Pretraga po nadležnom ministarstvu

Ukupno 32321
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Gerontološki centar Nabavka usluga prevoza korisnika usluga Gerontološki centar na relaciji Nedžarići-Vrelo Bosne- Nedžarići 2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.07.2019 200,00 200,00 KANTONALN O JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "GRADSKI SAOBRAĆAJ" D.O.O. SARAJEVO
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo nabavka i štampa promotivnog materijala u tri lot-a, LOT-3 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 03.04.2019 41921,10
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo nabavka i štampa promotivnog materijala u tri lot-a, LOT-2 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 03.04.2019 6468,93
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka i ugradnja klima uređaja za potrebe održavanja aparata koji zahtijevaju hlađenje Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 05.07.2019 23400,00 19.08.2019 23400,00 IMTEC d.o.o. Sarajevo- 4200918780053
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Krečenje - ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.07.2019 1663,04 1663,04 SAR O.D., Sarajevo, 4302261510007
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Krečenje Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 15.07.2019 1663,04
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Ugovaranje - Materijal i alat za zaštitu od požara - 1731/19 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.07.2019 859,95 Maher d.o.o. Sarajevo
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Materijal i alat za zaštitu od požara - 1731/19 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 05.07.2019 859,95
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Nabavka usluge obavezne registracije tri službena vozila Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.03.2019 742,95 16.04.2019 742,95 Osing osiguranje inzinjering
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. dopuna plana br.4 Plan nabavki 20.03.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Pregled i ispitivanje elektroinstalacija, aparata, uređaja, antistatic podova, gromobranskih instalacija i instalacija u EX izvedbi Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 24.06.2019 16912,35 16.08.2019 17550,00 Institut za zaštitu, ekologiju i obrazovanje -INZIO d.o.o. Tuzla -4209090300009
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ds-26719 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.07.2019 2035,80 Medi Frey doo, Sarajevo, 4200022710005
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ds-30505 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.07.2019 566,28 MIKRO+POLO doo, Sarajevo, 4201572320006
JU Univerzitet u Sarajevu UGOVOR O NABAVCI PLASTENIKA I PRATEĆE OPREME LOT 2. UNIVERZITET "DŽEMAL BIJEDIĆ" U MOSTARU Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 15.07.2019 63315,00 OZ "BIOS" P.O. VISOKO, ID 4218401220003
JU Univerzitet u Sarajevu UGOVOR O NABAVCI PLASTENIKA I PRATEĆE OPREME SA INSTALACIJOM LOT 1. UNIVERZITET U SARAJEVU Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 15.07.2019 92667,00 92667,00 OZ "BIOS" P.O. VISOKO, ID 4218401220003
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ds-10637-1 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.07.2019 152,10 BROMA BEL doo, Banja Luka, 4400839360005
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ds-26238 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.07.2019 1293,08 Proma doo, Sarajevo, 4200174650008
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka kancelarijskog materijala 11 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.05.2019 304,40 304,40 Svjetlostkomerc d.o.o. Sarajevo, ID 4200177160001
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ds13792 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.07.2019 1991,34 FARMIS doo, Sarajevo, 4200079400002
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ds-32497 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.07.2019 1597,05 FARMACIJA 2011 doo, Bihać, 4263626870002
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Pružanje konsultantskih usluga iz oblasti inovacija i kreativnosti u okviru projekta CreaInnovation Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 27.06.2019 23255,80 ENERGIS udruženje -Centar za edukaciju i podizanje svjesti o potrebi povećanja energetske efikasnosti Sarajevo, 4201536280006
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ds-25613 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.07.2019 6388,20 Medi Frey doo, Sarajevo, 4200022710005
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Troškovi tekućeg održavanja prostora 02-03-278-5/2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.07.2019 210,60 210,60 "KRISTAL" d.o.o. Sarajevo
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Troškovi oglasa u štampi i drugim medijima osim reklamnih 02-03-277-3/2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.07.2019 216,45 216,45 "AVAZ ROTO PRES" ul. Tešanjska br. 24A
