Pretraga po nadležnom ministarstvu

Ukupno 34416
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka vodomaterijala za tekuće održavanje objekata;;- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 13.08.2019 17550,00 GRAFIKON d.o.o. Sarajevo, 4200251660003
JU Željeznički školski centar Sarajevo struja škola 09 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 30.09.2019 1052,54 1052,54 ELEKTRODISTRIBUCIJA SARAJEVO
JU Željeznički školski centar Sarajevo struja dom 09 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 30.09.2019 1130,72 1130,72 ELEKTRODISTRIBUCIJA SARAJEVO
JU OŠ "6. mart", Hadžići Plan nabavki_2019 Plan nabavki 07.03.2019
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Građ. radovi na izgradnji punionice na gas u PTO Butila 19 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 09.04.2019 456428,00 119188,00 Džekos d.o.o., 4200385190003, Sarajevo
JU Željeznički školski centar Sarajevo distribucija gasa 09 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 30.09.2019 395,47 395,47 SARAJEVOGAS
JU Mašinski fakultet UNSA Telefoni bežični Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2019 31.05.2019 77,40 22.07.2019 77,40 77,40 KAMER COMMERVE d.o.o. Sarajevo ID 42000864440001
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Građ. radovi na izgradnji punionice na prir.gas u PTO Butile 19 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 28.02.2019 456428,00
JU Željeznički školski centar Sarajevo dostava pošte 09 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 30.09.2019 99,30 99,30 JP BH POŠTA DOO SARAJEVO
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o javnoj nabavci robe - SWITCH DATA CENTAR Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 19.09.2019 29191,50 29191,50 Verso d.o.o., Emerika Bluma 23, 71000 Sarajevo, ID: 4201511450004
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka tehničkih gasova;;- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 13.08.2019 11671,92 Messer Tehnoplin d.o.o. Sarajevo, 4200350720000
JU Mašinski fakultet UNSA Dodatni radovi na prostorijama na istočnoj zgradi MF Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2019 16.07.2019 643,50 02.09.2019 643,50 643,50 DKM GRADNJA d.o.o. Maglaj 4218267310009
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka elektro materijala za tekuće održavanje objekata;;- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 13.08.2019 29250,00 GRAFIKON d.o.o. Sarajevo, 4200251660003
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka poliamida i juvidura;;- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 13.08.2019 5850,00 EUROGUMA d.o.o. Sarajevo, 4200621180006
JU Željeznički školski centar Sarajevo osiguranje-učenici Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.10.2019 1275,00 1275,00 ADRIATIC OSIGURANJE dd Podružnica Sarajevo
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka boja i lakova za motorna vozila i građevinsku mehanizaciju;;- Ugovaranje i realizacija 13.08.2019 23400,00 UNOKO d.o.o. Sarajevo, 4200047030009
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka ulja za mjenjače -19- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 08.08.2019 5850,00 BIOL d.o.o. KONJIC, 4227825760007
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka ulja za mjenjače -19 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 12.06.2019 5850,00
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka ulja za vijačne kompresore i pneu. alate Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 27.08.2019 3643,15 GREEN OIL d.o.o. Sarajevo, 4200851420006
JU Mašinski fakultet UNSA Upravljačka ploča Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 28.02.2019 30.04.2019 29124,00 19.07.2019 29124,00 29124,00 Digital Signal Processing and Control Engineering, dSPACE, GmbH DE1263293746
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka i isporuka rezervnog dijela za EKG holter minitoring DMS-300-3A Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.10.2019 2808,00 MEDILINE d.o.o. Sarajevo - 4200146950004
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka betonskih klupa za potrebe KCUS-a Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.10.2019 551,00 PENY PLUS d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku balansirajućih ventila 2019 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 15.04.2019 49666,50 31.05.2019 49666,50 49666,00 ECOS d.o.o. Vitez
JU Mašinski fakultet UNSA Špediterske usluge EK Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2019 19.07.2019 325,00 05.09.2019 325,00 325,00 INTERLOGISTIC d.o.o Sarajevo 4202085540005
