Pretraga po nadležnom ministarstvu

Ukupno 37698
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU OŠ "Zaim Kolar", Dejčići ,Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda za nabavku i isporuku lož ulja Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 18.11.2019 21601,94
JU OŠ "Zaim Kolar", Dejčići .Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda za nabavku i isporuku lož ulja Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 03.12.2019 21601,94 21601,94 Hifa petrol d.o.o. Sarajevo 4200999090005
JU Terapijska zajednica Kampus Kantona Sarajevo Nabavka žaluzina 19 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.12.2019 2068,40 12.12.2019 2068,40 2068,40 MSD ROL O.D. Sarajevo ID: 4302286260005
JU Terapijska zajednica Kampus Kantona Sarajevo Nabavka opreme za ART terapiju Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.12.2019 3500,00 12.12.2019 3500,00 3500,00 Facta d.o.o. Sarajevo ID: 4200962170009
JU Terapijska zajednica Kampus Kantona Sarajevo Nabavka ostalog inventara 19 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.12.2019 805,60 11.12.2019 805,60 805,60 PENNY PLUS D.O.O. SARAJEVO ID: 4200162210029
JU Terapijska zajednica Kampus Kantona Sarajevo Telefonska centrala 19 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.12.2019 1481,00 11.12.2019 1481,57 1481,57 DIGITAL LINE D.O.O. SARAJEVO ID:4200078850004
JU OŠ "Aneks" ,Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda za nabavku kompjuterske opreme / Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 18.11.2019 20790,90 20790,90 Printex d.o.o. Sarajevo centar 4200597450005
JU OŠ "Aneks" /Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda za nabavku kompjuterske opreme Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 11.10.2019 20790,90
JU Mašinski fakultet UNSA Itison DŽ.M. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2019 20.12.2019 210,60 27.12.2019 210,60 210,60 Elpi Comerc d.o.o. Sarajevo 4200261890007
JU Terapijska zajednica Kampus Kantona Sarajevo Kućanskih aparata Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.12.2019 5956,47 11.12.2019 5956,40 5956,40 GRAFIKON DOO Sarajevo ID4200251650003
JU Terapijska zajednica Kampus Kantona Sarajevo Sportska Oprema 19 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.12.2019 6980,00 16.12.2019 6980,00 6980,00 EURO-BICCO DOO SRAJEVO ID:4200159930002
JU Terapijska zajednica Kampus Kantona Sarajevo Oprema za sitoštampu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.12.2019 3223,35 11.12.2019 3223,35 3223,35 Eko lnZenjering d.o.o iz Banja Luka ID:440090s580008
JU Mašinski fakultet UNSA Eksterni hard disk, USB stick i dr. E.DŽ. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2019 28.10.2019 423,70 09.12.2019 423,70 423,70 TELNET d.o.o. Sarajevo ID 4202070350005
JU Terapijska zajednica Kampus Kantona Sarajevo Nabavka inventara za radno-okupacionu terapiju Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 05.12.2019 5427,29 17.01.2020 5977,11 5977,11 BAU&GARTEN D.O.O. iz Sarajeva ID:4200488080001
JU Terapijska zajednica Kampus Kantona Sarajevo Kancalarijska Oprema 19 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.12.2019 5497,83 11.12.2019 5497,83 5497,83 MEGA TECHNO TD iz Sarajeva ID:4302313250009
JU Terapijska zajednica Kampus Kantona Sarajevo Nabavka kuhinjske opreme 19 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.12.2019 3673,80 17.12.2019 3673,80 3673,80 AGS GASTRO SISTEMI D.O.O. iz Sarajeva ID:4200702260004
JU Mašinski fakultet UNSA Olovka za pisanje po ekranu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2019 16.12.2019 275,08 19.12.2019 275,08 275,08 AT STORE d.o.o Sarajevo 4201813620006
JU Terapijska zajednica Kampus Kantona Sarajevo Pločasti namještaj Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.12.2019 5990,00 12.12.2019 5990,00 5990,00 DAWA HOME Sarajevo ID: 4303231060003
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka rezervnih dijelova sa ugradnjom za HOT CELL u sklopu PET/CT uređaja DISCOVERY proizvođača General Electric za potrebe Klinike za nuklearnu medicinu i endokrinologiju Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 25.12.2019 42291,99
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Odluka o odabiru ponuđača za nabavku usluga nadzora izgradnje krematorija II faza Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 13.12.2019 6903,00
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za izvođenje radova na izgradnji krematorija II faza Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 30.12.2019 584934,22 0,00 Prograd d.o.o. Žepče, Donja Golubinja bb, ID: 4218089970008
Ministarstvo finansija DOPUNA PLANA NABAVKI ZA 2019. GODINU Plan nabavki 04.03.2019
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka o donošenju Plana javnih nabavki Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo za 2020.godinu Plan nabavki 14.01.2020
JU Univerzitet u Sarajevu Odluka o poništenju postupka nabavke - Licencno proširenje za Edge routere Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 13.01.2020
JU OŠ "Zaim Kolar", Dejčići ,Nabavka higijenskih sredstava Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 11.11.2019 15000,00 15000,00 Defter d.o.o. Sarajevo novi grad 4200303990007
JU OŠ "Zaim Kolar", Dejčići .Nabavka higijenskih sredstava Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 17.10.2019 15000,00
Fond Memorijala Nabavka prenosivih memorija (HDD/DVD/USB) za potrebe manifestacije Odbrana BiH-Igman 2019. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.02.2019 23.12.2019 980,00 26.12.2019 980,00 980,00 TERABAJT D.O.O.
