Pretraga po nadležnom ministarstvu

Ukupno 34416
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Gimnazija Dobrinja nabavka materijala za nastavu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.08.2019 658,70 27.09.2019 658,70 658,70 SVJETLOSTKOMERC IDB 4200177160001
JU OŠ "6. mart", Hadžići Pokretanje postupka za vrsenje usluga periodicnog pregleda hidrantske mreze, vatrodojavnog sistema i PP aparata Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 30.04.2019 498,25
JU OŠ "6. mart", Hadžići Nabavka materijala za tekuce odrzavanje seos Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.03.2019 3500,00 3500,00 SEOS d.o.o.
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Servis vozila Fiat i Iveco 18 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 23.04.2018 4095,00 2464,00 SLT, 4218740350005, Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Nabavka hemijskog sredstva za pripremu napojne i kotlovske vode-Poništen Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 11.09.2019
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Oprema za zaštitu na radu 2018 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 24.09.2019 46018,44 45489,60 Bihexo d.o.o.
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Oprema za zastitu na radu 18 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 12.07.2018 46018,44
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. DS 28/19-P-1 - Muljna crpna pumpa (500-700 l/min; benzin; prenosiva) - 2 kom. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.08.2019 2340,00 "MANKO Velemotor" d.o.o. Sarajevo
Stručna služba za zajedničke poslove Nabavka ultra punjenja Pokretanje i tok postupka pregovarački postupak bez objave obavještenja 07.10.2019
Stručna služba za zajedničke poslove Nabavka kancelarijskog materijala - Izdaci za obrasce i papir Pokretanje i tok postupka pregovarački postupak bez objave obavještenja 02.10.2019
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka o poništenju postupka Izvođenje radova na sanaciji klizišta Mehtefcic, Opcina Vogosca (faza I) ponovljeni postupak Ugovaranje i realizacija
Stručna služba za zajedničke poslove Nabavka kancelarijskog materijala - Izdaci za ostali administrativni materijal Pokretanje i tok postupka pregovarački postupak bez objave obavještenja 02.10.2019
JU Prirodno-matematički fakultet Odluka o pokretanju postupka nabavke robe toneri i ketridzi 2019 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 03.10.2019
JU Prirodno-matematički fakultet Odluka o pokretanju postupka nabavka Laboratorijskog namjestaja Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 24.09.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka i isporuka rezervnih dijelova sa ugradnjom u svrhu funkcionalnog osposobljavanja OCT aparata, proizvođača OPTOPOL na Klinici za očne bolesti Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.10.2019 4855,50 ĐAKOVIĆ d.o.o Banja Luka - 4403688920002
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka deterdženta za veš 2019 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 18.09.2019 23400,00 Gold Mignon d.o.o. Sarajevo ID: 4200199130009, R&S d.o.o. Sarajevo ID: 4200056290005 i Inter-Com d.o.o. Zenica ID: 4218087760006
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka kontrolnih reagensa za GC-MS aparat za toksikološku lab. Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 24.07.2019
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka gasova za medicinsku upotrebu Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 18.09.2019 2116,64 2476,64 Messer Tehnoplin d.o.o. Sarajevo
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Usluge provjere sistema uprav. TS Ugovaranje i realizacija pregovarački postupak bez objave obavještenja 06.06.2019 33454,98 17682,21 DVGW Service Consult Gmbh
JU Stomatološki fakultet Servis pegli i valjka za peglanje na Stomatološkom fakultetu sa klinikama 2019 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Iznajmljivanje med.aparata za imunohemiju sa reagensima Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 06.06.2019 12501,45
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Javna nabavka higijenskog materijala iz blagajne Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 10.10.2019 5,40 5,40 5,40 "BINGO" d.o.o.
