Pretraga po nadležnom ministarstvu

Ukupno 30576
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka gotove odjeće za potrebe JU NPS - 25 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.03.2019 423,29 423,29 KOTON TEXTILE LIMITED 4201804630015
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Usluga ovjere projektne dokumentacije sa stanovišta zaštite od požara i zaštite na radu od strane certificirane firme Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.02.2017 22.02.2018 6844,20 27.02.2018 6844,20 1747,64 '' Maher'' d.o.o
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka gotove odjeće za potrebe JU NPS - 26 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.03.2019 95,34 95,34 BALCANICA 4200987080004
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka gotove odjeće za JU NPS - 27 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.03.2019 696,10 696,10 BERSHKA 4201723550009
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka gotove odjeće za potrebe JU NPS - 28 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.03.2019 129,90 129,90 ZARA 4201721340007
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka gotove odjeće za potrebe JU NPS - 29 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.03.2019 229,80 229,80 PULL AND BEAR 4201721850005
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo ZZJZKS UGOVOR O PRUŽANJU USLUGA Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.05.2019 5850,00
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Brzospojni adapter za DN 210 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.01.2018 12.02.2018 1319,76 23.02.2018 1319,76 1319,76 ''Hidro Termo Centar'' d.o.o
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka gotove obuće za potrebe JU NPS - 30 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.03.2019 22,95 22,95 KOTON TEXTILE LIMITED 4201804630015
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka gotove obuće za potrebe JU NPS - 31 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.03.2019 590,60 590,60 B&B NEW LOOK 4227272060001
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka gotove obuće za potrebe JU NPS - 32 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.03.2019 835,34 835,34 B&B NEW LOOK 4227272060001
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka gotove obuće za potrebe JU NPS - 33 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.03.2019 79,89 79,89 PULL AND BEAR 4201721850005
JU OŠ Vrhbosna Sarajevo Nabavka (materijal za čišćenje ). Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 256,85 256,80 Gadzo d.o.o.
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka kapa i šešira za JU NPS - 34 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.03.2019 113,65 113,65 PULL AND BEAR 4201721850005
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka kapa i šešira za JU NPS - 35 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.03.2019 29,95 29,95 B&B NEW LOOK 4227272060001
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka kapa i šešira za potrebe JU NPS - 36 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.03.2019 151,35 151,35 KOTON TEXTILE LIMITED 4201804630015
JU Mašinski fakultet UNSA Radne stolice 10 kom. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2019 01.04.2019 374,40 16.05.2019 374,40 374,40 FEF doo Sarajevo 4200160190004
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka gotove odjeće za JU NPS - 37 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.03.2019 698,06 698,06 BALCANICA 4200987080004
JU OŠ Vrhbosna Sarajevo Odluka o pokretanju jjn(mat.za ćiš.) Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 29.05.2019 256,85
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka gotove odjeće za potrebe JU NPS - 38 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.03.2019 515,96 515,96 BALCANICA 4200987080004
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka gotove obuće za JU NPS - 39 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.03.2019 98,00 98,00 ASTRA 4200508370001
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka kapa i šešira za JU NPS - 40 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.03.2019 103,55 103,55 BALCANICA 4200987080004
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Školski pribor i kancelarijski materijal - okvirni sporazum Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 05.06.2019 5002,87 DEFTER d.o.o., Sarajevo, 4200303990007
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka gotove odjeće za JU NPS - 41 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.03.2019 359,55 359,55 BERSHKA 4201723550009
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka kapa i šešira za potrebe JU NPS - 42 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.03.2019 142,50 142,50 BERSHKA 4201723550009