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ds-32496 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.07.2019 915,83 SANAM STYRKA doo, Sarajevo, 4200253360007
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka fotokopir papira 2 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.05.2019 277,50 277,50 Svjetlostkomerc d.o.o. Sarajevo, ID 4200177160001
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka karniša Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.05.2019 263,49 263,49 Ekskluziv d.o.o. Sarajevo, ID 4200339750002
JU Akademija likovnih umjetnosti Materijal za prvu pomoć 2 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.05.2019 66,80 66,80 JU Apoteke Sarajevo, ID 4200280090020
JU Akademija likovnih umjetnosti Pregled protivpožarnih aparata 3 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.05.2019 263,25 263,25 Granulo-Re d.o.o. Sarajevo ID 4200004570000
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka boje 7 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.05.2019 147,25 147,25 Penny Plus d.o.o. Sarajevo, Vogošća ID 4200162210002
JU Akademija likovnih umjetnosti Usluga objave oglasa 6 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.05.2019 518,31 518,31 Oslobođenje servisi d.o.o. Sarajevo, ID 4202263820009
JU Akademija likovnih umjetnosti Usluga objave oglasa 5 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.05.2019 356,85 356,85 Oslobođenje servisi d.o.o. Sarajevo, ID 4202263820009
JU Akademija likovnih umjetnosti Usluga monitoringa i interventne službe 2 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.01.2019 2808,00 2808,00 Unilab d.o.o. Sarajevo, ID 4200054160007
JU Akademija likovnih umjetnosti Usluga nočenja u hostelu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.01.2019 2053,62 2053,62 Station hostel, Keln, ID DE196064713
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Nabavka dvije kamere za potrebe Challenge to change Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.07.2019 2275,53 GENELEC d.o.o. Tuzla 4209057270005
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Nabavka dva desktopa PC kompleta ponovljeni Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 23.07.2002
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Ugovaranje - Materijal za završetak radova ,,Park šume prijateljstva" - 1330/19 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.06.2019 3837,77 Senigor d.o.o. Sarajevo
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku usluga održavanja i tehničke podrške za računovodstveni program Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.07.2019 6318,00 6318,00 Next Vision d.o.o. Sarajevo
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za izradu elaborata za izdavanje predhodne vodne saglasnosti za objekat kompleksa krematorija i memorijalnog centra na groblju Vlakovo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.07.2019 1111,50 1111,50 ES Hydrotechnics d.o.o. Sarajevo
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Odluka o odabiru ponuđača za nabavku opreme sa montažom sistema za kontrolu i evidenciju radnog vremena Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 18.07.2019 5741,78
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Ugovor za javnu nabavku i isporuku građevinskog materijala i pridruženih artikala Ugovaranje i realizacija 26.07.2019 17590,25
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Ugovor za javnu nabavku i isporuku personalnih kompjutera Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 25.07.2019 17030,00 Telnet d.o.o. Ilidža, 4202070350005
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo DS 10-10-19 - NABAVKA TONERA I KETRIDŽA ZA 2019. Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 24.07.2019 4017,31
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Ispitivanje vatrodojavnih instalacija i centrala 2019 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 20.03.2019 25.07.2019 4438,98
KJP ZOI 84 Lot 3 Nabavka i sukcesivna isporuka lož ulja za potrebe kotlovnice zgrade uprave ul.Branilaca Sarajevo 21 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 24.07.2019 58500,00 58500,00 GREEN OIL d.o.o.
KJP ZOI 84 Lot 2 Nabavka i sukcesivna isporuka goriva za potrebe tehničke baze na Bjelašnici Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 24.07.2019 257400,00 257400,00 GREEN OIL d.o.o.
KJP ZOI 84 Lot 1 Nabavka i sukcesivna isporuka goriva na benzinskim pumpama Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 24.07.2019 70200,00 70200,00 GREEN OIL d.o.o.
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Nabavka usluge redovnog održavanja jednog službenog vozila Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.03.2019 52,65 02.04.2019 52,65 Bunjo d.o.o.
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Nabavka usluge tekućeg održavanja softvera Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.02.2019 257,40 257,40 257,40 Japet d.o.o.
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo Toneri HP Tinta Ink jet F6U66AE No 302 10 komada Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.07.2019 359,19 359,19 "Pingi" doo. Sarajevo, 4200003090004
Ukupno po stranici 106.476,44 681.012,23 496.162,65