Pretraga po nadležnom ministarstvu

Ukupno 37918
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
KJP ZOI 84 Usluga deratizacije, dezinfekcije i dezinsekcije Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.01.2020 2328,30 2328,30 Eko-Tim d.o.o.Sarajevo
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti bOJA ZA ZIDOVE Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.12.2019 76,00 76,00 UNOKO D.O.O. SARAJEVO IDBR. 4200047030009
JU Srednjoškolski centar Vogošća Odluka o prihvatanju ponude za nabavku dara-ručni sat za ispraćaj radnice u penziju Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.12.2019 168,00 TIME OUT doo
JU Srednjoškolski centar Vogošća Odluka o pokretanju postupka nabavke dara-ručni sat za ispraćaj radnice u penziju Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 18.12.2019 168,00
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti LOPTE Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.11.2019 150,30 150,30 SPORT VISION D.O.O.
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ds-64829 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.12.2019 219,38 HERCEGOVINALIJEK doo, Mostar, 4227015090005
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ds-64831 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.12.2019 4212,00 HERCEGOVINALIJEK doo, Mostar, 4227015090005
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ds-62554 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.12.2019 1544,40 CO.MEDPROM doo, Banja Luka, 4400878930005
JU Mašinski fakultet UNSA LOT 2 - Zamjena fasadne bravarije na istočnoj zgradi MF Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 28.02.2019 15.11.2019 20450,89 11.12.2019 20450,89 20450,89 INTERMING doo Sarajevo 4201112590005
KJP ZOI 84 Sistem za detekciju prometa vozila na parkingu (brojanje prometa) Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.01.2020 5317,41 5317,41 Agencija za zaštitu ljudi i imovine Sword Security d.o.o.
JU Mašinski fakultet UNSA LOT 1 - Elektroinstalacijski radovi Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 28.02.2019 24.09.2019 45630,00 07.11.2019 45630,00 45630,00 PROTECTA BH d.o.o. Sarajevo
KJP ZOI 84 Godišnje licenciranje i servisiranje finansijskog softvera ( JAPET ) Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.01.2020 1684,80 JAPET d.o.o.
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Pružanje usluga podrške i održavanja postojećeg SAP ERP rješenja u KCUS-u Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 22.11.2019 117000,00
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor _nabavka suvenira Ugovaranje i realizacija 27.12.2019 3387,15 EUROFER d.o.o. Tuzla
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o sukcesivnoj nabavci pečata, štambilja i faksimila Ugovaranje i realizacija 31.12.2019 506,30 DES s.o.o. Saajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Okvirni sporazum_nabavka usluga servisiranja motornog vozila u garantnom roku_"Ssang Yong" (LOT 6 ) Ugovaranje i realizacija 24.12.2019 SM Solution d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci auto guma za potrebe MUP-a KS Ugovaranje i realizacija 27.12.2019 3130,92 AUTOELEKTRA d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci kancelarijskih mašina_MUP KS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.12.2019 6296,40 FACIT d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci materijala za održavanje objekata za potrebe MUP-a KS Ugovaranje i realizacija 27.12.2019 1823,68 PAPILON d.o.o. Saarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o pružanju usluga tekućeg održavanja objekata Ugovaranje i realizacija 30.12.2019 6980,00 STANOGRADNJA d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor_ nabavka higijensko potrošnog materijala Ugovaranje i realizacija 09.12.2019 R&S d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o pružanju usluga mehaničkog čišćenja dimovodnih objekata u objektima MUP-a KS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.12.2019 1937,52 ZODD "DIMNJAK" Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci suvenira-MUP KS Ugovaranje i realizacija 18.12.2019 1930,50 HELEDI ’S d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor_nabavka materijala za tehničko i higijensko održavanje Ugovaranje i realizacija 27.12.2019 6685,03 PAPILON d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci zastava za potrebe MUP-a KS Ugovaranje i realizacija 30.12.2019 1591,20 IMSA d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci građevinsko-zanatskih radova _rekonstrukcija priključka hidrantske i sanitarne vode_Grkarica Ugovaranje i realizacija pregovarački postupak bez objave obavještenja 30.12.2019 3298,70 SELA d.o.o.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o kupoprodaji auto-dijelova Ugovaranje i realizacija 26.12.2019 7008,30 AUTOELEKTRA d.o.o. sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci drum unit-a, tonera , ketridža i ribona Ugovaranje i realizacija 27.12.2019 988,65 CROBOX d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor_nabavka usluga izrade natpisnih ploča za objekte MUP-a KS Ugovaranje i realizacija 27.12.2019 6955,20 PISMOLIK d.o.o. Sarajevo