Fond Memorijala Dizajniranje i izrada materijala za vizuelno komunicranje-nabavka roll up bannera Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.02.2019 20.12.2019 508,95 26.12.2019 508,95 508,95 Pentagram d.o.o.
JU OŠ Behaudin Selmanović Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda za nabavku prevoznih tribina Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 10.10.2019 25038,00
JU OŠ Behaudin Selmanović -Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda za nabavku prevoznih tribina Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 15.11.2019 25038,00 25038,00 TRISAR-INN d.o.o. 4200324560002
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ds-60542 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.12.2019 4083,30 DERBY TRADE doo, Brčko, 4600044980004
Kantonalni sud u Sarajevu NAbavka robe-distribucija električne energije za potrebe Kantonalnog suda u Sarajevu Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 15.02.2019 JP elektroprivreda
Kantonalni sud u Sarajevu Nabavka usluge otpreme pošte za potrebe Kantonalnog suda u Sarajevu Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 15.02.2019 JP POŠTA
Fond Memorijala Nabvka mrežnih kopir aparata Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.02.2019 16.12.2019 6996,60 24.12.2019 6996,60 6996,60 RACIONAL D.O.O.
Kantonalni sud u Sarajevu Nabavka usluge odvoza smeća za potrebe Kantonalnog suda u Sarajevu Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 15.02.2019 KJKP RAD
Kantonalni sud u Sarajevu Nabavka uskuge grijanja za potrebe Kantonalnog suda u sarajevu Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 15.02.2019 TOPLANE
JU OŠ "Avdo Smailović" /Nabavka užina Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.11.2019 20884,50 Nerro d.o.o. 4201254460001 Sarajevo centar
JU OŠ "Avdo Smailović" Nabavka užina/ Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 21.10.2019 20884,50
Fond Memorijala Nabavka 2 (dva) konvektora za potrebe stražarske kućice Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.02.2019 18.12.2019 458,01 26.12.2019 458,01 458,01 DOMOD D.O.O.
Fond Memorijala Nabavka obuće za radnike Odsjeka za održavanje mezarja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.02.2019 24.12.2019 973,00 26.12.2019 973,00 973,00 ALL AIN D.O.O.
Fond Memorijala Prijevod pripremljenih knjiga i prezentacionih materijala na strane jezike Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.02.2019 07.11.2019 2802,15 16.12.2019 2802,15 2802,15 BARBADOS D.O.O.
JU Mašinski fakultet UNSA Kancelarijske stolice 12 kom. i radna stolica 1 kom. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2019 24.09.2019 911,43 16.12.2019 911,43 911,43 FEF doo Sarajevo 4200160190004
Fond Memorijala Nabavka kafe aparata Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.02.2019 11.12.2019 5826,60 24.12.2019 5826,60 5826,60 ARTIKA D.O.O.
JU Prva gimnazija Sarajevo -Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda za nabavku stolica Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 21.10.2019 5991,57 5991,57 R&S d.o.o. Sarajevo 4200056290005
JU Prva gimnazija Sarajevo Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda za nabavku stolica Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 27.06.2019 5991,57
Fond Memorijala Sanacija sadržaja na prostoru Spomeničkog kompleksa Ratna džamija-izrada demira Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.02.2019 10.12.2019 1532,70 23.12.2019 1532,70 1532,70 PER ASPERA D.O.O.
JU Mašinski fakultet UNSA Štampanje više vrsta raznih knjiga Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2019 11.10.2019 3071,07 14.11.2019 3071,08 3071,07 PENTAGRAM d.o.o. Sarajevo 4201407550005
Fond Memorijala Nabavka toplih i hladnih napitakaa Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.02.2019 20.12.2019 150,03 20.12.2019 150,03 150,03 HOŠE KOMERC D.O.O.
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Usluge međunarodnog transporta pošiljki Milano Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.01.2020 212,36 DHL International d.o.o. Sarajevo ID: 4200054590001
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka CTG termopapira Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.12.2019 936,00 Derby Trade d.o.o. Brčko ID:4600044980004
Ukupno po stranici 228.225,56 769.746,78 158.696,39