Pretraga po nadležnom ministarstvu

Ukupno 29780
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti Akrilne boje za slikanje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.05.2019 94,00 94,00 PJ UMJETNIČKA RADIONICA "PALETA" SARAJEVO ID BR. 4200134190039
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti Boja za zidove i molerski pribor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.05.2019 402,00 402,00 UNOKO D.O.O. SARAJEVO ID BR. 4200047030009
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti Bakarni lim Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.05.2019 713,44 713,44 GRADUR TGI d.o. o. SARAJEVO, IDBR 4200250420009
JU OŠ "Podlugovi" Podlugovi Ugovor o javnoj nabavci: kancelarijski materijal Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.04.2019 1200,00 R&S d.o.o. Sarajevo
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti Servisiranje i održavanje informatičke opreme Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.05.2019 1640,00 FIXIT D.O.O. SARAJEVO, IDB. 4202048930006
JU OŠ "Podlugovi" Podlugovi Ugovor o javnoj nabvci robe: sredstva za čišćenje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.04.2019 3000,00 R&S d.o.o. Sarajevo
JU Srednja ekonomska škola Sarajevo Usluge seminar Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.04.2019 80,00 80,00 Feb d.d., Sarajevo, ID 4200566060004
JU Srednja ekonomska škola Sarajevo Dezin. škole Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.03.2019 58,50 58,50 Ciklon d.o.o., Sarajevo ID 4200490490004
JU Kamerni teatar 55 Izmjene i dopune plana javnih nabavki_2019 Plan nabavki 22.04.2019
JU Srednja ekonomska škola Sarajevo Pročep. kanala Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.03.2019 169,03 169,03 KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. , Sarajevo ID 4200151950004
JU Srednja ekonomska škola Sarajevo Objavlj. oglasa Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.03.2019 672,75 672,75 Oslobođenje servisi, Sarajevo, ID 4202263820009
JU Srednja ekonomska škola Sarajevo Seminar. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.03.2019 80,00 80,00 Feb d.d., Sarajevo, ID 4200566060004
JU Srednja ekonomska škola Sarajevo Objavljiv. oglasa Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.01.2019 672,75 672,75 Oslobođenje servisi, Sarajevo, ID 4202263820009
JU Kamerni teatar 55 Materijal za kostimografiju_2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.03.2019 5966,66 SANNY GENNY
JU OŠ “Druga osnovna škola” OPREMA-2019 UG Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.04.2019 1663,20 1663,20 GORENJE COMMERCE 4200100960005
JU OŠ “Druga osnovna škola” OPREMA-2019 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 12.04.2019 1663,20
JU Srednja ekonomska škola Sarajevo Pretplata na časopis Naša škola za 2019. godinu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.03.2019 60,00 60,00 Udruženje nastavnika FBiH, Sarajevo ID 4200821350003
JU Srednja ekonomska škola Sarajevo Pretplata na list Banke u BiH za 2019. god. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.03.2019 120,00 120,00 Poslovni glasnik d.o.o., Sarajevo ID 4201287390009
JU Kamerni teatar 55 Materijal za izradu kostimografije Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 14.02.2019 5966,66
JU Srednja ekonomska škola Sarajevo Pretplata na pravo i finansije za 2019. godinu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.03.2019 250,00 250,00 Refam creative solutions-REC d.o.o., Sarajevo ID 4200545220001
JU Srednja ekonomska škola Sarajevo Pretplata na sl. list za 2019. god. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.03.2019 240,00 240,00 JP NIO Službeni list BIH, Sarajevo ID 4200226120002
JU OŠ “Druga osnovna škola” PREVOZ UČENIKA-KROS-UG Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.04.2019 90,00 90,00 HUKIĆ TURS 4200323590005
JU OŠ “Druga osnovna škola” PREVOZ UČENIKA-KROS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 16.04.2019 90,00
JU Mašinski fakultet UNSA Izvođenje kanalizacionih radova drugi sprat istočni dio zgrade Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2019 25.01.2019 620,83 29.03.2019 620,83 620,83 INTERMING doo Sarajevo 4201112590005
JU OŠ “Druga osnovna škola” PREVOZ UČENIKA-TRKA UG Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.03.2019 100,00 100,00 HUKIĆ TURS
JU OŠ “Druga osnovna škola” PREVOZ UČENIKA-TRKA Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 29.03.2019 100,00
JU Kamerni teatar 55 Materijal za scenografiju 2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.03.2019 6000,00 INTER-COM d.o.o. Zenica