JU Kamerni teatar 55 Direktni sporazum - Usluge hemijskog čišćenja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.03.2019 3500,00
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Javna nabavka lijekova iz blagajne,,. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.10.2019 18,24 18,24 18,24 PZU APOTEKA "AL - HANA"
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. 129/19 Spojni materijal za montažu hidromehaničke opreme Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 20.03.2019 15.10.2019 19117,81
JU Kamerni teatar 55 Usluge hemijsko čišćenja Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 18.02.2019 3500,00
JU Univerzitet u Sarajevu UGOVOR O NABAVCI ROBE: TONERI ZA LASERSKE PISAČE Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.10.2019 2805,79 2805,79 R&S d. o. o. Igmanska bb, 71320 Vogošća ID: 4200056290005
JU Muzej Sarajeva Pravne usluge advokatske kancelarije Ugovaranje i realizacija 1942,20 17.09.2018 1942,20 1942,20 Advokatska kancelarija Potogija Emir, ID broj: 4301841650004
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo DS 10-17-19 – NABAVKA TERMALNOG PAPIRA ZA PRINTER ULTRAZVUKA ZA POTREBE ZAVODA - UGOVOR Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.09.2019 4036,50 E N A D.O.O. SARAJEVO - 4200037070002 - SARAJEVO
JU OŠ "Hasan Kaimija" ,Nabavka i ugradnja kondenzacijskih gasnih uređaja Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 15.08.2019 40001,86 40001,86 ELKOMONT D.O.O. 4200125790007
JU OŠ "Hasan Kaimija" Nabavka i ugradnja kondenzacijskih gasnih uređaja Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 22.07.2019 40001,86
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka grafičkih usluga 2019 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 10.07.2019 80,99
JU Kamerni teatar 55 Direktni sporazum - nabavka materijala za šminku Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.03.2019 1393,51 SUPRACOLOR D.O.O.
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Usluge izrade, održavanja i podrške web stranice Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.08.2019 1860,00 1860,00 Vibesoft d.o.o Sarajevo
JU Kamerni teatar 55 Nabavka materijal za šminku Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 18.02.2019 1393,51
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Obrazovni materijal-potrepštine Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 27.09.2019 272,40
JU Muzej Sarajeva KOLEKTIVNO OSIGURANJE UPOSLENIKA Muzeja 2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.07.2019 1848,00 1848,00 1848,00 Sarajevo osiguranje dd ID broj 4200326930001
JU Muzej Sarajeva Čišćenje Brusa bezistana nakon poplave Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 1456,00 13.06.2019 1456,00 1456,00 Tepser O.D. ID broj: 4301913070008
JU Srednjoškolski centar Hadžići Nabavka usluge prevoza radnika Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 15.10.2019 643,50
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka administrativnog materijala 1 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 03.10.2019 1919,08
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka materijala za praktičnu nastavu maš.str. Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 04.10.2019
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Javna nabavka lijekova iz blagajne... Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.10.2019 14,10 14,10 14,10 PZU APOTEKA "AL - HANA"
JU OŠ "Hašim Spahić" Nabavka odbojkaških i fudbalskih lopti Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.09.2019 350,00 350,00 "EURO BICCO" d.o.o. Sarajevo, ID broj: 4200159930002
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka materijala za održavanje školske zgrade Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 03.10.2019 201,40
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KZ 107/19-P - Dijelovi za TA peći i kalorifere Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 20.03.2019 15.10.2019
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Usluga osig.učenika škole Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.09.2019 2070,00 2070,00 " SARAJEVO-OSIGURANJE" DD SARAJEVO ID 4200326930184
JU OŠ Ćamil Sijarić ,Usluge pripremanja školskih obroka Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 14.05.2019 292372,79
JU OŠ Ćamil Sijarić Usluge pripremanja školskih obroka, Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 28.06.2018 292372,79 292372,79 Nerro d.o.o. 4201254460001
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Javna nabavka higijenskog materijala i namirnica Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.10.2019 6,75 6,75 6,75 "BINGO" d.o.o.
Ministarstvo saobraćaja Nabavka računara za potrebe Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 14.10.2019
Ukupno po stranici 424.470,87 474.120,40 417.022,28