,00 2925,00 JU ZAVOD ZA MEDICINU RADA KANTONA SARAJEVO
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavka usluge obaveznog sistematskog pregleda radnika škole za školsku 2019/2020 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 13.05.2019 45,00
Ukupno po stranici 527.373,85 414.062,36 347.047,43