Pretraga po nadležnom ministarstvu

Ukupno 30846
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Šumarski fakultet usluge nabavke programske podrške 2019 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 05.04.2019
JU Šumarski fakultet dozvole 2019 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum
JU Šumarski fakultet Usluče čišćenja septičkih jama 2019 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 09.04.2019
JU Šumarski fakultet Bojenje krova i drugi radovi nanošenja premaza Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 09.04.2019
JU Šumarski fakultet Sanitrani proizvodi 2019 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 11.04.2019
JU Šumarski fakultet Goriva 2019 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 11.04.2019
JU Šumarski fakultet Uslugeodržavanja i popravaka programske podrške Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 13.06.2019
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Opravka vozila Mercedes Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 20.03.2019 17.06.2019 3768,80
JU OŠ "Treća osnovna škola" PRVA IZMJENA PLANA JN 2019 Plan nabavki 12.06.2019
JU Šumarski fakultet Postrojenje za grijanje 2019 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 13.06.2019
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Servis vozila Mercedes 2019 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 20.03.2018 17.06.2019 2534,22
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Hidrostatske sonde i pokazni instrumenti Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 20.03.2019 17.06.2019
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Gume za bagere i građevinske mašine Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 20.03.2019 17.06.2019 35057,34
JU OŠ "Malta" 'Sistematski pregled zaposlenika . Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.06.2018 2050,00 2050,00 Ju zavod za medicinu rada kantona Sarajevo 4200298890007
JU OŠ "Malta" Nabavka kancelarijskog namještaja' Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.06.2018 3917,90 3917,90 SBC-Sarajevo buisness consulting d.o.o. 4201272360006
JU OŠ “Srednje” Ilijaš Nabavka peleta OŠ "Srednje" u 2019. godini Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 12.06.2019 11998,35 Hifa -Petrol d.o.o Sarajevo Sarajevo ID broj: 4200999090005
JU Srednja ugostiteljsko-turistička škola Sarajevo Usluge sanitarnih pregleda radnika Ugovaranje i realizacija poseban režim dodjele ugovora 14.05.2019 20,00 06.06.2019 20,00 Poliklinika Mimo Medical
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ms I/3/19 lot 4 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 30.04.2019 39780,00 MARK MEDICAL doo, Sarajevo, 4200292770000
JU Srednja ugostiteljsko-turistička škola Sarajevo Usluge zdravstvenih pregleda radnika Pokretanje i tok postupka poseban režim dodjele ugovora 14.05.2019 50,00 06.06.2019 50,00 JU Zavod za medicinu rada KS
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ms I/3/19 lot 3 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 30.04.2019 33930,00 Stepmed doo, Banja Luka, 4402947160007
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ms I/3/19 lotovi 1,2 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 30.04.2019 148590,00 OMNIA MEDIC doo, Zenica, 4218443140000
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ms I/18-1 lotovi 6,7,8,9 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 26.04.2019 565858,80 Globex d.o.o. Zenica 4218000740004
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ms I/18-1 lot 2 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 26.04.2019 11793,60 OMNIA MEDIC doo, Zenica, 4218443140000
JU OŠ "Hrasno" Nabavka kompjutorske opreme. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.06.2018 1552,00 1552,00 Liber-Šped 4200322430004
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ms I/18-1 lot 1 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 26.04.2019 151807,50 D.MED HEALTHCARE BH doo, Sarajevo, 4202133960003
JU OŠ "Hrasno" Nabavka kompjutorske opreme Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.10.2018 3500,00 3500,00 Imtec d.o.o. 4200918780053
JU Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Sarajevo Nabavka peleta 2019. Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 27.05.2019 12285,00 12285,00 Drvosječa d.o.o. Sarajevo
JU Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Sarajevo Nabavka peleta 2019 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 25.04.2019 12285,00
JU OŠ "Hrasno" Nastavne potrepštine' Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.12.2018 2200,00 Liber-Šped 4200322430004
JU Narodno pozorište Sarajevo Dopuna Plana Javnih nabavki za JU NPS-4 Plan nabavki 03.06.2019
JU Narodno pozorište Sarajevo Dopuna Plana Javnih nabavki za JU NPS-3 Plan nabavki 09.04.2019
JU Narodno pozorište Sarajevo Dopuna Plana Javnih nabavki za JU NPS-2 Plan nabavki 27.03.2019
JU Narodno pozorište Sarajevo Dopuna Plana Javnih nabavki za JU NPS-1 Plan nabavki 19.03.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka laboratorijskog informacionog sistema za potrebe OJ Klinička biohemija sa imunologijom Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 23.05.2019 58148,91
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka ofingera za potrebe gardarobe u JU NPS-101 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.04.2019 500,00 500,00 PENNY PLUS 4200162210002
JU OŠ "Hrasno" Kompjuterska oprema i potrepštine. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.12.2018 2801,88 2801,88 Studis d.o.o. 4200840810007
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka bravarskog materijala za izradu scenografije od metala u JU NPS - 102 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.04.2019 184,00 184,00 PENNY PLUS 4200162210002
JU Narodno pozorište Sarajevo Usluge oštrenja i servisiranja stolarskih mašina za JU NPS-103 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.04.2019 1170,00 1170,00 OŠTRO 4201632830009
JU Narodno pozorište Sarajevo Usluge najma dim mašine za potrebe JU NPS -104 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.04.2019 351,00 351,00 BMS 4301204850008
JU Narodno pozorište Sarajevo Usluge štampe za JU NPS -105-1 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 29.04.2019 36391,68 36391,68 MARGO 4400592450006
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka raznog materijala za tekuće održavanje u zgradi Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo, uključujući i materijal koji se nabavlja putem blagajne – materijal za krečenje Ureda GKT Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.06.2019 200,30 200,30 PENNY PLUS DOO SARAJEVO, Vogošća, 4200162210002
JU Narodno pozorište Sarajevo Usluge štampe za JU NPS -105 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 16.04.2019 36391,68
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka cvijeća za JU NPS-106 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.04.2019 324,44 324,44 LUMEN d.o.o. Grude podružnica Novo Sarajevo 4272071200021
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka krupne rekvizite za JU NPS-107 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.04.2019 1021,50 1021,50 KALEA 4200444460001
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka bravarskog materijala za izradu scenografije od metala za JU NPS-108 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.04.2019 49,42 49,42 PENNY PLUS 4200162210002
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluga otpreme pošte za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - maj 2019. godine Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.05.2019 5470,60 5470,60 JP BH POŠTA D.O.O. SARAJEVO, Sarajevo Centar, 4200682210005
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka stolarskog, bravarskog materijala za izradu scenografije u JU NPS - 109 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.04.2019 149,00 149,00 ZULEX 4200421410007
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka baletnih traka za JU NPS - 110 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.05.2019 6654,96 6654,96 INTERLOGISTIC d.o.o. 4202085540005
JU Narodno pozorište Sarajevo Usluge štampe na posebnom materijalu za JU NPS -111 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.04.2019 3831,75 3831,75 MARGO 4400592450006
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka ćarapa i donjeg veša za JU NPS -112 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.04.2019 372,50 372,50 DOLCE 4200394340000
Ukupno po stranici 148.255,95 1.048.806,18 82.777,93