JU Gerontološki centar Nabavka usluga pregleda i ispitivanja liftova KJU "Gerontološki centar" Sarajevo 2020.g. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.01.2020 500,18 Tehnoinspekt doo Sarajevo
JU Gerontološki centar Nabavka (pretplate) internet izdanja Sl.lista za potrebe KJU "Gerontološki centar" Sarajevo 2020.g. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.01.2020 240,00 JP NIO SLUŽBENI LIST BIH
JU Gerontološki centar Nabavka usluga fiksne i mobilne telefonije i interneta za potrebe KJU "Gerontološki centar" Sarajevo 2020.g. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.01.2020 7020,00 BH Telecom dd Sarajevo
JU Gerontološki centar Nabavka rezervnih dijelova za potrebe kotlovnice KJU "Gerontološki centar" Sarajevo 2020.g. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.01.2020 7020,00 ELKOMONT DOO
JU Gerontološki centar Nabavka usluga kablovske televizije za potrebe KJU "Gerontološi centar" Sarajevo 2020.g. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.01.2020 350,00 Telemach doo Sarajevo
JU Zavod za sportsku medicinu Kantona Sarajevo nabavka: 1. (jedne) stolice za davanje/vađenje krvi za potrebe laboratorije Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.12.2019 1404,00 1404,00 Inel-med d.o.o. Mostar
JU Gerontološki centar Nabavka pretplate na stručni časopis za potrebe Službe materijalnofinansijskih i računovodstvenih poslova KJU "Gerontološki centar" Sarajevo 2020.g. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.01.2020 275,00 Feb dd Sarajevo
JU Gerontološki centar Nabavka dnevnog lista "Dnevni avaz" za potrebe korinsika usluga KJU "Gerontološki centar" Sarajevo 2020.g. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.01.2020 724,00 Avaz roto press doo Sarajevo
JU Zavod za sportsku medicinu Kantona Sarajevo nabavka: redovnog servisa udarne glave i aparata Endopuls 811 za potrebe J.U. Zavoda za sportsku medicinu Kantona Sarajevo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.12.2019 3403,53 3403,53 Nedax d.o.o. Sarajevo
JU Gerontološki centar Nabavka električnog kipera za potrebe Službe ishrane KJU "Gerontološki centar" Sarajevo 2020.g. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.01.2020 6318,00 ALper group doo Sarajevo
JU Gerontološki centar Nabavka dnevnog lista "Oslobođenje" za potrebe korinsika usluga KJU "Gerontološki centar" Sarajevo 2020 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.01.2020 360,00 Ipress doo Sarajevo
JU OŠ "Hašim Spahić" Nabavka materijala za krečenje i krečenje zidova i plafona u dvije učionice, kancelariji socijalnog radnika i četiri toaleta i pripremanje masne cokle i lakiranje lak farbom dvije učionice Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.12.2019 1995,00 1995,00 MFR "KOLOR", ID broj: 4300653950002
JU OŠ "Hašim Spahić" Nabavka centralne jedinice i kučišta za CD/DVD za potrebe kancelarije pedagoga Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.12.2019 1159,97 1159,97 "IMTEC" d.o.o. Sarajevo, ID broj: 4200918780045
JU Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo Direktni sporazum Knjige evidencije u kancelarijskom poslovanju Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.01.2020 545,69 545,69 Franex d.o.o. Sarajevo
JU Mašinski fakultet UNSA LOT 1 - Građevinsko-zanatski radovi Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 28.02.2019 15.11.2019 65521,17 11.12.2019 65521,17 65521,17 INTERMING doo Sarajevo 4201112590005
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. DS - 81/19 - "Električni stroj za plastični spiralni uvez" Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 09.01.2020 928,98
JU Prirodno-matematički fakultet Odluka o izboru Kompjuterska oprema LOT 2 Računarska oprema Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 31.12.2019 12051,00 TELNET d.o.o. Sarajevo, ID broj: 4202070350005
JU Prva gimnazija Sarajevo ,Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda za nabavku protivpožarnih vrata Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 28.10.2019 9067,50 9067,50 Vatrosistemi d.o.o. 4200117260007
JU Prva gimnazija Sarajevo Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda za nabavku protivpožarnih vrata Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 27.06.2019 9067,50
JU Prirodno-matematički fakultet Odluka o izboru Kompjuterska oprema LOT 1 Računar-server Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 31.12.2019 66994,20 IMTEC d.o.o. Sarajevo, ID broj: 4202250090001
JU Mašinski fakultet UNSA LOT 2 Mašinski radovi - sistem grijanja Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 28.02.2019 24.09.2019 16486,47 07.11.2019 16486,47 16486,47 INTERMING doo Sarajevo 4201112590005
Ukupno po stranici 275.253,01 335.736,74 173.536,23