Pretraga po nadležnom ministarstvu

Ukupno 23598
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Sarajevska filharmonija nabavka pitke vode 076-18 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.11.2018 33,00 Corto d.o.o. - 4201534230001, Sarajevo
JU Sarajevska filharmonija nabavka goriva 075-18 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.11.2018 113,27 Hifa-petrol d.o.o. - 4200999090005, Sarajevo
JU Sarajevska filharmonija nabavka kancelarijskog materijala 074-18 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.10.2018 110,57 Prim Invest - 420025140005, Sarajevo
JU Sarajevska filharmonija nabavka goriva 073-18 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.10.2018 118,00 Hifa-petrol d.o.o. - 4200999090005, Sarajevo
JU Sarajevska filharmonija nabavka pitke vode 072 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.10.2018 22,00 Corto d.o.o. - 4201534230001, Sarajevo
JU Sarajevska filharmonija nabavka potrošnog materijala za orkestar - harfa 071 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.11.2018 1620,00 1620,00 Artist d.o.o. Banja Luka - 4400841930005
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Štamparski materijal2-UGOVOR Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 19.10.2018 5616,00 ŠTAMPARIJA FOJNICA 4236045660000
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Štamparski materijal2 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 5616,00
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Lot 4. Osiguranje odgovornosti iz djelatnosti za štete pričinjene trećim licima i stvarima i odgovornost za štete pričinjene vlastitim uposlenicima - 2592/18 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 09.11.2018
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Lot 3. Osiguranje mašina od loma i nekih drugih opasnosti, osiguranje od opasnosti požara i nekih drugih opasnosti, osiguranje životinja od uginuća i prinudnog klanja - 2592/18 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 09.11.2018
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Nabavka avio karte na relaciji Sarajevo-Sofija Sarajevo Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 25.09.2018 1300,00 1300,00
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Sitna medicinska oprema2-UGOVOR Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 13.11.2018 36268,83 BIOMEDIA 4200007750009
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Sitna medicinska oprema2 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 12.10.2018 36268,83
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Lot 2. Obavezno osiguranje korisnika motornih vozila od odgovornosti za štete pričinjene trećim licima (automobilska odgovornost) i kasko osiguranje radnih mašina i motornih vozila - 2592/18 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 09.11.2018
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Lot 1. Kolektivno kombinovano osiguranje zaposlenika od posljedica nesretnog slučaja-nezgode pri vršenju i izvan vršenja redovnog zanimanja (mjesečna premija po jednom zaposleniku) - 2592/18 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 09.11.2018
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo nabavkausluga avio prevoza na relaciji Sarajevo Istanbul Sarajevo Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 26.10.2018 576,00
Fond Memorijala Usluge provjere sposobnosti rukovanja oružjem zaposlenika koji obavljaju poslove unutrašnje službe zaštite Fonda memorijala Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.01.2018 17.10.2018 1350,00 13.11.2018 1350,00 1350,00 KANTONALNO JAVNO PREDUZEĆE ZOI 84, OLIMPIJSKI CENTAR SARAJEVO
Fond Memorijala Izvođenje radova na sanaciji i popravkama objekata na Spomeničkom kompleksu Tunel D-B Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.01.2018 02.11.2018 3935,30 14.11.2018 3935,30 3935,30 FADŽ-COMPANY D.O.O.
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Nabavka opreme za radiologiju Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 25.09.2018 27.09.2018
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za pružanje usluga učešća uposlenika na seminaru" Office 365 Administration and Troublesshooting" Ugovaranje i realizacija poseban režim dodjele ugovora 18.10.2018 1544,40 1544,40 LOGOSOFT d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Pružanje usluga učešća na seminaru"Računovodstveni i porezni tretman najmova, računovodstvo prihoda, trgovina, proizvodnja i usluge, E-PDV prijava Ugovaranje i realizacija poseban režim dodjele ugovora 16.10.2018 180,00 180,00 FEB d.d. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Pružanje usluga učešća na seminaru"Donošenje poslovnih odluka na temelju računovodstvenih informacija" Ugovaranje i realizacija poseban režim dodjele ugovora 16.10.2018 145,00 145,00 REC d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Pružanje usluga učešća uposlenika na seminaru" Planiranje javnih nabavki za 2019. godinu, ekonomija javnih nabavki i rad komisija za javne nabavke" Ugovaranje i realizacija poseban režim dodjele ugovora 10.10.2018 310,00 310,00 REC d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o pokretanju postupka javne nabavke informatičke opreme - MUP Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 30.11.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o izboru ponuđača za nabavku namjenskih ormara i klupa za svlačionicu - MUP Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 30.11.2018
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku plotera sa dodatnom opremom Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.11.2018 6900,08 6900,08 Protim d.o.o. Dobrinjske bolnicxe 1A, ID: 4202459050007
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o pokreatnju postupka javne nabavke radova na sanaciji kancelarija u potkrovlju zgrade Jedinice za saobraćaj Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 30.11.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o pokretanju postupka javne nabavke za programski paket za informacijsku tehnologiju Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 30.11.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o pokretanju postupka javne nabavke opreme za prenos podataka i glasa - MUP Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 30.11.2018
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Reklama kroz projekat "100 najvećih u privredi BiH" Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.08.2018 1755,00 1755,00 Poslovne novine d.o.o., 4201414760007, Sarajevo
Fond Memorijala Popravka sistema tehničke zaštite na lokacijama objektima i prostoru Fonda memorijala Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.01.2018 09.11.2018 1296,36 20.11.2018 1296,36 1296,36 UNILAB D.O.O.