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Školski pribor i kancelarijski materijal Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 09.05.2019 5002,87
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka materijala i alata za scenske radnike za JU NPS - 43 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.03.2019 213,15 213,15 BAU&GARTEN 4200488080001
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabvaka tapetarskog materijala za potrebe JU NPS - 44 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.03.2019 194,00 194,00
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka gotove obuće za potrebe JU NPS -45 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.03.2019 538,09 538,09 DEICHMANN 4201813030004
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka gotove obuće za potrebe JU NPS - 46 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.03.2019 528,90 528,90 DEICHMANN 4201813030004
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka materijala za potrebe oružara - 47 za JU NPS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.03.2019 750,00 750,00 DANIALS 4218412690010
JU Univerzitet u Sarajevu LOT 1. UGOVOR O PRUŽANJU USLUGE - OSIGURANJE ZAPOSLENIKA OD NEZGODE (KOLEKTIVNO) I OSIGURANJE GOSTIJU-POSJETITELJA PRIREDBI - 2019. GODINA Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 31.05.2019 17550,48 17550,48 ASA OSIGURANJE d.d. Sarajevo Trg međunarodnog prijateljstava 25, Sarajevo ID: 4201261240009
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka materijala za potrebe oružara - 48 za JU NPS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.03.2019 750,00 750,00 DANIALS 4218412690010
JU Narodno pozorište Sarajevo Plan Javnih nabavki za 2019 za JU NPS Plan nabavki 20.02.2019
JU Terapijska zajednica Kampus Kantona Sarajevo Usluge servisiranja opreme Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 24.05.2019 807,65
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka špic patika za potrebe JU NPS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.03.2019 5555,16 18.03.2019 5555,16 5555,16 TR BACKSTAGE 4303194510001
JU Terapijska zajednica Kampus Kantona Sarajevo ,elektro materijal Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.05.2019 206,38 24.05.2019 206,38 206,38 Central Plin OD, Sarajevo ID:4302352740005
JU Mašinski fakultet UNSA Uređaji za mjerenje sile, elektronski diferencijalni manumetar Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2019 29.03.2019 1174,00 24.04.2019 1174,00 1174,00 MICOM BH d.o.o Sarajevo 4201551590003
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka gotove odjeće -50 za potrebe JU NPS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.03.2019 573,30 573,30 USLUŽNOST 4200043550008
JU Peta gimnazija USLUGE SERVISA 2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.06.2019 468,00 31.05.2019 468,00 468,00 XENON FORTE D.O.O., SARAJEVO, ID BROJ:4200155860000
JU Terapijska zajednica Kampus Kantona Sarajevo Usluge električara Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.05.2019 397,80 24.05.2019 397,80 397,80 Central Plin OD, Sarajevo ID:4302352740005
JU Peta gimnazija NABAVKA PEČATA 2019 Ugovaranje i realizacija 10.06.2019 268,85 28.05.2019 268,85 368,85 SAS GROUP D.O.O. SARAJEVO, ID BROJ:4200524140008
JU Peta gimnazija MATERIJAL ZA LIKOVNU KULTURU Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 10.06.2019 197,60 24.05.2019 197,60 197,60 SVJETLOST KOMERC DD SARAJEVO, ID BROJ:4200177160001
JU Peta gimnazija NABAVKA TONERA 2019 Ugovaranje i realizacija 31.05.2019 3037,32 31.05.2019 3037,32 3037,32 XENON FORTE D.O.O., SARAJEVO, ID BROJ:4200155860000
JU Univerzitet u Sarajevu IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVKI UNIVERZITETA U SARAJEVU (REKTORAT I CENTRI) ZA 2019. GODINU-28. 05. 2019. GODINE Plan nabavki 28.05.2019
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka napojne jedinice 2 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.04.2019 35,00 35,00 M-Computers d.o.o. Sarajevo, ID 4201089910005
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka usluge prevođenja dokumenata Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.04.2019 122,85 122,85 Barbados Sarajevo, ID 4200825260050
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Troškovi reprezentacije 02-03-111-12/2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.05.2019 365,99 365,99
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka standarda cinka Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.04.2019 54,27 54,27 ECP d.o.o. Sarajevo, ID 4201055770000
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Troškovi reprezentacije 02-03-111-11/2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.05.2019 209,71 209,71 "VISPAK" d.d. Visoko
Ukupno po stranici 25.910,84 58.154,71 42.305,23