JU Kamerni teatar 55 Nabavka materijala za scenografiju Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 14.02.2019 6000,00
KJKP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo Nabavka mašina za glačanje ledene plohe - Ugovor Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 16.05.2019 104481,00 104481,00 AUDIO VIDEO CONSULTING D.O.O, 4200025900000
JU Mašinski fakultet UNSA Kancelarijski materijal u 2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2019 30.01.2019 6000,00 30.01.2019 6000,00 6000,00 FRANEX TRADE d.o.o. Sarajevo ID 4200024170008
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Izmjene i dopune Plana nabavki za 2019. godinu Plan nabavki 16.04.2019
JU Kamerni teatar 55 Plan javnih nabavki_2019 Plan nabavki 14.02.2019
JU OŠ “Druga osnovna škola” PREVOZ UČENIKA EYOF Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.03.2019 200,00 200,00 HUKIĆ TURS
JU OŠ “Druga osnovna škola” PREVOZ UČENIKA1 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 08.02.2019 200,00
JU OŠ “Druga osnovna škola” ODRŽ. KOPIRA Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.03.2019 162,63 162,63 EA SERVIS 4202290040007
KJKP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo Nabavka mašina za glačanje ledene plohe Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 13.03.2019
JU Kantonalni centar za socijalni rad Javna nabavka_prevencija dezinfekcije Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.04.2019 1212,42 1212,42 EKO TIM DOO, Vogošća. ID 42017935000009
JU Veterinarski fakultet UNSA Ugovor za javnu nabavku roba-Naftni derivati-gorivo Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 16.05.2019 18197,00 18197,00 ENERGOPETROL D.D. SARAJEVO 4200163020002 Sarajevo Centar
JU Kantonalni centar za socijalni rad Javna nabavka_jednodnevni seminar Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.05.2019 100,00 100,00 FEB DD, Stari grad Sarajevo, ID 4200566060004
JU Kantonalni centar za socijalni rad Javna nabavka Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.04.2019 936,00 936,00 Hologram doo, Novo Sarajevo, ID 4202015680004
JU Kantonalni centar za socijalni rad Javna nabavka-stručno usavrpšavanje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.05.2019 340,00 340,00 Agencija za pravni konsalting i edukaciju "Apke", Novi grad, ID 4302447020000
JU Kantonalni centar za socijalni rad Javna nabavka-stručna literatura Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.05.2019 120,00 120,00 Agencija za pravni konsalting i edukaciju "Apke", Novi grad, ID 4302447020000
JU Gimnazija Dobrinja prijem,kontrola i obrada podataka iz finansijskih izvještaja Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 11.03.2019 90,00 90,00 FINANSIJSKO INFORMATIČKA AGENCIJA IDB 4202153990006
JU Kantonalni centar za socijalni rad Javna nabavka- rolo zavjesa Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.05.2019 994,90 994,90 SUMAN DOO, Gračanica, ID 4209146880003
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka kompjuterskog i ostalog materijala za potrebe IKT službe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo – USB kablovi za potrebe punjenja službenih telefona tužilaca Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.05.2019 135,79 135,79 NETWORK D.O.O., Sarajevo Novi Grad, 4201033530005
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluge servisiranja faks aparata u Uredu Glavnog tužioca Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo 2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.05.2019 124,02 124,02 "DIGITAL LINE" D.O.O. SARAJEVO, Novo Sarajevo, 4200078850004
JU Mašinski fakultet UNSA Fizička zaštita imovine i lica MF Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 26.02.2018 20.06.2018 16350,00 29.06.2018 16350,00 16350,00 SWORD SECURITY d.o.o. Sarajevo 4200445860003
Ministarstvo saobraćaja Glavni projekat trolejbuske kontaktne mreže i elektrozvučnih podstanica potrebnih za uspostavljanje trolejbuskog saobraćaja do Vogošće Pokretanje i tok postupka 16.05.2019
Stručna služba za zajedničke poslove Nabavka i isporuka elektro i vodomaterijala za potrebe Kantona Sarajevo - LOT 2 vODOMATERIJAL Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 25.04.2019
JU Srednja ekonomska škola Sarajevo Usluge ispitivanja sis. za dojavu požara Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.03.2019 187,20 187,20 Proving inžinjering d.o.o., Sarajevo ID 4200290480004
Ukupno po stranici 36.990,69 173.524,12 155.717,46