Fond Memorijala Izradan prezentacionih-promidžbenih materijala-nabavka kesa Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.01.2018 09.11.2018 1382,94 21.11.2018 1382,94 1382,94 PENTAGRAM D.O.O.
JU Elektrotehnički fakultet UNSA Nabavka mrežnih uređaja za potrebe elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.11.2018 6152,43 6152,43 General Engineering d.o.o. Sarajevo
JU Gimnazija Dobrinja kupovina zadaćnica za učenike Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 20.11.2018 588,51 06.04.2018 588,51 588,51 FRANEX-TRADE D.O.O. SARAJEVO IDB 4200024170008
JU Gimnazija Dobrinja kupovina alata za potrebe škole Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 16.11.2018 787,00 10.04.2018 787,00 787,00 MAMS d.o.o. IDB 4200415010005
JU Gimnazija Dobrinja KUPOVINA PREHRAMBENIH PROIZVODA ZA POTREBE ŠKOLE Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 09.11.2018 81,58 09.11.2018 81,58 81,58 DOO "MA-PRO" IDB 4202413810007
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Data loger za mjerenje temperature pritiska i vlage Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.08.2018 1737,45 1737,45 Micom BH d.o.o., 4201551590003, Sarajevo
JU Gimnazija Dobrinja godišnji tehnički pregled lifta Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 06.11.2018 263,25 06.11.2018 263,25 263,25 TEHNOINSPEKT d.o.o. Sarajevo IDB 4200134940003
JU Gimnazija Dobrinja redovno mjesečno servisiranje lifta za oktobar Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 01.11.2018 163,80 17.04.2018 163,80 163,80 KA BEST GROUP IDB 4202028660002
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o nabavci usluge - Servis i održavanje agregata Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.11.2018 4680,00 4680,00 Energoinvest SUE d.d., Tvornička 3, 71000 Sarajevo; ID: 4200420360006
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluga tekućeg održavanja elektro-instalacija u Kantonalnom tužilaštvu Kantona Sarajevo - polaganje kablova slabe struje radi kompjuterskih veza interneta, printera i telefona u prizemlju Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.11.2018 394,20 394,20 OD ELEKTRO CILOVIĆ, Hadžići, 4301497690000
Fond Memorijala Nabavka i ugradnja DVR-a i kamera za video nadzor i njihovo puštanje u rad na ŠSM Kovači, Tunel D-B i ratna džamija Igman Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.01.2018 09.11.2018 1999,53 20.11.2018 1999,53 1999,53 UNILAB D.O.O.
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o nabavci usluge - Usluga protivprovalnog i protivpožarnog obezbjeđenja i usluga osiguranja Svečane promocije Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.11.2018 5680,35 5680,35 Securitas d.o.o. ID: 4227417480004, ul: Bačići 3, 71000 Sarajevo
JU Ekonomski fakultet Nabavka roba za potrebe Ekonomskog fakulteta u Sarajevu Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 22.11.2018 3939,62 "PRINTEX" d.o.o. Sarajevo, ul. Hasana Sušića br. 9 i 11, 71000 Sarajevo, ID broj: 4200597450005
JU Ekonomski fakultet Nabavka projektora za potrebe odvijanja nastavno-naučnog procesa Ekonomskog fakulteta u Sarajevu Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 10.10.2018 16415,10
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o nabavci robe - Računarski programi, office paketi i antivirusni programski paketi Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 14.11.2018 7487,53 7487,53 QSS d.o.o., ul: Dejzina Bikića bb, 71000 Sarajevo, ID: 4200103980007
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Provjera sposobnosti gađ. vatrenim oružjem Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.07.2018 3416,40 3416,40 Sportski klub GM17 Shadow, 420134046006, Sarajevo
JU Zavod za zaštitu naslijeđa Izvođenje radova sanacije i restauracije fasada tri stambeno poslovna objekta u ulici Štrosmajerova br.4., 6. i 8. u Sarajevu Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 12.10.2018 70175,64 22.11.2018 82105,50 NEIMARI DOO SARAJEVO, UL. PIJAČNA 70. ID BR. 4200477040008
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Specifični kardiohirurški materijal-246/18-lot 17 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 24.09.2018 617760,00 Sarajevo-farm doo, Sarajevo, 4201103250005S
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Specifični kardiohirurški materijal-246/18-lotovi: 1,5,9 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 20.09.2018 129165,61 HERCEGOVINALIJEK doo, Mostar, 4227015090005
Ukupno po stranici 140.323,84 930.582,67 55.547,95