Pretraga po nadležnom ministarstvu

Ukupno 33204
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Termalni papir za CTG aparate - 300 kom. Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 23.07.2019 4914,00
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Neonatalne vitamin K injekcije - 1780 kom. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.07.2019 6664,32 6664,32 LICENTIS d.o.o. Sarajevo, 4201876970007
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Neonatalne vitamin K injekcije - 1780 komada Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 10.07.2019 6664,32
KJKP Tržnice-Pijace d.o.o. Sarajevo Nabavka usluge dizajna, izrade reklamnog materijala, tehničke pripreme i digitalne štampe Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.07.2019 7008,30 14.08.2019 7008,30 „CITY MARK PLUS“ d.o.o. Sarajevo,ID broj:4201916350007
KJP ZOI 84 Nabavka donje oplate UNDERSKIN za okretnu stanicu šesterosjedne žičare na Bjelašnici Ugovaranje i realizacija pregovarački postupak bez objave obavještenja 10.09.2019 526500,00 526500,00 Strucon d.o.o.Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Hidrantsk. oprema Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.07.2019 1872,00 1872,00 PASTOR M d.o.o. Mostar, 4227693590000
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Hidrantska oprema Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 08.07.2019 1872,00
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Izrada i ugradnja kuhinje, polica i ormara i prostora za infektivni otpad u Odjeljenju za pedijatriju Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.07.2019 6903,00 6903,00 TADIĆ STOLARIJA d.o.o. Istočno Sarajevo, 4403946300006
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Izrada i ugradnja kuhinje, polica, ormara i prostora za infektivni otpad u Odjeljenju pedijatrije Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 25.06.2019 6903,00
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. 121/19 Izvođenje radova na rekon. vod.i kanal.mreže u ul. Kranjčevićeva Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 20.03.2019 12.09.2019 372858,40
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor o pružanju usluga servisiranja i baždarenja mjerne opreme (RBR) Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.08.2019 4169,83 4169,83 CERIUM d.o.o. Zagreb
JU Veterinarski fakultet UNSA Odluka o izboru najpovoljnjijeg ponuđača za nabavku roba " Laboratorijska oprema-BIOPAC sistem" Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 15.07.2019 13456,17
JU Veterinarski fakultet UNSA Odluka o izboru najpovoljnjijeg ponuđača za nabavku usluga"Sistematski pregled zaposlenika" Pokretanje i tok postupka poseban režim dodjele ugovora 10.09.2019 9350,00
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Klima uređaji - split sistemi - 4 kom. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.07.2019 4483,32 4483,32 LUK d.o.o. Sarajevo, 4200441950008
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Klima uređaji - split sistemi - 4 komada Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 12.07.2019 4483,32
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Vrećasti i apsolutni filteri klima komora nove Porođaj. sale Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.07.2019 3360,24 3360,24 PRUNUS d.o.o. Sarajevo, 4200609050008
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Vrećasti i apsolutni filteri klima komora nove Porođajne sale Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 11.07.2019 3360,24
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Hirurški mantili - 150 kom. i Hirurški kompleti - 75 kom. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.07.2019 5396,62 5396,62 VIZUM d.o.o. Visoko, 4218072490002
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Hirurški mantili - 150 komada i Hirurški kompleti - 75 komada Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 01.07.2019 5396,62
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Urološke košuljice TUR resektoskopa - 1 kom. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.07.2019 1632,15 1632,15 SEDŽAN INGENERING d.o.o. Sarajevo, 4200256540006
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Urološke košuljice TUR resektoskopa - 1 komad Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 01.07.2019 1632,15
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Namještaj za Odjeljenje pedijatrije Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.07.2019 5021,50 5021,50 FIS d.o.o. Vitez, 4236020240006
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Namještaj za Odjeljenje za pedijatriju Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 01.07.2019 5021,50
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o izvođenju građevinsko-zanatskih radova na rekonstrukciji priključka vode_Grkarica Ugovaranje i realizacija 15.08.2019 16555,22 "SELA" d.o.o. Sarajevo
Fond KS za izgradnju stanova Elektroinstalacioni radovi Fond 2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.08.2019 245,70 245,70 MANNER comerce d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci printera Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.08.2019 3861,00 "FACIT" d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača "Nabavka motornih vozila" Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 29.08.2019 91060,00
Ministarstvo finansija usluge stručnog osposobljavanja upsolenika ugovornog organa Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.09.2019 702,00 702,00 Udruženje/Institut internih revizora u BiH 4201063520004
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o poništenju postupka "Nabavka klima uređaja" Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka o osmoj (VIII) izmjeni i dopuni Plana javnih nabavki za 2019.g Plan nabavki
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača "Nabavk programa i produženje licenci" Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 29.08.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci usluga obaveznog i kasko osiguranja motornih vozila (LOT 1 i LOT 2) Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 15.07.2019 25098,87 "ADRIATIC OSIGURANJE" d.d. Podružnica Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača "Nabavka radnih stanica i desktop računara" Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 29.08.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o poništenju "Nabavka laboratorijskog mikroskopa" Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 23.08.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci licenci i softvera Ugovaranje i realizacija 19.08.2019 31990,40 "IMTEC" d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo finansija kompjuterska oprema i potrepštine Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.05.2019 2039,78 2039,78 FIXIT d.o.o. Sarajevo 4202048930006
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o izboru najpovoljnijeg opnuđača "Nabavka motocikala" Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 29.08.2019 27800,00
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci materijala za održavanje objekata (LOT 1) Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 06.08.2019 16731,00 "INTER-COM" d.o.o. Zenica
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o redovnom održavanju motornih vozila u garantnom roku-VW POLO Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.07.2019 2000,00 "PORSCHE INTER AUTO BH" d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo finansija nabavka usluga stručnog osposobljavanja zaposlenika ugovornog organa Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.06.2019 580,00 580,00 REVICON d.o.o. Sarajevo 4200491380008
Ministarstvo finansija usluge stručnog osposobljavanja uposlenika ugovornog organa Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.09.2019 400,00 400,00 FEB D.D.Sarajevo 4200566060004
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci metalnih namjenskih ormara Ugovaranje i realizacija 09.09.2019 52600,01 "ITC" zenica d.o.o.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o poništenju postupka javne nabavke usluga tehničkog pregleda motornih vozila Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 09.09.2019
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Registracija i redovno kasko osiguranje vozila hitne pomoći - 2 kom. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.04.2019 2262,00 2262,00 AGENCIJA SUNCE d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Nabavka i isporuka aparata za topljenje parafin. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.06.2019 6898,32 6898,32 BIOMEDIA d.o.o. Sarajevo, 42000077550009
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Nabavka itisona u kanc. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.05.2019 4356,60 4356,60 INTERLIGNUM d.o.o. Teslić, 4400082410000
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Oglašavanje u dnevnom listu Avaz Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.07.2019 1287,00 31.07.2019 1287,00 Avaz-roto press d.o.o. Sarajevo, 4200934630002
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka građevinskog materijala; Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.07.2019 4321,84 18.07.2019 4321,84 SENIGOR d.o.o. Sarajevo, 4200909100007
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka PVC vrata Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.07.2019 1325,80 18.07.2019 1325,80 DOM-a d.o.o. Sarajevo, 4201248060000
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Rezervni dijelovi freze za asfalt Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.06.2019 2047,50 02.07.2019 2047,50 BH Master Company d.o.o. Visoko, 4218768950008
Ukupno po stranici 570.762,16 748.314,32 583.487,38