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku rezervnih dijelova za mjerila utroška toplote Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 25.01.2019 81666,59 08.03.2019 81666,59 81666,59 METERING d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku zajedničkih mjerila toplotne energije Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 31.01.2019 178312,80 08.03.2019 178312,80 178312,80 VMS GROUP d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku data centra Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 20.03.2019 58399,38 07.05.2019 58399,38 58399,38 MIBO KOMUNIKACIJE d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku vozila na motorni pogon Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 30.05.2019 112629,90 22.07.2019 112629,90 112629,90 PORSCHE INTER AUTO BH d.o.o. Sarajevo
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Fizička zaštita ljudi i movine - oktobar - ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.09.2019 1333,80 1333,80 Gama AA d.o.o., 4201829970007
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Fizička zaštita ljudi i movine - oktobar Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 30.09.2019 1333,80
JU Mašinski fakultet UNSA Zvjezdani piranometar za mjerenje solarne i globalne radijacije i Senzor za vlažnost zraka Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 28.02.2019 21.03.2019 6552,00 27.06.2019 6552,00 6552,00 Nitesco d.o.o. Sarajevo 4201697280006
JU Mašinski fakultet UNSA General Tools EP8703 Multi Function humidity Meter Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2019 05.07.2019 307,48 30.08.2019 307,48 307,48 Primotronic doo Sarajevo 4200152500002
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo J.U.ZZJZKS Odluka o pokretanju postupka nabavke usluga-Stručno-tehnički nadzor nad provođenjem adaptacije unutrašnjih prostorija zdravstvene ustanove Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.10.2019 4972,50 TRACEST d.o.o.
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo J.U.ZZJZKS Odluka o pokretanju postupka nabavke bankarskih usluga Ugovaranje i realizacija direktni sporazum
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Pružanje usluga obilježavanja prostora KCUS-a Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 13.09.2019 6000,00
JU Mašinski fakultet UNSA Zamjena fasadne bravarije na južnoj fasadi istočne zgrade Mašinskog fakulteta Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 28.02.2019 23.05.2019 17798,80 01.07.2019 17798,80 17798,80 DKM GRADNJA d.o.o. Maglaj 4218267310009
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo J.U.ZZJZKS Odluka o pokretanju postupka nabavke usluga-posredovanje u naplati Ugovaranje i realizacija direktni sporazum
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za izvođenje mašinskih radova na distributivnim mrežama LOT 2-Poništen_1 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 23.01.2019
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za izvođenje mašinskih radova na distributivnim mrežama-LOT 1-Poništen_1 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 23.01.2019
KJP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. Nabavka robe: kancelarijskog namještaja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.10.2019 7018,55 7018,55 BASE LINE d.o.o. Sarajevo
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu zaposlenika MUP-a Kantona Sarajevo Hemikalije za potrebe laboratorije 05-10-19 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.09.2019 102,96 102,96 SEMIKEM D.O.O.
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu zaposlenika MUP-a Kantona Sarajevo Laboratorijski materija 05-11-19 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.09.2019 2414,88 2414,88 SEMIKEM D.O.O.
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu zaposlenika MUP-a Kantona Sarajevo Medicinska sredstva za potrebe laboratorije 05-12-19 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.09.2019 1194,10 1194,10 SANAM STYRKA D.O.O.
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Usluge notara - 2167/19 Pokretanje i tok postupka poseban režim dodjele ugovora 13.08.2019
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Javna nabavka lijekova iz blagajne,,, Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.10.2019 4,10 4,10 4,10 Javna ustanova Apoteke Sarajevo
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Usluge sudskog vještaka građevinske struke - 2264/19 Pokretanje i tok postupka poseban režim dodjele ugovora 27.09.2019
JU Mašinski fakultet UNSA Softver za statistiku Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 28.02.2019 18.06.2019 6082,83 22.05.2019 6082,83 6082,83 IT SYSTEMS d.o.o. Sarajevo 4201880570005
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku usluga osiguranja imovine i lica-Poništen Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 04.02.2019
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Javna nabavka lijekova iz blagajne,, Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.09.2019 16,50 16,50 16,50 Javna ustanova Apoteke Sarajevo
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Ugovaranje - Električni rešo sa dvije ringle - 2591/19 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.10.2019 128,79 Promex d.o.o. Sarajevo
Ukupno po stranici 1.011.218,58 1.148.918,96 706.003,10