Pretraga po nadležnom ministarstvu

Ukupno 30846
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU OŠ “Grbavica II” Usluge izrade i ugradnja unutrašnjih platnenih roletni Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.12.2018 6992,65 6992,65 Efekt komerc dizajn 4200536070030
JU OŠ “Grbavica II” Nabavka servera i komjutera Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.12.2018 3500,00 3500,00 Ingel 4209157810007
JU Šumarski fakultet Laboratorijske pumpe i pribor 2019 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 28.05.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka usluga štampanja časopisa Medicinski žurnal KCUS 2019 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 22.05.2019 9243,00 Blicdruk d.o.o. Sarajevo ID: 4200108780006
JU OŠ “Grbavica II” Nabavka anatomskih modela za kabinet biologije Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.12.1018 3582,54 3582,54 Dual-''M'' 4200364940002
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka kartonskih koverti KCUS 2019 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 22.05.2019 9547,20 Mirebergraf d.o.o. Sarajevo ID: 4200920170009
JU OŠ “Grbavica II” Nabavka i montaža svjetlećeg natpisa Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.12.2018 1404,00 1404,00 Neon art 4300115200001
JU OŠ “Grbavica II” Gradđevinsko-sanacioni radovi Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.11.2018 2947,17 2947,17 Eling-s 4200479090002
JU OŠ “Grbavica II” Nabavka pametne table. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.11.2018 4248,66 4248,66 Imtec 4200918780053
JU OŠ “Grbavica II” Nabavka Školskog namještaja. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.12.2018 5355,09 5355,02 Dijal "M" 4200364940002
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu lijekovi I/4/19-lot 10 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 30.04.2019 24159,33 MGM FARM doo, Kakanj, 4218227790008
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu lijekovi I/4/19-lot 8 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 30.04.2019 9097,92 UNIFARM doo, Lukavac, 4209481750009
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu lijekovi I/4/19-lotovi 5,6 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 30.04.2019 3053,70 PHOENIX PHARMA doo, Bijeljina, 4400375940003
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu lijekovi I/4/19-lotovi 7,16 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 30.04.2019 58683,69 FARMACIJA 2011 doo, Bihać, 4263626870002
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu lijekovi I/4/19-lotovi 4,17,18,24,25 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 30.04.2019 22169,25 FARMAVITA doo, Vogošća, 4200075750009
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluga oglašavanja u medijima - osmrtnice, oglasi i sl. za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo – smrtovnica za majku uposlenice 2019. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.06.2019 44,00 44,00 Avaz roto press d.o.o., Sarajevo Centar, 4200934630002
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu lijekovi I/4/19-lotovi 1,2,11,15,19,21 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 30.04.2019 158701,25 HERCEGOVINALIJEK doo, Mostar, 4227015090005
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ms I/28-18 lot 5 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 09.05.2019 35006,40 Medi Frey doo, Sarajevo, 4200022710005
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ms I/28-18 lot 3 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 09.05.2019 6552,00 PLUS MEDICALdoo, Tuzla, 4210308300004
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ms I/28-18 lot 2 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 09.05.2019 95171,64 MARK MEDICAL doo, Sarajevo, 4200292770000
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Ugovaranje - Lot 2. Boje, lakovi i ljepila - 420/19 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 28.05.2019 12793,22 PENNY PLUS d.o.o. Sarajevo
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ms I/28-18 lotovi 1,4,8,9,10,11,12,13 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 09.05.2019 289940,16 Globex d.o.o. Zenica 4218000740004
JU Treća gimnazija Nabavka PVC stolarije. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.12.2018 1969,45 1969,45 Kristal komerc 4227244790002
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka autoguma za službena vozila Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo za 2019. godinu Plan nabavki 13.06.2019
JU Treća gimnazija Usluge mehaničkog čišćenja kotlova, dimnog kanala, dimnjaka i dimnjača Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.12.2018 1170,00 1170,00 Plamen 4300019400008
JU Treća gimnazija Nabavka stolica za kabinet informatike Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.12.2018 2358,72 2358,72 EEF export import 4200160190004
JU Srednjoškolski centar Hadžići Usluga nabavke dekora za maturalnu svečanost Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 325,00
JU Srednjoškolski centar Hadžići Usluga štampanja letaka i ostalog materijala za potrebe maturalne svečanosti Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 620,10
JU Treća gimnazija Usluge monitoringa i interventne službe Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.12.2018 3500,64 3500,64 Tipografija 4200054160007
JU Treća gimnazija Nabavka labaratorijskog stola za hemiju Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.12.2018 6973,20 6973,20 B.K linea trade 42001253140003
JU Treća gimnazija Usluge izrade godišnjaka škole Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.11.2018 3088,80 3088,80 PINGI 4200003090004
JU Treća gimnazija Usluge sistematskog pregleda radnika. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.05.2018 3080,00 3080,00 Ju zavod za medicinu rada kantona Sarajevo 4200298890007
JU OŠ "Malta" Nabavka PVC stolarije Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.06.2018 3176,68 3176,68 Ilmex 4302675590002
Ministarstvo unutrašnjih poslova Okvirni sporazum o isporuci materijala za tehničko održavanje zgrada Ugovaranje i realizacija 16.05.2019 INTER-COM d.o.o.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o poništenju postupka "Nabavke balističkih prsluka" UP Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 17.06.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača "Nabavka računarske opreme" UP Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 17.06.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Okvirni sporazum o isporuci kancelarijskog materijala Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 09.05.2019 R&S d.o.o.
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Odluka o pokretanju postupka javne nabavke opreme za spašavanje na vodi i pod vodom Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 18.06.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Okvirni sporazum o isporuci materijala za tehničko održavanje zgrada_lot 4 Ugovaranje i realizacija 08.05.2019 GRAFIKON d.o.o.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Okvirni sporazum o isporuci materijala za tehničko održavanje zgrada_lot 2,3 i 5 Ugovaranje i realizacija 07.05.2019 PAPILON d.o.o.
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka klima uređaja za potrebe održavanja aparata koji zahtijevaju hlađenje Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 23.05.2019 23400,00
JU Šumarski fakultet Usluge osiguranja imovine 2019 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 05.04.2019
JU Srednjoškolski centar Hadžići Usluga istraživanja i obrade zahtjeva provjere vjerodostojnosti svjedočanstva o završenom obrazovanju Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 40,00
JU Šumarski fakultet kancelarijske potrepštine 2019 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 24.05.2019
JU Šumarski fakultet Laboratoriske pipete i pribor 2019 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum
JU Šumarski fakultet usluge u području zdravstva 2019 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 05.04.2019
JU Šumarski fakultet usluge osiguranja od nesreća uposlenici 2019 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 05.04.2019
JU Šumarski fakultet Usluge organizacije događaja 2019 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 05.04.2019
JU Šumarski fakultet Usluge oglašavanja 2019 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 05.04.2019
JU Šumarski fakultet Razne zdravstvene usluge 2019 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 05.04.2019
Ukupno po stranici 24.385,10 787.510,36 53.391,53